Známková tvorba

Podobně jako mnoho dalších umělců, jenž excelovali v československém designu poštovních známek, Karel Svolinský přispěl k vysokému uměleckému standardu praktického poštovního designu, např. známky, kupóny, nálepky a korespondenční lístky. Vytvářel pozoruhodné množství vzorů a inovované řady nových témat, vyznačoval se originálním přístupem a netradičním výrazem.

Karel Svolinský již svým prvním návhrem poštovních známek potvrdil vyzrálý tvůrčí talent, zúročil mnohaleté zkušenosti v nejrůznějších oborech výtvarné činnosti.

V jediném návrhu se promítlo nejen jeho umění kreslířské, ale i schopnost takového výtvarného projevu, který byl adektvátní po obsahové i formální stránce specifickému užití pro poštovní ceniny. Současně respektoval jako znalec nejrůznějších grafických technik i techniku ocelorytiny, která je východiskem pro výrobu a vlastní tisk poštovních známek.

Získal mnoho ocenění doma i v zahraničí. Svolinského návrhy československých poštovních známek – začínajíc jeho prvním návrhem známky připomínající zničení Lidic nacisty, pokračujíc přes tři následující desetiletí – vyhrály mnoho soutěží.

Nejlépe Svolinského přínost v této oblasti charakterizují slova Adolfa Hoffmeistera: „Nevím, je-li Karel SVolinský filatelista,alevím, že grafik je na slovo vzatý. Je také písmoznalec a písmopisec, je malíř a kreslíř, který ryje mědi, řeže a ryje ve dřevě, kreslí na kameni - vše asi spíš podle nálady než podle naléhavosti zakázky - a ve všem je mistr. Když Svolinský kreslí houby, léčivé byliny a horské rostliny, víte, že je dovede všechny pojmenovat a ví, jak voní, když navrhuje známky se serií ptákl, je to půl grafik a půl ptáčník, když krouží vyšívaná jablíčka na rukávcích kroje, nezapře, že je Moravan ze Svatého Kopečku, když kreslí Leoše Janáčka, prozradí, že je citlivý hudebník.”

Dle význačných českých rytců Karel Svolinský zůstane zdrojem krásy, radosti a bezprecedentní poetiky; umění vstoupilo do našich životů skrz jeho poštovní známky.