Rejstříky

 • Autoři, interpreti, překladatelé, redaktoři, bibliofilové (1465)
  • #1 Adam Daniel z Veleslavína (1)
   • #1065 1947 - Dar nejvzácnější. Sborník k poctě M. Daniela Adama z Veleslavína a k padesátinám časopisu Typografia, vydaný k celostátní kulturní manifestaci čsl. knihtiskařů v Přerově a k otevření výstavy vývoje čs. knihy ve dnech 4. až 26. října 1947. Redakce Alois Caletka, dr. Eduard Kvasnička a V. M. Strojil. Přerov 1947. Typografia. Tisk František Bartoš, Přerov, 4°. Náklad 3000 výtisků. Obálka (typografická, dvoubarevné kreslené písmo), protititul (dvoubarevná kresba s podtiskem), iniciály (4 kresby). 1065
  • #2 Agricola Jan B. (1)
   • #572 1935 - Bach Filip Emanuel — Jan B. Agricola: Nekrolog NA SVĚTOZNÁMÉHO VARHANÍKA, UROZENÉHO pana Jana Šebestiána Bacha, královského polského a kurřiřtského saského dvorního skladatele a ředitele kůru v Lipsku. Překlad František Bartoš a Erik A. Saudek. Doslov František Bartoš. Praha 1935. Václav čechák. Tisk František Bartoš, Přerov, 8°. Náklad 650 výtisků, z toho 40 číslovaných na papíře Zanders a 11 o číslovaných na holandu Pannekoek. Grafická úprava. 572
  • #3 Albich Milan (1)
   • #1405 1966 - Bezruč Petr: Silesian Songs. (Slezské písně.) Výbor podle vydání z roku 1928. Překlad do angličtiny lan Milner. Grafická úprava, vazba a pouzdro Milan Albich. Praha 1966. Artia (publ. č. S 2104). Tisk Polygrafie, Brno, 8°. Náklad 3000 výtisků. 5 Protititul: z Bezručovy „Stužkonosky modré", Jurák a Svolinský 1957 (reprodukce dřevorytu). 1405
  • #4 Albrecht II. (1)
   • #595 1936 - Albrecht II.: Potvrzení privilegií městu Přerovu roku 1439. Překlad z latiny a poznámky dr. Edvard Kvasnička. Soukromý tisk na paměť šestistého osmdesátého výročí vysazení Přerova na město a k Středomoravské výstavě. Přerov 1936. Městská rada. Tisk Družstvo knihtiskárny, Hranice, 8°. Náklad 200 výtisků na holandu Van Gelder. Protititul (kresba), iniciály (2 kresby), grafická úprava. 595
  • #5 Alcoforado Marianna (1)
   • #1105 1948 - Alcoforado Marianna: Portugalské listy. Milostné dopisy. Překlad Hanuš Jelínek. Praha 1948. Symposion — Rudolf Škeřík. „Kentaur" sv. 2. Tisk Miiller a spol., Turnov, 8 ".Náklad 1500 výtisků. Obálka (kresba s podtiskem, přisazené písmo), protititul (kresba s podtiskem), záhlaví (5 kreseb), iniciály (5 kreseb), celostránkové ilustrace (5 kreseb s podtiskem, jedna z nich se opakuje na obálce), ediční značka na obálce, patitulu a v tiráži (kresba), phdsádka, grafická úprava, ediční vazba. 1105
  • #6 Aldrich Thomas Bailey (1)
   • #4 1924 - Aldrich Thomas Bailey: Marjorie Dawova a jiné povídky. Prózy. Překlad J.J. Benešov-ský-Veselý. Obálkové vydání. Praha 1924. J. Otto, 1901. „Anglická knihovna" řada 1, sv. 7. Tisk česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (typografická). 4
  • #7 Aleš Mikoláš (13)
   • #117 1925 - Jirásek Alois: Psohlavci. Historický obraz. Ilustrace Mikoláš Aleš. 24. vydání, 4. ilustrované. Praha 1925. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Vazba. 117
   • #386 1930 - Jaroslavu Preissovi 1870—1930. Několik vzpomínek. Soukromý tisk k šedesátce. Ilustrace Hugo Boettinger, Adolf Hoffmeister, Mikoláš Aleš. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1930. Jindřich Bělohříbek, Jan Dvořáček, Joe Hartmann, František Hodáč, Antonín Tille. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Tištěno na holandu Pannekoek. Obálka (kresba), iniciály (4 kresby). 386
   • #634 1936 - Táborský František: Karel Hynek Mácha po stu letech. Ilustrace: Mikoláš Aleš, František Bidlo, Cyril Bouda, Zdenka Braunerová, V. H. Brunner, Antonín Garais,Felix Jenewein, Adolf Kašpar, František Kobliha, Bohuslav Kroupa, Jan Konůpek, František Kysela, Václav Mašek, Viktor Polášek, Karel Svolinský, Max švabinský, Karel Tondl, Jan Zrzavý. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1936. Sdružení českých umělců grafiků Hollar. „Knihy Holla-ra" sv. 3. Tisk Průmyslová tiskárna, 4.°. Obálka (litografie, přisazené písmo), celostránkové ilustrace: ukázky z knihy K. H. Máchy „Pout krkonošská", 1936 (2 litografie) a z Máchova „Máje", 1925 (zmenšená reprodukce dřevorytu), ukázka písma a sazby z téhož (písmo, grafická úprava). 634
   • #1204 1951 - Vančura Vladislav: Obrazy z dějin národa českého. Věrná vypravování o životě, skutcích válečných i duchu vzdělanosti. Díl druhý a třetí. Příprava k tisku Rudolf Havel. Obálka (s kresbou Mikoláše Alše) a iniciály Josef Hanzl. 5. vydání, i.včS. Praha 1951. Československý spisovatel (publ. č. 187). „Spisy Vladislava Vančury" sv. 2. Tisk Západomoravské tiskárny, Brno, 8°. Náklad 10500 výtisků. Záhlaví kapitol (12 kreseb), koncové ilustrace (41 kreseb). 1204
   • #1218 1953 - Jirásek Alois: Skály. Několik výjevů z dějin samoty. Doslov Zdeněk Nejedlý. Kresba na obálce a v titulu Vlastimil Rada, záhlaví Mikoláš Aleš. Grafická úprava Method Kaláb a Vlastimil Rada. 2. vydání souboru. Praha 1953. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (publ. č. 5). „Aloise Jiráska Odkaz národu" sv. 14. Tisk Práce 1, 8°. Náklad 55 000 výtisků. Vazba. 1218
   • #1220 1953 - Svolinský Karel: Alšova příroda. Alšovský fejeton. Devět kreseb Mikoláše Alše. Neprodejný tisk pro účastníky Alšovské besedy v Obecním domě pražském 13. května 1953. Praha 1953. Spolek českých bibliofilů. Tisk neuveden, 8°. Obálka (typografická), grafická úprava. 1220
   • #1259 1956 - Vančura Vladislav: Obrazy z dějin národa českého. Věrná vypravování o životě, skutcích válečných i duchu vzdělanosti. Díl druhý a třetí. Příprava k vydání Rudolf Havel. Obálka (s kresbou Mikoláše Alše), iniciály a vazba Josef Hanzl. 6. vydání, 2. v CS. Praha 1956. československý spisovatel (publ. č. 954). „Spisy Vladislava Vančury" sv. 2. Tisk Brněnské knihtiskárny 2, Brno, 8°. Náklad 12000 výtisků. Záhlaví kapitol (12 kreseb), koncové ilustrace (46 kreseb). 1259
   • #1272 1957 - Svolinský Karel: Alšova země. Alšovský fejeton. Grafická úprava Felix Sejna. Praha 1957. Nakladatelství československých výtvarných umělců (publ. č. 53). „Vyznání" sv. 1. Tisk Středočeské tiskárny, 8 °. Náklad 6000 výtisků. Obálka (dvoubarevná, psané písmo), patitul (psané písmo), protititul (kresba), titulní list (psané písmo), iniciála (psanépísmo), celostránkové ilustrace (5 kreseb), koncovka (kresba), tiráž (psané písmo), značka edice v tiráži (psanépísmo). 1272
   • #1428 1941 - Sušil František: Moravské národní písně s nápěvy do textu vřaděnými. Ilustrace, Mikoláš Aleš, Marie Vořechová-Vejvodová, Hanuš Schwaiger, František Hlavica, Karel Svolinský, Jan Kobzáň, Joza Uprka, Antonín Strnadel. 3. vydání. Praha 1941. čin. Tisk Grafia, přílohy V. Neubert a synové, 4 °. Ilustrace (kresba). 1428
   • #1558 1926 - Literární rozhledy. Vánoční číslo měsíčníku Svazu knihkupců a nakladatelů československé republiky. Ročník 11, číslo 3. Ilustrace Mikoláš Aleš, Václav Karel aj. Praha> prosinec 1926. Svaz knihkupců a nakladatelů ČSR. Tisk dr. Eduard Grégr a syn, obálku česká grafická Unie, 40. Obálka dvoustranná (2 barevné kresby, kreslené písmo), ilustrace na str. 141 (kresba), titulek inzerátu na str. 128—129 (kreslené písmo), grafická úprava. 1558
   • #1850 1952 - Filatelie. Časopis československých filatelistů. Ročník 2, číslo 11—12. Praha, červenec 1952. Práce. Tisk Práce 6, 8°. Titulní strana: návrh na známku „Mikoláš Aleš" (kresba tužkou), návrh na obálku prvního dne „Mistr Jan Hus 1402—igs2", str. 165 (kresba), ukázka známkové tvorby: „Mistr Jan Hus 1402—ig^2", str. 165 (reprodukcepoštovní známky). 1850
   • #1851 1952 - Filatelie. Časopis československých filatelistů. Ročník 2, číslo 15—16. Praha, srpen 1952. Práce. Tisk Práce 6, 8°. Ukázka známkové tvorby: „Mikoláš Aleš 1852 — ig52", str. 22J (reprodukce poštovní známky), návrh na obálku prvního dne "Mikoláš Aleš 1852 — ig52", str. 22j (kresba). 1851
   • #1983 1958 - Panorama, členský věstník Klubu přátel výtvarného umění. Ročník 1958, číslo 2. Praha, červen 1958. český fond výtvarných umění, odbor kultury a propagace. Tisk Svoboda, 40. Ilustrace z knihy Karla Svolinského „Alšova země", str. 7 (kresba). 1983
  • #8 Alex Adolf J. (1)
   • #34 1924 - Puškin Alexander Sergejevič: Jevgenij Oně-gin. Veršovaný román. Překlad V. A. Jung. Lepty a dekorativní ilustrace A. J. Alex. Bibliofilské vydání. Praha 1924 (na titulní straně 1923). J. Otto. Tisk F. Obzina, Vyškov, čtvercový formát 2 °. Náklad 400 číslovaných výtisků, lepty podepsány grafikem. Titulní list (typografický), vazba. 34
  • #9 Alláh (1)
   • #1128 1948 - Po cestách Alláhových. Perská poesie. Překlad Jan Rypka a Věra^Kubíčková. Praha 1948. Symposion — Rudolf Škeřík. „Duše východu" sv. 7. Tisk Cíl, 8°. Ediční značka na obálce, patitulu a v tiráži (kresba). 1128
  • #10 Ambrosi Vilém (4)
   • #705 1937 - Seifert Jaroslav: Podzim v Čechách 1937. Básně. Vydáno pro přátele Pestrého týdne k vánocům 1937. Grafická úprava Vilém Ambrosi. Praha 1937. Karel Neubert. Tisk V. Neubert a synové, 8°. Tištěno na ručním papíře Zanders-Handak. Titulní dvoustrana (tříbarevná litografie), celostránkové ilustrace (4 litografie), ilustrace v textu (5 litografií). 705
   • #751 1938 - Škrach Vasil K.: Proslov při zahájení vý-stavy „Masaryk v odboji" na Lánech 28. října 1937. Grafická úprava Vilém Ambrosi. Lány 1938. Jednota československé obce legionářské. Tisk V. Neubert a synové, 8°. Náklad 1200 výtisků. Protititul: portrét T. G. Masaryka (kresba), záhlaví (kresba), koncovka (kresba). 751
   • #1038 1946 - Slovo o pluku Igorově. Staroruská rapsodie. Překlad a doslov František Kubka. Grafická úprava Karel Svolinský a Vilém Ambrosi. Praha 1946. V. Neubert a synové. Tisk V. Neubert a synové, sazba Průmyslová tiskárna (litograficky přeneseno), 2°. Náklad 400 neprodejných výtisků na paměť pražského povstání. Obálka (barevná kresba, přisazené písmo), titulní dvoustrana (barevná kresba), iniciála-záhlaví (barevná kresba), celostránkové ilustrace (7 barevných kreseb), grafická úprava. 1038
   • #1039 1946 - Slovo o pluku Igorově. Staroruská rapsodie. Překlad a doslov František Kubka. Grafická úprava Karel Svolinský a Vilém Ambrosi. 2. vydání. Praha 1946. V. Neubert a synové. Tisk V. Neubert a synové, sazba Průmyslová tiskárna (litograficky přeneseno), 2°. Obálka (barevná kresba, přisazené písmo), titulní dvoustrana (barevná kresba), iniciála-záhlaví (barevná kresba), celostránkové ilustrace (y barevných, 2 jednotónové kresby), grafická úprava. 1039
  • #11 Amfitěatrov Alexandr Valentinovič (1)
   • #83 1925 - Amfitěatrov Alexandr Valentinovič: Dámy a ženy. Jedenáct povídek o ženách. Překlad a doslov Vincenc červinka. Praha 1925. J. Otto. „Ruská knihovna" sv. 93. „Spisy A. V. Amfi-těatrova" sv. 1. Tisk Česká grafická Unie,. 8°. Obálka s nakladatelskou značkou (typografická). 83
  • #12 Andersen Hans Christian (2)
   • #298 1929 - Andersen Hans Christian: Dvanáct poštou. Novoroční pohádka. Překlad Jaroslav Vrchlický. Novoroční tisk. Hranice 1929. Družstvo knihtiskárny. Tisk Družstvo knihtiskárny, Hranice, 8°. Náklad 200 výtisků na Zerkallu. Obálka (typografická), grafická úprava. 298
   • #1900 1955 - Filatelie. časopis československých filatelistů. Ročník 5, číslo 20. Praha 15. října 1955. Ministerstvo spojů — Orbis. Tisk Orbis 01, 8°. Ukázka známkové tvorby: „Hans Christian Andersen", „Friedrich Schiller", „Adam Mickiewicz", „Walt Whitman", str. 306 (4 reprodukce poštovních známek). 1900
  • #13 Anstey F. (2)
   • #5 1924 - Anstey F.: Mosazná láhev. Satirická fantasie. Překlad Richard Jiřík. Obálkové vydání. Praha 1924. J, Otto, 1904. „Anglická knihovna" řada 2, sv. 9. Tisk Česká grafická Unie, 8 °. Ediční obálka (typografická). 5
   • #6 1924 - Anstey F.: Více versa čili Naučení otcům. Román. Překlad Stanislav Chittussi. Obálkové vydání. Praha 1924. J. Otto, 1908. „Anglická knihovna" řada 2, sv. 24. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (typografická). 6
  • #14 Arbes Jakub (2)
   • #800 1940 - Arbes Jakub: Poslední kresba Josefa Mánesa. Vzpomínka. Z knihy „Z ovzduší umění" k stému výročí narození Jakuba Arbesa. Revize textu Bedřich Beneš Buchlovan. Praha 1940. Vilém Smidt. Tisk Družstvo knihtiskárny, Hranice, 8°. Náklad 200 výtisků, z toho 100 číslovaných na Zerkallu. Obálka (typografická, kreslené iniciály), protititul (kresba), grafická úprava. 800
   • #801 1940 - Arbes Jakub: Štědrý den bratří Mánesů. Vzpomínka. Praha 1940. Vilém Smidt. „Ratolest" sv. 4. Tisk Karel Kryl, Kroměříž, 16 °. Náklad 500 výtisků, z toho 100 číslovaných na holandu Pannekoek. Obálka (dvoubarevná kresba, přisazené písmo), titulní list (kresba), iniciála (kresba), ilustrace (kresba s podtiskem), grafická úprava. 801
  • #15 Aristofanes (2)
   • #802 1940 - Aristophanes: DieVógel. (Ptáci.) Frankfurtam Main 1940. Bayerische Giesserei. Tisk August Oesterrieth, Frankfurt a M., Hahnemúhle, 40. Náklad 125 výtisků na papíře Hahnemuhle. Kartonáíní vazba (barevná kresba), celostránkové ilustrace, tištěné barevným ofsetem (12 akvarelů), grafická úprava. 802
   • #873 1941 - Jost Heinrich: Karel Svolinský. Zvláštní otisk z časopisu Gebrauchsgraphik, ročník 18 (1941). Dvojjazyčný text; překlad do angličtiny Flora Salmond-Volkmannová. Berlín 1941, Gebrauchsgraphik. Tisk Frenzel & Engelbre-cher, Berlín, 40. Ukázky grafických úprav a ilustraci. Celostránkové ilustrace: ukázka z Aristofanových „Ptáků" (barevná kresba štětcem), ze Shakespearova „Snu noci svatojánské" (barevná litografie). Dále: ji knižních dvoustran s ilustracemi (11 kreseb, z toho 5 barevných), 4 knižní obálky (4 kresby, z toho 2 barevné), 2 titulní strany (1 reprodukce barevné kresby, 1 kreslené písmo), 7 ilustrací (6 kreseb, z toho 3 barevné, 1 reprodukce litografie), iniciála (kresba), vánoční přání (barevná kresba). 873
  • #16 Arnold Edwin (1)
   • #7 1924 - Arnold Edwin: Světlo Asie. Verše. Překlad Josef J. David. Praha 1924. česká akademie věd a umění — J. Otto. „Sborník světové poesie" sv. 147. Tisk R. Róhrer, Brno, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na imitaci japanu, v celopergamenové vazbě. Vazba na přednostní výtisky. 7
  • #17 Asselineau Charles (3)
   • #251 1928 - Asselineau Charles: Peklo milovníka knih. Bibliografická novela. Překlad Miloslav Novotný. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1928. Arthur Novák. „Novákova Stovka" sv. 10. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Náklad 130 číslovaných výtisků na ručním papíře. Protititul (dřevoryt), viněta MK na titulním listu (dřevoryt), koncovka (dřevoryt), 251
   • #1588 1928 - Vitrínka na krásné knihy, vazby a jiné hezké věci. Dvouměsíčník. List knižní kultury. Ročník 5 (1927—1928), číslo 5. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 28. dubna 1928. Arthur Novák. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Náklad 650 výtisků. Protititul z knihy Charlese Asselineau „Peklo milovníka knih", str. 184 (dřevoryt). 1588
   • #2545 1928 - SONDERDRUCK AUS DEM GuTENB ERG-JaHR buch 1928. Zvláštní otisk z německého typografického sborníku Gutenberg-Jahrbuch 1928. Úvodní stať „Průmyslová tiskárna v Praze 1923—1927" a grafická úprava Method Kaláb. Ukázky knižních úprav: Zdeněk Guth, Method Kaláb, Karel Svolinský. 1928. Místo vydání, nakladatel a tisk neuveden, 4°. Ukázka ilustrací a grafických úprav knih, tištěných Průmyslovou tiskárnou: textová strana z Máchova „Máje", 1925 (návrh písma, grafická úprava), textová strana z knihy Františka Táborského „Veliký sněm ptačí", 192J (dvoubarevný dřevoryt, grafická úprava), protititul z knihy Charlese Asselineaua „Peklo milovníka knih", 1928 (dřevoryt), titulní list téže knihy (dřevoryt). 2545
  • #18 Axelrod Gleb (1)
   • #2539 1953 - Liszt Franz: Ungarische rhapsodie Nr. 12 cis-moll, Konzertetude Nr. 3 Des-dur „Un sospiro" — klavír Otakar Vondrovíc, Fune-railles aus dem cyklus „Harmonies poétiques et réligieuses" Nr. 7; Anton Rubinstein: Melodie — klavír Gleb Axelrod. Pro Artii. Praha 1953. Supraphon. 33 1/3 Langspielplatten. „FLPM 412". Tisk neuveden, Made in Czechoslovakia, formát 26 X 26 cm. Titulní strana gramo-obalu: portrét Franze Liszta (čtyřbarevná kresba štětcem, psané i přisazené písmo). 2539
  • #19 Axman Emil (4)
   • #1442 1944 - Axman Emil: Kytice písní českých. (Z roku 1943.) Dvanáct písní pro střední hlas a klavír. Praha 1944. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 898). Tisk Průmyslová tiskárna, 4°. Obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmo), ilustrace v textu (kresba). 1442
   • #1472 1948 - Axman Emil: Věnec písní z moravského Slovácka. Sešit první. Pro střední hlas a klavír. Deset písní. 2. vydání. Praha 1948. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 717). Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Obálka (tříbarevná kresba, kreslené písmo). 1472
   • #1514 1953 - Janáček Leoš: Její pastorkyňa. Opera o třech jednáních podle dramatu z venkovského života moravského od Gabriely Preisso-vé. Libreto opery podle citované předlohy upravil skladatel. Příprava k tisku podle Hel-fertova vydání klavírního výtahu Marta Krammerová a Jaroslav Procházka. Doslov Jaroslav Procházka. Praha 1953. Kulturně osvětový odbor umělecké oblasti Gramofonových závodů. Tisk Impressa, 8°. Obálka (dvoubarevná kresba, přisazené písmo). 1514
   • #1526 1957 - Axman Emil: Věnec písní z moravského Slovácka. Sešit druhý. Pro střední hlas a klavír. Úvod dr. František Pala. 1. vydání v Snklhu. Praha 1957. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (publ. č. 1896). Tisk ofsetem Orbis 3, 4°. Náklad 1500 výtisků. Obálka (tříbarevná kresba, kreslené písmo). 1526
  • #20 Baar Jindřich Šimon (13)
   • #1011 1946 - Baar Jindřich Šimon: Poslední soud. Román. Doslov Vilém Bitnar. Obálka a kresba v titulu Alois Moravec. 8. vydání. Praha 1946. Bohuslav Rupp. „Sebrané spisy J. Š. Baara" sv. 11. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Náklad 10 000 výtisků. Nakladatelská značka na patitulu (kresba), iniciály (12 kreseb), vazba na spisy J. š. Baara. 1011
   • #1056 1947 - Baar Jindřich Šimon: Poslední soud. Román. Příprava k vydání a doslov Vilém Bitnar. Obálka a titulní dvoustrana Alois Moravec. Grafická úprava Method Kaláb. 10. vydání. Praha 1947. Bohuslav Rupp. „Sebrané spisy J. Š. Baara" sv. 6. Tisk Průmyslová tiskárna, 8 °. Nakladatelská značka na patitulu (kresba), iniciály (12 kreseb), vazba na spisy J. š. Baara. 1056
   • #1106 1948 - Baar Jindřich Simon: Holoubek. Kněžská idyla. Román. Příprava k vydání a doslov Vilém Bitnar. Obálka a titulní dvoustrana Alois Moravec. Grafická úprava Method Kaláb. 9. vydání. Praha 1948. Bohuslav Rupp. „Sebrané spisy J. S. Baara" sv. 13. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Náklad 10000 výtisků. Nakladatelská značka na patitulu (kresba), iniciály (23 kreseb), vazba na spisy J. Š. Baara. 1106
   • #1158 1949 - Baar Jindřich Šimon: Osmačtyřicátníci. Román. Druhý díl Chodské trilogie. Příprava k vydání Vilém Bitnar. Obálka a protititul Alois Moravec. Grafická úprava Method Kaláb. 12. vydání. Praha 1949. Vyšehrad. „Sebrané spisy J. S. Baara" sv. 2. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Náklad 13 000 výtisků. Iniciály (13 kreseb), vazba na spisy J. Š. Baara. 1158
   • #1159 1949 - Baar Jindřich Simon: Paní Komisarka. Chodský obrázek z doby předbřeznové. První díl Chodské trilogie. Příprava k vydání a doslov Vilém Bitnar. Obálka a titulní dvoustrana Alois Moravec. Grafická úprava Method Kaláb. 15. vydání. Praha 1949. Vyšehrad. „Sebrané spisy J. Š. Baara" sv. 1. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Náklad 13 000 výtisků. Iniciály (15 kreseb), vazba na spisy J. Š. Baara. 1159
   • #1179 1950 - Baar Jindřich Šimon: Holoubek. Kněžská idyla. Román. Doslov Jaroslav Závada. Obálka Alois Moravec. Grafická úprava Jaroslav Polák. 10. vydání. Praha 1950. Vyšehrad. Tisk Svoboda 4, 8°. Náklad 5000 výtisků. Vazba na spisy J. Š. Baara. 1179
   • #1180 1950 - Baar Jindřich Simon: Lůsy. Román. Třetí díl Chodské trilogie. Příprava k vydání Vilém Bitnar, doslov František Teplý. Obálka a proti-titul Alois Moravec. Grafická úprava Method Kaláb. 11. vydání. Praha 1950. Vyšehrad. „Sebrané spisy J. Š. Baara" sv. 3. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Náklad 13 000 výtisků. Iniciály (11 kreseb), vazba na spisy J. Š. Baara. 1180
   • #1181 1950 - Baar Jindřich Simon: Skřivánek. Román z Domažlická. Doslov Jaroslav Závada. Obálka Alois Moravec. 13. vydání. Praha 1950. Vyšehrad. Tisk Svoboda 4, 8°. Náklad 5000 výtisků. Vazba na spisy J. š. Baara. 1181
   • #1212 1953 - Baar Jindřich Šimon: Cestou křížovou. Román českého kněze. Příprava k vydání dr. Miroslav Štěpánek. Obálka Alois Moravec. Grafická úprava Jaroslav Polák. 10. vydání. Praha 1953. Vyšehrad. „Živý odkaz domova", knihovna národních klasiků sv. 22. Tisk Pražské tiskárny 01, 8°. Náklad 10400 výtisků. Vazba na spisy J. Š. Baara. 1212
   • #1274 1958 - Baar Jindřich Šimon: Poslední soud. Román z Chodska. Obálka Alois Moravec Grafická úprava František Řepa. 11. vydání, 1. v L. D. Praha 1958. Lidová demokracie (publ. č. 42). „Edice Vyšehrad." Tisk Krušnohorské tiskárny, Most, 8°. Náklad 10 000 výtisků. Vazba na spisy J. š. Baara. 1274
   • #1284 1959 - Baar Jindřich Šimon: Hanče. Povídka z Chodska. Příprava k vydání a ediční poznámka Jindřich Decker. Obálka a titulní dvoustrana Alois Moravec. Grafická úprava František Řepa. 9. vydání, 1. v L. D. Praha 1959. Lidová demokracie (publ. č. 65). „Edice Vyšehrad." Tisk Stráž 4, Vimperk, 8°. Náklad 13000 výtisků. Vazba na spisy J. Š. Baara. 1284
   • #1312 1961 - Baar Jindřich Šimon: Pro kravičku. Povídka z Chodska. Příprava k vydání a ediční poznámka Jindřich Decker. Obálka a titulní dvoustrana Alois Moravec. Grafická úprava František Řepa. 1. vydání v L. D. Praha 1961. Lidová demokracie (publ. č. 97). „Edice Vyšehrad." Tisk Stráž 4, Vimperk, 8°. Náklad 15000 výtisků. Vazba na spisy J. š. Baara. 1312
   • #1340 1962 - Baar Jindřich Šimon: Skřivánek. Obraz z chodského života. Příprava k vydání a ediční poznámka Marie Voříškova. Obálka a titulní dvoustrana^ Alois Moravec. Grafická úprava František Řepa. 14. vydání, 1 v L. D. Praha 1962. Lidová demokracie (publ. č. 117). „Edice Vyšehrad." Tisk Stráž 4, Vimperk, 8°. Náklad 15000 výtisků. Vazba na spisy J. Š. Baara 1340
  • #21 Babler O. (1)
   • #1253 1956 - K S 60. Tisk k šedesátinám Karla Svolinského, věnovaný účastníkům slavnostní schůze SČB 17. března 1956. Příloha 2. čísla „Zpráv Spolku českých bibliofilů". Ilustrace inž. O. Babler. Grafická úprava František Řepa. Praha 1956. Spolek českých bibliofilů. Tisk Pražské tiskárny, 8 °. Obálka: značka SČB (kresba). 1253
  • #22 Babler Otto František (7)
   • #382 1930 - Epištola a dialog o knižních aukcích. Překlad z němčiny Otto F. Babler. Soukromý tisk k šestému večeru Spolku českých bibliofilů 8. listopadu 1930. Karel Zink. Praha 1930. Tisk Družstvo knihtiskárny, Hranice, 8°. Náklad 300 výtisků na Zerkallu. Obálka (typografická), nakladatelská značka na obálce a titulním listu (kreslené písmo), grafická úprava. 382
   • #426 1940 - Té, jež si zaslouží být milována. Soukromý tisk k vánocům 1930. Báseň Rudolfa Borchard-ta „Se střevíčky", překlad Otto F. Babler. Olomouc 1940. Jaroslav a Anna Mastných. Tisk Družstvo knihtiskárny, Hranice, 8°. Náklad 2000 výtisků. Iniciála (dvoubarevná kresba), značka vydavatele (kresba), ilustrace-dvoustrana (kresba), tiráž (psané číslice), grafická úprava. 426
   • #571 1935 - Babler Otto František: Koníčci v lese. Hra o jednom dějství. Soukromý tisk pro účastníky sedmého sjezdu Skupiny moravských knihomi-lů v Břeclavi 1935. Olomouc 1935. Moravští knihomilové (5). Tisk Kramář a Procházka, Olomouc, 40. Náklad 250 číslovaných výtisků na Zandersu. Obálka (typografická), protititul (dřevoryt), celostránková ilustrace (dřevoryt), grafická úprava. 571
   • #632 1937 - Shorter Dora Sigerson: Zena, jež byla v pekle. Balada. Překlad Otto F. Babler. Soukromý tisk k uctění památky ředitele tiskárny Oldřicha Procházky, pro účastníky osmé schůzky Skupiny moravských knihomilů v Prostějově 31. května 1937. Olomouc 1936. Národní knihtiskárna Kramář a Procházka (a deset moravských knihomilů). Tisk Kramář a Procházka, Olomouc, 8°. Tištěno na Zandersu. Protititul (2 dřevoryty). 632
   • #724 1938 - Babler Otto František: Fine Book in Czecho-slovakia. (Krásné knihy v Československu). Soukromý tisk. Dřevoryty Jiří Jaška, Oldřich Menhart, Karel Svolinský. Svatý Kopeček 1938. Otto František Babler. Tisk Karel Kryl, Nový Jičín, 8°. Ilustrace z knihy D. S. Shortera „Žena, jež byla v pekle", 1936 (dřevoryt). 724
   • #1614 1935 - Bibliofil. Časopis pro pěknou knihu a její úpravu. Ročník 12, číslo 5—6. Obálka a grafická úprava Ruda Kubíček. Uherské Hradiště 1935. Skupina moravských knihomilů. Tisk Kryl a Scotti, Nový Jičín, 8°. Příloha: ukázka ilustrace z knihy Otto F. Bablera „Koníčci v lese", před str. 77 (dřevoryt). 1614
