Soupis autorských výstav

 • 1935-1936 - Karel Svolinský, soubor prací. Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze.
 • 1943 - Karel Svolinský. Skupina olomouckých výtvarníků, Brno.
 • 1944 - K. Svolinský. 31. výstava Galerie Jos. R. Vilímka, Praha.
 • 1945 - Malby a kresby Karla Svolinského na motiv tanec. 61. výstava Krásné jizby DP, Praha.
 • 1946 - Malby a kresby K. Svolinského. 45. výstava Galerie Jos. R. Vilímka, Praha.
 • 1947 - Malby a kresby K. Svolinského. 63. výstava Galerie Jos. R. Vilímka, Praha. 1957 Karel Svolinský. Krajská galerie, Kroměříž.
 • 1961 - Národní umělec K. Svolinský. Z moskevského skicáře. Divadlo městské osvětové besedy v Prostějově. Národní umělec Karel Svolinský a jeho Český rok. Městské vlastivědné muzeum v Kolíně. Karel Svolinský. Ilustrace k Českému roku. Národní galerie v Praze. 1961-1962 Karel Svolinský. Oblastní galerie Liberec.
 • 1962 - Český rok Karla Svolinského. Oblastní galerie výtvarného umění, Olomouc. Karel Svolinský a kniha. Muzeum knihy ve státním zámku Ždár nad Sázavou. Národní umělec Karel Svolinský. Akvarely - kresby - grafika. Jednotný závodní klub ROH, Klub přátel výtvarného umění, Ústí nad Orlicí. Český rok Karla Svolinského. Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově. Květiny v díle Karla Svolinského. Oblastní galerie výtvarného umění, Olomouc. Český rok Karla Svolinského. Vlastivědné muzeum v Prostějově.
 • 1964-1965 - Karel Svolinský. Pohádky Boženy Němcové. Výstavní síň Východočeského nakladatelství, Havlíčkův Brod.
 • 1965 - Karel Svolinský. Záznamy z cest. Městská galerie Vysoké Mýto.
 • 1965-1966 - Známková tvorba Karla Svolinského. Výstavní síň ČFVU Hollar, Praha.
 • 1966-1967 - Karel Svolinský, výbor z díla. Oblastní galerie výtvarného umění, Olomouc.
 • 1967 - Karel Svolinský. Výstavní síň Díla, podniku ČFVU, Plzeň. Karel Svolinský, výběr z prací
 • 1940-1966 - Kresby, akvarely, tempery, grafika. Zámecká galerie, Hradec u Opavy. Karel Svolinský a kniha. Památník národního písemnictví, Praha.
 • 1969 - Karel Svolinský, grafika a kresby 1938-1968. Galerie umění Ostrov nad Ohří. Due pittori Cechi in Italia. Bohumír Dvorský, Karel Svolinský. Reggio Emilia, Itálie. Mexické kresby Karla Svolinského. Galerie Václava Spály, Praha.
 • 1974 - Květiny v díle Karla Svolinského. Oblastní galerie výtvarného umění, Olomouc.
 • 1976 - Karel Svolinský. Malá a užitková grafika. Dům umění města Brna, Grafický kabině: Domu pánů z Kunštátu, Brno. Karel Svolinský. Z grafického díla. Východočeská galerie Pardubice. Karel Svolinský, výběr z prací. Výstava k osmdesátinám. Muzeum středního Pootaví v Strakonicích.
 • 1978 - K Svolinský. Kresby a akvarely. Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově.
 • 1982 - Karel Svolinský, výběr z díla. Národní galerie v Praze.
 • 1986 - Národní umělec Karel Svolinský. Celoživotní dílo. Krajské vlastivědné muzeum. Oblastní galerie výtvarného umění, Olomouc. Karel Svolinský. Hudební motivy. Výstavní síň Společenského domu, Beroun. Karel Svolinský. Městské muzeum a galerie v Dačicích.
 • 1990 - Karel Svolinský. Ilustrace ~ kresby. Okresní galerie výtvarného umění v Náchodě.
 • 1991 - Karel Svolinský. Galerie Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem.
 • 1995 - Karel Svolinský a jeho žáci, členové SČUG Hollar k poctě 100. výročí narozen: svého učitele. Galerie Hollar, Praha.
 • 1996 - Karel Svolinský. Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod. Karel Svolinský (1896-1986). Výběr z tvorby. Galerie Miro v kostele sv. Rocha. Praha. Pocta Karlu Svolinskému. Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha.