Soupis literatury

 • Pamětní kniha pro hrad Karlštejn, Výtvarná práce 2, 1923, str. 146 (nepodepsáno) (R).
 • Rudolf Hála: Karel Hynek Mácha: Máj (1836-1925], Typografia 32, 1925, str. 158-159 (Z).
 • Karel Hynek Mácha: Máj, Vitrínka 3, 1925-26, str. 85-87 (nepodepsáno) (R).
 • Miloslav Novotný: Karel Svolinský, Praha 1931 (S).
 • Josef Černoch: První obec ctitelů, Bibliofil 12, 1935, str. 112-114 (V).
 • Karel Svolinský, soubor prací, Praha 1935 (K).
 • K výstavě Karla Svolinského (Z projevu Dra Karla Heraina při zahájení Souborné výstavy prací malíře Karla Svolinského dne 9. prosince 1935 v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze), Marginálie 10, 1936, str. 2-4 (S).
 • Karel Herain: Karel Svolinský ve službách nové knihy, Český bibliofil 9, 1937, str. 69-75 (S).
 • Jaromír Pečírka: Photographien von Karl Svolinský, Die Welt am Sonntag. Bilderbeilage der Prager Presse 18, 1938, č. 12, str. 7 (Z).
 • Karel Svolinský (s úvodem Karla Ditricha), Brno 1943 (K).
 • 31. výstava Galerie Jos. R. Vilímka: K. Svolinský [s předmluvou Jana Květa), Praha 1944 (K).
 • 61. výstava Krásné jizby DP. Malby a kresby Karla Svolinského na motiv tanec, Praha 1945 (K).
 • 45. výstava Galerie Jos. R. Vilímka: Malby a kresby K Svolinského (s předmluvou Jana Květa), Praha 1946 (K).
 • Karel Kinský: Grafik Eduard Karel vzpomíná, Praha 1946 (V).
 • Pavel Vodehnal: Karel Svolinský. Příležitostná a užitková grafika, Praha 1946 (SD).
 • Kresby Karla Svolinského (ed. Růžena a Otokar Žižkovi), Třebíč 1947 (R).
 • 63. výstava Galerie [os. R. Vilímka: Malby a kresby K. Svolinského (s předmluvou Jana Květa>. Praha 1947 (K).
 • Anna Mastná-Kahligová: Hovory s tvůrci knih, Okénko do dílny umělcovy 4, 1948. str. 103 až 107 (RZ).
 • Karel Svolinský: Jak vznikla moje poštovní známka Lidice, Československo 5, 1950. str. : 305 až 306 (V).
 • -ka (= Jaroslav Procházka]: Výtvarník janáčkovský. K výtvarnému pojetí Její pastorkyně v Národním divadle, Národní divadlo 28, 1952, č. 8, str. 20-23 (S).
 • Karel Svolinský: Alšova příroda, Praha 1953 (V).
 • Jaroslav Seifert: Básník nejlíbeznější, Literární noviny 3, 1954, č. 24, str. 10 (RE).
 • Jan Spurný: O tvorbě Karla Svolinského z let 1945-1954, Výtvarné umění5, 1955, str. 59-66 (S).
 • Otto František Babler - Bohumil Smejkal: KS 60, Praha 1956 (S).
 • Jan Spurný: Šedesát let Karla Svolinského, Výtvarná práce 4, 1956, č. 1, str. 3 (Z).
 • Karel Svolinský (s úvodem Michala Plánky), Kroměříž 1957 (K).
 • Karel Svolinský: Alšova země, Praha 1957 (V).
 • map: Dílo lidového génia, Host do domu 7, 1960, str. 472 (R).
 • Jaromír Pečírka: K. Svolinský o Itálii a Mexiku, Dějiny a současnosti, 1960, č. 6, str. 25-29 (RZ).
 • Jana Hofmeistrová: Rozhovor s Karlem Slovinským o jeho nové knize kreseb z Itálie a o významu novinářské kresby, Literární noviny 10, 1961, č. 2, str. 4-5 (RZ).
 • Jaroslav Procházka: Česká opera v díle Svolinského, Divadelní noviny 4, 1961, č. 12, str. 2 (S).
 • Národní umělec K. Svolinský. Z moskevského skicáře (s úvodní básní Ladislava Stehlíka Prostějov 1961 (K).
 • Národní umělec Karel Svolinský a jeho Český rok (s úvodem Josefa Pýchy), Kolín 1961 (K).