   • #2282 1966 - Euroexlibris Olomouc 66. Katalog mezinárodní výstavy knižních značek. Úvodní stati dr. Jaromír Lakosil, Jaroslav Ryška, dr. František Dvořák. Překlad do němčiny Otto F. Babler, do francouzštiny E. R. Bubelová. Ukázky exlibris od různých grafiků. Seznam vystavených prací Václav Křupka. Grafická úprava a vazba František Bělohlávek. Olomoucká Galerie výtvarného umění, září—říjen 1966. Olomouc 1966. Galerie výtvarného umění. Tisk Moravské tiskařské závody 11, Olomouc, 8°. Ukázka exlibris: Matúš Jurák, ig6g (reprodukce dvoubarevného dřevorytu). 2282
  • #23 Bach Filip Emanuel (1)
   • #572 1935 - Bach Filip Emanuel — Jan B. Agricola: Nekrolog NA SVĚTOZNÁMÉHO VARHANÍKA, UROZENÉHO pana Jana Šebestiána Bacha, královského polského a kurřiřtského saského dvorního skladatele a ředitele kůru v Lipsku. Překlad František Bartoš a Erik A. Saudek. Doslov František Bartoš. Praha 1935. Václav čechák. Tisk František Bartoš, Přerov, 8°. Náklad 650 výtisků, z toho 40 číslovaných na papíře Zanders a 11 o číslovaných na holandu Pannekoek. Grafická úprava. 572
  • #24 Bach Johann Sebastian (1)
   • #572 1935 - Bach Filip Emanuel — Jan B. Agricola: Nekrolog NA SVĚTOZNÁMÉHO VARHANÍKA, UROZENÉHO pana Jana Šebestiána Bacha, královského polského a kurřiřtského saského dvorního skladatele a ředitele kůru v Lipsku. Překlad František Bartoš a Erik A. Saudek. Doslov František Bartoš. Praha 1935. Václav čechák. Tisk František Bartoš, Přerov, 8°. Náklad 650 výtisků, z toho 40 číslovaných na papíře Zanders a 11 o číslovaných na holandu Pannekoek. Grafická úprava. 572
  • #25 Bákala Břetislav (3)
   • #1475 1948 - Janáček Leoš: Káťa Kabanová. Opera o třech jednáních. Libreto podle „Bouře" N. A. Ostrovského. Překlad z ruštiny Vincenc červinka. Klavírní výtah se zpěvy, úprava Břetislav Bákala, český a německý text; překlad do němčiny Max Brod. 2. vydání. Praha 1948. Hudební matice Umělecké besedy — Universal Edition (publ. č. UE 7103). Tisk Waldheim-Eberle, Wien VIL, 40. Obálka (čtyřbarevná kresba, psané písmo). 1475
   • #2298 1959 - Janáček Leoš: Sumářovo dítě. Nahrávka Státní filharmonie v Brně. Dirigent Břetislav Bákala. Praha 1959. Gramofonové závody. „DV 5560". Tisk neuveden, formát 31 X31 cm. Titulní strana gramo-obalu: portrét Leoše Janáčka (kresba, psané písmo —dvoubarevné). 2298
   • #2544 1960 - Janáček Leoš: A suitě for string orchestra (Suita pro smyčcový orchestr). Nahrávka Pražského komorního orchestru. The fidd-ler's child (Sumářovo dítě). The ballad of the Blaník hill (Balada o Blaníku). Nahrávka Brněnské státní filharmonie. Dirigent Břetislav Bákala. Text na zadní straně Jaroslav Šeda. Pro Artii. Praha 1960. Supraphon. 33 1/3. „SUA 10053". Tisk neuveden, Printed in Czechoslovakia, formát 31x31 cm. Titulní strana gramo-obalu: portrét Leoše Janáčka (kresba, psané písmo — dvoubarevné). 2544
  • #26 Balabán V. (3)
   • #2266 1963 - Smetana Bedřich: Prodaná nevěsta. Divadelní program k slavnostní premiéře Smetanovy Prodané nevěsty dne 18. listopadu 1963 v Národním divadle v Praze. Redakce V. Ba-labán. Autoři článků Jan Seidel, Iša Krejčí aj. Praha 1963. Národní divadlo. Tisk Středočeské tiskárny 103, 8°. Obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmo), zadní strana obálky (dvoubarevné kreslené písmo a číslice), protititul (kresba), titulní list (dvoubarevná kresba), ilustrace v textu (8 kreseb), z toho s dvoubarevné), číslice v textu (14 kreseb), grafická úprava. 2266
   • #2272 1964 - Jirásek Alois: Lucerna. Divadelní program k slavnostním premiérám Jiráskovy Lucerny dne 30. dubna 1964 v Tylově divadle a 8. května 1964 v Národním divadle v Praze. Redakce V. Balabán. Autoři článků Zdeněk Štěpánek a Karel Svolinský. Praha 1964. Národní divadlo. Tisk Středočeské tiskárny 103, 8°. Obálka (dvoubarevná kresba, přisazené písmo), zadní strana obálky (kreslené písmo a číslice), celostránkové ilustrace (5 kreseb, z toho 1 dvoubarevná), ilustrace v textu (y kreseb), grafická úprava, 2272
   • #2277 1965 - Jirásek Alois: Lucerna. Divadelní program pro školní představení v Národním divadle v Praze. Redakce V. Balabán. Autoři článků Zdeněk Štěpánek a Karel Svolinský. Praha 1965. Národní divadlo. Tisk Středočeské tiskárny 103, 8°. Obálka (kresba, přisazené písmo), celostránkové ilustrace (2 kresby), ilustrace v textu (4 kresby — Z toho 1 dvoubarevná), grafická úprava. 2277
  • #27 Balajka Bohuš (4)
   • #1262 1957 - Mácha Karel Hynek: Máj. Marinka. Doslov a poznámky dr. Bohuš Balajka. Grafická úprava Adolf Stehno. 3. vydání v Spn. Praha 1957. Státní pedagogické nakladatelství (publ. č. 71-39-01). „Mimočítanková četba." Tisk Pražské tiskárny 03, 8°. Náklad 25 220 výtisků. Obálka (kresba, přisazené písmo), protititul (kresba, táž jako na obálce), vazba. 1262
   • #1289 1959 - Mácha Karel Hynek: Máj. Marinka. Doslov a poznámky dr. Bohuš Balajka. 4. vydání v Spn. Praha 1959. Státní pedagogické nakladatelství (publ. č. 91-19-69). „Mimočítanková četba". Tisk Svoboda 4, 8°. Náklad 10 000 výtisků. Obálka (reprodukce litografie, přisazené písmo), pro-lititid (kresba táž, jako na obálce), vazba. 1289
   • #1324 1961 - Mácha Karel Hynek: Máj. Marinka. Doslov a poznámky dr. Bohuš Balajka. 5. vydání v Spn. Praha 1961. Státní pedagogické nakladatelství. „Mimočítanková četba". Tisk Svoboda 4, 8°. Náklad 25 000 výtisků. Obálka (reprodukce litografie, přisazené písmo), protititul (kresba táž, jako na obálce), vazba. 1324
   • #1407 1966 - Mácha Karel Hynek: Máj — Marinka. Ediční příprava a doslov Bohumil Balajka. 5. vydání. Praha 1966. Státní pedagogické nakladatelství (publ. č. 11—19—69). „Mimočítanková četba". Tisk Rudé právo, Brno, 8°. Náklad 16 000 výtisků. Obálka (reprodukce litografie, přisazené písmo), protititul (kresba, táž jako na obálce). 1407
  • #28 Balančin Georgij (1)
   • #2160 1950 - Pohlednice s námětem „tanec". Soubor pohlednic s tanečními motivy. Použito kresebných studií k tancům ze Smetanovy „Prodané nevěsty" aj. Rozesíláno vletech 1943—1950 jako nakladatelský novoroční pozdrav. (Např. pro rok 1947 použito námětů z Apollo Musagetes, Balančinovo provedení Stravinského baletu v Ballet Theater v New Yorku 1946; pro rok 1948 taneční motivy pod názvem „Vzpomínky ze Strážnice" 4 kresby). Praha 1943—1950. B. M. Klika. Tisk neuveden, 8°. Deset pohlednic (10 kreseb). 2160
  • #29 Balbín Bohuslav (3)
   • #803 1940 - Balbin Bohuslav: Ze života sv. Jana Nepo-muckého. Grafická úprava Antonín Lískovec. Praha 1940. Ladislav Kuncíř. Tisk Karel Kryl, Kroměříž, 8°. Protititul (kresba). 803
   • #890 1941 - Ročenka prc^ liturgické umění i94i. Redakce Břetislav Storm. Praha 1941. Vyšehrad. „Knihy Řádu." Tisk Č. A. T., 8° Náklad 1000 výtisků. Ilustrace z knihy Bohuslava Balbína „.Život sv. Jana Nepomuckého", 1Q40 (kresba). 890
   • #1731 1946 - Vyšehrad. List pro křesťanskou kulturu. Týdeník. Ročník 1, číslo 15. Praha 6. února 1946. Katolický literární klub — Vyšehrad. Tisk Č. A. T., 40. Ukázka ilustrací z Balbínovy knihy „
  • #30 Balzac Honoré de (2)
   • #1057 1947 - Balzac Honoré de: Succubus aneb běs sviňa-vý ženský. Strašidelná historie, všem lidem bohaprázdným k hrozné a příkladné vejstraze, pro napravení a polepšení každého v hříších těla tápajícího sepsaná. Překlad Jaroslav Zao-rálek. Praha 1947. Rudolf Škeřík. „Symposion" sv. 157. Tisk Státní tiskárna, 8°. Náklad 5000 výtisků a 300 číslovaných na simili japanu. Obálka (dvoubarevná kresba, kreslené písmo), titulní dvoustrana (dvoubarevná kresba), grafická úprava, vazba (viněta). 1057
   • #1333 1961 - Rybak Natan: Omyl Honoré de Balzaca. Román. Překlad Ludmila Zilynská. Doslov J. S. Kvapil. Praha 1961. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (publ. č. 1308). „Klub čtenářů" sv. 141. Tisk Rudé právo, obálka ofsetem Polygrafia 3, 8°. Náklad 52 000 výtisků. Ediční obálka (kresba, psané písmo, dvoubarevný kresebný podtisk), název edice (psané písmo), patitul (psané písmo), nakladatelská značka (psané písmo), titulní list (dvoubarevný: kresba, psané písmo jako na obálce), tiráž (kresba a psané písmo, jako na obálce), grafická úprava, ediční vazba. 1333
  • #31 Bár Zdeněk (1)
   • #685 1937 - Kniha vzpomínek na Petra Bezruce a jeho dílo. Sborník k sedmdesátinám Petra Bezruce. Autoři: Jaroslav Šulc, Vojtěch Martínek, Zdeněk Bár, Milan Rusínský, Josef Pátá, čeněk Kanclíř, L. N. Zvěřina, J. L. Mikoláš, Bedřich Beneš Buchlovan, Břetislav Pračka, Petr Piš-tělka, Marie Glabazňová.^ Redakce Vilém Smidt. Praha 1937. Vilém Šmidt. „Soukromé tisky" sv. 4. Tisk Družstvo knihtiskárny, Hranice, 8°. Náklad 100 číslovaných výtisků na holandu Van Gelder a 300 nečíslovaných na dílovém papíře. Obálka (typografická), titulní list (dvoubarevná kresba), záhlaví (6 kreseb), grafická úprava. 685
  • #32 Bareš Arnošt (1)
   • #1082 1947 - Rolland Romain: Empedokles z akragantu. Překlad a doslov Arnošt Bareš. Praha 1947. Symposion — Rudolf Škeřík. „Kentaur" sv. 4. Tisk Muller a spol., Turnov, 8°. Náklad 2200 výtisků. Ediční značka na obálce, patitulu a v tiráži (kresba), předsádka, grafická úprava, vazba. 1082
  • #33 Baring Maurice (4)
   • #299 1929 - Baring Maurice: Šálení času. Román. Překlad Jan čep. YazDa František Muzika. Praha 1929. Rudolf Skeřík. „Symposion" sv. 39. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Kromě vydání na Antiku 50 výtisků římsky číslovaných I—L na holandu Van Gelder a 400 výtisků číslovaných 1—400 na simili japanu. Obálka (typografická), titulní list (typografický), iniciály (26 kreseb), grafická úprava. 299
   • #446 1931 - Baring Maurice: Suknice nesešívaná. Román. Překlad Bohdan Chudoba. Grafická úprava Antonín Lískovec. Praha 1931. Ladislav Kuncíř. „Knihy nové doby" sv. 24. Tisk Miiller a spol., Turnov, 8°. Mimo náklad 25 číslovaných výtisků: 10 na papíře Tosa, 15 na simili japanu. Obálka (barevná kresba). 446
   • #521 1933 - Baring Maurice: Robert Peckham. Román. Překlad Marie Slabá. Grafická úprava Antonín Lískovec. Praha 1933. Ladislav Kuncíř. „Knihy nové doby" sv. 31. Tisk Melantrich, 16°. Mimo náklad 10 číslovaných výtisků na holandu Van Gelder. Obálka (barevná kresba, kreslené i psané písmo). 521
   • #804 1940 - Baring Maurice: Šálení času. Román. Překlad Jan Čep. Vazba František Muzika. 2. vydání. Praha 1940. Rudolf Škeřík. „Symposion" sv. 39. TiskMiiller a spol., Turnov, 8°. Kromě vydání na antiku 200 číslovaných výtisků na si-mili japanu. Titulní list (typografický), iniciály (26 kreseb), grafická úprava. 804
  • #34 Barrie James Matthew (2)
   • #8 1924 - Barrie James Matthew: Malý farář. Román. Překlad Josef Bartoš. Obálkové vydání. Praha 1924. J. Otto, 1900. „Anglická knihovna" řada 1, sv. 3. Tisk česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (typografická). 8
   • #9 1924 - Barrie James Matthew: Sentimentální Tom-my. Povídka o jeho dětství. Překlad Josef Bartoš. Obálkové vydání. Praha 1924. J. Otto, 1902. „Anglická knihovna" řada 2. sv. 1. Tisk česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (typografická). 9
  • #35 Bartók Béla (3)
   • #1608 1933 - Rozhledy po literatuře a umění. Nakladatelský čtrnáctideník. Ročník 2, číslo 11. Praha 15. června 1933. Svaz knihkupců a nakladatelů ČSR. Tisk Průmyslová tiskárna, 2°. Titulní strana: scény z Bartákova „Dřeveného prince" (2 kresby). 1608
   • #2229 1957 - Večer dramatického tance. Program tanečního večera dne 22. listopadu 1957. Pořad: Smetana, Ostrčil, Debussy, Bartók, Zelinka, Foerster, Ruml. Recitace Jiřina Stránská a Rudolf Pellar, klavír Jiří Ruml. Praha 1957. Komorní divadlo. Tisk Středočeské tiskárny, 8° skládačka. Ilustrace: taneční studie (kresba). 2229
   • #2230 1957 - Večer dramatického tance. Pozvánka na taneční večer dne 22. listopadu 1957. Pořad: Smetana, Ostrčil, Debussy, Bartók, Zelinka, Ruml. Recitace Saša Myšková a Rudolf Pellar, klavír Jiří Ruml. Praha 1957. Komorní divadlo. Tisk Středočeské tiskárny, 16 ° dvoulist. První strana: taneční studie (kresba). 2230
  • #36 Bartoň J. G. (5)
   • #1380 1963 - Wat bloeit d* het Wild. (Polní rostliny.) Úvod J. G. Bartoň. Překlad do holandštiny Marijke Vorstmanová. Utrecht 1963. A. W. Bruna en Zoon — Artia. Tisk Artia (Polygrafia), Printed in Czechoslovakia, 40. Obálka dvoustranná (použito barevných kreseb rostlin K. Svolinského), ilustrace (121 barevných kreseb), vazba. 1380
   • #1381 1963 - Wild Flovers. (Polní rostliny.) Úvod J. G. Bartoň. Londýn 1963. Paul Hamlyn Ltd. — Artia (publ. č. 1284). „Spring Books". Tisk Artia (Polygrafia), Printed in Czechoslovakia, 40. Obálka dvoustranná (použito barevných kreseb rostlin K. Svolinského), ilustrace (121 barevných kreseb), vazba. 1381
   • #1385 1964 - Flores Silvestres. (Polní rostliny.) Úvod J.G. Bartoň. Překlad do španělštiny Maria Te-resa Toralová. Mexiko, D. F.. 1964. Queromón editores — Artia publ. č. 1587). „De la Na-ruraleza." Tisk Artia. Printed in Czechoslovakia, 4°. Obálka dvoustranná (použito barevných kreseb rostlin K. Svolinského), ilustrace (121 barevných kreseb), vazba. 1385
   • #1396 1964 - Wild Flowers. (Polní rostliny.) Úvod J. G. Bartoň. 2. vydání. London 1964. Paul Hamlyn Ltd. — Artia (publ. č. 1586). „Spring Books." Tisk Artia (Polygrafia), Printed in Czechoslo-vakia, 40. Obálka dvoustranná (poufito barevných kreseb rostlin K. Svolinského), ilustrace (121 barevných kreseb), vazba. 1396
   • #1412 1966 - Wild Flovers. (Polní rostliny.) Úvod J. G. Bartoň. 3. vydání. Londýn 1966. Paul Hamlyn Ltd. - Artia (publ. č. 1992). „Spring Books. "Tisk Artia (Polygrafia), Printed in Czechoslovakia, 40. Obálka dvoustranná (použito barevných kreseb rostlin K. Svolinského), ilustrace (121 barevných kreseb), vazba. 1412
  • #37 Bartoň Josef z Dobenína (2)
   • #2352 1937 - Josef Bartoň z Dobenína — „Petrů dvůr". Knižní značka. Heraldický námět: erb rodiny. 1937. Rozměr 98x69 mm, též zmenšený formát 77x55 mm. Exlibris (fotolitografie). 2352
   • #2353 1937 - (Rodina Bartoňů z Nového města nad Metují.) Knižní značka bez textu. Heraldický námět: erb rodiny. 1937. Rozměr 124x90 mm. Exlibris (ocelorytina). 2353
  • #38 Bartoš František (19)
   • #79 1924 - Wells Herbert George: První lidé na měsíci. Dobrodružný román. Překlad F. B. Obálkové vydání. Praha 1924. J. Otto, 1908. „Anglická knihovna" řada 2, sv. 25. Tisk česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (typografická). 79
   • #572 1935 - Bach Filip Emanuel — Jan B. Agricola: Nekrolog NA SVĚTOZNÁMÉHO VARHANÍKA, UROZENÉHO pana Jana Šebestiána Bacha, královského polského a kurřiřtského saského dvorního skladatele a ředitele kůru v Lipsku. Překlad František Bartoš a Erik A. Saudek. Doslov František Bartoš. Praha 1935. Václav čechák. Tisk František Bartoš, Přerov, 8°. Náklad 650 výtisků, z toho 40 číslovaných na papíře Zanders a 11 o číslovaných na holandu Pannekoek. Grafická úprava. 572
   • #979 1943 - Václav Talich. Soubor statí o životě a práci. Sborník k Talichovým šedesátinám. Uspořádání Otakar Šourek. Přispívatelé: Jiří Dostál, Otakar Šourek, Hubert Doležit, Stanislav Novák, Zdeněk Němec, Karel Šorm, Jaroslav Krombholc, Pavel Bořkovec, František Bartoš, A. M. Brousil, Václav Dobiáš. Obrazové přílohy. Praha 1943. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 880). Tisk Č. A. T., 8°. Náklad 2000 výtisků. Obálka: s použitím fotografie V. Talicha (typografická, kreslená viněta), celostránková ilustrace jako podtisk (kresba v šedé barvě), grafická úprava, vazba. 979
   • #1447 1944 - Smetana Bedřich: Bagatelles et impromptus. (Z roku 1844.) Pro klavír na dvě ruce. Revize prof. Vilém Kurz. Úvod František Bartoš. Praha 1944. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 702). Tisk Č. A. T., 40. Obálka s použitím podobizny Kateřiny Kolářové (kresba, přisazené písmo). 1447
   • #1448 1944 - Smetana Bedřich: Bal vision. Vidění na plesu. (Z roku 1858.) Proklavír na dvě ruce. Revize prof. Vilém Kurz. Úvod a poznámky František Bartoš. Vydáno v jubilejním Smetanovském roce. Praha 1944. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 677). Tisk Č. A. T., 40. Obálka s použitím podobizny Frqjdy Beneckeové (kresba, přisazené písmo). 1448
   • #1449 1944 - Smetana Bedřich: Bettina polka. Znění z roku 1859 a 1883. Pro klavír na dvě ruce. Příprava k vydání František Bartoš. Praha 1944. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 875). Tisk Č. A. T., 4°. Obálka s použitím podobizny Bettiny Smetanové (kresba, přisazené písmo). 1449
   • #1455 1945 - Smetana Bedřich: Libuše. Slavnostní zpěvohra ve třech jednáních. Libreto Josef Wenzig. Klavírní výtah se zpěvy, úprava skladatel. Revize a předmluva František Bartoš. 8. vydání. Praha 1945. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 10). Tisk Průmyslová tiskárna, 4°. Obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmo). 1455
   • #1486 1949 - Smetana Bedřich: Bagatelles et impromptus. (Z roku 1844.) Klavír pro dvě ruce. Revize a úvod František Bartoš. Vydáno v jubilejním Smetanovském roce. 5. vydání. Praha 1949. Hudební matice Umělecké besedy (publ.č. 702). Tisk Impressa, 40. Obálka s pouiitím podobizny Kateřiny Kolářové (kresba, přisazené písmo). 1486
   • #1487 1949 - Smetana Bedřich: Bettina polka. Znění z roku 1859 a 1883. Pro klavír na dvě ruce. Příprava k vydání a úvod František Bartoš. Vydáno v jubilejním Smetanovském roce. Praha 1949. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 875.) Tisk Impressa, 4°. Obálka s pouiitím podobizny Bettiny Smetanové (kresba, přisazené písmo). 1487
   • #1490 1949 - Smetana Bedřich: Hubička. Prostonárodní opera o dvou jednáních. Libreto podle povídky Karoliny Světlé Eliška Krásnohorská. Klavírní výtah skladatel. Revize a úvod František Bartoš. Vydáno k 125. výročí narození Bedřicha Smetany. Praha 1949. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 1050). Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Obálka (tříbarevná kresba, přisazené pismo), vazba. 1490
   • #1497 1950 - Smetana Bedřich: Dalibor. Opera ve třech jednáních. Libreto Josef Wenzig, překlad do češtiny Ervín Špindler. Klavírní výtah, úprava skladatel. Revize a úvod František Bartoš. 11. vydání. Praha 1950. Hudební matice (publ. č. 1230). Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Obálka (čtyřbarevná kresba, přisazené písmo). 1497
   • #1518 1954 - Smetana Bedřich: Prodaná nevěsta. Komická zpěvohra o třech jednáních. Libreto Karel Slabina. Klavírní výtah a úprava skladatel. Úprava předehry pro klavír na dvě ruce Jindřich Káan. Revize a úvod František Bartoš. 2. revidované vydání, 1. v Snklhu. Praha 1954. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (publ. č. 745). Tisk Orbis 3, 40. Náklad 5200 výtisků. Obálka (barevná kresba, přisazené písmo), vazba. 1518
   • #1525 1956 - Smetana Bedřich: Libuše. Slavnostní zpěvohra o třech jednáních. Libreto Josef Wenzig. Klavírní výtah se zpěvy. Revize a úvod František Bartoš. 9. vydání, 1. v Snklhu. Praha 1956. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (publ. č. 975). Tisk Orbis 3, 40. Náklad 5200 výtisků. Obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmo). 1525
   • #1532 1958 - Smetana Bedřich: Die verkaufte Braut. (Prodaná nevěsta.) Komische Oper in drei Akten. Libreto Karel Sabina. Překlad do němčiny Kurt Honolka. Úvod František Bartoš. Klavírní výtah. Kassel 1958. Dilia, Praha — Alkor Edition, Kassel. Tisk Printed in Germany, 4°. Obálka (čtyřbarevná kresba, přisazené písmo). 1532
   • #1533 1958 - Smetana Bedřich: Tajemství. Komická opera ve třech dějstvích. Libreto Eliška Krásnohor-ská. Klavírní výtah Karel Sole. Revize a úvod František Bartoš. 1. vydání v Snklhu. Praha 1958. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (publ. č. 2269). Tisk Orbis 3,4°. Náklad 2500 výtisků. Obálka (tříbarevná kresba, psané písmo). 1533
   • #1538 1959 - Smetana Bedřich: Hubička. Prostonárodní opera o dvou jednáních. Libreto podle Karoliny Světlé Eliška Krásnohorská. Revize a úvod František Bartoš. Praha 1959. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (publ. č. 2685). Tisk Orbis 3, 40. Náklad 3000 výtisků. Obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmo). 1538
   • #1544 1963 - Sabina Karel: Prodaná nevěsta. Libreto ke komické zpěvohře Bedřicha Smetany. Vydáno k stopadesátému výročí narození Karla Sabiny. Příprava k vydání a doslov František Bartoš. 1. vydání v Snklu. Praha 1963. Státní nakladatelství krásné literatury a umění (publ. č. 1675). Tisk Polygrafia 2, 16 °. Náklad 5100 výtisků. Obálka (dvoubarevná kresba), značka nakladatelství na obálce (psané písmo), protititul (dvoubarevná kresba), titulnílist: nakladatelská značka (kresba), grafická úprava, vazba. 1544
   • #2263 1963 - Antonín Dvořák. Souborné vydání díla. Nakladatelský katalog hudebnin. Redakce Emi-lián Horbinger. Úvod a charakteristiky děl Antonína Dvořáka František Bartoš. Praha 1963. Státní hudební vydavatelství — Knižní velkoobchod. Tisk Středočeské tiskárny 104, 8 °. Náklad 3000 výtisků. Obálka: portrét Antonína Dvořáka (kresba s pod-tiskem, psané písmo), celostránková ilustrace: portrét A. Dvořáka (kresba). 2263
   • #2513 1962 - Hudební novinky. O nových hudebninách, knihách, o hudbě a gramofonových deskách. Ročník 1962, číslo 4. Grafická úprava Jiří Kreuziger. Praha, červenec—srpen 1962. Státní hudební vydavatelství. Tisk Rudé právo, Brno, 4°. Ilustrace k článku Františka Bartoše „Smetanovy písni": iniciála S, str. 1. (kresba) 2513
  • #39 Bartoš Jan (3)
   • #192 1927 - Bartoš Jan: Prozatímní divadlo a jeho činohra. Vydáno k pětasedmdesátému výročí otevření Prozatímního divadla. Praha 1927. Sbor pro zřízení druhého Národního divadla. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Obálka (kresba, přisazené písmo), titulní list (kresba). 192
   • #648 1937 - Bartoš Jan: Prozatímní divadlo a jeho činohra. Vydáno k pětasedmdesátému výročí Prozatímního divadla. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1937. Sbor pro zřízení druhého Národního divadla. Tisk Průmyslová tiskárna, štočky Jan Štenc, 8 °. Obálka (kresba, přisazené písmo), titulní list (kresba), vazba. 648
   • #725 1938 - Bartoš Jan: Prozatímní divadlo a jeho opera. Kapitoly z dějin Prozatímního divadla. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1938. Sbor pro zřízení druhého Národního divadla. Tisk Průmyslová tiskárna, štočky Jan Stene, 8 °. Obálka (kresba, přisazené písmo), titulní list (kresba), vazba. 725
  • #40 Bartoš Josef (9)
   • #8 1924 - Barrie James Matthew: Malý farář. Román. Překlad Josef Bartoš. Obálkové vydání. Praha 1924. J. Otto, 1900. „Anglická knihovna" řada 1, sv. 3. Tisk česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (typografická). 8
   • #9 1924 - Barrie James Matthew: Sentimentální Tom-my. Povídka o jeho dětství. Překlad Josef Bartoš. Obálkové vydání. Praha 1924. J. Otto, 1902. „Anglická knihovna" řada 2. sv. 1. Tisk česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (typografická). 9
   • #17 1924 - Grahame Kenneth: Zlatý věk. Prózy. Překlad Josef Bartoš. Obálkové vydání. Praha 1924. J. Otto, 1908. „Anglická knihovna" řada 2, sv. 26. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (typografická). 17
   • #24 1924 - Kipling Rudyard: Vybrané povídky. Prózy. Překlad Josef Bartoš. Obálkové vydání. Praha 1924. J. Otto, 1904. „Anglická knihovna" řada 2, sv. 11. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (typografická). 24
   • #25 1924 - Maclaren lan: Drumtochtské obrázky. Povídky. Překlad František Žilka, Josef Bartoš. Obálkové vydání. Praha 1924. J. Otto, J903. „Anglická knihovna" řada 2, sv. 3. Tisk česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (typografická). 25
   • #32 1924 - Moore George: Mildred Lawsová a jiné povídky. Prózy. Překlad Josef Bartoš. Obálkové vydání. Praha 1924. J. Otto, 1905. „Anglická knihovna" řada 2, sv. 15. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (typografická). 32
   • #805 1941 - Bartoš Josef: František Táborský. Tisk pro členy Společnosti Bedřicha Smetany na rok 1941. Praha 1940. Společnost Bedřicha Smetany. Tisk neuveden, 8°. Obálka: monogram FT a značka SBS (kresba), protititul: portrét F. Táborského (kresba), iniciála (kresba), koncová ilustrace (kresba). 805
   • #1453 1944 - Wenzig Josef — Ervín Špindler: Dalibor. Operní libreto. Úvod a poznámky Josef Bartoš. Značka edice František Kysela. Praha 1944. Melantrich — Společnost Bedřicha Smetany. „Operní libreta Bedřicha Smetany" sv. 3. Tisk Melantrich, 8°. Obálka (kresba), titulní list (kresba), grafická úprava, vazba. 1453
   • #1504 1951 - Wenzig Josef— Ervín Špindler: Libuše. Operní libreto. Úvod a dohled nad kritickým vydáním Josef Bartoš. Značka edice na patitulu František Kysela. Praha 1951. Orbis, Národní hudební vydavatelství. „Operní libreta Bedřicha Smetany" sv. 6. Tisk Orbis 3, 8°. Náklad 2200 výtisků. Obálka (kresba, přisazené písmo), titulní list (kresba), grafická úprava. 1504
  • #41 Bartošek Karel (3)
   • #1366 1963 - Bartošek Karel: Dějepis pro devátý ročník základní devítileté školy. Mapové náčrtky a diagramy Josef Istler. Grafická úprava a vazba Felix Sejna. Praha 1963. Státní pedagogické nakladatelství (publ. č. 33-10-09). „Učebnice pro základní devítiletou školu." Tisk Rudé právo, 8°. Vazba (kresba). 1366
