KS v datech

Události po letech

 • 1896
  14. ledna se na Svatém Kopečku u Olomouce narodil Karel Svolinský.
 • 1900
  Svatý Kopeček u Olomouce
 • 1900
  Opis rodného a křestního listu Karla Svolinského
 • 1902
  Začíná navštěvovat obecnou školu na Svatém Kopečku.
 • 1905
  Svolinského rodiče opouštějí Svatý Kopeček a stěhují se do nedalekého Lošova, kde kupují hostinec s malým obchodem. Zde Svolinský dokončuje obecnou školu. Karel Dyrynk se stává šéfredaktorem časopisu Typografia.
 • 1908
  Zakládá František Táborský Spolek českých bibliofilů.
 • 1909
  Ukončil Svolinský měšťanskou školu ve Velké Bystřici.
 • 1910
  Nastupuje do učení k řezbáři J. V. Zikovi v Praze na Vinohradech. Spolek českých bibliofilů vydal první číslo svého časopisu Český bibliofil.
 • 1912
  Svolinský vytváří svou první loutku čerta.
 • 1913
  Po smrti J. V. Ziky přechází do učení k řezbáři Františku Liškovi.
 • 1914
  Skládá tovaryšskou zkoušku v dílně řezbáře Adolfa Baucha. Po vyučení pracuje jako řezbářský tovaryš v dílně Františka Lišky.
 • 1916
  Byl odveden na frontu do Polska, kde později vážně onemocněl.
 • 1917
  Se vrací k rodičům do Dolan u Olomouce. Začíná vycházet bibliofilský sborník Knihomil.
 • 1918
  Je Svolinský znovu odveden, avšak v důsledku vážného onemocnění nakonec zproštěn vojenské služby. Nastupuje opět do dílny Františka Lišky v Praze.
 • 1918
  Karel Svolinský kolem 1918
 • 1919
  Vstupuje na Státní uměleckoprůmyslovou školu v Praze do řezbářského ateliéru Štěpána Zálesáka.
 • 1920
  Vytváří velkou kolekci loutek pro rodinné divadlo Antonína Matějčka.
 • 1920
  Marie Veselá, 20. léta
 • 1921
  Přechází do sochařského ateliéru Bohumila Kafky. Pro sériovou produkci rodinných loutkových divadel vytváří další loutku čerta.
 • 1922
  Přestupuje do ateliéru speciální grafiky Františka Kysely. V soutěži Československého spolku sběratelů a přátel exlibris mu je udělena první cena za návrh exlibris Jinoch trhající horské květiny. Na doporučení Františka Kysely začíná dlouhodobě spolupracovat s nakladatelstvím Jana Otty. O prázdninách podniká první cestu na Slovensko. Za pomoci knihaře Ludvíka Bradáče a rytce Jindřicha Schmidta vytváří celkovou úpravu Pamětní knihy pro hrad Karlštejn.
 • 1922
  Pamětní kniha pro hrad Karlštejn (návrh titulního listu)
 • 1922
  Karel Svolinský kolem 1922
 • 1923
  Podniká první cestu do Jugoslávie.
 • 1924
  Vydává nakladatelství Aventinum bibliofilské vydání Máje Karla Hynka Máchy s ilustracemi Jana Zrzavého. Svolinský navštěvuje Jugoslávii.
 • 1925
  Získává cenu Grand prix za foliové vydání Máje Karla Hynka Máchy na Exposition internationale des Arts décora-tifs et industriels modernes v Paříži. Podniká první cestu do Francie. Do roku 1927 se Jano Köhler podílí na výtvarné obměně olomouckého orloje.
 • 1925
  Titulní list k Máji K. H. Máchy
 • 1925
  Ilustrace k Máji K. H. Máchy
 • 1926
  Vzniká volné sdružení nakladatelů a knihkupců Kmen.
 • 1927
  Svolinský zakončuje studium na Státní uměleckoprůmyslové škole v Praze. Vydáním Sedmikrásky Jaroslava Durycha zahajuje dlouholetou spolupráci s nakladatelstvím Ladislava Kuncíře. 14. září umírá v Nice Isadora Duncanová. Svolinský podniká první cestu do Itálie.