 • Karel Svolinský (s úvodem Čestmíra Krátkého), Liberec 1961 (K).
 • Karel Svolinský. Ilustrace k Českému roku (s úvodem Rudolfa Roučka), Praha 1961 (K).
 • Karel Svolinský národním umělcem, Výtvarné uměn/11, 1961, str. 145-148 (nepodepsáno) (Z .
 • Karel Svolinský: Italia, Praha 1961 (R).
 • Český rok Karla Svolinského (s úvodní studií Jana Tomeše), Olomouc 1962 (K).
 • Jaroslava Javůrková: Známková tvorba Karla. Svolinského, Praha 1962 (S).
 • Jan Spurný: Karel Svolinský, Praha 1962 (M).
 • Jan Spurný: The Lyrical Painter Karel Svolinský, Praha 1962 (M).
 • Karel Svolinský a kniha (ed. Pravoslav Kneidl, úvodní studie Jan Tomeš), Ždár nad Sázavou 1962 (K).
 • Národní umělec Karel Svolinský. Akvarely - kresby - grafika (s úvodem Jaromíra Pečírky). Ústí nad Orlicí 1963 (K).
 • Český rok Karla Svolinského (s úvodní studií Jana Tomeše), Gottwaldov 1963 (K).
 • Karel Svolinský. Pohádky Boženy Němcové (s úvodní studií Jana Tomeše), Havlíčkův Brod. 1964 (K).
 • Květiny v díle Karla Svolinského (s úvodem Jaromíra Lakosila), Olomouc 1964 (K).
 • Český rok Karla Svolinského (s úvodem Miloslava Novotného), Prostějov 1964 (K).
 • Karel Svolinský: Záznamy z cest, Vysoké Mýto 1965 (K).
 • Známková tvorba Karla Svolinského (s úvodní statí Adolfa Hoffmeistera), Praha 1965 (K).
 • Bohumír Lifka: Knižně výtvarné dílo Karla Svolinského, Typografia 69, 1966, č. 1, str. 6-8 (S).
 • Karel Svolinský, výbor z díla (s úvodní studií Jiřího Kotalíka), Olomouc 1966 (K).
 • Method Kaláb - mistr typograf (ed. Miloslav Novotný), Brno 1967 (M).
 • Karel Svolinský, Plzeň 1967 (K).
 • Karel Svolinský a kniha, Praha 1967 (K).
 • Karel Svolinský, výběr z prací 1940-1966. Kresby, akvarely, tempery, grafika, Hradec u Opavy 1967 (K).
 • Vladimír Thiele: Karel Svolinský a kniha, Praha 1967 (SD).
 • Karel Svolinský: Mexico, Praha 1968 (R).
 • Karel Svolinský o sobě, Výtvarné umění 18, 1968, str. 185-186 (V).
 • Karel Svolinský, grafika a kresby 1938-1968 (s úvodem Z. Čepelákové), Ostrov nad Ohří 1969 (K).
 • Due pittori Cechi in Italia. Bohumír Dvorský, Karel Svolinský (s úvodem Venceslaa Vezzaniho), Reggio Emilia 1971 (K).
 • Národní umělec Karel Svolinský o svém dětství, Naše rodina 1971, č. 4, str. 1-2 (V).
 • Karel Svolinský: Útržky mých vzpomínek, Prostějov 1971 (2. vydání Praha 1976) (V).
 • Josef Glivický - Otakar Hradečný: Exlibris Karla Svolinského 1922-1972, Olomouc 1972 (SD).
 • Jiří Záloha: Ke vzniku votivního okna Karla Svolinského v katedrále sv. Víta na Pražském hradě, Umění 21, 1973, str. 353-354.
 • Květiny v díle Karla Svolinského (s úvodem Jaromíra Lakosila), Olomouc 1974 (K).
 • Marie Černé: V ateliéru Karla Svolinského, Estetická výchova 6, 1974-75, str. 163-164 (RZ).
 • J. G. [= Josef Glivický]: Karel Svolinský -Malá a užitková grafika, Panoráma 1976, č. 1, str. 7 (Z).
 • Dušan Konečný: Karel Svolinský, Literární měsíčník 5, 1976, str. 66-69 (S).
 • Karel Svolinský. Malá a užitková grafika [s předmluvou Josefa Glivického), Brno 1976 (K).