   • #1367 1963 - Bartošek Karel: Dějepis pre 9. ročník základ-nej deváťročnej školy. Překlad Ludovít Lašán. Mapové náčrty a diagramy Josef Istler. Grafická úprava a vazba Felix Sejna. Bratislava 1963. Slovenské pedagogické nakladatelstvo. Tisk Rudé právo, Praha, 8°. Vazba (kresba). 1367
   • #1384 1964 - Bartošek Karel: Istorija dlja osnovnoji dev'jatyročnoji školy. (Dějepis pro devátý ročník základní devítileté školy.) Překlad neuveden. Mapové náčrty a diagramy Josef Istler. Grafická úprava a vazba Felix Šejna. Bratislava 1964. Slovenské pedagogické nakladatelstvo. Tisk Rudé právo, Praha, 8°. Náklad 1300 výtisků. Vazba (kresba). 1384
  • #42 Bartulovič Niko (1)
   • #649 1937 - Bartulovič Niko: Govor izrečen na svečanoj komemoraciji T. G. Masaryka. Beograd 1937. Savez Jugoslovensko-čechoslovački Liga. Tisk neuveden, 8 °. Celostránková ilustrace: portrét T. G. Masaryka (dřevoryt). 649
  • #43 Baruch Jožka (1)
   • #1243 1955 - Pěvci slezských písní. Soubor třinácti básní Petra Bezruce. Uspořádání a příprava pro tisk Matouš Jurák. Úvodní báseň Jaroslav Seifert. Ilustrace Vincenc Beneš, Max Švabinský, Alois Schneiderka, Cyril Bouda, Václav Rabas, J. W. Mezerová, Vojtěch Sedláček, Jožka Baruch, Karel Svolinský, Bohumír Dvorský, Václav Karel, Stanislav Krátký, Martin Benka, Jan Zrzavý. Vydáno k osmdesátým osmým narozeninám básníkovým. Olomouc 1955. Oblastní výbor roh Svazu zaměstnanců železnic. Tisk ofsetem Moravská Grafia 02, Opava, 40. Náklad 800 číslovaných výtisků, podepsaných oběma básníky a všemi výtvarníky. Obálka (kresba, psané písmo), titulní list (kresba, psané písmo), báseň Jaroslava Seiferta (psané písmo), celostránková ilustrace k básni „Kalina II." (barevná kresba), obsah (psané písmo), tiráž (psané písmo), koncová viněta (kresba), grafická úprava. 1243
  • #44 Barvitius Viktor (1)
   • #752 1938 - Táborský František: Jarní slavnost probuzeného národa. Neprodejná ročenka spolku Radhošť. Obálka a šest ilustrací Viktor Barvitius. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1938. Radhošť. „Ročenky Radhoště" sv. 14. Tisk Průmyslová tiskárna, 160. Patitul-věnování (kresba). 752
  • #45 Bass Eduard (8)
   • #300 1929 - Bass Eduard: Potulky pražského reportéra. Pětatřicet novinářských črt. Protititul (karikatura E. Basse) Adolf Hoffmeister. Praha 1929. J. Otto. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mimo náklad 50 číslovaných a autorem podepsaných \"ýtiskú na holandském papíře. Obálka (typografická), grafická úprava. 300
   • #1560 1927 - Světozor. Týdeník zábavný a poučný. Světová kronika současná slovem i obrazem. Ročník 27. Redaktor Eduard Bass. Praha 1926—1927. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, větší 40. Obálka: záhlaví (kreslenépísmo), číslo sešitu (kreslená číslice), grafická úprava; záhlaví na titulním listu (kreslené písmo), vazba. 1560
   • #1568 1928 - Světozor. Literárně umělecký obrazový týdeník. Ročník 28. Redaktor Eduard Bass. Praha 1927—1928. J. Otto. Tisk česká grafická Unie, větší 40. Titulní list (grafická úprava), vazba. 1568
   • #1569 1927 - Světozor. Týdeník zábavný a poučný. Světová kronika současná slovem i obrazem. Ročník 27, číslo 25. Redaktor Eduard Bass. Praha 24. března 1927. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, větší 40. Ukázka knižní grafiky: obálka seznamu knih nakladatelství J. Otty (typografická). 1569
   • #1584 1929 - Světozor. Literárně umělecký obrazový týdeník. Ročník 29. Redaktor Eduard Bass. Praha 1928—1929. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, větší 40. Obálka a titulní list (grafická úprava), vazba. 1584
   • #1595 1930 - Světozor. Literárně umělecký obrazový týdeník. Ročník 30. Redaktor Eduard Bass. Praha 1929—1930. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, větší 40. Obálka a titulní list (grafická úprava), vazba. 1595
   • #2551 1929 - Světozor. Literárně umělecký obrazový týdeník. Ročník 29, číslo 27. Redaktor Eduard Bass. Praha 11. dubna 1929. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, větší 40. Ukázka kresby z obálky spisů Jana Vrby k článku „U Ottů", str. 628 (kresba). 2551
   • #2552 1929 - Světozor. Literárně umělecký obrazový týdeník. Ročník 29, číslo 28. Redaktor Eduard Bass. Praha 18. dubna 1929. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, větší 40. Záhlaví povídky O. Henryho „Děti Západu", str. 655 kresba, kreslené i psané písmo). 2552
  • #46 Baťa Jožka (1)
   • #2376 1942 - Z knih Jožky Bati — „Spisy B. Němcové". Knižní značka. Námět: portrét Boženy Němcové, v pozadí dvě postavy a dívčí hlava. 1942. Rozměr 92 X57 mm. Exlibris (kresba s podtiskem). 2376
  • #47 Batka Richard (1)
   • #1443 1944 - Dvořák Antonín: Čert a Káča. (Op. 112). Opera o třech jednáních podle české národní pohádky. Libreto Adolf Wenig. Klavírní výtah, úprava skladatel. Revize Otakar Šourek. Dvojjazyčný text; překlad do němčiny dr. Richard Batka. 3. vydání. Praha 1944. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 43). Tisk Č. A. T., 40. Obálka (barevná kreba, psané písmo). 1443
  • #48 Batušková H. (1)
   • #2287 1966 - Mezinárodní výstava knižní grafiky a ilustrace. Katalog výstavy druhého bienále užité grafiky. Předmluva inž. Josef Grohman, úvodní stať Jiří Hlušička. Překlad do angličtiny, francouzštiny a němčiny M. Langrová, do ruštiny A. Kelíšková, do španělštiny H. Batuš-ková. Obálka a grafická úprava Jan Rajlich a Viktor Šafář, fotografie inž. Oldřich Staněk. Dům umění od 24. června do 20. září 1966. Brno 1966. Svaz československých výtvarných umělců. „Směr", edice katalogů Moravské galerie sv. 21. Tisk Grafia 01, Srno, barevné štočky Rudé právo, Brno, 8°. Náklad 1500 výtisků. Ilustrace k básni Františka Halase, č. kat. 1005 (kolorovaná kresba), reprodukce dvoulistu separátního tisku: William Shakespeare „Though yet of Hamlet...", školní dílna Vysoké školy uměleckoprůmyslové ig66 (reprodukce dřevorytu, grafická úprava). 2287
  • #49 Baudyš Antonín (1)
   • #1894 1955 - Československá armáda. Ilustrovaný čtrnáctideník ministerstva národní obrany. Ročník 4, číslo 10. Grafická úprava Antonín Baudyš. Praha 7. května 1955. Naše vojsko. Tisk Naše vojsko, 2°. Titulní strana (kresba, kreslené číslice). 1894
  • #50 Bayer Svatopluk (1)
   • #2393 1945 - Z knih Svatopluka Bayera. Knižní značka. Námět: ruce s otevřenou knihou. 1945. Rozměr 70x45 mm. Exlibris (kresba). 2393
  • #51 Bednář Kamil (3)
   • #1235 1955 - Bednář Kamil: Goethe. Báseň. Soukromý novoroční tisk. Praha 1955. Helena a Milan Friedlovi. Tisk neuveden, 8° dvoulist. Ilustrace (suchá jehla). 1235
   • #1236 1955 - Bednář Kamil: Goethe. Báseň. Novoroční tisk. Praha 1955. Ústřední loutkové divadlo. Tisk neuveden, 8° dvoulist. Ilustrace (suchá jehla). 1236
   • #1889 1954 - Nový život. Měsíčník Svazu československých spisovatelů. Ročník 1954, číslo 7. Obálka a grafická úprava F. J. Miiller. Praha 15. července 1954. Svaz československých spisovatelů. Tisk Orbis 1, 8°. Ilustrace k článku Kamila Bednáfe „Holasovo setkání s Bořenou Němcovou": portrét B. Němcové, str. gg (kresba). 1889
  • #52 Bedrna Jan (4)
   • #892 1941 - Saile Olaf: Posvátnější je pravda... Román Keplerova boje za pravdu v době temna. Překlad Jan Bedrna. Praha 1941. Rudolf Škeřík. „Symposion" sv. 144. Tisk Múller a spol., Turnov, 8 °. Kromě vydání na antiku 200 číslovaných výtisků na simili japanu. U výtisků na simili japanu protititul ruční heliogravura (tisk Mirro Pegrassi), u výtisků na antiku autotypic-ká reprodukce. Obálka (dvoubarevná kresba, přisazené písmo), titulní list (kresba), koncovka (kresba), grafická úprava, vazba (vineta). 892
   • #975 1943 - Spongová Berit: Mračna nad Hárnevi. Román. Překlad Jan Bedrna. Praha 1943. Rudolf Škeřík. „Symposion" sv. 150. Tisk Můller a spol., Turnov, 8°. Kromě vydání na antiku 200 číslovaných výtisků na simili japanu. Obálka (kresba, přisazené písmo), protititul (tříba-revná kresba), titulní list (kresba), iniciála-záhlaví (kresba), koncovka (kresba), grafická úprava, vazba (viněta). 975
   • #1025 1946 - Maclaren John: JÁ a moji divoši. Osm let v australském buši. Překlad Jan Bedrna. Praha 1946. Symposion— Rudolf Škeřík. „Pestrá tvář světa" sv. 1. Tisk Múller a spol., Turnov, 8°. Obálka (typografická, s použitím fotografie), ediční značka na obálce, na patitulu a v tiráži (kresba), vazba. 1025
   • #1044 1946 - Túgel Tetjus: Beránek v rouše vlčím. Román. Překlad Jan Bedrna. Praha 1946. Rudolf Ške-řík. „Symposion" sv. 155. Tisk Můller a spol., Turnov, 8 °. Náklad 6600 výtisků. Kromě vydání na antiku 250 číslovaných výtisků na simi-li japanu. Obálka (dvoubarevná kresba, přisazené písmo), pro-tititul (dvoubarevná kresba, táž jako na obálce), iniciály-záhlaví (6kreseb, první z nich dvoubarevná), vazba (viněta). 1044
  • #53 Beethoven Ludwig van (6)
   • #1848 1952 - Filatelie. Časopis československých filatelistů. Ročník 2, číslo 7—8. Praha 15. května 1952. Práce. Tisk Práce 6, 8°. Titulní strana: návrh na známku k Pražskému hudebnímu jaru ig52 s portrétem L. van Beethovena (kresba), návrh na obálku prvního dne „Beethoven 1827", str. gg (kresba), návrhy na poštovní známky „Lidice" a „Božena Němcová", str. 103 (2 kresby), návrhy na známky „Dětem ig48", „A. S. Puškin" a „600. výročí Karlovy university", str. 104 (3 kresby). 1848
   • #1876 1954 - Filatelie. Časopis československých filatelistů. Ročník 4, číslo 8. Praha 15. dubna 1954. Ministerstvo spojů — Orbis. Tisk Orbis 01, 8°. Ukázka známkové tvorby: „Jaroslav Vrchlický 1853-1953", „K. J. Erben 1853-1953", „Před 125 lety zemřel Ludwig van Beethoven", str. 115— 116 (3 reprodukce poštovních známek). 1876
   • #1909 1955 - Philatelic Magazíne. Časopis britských filatelistů. Ročník 1955. Manchester — London, březen 1955. Harris Publications, Ltd. Tisk Percy Brothers, London, 8°. Ukázka známkové tvorby k článku Edgara Lewyho „Stamp designs of Karel Svolinsky", str. 175—176: návrh k známce „L. van Beethoven" (kresba), „Lidice", „Antonín Dvořák" a „600 let Karlovy university" (3 reprodukce poštovních známek, z toho 2 s kupónem). 1909
   • #2221 1955 - Ludwig van Beethoven. Program na německý dokumentární film o životě a díle velkého skladatele. Praha 1955. československý státní film. Tisk neuveden, 8° dvoulist. První strana: portrét Ludwiga van Beethovena (kresba). 2221
   • #2408 1959 - Z HUDEBNÍ KNIHOVNY PROF. JlŘÍHO SlBLÍKA. Knižní značka. Námět: portrét Ludvíka van Beethovena. 1959. Rozměr 71x47 mm. Též varianta se žlutým podtiskem. Ex musicis (reprodukce suché jehly, psané písmo). 2408
   • #2543 1953 - Mozart Wolfgang Amadeus: Symphony no. 38 in d major, „Prague", k. 504. Nahrávka orchestru České filharmonie. Dirigent Karel Šejna. Eine kleine Nachtmusik, k. 525. Nahrávka Vídeňského symfonického orchestru. Dirigent Hermann Scherchen. — Ludwig van Beethoven: Deutsche Tanze (German Dan-ces). Nahrávka orchestru Vídeňské státní opery. Dirigent Hermann Scherchen. Pro Artii. Praha 1953. Supraphon Records. 33 1/3. „GLPV 271". Tisk neuveden, Made in Czechoslovakia, formát 31x31 cm. Titulní strana gramo-obalu: portrét W. A. Mozarta (kresba s dvoubarevným podtiskem, psané i přisazené písmo). 2543
  • #54 Běhúnek Jaromír (3)
   • #1512 1953 - Bonus František: Lidové tance na Lašsku. Spolupráce: Jaroslav Jurášek, Jaromír Běhú-nek, Helena Livorová. Praha 1953. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (publ. č. 204). „Národní tance", malá řada sv. 1. Tisk Orbis 3, 8°. Náklad 5200 výtisků. Ediční obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmo). 1512
   • #1516 1954 - Jelínková Zdeňka: Lidové tance na Slovácku. Spolupráce: Jaromír Běhúnek, František Bonus, A. Bílý, M. Nováček, Z. Doležalová. Úvod František Bonus. Praha 1954. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (publ. č. 755). „Národní tance", malá řada sv. 5. Tisk Orbis 3, 8°. Náklad 1000 výtisků. Ediční obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmo). 1516
   • #1517 1954 - Jelínková Zdeňka: Valašské lidové tance. Spolupráce: Helena Livorová, Jaroslav Jurá-šek, Jaromír Běhúnek, A. Bílý. Úvod František Bonus. Praha 1954. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (publ. č. 295). „Národní tance", malá řada sv. 4. Tisk Orbis 3, 8 °. Náklad 2000 výtisků. Ediční obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmo). 1517
  • #55 Bělenichin Ivan (1)
   • #302 1929 - Bělenichin Ivan: Útěk. Povídka o třech částech. Překlad a úvod Vincenc Červinka. Praha 1929. J. Otto. „Ottova světová knihovna" sv. 1805—1810. Tisk česká grafická Unie, 160. Ediční obálka (typografická), grafická úprava. 302
  • #56 Bělohlávek František (1)
   • #2282 1966 - Euroexlibris Olomouc 66. Katalog mezinárodní výstavy knižních značek. Úvodní stati dr. Jaromír Lakosil, Jaroslav Ryška, dr. František Dvořák. Překlad do němčiny Otto F. Babler, do francouzštiny E. R. Bubelová. Ukázky exlibris od různých grafiků. Seznam vystavených prací Václav Křupka. Grafická úprava a vazba František Bělohlávek. Olomoucká Galerie výtvarného umění, září—říjen 1966. Olomouc 1966. Galerie výtvarného umění. Tisk Moravské tiskařské závody 11, Olomouc, 8°. Ukázka exlibris: Matúš Jurák, ig6g (reprodukce dvoubarevného dřevorytu). 2282
  • #57 Benda František (1)
   • #1997 1959 - Filatelie. Časopis československých filatelistů. Ročník 9, číslo 12. Praha 22. června 1959. Ministerstvo spojů — Orbis. Tisk Orbis, 40. Ukázka známkové tvorby: obálka prvního dne (kresba), návrhy na sérii „Fr. Benda 1709—1786" — „V. K. Klicpera 1792—1859" — „Petr Bezruč 1867—1958" (3 portrétní kresby, psané písmo). 1997
  • #58 Benda Jaroslav (1)
   • #920 1942 - Kaláb Method: Drobná grafika v uměleckém dřevorytu. Příloha sborníku Hollar, ročník 8., svazek 4. Dřevoryty: Jaroslav Benda, Cyril Bouda, Antonín Burka, Petr Dillinger, Ferdiš Duša, Václav Fiala, František Kobliha, Jan Konůpek, Václav Mašek, Antonín Majer, Alois Moravec, Oldřich Menhart, Karel Němec, Mario Stretti, Antonín Strnadel, Karel Svolinský, T. F. Simon, Karel Stech, Karel Štika. Praha 1942. Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Titulní list (dřevoryt), iniciála (dřevoryt), ilustrace v textu (dřevoryt). 920
  • #59 Benda Jiří (1)
   • #1918 1956 - Filatelie. časopis československých filatelistů. Ročník 6, číslo 8. Praha 23. dubna 1956. Ministerstvo spojů — Orbis. Tisk Orbis 01, 8°. Titulní strana: ukázka známkové tvorby, série „Pražské jaro 1956" — W. A. Mozart, Josef Mysliveček, Jiří Benda, Manželé Duškovi (4 kresby), ukázka postupu při výrobě známek „Kroje", str. 114— 115 (10 reprodukcí barevných roztisků a 10 reprodukcí hotových poštovních známek). 1918
  • #60 Bendi Karel (1)
   • #1417 1924 - Bendi Karel - Josef Václav Sládek: Skřivánčí písně. Dvacet čtyři dětských písní na slova Josefa Václava Sládka. Pro zpěv s průvodem piana. Praha 1924. J. Otto. Tisk C. G. Róder, Lipsko, 40. Obálka (čtyřbarevná litografie, kreslené písmo), grafická úprava. 1417
  • #61 Beneckeová Frójda (1)
   • #1448 1944 - Smetana Bedřich: Bal vision. Vidění na plesu. (Z roku 1858.) Proklavír na dvě ruce. Revize prof. Vilém Kurz. Úvod a poznámky František Bartoš. Vydáno v jubilejním Smetanovském roce. Praha 1944. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 677). Tisk Č. A. T., 40. Obálka s použitím podobizny Frqjdy Beneckeové (kresba, přisazené písmo). 1448
  • #62 Beneš Buchlovan Bedřich (15)
   • #166 1926 - Slowacki Julius: Lambro, povstalec řecký. Báseň ve dvou zpěvech. Překlad a úvod Bedřich Beneš Buchtován. Praha 1926. J. Otto. „Ottova světová knihovna" sv. 1696—1697. Tisk česká grafická Unie, 160. Ediční obálka (typografická), grafická úprava. 166
   • #301 1930 - B.B.B. (Bedřich Beneš Buchlovan j: Novoroční knížka Josefa Hladkého na rok 1930. Soukromý tisk. Hranice 1929. Josef Hladký. Tisk Družstvo knihtiskárny, Hranice, 8°. Náklad 250 výtisků na Zerkallu. Obálka (kresba), ilustrace v textu (12 kreseb), grafická úprava. 301
   • #341 1929 - Pamětní list druhé schůzky Moravských bibliofilů a exlibristů v kroměříži 12. května 1929. Soukromý tisk pro účastníky schůzky. Redakce Bedřich Beneš Buchlovan a Josef Hladký. Básně: Metoděj Jahn, Oldřich Zemek, Vojtěch Martínek, Josef Chaloupka. Dřevoryty: Karel Tondl, Karel Minář, Karel Svolinský. Kroměříž 1929. Moravští bibliofi-lové. Tisk Družstvo knihtiskárny, Hranice, 40. Tištěno na Zerkallu. Obálka (dřevoryt), titulní list (dřevoryt), grafická úprava. 341
   • #374 1930 - Beneš Buchlo van Bedřich: Padesátka z mého maroq_uinového zápisníčku. Padesát básní. Hranice 1930. Josef Hladký. „Amfora" sv. 16. Tisk Kryl a Scotti, Nový Jičín, 16°. Náklad 250 číslovaných výtisků. Obálka (typografická), protititul (kresba), grafická úprava. 374
   • #375 1931 - Beneš Buchlovan Bedřich: Planetárium čili stoletý kalendář Josefa Hladkého. Desátý soukromý tisk k novému roku 1931. Hranice 1930. Josef Hladký. Tisk Družstvo knihtiskárny, Hranice, 8°. Náklad 250 výtisků. Obálka (kresba), celostránkové ilustrace (7 kreseb), grafická úprava. 375
   • #616 1936 - Mácha Karel Hynek: Máj. Báseň. Revize textu B. B. Buchlovan. Vydáno k stému výročí básníkovy smrti. Praha 1936. Vilém Smidt. „Máj" sv. 1. Tisk Družstvo knihtiskárny, Hranice, 16°. Náklad 400 výtisků, z toho 100 číslovaných na holandu Van Gelder. Obálka (typografická), značka edice, protititul (dřevoryt), grafická úprava. 616
   • #685 1937 - Kniha vzpomínek na Petra Bezruce a jeho dílo. Sborník k sedmdesátinám Petra Bezruce. Autoři: Jaroslav Šulc, Vojtěch Martínek, Zdeněk Bár, Milan Rusínský, Josef Pátá, čeněk Kanclíř, L. N. Zvěřina, J. L. Mikoláš, Bedřich Beneš Buchlovan, Břetislav Pračka, Petr Piš-tělka, Marie Glabazňová.^ Redakce Vilém Smidt. Praha 1937. Vilém Šmidt. „Soukromé tisky" sv. 4. Tisk Družstvo knihtiskárny, Hranice, 8°. Náklad 100 číslovaných výtisků na holandu Van Gelder a 300 nečíslovaných na dílovém papíře. Obálka (typografická), titulní list (dvoubarevná kresba), záhlaví (6 kreseb), grafická úprava. 685
   • #776 1939 - Mácha Karel Hynek: MÁJ. Báseň. Revize textu Bedřich Beneš Buchlovan. Praha 1939. Vilém Šmidt. „Kytice" sv. 5. Tisk Karel Kryl, Kroměříž, litografie Průmyslová tiskárna, 8°. Náklad 300 číslovaných výtisků na holandu Pannekoek. Obálka (typografická), celostránkové ilustrace (4 dvoubarevné litografie), grafická úprava. 776
   • #777 1939 - Mácha Karel Hynek: Máj. Báseň. Revize textu Bedřich Beneš Buchlovan. 2. vydání. Praha 1939. Vilém Šmidt. Edice „Máj" sv. 1. Tisk Družstvo knihtiskárny, Hranice, 160. Kromě 470 výtisků na ofsetu 30 na holandu Pannekoek. Obálka (typografická), protititui (dřevoryt), vydavatelská značka (kresba), grafická úprava. 777
   • #778 1939 - Neruda Jan: Zpěvy páteční. Deset básní. Revize textu Bedřich Beneš Buchlovan. Praha 1939. Vilém Šmidt. „Kytice" sv. 3. Tisk Družstvo knihtiskárny, Hranice, 8°. Náklad 200 výtisků na holandu Pannekoek, z toho 100 číslovaných, podepsaných výtvarníkem. Obálka (typografická), protititul (dřevoryt), celostránková ilustrace (dvoubarevný dřevoryt), grafická úprava. 778
   • #800 1940 - Arbes Jakub: Poslední kresba Josefa Mánesa. Vzpomínka. Z knihy „Z ovzduší umění" k stému výročí narození Jakuba Arbesa. Revize textu Bedřich Beneš Buchlovan. Praha 1940. Vilém Smidt. Tisk Družstvo knihtiskárny, Hranice, 8°. Náklad 200 výtisků, z toho 100 číslovaných na Zerkallu. Obálka (typografická, kreslené iniciály), protititul (kresba), grafická úprava. 800
   • #807 1940 - Beneš Buchlovan Bedřich: Neblahý památník ANEB NEMALUJ PŘÍTELI ČERTA NA STĚNĚ. Ilustrace P. Dillinger, E. Frinta, M. Galanda, V. Karel, J. Konůpek, R. Kubíček, V. Mašek, A. Moravec, K. Svolinský, J. Zamazal. Grafická úprava B. Beneš Buchlovan. Uherské Hradiště 1940. Skupina moravských knihomilů. Tisk Karel Kryl, Kroměříž, 8 °. Náklad 96 výtisků. Ilustrace (kresba). 807
   • #832 1940 - Mácha Karel Hynek: MÁJ. Báseň. Revize textu Bedřich Beneš Buchlovan. 3. vydání. Praha 1940. Vilém Šmidt. „Máj" sv. 1. Tisk Družstvo knihtiskárny, Hranice, 16 °. Náklad 500 výtisků, z toho 30 číslovaných na holandu Pannekoek. Obálka (typografická), celostránkové ilustrace (4 litografie), grafická úprava. 832
   • #833 1940 - Mácha Karel Hynek: MÁJ. Báseň. Revize textu Bedřich Beneš Buchlovan. 4. vydání. Praha 1940. Vilém Šmidt. „Máj" sv. 1. Tisk Karel Kryl, Kroměříž, 16 °. Náklad 500 výtisků, z toho 30 číslovaných na papíře Old Kentucky. Obálka (typografická), protititul (kresba), tiráž (kresba), grafická úprava. 833
   • #915 1942 - Beneš Buchlovan Bedřich: Jáchym, tovaryš houslařský, na zkušené. Báseň. Doslov autor. Dohled nad tiskem Vladimír Stejskal. Praha 1942. Vilém Šmidt. „Kytice" sv. 14. Tisk Družstvo knihtiskárny Hranice, 8°. Náklad 500 výtisků, z toho 200 číslovaných na papíře holand Pannekoek. Obálka (kresba, přisazené písmo), protititul (dvoubarevná kresba), ilustrace (13 kreseb, z toho 3 dvoubarevné), grafická úprava. 915
  • #63 Beneš Edvard (23)
   • #447 1931 - Beneš Dr. Edvard: Je možný trvalý mír? Úvaha. Grafická úprava Rudolf Hála. Soukromý neprodejný tisk pro účastníky sedmého bibliofilského večera v Praze. Praha 1931. Orbis. Tisk Orbis, 8°. Náklad 300 výtisků na holandu Pannekoek. Titulní list (kresba), iniciála (dvoubarevná kresba), koncovka (kresba). 447
   • #549 1934 - Beneš Dr. Edvard: Řeč k francouzskému presidentu Raymondu Poincaréovi, pronesená při slavnosti odevzdání praporu československým vojskům v Darney 30. června 1918. Soukromý neprodejný tisk pro účastníky šesté schůzky Skupiny moravských knihomilů v Přerově. Přerov 1934. Skupina moravských knihomilů. Tisk Družstvo knihtiskárny, Hranice, 4°. Tištěno na holandu Van Gelder. Obálka (typografická), titulní dvoustrana (dřevoryt) , iniciála (dvoubarevná kresba), značka vydavatele v tiráži (kresba), grafická úprava. 549
   • #650 1937 - Beneš Dr. Edvard: Masarykova cesta a odkaz. Reč nad rakví presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka 21. září 1937. Grafická úprava Rudolf Hála. Bibliofilské vydání. Praha 1937. Kmen, klub moderních nakladatelů. Tisk Orbis, 4°. Tištěno na papíře Van Gelder Zonen. Obálka (tříbarevná kresba),patitul (kreslenépísmo), titulní dvoustrana (kresba), vstupní ilustrace:portrét T. G. M. (zmenšená reprodukce dřevorytu z r. 1935), iniciála „S" (kresba), tiráž (kresba). 650
   • #651 1937 - Beneš Dr. Edvard: Masarykova cesta a odkaz. Reč nad rakví presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka 21. září 1937. Lidové vydání. Praha 1937. Kmen, klub moderních nakladatelů. Tisk Orbis, 8°. Obálka (kresba), iniciála (kresba), grafická úprava. 651
   • #652 1937 - Beneš Dr. Edvard: Masaryk's path and legacy. (Masarykova cesta a odkaz). Reč nad rakví presidenta Osvoboditele 21. září 1937. Překladatel do angličtiny neuveden. Grafická úprava Rudolf Hála. Bibliofilské vydání. Praha 1937. Kmen, klub moderních nakladatelů. Tisk Orbis, 40. Náklad 1000 výtisků na papíře Van Gelder Zonen. Obálka (tříbarevná kresba),patitul (kreslenépísmo), titulní dvoustrana (kresba), vstupní ilustrace: portrét T. G. M. (zmenšená reprodukce dřevorytu z r. 1935), iniciála (kresba), tiráž (kresba). 652
   • #653 1937 - Beneš Dr. Edvard: Masaryk's path and legacy. (Masarykova cesta a odkaz). Řeč nad rakví presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka 21. září 1937. Lidové vydání. Praha 1937. Orbis. Tisk Orbis, 8°. Obálka (kresba). 653
   • #654 1937 - Beneš Dr. Edvard: Masaryks weg und ver-máchtnis. (Masarykova cesta a odkaz.) Reč nad rakví presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka 21. září 1937. Překlad do němčiny Johan-nes Urzidil. Grafická úprava Rudolf Hála. Bibliofilské vydání. Praha 1937. Kmen, klub moderních nakladatelů. Tisk Orbis, 40. Náklad 1000 výtisků na papíře Van Gelder Zonen. Obálka (tříbarevnákresba),patitul (kreslenépísmo), titulní dvoustrana (kresba), vstupní ilustrace:portrét T. G. M. (zmenšená reprodukce dřevorytu z r. 1935), iniciála „V" (kresba), tiráž (kresba). 654
   • #655 1937 - Beneš Dr. Edvard: Masaryks weg und vermáchtnis. (Masarykova cesta a odkaz). Řeč nad rakví presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka 21. září 1937. Překlad do němčiny Johannes Urzidil. Lidové vydání. Praha 1937. Orbis. Tisk Orbis, 8°. Obálka (kresba). 655
   • #656 1937 - Beneš Dr. Edvard: Soudobá Francie. Studie sociologická. Doslov E. Kvasnička. Soukromý tisk pro účastníky deváté schůzky Skupiny moravských knihomilů ve Valašském Meziříčí 16. května 1937. Přerov 1937. Moravští biblio-filové (20 a 1 z Prahy). Tisk Fr. Bartoš, Přerov, 8°. Číslované výtisky. Obálka (typografická), protititul (dvoubarevný dřevoryt), grafická úprava. 656
   • #657 1937 - Beneš Dr. Edvard: T. G. Masaryk le sens de sa vie et son dernier legs. (Masarykova cesta a odkaz.) Řeč nad rakví presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka 21. září 1937. Překlad do francouzštiny neuveden. Grafická úprava Rudolf Hála. Bibliofilské vydání. Praha 1937. Kmen, klub moderních nakladatelů. Tisk Orbis, 40. Náklad 1000 výtisků na papíře Van Gelder Zonen. Obálka (tříbarevná kresba), patitul (kreslenépísmo), titulní dvoustrana (kresba), vstupní ilustrace: portrét T. G. M. (zmenšená reprodukce dřevorytu z r. 1930). iniciála „L" (kresba), tiráž (kresba). 657
   • #658 1937 - Beneš Dr. Edvard: T. G. Masaryk le sens de sa vie et son dernier legs. (Masarykova cesta a odkaz.) Řeč nad rakví presidenta Osvoboditele T. G.Masaryka 21. září 1937. Lidové vydání. Praha 1937. Orbis. Tisk Orbis, 8°. Obálka (kresba). 658
   • #667 1937 - Herain Karel: Karel Svolinský ve službách nové knihy. Separátní tisk, přetisk článku z devátého ročníku sborníku Český bibliofil. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1937. Method Kaláb. Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Náklad několik výtisků. Záhlaví (kresba štětcem), celostránkové ukázky knižních ilustrací (3 dřevoryty — z toho 1 čtyřbarevný, 1 reprodukce mědirytiny, 5 kreseb — z toho 1 dvoubarevná, s tříbarevné), studie k „Rostlinám" (3 kresby), ilustrace v textu (3 dřevoryty, 2 kresby), ukázka titulní dvoustrany z knihy Edvarda Beneše „Soudobá Francie", 1937 (dvoubarevný dřevoryt, grafická úprava). 667
   • #711 1937 - T. G. Masaryk zemřel 14. září 1937. čtyři smuteční projevy (Milan Hodža, Jan Malypetr, František Soukup, Edvard Beneš). Redakce dr. Miloslav Novotný. Grafická úprava Josef Sonberg. Soukromý tisk k třináctému výročnímu valnému zasedání Spolku českých bibliofilii. Praha 1937. František Holman, Alois Janda, Josef Sonberg. Tisk Orbis, 8 °. Náklad 250 výtisků na holandu Pannekoek. Titulní list: portrét T. G. Masaryka (dřevoryt), iniciály (4 dřevoryty). 711
   • #726 1938 - Beneš Dr. Edvard: Masarykova cesta a odkaz. Řeč nad rakví presidenta T. G. Masaryka 21. záři 1937. 7. vydání. Praha 1938. Kmen, klub moderních nakladatelů. Tisk Orbis, 8°. Obálka (typografická kresba), vstupní ilustrace: portrét T. G. M. (zmenšená reprodukce dřevorytu), iniciála (kresba), páska přes knihu (psané písmo), grafická úprava. 726
   • #727 1938 - Beneš Dr. Edvard: Spolku Typografia v Praze. Dopis. Příloha jubilejního trojčísla měsíčníku Typografia pro členy a příznivce. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1938. Spolek Typografia. Tisk Průmyslová tiskárna, 4°. Náklad 675 výtisků na holandu Pannekoek. Patitul (kresba), záhlaví (kresba). 727
   • #743 1938 - Poselství a projevy presidentů Československé republiky T. G. Masaryka a EdvAR-da Beneše jako projev neochvějné víry a posily do dnů příštích. Soukromý neprodejný tisk k desáté schůzce moravských knihomilú o letnicích jubilejního roku 1938 v Hodoníně. Hodonín 1938. Skupina moravských knihomilú. Tisk Karel Kryl, Nový Jičín, 4 °. Tištěno na holandu Van Gelder i s jménem majitele knihy. Obálka (dřevoryt), titulní dvoustrana (typografická), záhlaví (5 dřevorytů), celostránková ilustrace (dvoubarevný dřevoryt), koncovka (dřevoryt), grafická úprava. 743
   • #1012 1946 - Beneš Dr. Edvardj Šest let exilu a druhé světové války. Řeči, projevy a dokumenty z let 1938—1945. Úvod dr. Hubert Ripka. 3. doplněné vydání. Praha 1946. Orbis — Družstevní práce. „Stopami dějin." Tisk Orbis, 8 °. Obálka (typografická, s reprodukcí kresby portrétu dr. Beneše), iniciála-záhlaví (kresba). 1012
   • #1013 1946 - Beneš Dr. Edvard: Šest let exilu a druhé světové války. Řeči, projevy a dokumenty z let 1938—1945. Úvod dr. Hubert Ripka. Vazba Jaroslav Šváb. 4. nezměněné vydání. Praha 1946. Družstevní práce (publ. č. 650) — Orbis. Tisk Orbis, 8°. Obálka (typografická, s reprodukcí kresby portrétu dr. Beneše), iniciála-záhlaví (kresba). 1013
   • #1059 1947 - Beneš Edvard: Paměti. Část druhá, svazek první. Od Mnichova k nové válce a k novému vítězství. Praha 1947. Orbis. „Stopami dějin." Tisk Orbis, 8°. Náklad 50000 výtisků. Obálka (kresba, kreslené i přisazené písmo), grafická úprava, vazba. 1059
   • #1642 1938 - Typografia 1888—1938. Slavnostní trojčíslo odborného listu československých knihtiskařů, vydané k jubileu 45. ročníku časopisu. Ročník 45, číslo 7—9. Grafická úprava Stanislav Maršo. Praha 15. září 1938. Spolek Typografia. Tisk Politika, 40. Náklad 3500 výtisků. Obálka (kresba, přisazené písmo). Vstupní příloha-dvovlist, dopis dr. Edvarda Beneše spolku Typografia: celostránkové ilustrace „1888" (kresba, psaná iniciála a číslice), záhlaví (kresba). Úvodní ilustrace (kresba), ilustrace k vstupní básni Jana Nerudy (kresba). Záhlaví k článkům (3 kresby), iniciály (z kresby), celostránkové ilustrace (2 kresby), koncové ilustrace (4 kresby), tiráž (kresba). 1642
   • #1740 1947 - Knižní výběr. Informace o novinkách knižního trhu. Ročník 2, číslo 3. Praha 25. listopadu 1947. Svaz českých knihkupců a nakladatelů. Tisk dr. Eduard Grégr a syn, 8°. Reprodukce knižní obálky: Dr. Edvard Beneš „Paměti" (kresba). 1740
   • #1768 1948 - Československá filatelie. Čtrnáctideník čs. filatelistických spolků. Ročník 4, číslo 18. Praha 2. října 1948. Fr. Borový. Tisk E. Beaufort, 8°. Ukázka známkové tvorby: známka k úmrtí dr. Edvarda Beneše, str. 258 (reprodukce poštovní známky). 1768
   • #1776 1948 - Lidové noviny. List Syndikátu českých spisovatelů. Ročník 56, číslo 210. Praha 8. září 1948. Syndikát českých spisovatelů. Tisk Orbis, 2°. Titulní strana: portrét dr. Edvarda Beneše (kresba tulkou). 1776
  • #64 Beneš Karel Josef (1)
   • #1275 1958 - Beneš Karel Josef: Hra o život. Povídky. Praha 1958. Naše vojsko (publ. č. 1859). „Živé knihy", edice Svazu protifašistických bojovníků, sv. 7. Tisk Naše vojsko, 8°. Náklad 10 000 výtisků. Obálka se značkou nakladatelství (tříbarevná kresba, psané písmo), titulní dvoustrana (tříbarevná kresba, psané písmo), ilustrace v záhlaví (5 kreseb), nadpisy pěti povídek (psané písmo), standardní značka edice (kresba), vazba. 1275
  • #65 Beneš Vincenc (1)
   • #1243 1955 - Pěvci slezských písní. Soubor třinácti básní Petra Bezruce. Uspořádání a příprava pro tisk Matouš Jurák. Úvodní báseň Jaroslav Seifert. Ilustrace Vincenc Beneš, Max Švabinský, Alois Schneiderka, Cyril Bouda, Václav Rabas, J. W. Mezerová, Vojtěch Sedláček, Jožka Baruch, Karel Svolinský, Bohumír Dvorský, Václav Karel, Stanislav Krátký, Martin Benka, Jan Zrzavý. Vydáno k osmdesátým osmým narozeninám básníkovým. Olomouc 1955. Oblastní výbor roh Svazu zaměstnanců železnic. Tisk ofsetem Moravská Grafia 02, Opava, 40. Náklad 800 číslovaných výtisků, podepsaných oběma básníky a všemi výtvarníky. Obálka (kresba, psané písmo), titulní list (kresba, psané písmo), báseň Jaroslava Seiferta (psané písmo), celostránková ilustrace k básni „Kalina II." (barevná kresba), obsah (psané písmo), tiráž (psané písmo), koncová viněta (kresba), grafická úprava. 1243
  • #66 Benešovský-Veselý J. J. (2)
   • #4 1924 - Aldrich Thomas Bailey: Marjorie Dawova a jiné povídky. Prózy. Překlad J.J. Benešov-ský-Veselý. Obálkové vydání. Praha 1924. J. Otto, 1901. „Anglická knihovna" řada 1, sv. 7. Tisk česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (typografická). 4
   • #78 1924 - Twain Mark: nápadník z Ameriky. Dobrodružný román. Překlad J. J. Benešovský-Veselý. Obálkové vydání. Praha 1924. J. Otto, 1899. „Anglická knihovna" řada 1, sv. 1. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (typografická). 78
  • #67 Benka Martin (2)
   • #1229 1954 - Petr Bezruč. Soubor pěti básní Petra Bezruce. Vydáno k osmdesátým sedmým narozeninám básníkovým. Uspořádání a příprava k tisku Matouš Jurák. Ilustrace Oldřich Lasák, Karel Svolinský, Alois Schneiderka, Martin Benka, Jan Zrzavý. Olomouc 1954. Železárny Petra Bezruce. Tisk Středomoravské tiskárny, Olomouc, větší 40. Náklad 400 číslovaných výtisků na velkolosínském ručním papíře. Celostránková ilustrace k básni „Pyšný ještěr" (barevně kolorovaná kresba), grafická úprava. 1229
   • #1243 1955 - Pěvci slezských písní. Soubor třinácti básní Petra Bezruce. Uspořádání a příprava pro tisk Matouš Jurák. Úvodní báseň Jaroslav Seifert. Ilustrace Vincenc Beneš, Max Švabinský, Alois Schneiderka, Cyril Bouda, Václav Rabas, J. W. Mezerová, Vojtěch Sedláček, Jožka Baruch, Karel Svolinský, Bohumír Dvorský, Václav Karel, Stanislav Krátký, Martin Benka, Jan Zrzavý. Vydáno k osmdesátým osmým narozeninám básníkovým. Olomouc 1955. Oblastní výbor roh Svazu zaměstnanců železnic. Tisk ofsetem Moravská Grafia 02, Opava, 40. Náklad 800 číslovaných výtisků, podepsaných oběma básníky a všemi výtvarníky. Obálka (kresba, psané písmo), titulní list (kresba, psané písmo), báseň Jaroslava Seiferta (psané písmo), celostránková ilustrace k básni „Kalina II." (barevná kresba), obsah (psané písmo), tiráž (psané písmo), koncová viněta (kresba), grafická úprava. 1243
  • #68 Bennet Arnold (2)
   • #522 1933 - Bennet Arnold: Imperiál Paláce. Díl první. Román. Překlad Stasa Jílovská. Praha 1933. J. Otto. „Ottova anglo-americká knihovna" sv. 7. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmo), grafická úprava, ediční vazba. 522
   • #523 1933 - Bennet Arnold: Imperiál paláce. Díl druhý. Román. Překlad Stasa Jílovská. Praha 1933. J. Otto. „Ottova anglo-americká knihovna" sv. 8. Tisk česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmo), grafická úprava, ediční vazba. 523
  • #69 Beráková Zora (2)
   • #1342 1962 - Gorkij Maxim: Dívka a smrt. Veršovaná pohádka. Překlad Zora Beráková. 2. vydání. Praha 1962. Mladá fronta (publ. č. 1873). Mimo edice. Tisk Svoboda 2, 8°. Náklad 5000 výtisků. Obálka (dvoubarevná kresba, přisazené písmo), před-patitul (kresba), protititul (kresba), titulní list (kresba), celostránkové ilustrace (2 kresby, z toho 1 dvoubarevná), zadní vakát (kresba), grafická úprava. 1342
   • #1343 1963 - Gorkij Maxim: Dívka a smrt. Veršovaná pohádka. Překlad Zora Beráková. 2. vydání. Praha 1962. Mladá fronta (publ. č. 1873). Mimo edice. Tisk Svoboda 2, 8°. Neprodejný bibliofilský tisk k novému roku 1963. Náklad 1500 výtisků. Obálka (dvoubarevná kresba, přisazené písmo), předpatitul (kresba), protititul (kresba), titulní list (kresba), celostránkové ilustrace (2 kresby, z toho jedna dvoubarevná), zadní vakát (kresba), grafická úprava. Diofánový přebal s tiskem „P. F. 1963" (psané písmo). 1343
  • #70 Berkovecjiří (2)
   • #2204 1949 - Postavy. Pozvánka na taneční večer dne 6. prosince 1949. Pořad: Smetana, Fibich, Debussy, Stravinskij, Sostakovič, Berkovec. Klavír Milada Prandstetterová, Jiří Berkovec. Praha 1949. Divadlo D 49. Tisk neuveden, 16 ° příčný formát dvoulist. Ilustrace: taneční studie (2 kresby). 2204
   • #2241 1959 - Večer dramatického tance. Pozvánka na taneční večer dne 24. dubna 1959. Pořad: Smetana, Ostrčil, Zelinka, Berkovec, Debussy, Cha-čaturjan, Šostakovič. Recitace Josef Chvalina a Rudolf Pellar, klavír Petr Doubravský. Praha 1959. Komorní divadlo. Tisk Středočeské tiskárny, 16 ° dvoulist. První strana: taneční studie (kresba). 2241
  • #71 Bernhard Karl (1)
   • #1543 1963 - Eben Petr: Zauberspruch den liebsten zu beschworen. (Starodávné čarování milému.) Malá kantáta pro tři ženské hlasy a smíšený sbor. Překlad do němčiny Karl Bernhard. Kas-sel 1963. Bárenreiter Verlag (publ. č. 3935). Tisk Printed in Germany, 40. Obálka (kresba, přisazené písmo). 1543
  • #72 Bezecný Bohuslav (1)
   • #1092 1947 - Šulc Jaroslav: Přátelství Petra Bezruce s valašským slavíkem. Vzpomínka k osmde-sátinám Petra Bezruce. Uspořádání Bohuslav Bezecný. Soukromý tisk. Slezská Ostrava 1947. Petr Pavlán. Tisk Petr Pavlán, Slezská Ostrava, 8 °. Náklad 222 výtisků na ručně čerpaném do-kumentním papíře. Celostránková ilustrace: ještér Petr Bezruč (kresba), koncovka (kresba). 1092
  • #73 Bezruč Petr (40)
   • #476 1931 - Slezské číslo Petra Bezruce. (Pět sešitů). Třetí oddíl: Putování Těšínském. Pět básní. Soukromý tisk pro účastníky čtvrté schůzky moravských bibliofilů a exlibristů v Moravské Ostravě 24. května 1931. Hranice 1931. Hraničtí knihomilové Josef Hladký, Stanislav a Vladimír Stejskalové. Tisk Družstvo knihtiskárny, Hranice, 4°. Náklad 180 výtisků na ručním Zerkallu. Obálka (typografická), protititul (dvoubarevný dřevoryt), titulní list (dvoubarevný, typografický), grafická úprava. 476
   • #597 1936 - Bezruč Petr: Byliny Bezručovy. Básně. Soukromý tisk. Praha 1936. Vilém Šmidt „Soukromé tisky" sv. 3. Tisk Družstvo knihtiskárny, Hranice, 4°. Náklad 99 číslovaných výtisků. Obálka (typografická, dřevoryt), vstupní ilustrace (dřevoryt), celostránkové ilustrace (5 dřevorytů, Z nich 1 dvoubarevný), grafická úprava. 597
   • #659 1937 - Bezruč Petr: Slezské písně. Vydáno k sedm-desátinám Petra Bezruce jako soukromý neprodejný tisk pro účastníky schůzky Skupiny moravských knihomilů ve Valašském Meziříčí 16. května 1937. Grafická úprava Method Kaláb. Každý výtisk s vtištěným jménem majitele. Valašské Meziříčí 1937. Skupina moravských knihomilů. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Tištěno na anglickém papíře Charles I. Protititul (dvoubarevný dřevoryt), spoluúčast na grafické úpravě. 659
   • #660 1937 - Bezruč Petr: Slezské písně. Vydáno k sedm-desátinám Petra Bezruce. Grafická úprava a nakladatelská značka Oldřich Menhart. Tisk za dohledu Methoda Kalába. Praha 1937. Klub zaměstnanců Léčebného fondu. „Soukromé neprodejné tisky KZLFVZ v Praze" sv. 2. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Náklad 250 číslovaných výtisků na holandu Pannekoek. Protititul (dvoubarevná litografie). 660
   • #685 1937 - Kniha vzpomínek na Petra Bezruce a jeho dílo. Sborník k sedmdesátinám Petra Bezruce. Autoři: Jaroslav Šulc, Vojtěch Martínek, Zdeněk Bár, Milan Rusínský, Josef Pátá, čeněk Kanclíř, L. N. Zvěřina, J. L. Mikoláš, Bedřich Beneš Buchlovan, Břetislav Pračka, Petr Piš-tělka, Marie Glabazňová.^ Redakce Vilém Smidt. Praha 1937. Vilém Šmidt. „Soukromé tisky" sv. 4. Tisk Družstvo knihtiskárny, Hranice, 8°. Náklad 100 číslovaných výtisků na holandu Van Gelder a 300 nečíslovaných na dílovém papíře. Obálka (typografická), titulní list (dvoubarevná kresba), záhlaví (6 kreseb), grafická úprava. 685
   • #808 1940 - Bezručův hlas. Památník pěvce Slezských písní. Redakce D. M. Pavlíček, Jaroslav Kratochvíl, Jaroslav Šíma. Obálka, grafická úprava, vazba a redakce obrazové části F. V. Mokrý. Praha 1940. Čin. „Památníková edice činu" sv. 3. Tisk Orbis, hlubotisk V. Neubert, 40. Ilustrace (1 kresba, 2 reprodukce titulních listů). 808
   • #1060 1948 - Bezruč Petr: Novoroční pozdravy Petra Bezruce z let 1936—1948. Soukromý neprodejný tisk. Grafická úprava Method Kaláb. Prostějov 1947. Josef Glivický a inž. Vladimír Souček. Tisk Průmyslová tiskárna, 160. Náklad 300 výtisků na ručním papíře. Obálka: iniciály P. B. (dvoubarevná kresba), protititul: ještěr Petr Bezruč (kresba), viněty v textu (11 kreseb). 1060
   • #1092 1947 - Šulc Jaroslav: Přátelství Petra Bezruce s valašským slavíkem. Vzpomínka k osmde-sátinám Petra Bezruce. Uspořádání Bohuslav Bezecný. Soukromý tisk. Slezská Ostrava 1947. Petr Pavlán. Tisk Petr Pavlán, Slezská Ostrava, 8 °. Náklad 222 výtisků na ručně čerpaném do-kumentním papíře. Celostránková ilustrace: ještér Petr Bezruč (kresba), koncovka (kresba). 1092
   • #1107 1948 - Bezruč Petr: Píseň o Georgině či Hepta Epi Thébas či osm na jednu květinu. Báseň. Moravská Ostrava — Praha 1948. Josef Luka-sík. „Strom" sv. 5. Tisk Státní tiskárna, 8°. Náklad 3300 výtisků na simili japanu. Obálka (dvoubarevná kresba, přisazené písmo), protititul (dvoubarevnákresba), iniciála (kresba). 1107
   • #1201 1951 - Bezruč Petr: Život ženy. Vydáno k šedesátému výročí příchodu Petra Bezruce do Místku. Uspořádání a doslov Jaroslav Procházka. Praha 1951. Jaroslav Pícka. Tisk ruční lis Jaroslav Picka, 40. Náklad i výtisk pro autora, několik zkušebních tisků. Obálka: jestér Petr Bezruč (kresba), protititul (kresba), viněta v tiráži (kresba), grafická úprava. 1201
   • #1213 1953 - Bezruč Petr: Maryčka Magdonova. Báseň. Praha 1953. Státní nakladatelství dětské knihy (publ. č. 532). „Knižnice pro střední školy." Tisk Severočeské tiskárny, Liberec, 4 °. Náklad 10 000 výtisků. Obálka (kresba, dvoubarevné psané písmo), titulní list (typografický, dvoubarevné psané písmo), celostránková vstupní ilustrace (dřevoryt), grafická úprava. 1213
   • #1214 1953 - Ficek Viktor — Alois Kučík: Bibliografie Petra Bezruce. První díl. S ukázkami ilustrací kBezručovu dílu od různých malířů. Praha 1953. Státní pedagogické nakladatelství. „Publikace Slezského studijního ústavu v Opavě" sv. 3. Tisk Ostravské tiskárny 08, český Těšín, 8°. Příloha: titulní list ze Slezských písní, iQ3y (reprodukce litografie). 1214
   • #1223 1954 - Bezruč Petr: Život ženy. Soukromý tisk. Praha 1954. Jaroslav Picka. Tisk ruční lis Jaroslav Picka, 8 °. Několik zkušebních tisků. Obálka: monogram PB (kresba), celostránková ilustrace (kresba). 1223
   • #1229 1954 - Petr Bezruč. Soubor pěti básní Petra Bezruce. Vydáno k osmdesátým sedmým narozeninám básníkovým. Uspořádání a příprava k tisku Matouš Jurák. Ilustrace Oldřich Lasák, Karel Svolinský, Alois Schneiderka, Martin Benka, Jan Zrzavý. Olomouc 1954. Železárny Petra Bezruce. Tisk Středomoravské tiskárny, Olomouc, větší 40. Náklad 400 číslovaných výtisků na velkolosínském ručním papíře. Celostránková ilustrace k básni „Pyšný ještěr" (barevně kolorovaná kresba), grafická úprava. 1229
   • #1243 1955 - Pěvci slezských písní. Soubor třinácti básní Petra Bezruce. Uspořádání a příprava pro tisk Matouš Jurák. Úvodní báseň Jaroslav Seifert. Ilustrace Vincenc Beneš, Max Švabinský, Alois Schneiderka, Cyril Bouda, Václav Rabas, J. W. Mezerová, Vojtěch Sedláček, Jožka Baruch, Karel Svolinský, Bohumír Dvorský, Václav Karel, Stanislav Krátký, Martin Benka, Jan Zrzavý. Vydáno k osmdesátým osmým narozeninám básníkovým. Olomouc 1955. Oblastní výbor roh Svazu zaměstnanců železnic. Tisk ofsetem Moravská Grafia 02, Opava, 40. Náklad 800 číslovaných výtisků, podepsaných oběma básníky a všemi výtvarníky. Obálka (kresba, psané písmo), titulní list (kresba, psané písmo), báseň Jaroslava Seiferta (psané písmo), celostránková ilustrace k básni „Kalina II." (barevná kresba), obsah (psané písmo), tiráž (psané písmo), koncová viněta (kresba), grafická úprava. 1243
   • #1258 1956 - Seifert Jaroslav: Petru Bezručovi. Pět básní. Uspořádání Matouš Jurák. Vydáno k osmdesátým devátým narozeninám Petra Bezruce. Olomouc 1956. Matouš Jurák a Karel Svolin-ský. Tisk Středomoravské tiskárny, Přerov, 40. Náklad 100 číslovaných výtisků na velkolosín-ském ručním papíře. Obálka (typografická), protititul (dřevoryt), celostránková ilustrace (dřevoryt), grafická úprava. 1258
   • #1260 1957 - Bezruč Petr: Stužkonoska modrá. Báseň. Vydáno k devadesátému výročí narození Petra Bezruce. Olomouc 1957. Matouš Jurák a Karel Svolinský. Tisk Středomoravské tiskárny, Olomouc, větší 40. Náklad 100 číslovaných výtisků na velkolosínském ručním papíře. Obálka: monogram PB (psané písmo, přisazené písmo), titulní dvoustrana (dřevoryt), grafická úprava. 1260
   • #1298 1960 - Bezruč Petr: Kalina II. Báseň. Příprava k tisku Josef Dolívka. Tisk pro účastníky vzpomínkového večera druhého výročí úmrtí Petra Bezruce 17. února 1960. Kostelec na Hané 1960. Sdružení přátel díla Petra Bezruce. Tisk Moravské závody tiskařské, 8°. Celostránková ilustrace (kresba). 1298
   • #1313 1961 - Bezruč Petr: Svatební triptych. Tři básně. Vydáno k třetímu výročí úmrtí Petra Bezruce (17. února 1961) a k pětašedesátinám Karla Svolinského (14. ledna 1961). Frýdek-Místek 1961. Kruh přátel Památníku Petra Bezruce a Závodní klub Roh n. p. Slezan. Tisk Moravskoslezské tiskařské závody, Ostrava, 40. Náklad 1200 číslovaných výtisků. Obálka: ozdobný monogram PB (kresba), titulní list (psanépísmo), celostránkové ilustrace (3 kresby). 1313
   • #1350 1962 - Petr Bezruč. Verše. Pamětní tisk k jubilejnímu sjezdu abiturientů bývalého gymnasia Petra Bezruce v Místku z roku 1912. Příprava k tisku a vydavatelská poznámka Jaroslav Procházka. Frýdek-Místek 1962. Klub přátel Památníku Petra Bezruce. Tisk Moravské tiskařské závody, Frýdek-Místek, 8°. Obálka (kresba, přisazené písmo), koncová ilustrace: monogram PB (kresba), grafická úprava. 1350
   • #1404 1966 - Bezruč Petr: Kyjov. Báseň. Vydáno k nedožitým devětadevadesátinám Petra Bezruce. Reprodukováno jako faksimile. Olomouc 1966. Karel Svolinský a Matúš Jurák. Tisk Středo-moravské tiskárny, Přerov, 4° skládačka. Náklad 100 číslovaných výtisků na losinu, s podpisem grafika. Titulní strana, dvoubarevná (psané písmo), celostránková ilustrace proti básni (dvoubarevná kresba), grafická úprava. 1404
   • #1405 1966 - Bezruč Petr: Silesian Songs. (Slezské písně.) Výbor podle vydání z roku 1928. Překlad do angličtiny lan Milner. Grafická úprava, vazba a pouzdro Milan Albich. Praha 1966. Artia (publ. č. S 2104). Tisk Polygrafie, Brno, 8°. Náklad 3000 výtisků. 5 Protititul: z Bezručovy „Stužkonosky modré", Jurák a Svolinský 1957 (reprodukce dřevorytu). 1405
   • #1617 1936 - Bibliofil. časopis pro pěknou knihu a její úpravu. Ročník 13. Obálka a grafická úprava Ruda Kubíček. Uherské Hradiště 1936. Skupina moravských knihomilů. Tisk Kryl a Scotti, Nový Jičín, 8°. Přílohy: protititul (dřevoryt), protititul (kresba), ukázka z Bezrulových „Bylin" (dřevoryt), ukázka ilustrací z knihy „Prostějovské portály" (dřevoryt). 1617
   • #1654 1940 - Jas. Obrazový týdeník. Ročník 14, číslo 32. Praha 9. srpna 1940. česká obec sokolská. Tisk česká grafická Unie, 2 °. Zadní strana obálky: protititul z bibliofilského vydání Bezručových ,JSlezských písní" — Maryčka Magdonova (reprodukce litografie). 1654
   • #1859 1953 - Československý voják. Literárně umělecký časopis ministerstva národní obrany. Ročník 2, číslo 26. Grafická úprava Dušan Motyčka. Praha 26. prosince 1953. Naše vojsko. Tisk Naše vojsko, 40. Záhlaví k článku ,Leikání se starým ještěrem" na str. 75 (kresba), ukázka ilustrace k Bezručovým „Bylinám", str. 16 (reprodukce dřevorytu). 1859
   • #1947 1957 - Filatelie. časopis československých filatelistů. Ročník 7, číslo 16. Praha 26. srpna 1957. Ministerstvo spojů — Orbis. Tisk Orbis 01, 8°. Titulní strana: návrh známky k devadesátinám Petra Bezruce — „Maryčka Magdonova" (kresba), návrh obálky prvního dne „Petr Bezruč 15. g. 1867", str. 242 (kresba). 1947
   • #1956 1957 - Kulturní kalendář. Prostějov v kultuře, osvětě a sportu. Ročník 1957, číslo 9. Prostějov, září 1957. Dům osvěty Jiřího Wolkra. Tisk Středomoravské tiskárny 04, Prostějov, 8°. Ilustrace: protititul „Novoročních pozdravů Petra Bezruce 1936—1948", str. 157 (kresba). 1956
   • #1962 1962 - Radostná země. Sborník pro studium lidu ostravského kraje. Ročník 7, číslo 3. Kresba na obálce Věra Fridrichova. Opava, září 1957. Slezský studijní ústav. Tisk Ostravské tiskárny 05, Opava, 40. Ilustrace z Bezručových básní: „Slezské písně" a „Maryčka Magdonova", příloha za str. 74 (2 kresby štětcem). 1962
   • #1976 1958 - Filatelie. Časopis československých filatelistů. Ročník 8, číslo 6. Praha 24. března 1958. Ministerstvo dopravy a spojů — Orbis. Tisk Orbis, 40. Ukázka známkové tvorby: „Maryčka Magdonova", k úmrtí Petra Bezruce (reprodukce poštovní známky). 1976
   • #1997 1959 - Filatelie. Časopis československých filatelistů. Ročník 9, číslo 12. Praha 22. června 1959. Ministerstvo spojů — Orbis. Tisk Orbis, 40. Ukázka známkové tvorby: obálka prvního dne (kresba), návrhy na sérii „Fr. Benda 1709—1786" — „V. K. Klicpera 1792—1859" — „Petr Bezruč 1867—1958" (3 portrétní kresby, psané písmo). 1997
   • #2225 1957 - Oslavy devadesátých narozenin Petra Bezruce. Katalog výstavy „Náš Bezruč" v Lašském museu ve Frýdku-Místku od 12. září 1957. Frýdek-Místek 1957. Lašské muzeum. Tisk Ostravské tiskárny 01, Ostrava, 8°. Obálka: monogram PB (kresba). 2225
   • #2226 1957 - PB 15. 9. 1867—1957. Katalog výstavy o životě a díle Petra Bezruce. Kostelec na Hané, Osvětový dům, 15.—22. září 1957. Protititul, portrét Petra Bezruce, Karel Otáhal. Kostelec na Hané 1957. mnv — Osvětový dům. Tisk Středo-moravské tiskárny 04, Prostějov, 8°. Obálka (psanépísmo). 2226
   • #2227 1957 - Petr Bezruč 1867—1957. Katalog výstavy o životě a díle národního umělce Petra Bezruce k jeho devadesátinám. Prostějov 1957. Okresní vlastivědné museum. Tisk Středomoravské tiskárny, Prostějov, 8 °. Obálka (kreslené písmo). 2227
   • #2405 1957 - Ruda Klinkovský. Knižní značka. Námět: dívka v závoji s kyticí. 1957. Rozměr i68x X 90 mm. Původně ilustrace z bibliofilského tisku — Jaroslav Seifert: Petru Bezručovi, Olomouc 1956; dodatečně seříznuto na menší formát a přiryto jméno. Exlibris (dřevoryt). 2405
   • #2473 1962 - Bezruč Petr: Písničky z Gruně. Dvě básně. Příprava k tisku a vydavatelská poznámka Jaroslav Procházka. Pamětní tisk k jubilejnímu sjezdu abiturientů bývalého gymnasia Petra Bezruce v Místku z roku 1912. Frýdek Místek 1962. Klub přátel Památníku Petra Bezruce. Tisk Moravské tiskařské závody, Frýdek Místek, 8°. Obálka (kresba, přisazené písmo), koncová ilustrace: monogram PB (kresba), grafická úprava. 2473