 • 1928
  Péčí Spolku českých bibliofilů vychází samostatný tisk satirické skladby Františka Táborského Veliký sněm ptačí v úpravě a s dřevorytovými ilustracemi Karla Svolinského. Uzavírá sňatek se sochařkou Marií Veselou. Získává od ministerstva školství a národní osvěty půlroční stipendium v Paříži. Za pařížského pobytu se výtvarník stýká s básníkem a překladatelem Josefem Palivcem, který ve francouzské metropoli působí v diplomatických službách. Začíná spolupracovat s nakladatelstvím Melantrich a nakladatelem Rudolfem Škeříkem. Navazuje pracovní i přátelské kontakty s Alicí Masarykovou. Vytváří návrh vitraje pro kapli Božího hrobu s námětem Sedmero skutků milosrdenství v chrámu sv. Víta.
 • 1928
  Svatba s Marií Veselou (zleva otec František Veselý, manželka Marie, matka Marie Veselá, Karel Svolinský)
 • 1929
  Vychází bibliofilské vydání slovenské pohádky Boženy Němcové Tři citróny s ilustracemi Karla Svolinského. Podniká cestu do Jugoslávie. Navrhuje vitraje pro rodovou kapli Schwarzenbergů a mozaikovou výzdobu pro jižní portál katedrály sv. Víta. Francouzský básník Paul Valéry píše Josefu Palivcovi dopis, v němž oceňuje Svolinského úpravu a výzdobu českého překladu své skladby Had.
 • 1930
  Je pověřen vypracováním návrhu mozaiky pro budovu Ústředního ředitelství tabákové režie v Praze. Graficky upravuje Ottův slovník naučný nové doby. U nakladatele Václava Petra vycházejí Wolkrovy Balady se Svolinského dřevorytovými ilustracemi. Začátkem třicátých let Svolinský vytváří svou první sérii fotogramů.
 • 1930
  Umělcova matka Josefa Svolinská, 30. léta
 • 1931
  Je dokončena vitraj ve schwarzenberské kapli chrámu sv. Víta.
 • 1932
  Svolinský vytváří návrh obálky, vazby a celkové grafické úpravy Literárního atlasu československého Bohumila Vavrouška. 20. listopadu umírá v Potštejně K. B. Mádl.
 • 1933
  Svolinský dokončuje výzdobu kaple Božího hrobu v katedále sv. Víta.
 • 1934
  Navrhuje ozdobnou kazetu pro anglického prince Jiřího. Odjíždí do Francie.
 • 1935
  Stává se členem Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze pořádá Svolinskému první soubornou výstavu. Získává zakázku na výzdobu československé učební síně na univerzitě v Pittsburghu. Je pověřen vypracováním návrhu vitraje s obrazem M. Jana Husa pro brooklynský unitářský kostel v New Yorku. Vychází odborná publikace Rostliny F. A. Nováka se Svolinského ilustracemi. Podniká cestu do Jugoslávie a Itálie.
 • 1936
  Navazuje spolupráci s textilní firmou Josefa Sochora ve Dvoře Králové. 11. března umírá v Olomouci umělcův otec Karel Svolinský.
 • 1937
  Obdržel Svolinský na Exposition internationale des Arts et Techniques v Paříži cenu Grand prix za vitraj Kristus a zlatou medaili za grafiku. Obdržel zadání na vypracování návrhů pro tři okna recepční místnosti Památníku národního osvobození na Žižkově. Vychází básnická sbírka Podzim v Čechách Jaroslava Seiferta, Horské rostliny F. A. Nováka a Ptáci Josefa Jirsíka se Svolinského ilustracemi. Podniká cestu do Francie.
 • 1938
  Cestuje do USA, aby dokončil výzdobu československé učební síně na univerzitě v Pittsburghu. V dílně Marie Teinitzerové v Jindřichově Hradci je zhotoven goblén Pravda vítězí podle jeho návrhu. Podniká cestu do Jugoslávie.
 • 1938
  Marie Svolinská v Pittsburghu
 • 1939
  V únoru při návratu z USA navštěvuje Francii. V jižním portálu chrámu sv. Víta je osazena první mozaika provedená Marií Foerstrovou s námětem Ukřižování podle návrhu Karla Svolinského.
 • 1940
  Je v dílně Marie Teinitzerové v Jindřichově Hradci zhotoven goblén Orfeus podle Svolinského návrhu. Vzniká Svolinského první návrh na výzdobu kaple sv. Jana Křtitele v katedrále sv. Víta. Na milánském trienále získává cenu Gran premio za návrhy vitrají pro kapli Božího hrobu v chrámu sv. Víta. 21. června umírá v Praze František Táborský. V Národním divadle v Praze je uvedena opera Antonína Dvořáka Jakobín se scénografickou a kostýmní výpravou Karla Svolinského. Připravuje ilustrační doprovod k básnické skladbě Jiřího Wolkra Svatý Kopeček. Nakladatelství Družstevní práce vydává druhý díl Vančurových Obrazů z dějin národa českého, autor za ilustrace Svolinskému děkuje dopisem z 21. prosince. Vychází Český zpěvník Karla Plicky a Moji přátelé Jakuba Demla s ilustracemi a v grafické úpravě Karla Svolinského. Vycházejí Rostliny II F. A. Nováka s ilustracemi Karla Svolinského. V Prozatímním divadle v Praze je uvedena Shakespearova komedie Mnoho povyku pro nic se scénografickou a kostýmní výpravou Karla Svolinského.
 • 1940
  Karel Svolinský, 40. léta
 • 1941
  Navrhuje nábytkové intarzie pro Úřad předsednictva ministerské rady ve Strakově akademii. Navrhuje rozměrnou dekorativní skleněnou stěnu pro vestibul novostavby ministerstva vnitra v Praze. Provádí druhý návrh na výzdobu kaple sv. Jana Křtitele v katedrále sv. Víta. 20. února umírá v Praze František Kysela.
 • 1942
  Je v Národním divadle v Praze uvedena opera Bedřicha Smetany Čertova stěna se scénografickou a kostýmní výpravou Karla Svolinského. Získává u příležitosti sedmdesátých narozenin státního prezidenta Emila Háchy národní cenu za výtvarné umění. 24. listopadu umírá v Praze Bohumil Kafka.
 • 1943
  Je v Prozatímním divadle v Praze uvedena inscenace hry A. J. Urbana Stvoření lásky se scénografickou a kostýmní výpravou Karla Svolinského. Navazuje přátelství s Jarinou Smolákovou ze školy uměleckého tance Jarmily Jeřábkové. 17. července umírá ve Šternberku umělcova matka Josefa Svolinská. V Národním divadle v Praze je uvedena opera Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta se scénografickou a kostýmní výpravou Karla Svolinského.
 • 1944
  Pořádá Vilímkova galerie v Praze Svolinskému výstavu. Rozvádí se se ženou Marií. V Národním divadle v Praze je uvedena opera Bedřicha Smetany Tajemství se scénografickou a kostýmní výpravou Karla Svolinského. Vychází básnická sbírka Jaroslava Seiferta Kamenný most s ilustracemi Karla Svolinského. Uvedením prvního svazku Jaro zahajuje nakladatelství Družstevní práce vydávání rozsáhlého díla autorů Karla Plicky a Františka Volfa Český rok v grafické úpravě a s ilustracemi Karla Svolinského.
 • 1945
  V květnu při ústupu německé armády došlo k částečnému poškození čelní strany olomouckého orloje. Je osazena druhá mozaika Adam a Eva u stromu poznání v jižním portálu chrámu sv. Víta v provedení Marie Foerstrové podle Svolinského návrhu. 30. října umírá v Praze Štěpán Zálešák. V Národním divadle v Praze je uvedena opera M. P. Musorgského Boris Godunov se scénografickou výpravou Karla Svolinského.