 • Karel Svolinský, výběr z prací. Výstava k osmdesátinám (s úvodem Karla Svolinského), Strakonice 1976 (K).
 • Karel Svolinský. Z grafického díla (s úvodem Vladimíra Reřuchy), Pardubice 1976 (K).
 • Prokop Hugo Toman: Karel Svolinský a kniha, Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze 1976, č. 1, str. 1-3 (S).
 • Jan Wenig: Jubileum velkého díla, Panoráma 1976, č. 1, str. 5-7 (S).
 • Blanka Stehlíková: Umění Karla Svolinského naslouchající hlasům světa a prostoupené hlasy domova, Výtvarná kultura 1978, č. 5, str. 30-36 (S).
 • K. Svolinský. Kresby a akvarely [s úvodem Michala Plánky), Gottwaldov 1978 (K).
 • Helena Albertova: Karel Svolinský, Praha 1979 (K).
 • Pavel Marek: Některá vydání Wolkrova Svatého Kopečku, Marginálie 1980, str. 61-75 (S).
 • Karel Svolinský, výběr z díla (s úvodní studií Jiřího Kotalíka), Praha 1982 (K).
 • Ladislav Kuncíř: Život pro knihu, Londýn 1985 (V).
 • Bohumír Lifka: Za Karlem Svolinským, Zprávy Spolku sběratelů a přátel exlibris 1986, č. 4, str. 3-4 (Z).
 • Národní umělec Karel Svolinský. Celoživotní dílo, Olomouc 1986 (K).
 • Karel Svolinský. Hudební motivy (s úvodem Jaromíra Lakosila), Beroun 1986 (K).
 • František Lukeš: Přátelství jako velký dar, Zprávy Spolku sběratelů a přátel exlibris 1987, č. 2, str. 4-9 (V).
 • Karel Svolinský (s úvodem Pavla Nováka), Dačice 1987 (K).
 • Karel Svolinský: Moji básníci (s doslovem Oldřicha Hlavsy a Jiřího Šetlíka), Praha 1987 [A).
 • Slavomil Venci: Knižní značky Karla Svolinského z let 1922-1986, Praha 1988 (SD).
 • Karel Svolinský. Ilustrace - kresby (s úvodem Jana Kapusty ml.), Náchod 1990 (K).
 • Karel Svolinský (ed. Zdeněk Šrubař), Kunčice pod Ondřejníkem 1991 (K).
 • Rudolf Chadraba: Folklór v díle Karla Svolinského a starší tradice, Studie Muzea Kroměřížska 1992-93, str. 68-70 (S).
 • Jindřich Musil: Hommage á Karel Svolinský, Praha 1995 (S).
 • Karel Svolinský a jeho žáci, členové SČUG Hollar k poctě 100. výročí narození svého učitele (ed. Miroslav Kudrna), Praha 1995 (K). Jaroslav Sula: Karel Svolinský a tvorba československých papírových platidel v letech
 • 1948-1953, Časopis Matice moravské 114, 1995, str. 91-108 (S). Eva Syřišťová: Orfeova závěť, Tvar 7, 1996, č. 4, str. 16-17 (přetištěno in Labyrint 1996. č. 6. str. 40-43) (V). František Lukeš: Byl jsem nablízku, Poděbrady 1996 (V).
 • Karel Svolinský (1896-1986). Výběr z tvorby (s úvodem Ladislava Kesnera st.), Praha 1996 (K). Pocta Karlu Svolinskému (s úvodem Jiřího Šetlíka), Praha 1996 (K). Václav Rameš: Výzdoba svatovítského okna sv. Jana Nepomuckého ve schwarzenberské kapli.
 • in Archivům Trebonense, Třeboň 1996, str. 123-139 (S).
 • Karel Svolinský [s úvodem Miroslava Kudrny a Jaroslava Sůry), Havlíčkův Brod 1996 (K).
 • Pavel Zatloukal: Olomoucká výtvarná kultura šedesátých let, in Oznámení o Ikarově letu (ed. Pavel Zatloukal), Olomouc 1998, str. 37-65 (K).
 • Slavomil Venci: Karel Svolinský. Novoročenky a jiná příležitostná grafika, Praha 1999 (SD).
 • Slavomil Venci: České exlibris, Praha 2000 (M).
 • Josef Javůrek: Knižní typografie Karla Svolinského I.—II., Typografia 104, 2001, č. 3 a 4-5. str. 18-19 a 46-47 (S).