   • #2479 1963 - Bezruč Petr: Písničky z Gruně. Osm básní. Vydáno k šedesátému výročí vydání „Slezského čísla" a k pátému výročí úmrtí Petra Bezruce. Redakce a vydavatelská poznámka Jaroslav Procházka. Obálka Jaroslav Olšák. i. úplné vydání. Frýdek-Místek 1963. Kruh přátel Petra Bezruce. Tisk Moravské tiskařské závody, Frýdek Místek, 8°. Celostránková ilustrace: Maryčka Magdónova (dvoubarevná kresba štětcem), grafická úprava. 2479
   • #2481 1967 - Bezruč Petr: Balady. Šest básní. Vydáno k stému výročí básníkova narození. Výbor a redakce Matúš Jurák. Kostelec na Hané 1967. Místní národní výbor. Tisk Tisk 4, Přerov, 4°. Náklad 200 výtisků na velkolosínském ručním papíře. Obálka (typografická), protititul (dvoubarevný dřevoryt), celostránková koncová ilustrace (dřevoryt), grafická úprava. 2481
   • #2501 1957 - Svobodné Slovo. List československé strany socialistické. Ročník 13, číslo 222. Praha 15. září 1957. československá strana socialistická. Tisk Pražské tiskárny 02, 2°. Ukázky ilustrací k článku Jaroslava Procházky „Bez-ruč v díle Svolinského", str. 4(1 reprodukce dřevorytu, 1 kresba). 2501
   • #2528 1967 - G 67. Noviny ze světa hudby a zvuku. Ročník 3, číslo 9. Grafická úprava Ladislav Rada. Praha 1. září 1967. Supraphon — hudební vydavatelství. Tisk Mír 32, 2°. Ilustrace na str. 1: „Maryčka Magdónova" z knihy Petra Bezruce „Písničky z Gruně", 1963 (dvoubarevná kresba). 2528
   • #2546 1933 - SONDERABZUG AUS DEM GuTENB ERG-JaHR buch 1933. Zvláštní otisk z německého typografického sborníku Gutenberg-Jahrbuch 1933. Úvodní stať „české titulní listy z poslední doby" a grafická úprava Method Kaláb. Ukázky úprav titulních listů: Karel Dyrynk, Method Kaláb, Jan Konůpek, Karel Svolinský. 1933. Místo vydání, nakladatel a tisk neuveden, 40. Ukázky grafické úpravy titulních listů a dvoulistů: „Český bibliofil", 1931 (grafická úprava), Tereza Dubrovská „Černí a modří ptáci", 1928 (grafická úprava s reprodukcí mědirytiny), Stendhal „Kruté lásky", 1930 (grafická úprava s reprodukcí dřevorytu), „Písničky jarmareční", 1930 (grafická úprava s reprodukcí dvoubarevného dřevorytu), „Tři eddické písně", 1930 (grafická úprava s kreslenou iniciálou), Petr Bezruč „Putování Těšínském", 1931 (grafická úprava s reprodukcí dvoubarevného dřevorytu), Vojtěch Martínek „Romance o Ondrášovi", 1931 (grafická úprava s dvoubarevnou kresbou), „Pamětní list druhé schůzky moravských bibliofilů a exlibristů v Kroměříži", 1929 (grafická úprava s reprodukcí dřevorytu). 2546
  • #74 Bidlo František (1)
   • #634 1936 - Táborský František: Karel Hynek Mácha po stu letech. Ilustrace: Mikoláš Aleš, František Bidlo, Cyril Bouda, Zdenka Braunerová, V. H. Brunner, Antonín Garais,Felix Jenewein, Adolf Kašpar, František Kobliha, Bohuslav Kroupa, Jan Konůpek, František Kysela, Václav Mašek, Viktor Polášek, Karel Svolinský, Max švabinský, Karel Tondl, Jan Zrzavý. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1936. Sdružení českých umělců grafiků Hollar. „Knihy Holla-ra" sv. 3. Tisk Průmyslová tiskárna, 4.°. Obálka (litografie, přisazené písmo), celostránkové ilustrace: ukázky z knihy K. H. Máchy „Pout krkonošská", 1936 (2 litografie) a z Máchova „Máje", 1925 (zmenšená reprodukce dřevorytu), ukázka písma a sazby z téhož (písmo, grafická úprava). 634
  • #75 Bierce Ambrose (1)
   • #10 1924 - Bierce Ambrose: Uprostřed života. Povídky o vojínech a civilistech. Překlad Božena Kop-pová. Obálkové vydání. Praha 1924. J. Otto, 1909. „Anglická knihovna" řada 2, sv. 30. Tisk česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (typografická). 10
  • #76 Bílková Zdenka (9)
   • #1285 1959 - Klímová-Fugnerová MUDr. Mirka: Naše dítě. Před narozením. V prvém roce. V letech předškolních. Ilustrace Zdenka Bílková, g. vydání, 4. v Szn (130 001—157 000). Praha 1959. Státní zdravotnické nakladatelství (publ. č. 59 713). Tisk Středočeské tiskárny, 8°. Náklad 27 000 výtisků. Obálka (dvoubarevná kresba, psané písmo), vazba. 1285
   • #1286 1959 - Klímová-Fugnerová MUDr. Mirka: Naše dítě. Před narozením. V prvém roce. V letech předškolních. Ilustrace Zdenka Bílková. (Dotisk) 9. vydání, 4 v. SZN (157001—186000). Praha 1959. Státní zdravotnické nakladatelství (publ. č. 59713). Tisk Středočeské tiskárny, 8°. Náklad 29.000 výtisků. Obálka (dvoubarevná kresba, psané písmo). vazba. 1286
   • #1287 1959 - Klímová-Fugnerová MUDr. Mirka: NÁŠ reb-jenok. (Naše dítě.) Před narozením. V prvém roce. V letech předškolních. Překlad do ruštiny L. P. Koněckij. Ilustrace Zdenka Bílková, 102 fotografií, 86 ilustrací. 1. vydání v ruštině. Praha 1959. Státní zdravotnické nakladatelství (publ. č. 59002). Tisk Knihtisk, 8°. Obálka (dvoubarevná kresba, psané písmo), vazba. 1287
   • #1303 1960 - Klímová-Fugnerová MUDr. Mirka: Naš re-bjenok. (Naše dítě.) Před narozením. V prvém roce. V letech předškolních. Překlad do ruštiny L. P. Koněckij. Ilustrace Zdenka Bílková. 102 fotografií, 86 ilustrací. 2. vydání v ruštině. Praha 1960. Státní zdravotnické nakladatelství (publ. č. 60 001). Tisk Knihtisk, 8°. Obálka (dvoubarevná kresba, psané písmo), vazba. 1303
   • #1304 1960 - Klímová-Fugnerová MUDr. Mirka: Naš re-bjenok (Naše dítě.) Před narozením. V prvém roce. V letech předškolních. Překlad do ruštiny L. P. Koněckij. Ilustrace Zdenka Bílková. 102 fotografií, 86 ilustrací. 3. vydání v ruštině. Praha 1960. Státní zdravotnické nakladatelství (publ. č. 60 005). Tisk Knihtisk, 8°. Obálka (dvoubarevná kresba, psané písmo), vazba. 1304
   • #1322 1961 - Klímová-Fugnerová MUDr. Mirka: NÁŠ Re-bjonok. (Naše dítě.) Před narozením. V prvém roce. V letech předškolních. Překlad do ruštiny L. P. Koněckij. Ilustrace Zdenka Bílková. 102 fotografií, 86 ilustrací. 4. vydání v ruštině. Praha 1961. Státní zdravotnické nakladatelství (publ. č. 61002). Tisk Knihtisk, 8°. Obálka (dvoubarevná kresba, psané písmo), vazba. 1322
   • #1345 1962 - Klímová-Fůgnerová MUDr. Mirka: Náš re-bjonok. (Naše dítě.) Před narozením. V prvém roce. V letech předškolních. Překlad do ruštiny L. P. Koněckij. Ilustrace Zdenka Bílková. 102 fotografií, 86 ilustrací. 5. vydání v ruštině. Státní zdravotnické nakladatelství (publ. č. 62008). Tisk Knihtisk, 8°. Obálka (dvoubarevná kresba, psané písmo), vazba. 1345
   • #1371 1963 - Klímová-Fůgnerová MUDr. Mirka: Naš re-bjonok. (Nasedíte.) Před narozením. V prvém roce. V letech předškolních. Překlad do ruštiny L. P. Koněckij. Ilustrace Zdenka Bílková. 102 fotografií, 86 ilustrací. 6. vydání v ruštině. Praha 1963. Státní zdravotnické nakladatelství (publ. č. 63008). Tisk Knihtisk, 8°. Obálka (dvoubarevná kresba, psané písmo), vazba. 1371
   • #1387 1964 - Klímová-Fúgnerová MUDr. Mirka: Naš re-bjenok. (Naše dítě.) Před narozením. V prvém roce. V letech předškolních. Překlad do ruštiny L. P. Koněckij. Ilustrace Zdenka Bílková. 102 fotografií, 86 ilustrací. 7. přepracované vydání v ruštině. Praha 1964. Státní zdravotnické nakladatelství (publ. č. 64005). Tisk Knihtisk, 8°. Obálka (dvoubarevná kresba, psané písmo), vazba. 1387
  • #77 Bílý A. (2)
   • #1516 1954 - Jelínková Zdeňka: Lidové tance na Slovácku. Spolupráce: Jaromír Běhúnek, František Bonus, A. Bílý, M. Nováček, Z. Doležalová. Úvod František Bonus. Praha 1954. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (publ. č. 755). „Národní tance", malá řada sv. 5. Tisk Orbis 3, 8°. Náklad 1000 výtisků. Ediční obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmo). 1516
   • #1517 1954 - Jelínková Zdeňka: Valašské lidové tance. Spolupráce: Helena Livorová, Jaroslav Jurá-šek, Jaromír Běhúnek, A. Bílý. Úvod František Bonus. Praha 1954. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (publ. č. 295). „Národní tance", malá řada sv. 4. Tisk Orbis 3, 8 °. Náklad 2000 výtisků. Ediční obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmo). 1517
  • #78 Bísekjiří (1)
   • #2549 1967 - Kaiser Slavomír: O čem známky vypravují. Kniha o československých poštovních známkách. Ilustrace, grafická úprava Jiří Kreuziger. Odborná revize dr. Jiří Bísek. Praha 1967. Státní nakladatelství dětské knihy (publ. č. 2981). „Pro čtenáře od 9 let". Tisk Severogra-fia 01, Liberec, 8°. Náklad 12 000 výtisků. Ilustrace v textu: obálky prvního dne (16 reprodukci ocelorytin), ukázky známkové tvorby (reprodukce 142 poštovních známek), vazba (10 reprodukcí poštovních známek). 2549
  • #79 Bitnar Vilém (6)
   • #1011 1946 - Baar Jindřich Šimon: Poslední soud. Román. Doslov Vilém Bitnar. Obálka a kresba v titulu Alois Moravec. 8. vydání. Praha 1946. Bohuslav Rupp. „Sebrané spisy J. Š. Baara" sv. 11. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Náklad 10 000 výtisků. Nakladatelská značka na patitulu (kresba), iniciály (12 kreseb), vazba na spisy J. š. Baara. 1011
   • #1056 1947 - Baar Jindřich Šimon: Poslední soud. Román. Příprava k vydání a doslov Vilém Bitnar. Obálka a titulní dvoustrana Alois Moravec. Grafická úprava Method Kaláb. 10. vydání. Praha 1947. Bohuslav Rupp. „Sebrané spisy J. Š. Baara" sv. 6. Tisk Průmyslová tiskárna, 8 °. Nakladatelská značka na patitulu (kresba), iniciály (12 kreseb), vazba na spisy J. š. Baara. 1056
   • #1106 1948 - Baar Jindřich Simon: Holoubek. Kněžská idyla. Román. Příprava k vydání a doslov Vilém Bitnar. Obálka a titulní dvoustrana Alois Moravec. Grafická úprava Method Kaláb. 9. vydání. Praha 1948. Bohuslav Rupp. „Sebrané spisy J. S. Baara" sv. 13. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Náklad 10000 výtisků. Nakladatelská značka na patitulu (kresba), iniciály (23 kreseb), vazba na spisy J. Š. Baara. 1106
   • #1158 1949 - Baar Jindřich Šimon: Osmačtyřicátníci. Román. Druhý díl Chodské trilogie. Příprava k vydání Vilém Bitnar. Obálka a protititul Alois Moravec. Grafická úprava Method Kaláb. 12. vydání. Praha 1949. Vyšehrad. „Sebrané spisy J. S. Baara" sv. 2. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Náklad 13 000 výtisků. Iniciály (13 kreseb), vazba na spisy J. Š. Baara. 1158
   • #1159 1949 - Baar Jindřich Simon: Paní Komisarka. Chodský obrázek z doby předbřeznové. První díl Chodské trilogie. Příprava k vydání a doslov Vilém Bitnar. Obálka a titulní dvoustrana Alois Moravec. Grafická úprava Method Kaláb. 15. vydání. Praha 1949. Vyšehrad. „Sebrané spisy J. Š. Baara" sv. 1. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Náklad 13 000 výtisků. Iniciály (15 kreseb), vazba na spisy J. Š. Baara. 1159
   • #1180 1950 - Baar Jindřich Simon: Lůsy. Román. Třetí díl Chodské trilogie. Příprava k vydání Vilém Bitnar, doslov František Teplý. Obálka a proti-titul Alois Moravec. Grafická úprava Method Kaláb. 11. vydání. Praha 1950. Vyšehrad. „Sebrané spisy J. Š. Baara" sv. 3. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Náklad 13 000 výtisků. Iniciály (11 kreseb), vazba na spisy J. Š. Baara. 1180
  • #80 Blackmore Richard Doddridge (1)
   • #11 1924 - Blackmore Richard Doddridge: Lorna Doone-ova. Romance z Exmooru. Překlad Pavel Ho-ryna. Obálkové vydání. Praha 1924. J. Otto, 1899. „Anglická knihovna" řada 1, sv. 1. Tisk česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (typografická). 11
  • #81 Bláha S. (1)
   • #661 1938 - Bláha div. gen. inž. S.: T. G. Masaryk, jeho VELITELSKÁ OSOBNOST A JEHO VLIV NA VELITELSKOU tradici. Grafická úprava Rudolf Hála. Soukromý neprodejný tisk k novému roku 1938. Praha 1937. Vojenské odborné knihkupectví. Tisk Orbis, 8°. Náklad 400 výtisků. Protititul: portrét T. G. M. (kresba). 661
  • #82 Bláha Václav (3)
   • #1311 1961 - Almanach klubu čtenářů — jaro i96i. Nakladatelský almanach pro členy Klubu čtenářů. Redakce Vítězslav Kocourek. Grafická úprava Václav Bláha. Praha 1961. Státní nakladatelství krásné literatury a umění. Tisk Svoboda 1, 8°. Ukázky knižních ilustrací k článku Jana Spurného „Národní umělec Karel Svolinský", str. 49—52 (1 reprodukce dřevorytu, z reprodukce barevných kreseb, 1 reprodukce knižní obálky). 1311
   • #1339 1962 - Almanach Klubu čtenářů 1962. Literární almanach, neprodejná prémie pro členy Klubu čtenářů. Redakce Vladimír Justl. Obálka a grafická úprava Václav Bláha. Praha 1962. Státní nakladatelství krásné literatury a umění (publ. č. 1563). Tisk Svoboda 1, 40. Náklad 185.000 výtisků. Ilustrace k próze Marie Majerové „Dívky tepané ze stříbra", str. 5 (dvoubarevná kresba). 1339
   • #2512 1961 - Svět Sovětů. Časopis Svazu československo-sovětského přátelství. Ročník 24, číslo 11. Grafická úprava Václav Bláha a Ota Zouplna. Praha 15. března 1961, Svaz československo-sovětského přátelství. Tisk Svoboda 1, 2°. Nákl. 200 000 výtisků. Ukázky z výstavy „Moskevský deník" k článku Libuše Kozákové „Kresby Karla Svolinského", str. 20 (4 kolorované kresby). 2512
  • #83 Bláhová Naděžda (1)
   • #1233 1954 - Svolinský Karel — Jiří Valja: Ptáci. Odborná spolupráce dr. Jan Hanzák. Grafická úprava Naděžda Bláhová. 1. vydání v Sndk. Praha 1954. Státní nakladatelství dětské knihy (publ. č. 658). „Pro čtenáře od 9 let." Tisk Orbis 03, 8 °. Náklad 20 000 výtisků. Obálka (barevná kresba, psané písmo), vstupní ilustrace (kresba), celostránkové ilustrace (64 barevných kreseb), vazba. 1233
  • #84 Blake William (1)
   • #303 1929 - Blake William: Výbor básní. Překlad Jaroslav Skalický. Praha 1929. česká akademie věd a umění — J. Otto. „Sborník světové poesie" sv. 159. Tisk česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (typografická), grafická úprava. 303
  • #85 Blažek Jiří (1)
   • #1337 1961 - Vrchlický Jaroslav: Duha na zemi. Výbor z básní. Výběr, uspořádání a doslov Jaroslav Seifert. Vazba Jiří Blažek. 1. vydání v Sndk. Praha 1961. Státní nakladatelství dětské knihy (publ. č. 1786). „Studánka" sv. 13. Tisk Knihtisk 1, 8°. Náklad 10 000 výtisků. Patitul: monogram JV (kresba), titulní list (psané písmo), názvy pěti oddílů (psané písmo), celostránkové ilustrace (16 lavírovaných kreseb), grafická úprava. 1337
  • #86 Blažek Otto (2)
   • #296 1928 - Wolker Jiří: Balada o očích topičových. Báseň, rukopis Jiřího Wolkera. Unikátní vazba Otto Blažek. Majitel unikátu: pařížský sběratel dr. A. Jíra. Praha 1928. Pravděpodobný formát 8°. Celostránkové ilustrace (2 perokresby), vevázány v originále. 296
   • #2325 1939 - Shakespeare William: Sen noci Svatojánské. Hra v pěti dějstvích. Překlad Erik A. Saudek. Mimo náklad 100 výtisků na holandu Panne-koek. Evropský literární klub 1938. — Celokožená unikátní vazba Otto Blažek, Praha 1939. Rozměr 27x20 cm. Návrh vazby (červený marokén, kresba ze zlacených linek). 2325
  • #87 Bleha Josef (1)
   • #2223 1956 - Soupis české literatury o výtvarném umění 1945—1954. Bibliografický katalog. Zpracování a úvod dr. Josef Bleha. Praha 1956. Universitní knihovna „Čteme a studujeme" sešit první. Tisk Mladá fronta, 8 °. Obálka (kresba, psané písmo). 2223
  • #88 Bloch Jaroslav (1)
   • #2413 1961 - Z knih Jaroslava Blocha. Knižní značka. Námět: ověnčená dívčí hlava a knihy. 1961. Rozměr 85x54 mm. Exlibris (kresba). 2413
  • #89 Bodláková Jitka (1)
   • #2249 1961 - Kinderbúcher. (Dětské knihy.) Katalog knižní produkce Sndk pro zahraniční výstavy. Redakce Jitka Bodláková. Obálka a ilustrace v textu Marcel Stecker. Ukázky knižních ilustrací z publikací Sndk. Praha 1961. Státní nakladatelství dětské knihy. Tisk neuveden, 40. Celostránková ilustrace, ukázka z knihy Evy Vrchlické „Z oříšku královny Mab" (barevná kresba). 2249
  • #90 Boettinger Hugo (4)
   • #257 1928 - Dyk Viktor: Konec Hackenschmidův. Akta působnosti Čertova Kopyta. Kresba na obálce (portrét V. Dýka) Hugo Boettinger. 2. vydání. Praha 1928. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na lepším papíře s podpisem autora. Obálka (typografická úprava), vazba. 257
   • #386 1930 - Jaroslavu Preissovi 1870—1930. Několik vzpomínek. Soukromý tisk k šedesátce. Ilustrace Hugo Boettinger, Adolf Hoffmeister, Mikoláš Aleš. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1930. Jindřich Bělohříbek, Jan Dvořáček, Joe Hartmann, František Hodáč, Antonín Tille. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Tištěno na holandu Pannekoek. Obálka (kresba), iniciály (4 kresby). 386
   • #1458 1945 - Suk Josef: Radúz a Mahulena. (Op. 13.) Slovenská pohádka o čtyřech jednáních. Libreto Julius Zeyer. Klavírní výtah se zpěvy, úprava Roman Veselý. Protititul Hugo Boettinger. 4. vydání. Praha 1945. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 41). Tisk Melantrich, 4°. Obálka (litografie, kreslené písmo). 1458
   • #1583 1928 - Literární rozhledy. Vánoční číslo měsíčníku Svazu knihkupců a nakladatelů československé republiky. Ročník 13, číslo 3. Kresba na obálce Hugo Boettinger. Praha, prosinec 1928. Svaz knihkupců a nakladatelů ČSR. Tisk dr. Eduard Grégr a syn, 40. Obálka (typografická), záhlaví na str. 83 (kreslené písmo), ilustrace na str. 83 (kresba), grafická úprava. 1583
  • #91 Boháček Ludvík (1)
   • #1491 1950 - Fibich Zdeněk: Nevěsta messinská. Tragická zpěvohra o třech jednáních. Libreto podle Schillerovy tragédie Otakar Hostinský. Klavírní výtah skladatel. Revize Milan Zuna. Úvod Ludvík Boháček. 4. vydání. Praha 1950. Hudební matice (publ. č. 16). Tisk Svoboda 2, 4 °. Obálka (čtyřbarevná kresba, kreslené písmo). 1491
  • #92 Bohuslavec Ivan (1)
   • #1749 1947 - Panorama. Literární měsíčník vydavatelstva Družstevní práce. Ročník 22, číslo 7—8. Obálka Karel Muller. Praha 1. září 1947. Družstevní práce. Tisk Grafia, 40. Celostránková ilustrace k ukrajinské dumě „Ivan Bohuslavec", str. 63 (kresba). 1749
  • #93 Bonus František (8)
   • #1505 1951 - Zbojnické písně a tance. Instruktážní publikace pro pěvecké a taneční soubory. Redakce Zdeněk Mišurec, Bohumil Kos, František Bonus, Vladimír Kusák. Vazba Jiří Mikula. Praha 1951. Naše vojsko. „Armádní soutěž tvořivosti" sv. 4. Tisk Svoboda 5, 8 °. Náklad 5000 výtisků. Obálka (barevná kresba, přisazené písmo). 1505
   • #1511 1953 - České tance. Třínožka, obkročák, husar, hulán, mazurka, bažant, cibulička, talián, bubla-vá, dvojskočná. Výběr a uspořádání František Bonus a Helena Livorová. Úvod František Bonus. Klavírní doprovody dr. Vratislav Vycpá-lek. Partitury Jiří Pospíšil. Praha 1953. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (publ. č. 195). „Národní tance", malá řada sv. 2. Tisk Orbis 3, 8°. Náklad 3200 výtisků. Ediční obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmo). 1511
   • #1512 1953 - Bonus František: Lidové tance na Lašsku. Spolupráce: Jaroslav Jurášek, Jaromír Běhú-nek, Helena Livorová. Praha 1953. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (publ. č. 204). „Národní tance", malá řada sv. 1. Tisk Orbis 3, 8°. Náklad 5200 výtisků. Ediční obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmo). 1512
   • #1513 1953 - Hykel Cyril: Lidové tance ze Štramberka na Lašsku. Klavírní úpravy a zpracování partitury lidové hudby František Bonus. Praha 1953. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (publ. č. 471). „Národní tance", malá řada sv. 3. Tisk Orbis 3, 8 °. Náklad 2200 výtisků. Ediční obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmo). 1513
   • #1516 1954 - Jelínková Zdeňka: Lidové tance na Slovácku. Spolupráce: Jaromír Běhúnek, František Bonus, A. Bílý, M. Nováček, Z. Doležalová. Úvod František Bonus. Praha 1954. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (publ. č. 755). „Národní tance", malá řada sv. 5. Tisk Orbis 3, 8°. Náklad 1000 výtisků. Ediční obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmo). 1516
   • #1517 1954 - Jelínková Zdeňka: Valašské lidové tance. Spolupráce: Helena Livorová, Jaroslav Jurá-šek, Jaromír Běhúnek, A. Bílý. Úvod František Bonus. Praha 1954. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (publ. č. 295). „Národní tance", malá řada sv. 4. Tisk Orbis 3, 8 °. Náklad 2000 výtisků. Ediční obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmo). 1517
   • #1519 1955 - Bonus František: Tance, písně a hudba plzeňského kraje. Tance z dolského Chodska Milada Pučelíková. Praha 1955. Státní nakladatelství krásné literatury, huby a umění (publ. č. 1215). „Národní tance", malá řada sv. 6. Tisk Orbis 3, 8°. Náklad 2200 výtisků. Ediční obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmo). 1519
   • #1528 1957 - Vranecký Joza Ország: Tance z Nového Hrozenkova na Valašsku. Spolupráce: František Bonus a Karel Vodička. Úvod František Bonus. Praha 1957. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (publ. č. 1853). „Národní tance", malá řada sv. 7. Tisk Orbis 3, 8°. Náklad 500 výtisků. Ediční obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmo). 1528
  • #94 Bor Jan (2)
   • #193 1927 - Bor Jan: Cestou k jevišti. Divadelní eseje. Praha 1927. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Obálka (typografická), grafická úprava. 193
   • #1574 1927 - U Ottů. Měsíční literární zpravodaj. Ročník 1927, číslo 5. Praha, květen 1927. J. Otto. Tisk česká grafická Unie, 40. Ukázka knižní grafiky: titulní strana z knihy Jana Bóra „Cestou kjevišti", str. 60 (typografická). 1574
  • #95 Borda Eduardo Zalomea (2)
   • #916 1942 - Borda Eduardo Zalomea: Čtyři roky na palubě duše. Román pěti smyslů. Překlad Dagmar Wegnerová. Praha 1942. Rudolf Ske-řík. „Symposion" sv. 146. Tisk Můller a spol., Turnov, 8 °. Kromě vydání na antiku 200 číslovaných výtisků na simili japanu. Obálka (barevná kresba, přisazené písmo), protititul (tříbarevná kresba), celostránkové ilustrace (7 tří-barevných kreseb), koncové záhlaví (dvoubarevná kresba), grafická úprava, vazba (viněta). 916
   • #2374 1942 - Ex libris ... Universální knižní značka pro nakladatelství Symposion do knihy E. Z. Bordy „Čtyři roky na palubě duše", Praha 1942. Námět: půlakt exotické krásky se závojem. 1942. Rozměr 83x42 mm. Exlibris (barevná kresba, přisazené písmo). 2374
  • #96 Borecký Jaromír (1)
   • #481 1931 - Vejrychová Josefa: Ze starých časů. Předmluva Jaromír Borecký. Dvě suché jehly Max Svabinský. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1931. Spolek českých bibliofilů. Tisk Průmyslová tiskárna, 8 °. Náklad 280 číslovaných výtisků na holandu Pannekoek. Obálka dvoustranná (dvoubarevný dřevoryt), iniciály (8 kreseb). Též návrh na celokoženou vazbu, viz oddíl Unikátní vazby. 481
  • #98 Borchardt Rudolf (1)
   • #426 1940 - Té, jež si zaslouží být milována. Soukromý tisk k vánocům 1930. Báseň Rudolfa Borchard-ta „Se střevíčky", překlad Otto F. Babler. Olomouc 1940. Jaroslav a Anna Mastných. Tisk Družstvo knihtiskárny, Hranice, 8°. Náklad 2000 výtisků. Iniciála (dvoubarevná kresba), značka vydavatele (kresba), ilustrace-dvoustrana (kresba), tiráž (psané číslice), grafická úprava. 426
  • #97 Bořek Vlasta (1)
   • #1320 1961 - Jasenskij Bruno: Člověk mění kůži. Román. Překlad Vlasta Bořek. Doslov Miloslav Wagner. 3. vydání. 1. v Snklhu. Praha 1961. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (publ. č. 1226). „Klub čtenářů" sv. 131. Tisk Naše vojsko, obálka ofsetem Polygrafia 3, 8°. Náklad 25 000 výtisků. Ediční obálka (kresba, psané písmo, dvoubarevný kresebný podtisk), název edice (psané písmo), patitul (psané písmo), nakladatelská značka (psané písmo), titulní list (dvoubarevný: kresba, psané písmo, jako na obálce), tiráž (kresba a psané písmo, jako na obálce), grafická úprava, ediční vazba. 1320
  • #99 Bořkovec Pavel (1)
   • #979 1943 - Václav Talich. Soubor statí o životě a práci. Sborník k Talichovým šedesátinám. Uspořádání Otakar Šourek. Přispívatelé: Jiří Dostál, Otakar Šourek, Hubert Doležit, Stanislav Novák, Zdeněk Němec, Karel Šorm, Jaroslav Krombholc, Pavel Bořkovec, František Bartoš, A. M. Brousil, Václav Dobiáš. Obrazové přílohy. Praha 1943. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 880). Tisk Č. A. T., 8°. Náklad 2000 výtisků. Obálka: s použitím fotografie V. Talicha (typografická, kreslená viněta), celostránková ilustrace jako podtisk (kresba v šedé barvě), grafická úprava, vazba. 979
  • #100 Bouda Cyril (12)
   • #273 1928 - Novotný Miloslav: Svízele bibliografovy. Povídka pro bibliofily. Obálka s dřevorytem Cyrila Boudy. Ilustrace patnácti členů sčug Hollar, 8 dřevorytů (včetně obálky) a 12 kreseb. Grafická úprava Method Kaláb. Soukromý neprodejný tisk pro členy Sdružení českých umělců grafiků Hollar na přátelském večeru v hotelu De Saxe 8. prosince 1928. Praha 1928. Method Kaláb. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Náklad 200 výtisků na holandu Van Gelder. Titulní list (kresba). 273
   • #587 1935 - Táborský František: Tiskař Method Kaxáb 1885—1935. Soukromý tisk k padesátinám M. Kalába, 10. července 1935. Dřevoryt Cyril Bouda. Praha 1935. Zaměstnanci Průmyslové tiskárny. Tisk Průmyslová tiskárna, 8 °. Tištěno na papíře Van Gelder Zonnen. Obálka (kresba), titulní list (dřevoryt), záhlaví (3 dřevoryty), koncovka (dřevoryt), grafická úprava. 587
   • #643 1936 - Vrba Jan: Vzpoura na vsi. Selský román. Přebal Josef Strnad, kresba na obálce A. V. Hrska. Praha 1936. Ladislav Mazáč. „Sebrané spisy Jana Vrby" sv. 55. Tisk česká grafická Unie, 8°. Mimo náklad 50 číslovaných výtisků na holandském japanu v pergamenové vazbě, s podpisem autora. Obálka na spisy J. Vrby (typografická), grafická úprava, vazba. 643
   • #824 1940 - Jedenáctá soutěž českých bibliofilů nejkrásnější knihy za rok 1938 a 1939. Redakce Miloslav Novotný, Rudolf Hála, Method Kaláb. Ukázky ilustrací a grafických úprav: Cyril Bouda, Petr Dillinger, Václav Mašek, Oldřich Menhart, Alois Moravec, Antonín Procházka, Vojtěch Sedláček, Antonín Strnadel, Karel Svolinský, Max Švabinský. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1940. Spolek českých bibliofilů. Tisk Průmyslová tiskárna. Družstvo knihtiskárny Hranice, Melan-trich, 40. Náklad 222 výtisků. Obálka a titulní list (dřevoryt), přílohy: ukázky ilustrací (2 kresby, j dřevorytu, 2 barevné kresby, 1 reprodukce litografie. 1 reprodukce barevné litografie). 824
   • #855 1940 - Věčný Mácha. Památník českého básníka. Redakce: Antonín Hartl, Josef Hora, Karel Janský, Josef Kopta, František Křelina, Jan Mukařovský, Miloslav Novotný, Vasil Škrach. Ilustrace: Cyril Bouda, Jan Konůpek, Karel Svolinský, Max Švabinský, Jan Zrzavý aj. Obálka, protititul, iniciály, grafická úprava a vazba Josef Sjolar. Praha 1940. čin. „Památníková edice činu" sv. 2. Tisk Grafia a V. Neubert a synové, 40. Celostránkové ilustrace: Máchovská kresba pro České Slovo, 1938 (kresba), ilustrace z „Pouti Krkonošské", Hollar 1936 (reprodukce litografie), ilustrace z bibliofilského vydání Máchova „Máje", Průmyslová tiskárna 1925 (zmenšená reprodukce dřevorytu). 855
   • #920 1942 - Kaláb Method: Drobná grafika v uměleckém dřevorytu. Příloha sborníku Hollar, ročník 8., svazek 4. Dřevoryty: Jaroslav Benda, Cyril Bouda, Antonín Burka, Petr Dillinger, Ferdiš Duša, Václav Fiala, František Kobliha, Jan Konůpek, Václav Mašek, Antonín Majer, Alois Moravec, Oldřich Menhart, Karel Němec, Mario Stretti, Antonín Strnadel, Karel Svolinský, T. F. Simon, Karel Stech, Karel Štika. Praha 1942. Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Titulní list (dřevoryt), iniciála (dřevoryt), ilustrace v textu (dřevoryt). 920
   • #1243 1955 - Pěvci slezských písní. Soubor třinácti básní Petra Bezruce. Uspořádání a příprava pro tisk Matouš Jurák. Úvodní báseň Jaroslav Seifert. Ilustrace Vincenc Beneš, Max Švabinský, Alois Schneiderka, Cyril Bouda, Václav Rabas, J. W. Mezerová, Vojtěch Sedláček, Jožka Baruch, Karel Svolinský, Bohumír Dvorský, Václav Karel, Stanislav Krátký, Martin Benka, Jan Zrzavý. Vydáno k osmdesátým osmým narozeninám básníkovým. Olomouc 1955. Oblastní výbor roh Svazu zaměstnanců železnic. Tisk ofsetem Moravská Grafia 02, Opava, 40. Náklad 800 číslovaných výtisků, podepsaných oběma básníky a všemi výtvarníky. Obálka (kresba, psané písmo), titulní list (kresba, psané písmo), báseň Jaroslava Seiferta (psané písmo), celostránková ilustrace k básni „Kalina II." (barevná kresba), obsah (psané písmo), tiráž (psané písmo), koncová viněta (kresba), grafická úprava. 1243
   • #1370 1963 - Ipse sibi. Soubor deseti knižních značek od různých grafiků: Cyril Bouda, Ludmila Jiřin-cová, Kamil Lhoták, Josef Liesler, Ota Janeček, Jaroslav Lukavský, Zdenek Seydl, Karel Svolinský, Jiří Švengsbír, Jiří Trnka. Obálka Zdenek Seydl. Vydáno k výstavě knižních značek v Malé galerii Československého spisovatele. Praha 1963. československý spisovatel. Tisk autoři grafiky, 8°. Příloha č. 8, ex libris K. S. (dřevoryt). 1370
   • #1644 1939 - Hollar. Sborník umění grafického. Ročník 15, svazek 1. Grafická úprava Method Kaláb, dvoubarevný dřevoryt na obálce Cyril Bouda. Praha 12. června 1939. Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Tisk Průmyslová tiskárna, 4°. Ukázka původní grafiky: „Kytice", prémie Hollara na rok 1938, str. 42 (reprodukce barevné litografie). 1644
   • #1645 1939 - Hollar. Sborník umění grafického. Ročník 15, svazek 4. Grafická úprava Method Kaláb, dvoubarevný dřevoryt na obálce Cyril Bouda. Praha 20. listopadu 1939. Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Ukázka z grafické tvorby: „Čtenářka", str. 180 (reprodukce dvoubarevné litografie), „Vzpomínka na Josefa Mánesa", str. 181 (uprodukce kamenorytiny). 1645
   • #1841 1951 - Hollar. Sborník grafického umění. Ročník 23, svazek 2. Grafická úprava Method Kaláb, dvoubarevný dřevoryt na obálce Cyril Bouda. Praha 1951. Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Tisk Orbis 3, 40. Celostránková ilustrace k libretu Karla Sabiny „Prodaná nevěsta", str. 67 (barevná litografie), celostránková ilustrace k básni „Slovo o pluku Igorové", str. 83 (barevná kresba). 1841
   • #2161 1943 - PŮVODNÍ GRAFIKA V KRÁSNÉ KNIZE. Katalog k výstavě v síni Hollara, prosinec 1943. Úvod Miloslav Novotný. Ukázky knižní grafiky: Cyril Bouda, Petr Dillinger, Ferdiš Duša, Václav Fiala, František Kobliha, Jan Konůpek, Václav Mašek, Oldřich Menhart, Vladimír Silovský, Antonín Strnadel, Karel Svolinský, Karel Stech, KarelŠtika. Praha 1943. Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Ukázka ilustrace z „Legendy o sv. Kateřině" (zmenšená reprodukce dřevorytu). 2161
  • #101 Bournonville A. (1)
   • #1818 1949 - Taneční listy. Sborník pro taneční kulturu. Ročník 1949, číslo 6. Řídí Jan Rey. Obálka František Tróster. Praha 15. prosince 1949. Athos. Tisk Fr. Herman, 40. Ilustrace k článku M. A. Tymichové „Na okraj tanečního školení A. Bournonvilla", str. 160 (kresba). 1818
  • #102 Brabec Jiří (4)
   • #1319 1961 - Hrubín František: Až do konce lásky. Verše. Básníkův životopis Jiří Brabec. Obálka, grafická úprava a vazba Zdenek Seydl. Fotografie Miloň Novotný. Praha 1961. Československý spisovatel (publ. č. 1867). „Klub přátel poezie" roč. I., sv. 4. Tisk Tisk 11, Brno, 8°. Náklad 20 000 výtisků. Celostránkové ilustrace: protititul ze bírky básní „Mávnutíkřídel", Fr. Borový 1941 (kresba). 1319
   • #1365 1963 - A co básník. Antologie české poezie dvacátého století. Redakce textové části Jiří Šotola, Karel Šiktanc, Jiří Brabec, výtvarné části Václav Sivko. Úvod Jiří Šotola. Ediční poznámka a doslov Jiří Brabec. Obálka Miroslav Váša, grafická úprava Antonín Dvořák. Praha 1963. Mladá fronta (publ. č. 2006). „Máj" sv. 32. Tisk Mír, závod 2, 8°. Náklad 57 000 výtisků. Celostránková ilustrace: ukázka z knihy F. Šrámka „Splav", Fr. Borový iQ4i (kresba). 1365
   • #1398 1965 - Černobílé roky. Dějiny Čssr v básních a kresbách českých a slovenských básníků a grafiků. Redakce výtvarné části Václav Sivko, literární části Jiří Brabec. Předmluva Karel Siktanc. Obálka, grafická úprava a vazba Václav Sivko. 187 ilustrací. Třetí prémie pro členy knihovny „Máj". Praha 1965. Mladá fronta (publ. č. 2187). „Máj". Tisk Druckhaus Einheit, Lipsko, 8°. Náklad 210000 výtisků. Celostránkové ilustrace (3 kresby, z toho 1 lavírovaná). 1398
   • #1400 1965 - Jakou barvu má srdce. Antologie české poezie 1945—1965. Úvod František Hrubín. Redakce Jiří Brabec, Josef Brukner, Miroslav Florian, František Hrubín, A. M. Píša. Ilustrace Karel Svolinský, Josef Šíma, Vladimír Tesař, František Tichý. Obálka, grafická úprava a vazba Oldřich Hlavsa. Praha 1965. Československý spisovatel (publ. č. 2422). „Klub přátel poezie." Tisk Mír, 2, 8 °. Náklad 11 000 výtisků. Protititul (kresba), celostránkové ilustrace (4 kresby). 1400
  • #103 Bradáč Ludvík (2)
   • #2312 1923 - Pamětní kniha pro hrad Karlštejn. Kniha návštěv a hostů hradu Karlštejna. — Celokožená unikátní vazba Ludvík Bradáč. Soutěžní školní práce z let 1921—1922. Praha 1922. Uměleckoprůmyslová škola. Reprodukováno: Výtvarná práce, ročník 1923, číslo 2, Jan Stene. .Návrh vazby (celokůže a řezba v hruškovém dřevě). 2312
   • #2434 1923 - Pamětní kniha pro hrad Karlštejn. Kniha návštěv a hostů hradu Karlštejna. Unikát. Soutěžní školní práce z let 1921—1922. Provedení vazby Ludvík Bradáč. Praha 1922. Uměleckoprůmyslová škola. Jediný exemplář, větší 40. Reprodukováno: Výtvarná práce, ročník 2 (1923), číslo 2, Jan Štenc. Titulní list (kolorovaná kresba, kreslené písmo), vstupní list: iniciála (kresba), text (psané písmo) ; vazba (celokůze a řezba v hruškovém dřevě) — viz oddíl Unikátní vazby. 2434
  • #104 Branbergerová Doubravka (2)
   • #1418 1924 - Smetana Bedřich: Zpěvy z oper. Svazek první. Dvacet tři zpěvů pro ženské hlasy. Redakce sborníku a předmluva prof. Doubravka Bran-bergerová. Úprava k tisku Vojtěch Ríhovský. Titulní list J. Hanka. Praha 1924. Mojmír Urbánek (publ. č. 1418). Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Obálka (dvoubarevná litografie; kresba, kreslené písmo). 1418
   • #1419 1924 - Smetana Bedřich: Zpěvy z oper. Svazek druhý. Třicet sedm zpěvů pro mužské hlasy. Redakce sborníku a předmluva prof. Doubravka Branbergerová. Úprava k tisku Vojtěch Ríhovský. Titulní list J. Hanka. Praha 1924. Mojmír Urbánek (publ. č. 1419). Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Obálka (dvoubarevná litografie; kresba, kreslené písmo). 1419
  • #105 Brandejs Jaroslav (1)
   • #2392 1945 - Ex libris Jaroslav Brandejs. Knižní značka. Námět: váhy a meč. 1945. Rozměr 77 x 44 mm. Exlibris (kresba). 2392
  • #106 Branislav František (2)
   • #891 1941 - Rongen Bjórn: Noc všech nocí. Příběhy. Překlad František Branislav. Praha 1941. Rudolf Škeřík. „Symposion" sv. 143. Tisk Múller a spol., Turnov, 8°. Kromě vydání na antiku 200 výtisků na simili japanu, číslovaných 1—200. Obálka (dvoubarevná kresba, přisazené písmo), proti-titul (dvoubarevný dřevoryt), titulní list (podtisková kresba), ilustrace-záhlaví (8 kreseb), grafická úprava, vazba (viněta). 891
   • #1061 1947 - Branislav František: S uzlíčkem stříbra. Lyrika z let 1930—1946. Praha 1947. Práce. „Klín". Tisk Práce, 8=. Náklad 2000 výtisků. Obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmoj, protititul (kresba). 1061
  • #107 Braunerová Zdenka (1)
   • #634 1936 - Táborský František: Karel Hynek Mácha po stu letech. Ilustrace: Mikoláš Aleš, František Bidlo, Cyril Bouda, Zdenka Braunerová, V. H. Brunner, Antonín Garais,Felix Jenewein, Adolf Kašpar, František Kobliha, Bohuslav Kroupa, Jan Konůpek, František Kysela, Václav Mašek, Viktor Polášek, Karel Svolinský, Max švabinský, Karel Tondl, Jan Zrzavý. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1936. Sdružení českých umělců grafiků Hollar. „Knihy Holla-ra" sv. 3. Tisk Průmyslová tiskárna, 4.°. Obálka (litografie, přisazené písmo), celostránkové ilustrace: ukázky z knihy K. H. Máchy „Pout krkonošská", 1936 (2 litografie) a z Máchova „Máje", 1925 (zmenšená reprodukce dřevorytu), ukázka písma a sazby z téhož (písmo, grafická úprava). 634
  • #108 Brehm Alfred Edmund (11)
   • #131 1926 - Brehmův život zvířat. Díl třetí. Ptáci. Svazek i. Překlad prof. Jiří Janda. Praha 1926. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, 40. Grafická úprava, vazba. 131
   • #132 1926 - Brehmův život zvířat. Díl čtvrtý. Savci. Svazek 1. Překlad prof. Jiří Janda a prof. Josef Jirsík. Praha 1926. J. Otto. Tisk česká grafická Unie, 40. Grafická úprava, vazba. 132
   • #195 1927 - Brehmův život zvířat. Díl třetí. Ptáci. Svazek 2. Překlad prof. Jiří Janda. Praha 1927. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, 40. Grafická úprava, vazba. 195
   • #196 1927 - Brehmův život zvířat. Díl třetí. Ptáci. Svazek 3. Překlad prof. Jiří Janda. Praha 1927. J. Otto. Tisk česká grafická Unie, 40. Grafická úprava, vazba. 196
   • #197 1927 - Brehmův život zvířat. Díl čtvrtý. Savci. Svazek 2. Překlad prof. Jiří Janda a prof. Josef Jirsík. Praha 1927. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, 40. Grafická úprava, vazba. 197
   • #252 1928 - Brehmův život zvířat. Díl třetí. Ptáci. Svazek 4. Překlad prof. Jiří Janda. Praha 1928. J. Otto. Tisk česká grafická Unie, 40. Grafická úprava, vazba. 252
   • #253 1928 - Brehmův život zvířat. Díl čtvrtý. Savci. Svazek 3. Překlad prof. Jiří Janda a prof. Josef Jirsík. Praha 1928. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, 40. Grafická úprava, vazba. 253
   • #254 1928 - Brehmův život zvířat. Díl čtvrtý. Savci. Svazek 4. Překlad prof. Jiří Janda a prof. Josef Jirsík. Praha 1928. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, 4 °. Grafická úprava, vazba. 254
   • #304 1929 - Brehmův život zvířat. Díl první. Bezobratlí. Překlad dr. Ladislav Halík. Praha 1929. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, 40. Grafická úprava, vazba. 304
   • #305 1929 - Brehmův život zvířat. Díl druhý. Ryby, obojživelníci a plazi. Svazek 1. Ryby a obojživelníci. Překlad a doplnění prof. Václav Voska. Praha 1929. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, 40. Grafická úprava, vazba. 305
   • #377 1930 - Brehmův život zvířat. Díl druhý. Ryby, obojživelníci a plazi. Svazek 2. Plazi. Překlad a doplnění František Krátký, revize textu prof. dr. Jaromír Wenig. Praha 1930. J. Otto. Tisk česká grafická Unie, 40. Grafická úprava, vazba. 377
  • #109 Breska Alfons 385 Březina Otokar (7)
   • #307 1929 - Březina Otokar: Ruce. Básně. 5. vydání. Praha 1929. Spolek výtvarných umělců Mánes. „Básnické spisy Otokara Březiny" sv. 5. Tisk Fr. Obzina, Vyškov, 8 °. Obálka na básnické spisy O. Březiny (typografická), grafická úprava. 307
   • #308 1929 - Březina Otokar: Stavitelé chrámu. Básně. 5. vydání. Praha 1929. Spolek výtvarných umělců Mánes. „Básnické spisy Otokara Březiny" sv. 4. Tisk Fr. Obzina, Vyškov, 8 °. Obálka na básnické spisy O. Březiny (typografickáj, grafická úprava. 308
   • #309 1929 - Březina Otokar: Svítaní na západě. Básně. 5. vydání. Praha 1929. Spolek výtvarných umělců Mánes. „Básnické spisy Otokara Březiny" sv. 2. Tisk Fr. Obzina, Vyškov, 8°. Obálka na básnické spisy O. Březiny (typografická), grafická úprava. 309
   • #310 1929 - Březina Otokar: Tajemné dálky. Básně. 5. vydání. Praha 1929. Spolek výtvarných umělců Mánes. „Básnické spisy Otokara Březiny" sv. 1. Tisk Fr. Obzina, Vyškov, 8 °. Obálka na básnické spisy O. Březiny (typografická), grafická úprava. 310
   • #311 1929 - Březina Otokar: Větry od pólů. Básně. 5. vydání. Praha 1929. Spolek výtvarných umělců Mánes. „Básnické spisy Otokara Březiny" sv. 3. Tisk Fr. Obzina, Vyškov, 8°. Obálka na básnické spisy O. Březiny (typografická), grafická úprava. 311
   • #342 1929 - Picková-Saudková Gisa: Hovory s Otokarem Březinou. Obálka Josef Kapličky. Praha 1929. Spolek výtvarných umělců Mánes. „Knihy Mánesa" sv. 2. Tisk Družstvo knihtiskárny, Hranice, 8 °. Grafická úprava. 342
   • #519 1932 - Vrba Jan: Otokar Březina a jiní přátelé v mé paměti. Literární vzpomínky. Praha 1932. J. Otto. „Sebrané spisy Jana Vrby" sv. 39. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na holandském japanu v pergamenové vazbě. Obálka na spisy J. Vrby (typografická, kresba), grafická úprava, vazba. 519
  • #111 Brillat-Savarin Anthelme (2)
   • #306 1929 - Brillat-Savarin Anthelme: Fysiologie chuti. Studie o pokrmech, část první. Úvod Charles Monselet. Překlad Rafaela Zachystalová. Praha 1929. J. Otto „Ottova světová knihovna" sv. 1833—1842. Tisk česká grafická Unie, 16 °. Ediční obálka (typografická), grafická úprava. 306
   • #448 1931 - Brillat-Savarin Anthelme: Fvsiologie chuti. Studie o pokrmech, část druhá. Úvod Charles Monselet. Překlad Rafaela Zachystalová. Praha 1931. J. Otto. „Ottova světová knihovna" sv. 1876—1885. Tisk Česká grafická Unie, i6c. Ediční obálka (typografická), grafická úprava. 448
  • #112 Brock Robert (2)
   • #1515 1954 - Dvořák Antonín: Rusalka's lied an den Mond. (Píseň Rusalky o měsíčku.) Zpěv a klavír. Text Jaroslav Kvapil. Překlad do němčiny Robert Brock. Praha 1954. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění — Export Artia (mutace Orbis, publ. č. 1055). Tisk Printed in Czechoslovakia, 40. Obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmo). 1515
   • #1539 1960 - Dvořák Antonín: Rusalka. (Op. 114.) Lyrická pohádka o třech jednáních. Libreto Jaroslav Kvapil. Klavírní výtah Karel šolc. Tříjazyčný text; překlad do němčiny Robert^Brock, do angličtiny Daphne Rusbridgeová. Úvod Karel Šourek (česky, rusky, německy, anglicky, francouzsky). Praha 1960. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění — Artia (publ. č. 3000). Tisk Polygrafia 3, Printed in Czechoslovakia, 40. Náklad 2000 výtisků. Obálka (tříbarevná kresba, kreslené písmo). 1539
  • #113 Brod Max (1)
   • #1475 1948 - Janáček Leoš: Káťa Kabanová. Opera o třech jednáních. Libreto podle „Bouře" N. A. Ostrovského. Překlad z ruštiny Vincenc červinka. Klavírní výtah se zpěvy, úprava Břetislav Bákala, český a německý text; překlad do němčiny Max Brod. 2. vydání. Praha 1948. Hudební matice Umělecké besedy — Universal Edition (publ. č. UE 7103). Tisk Waldheim-Eberle, Wien VIL, 40. Obálka (čtyřbarevná kresba, psané písmo). 1475
  • #114 Brousil Antonín Martin (1)
   • #979 1943 - Václav Talich. Soubor statí o životě a práci. Sborník k Talichovým šedesátinám. Uspořádání Otakar Šourek. Přispívatelé: Jiří Dostál, Otakar Šourek, Hubert Doležit, Stanislav Novák, Zdeněk Němec, Karel Šorm, Jaroslav Krombholc, Pavel Bořkovec, František Bartoš, A. M. Brousil, Václav Dobiáš. Obrazové přílohy. Praha 1943. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 880). Tisk Č. A. T., 8°. Náklad 2000 výtisků. Obálka: s použitím fotografie V. Talicha (typografická, kreslená viněta), celostránková ilustrace jako podtisk (kresba v šedé barvě), grafická úprava, vazba. 979
  • #115 Brož Josef (1)
   • #2486 1967 - Říjen i9i7c-'67. Sborník poezie k padesátému výročí Říjnové revoluce. Mezinárodní redakce spisovatelských svazů Bulharska, československá, Madarska, Německa, Polska a SSSR. Redakce a úvodní slovo Miroslav Drozda (spolu s J. F. Frankem). Grafická úprava Oldřich Hlavsa, ilustrace Josef Brož, Josef čapek, Emil Filla, Václav Mašek, Václav Rabas, Karel Svolinský, Adolf Zábranský. Praha 1967. československý spisovatel (publ. č. 2734). Tisk Polygrafia 3, 40. Náklad 1000 výtisků. Celostránkové ilustrace (7 kreseb, z toho 1 barevná a 1 lavírovaná). 2486
  • #116 Brožková Libuše (2)
   • #2111 1966 - Hollar. Sborník grafického umění. Ročník 35. Redakce dr. František Dvořák. Obálka, grafická úprava a vazba Jaroslav Šváb. Praha 1966. Nakladatelství československých výtvarných umělců (publ. č. 201). Tisk Polygrafia, větší 4°. Náklad 1200 výtisků. Ukázka z tvorby k článku Luboše Hlaváčka „K současné kresbě": celostránkové reprodukce „Mág", 1963, obr. č. 20 (barevná kresba štětcem) a „ Tanec", 1961, obr. č. 21 (kresba); k článku Libuše Brožkové „Ilustrované knihy v letech 1963—1964": celostránková ilustrace k „Básním" Francoise Villona, SNKLU 1963, obr. č. 29 (reprodukce dřevořezu). 2111
   • #2556 1967 - 50 let SČUG Hollar. Katalog jubilejní členské výstavy Hollara, zahájené 27. října 1967 ve výstavní síni Mánesa. Redakce dr. František Dvořák. Úvodní stati Jindřich Sámal a Libuše Brožková. Grafická úprava Josef Týfa. Praha, říjen 1967. Svaz československých výtvarných umělců — SČUG Hollar. Tisk Středočeské tiskárny 04, 8°. Ukázka původní grafiky (reprodukce dřevorytu), příloha (dřevoryt). 2556
  • #117 Brukner Josef (2)
   • #1358 1963 - Šrámek Fráňa: Sedm krásných mečů. Výbor z poezie. Úvod, uspořádání a pásmo o životě Fráni Šrámka Josef Brukner. Obálka, grafická úprava a vazba Oldřich Hlavsa. Praha 1962. československý spisovatel (publ. č. 1963). „Klub přátel poezie" roč. 2., sv. 2. Tisk Polygrafia 3, 8 °. Náklad 22 400 výtisků. Celostránkové ilustrace: ukázka z šrámkovy knihy „Splav", Fr. Borový 1941 (kresba), reprodukci obálky Šrámkovy knihy „Lesy a partyzáni", ČS 1950 (kresba), ilustrace v příloze (kresba). 1358
   • #1400 1965 - Jakou barvu má srdce. Antologie české poezie 1945—1965. Úvod František Hrubín. Redakce Jiří Brabec, Josef Brukner, Miroslav Florian, František Hrubín, A. M. Píša. Ilustrace Karel Svolinský, Josef Šíma, Vladimír Tesař, František Tichý. Obálka, grafická úprava a vazba Oldřich Hlavsa. Praha 1965. Československý spisovatel (publ. č. 2422). „Klub přátel poezie." Tisk Mír, 2, 8 °. Náklad 11 000 výtisků. Protititul (kresba), celostránkové ilustrace (4 kresby). 1400
  • #118 Brunner Vratislav H. (3)
   • #634 1936 - Táborský František: Karel Hynek Mácha po stu letech. Ilustrace: Mikoláš Aleš, František Bidlo, Cyril Bouda, Zdenka Braunerová, V. H. Brunner, Antonín Garais,Felix Jenewein, Adolf Kašpar, František Kobliha, Bohuslav Kroupa, Jan Konůpek, František Kysela, Václav Mašek, Viktor Polášek, Karel Svolinský, Max švabinský, Karel Tondl, Jan Zrzavý. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1936. Sdružení českých umělců grafiků Hollar. „Knihy Holla-ra" sv. 3. Tisk Průmyslová tiskárna, 4.°. Obálka (litografie, přisazené písmo), celostránkové ilustrace: ukázky z knihy K. H. Máchy „Pout krkonošská", 1936 (2 litografie) a z Máchova „Máje", 1925 (zmenšená reprodukce dřevorytu), ukázka písma a sazby z téhož (písmo, grafická úprava). 634
   • #1133 1948 - Roubík František: Český rok 1848. Viněta na titulním listu V. H. Brunner. Grafická úprava Antonín Lískovec. Praha 1948. Ladislav Kuncíř. „Kuncířovy knihy" sv. 376. Tisk Grafika, Plzeň, 8°. Náklad 5000 výtisků. Obálka (dvoubarevná kresba, přisazené písmo, kreslené číslice). 1133
   • #2483 1967 - Nový zlatý věnec. Antologie české literatury pro mládež z doby mezi dvěma světovými válkami. Redakce František Hrubín, Vladimír Kovářík, Eduard Petiška, Zdeněk Vavřík. Ilustrace Josef čapek, V. H. Brunner, Josef Lada, Zdenek Seydl, Karel Svolinský, František Tichý, Jiří Trnka, Jan Zrzavý a další. Poznámky o autorech Vladimír Kovářík, o ilustrátorech Gabriela Dubská. Obálka Zdeněk Sklenář, výběr obrázků a grafická úprava Gabriela Dubská. Praha 1967. Státní nakladatelství dětské knihy (publ. č. 2704). „Pro malé čtenáře". Tisk Polygrafia 1, 8°. Náklad 30 000 výtisků. Celostránkové ilustrace (1 barevná reprodukce oleje, 1 kresba). 2483
  • #110 Březovský Bohuslav (1)
   • #1315 1961 - Březovský Bohuslav: Železný strop. Román. 1. vydání v Snklhu. Praha 1961. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (publ. č. 1253). „Klub čtenářů" sv. 135. Tisk Polygrafia 3, 8 °. Náklad 35 500 výtisků. Ediční obálka (kresba a psané písmo, dvoubarevný kresebný podtisk), název edice (psané písmo), patitul (psanépísmo), nakladatelská značka (psanépísmo), titulní list (dvoubarevný: kresba a psané písmo, jako na obálce), tiráž (kresba a psané písmo, jako na obálce), grafická úprava, ediční vazba. 1315
  • #119 Bubelová E. R. (1)
   • #2282 1966 - Euroexlibris Olomouc 66. Katalog mezinárodní výstavy knižních značek. Úvodní stati dr. Jaromír Lakosil, Jaroslav Ryška, dr. František Dvořák. Překlad do němčiny Otto F. Babler, do francouzštiny E. R. Bubelová. Ukázky exlibris od různých grafiků. Seznam vystavených prací Václav Křupka. Grafická úprava a vazba František Bělohlávek. Olomoucká Galerie výtvarného umění, září—říjen 1966. Olomouc 1966. Galerie výtvarného umění. Tisk Moravské tiskařské závody 11, Olomouc, 8°. Ukázka exlibris: Matúš Jurák, ig6g (reprodukce dvoubarevného dřevorytu). 2282
  • #120 Buckleyová-Fischerová Arabella B. (1)
   • #133 1926 - Buckleyová-Fischerová Arabella B.: Anglické dějiny pro začátečníky. Překlad dr. Adolf L. Krejčík. Praha 1926. J. Otto. „Ottova světová knihovna" sv. 1644—1661. Tisk AI. Koníček, 16 °. Ediční obálka (typografická). 133
  • #121 Buckova Pearl Sydenstriker (2)
   • #809 1940 - Buckova Pearl Sydenstriker: Vlastenec. Román. Překlad Bohuslav Schulz. Doslov Jiří Pober. Grafická úprava Stanislav Kohout. Praha 1940. Evropský literární klub. „ELK." Tisk Jiří Jelen, Mělník, 8°. Obálka (dvoubarevná kresba, přisazené písmo), nakladatelská značka na obálce (dvoubarevná kresba), titulní list (kreslené písmo), vazba (kresba). 809
   • #1650 1940 - ELK. Měsíčník Evropského literárního klubu. Ročník 5, číslo 3. Praha, březen 1940. Evropský literární klub. Tisk Grafia, 40. Ukázka písma z titulního listu knihy P. S. Buckové „Vlastenec", str. 1 (kreslené písmo). 1650
  • #122 Bulakowska Jadwiga (1)
   • #1203 1951 - Majerová Marie: Tego królik nte lubi. (Nespokojený králíček.) Dětská knížka. Překlad do polštiny Jadwiga Bulakowska. Varšava 1951. Nasza Ksiegarnia (publ. č. 2B-19228). Tisk Orbis, Praha, 40. Náklad 30000 výtisků. Protititul (barevná kresba), iniciála (kreslené písmeno), celostránkové ilustrace (8 barevných kreseb), grafická úprava, vazba (barevná kresba, přisazené pís-'mo). 1203
  • #123 Burešová Marie (1)
   • #2255 1962 - Božena Němcová 4. 2. 1820— 21. 1. 1962. Pozvánka na slavnostní umělecký večer k stému výročí úmrtí spisovatelky Boženy Němcové. Světové kulturní výročí unesco. Velký sál Městské knihovny dne 16. ledna 1962. Projevy: ministr školství a kultury dr. František Kahuda, Adolf Hoffmeister, Jan Mukařov-ský, Marie Burešová, Jaroslav Průcha. Praha 1962. Ministerstvo školství a kultury. Tisk neuveden, 16 ° skládačka. První strana: portrét Boíeny Němcové (kresba). 2255
  • #124 Burghauser Jarmil (3)
   • #1520 1955 - Janáček Leoš: Její pastorkyňa. Opera o třech jednáních podle dramatu z venkovského života moravského. Textový podklad k libretu Gabriela Preissová. Klavírní výtah se zpěvy. Příprava Jarmil Burghauser. 6. vydání, 1. v Snklhu. Praha 1955. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (publ. č. 798). Tisk Orbis 3, 40. Náklad 2200 výtisků. Obálka (tříbarevná kresba, psané písmo). 1520