 • 1945
  Jarina Smoláková, polovina 40. let
 • 1945
  Návrh kostýmu k Slovanským tancům Antonína Dvořáka (Jarina Smoláková), polovina 40. let
 • 1945
  Návrh kostýmu k Slovanským tancům Antonína Dvořáka (Jarina Smoláková), polovina 40. let
 • 1946
  Je jmenován profesorem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Vilímkova galerie v Praze pořádá Svolinskému výstavu. V Národním divadle v Praze je uvedena opera Leoše Janáčka Její pastorkyňa se scénografickou a částečně i kostýmní výpravou Karla Svolinského. Nakladatelství Melantrich vydalo knihu Evy Vrchlické Z oříšku královny Mab, na jejíchž ilustracích pracoval Svolinský již od roku 1940. Uzavírá sňatek s tanečnicí Jarinou Smolákovou. Společně s manželkou cestuje na Světovou výstavu knižní ilustrace do New Yorku. Městskou radou v Olomouci je rozhodnuto, že bude vypsán konkurs na nové výtvarné provedení orloje.
 • 1946
  Návrh na obal kreseb z USA
 • 1946
  Svatba s Jarinou Smolákovou (zleva sestra Svatava Smoláková, Marie Janáčková, Jarina Smoláková, Karel Svolinský, Václav Talich a otec Jaroslav Smolák)
 • 1946
  Karel Svolinský v Los Angeles
 • 1947
  Vychází první Svolinského známka Lidice. Vilímkova galerie v Praze pořádá Svolinskému výstavu. Městská rada v Olomouci vypisuje veřejnou soutěž na novou výtvarnou podobu orloje se zachováním jeho původní architektury; prezídium Ústředního národního výboru zadává po nepřijetí žádného z předložených návrhů práci Karlu Svolinskému. V Národním divadle v Praze je uveden balet Václava Nelhýbla Svatby se scénografickou a kostýmní výpravou Karla Svolinského. V dílně Marie Teinitzerové v Jindřichově Hradci je zhotoven goblén Dívka s ptáčkem podle Svolinského návrhu. Na zkoušku je osazen obrys mozaiky sv. Jiří na západní stěně nové klenotnice chrámu sv. Víta. Rozvádí se s Jarinou Smolákovou. Podniká cestu do Itálie.
 • 1947
  Karel Svolinský portrétuje prezidenta Edvarda Beneše
 • 1948
  Podruhé uzavírá sňatek s Marií Veselou. S architektem Antonínem Drábkem a ženou Marií, která je pověřena sochařskou výzdobou, připravuje novou podobu olomouckého orloje. V této souvislosti odjíždí se ženou do Itálie studovat mozaiky. Ve vídeňské Státní opeře je uvedena Její pastorkyňa Leoše Janáčka se scénografickou a kostýmní výpravou Karla Svolinského. Ředitelstvím Tiskárny platidel Národní banky československé je vyzván k provedení technické a kompoziční studie pro novou padesátikorunovou bankovku. Vydává se na cestu do Rakouska a Polska.
 • 1949
  Podniká v souvislosti s přípravnými pracemi na olomouckém orloji studijní cestu po Hané. Na návrh architekta Antonína Drábka je zbořena edikula orlojového výklenku se zbytky fresek a v následujícím roce starý orloj včetně jeho mechanismu. Do oběhu je dána nová dvacetikorunová bankovka podle Svolinského návrhu. Začíná pracovat na návrzích pro novou stokorunu. 2. července umírá v Praze Karel Dyrynk. V Divadle na Vinohradech je uvedena opera Herního Purcella Dido a Eneas se scéno-grafickou výpravou Karla Svolinského.
 • 1950
  Vzniká v dílně Marie Teinitzerové v Jindřichově Hradci goblén Mír a Děvče s hruškami podle Svolinského návrhu. V Divadle F. X. Saldy v Liberci je uvedena opera Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta se scénografickou a kostýmní výpravou Karla Svolinského. Vychází druhý díl Českého roku - Léto. V Divadle Oldřicha Stibora v Olomouci je uvedena opera Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta se scénografickou a kostýmní výpravou Karla Svolinského. 18. října umírá v Turnově Eduard Karel.
 • 1951
  Je zahájen tisk Svolinského stokorunové bankovky, která však nebyla dána do oběhu. Vychází poštovní známka k výročí Aloise Jiráska.
 • 1952
  Je Svolinskému udělen titul laureáta státní ceny druhého stupně za návrhy poštovních známek a ilustrace Českého roku. Na druhém celostátním sjezdu Československých výtvarných umělců je zvolen do jeho vedení. Dostává se mu ocenění Ministerstva spojů ČSSR za nejkrásnější světovou známku Ludwig van Beethoven.
 • 1953
  Navrhuje ředitel olomouckého muzea Jaroslav Kanyza pro olomoucký orloj nové kalendárium s vyznačením významných politických výročí a životních dat komunistických vůdců. Podle Svolinského návrhu začínají být na orloji osazovány mozaiky z novoborského skla. Marie Svolinská provádí závěrečné práce na sádrových figurách pro orloj, podle nichž jsou řezány definitivní verze dřevěných soch. 28. května umírá v Praze Rostislav Řivnáč, někdejší ředitel Ottova nakladatelství.
 • 1953
  Karel Svolinský při práci na mozaikách pro olomoucký orloj asi 1953
 • 1954
  Je v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Trhových Svinech osazena mozaika sv. Jiří, kterou podle Svolinského návrhu provedla Marie Foersterové. Walter Linek dokončuje pro olomoucký orloj novou verzi pověstného kohouta. Svolinský je vyzván Sekretariátem první celostátní spartakiády a Svazem československých výtvarných umělců k soutěži na hlavní plakát k první celostátní spartakiádě v roce 1955. Vychází třetí díl Českého roku - Podzim. Svolinský odjíždí do Bulharska.
 • 1955
  Je dokončena rekonstrukce astronomického orloje v Olomouci. který je u příležitosti pátého výročí osvobození slavnostně odhalen. Svolinský je vyzván ministerstvem školství, věd a umění, aby navrhl cvičební úbor pro dívky 9.-11. třídy všeobecně vzdělávacích škol na první celostátní spartakiádu. Karel Plicka a František Volf vydali ve Státním nakladatelství dětské knihy sborník Cestička do školy s ilustracemi Svolinského asistenta Václava Šprungla. Začíná aféra kolem vydání posledního dílu Českého roku - Zima. V Armádní opeře Armádního uměleckého souboru je uvedena opera Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta se scénografickou a kostýmní výpravou Karla Svolinského. V Národním divadle v Praze je uvedena opera Leoše Janáčka Její pastorkyňa se scénografickou a kostýmní výpravou Karla Svolinského.
 • 1956
  Obdržel titul zasloužilého umělce. Je zvolen do Přípravného výboru Svazu československých výtvarných umělců, který je jeho vrcholným orgánem. Navazuje přátelství s farářem v Činěvsi P. Františkem Lukešem. Cestuje do Itálie.
 • 1956
  Ladislav Štoll předává Karlu Svolinskému titul zasloužilého umělce
 • 1957
  Se podle Svolinského návrhu dokončuje vitraj na téma Prodané nevěsty pro československé velvyslanectví v Moskvě. Přijímá členství v režijní komisi druhé celostátní spartakiády, připravované na rok 1960. Odjíždí do Mexika, kde mimo jiné vytváří ucelený soubor fotografií z cesty.
 • 1958
  Získává čestné uznání za vitraj Město a venkov na výstavě EXPO 58 v Bruselu. V Divadle Oldřicha Stibora v Olomouci je uvedena opera Bohuslava Martinů Divadlo za bránou se scénografickou a kostýmní výpravou Karla Svolinského. Ve Velkém divadle v Moskvě je uvedena opera Leoše Janáčka Její pastorkyňa se scénografickou a kostýmní výpravou Karla Svolinského. Do oběhu je dána pětadvacetikorunová bankovka podle jeho návrhu. Navštěvuje SSSR, Řecko a Belgii. Získává ocenění Ministerstva spojů ČSSR za nejkrásnější světovou známku roku z emise Houby.
 • 1958
  Karel Svolinský a Marie Svolinská při premiéře Její pastorkyně Leoše Janáčka v Moskvě
 • 1958
  Ilustrace k Básním Francoise Villona Muž a smrt
 • 1959
  Obdržel stříbrnou medaili na výstavě Internationale Buch-kunstausstellung v Lipsku. Je zařazen mezi delegáty Sjezdu socialistické kultury. V Divadle Oldřicha Stibora v Olomouci je uvedena opera Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta se scé-nografickou a kostýmní výpravou Karla Svolinského. Stává se členem S. V. U. Mánes. Cestuje do Řecka a NDR.
 • 1959
  Karel Svolinský při práci v ateliéru VSUP
 • 1959
  Karel Svolinský při práci v ateliéru VSUP
 • 1959
  Karel Svolinský a Marie Svolinská v Řecku asi 1959
 • 1960
  Vychází čtvrtý, závěrečný díl Českého roku - Zima. 16. února umírá v Hranicích na Moravě nakladatel a bibliofil Josef Hladký. V Národním divadle v Praze je uvedena opera Bedřicha Smetany Hubička se scénografickou a kostýmní výpravou Karla Svolinského. Ve Státním divadle v Ostravě je uveden balet Bohuslava Martinů Špalíček se scénografickou a kostýmní výpravou Karla Svolinského. Ve Státním divadle v Brně je uvedena opera Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta se scénografickou a kostýmní výpravou Karla Svolinského. Ministerstvo spojů ČSSR vyhlašuje nejkrásnější světovou známku roku ze Svolinského série Ptactvo. Podniká cestu do Jugoslávie. 8. listopadu umírá v Jindřichově Hradci Marie Teinitzerová.
 • 1960
  Nedělní chvilka poezie (varianta pro ČST), 60.léta
 • 1960
  Ilustrace k Českému roku - Zima
 • 1961
  Je Svolinský prohlášen národním umělcem. 16. března umírá v Berouně Václav Talich. Svolinský odjíždí do Řecka. Do oběhu je dána pětadvacetikorunová bankovka podle jeho návrhu z roku 1958 se změněným státním znakem.
 • 1962
  Je podle jeho návrhu realizována vitraj Strom republiky pro Vlastivědný ústav v Olomouci. Podniká cestu do Jugoslávie.
 • 1963
  Je v Národním divadle v Praze uvedena opera Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta se scénografickou a kostýmní výpravou Karla Svolinského. Ministerstvo spojů ČSSR vyhlašuje nejkrásnější světovou známku roku ze Svolinského série Lidové umění. Odjíždí do Anglie a SRN. 17. listopadu umírá v Praze typograf a bývalý ředitel Průmyslové tiskárny Method Kaláb.
 • 1964
  Je v Národním divadle v Praze uvedena činohra Aloise Jiráska Lucerna se scénografickou a kostýmní výpravou Karla Svolinského. Získává první cenu Ministerstva spojů ČSSR za série známek Květiny. Stává se dopisujícím členem Bund Deutscher Buchkunstler. Odjíždí do Rakouska a SRN. 1965 získává dvě zlaté medaile za ilustrace knih Pohádky Boženy Němcové a Z oříšku královny Mab Evy Vrchlické na výstavě Internationale Buchkunstaustellung v Lipsku. Ministerstvo spojů ČSSR mu uděluje nejvyšší čestné uznání za sérii známek Léčivé rostliny. Navštěvuje Holandsko, SRN, NDR a Rakousko.
 • 1965
  Je zastoupen na výstavě ilustrací v Klingspor-Museum Offenbach.
 • 1966
  Cestuje do Řecka. 5. listopadu umírá V Chicagu Alice Masaryková.
 • 1967
  Začíná Svolinský na žádost faráře P. Františka Krchňáka pracovat na výzdobě kaple Panny Marie v kostele sv. Prokopa v Létavicích. Podniká cestu do Holandska, SSSR a Rakouska.
 • 1968
  2. května umírá v Praze Rudolf Škeřík. V reakci na srpnovou okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy vytváří Svolinský plakát s nápisem Touhu po svobodě nezabiješ a několik obrazů sv. Šebestiána. Cestuje do Itálie, USA a Francie.
 • 1968
  Ples VSUP na Žofíně konec 60. let
 • 1969
  Na následky popálenin umírá student Jan Palach; na toto téma Svolinský vytváří několik grafických listů. Vystavuje v budově Rijksakademie v Amsterodamu. Cestuje do Izraele, Holandska a Itálie.
 • 1969
  Hlava
 • 1970
  Odchází společně s Adolfem Hoffmeisterem, Františkem Muzikou a dalšími z Vysoké školy uměleckoprůmyslové. V Národním divadle v Praze je uvedena opera Bedřicha Smetany Hubička se scénografickou a kostýmní výpravou Karla Svolinského. Společně s Bohumírem Dvorským je zastoupen na výstavě Due pittori Cechi in Italia v Reggiu Emilia. Je mu udělena druhá cena Ministerstva spojů ČSSR za známku Ludvig van Beethoven. Cestuje do Itálie.