   • #1527 1957 - Guldener Bernard, Václav Juda Novotný: Král a uhlíř. Operní libreto. Příprava ke kritickému vydání Jarmil Burghauser. Grafická úprava František Holman. 1. vydání v Snklhu. Praha 1957. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (publ. č. 2050). „Operní libreta Antonína Dvořáka" sv. 1. Tisk Orbis 3, 8°. Náklad 2000 výtisků. Obálka (kresba, přisazené písmo), nakladatelská značka na obálce (psanépísmo), titulní list (kresba). 1527
   • #1540 1961 - Červinková-Riegrová Marie: Dimitrij. Operní libreto. Příprava k vydání Jarmil Burghauser. Grafická úprava František Holman. Praha 1961. Státní hudební vydavatelství (publ. č. 45). „Operní libreta Antonína Dvořáka" sv. 2. Tisk Polygrafia 3, 8°. Náklad 1000 výtisků. Obálka (dvoubarevná kresba), titulní list (kresba). 1540
  • #125 Burian Emil František (5)
   • #1715 1946 - Kulturní politika. Nezávislý týdeník. Ročník 1, číslo 33. Praha 24. května 1946. Kruh přátel divadla E. F. Buriana. Tisk Pokrok, 2 °. Ukázky tvorby z výstavy ve Vilímkově galerii: akvarely „Lidová píseň" a „Sochařské zátiší", str. 6 (2 reprodukce barevných kreseb). 1715
   • #1716 1946 - Kulturní politika. Nezávislý týdeník. Ročník 1, číslo 39. Praha 12. července 1946. Kruh přátel divadla E. F. Buriana. Tisk Pokrok, 2 °. Ukázka z výstavy „Osmdesáté výročí Prodané nevěsty", str. 7 (reprodukce barevné kresby). 1716
   • #1717 1946 - Kulturní politika. Nezávislý týdeník. Ročník 2, číslo 1 i. Praha 29. listopadu 1946. Kruh přátel divadla E. F. Buriana. Tisk Pokrok, 2 °. Ukázka z výstavy krásné české knihy ve Vilímkové galerii: obálka na knihu Boženy Němcové „Babička", str. 6 (reprodukce barevné kresby). 1717
   • #1741 1947 - Kulturní politika. Nezávislý týdeník. Ročník 2, číslo 46. Praha 1. srpna 1947. Kruh přátel divadla E. F. Buriana. Tisk Národní osvobození, 2°. Ukázka z tvorby: „Hlava ženy", str. 5 (kresba štětcem). 1741
   • #1742 1947 - Kulturní politika. Nezávislý týdeník. Ročník 3, číslo 12. Praha 5. prosince 1947. Kruh přátel divadla E. F. Buriana. Tisk Národní osvobození, 2 °. Ukázka z výstavy „Dobré knihy dětem" u %.ikešů: knižní obálka, str. 2 (kresba). 1742
  • #126 Burian Zdeněk (6)
   • #564 1934 - Vrba Jan: Tajemný svět. Kniha pros. Přebal Zdeněk Burian, kresba na obálce František Vrobel. Praha 1934. Ladislav Mazáč. „Sebrané spisy Jana Vrby" sv. 50. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Mimo náklad 50 číslovaných výtisků na holandském japanu v pergamenové vazbě. Obálka na spisy J. Vrby (typografická), grafická úprava, vazba. 564
   • #565 1934 - Vrba Jan: Zubřany. Humoristický román. Díl první. Přebal Zdeněk Burian, kresba na obálce František Vrobel. 2. vydání. Praha 1934. Ladislav Mazáč. „Sebrané spisy Jana Vrby" sv. 47. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na holandském japanu v pergamenové vazbě. Obálka na spisy J. Vrby (typografická), grafická úprava, vazba. 565
   • #566 1934 - Vrba Jan: Zubřany. Díl druhý. Humoristický román. Přebal Zdeněk Burian, kresba na obálce František Vrobel. 2. vydání. Praha 1934. Ladislav Mazáč. „Sebrané spisy Jana Vrby" sv. 48. Tisk česká grafická Unie, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na holandském japanu v pergamenové vazbě. Obálka na spisy J. Vrby (typografická), grafická úprava, vazba. 566
   • #567 1934 - Vrba Jan: Zubřany. Díl třetí. Humoristický román. Přebal Zdeněk Burian, kresba na obálce František Vrobel. 2. vydání. Praha 1934. Ladislav Mazáč. „Sebrané spisy Jana Vrby" sv. 49. Tisk česká grafická Unie, 8 °. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na holandském japanu v pergamenové vazbě. Obálka na spisy J. Vrby (typografická), grafická úprava, vazba. 567
   • #784 1939 - Vrba Jan: Boží lichva. Přírodní román. Přebal Zdeněk Burian, kresba na obálce František Vrobel. Praha 1939. česká grafická Unie. „Sebrané spisy Jana Vrby" sv. 58. Tisk česká grafická Unie, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na holandském japanu v pergamenové vazbě. Obálka na spisy J. Vrby (typografická), grafická úprava, vazba. 784
   • #901 1941 - Vrba Jan: Boži lichva. Přírodní román. Přebal Zdeněk Burian, kresba na obálce František Vrobel. 2. vydání. Praha 1941. Česká grafická Unie. „Sebrané spisy Jana Vrby" sv. 58. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na holandském japanu v pergamenové vazbě. Obálka na spisy J. Vrby (typografická), grafická úprava, vazba. 901
  • #127 Burjanek Josef (1)
   • #2304 1964 - Janáček Leoš: Káťa Kabanová. Nahrávka sólistů, sboru a orchestru Národního divadla v Praze. Dirigent Jaroslav Krombholc. Text na obalu Josef Burjanek. Nové vydání na deskách Stereo-Supraphon. Praha 1964. Státní hudební vydavatelství — Gramofonové závody. „Supraphon SV 8016". Tisk neuveden, formát 31 X31 cm. Titulní strana gramo-obalu (čtyřbarevná kresba štětcem, psané písmo). 2304
  • #128 Burka Antonín (1)
   • #920 1942 - Kaláb Method: Drobná grafika v uměleckém dřevorytu. Příloha sborníku Hollar, ročník 8., svazek 4. Dřevoryty: Jaroslav Benda, Cyril Bouda, Antonín Burka, Petr Dillinger, Ferdiš Duša, Václav Fiala, František Kobliha, Jan Konůpek, Václav Mašek, Antonín Majer, Alois Moravec, Oldřich Menhart, Karel Němec, Mario Stretti, Antonín Strnadel, Karel Svolinský, T. F. Simon, Karel Stech, Karel Štika. Praha 1942. Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Titulní list (dřevoryt), iniciála (dřevoryt), ilustrace v textu (dřevoryt). 920
  • #129 Butter Oskar (1)
   • #699 1937 - Novinářská knihovna Arne Laurina. Sedmý katalog, dodatky: Tiskové právo, svoboda tisku a cenzura. Všeobecné dějiny periodického tisku. Soupis J. G. Gurian. Úvod Oskar Butter. Grafická úprava Rudolf Hála. Soukromý tisk. Praha 1937. Arne Laurin. Tisk Orbis, 8". Náklad 888 výtisků. Protititul: exlibris Arne Laurina (čtyřbarevný dřevoryt). 699
  • #130 Byrd Richard E. (2)
   • #866 1941 - Byrd Richard E.: Sám a sám v pustinách jižní točny. Deník výpravy na jižní točnu. Překlad A. J. Šťastný. 2. vydání. Praha 1941. Rudolf Škeřík. „Symposion" sv. 127. Tisk Můller a spol., Turnov, 8°. Obálka (kresba, přisazené písmo), protititul (dvoubarevná kresba), titulní list (kresba), vazba (viněta). 866
   • #2371 1941 - Z knihovny ... Universální knižní značka pro nakladatelství Symposion do knihy R. E. Byr-da „Sám a sám v ledových pustinách jižní točny", Praha 1941. Námět: zasněžená loď. 1941. Rozměr 88x60 mm. Exlibris (dvoubarevná litografie, přisazené písmo). 2371
  • #131 Byron George Gordon Noel (1)
   • #1062 1947 - Byron lord: Zlomky a drobné básně. Parafráze Růženy Žižkové. Praha 1947. Edice Slunečnice (Růžena Žížková). „Slunečnice" sv. 2. Tisk Koliš a spol., 40. Náklad 350 výtisků, z toho 20 na pravém japanu, 10 na holandu Pannekoek a 87 na měditiskovém chamois, ostatek na těžkém ofsetu. Přednostní výtisky podepsány překladatelkou a malířem, některé ručně kolorovány. Suchou jehlu vytiskl Mirro Pegrassi. Obálka (kreslená iniciála, přisazené písmo), protititul (suchá jehla), titulní list (kresba), grafická úprava. 1062
  • #132 Bystřina Otakar (1)
   • #198 1927 - Bystřina Otakar: Humor Otakara Bystřiny. Z jeho spisů. Praha 1927. J. Otto. „Ottova světová knihovna" sv. 1755—1758. Tisk Česká grafická Unie, 16 °. Ediční obálka (typografická), grafická úprava. 198
  • #133 Caletka Alois (1)
   • #1065 1947 - Dar nejvzácnější. Sborník k poctě M. Daniela Adama z Veleslavína a k padesátinám časopisu Typografia, vydaný k celostátní kulturní manifestaci čsl. knihtiskařů v Přerově a k otevření výstavy vývoje čs. knihy ve dnech 4. až 26. října 1947. Redakce Alois Caletka, dr. Eduard Kvasnička a V. M. Strojil. Přerov 1947. Typografia. Tisk František Bartoš, Přerov, 4°. Náklad 3000 výtisků. Obálka (typografická, dvoubarevné kreslené písmo), protititul (dvoubarevná kresba s podtiskem), iniciály (4 kresby). 1065
  • #134 Calma Marie (1)
   • #968 1943 - Calma Marie: Pod zavřeným víčky. Román z roku 1932. Praha 1943. Karel Červenka. Tisk Josef Čermák, 8°. Obálka (barevná kresba). 968
  • #135 Canton William (1)
   • #12 1924 - Canton William: Kniha W. V. Povídky. Překlad Marie Jesenská. Obálkové vydání. Praha 1924. J. Otto, 1906. „Anglická knihovna" řada 2, sv. 18. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (typografická). 12
  • #152 Cech Svatopluk (1)
   • #1671 1941 - Panorama. Literární měsíčník vydavatelstva Družstevní práce. Ročník 19, číslo 5. Praha 7. května 1941. Družstevní práce (publ. č. 612). Tisk Grafia, 40. Obálka a grafická úprava — viz výše. Ilustrace k básni Svatopluka Čecha „Na Valdštýně", str. 6g (lavírovaná kresba). 1671
  • #136 Cejpekjan (2)
   • #1141 1948 - Škrach Vasil K.: Cesta k Masarykovi. Tisk k pátému výročí mučednické smrti autora a k třicátému výročí ČSR. Příprava k tisku Jan Cejpek, Josef Glivický. 2. vydání. Prostějov 1948. Místní osvětová rada. Tisk Richard Cordes, Prostějov, 8°. Náklad 1000 výtisků. Obálka: portrét T. G. M. (kresba s podtiskem), titulní list (kresba, kreslené písmo), iniciála (kreslené písmo), grafická úprava. 1141
   • #1211 1952 - Wolker Jiří: Závěť. Básníkova poslední vůle, sepsaná v Tatranské Poljance dne 8. listopadu 1923. Doslov Zdena Wolkerová. Vydáno k slavnostnímu odhalení pomníku Jiřího Wol-kra v Prostějově dne 9. listopadu 1952. Příprava k tisku Jan Cejpek a Josef Glivický. Prostějov 1952. Osvětová beseda při mnv. Tisk Moravské tiskárny 0401, Prostějov, 8°. Obálka (typografická), titulní list (kresba, psané písmo), koncová ilustrace (kresba), grafická úprava. 1211
  • #137 Cervantes Miguel de (1)
   • #550 1934 - Cervantes Miguel de: Rohánek a střihálek (Rinconete y Cortadillo). Povídka poučná. Překlad dr. R. J. Slabý. Praha 1934. Václav Cechák. Tisk Družstvo knihtiskárny, Hranice, 8 °. Náklad 300 číslovaných výtisků na holandu Van Gelder. Obálka (typografická), záhlaví s iniciálou (dvoubarevný dřevoryt), celostránková ilustrace (dřevoryt), ilustrace v textu (dřevoryt), koncovka (dřevoryt), grafická úprava. 550
  • #138 Cihelka Oldřich (3)
   • #786 1939 - Vrba Jan: Chodské rebelie. Historický román o třech dílech. Díl první: Starý čert. Přebal Josef Strnad, obálka na sešitové vydání Oldřich Cihelka. 6. vydání. Praha 1939. česká grafická Unie. „Sebrané spisy Jana Vrby" sv. 20. Tisk česká grafická Unie, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na holandském japanu v pergamenové vazbě. Obálka na spisy J. Vrby (typografická, kresba), grafická úprava, vazba. 786
   • #787 1939 - Vrba Jan: Chodské rebelie. Historický román o třech dílech. Díl druhý: Mladý ďábel. Přebal Josef Strnad, obálka na sešitové vydání Oldřich Cihelka. 6. vydání. Praha 1939. česká grafická Unie. „Sebrané spisy Jana Vrby" sv. 21. Tisk česká grafická Unie, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na holandském japanu v pergamenové vazbě. Obálka na spisy J. Vrby (typografická, kresba), grafická úprava, vazba. 787
   • #788 1939 - Vrba Jan: Chodské rebelie. Historický román o třech dílech. Díl třetí: Kozina. Přebal Josef Strnad, obálka na sešitové vydání Oldřich Cihelka. 6. vydání. Praha 1939. česká grafická Unie. „Sebrané spisy Jana Vrby" sv. 22. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na holandském japanu v pergamenové vazbě. Obálka na spisy J. Vrby (typografická, kresba), grafická úprava, vazba. 788
  • #139 Clannerová V. P. z Engelhofu (1)
   • #18 1924 - Haggard Henry Rider: Ona. Historie dobrodružství. Překlad V. P. Clannerová z Engel-hofu a O. G. Paroubek. Obálkové vydání. Praha 1924. J. Otto, 1907. „Anglická knihovna" řada 2, sv. 23. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (typografická). 18
  • #140 Colloredo Mannsfeld Josef (3)
   • #613 1936 - Josef Coixoredo Mannsfeld. Sborník statí. Opočno — Dobříš 1936. Úředníci colloredo-mannsfeldských velkostatků. Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Náklad 300 výtisků na dílovém papíře, 10 na holandu Pannekoek. Obálka: znak rodu CM (barevná kresba), titulní list: znak rodu CM (kresba), iniciály (10 kreseb). 613
   • #615 1936 - Lifka Dr. Bohumír: Zámecké knihovny v Opočně a na Dobříši a kníže Josef z Collo-redo-Mannsfeldu jako bibliofil. Separátní tisk, zvláštní otisk stati ze sborníku „J. Colloredo-Mannsfeld". Praha 1936. Dr. Bohumír Lifka. Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Náklad 100 výt. Ilustrace reprodukované ze sborníku „Josef Colloredo Mannsfeld" (2 kresby),. 615
   • #1635 1937 - Marginálie. Měsíční věstník Spolku českých bibliofilů. Ročník 11, číslo 1. Praha, leden 1937. Spolek českých bibliofilů. Tisk Orbis, 8°. Záhlaví časopisu pro celý 11. ročník (kresba, psané písmo), záhlaví čtyř rubrik, opakující se v celém ročníku (4 kresby a psané písmo), ukázka iniciál ze sborníku „Josef Colloredo-Mannsfeld 1866 — *93&' (4 kresby). 1635
  • #141 Constantin-Weyr Maurice (1)
   • #1063 1947 - Constantin-Weyr Maurice: V boží dlani. Lovcovy toulky kanadskou přírodou. Překlad Milada Lesná-Krausová. Obálka Ivan Martin. Praha 1947. Symposion — Rudolf Škeřík. „Pestrá tvář světa" sv. 2. Tisk Cíl, 8°. Náklad 5000 výtisků. Ediční značka na obálce, v patitulu a v tiráži (kresba), vazba. 1063
  • #142 Coolen Antoon (1)
   • #764 1939 - Coolen Antoon: Dobrák vrah. Román. Před-mluva Jean Giong. Překlad Lída Faltová. Praha 1939. Rudolf Škeřík. „Symposion" sv. 114. Tisk Muller a spol., Turnov, 8 °. Kromě vydání na antiku 20 výtisků na anglickém papíře Albans číslovaných I—XX, a 200 výtisků na simili japanu, číslovaných 1—200. Obálka (dvoubarevný dřevoryt, přisazené písmo), protititui (dvoubarevný dřevoryt), ilustrace-záhlaví (4. dvoubarevné dřevoryty, jeden z nich použit na obálce), vazba (viněta). 764
  • #143 Copeland Charles (2)
   • #270 1928 - Long William J.: Děti kanadské divočiny. Příběhy z kanadských lesů. Překlad Bohumil Z. Nekovařík. Ilustrace Charles Copeland. Nové vydání. Praha 1928. J. Otto. „Knihovna Walden" sv. 19. „Spisy Williama J. Longa" sv. 1. Tisk česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (typografická), grafická úprava, vazba. 270
   • #338 1929 - Long William J.: Ptáci nebeští. Ptačí příběhy. Překlad Bohumil Z. Nekovařík. Ilustrace Charles Copeland. Nové vydání. Praha 1929. J. Otto. „Knihovna Walden" sv. 20. „Spisy Williama J. Longa" sv. 2. Tisk česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka s kresbou Ch. Copelanda (typografická), grafická úprava, ediční vazba s kresbou Ch. Copelanda. 338
  • #144 Corelli Marie (2)
   • #13 1924 - Corelli Marie: Satanovy strasti čili Podivná ZKUŠENOST JISTÉHO GeOFFREYE TeMPESTA, MILIONÁŘE. První díl. Román. Překlad Máňa lilová. Obálkové vydání. Praha 1924. J. Otto, 1912. „Anglická knihovna" řada 2, sv. 34. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (typografická), 13
   • #14 1924 - Corelli Marie: Satanovy strasti čili podivná ZKUŠENOST JISTÉHO GeOFFREYE Tempesta, milionáře. Druhý díl. Román. Překlad Máňa lilová. Obálkové vydání. Praha 1924. J. Otto, 1913. „Anglická knihovna" řada 2, sv. 35. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (typografická). 14
  • #145 Coubine Otakar (1)
   • #819 1940 - Giono Jean: Bitva v horách. Román. Překlad Jaroslav Zaorálek. Proťtitul Otakar Coubine. Praha 1940. Rudolf Skeřík. „Symposion" sv. 122. Tisk Můller a spol., Turnov, 8°. Kromě vydání na antiku 20 výtisků číslovaných I—XX na anglickém papíře Albans a 200 výtisků číslovaných 1—200 na simili japanu. U výtisků na japanu protititul původní rytina, u výtisků na antiku její reprodukce. Obálka (kresba, přisazené písmo), vazba (viněta). 819
  • #146 Courthion Pierre (1)
   • #810 1940 - Courthion Pierre: Delacroix. Román malíře hrdiny. Překlad Jaroslav Zaorálek a Miloš Jiránek. Doslov Anna Masarykova. Praha 1940. Rudolf Škeřík. „Symposion" sv. 131. Tisk Miiller a spol., Turnov, hlubotisk J. Doležal, Červený Kostelec, 8°. Kromě vydání na antiku 200 číslovaných výtisků na simili japanu. Vazba (viněta). 810
  • #147 Čapek Jan Blahoslav (1)
   • #1032 1946 - Pozdravy mládí a naděje. Verše mladých. Redakce a předmluva' J. B. čapek. Grafická úprava Antonín Moravek. Praha 1946. Jos. R. Vilímek. Tisk Jos. R. Vilímek, 8°. Náklad 1500 výtisků, neprodejný nakladatelský novoroční tisk. Obálka (kresba, kreslené písmo), protititul (kresba), celostránkové ilustrace (3 kresby). 1032
  • #148 Čapek Josef (10)
   • #664 1937 - Dni žalu. Památník o sklonku života, nemoci, smrti a pohřbu T. G. M. Redakce Karel čapek, Josef Kopta, V. K. Skrach. Spodní obálka Josef čapek, grafická úprava Bohumil Přikryl. Praha 1937. čin. Tisk Orbis, hlubotisk V. Neubert, 40. Obálka: portrét T. G. Masaryka (reprodukce dřevorytu), vazba. 664
   • #1598 1931 - Světozor. Literárně umělecký obrazový týdeník. Ročník 31. Redaktor Josef Čapek. Praha 1930—1931. J. Otto. Tisk česká grafická Unie, větší 4°. Obálka a titulní list (grafická úprava), vazba. 1598
   • #1600 1932 - Světozor. Literárně umělecký obrazový týdeník. Ročník 32. Redaktor Josef čapek. Praha 1931—1932. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, větší 40. Obálka a titulní list (grafická úprava), vazba. 1600
   • #1605 1932 - Světozor. Literárně umělecký obrazový týdeník. Ročník 32. Redaktor Josef Čapek. Praha 1932. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, větší 40. Obálka a titulní list (grafická úprava), vazba. 1605
   • #1606 1932 - Světozor. Literárně umělecký obrazový týdeník. Ročník 32, číslo 31. Redaktor Josef čapek. Praha 5. května 1932. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, větší 4°. Obálka a titulní list (grafická úprava), ukázka knižní obálky: Antonín Klášterský „Chodský písně"\ str. 246 (reprodukce barevné kresby). 1606
   • #2237 1959 - Es kommen kinderbůcher aus Prag. (Dětské knihy přicházejí z Prahy.) Katalog dětských knih. Ukázky ilustrací. Obálka: kresba Josefa čapka. Praha 1959. Státní nakladatelství dětské knihy. Tisk neuveden, 8°. Ukázka ilustrace (kresba). 2237
   • #2469 1956 - Literatura pro mládež. Pomocná kniha pro pedagogické školy. Autoři: dr. Jan červenka, dr. František Holešovský, Stanislava Jarošová, J. A. Novotný, dr.^František Tenčík. Obálka (s kresbou Josefa Čapka) Antonín Homolka. Praha 1956. Státní pedagogické nakladatelství (publ. č. 51—36—03). „Pomocné knihy pro žáky". Tisk Knihtisk 02, 8°. Náklad 6100 výtisků. Ukázka z knihy Marie Majerové „O slepičce a kohoutkovi", SNDK (autotypická reprodukce barevné kresby). 2469
   • #2471 1957 - Literatura pro mládež. Pomocná kniha pro pedagogické školy. Autoři: dr. Jan červenka, Miroslava Genčiová, dr. František Holešovský, Stanislava Jarošová, J. A. Novotný. Obálka (s kresbou Josefa čapka) Antonín Homolka. 2. přepracované vydání. Praha 1957. Státní pedagogické nakladatelství (publ. č. 71—36— 03). „Pomocné knihy pro žáky". Tisk Ostravské tiskárny 08, český Těšín, 8°. Náklad 8720 výtisků. Ukázka ilustrace z „Českého roku" (autotypická reprodukce barevné kresby). 2471
   • #2483 1967 - Nový zlatý věnec. Antologie české literatury pro mládež z doby mezi dvěma světovými válkami. Redakce František Hrubín, Vladimír Kovářík, Eduard Petiška, Zdeněk Vavřík. Ilustrace Josef čapek, V. H. Brunner, Josef Lada, Zdenek Seydl, Karel Svolinský, František Tichý, Jiří Trnka, Jan Zrzavý a další. Poznámky o autorech Vladimír Kovářík, o ilustrátorech Gabriela Dubská. Obálka Zdeněk Sklenář, výběr obrázků a grafická úprava Gabriela Dubská. Praha 1967. Státní nakladatelství dětské knihy (publ. č. 2704). „Pro malé čtenáře". Tisk Polygrafia 1, 8°. Náklad 30 000 výtisků. Celostránkové ilustrace (1 barevná reprodukce oleje, 1 kresba). 2483
   • #2486 1967 - Říjen i9i7c-'67. Sborník poezie k padesátému výročí Říjnové revoluce. Mezinárodní redakce spisovatelských svazů Bulharska, československá, Madarska, Německa, Polska a SSSR. Redakce a úvodní slovo Miroslav Drozda (spolu s J. F. Frankem). Grafická úprava Oldřich Hlavsa, ilustrace Josef Brož, Josef čapek, Emil Filla, Václav Mašek, Václav Rabas, Karel Svolinský, Adolf Zábranský. Praha 1967. československý spisovatel (publ. č. 2734). Tisk Polygrafia 3, 40. Náklad 1000 výtisků. Celostránkové ilustrace (7 kreseb, z toho 1 barevná a 1 lavírovaná). 2486
  • #149 Čapek Karel (3)
   • #664 1937 - Dni žalu. Památník o sklonku života, nemoci, smrti a pohřbu T. G. M. Redakce Karel čapek, Josef Kopta, V. K. Skrach. Spodní obálka Josef čapek, grafická úprava Bohumil Přikryl. Praha 1937. čin. Tisk Orbis, hlubotisk V. Neubert, 40. Obálka: portrét T. G. Masaryka (reprodukce dřevorytu), vazba. 664
   • #1341 1962 - Čapek Karel: Tales from two pockets. (Povídky ze dvou kapes.) Překlad do angličtiny Paul Selver. London 1962. The Folio Society. Tisk a vazba Richard Clay and Comp. Ltd., Bun-gay, Suffolk, 8°. Náklad 2000 výtisků. Protititul (kresba), celostránkové ilustrace (10 kreseb), vazba (kresba). 1341
   • #2191 1947 - Čapek Karel: T. G. Masaryk se dívá na nás dál. Nakladatelský leták. Praha 1947. Orbis. Tisk Orbis, 40. Obálka: portrét T. G. Masaryka (reprodukce dřevorytu), monogram TGM (kresba). 2191
  • #150 Čárek Jan (1)
   • #1178 1949 - Vítězslava Kaprálova. Studie a vzpomínky. Sborník. Uspořádání Přemysl Pražák. Přispívatelé: Přemysl Pražák, Otakar Šourek, Ludvík Kundera, Vítězslav Novák, Jan Čárek, Rudolf Firkušný, Jan Racek, Bohuslav Martinů, Jiří Mucha aj. Seznam skladeb. Obrazové přílohy. Praha 1949. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 1118). Tisk Č. A. T., 8°. Obálka: s použitím fotografie V. Kaprálové (kreslené písmo, kreslená viněta), grafická úprava, vazba. 1178
  • #151 Čebiš František R. (1)
   • #1006 1945 - Úlitba Fr. R. Čebišovi k padesátým narozeninám i. 12. 1945. Sborník. Devatenáct autorů, sedm ilustrátorů. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1945. Jan Goldhammer. „Vinice" sv. 4. Tisk Průmyslová tiskárna, 8 °. Náklad 100 číslovaných výtisků na ručním papíře. Tisk č. 1 v původní vazbě Jana Kavana a Aloise Jirouta věnován Františku R. čebišovi v den jeho padesátin. Protititul (kamenorytina s podtiskem), celostránková ilustrace (kamenorytina spodtiskem). 1006
  • #153 Čechák Václav (1)
   • #694 1937 - Mozartův život v dopisech současníků. Redakce Václav Cechák. Praha 1937. Václav Cechák. „Archa". Tisk neuveden, 8 = . Obálka (kresba). 694
  • #154 Čechová G. B. (1)
   • #22 1924 - Jerome Klapka Jerome: Tommy a spol. Román. Překlad G. B. Čechová. Obálkové vydání. Praha 1924. J. Otto, 1912. „Anglická knihovna" řada 2, sv. 33. Tisk Česká grafická Unie, 8 °. Ediční obálka (typografická). 22
  • #155 Čelakovský František Ladislav (5)
   • #121 1925 - Ročenka Československých knihtiskařů. Ročník osmý. Praha 1925. Spolek faktorů knihtiskáren v CSR. Tisk Orbis, 8°. Ukázka titulního listu z knihy F. L. Čelakovského „Toman a lesní panna" (dřevoryt). 121
   • #811 1940 - Čelakovský František Ladislav: Kvítí. Básnický herbář. Praha 1940. Vilém Šmidt. Bibliofilská edice „Kytice" sv. 7. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Náklad 400 výtisků na papíře holand Pannekoek, z toho 100 číslovaných. Obálka (dvoubarevná kresba, přisazené písmo), titulní list (dvoubarevná kresba), ilustrace v textu, tištěné modře, červeně a černě (30 kreseb), celostránkové ilustrace (2 kresby), grafická úprava. 811
   • #1014 1946 - Celakovský František Ladislav: Slovanské národní písně. Redakce a doslov Karel Dvořák. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1946. Ladislav Kuncíř. „Dílo F. L. Celakov-ského" sv. 1. „Kuncířovy knihy" sv. 358. Tisk Průmyslová tiskárna, 8 °. Náklad 4000 výtisků. Obálka (barenvá kresba, přisazená písmo). 1014
   • #1160 1949 - Čelakovský František Ladislav: Mudrosloví národu slovanského ve příslovích. Příprava, rejstřík, poznámky a doslov Karel Dvořák. 3. vydání. Praha 1949. Vyšehrad. „Dílo F. L. Čelakovského" sv. 2. Tisk Státní tiskárna 02, 8°. Náklad 5500 výtisků. Obálka (barevná kresba, přisazené písmo). 1160
   • #1182 1950 - Celakovský František Ladislav: Básnické spisy. Redakce a poznámky Karel Dvořák. Grafická úprava Jaroslav Polák. 4. vydání. Praha 1950. Vyšehrad. „Dílo F. L. Čelakovského" sv. 3. „Živý odkaz domova", knihovna národních klasiků sv. 3. Tisk Svoboda, 4, 8°. Náklad 5500 výtisků. Obálka (barevná kresba, přisazené písmo). 1182
  • #156 Čep Jan (2)
   • #299 1929 - Baring Maurice: Šálení času. Román. Překlad Jan čep. YazDa František Muzika. Praha 1929. Rudolf Skeřík. „Symposion" sv. 39. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Kromě vydání na Antiku 50 výtisků římsky číslovaných I—L na holandu Van Gelder a 400 výtisků číslovaných 1—400 na simili japanu. Obálka (typografická), titulní list (typografický), iniciály (26 kreseb), grafická úprava. 299
   • #804 1940 - Baring Maurice: Šálení času. Román. Překlad Jan Čep. Vazba František Muzika. 2. vydání. Praha 1940. Rudolf Škeřík. „Symposion" sv. 39. TiskMiiller a spol., Turnov, 8°. Kromě vydání na antiku 200 číslovaných výtisků na si-mili japanu. Titulní list (typografický), iniciály (26 kreseb), grafická úprava. 804
  • #157 Čep Václav (1)