 • 1971
  Obdržel stříbrnou medaili za exlibris na pátém bienále exlibris wsepolczesnego v Malborku. Odjíždí do Itálie. 16. prosince umírá v Praze režisér Národního divadla Luděk Man-daus.
 • 1972
  Je v gotické kapli chrámu sv. Prokopa v Letovicích osazena Svolinského vitraj Ukřižování. Podniká cestu do Itálie.
 • 1973
  Získává za sérii známek Flora nejvyšší čestné uznání Ministerstva spojů ČSSR. Odjíždí do Španělska.
 • 1974
  Je podle Svolinského návrhu realizována vitraj Čtyři roční doby pro základní školu v Dolním Němčí. 5. června umírá v Praze Ladislav Kuncíř. V kostele sv. Václava v Činěvsi je slavnostně posvěcen nový oltářní stůl podle Svolinského návrhu. Získává pamětní medaili Bedřicha Smetany. Cestuje do Francie a Řecka.
 • 1975
  Vytváří návrhy scény a loutek Strakonického dudáka J. K. Tyla pro divadlo Loutka v Praze. Je mu udělen Řád práce, cena Marie Majerové a pamětní medaile Univerzity Palackého v Olomouci. Cestuje do Francie.
 • 1976
  Je osazena vitraj v kapli Panny Marie v chrámu sv. Prokopa v Letovicích.
 • 1977
  1. ledna je vydáno Prohlášení Charty 77, jež vyzývá normalizační režim k demokratické a otevřené diskusi; 28. ledna vzniká Provolání Československých uměleckých svazů (tzv. anticharta). Svolinský získává první cenu Ministerstva spojů ČSSR za známku Evropa míru. Mozaika Strom života podle Svolinského návrhu je instalována na základní škole ve Zlíně. Pro kostel Zvěstování Panny Marie v Dymokurech dokončuje křížovou cestu. Cestuje do Řecka.
 • 1978
  Získává medaili Leoše Janáčka a Grosser Preis na Internationale Buchkunstausstellung v Lipsku. Odjíždí do Španělska.
 • 1979
  Získává nejvyšší čestné uznání Ministerstva spojů ČSSR za známku ze série 35 let Horské služby. Podniká cestu do Portugalska.
 • 1980
  Vzniká podle Svolinského návrhu goblén Jarní vítr pro kulturní dům ve Zlíně Malenovicích a nástěnná malba Kytice pro obřadní síň ve Vlčnově. Získává nejvyšší čestné uznání Ministerstva spojů ČSSR za známky Jiráskův Hronov a Den československé poštovní známky. Navštěvuje SRN.
 • 1981
  Získává k pětaosmdesátým narozeninám medaili ministerstva spojů ČSSR, Řád republiky a cenu nakladatelství Albatros za ilustrace knihy Červená labuť.
 • 1982
  Pořádá Národní galerie v Praze Svolinskému zatím největší retrospektivní výstavu v Jízdárně Pražského hradu.
 • 1983
  3. července umírá v Českých Budějovicích František Volf.
 • 1984
  12. března umírá v Praze Jindra Schmidt.
 • 1986
  Krajské vlastivědné muzeum a Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci pořádají poslední Svolinského výstavu za jeho života. Získává cenu České mírové rady na mezinárodním bienále užité grafiky v Brně za plakát Terezín. 10. ledna umírá v Praze Jaroslav Seifert, 20. ledna Marie Svolinská a 15. září Karel Svolinský. 17. prosince je uložena Svolinského urna s popelem na vyšehradském hřbitově.
 • 1986
  Karel Svolinský s neteří Vlastou Kubátovou
 • 1986
  Karel Svolinský s P. Františkem Lukešem asi 1986
 • 1986
  Vernisáž výstavy Karla Svolinského v Oblastní galerii výtvarného umění v Olomouci
 • 1986
  Poslední rozloučení s Karlem Svolinským v Rudolfinu