   • #1111 1948 - Gemelli Augustin: Františkánské poselství světu. Historie františkánského hnutí od jeho založení až po dnešní dobu. Překlad Marko Weirich a Václav Cep. Grafická úprava Antonín Lískovec. Praha 1948. Ladislav Kuncíř. „Vinice Páně" sv. 36. Tisk Svoboda, Teplice, 8 . Náklad 3000 výtisků. Obálka (dvoubarevná kresba, kreslené písmo). 1111
  • #158 Černoch Josef (1)
   • #312 1929 - Černoch Josef: Podivuhodné příběhy bratra Šebestiána. Díl první (další nevyšel). Praha 1929. Šolc a Šimáček. Tisk Grafické závody Neuber, Pour a spol., Plzeň, 40. Obálka (dvoubarevná kresba, kreslené písmo), záhlaví (14 kreseb), grafická úprava. 312
  • #159 Černý František (3)
   • #1299 1960 - Černý František: Hana Kvapilo vá. Život a dílo. Praha 1960. Orbis (publ. č. 2099). „Knihovna divadelní tvorby". Tisk Polygrafia 3, 8°. Náklad 3000 výtisků. Obálka (barevná kresba,psané písmo), protititul: portrét Hany Kvapilové (kresba), titulní list (kreslené písmo), grafická úprava, vazba (kresba). 1299
   • #1368 1963 - Černý František: Hana Kvapilová. Život a dílo. 2. doplněné vydání. Praha 1963. Orbis (publ. č. 2447). „Knihovna divadelní tvorby". Tisk Polygrafia 3, 8°. Náklad 3000 výtisků. Obálka (kresba s podtiskem, přisazené písmo), proti-titul (kresba), titulní list (kresba a psané písmo), grafická úprava, vazba. 1368
   • #1995 1959 - Divadelní noviny, čtrnáctideník Svazu československých divadelních umělců. Ročník 3, číslo 7. Grafická úprava Jiří Jirotka. Praha 11. listopadu 1959. Svaz československých divadelních umělců. Tisk Mír 2,2°. Ilustrace k článku Františka černého „Richter operním divákům", str. 2 (kresba). 1995
  • #160 Černý Karel (1)
   • #2044 1961 - Plamen. Měsíčník pro literaturu, umění a život. Ročník 3, číslo 1. Obálka Karel černý, grafická úprava Oldřich Hlavsa. Praha, leden 1961. Československý spisovatel. Tisk Knihtisk 2, 8°. Celostránková ilustrace: „Pole orné a válečné", str. 64 (reprodukce dřevorytu). 2044
  • #161 Červenka Jan (3)
   • #1374 1963 - Němcová Božena: Pohádky Boženy Němcové. Výbor. Redakce Jan Červenka. 1. vydání v Sndk. Praha 1963. Státní nakladatelství dětské knihy (publ. č. 2383). „Pro malé čtenáře." Tisk Svoboda 1, 4°. Náklad 30 000 výtisků. Obálka dvoustranná (čtyřbarevná kresba, kreslené písmo), předsádky (2 barevné kresby), nakladatelská značka (kresba), patitul (barevná kresba), titulní dvoustrana (barevná kresba, psané písmo), ilustrace v textu (28 barevných kreseb), celostránkové ilustrace (20 barevných kreseb), dvoustránkové ilustrace (ig barevných kreseb), tiráž (kresba, psané písmo), grafická úprava, vazba. 1374
   • #2469 1956 - Literatura pro mládež. Pomocná kniha pro pedagogické školy. Autoři: dr. Jan červenka, dr. František Holešovský, Stanislava Jarošová, J. A. Novotný, dr.^František Tenčík. Obálka (s kresbou Josefa Čapka) Antonín Homolka. Praha 1956. Státní pedagogické nakladatelství (publ. č. 51—36—03). „Pomocné knihy pro žáky". Tisk Knihtisk 02, 8°. Náklad 6100 výtisků. Ukázka z knihy Marie Majerové „O slepičce a kohoutkovi", SNDK (autotypická reprodukce barevné kresby). 2469
   • #2471 1957 - Literatura pro mládež. Pomocná kniha pro pedagogické školy. Autoři: dr. Jan červenka, Miroslava Genčiová, dr. František Holešovský, Stanislava Jarošová, J. A. Novotný. Obálka (s kresbou Josefa čapka) Antonín Homolka. 2. přepracované vydání. Praha 1957. Státní pedagogické nakladatelství (publ. č. 71—36— 03). „Pomocné knihy pro žáky". Tisk Ostravské tiskárny 08, český Těšín, 8°. Náklad 8720 výtisků. Ukázka ilustrace z „Českého roku" (autotypická reprodukce barevné kresby). 2471
  • #162 Červinka Vincenc (4)
   • #83 1925 - Amfitěatrov Alexandr Valentinovič: Dámy a ženy. Jedenáct povídek o ženách. Překlad a doslov Vincenc červinka. Praha 1925. J. Otto. „Ruská knihovna" sv. 93. „Spisy A. V. Amfi-těatrova" sv. 1. Tisk Česká grafická Unie,. 8°. Obálka s nakladatelskou značkou (typografická). 83
   • #100 1925 - Dostojevskij Fedor Michajlovič: Věčný muž a jiné povídky. Překlad Božena Holečková-Seidlová a Vincenc Červinka. Obálkové a vazbové vydání. Praha 1925. J. Otto, 1925. „Ruská knihovna" sv. 79. „Spisy F. M. Dostojevského" sv. 18. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Obálka na spisy F. M. Dostojevského (kresba), vazba na spisy F. M. D.; navrženo v roce 1925. 100
   • #302 1929 - Bělenichin Ivan: Útěk. Povídka o třech částech. Překlad a úvod Vincenc Červinka. Praha 1929. J. Otto. „Ottova světová knihovna" sv. 1805—1810. Tisk česká grafická Unie, 160. Ediční obálka (typografická), grafická úprava. 302
   • #1475 1948 - Janáček Leoš: Káťa Kabanová. Opera o třech jednáních. Libreto podle „Bouře" N. A. Ostrovského. Překlad z ruštiny Vincenc červinka. Klavírní výtah se zpěvy, úprava Břetislav Bákala, český a německý text; překlad do němčiny Max Brod. 2. vydání. Praha 1948. Hudební matice Umělecké besedy — Universal Edition (publ. č. UE 7103). Tisk Waldheim-Eberle, Wien VIL, 40. Obálka (čtyřbarevná kresba, psané písmo). 1475
  • #163 Červinková-Riegrová Marie (6)
   • #1425 1941 - Dvořák Antonín: My cizinou jsme bloudili. Píseň Bohuše a Julie z opery „Jakobín". Zpěv a klavír. Text Marie Červinková-Riegro-vá. Praha 1941. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 754). Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Obálka (dvoubarevná kresba, přisazené písmo). 1425
   • #1429 1942 - Dvořák Antonín: My cizinou jsme bloudili. Píseň Bohuše a Julie z opery „Jakobín". Zpěv a klavír. Text Marie Červinková-Riegro-vá, 2. vydání. Praha 1942. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 754). Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Obálka (dvoubarevná kresba, přisazené písmo). 1429
   • #1444 1944 - Dvořák Antonín: My cizinou jsme bloudili. Píseň Bohuše a Julie z opery „Jakobín". Zpěv a klavír. Text Marie červinková-Riegrová. 3. vydání. Praha 1944. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 754). Tisk Průmyslová tiskárna, 4°. Obálka (dvoubarevná kresba, přisazené písmo). 1444
   • #1459 1946 - Dvořák Antonín: My cizinou jsme bloudili. Píseň Bohuše a Julie z opery „Jakobín". Zpěv a klavír. Text Marie červinková-Riegro-vá. 4. vydání. Praha 1946. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 754). Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Obálka (dvoubarevná kresba, přisazené písmo). 1459
   • #1529 1958 - Dvořák Antonín: Der Jakobiner. (Jakobín.) Op. 84. Oper in drei Akten. Libreto Marie červinková-Riegrová. Překlad do němčiny Kurt Honolka. Úvod Otakar Šourek. Klavírní výtah. Kassel 1958. Dilia, Praha — Alkor Edi-tion, Kassel. Tisk Printed in Germany, 40. Obálka (čtyřbarevná kresba, přisazené písmo). 1529
   • #1540 1961 - Červinková-Riegrová Marie: Dimitrij. Operní libreto. Příprava k vydání Jarmil Burghauser. Grafická úprava František Holman. Praha 1961. Státní hudební vydavatelství (publ. č. 45). „Operní libreta Antonína Dvořáka" sv. 2. Tisk Polygrafia 3, 8°. Náklad 1000 výtisků. Obálka (dvoubarevná kresba), titulní list (kresba). 1540
  • #164 Čerych Ladislav (1)
   • #2364 1940 - Ex libris Ladislav Cerych. Knižní značka. Námět: svatý Václav a blaničtí rytíři. 1940. Rozměr 110x61 mm. Exlibris (dvoubrevná kresba). 2364
  • #165 Čivrný Lumír (2)
   • #1332 1961 - Prvotiny. První výtvarné a literární začátky dvaceti českých umělců a spisovatelů. Novoroční tisk v Snklu. Úvod Lumír Civrný. Redakce Vladimír Justl. Grafická úprava Oldřich Hlav-sa. Praha 1961. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (publ. č. 1389). Tisk Polygrafia 3, 8°. Náklad 2000 výtisků. Ilustrace (4 kresby). 1332
   • #2154 1941 - Knihy dětem. Výbor dobrých knih pro mládež. Nakladatelský katalog. Redakce Lumír čivrný. Úvodní báseň František Halas, kresba František Tichý. Obálka Jiří Trnka. Grafická úprava Břetislav Štorm. Praha 1941. Svaz českých knihkupců a nakladatelů. Tisk Česká grafická Unie, 8 °. Náklad 40 000 výtisků. Ilustrace (kresba). 2154
  • #169 Da Porto Luigi (1)
   • #314 1929 - Da Porto Luigi: Romeo a Giulietta. Novela. Překlad a úvod A. Muťovský. Praha 1929. J. Otto. „Ottova světová knihovna" sv. 1811 až 1812. Tisk čeká grafická Unie, 16°. Ediční obálka (typografická), grafická úprava. 314
  • #166 Dahl André (2)
   • #199 1927 - Dahl André: Poslanec Machoux. Román. Překlad Emerich Polák. Praha 1927. J. Otto. Tisk A. Wiesner, 8°. Obálka (tříbarevná kresba, kreslené i psané písmo), grafická úprava. 199
   • #1576 1927 - U Ottů. Měsíční literární zpravodaj. Ročník 1927, číslo 7. Praha, září 1927. J. Otto. Tisk česká grafická Unie, 40. Záhlaví (kreslené písmo), reprodukce knibd obálky: André Dahl poslanec Mackoux", str. 75 (kresba), ilustrace k článku „Dvacet tisíc mil po souši a po moři", str. 78—yg (kresba). 1576
  • #167 Daneš J. V. (2)
   • #85 1925 - Daneš Dr. J. V. — Dr. Karel Domin: Dvojím rájem. Díl první: Cesta na Jávu a po Jávě. S mapou, mnoha přílohami a 209 vyobrazeními. 2. vydání. Praha 1925. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, větší 8:. Obálka (typografická), vazba. 85
   • #86 1925 - Daneš Dr. J. V. — Dr. Karel Domin: Dvojím rájem. Díl druhý: Cesta po Austrálii a na Cey-lon. S mapou, mnoha přílohami a 324 vyobrazeními. 2. vydání. Praha 1925. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, větší 8 G. Obálka (typografická), vazba. 86
  • #168 Dante Alighieri (3)
   • #255 1928 - Dante Alighieri: Božská komedie. Část první: Peklo. Překlad a úvod Jaroslav Vrchlický. Praha 1928. J. Otto. „Ottova světová knihovna" sv. 1794 a^ 1800. Tisk Česká grafická Unie, 16 °. Ediční obálka (typografická), grafická úprava. 255
   • #313 1929 - Dante Alighieri: Božská komedie. Část druhá: Očistec. Překlad a úvod Jaroslav Vrchlický. Praha 1929. J. Otto. „Ottova světová knihovna" sv. 1826—1832. Tisk Česká grafická Unie, 16 °. Ediční obálka (typografická), grafická úprava. 313
   • #378 1930 - Dante Alighieri: Božská komedie, část třetí: Ráj. Překlad a úvod Jaroslav Vrchlický. Praha 1930. J. Otto. „Ottova světová knihovna" sv. 1863—1869. Tisk česká grafická Unie, 160. Ediční obálka (typografická), grafická úprava. 378
  • #170 Darwin Charles (1)
   • #1998 1959 - Filatelie. Časopis československých filatelistů. Ročník 9, číslo 19. Praha 12. října 1959. Ministerstvo spojů — Orbis. Tisk Orbis, 4°. Ukázka známkové tvorby: portrétní návrhy „Franz Joseph Haydn 1732—1809" — „Charles Darwin 1809—1882" (2 kresby, psané písmo). 1998
  • #171 David Josef J. (8)
   • #7 1924 - Arnold Edwin: Světlo Asie. Verše. Překlad Josef J. David. Praha 1924. česká akademie věd a umění — J. Otto. „Sborník světové poesie" sv. 147. Tisk R. Róhrer, Brno, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na imitaci japanu, v celopergamenové vazbě. Vazba na přednostní výtisky. 7
   • #16 1924 - Goldsmith Oliver: Vikář wakefieldský. Román. Překlad Josef J. David. Obálkové vydání. Praha 1924. J. Otto, 1904. „Anglická knihovna" řada 2, sv. 10. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (typografická) 16
   • #20 1924 - Hearn Lafcadio: Průhledy v neznámý Japan. Výbor povídek a úvah. Překlad Josef J. David. Obálkové vydání. Praha 1924. J. Otto, 1911. 1911. „Anglická knihovna" řada 2, sv. 32. Tisk česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (typografická). 20
   • #40 1924 - Smollett Tobias: Výprava Humfrida Clin-kera. První díl. Humoristický román. Překlad Josef J. David. Obálkové vydání. Praha 1924. J. Otto, 1909. „Anglická knihovna" řada 2, sv. 28. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (typografická). 40
   • #41 1924 - Smollett Tobias: Výprava Humfrida Clin-kera. Druhý díl. Humoristický román. Překlad Josef J. David. Obálkové vydání. Praha 1924. J. Otto, 1909. „Anglická knihovna" řada 2, sv. 29. Tisk Česká grafická Unie, 8 °. Ediční obálka (typografická). 41
   • #72 1924 - Thackeray William Makepeace: Kniha snobů. Od jednoho z nich. Satirický román. Překlad Josef J. David. Obálkové vydání. Praha 1924. J. Otto, 1905. „Anglická knihovna" řada 2, sv. 17. Tisk Česká grafická Unie, 8 °. Ediční obálka (typografická). 72
   • #73 1924 - Thackeray William Makepeace: Výbor kratších prací. První část. Prózy. Překlad Josef J. David. Obálkové vydání. Praha 1924. J. Otto, 1906. „Anglická knihovna" řada 2, sv. 19. Tisk česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (typografická). 73
   • #444 1930 - Wells Herbert George: Prozatím. Obraz lady. Překlad a úvod Josef J. David. Praha 1930. J. Otto. „Ottova anglo-americká knihovna" sv. 2. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Ediční obálka (tříbarevná kresba, přisazený text), grafická úprava, ediční vazba. 444
  • #172 David Zvičinský Josef (1)
   • #28 1924 - Marvel Ik: Mládenecká snění aneb Kniha srdce. Román. Překlad Josef David Zvičínský. Obálkové vydání. Praha 1924. J. Otto, 1905. „Anglická knihovna" řada 2, sv. 14. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (typografická). 28
  • #173 Davidsová Rhys (1)
   • #200 1927 - Davidsová Rhys: Buddhismus. Studie buddhisti-cké normy. Překlad Miloš Seifert. Praha 1927. J. Otto. „Ottova světová knihovna" sv. 1769 až 1776. Tisk česká grafická Unie, 160. Ediční obálka (typografická), grafická úprava. 200
  • #176 De France Marie (1)
   • #315 1929 - De France Marie: Výbor z povídek a bajek. Překlad a úvod Norbert Havel. Praha 1929. J. Otto. „Ottova světová knihovna" sv. 1813 až 1815. Tisk česká grafická Unie, 16 °. Ediční obálka (typografická), grafická úprava. 315
  • #174 Debussy Claude Achille (4)
   • #2204 1949 - Postavy. Pozvánka na taneční večer dne 6. prosince 1949. Pořad: Smetana, Fibich, Debussy, Stravinskij, Sostakovič, Berkovec. Klavír Milada Prandstetterová, Jiří Berkovec. Praha 1949. Divadlo D 49. Tisk neuveden, 16 ° příčný formát dvoulist. Ilustrace: taneční studie (2 kresby). 2204
   • #2229 1957 - Večer dramatického tance. Program tanečního večera dne 22. listopadu 1957. Pořad: Smetana, Ostrčil, Debussy, Bartók, Zelinka, Foerster, Ruml. Recitace Jiřina Stránská a Rudolf Pellar, klavír Jiří Ruml. Praha 1957. Komorní divadlo. Tisk Středočeské tiskárny, 8° skládačka. Ilustrace: taneční studie (kresba). 2229
   • #2230 1957 - Večer dramatického tance. Pozvánka na taneční večer dne 22. listopadu 1957. Pořad: Smetana, Ostrčil, Debussy, Bartók, Zelinka, Ruml. Recitace Saša Myšková a Rudolf Pellar, klavír Jiří Ruml. Praha 1957. Komorní divadlo. Tisk Středočeské tiskárny, 16 ° dvoulist. První strana: taneční studie (kresba). 2230
   • #2241 1959 - Večer dramatického tance. Pozvánka na taneční večer dne 24. dubna 1959. Pořad: Smetana, Ostrčil, Zelinka, Berkovec, Debussy, Cha-čaturjan, Šostakovič. Recitace Josef Chvalina a Rudolf Pellar, klavír Petr Doubravský. Praha 1959. Komorní divadlo. Tisk Středočeské tiskárny, 16 ° dvoulist. První strana: taneční studie (kresba). 2241
  • #175 Decker Jindřich (2)
   • #1284 1959 - Baar Jindřich Šimon: Hanče. Povídka z Chodska. Příprava k vydání a ediční poznámka Jindřich Decker. Obálka a titulní dvoustrana Alois Moravec. Grafická úprava František Řepa. 9. vydání, 1. v L. D. Praha 1959. Lidová demokracie (publ. č. 65). „Edice Vyšehrad." Tisk Stráž 4, Vimperk, 8°. Náklad 13000 výtisků. Vazba na spisy J. Š. Baara. 1284
   • #1312 1961 - Baar Jindřich Šimon: Pro kravičku. Povídka z Chodska. Příprava k vydání a ediční poznámka Jindřich Decker. Obálka a titulní dvoustrana Alois Moravec. Grafická úprava František Řepa. 1. vydání v L. D. Praha 1961. Lidová demokracie (publ. č. 97). „Edice Vyšehrad." Tisk Stráž 4, Vimperk, 8°. Náklad 15000 výtisků. Vazba na spisy J. š. Baara. 1312
  • #177 Delacroix Eugéne (1)
   • #810 1940 - Courthion Pierre: Delacroix. Román malíře hrdiny. Překlad Jaroslav Zaorálek a Miloš Jiránek. Doslov Anna Masarykova. Praha 1940. Rudolf Škeřík. „Symposion" sv. 131. Tisk Miiller a spol., Turnov, hlubotisk J. Doležal, Červený Kostelec, 8°. Kromě vydání na antiku 200 číslovaných výtisků na simili japanu. Vazba (viněta). 810
  • #178 Deledda Grazia (1)
   • #379 1930 - Deledda Grazia: Eliáš Portolu. Román. Překlad Nina Tučkova. Obálka Josef Novák. Praha 1930. J. Otto. „Ottova laciná knihovna národní" sv. 270. Tisk česká grafická Unie, 8°. Grafická úprava, nakladatelská značka. 379
  • #179 Delius Rudolf von (1)
   • #813 1940 - Delius Rudolf von: Tanec a erotika. Myšlenky k vytváření ženiny osobnosti. Překlad Mářa Vavruchová a Jiří V. Klíma. Návrh obálky Mářa Vavruchová. Praha 1940. Občanská knihtiskárna. Tisk Občanská knihtiskárna, 8°. Obálka (kresba), protititul (táž kresba jako na obálce). 813
  • #180 Deml Jakub (6)
   • #316 1929 - DemlJakub: Moji přátelé. (Třetí část knihy). Třetí soukromý neprodejný tisk pro účastníky druhé schůzky moravských bibliofilů a exlibris-tů v Kroměříži dne 21. května 1929. Hranice 1929. Družstvo knihtiskárny. Tisk Družstvo knihtiskárny, Hranice, 8°. Náklad 200 číslovaných výtisků na Zerkallu. Obálka (typografická, dřevoryt), celostránkové ilustrace (2 dřevoryty), grafická úprava. 316
   • #376 1930 - Bibliofilie v tiskárně. Soukromý neprodejný tisk pro účastníky šestého bibliofilského večera Spolku českých bibliofilů v Praze 8. listopadu 1930. Hranice 1930. Družstvo knihtiskárny, Hranice, 8°. Ukázky úprav z dříve vydaných knih. Příloha č. 1: Z „Novoroční knížky Josefa Hladkého na rok 1930" (2 kresby, grafická úprava). Příloha č. 2: Z knihy Jakuba Demla „Moji přátelé" (dřevoryt, grafická úprava). Příloha č. 4.: Z „Kytičky k osmdesátinám T. G. M."od Adolfa Veselého (grafická úprava) ; grafická úprava. 376
   • #814 1940 - Deml Jakub: Moji přátelé. Básnická próza. 6. vydání. Praha 1940. Melantrich. „Krásné tisky Melantricha" sv. 3. Tisk Melantrich, suché jehly Mirro Pegrassi, 8°. Náklad 200 číslovaných výtisků na papíře Old Holland, podepsaných básníkem a grafikem. Obálka (kresba), protititul (suchá jehla), celostránkové ilustrace (3 suché jehly), grafická úprava. Též návrh na celokoženou vazbu, viz oddíl Unikátní vazby. 814
   • #829 1940 - Kytlicová Pavla: Rodiče a děti. Román. Doslov Jakub Deml. Grafická úprava Stanislav Kohout. Vazba Jindřich Štýrský. Praha 1940. Evropský literární klub. „ELK." Tisk Jiří Jelen, Mělník, 8°. Obálka (dvoubarevná kresba, přisazené písmo), nakladatelská značka na obálce (dvoubarevná kresba), titulní list (kresba), vazba (kresba). 829
   • #830 1940 - Kytlicová Pavla: Rodiče a děti. Román. První díl. Doslov Jakub Deml. Grafická úprava. Stanislav Kohout. Vazba Jindřich Štýrský. Praha 1940. Evropský literární klub. „ELK." Tisk Jiří Jelen, Mělník, 8°. Obálka (dvoubarevná kresba, přisazené písmo), nakladatelská značka na obálce (dvoubarevná kresba), titulní list (kresba), vazba (kresba). 830
   • #2327 1964 - Deml Jakub: Moji přátelé. Lyrické prózy. Bibliofilské vydání, Melantrich 1940, „Krásné tisky Melantricha" sv. 3. — Celokožená unikátní vazba Alois Jirout, Praha 1942. Rozměr 30x18 cm. Vystaveno na výstavě „Knižní vazby Aloise a Ludmily Jiroutových z let 1930—1964" v pražském Kabinetu architektury a užitého umění, červen 1964. Návrh vazby (celokůle, zelený safián zdobený barevnou mozaikou a zlacením). 2327
  • #181 Denecke Gerhard (1)
   • #917 1942 - Denecke Gerhard: Die Merkwůrdigen Erleb-nisse meiner Freunde. (Podivuhodné zážitky mých přátel.) Próza. Berlín 1942. Wolfgang Krúger Verlag. Tisk Printed in Germany, 8°. Titulní dvoustrana (barevná kresba), ilustrace v textu (s8 barevných kreseb), celostránkové ilustrace (16 barevných kreseb), kartonážní vazba (barevná kresba, dvoustrana). 917
  • #182 Desfoursová Adéla (1)
   • #663 1937 - Desfoursová Adéla hraběnka: Listy Janu Ev. Purkyňovl Zpracování, úvod a poznámky dr. Jarmila' Psotníčková. Grafická úprava Method Kaláb. Vydáno pro třináctý bibliofilský večer 6. listopadu 1937 v Obecním domě pražském. Praha 1937. Spolek českých bibliofilů. Tisk Průmyslová tiskárna, 8=. Náklad 330 výtisků na holandu Van Gelder. Obálka (kreslené iniciály), protititul (kamenorytina), spoluúčast na grafické úpravě. 663
  • #183 Destinnová Ema (3)
   • #1868 1953 - Filatelie. časopis československých filatelistů. Ročník 3, číslo 22. Praha 15. listopadu 1953. Ministerstvo spojů — Orbis. Tisk Orbis 01, 8°. Ukázka známkové tvorby: návrhy na známky „Ema Destinnová" a „Eduard Vojan", str. 341—342 (z kresby), návrh na obálku prvního dne „70 let Národního divadla", str. 342 (kresba). 1868
   • #1949 1957 - Filatelie. časopis československých filatelistů. Ročník 7, číslo 20. Praha 29. října 1957. Ministerstvo spojů — Orbis. Tisk Orbis 01, 8°. Ukázka známkové tvorby: „Ema Destinnová", str. 3og (reprodukce poštovní známky)' 1949
   • #2104 1966 - Filatelie. Časopis československých filatelistů. Ročník 16, číslo 11. Praha 1. června 1966. Svaz československých filatelistů — nakladatelství dopravy a spojů. Tisk Knihtisk 2, 8°. Ukázka známkové tvorby na Smetanovské náměty: „Rok české hudby 1954 — B. Smetana", „Bedřich Smetana", „Kroje — Plzeňsko", „Ema Destinnová", str. 239 (4 reprodukce poštovních známek). 2104
  • #184 Dickmann Max (1)
   • #815 1940 - Dickmann Max: Matka Amerika. Román. Překlad Jaroslav Dlouhý. Grafická jiprava Stanislav Kohout. Vazba Jindřich Štýrský. Praha 1940. Evropský literární klub. „ELK". Tisk Jiří Jelen, Mělník, 8 °. Obálka (dvoubarevná kresba, přisazené písmo), nakladatelská značka na obálce (dvoubarevná kresba), vazba (kresba). 815
  • #185 Dillinger Petr (8)
   • #807 1940 - Beneš Buchlovan Bedřich: Neblahý památník ANEB NEMALUJ PŘÍTELI ČERTA NA STĚNĚ. Ilustrace P. Dillinger, E. Frinta, M. Galanda, V. Karel, J. Konůpek, R. Kubíček, V. Mašek, A. Moravec, K. Svolinský, J. Zamazal. Grafická úprava B. Beneš Buchlovan. Uherské Hradiště 1940. Skupina moravských knihomilů. Tisk Karel Kryl, Kroměříž, 8 °. Náklad 96 výtisků. Ilustrace (kresba). 807
   • #824 1940 - Jedenáctá soutěž českých bibliofilů nejkrásnější knihy za rok 1938 a 1939. Redakce Miloslav Novotný, Rudolf Hála, Method Kaláb. Ukázky ilustrací a grafických úprav: Cyril Bouda, Petr Dillinger, Václav Mašek, Oldřich Menhart, Alois Moravec, Antonín Procházka, Vojtěch Sedláček, Antonín Strnadel, Karel Svolinský, Max Švabinský. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1940. Spolek českých bibliofilů. Tisk Průmyslová tiskárna. Družstvo knihtiskárny Hranice, Melan-trich, 40. Náklad 222 výtisků. Obálka a titulní list (dřevoryt), přílohy: ukázky ilustrací (2 kresby, j dřevorytu, 2 barevné kresby, 1 reprodukce litografie. 1 reprodukce barevné litografie). 824
   • #920 1942 - Kaláb Method: Drobná grafika v uměleckém dřevorytu. Příloha sborníku Hollar, ročník 8., svazek 4. Dřevoryty: Jaroslav Benda, Cyril Bouda, Antonín Burka, Petr Dillinger, Ferdiš Duša, Václav Fiala, František Kobliha, Jan Konůpek, Václav Mašek, Antonín Majer, Alois Moravec, Oldřich Menhart, Karel Němec, Mario Stretti, Antonín Strnadel, Karel Svolinský, T. F. Simon, Karel Stech, Karel Štika. Praha 1942. Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Titulní list (dřevoryt), iniciála (dřevoryt), ilustrace v textu (dřevoryt). 920
   • #1115 1948 - Horný Jaroslav: Přadeno. Básně. Obálka Petr Dillinger. Praha 1948. Edvard Fastr. Tisk Státní tiskárna, 8°. Náklad 2 000 výtisků. Protititul (kresba). 1115
   • #1649 1940 - Bibliofil. Časopis pro pěknou knihu a její úpravu. Ročník 17. Obálka a grafická úprava Oldřich Menhart. Kresba na obálce Petr Dil-linger. Uherské Hradiště 1940. Skupina moravských knihomilů. Tisk Karel Kryl, Kroměříž, 8°. Ilustrace v textu: exlibris František Kozák, str. 76 (kresba). 1649
   • #1676 1942 - Hollar. Sborník grafického umění. Ročník 18, svazek 3. Grafická úprava Method Kaláb, dřevoryt na obálce Petr Dillinger. Praha 15. září 1942. Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Celostránková ilustrace z knihy „Legenda o svaté Kateřině", str. 81 (reprodukce dřevorytu s kamena-tiskem). 1676
   • #1677 1942 - Hollar. Sborník grafického umění. Ročník 18, svazek 4. Grafická úprava Method Kaláb, dřevoryt na obálce Petr Dillinger. Praha 15. června 1942. Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Tisk Průmyslová tiskárna, 4°. Příloha: Method Kaláb „Drobná grafika v uměleckém dřevorytu" — titulní list (dřevoryt), iniciála (dřevoryt), ilustrace v textu (dřevoryt). 1677
   • #2161 1943 - PŮVODNÍ GRAFIKA V KRÁSNÉ KNIZE. Katalog k výstavě v síni Hollara, prosinec 1943. Úvod Miloslav Novotný. Ukázky knižní grafiky: Cyril Bouda, Petr Dillinger, Ferdiš Duša, Václav Fiala, František Kobliha, Jan Konůpek, Václav Mašek, Oldřich Menhart, Vladimír Silovský, Antonín Strnadel, Karel Svolinský, Karel Stech, KarelŠtika. Praha 1943. Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Ukázka ilustrace z „Legendy o sv. Kateřině" (zmenšená reprodukce dřevorytu). 2161
  • #186 Dimov Dimitr (1)
   • #1316 1961 - Dimov Dimitr: Tabák. Román. Překlad, poznámky a doslov Alena Maxova. Praha 1961. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (publ. č. 1216). „Klub čtenářů" sv. 130. Tisk Stráž, Vimperk, obálka ofsetem Polygrafia 3, 8°. Náklad 37 000 výtisků. Ediční obálka (kresba, psané písmo, dvoubarevný kreslený podtisk), název edice (psanépísmo), patitul (psané písmo), nakladatelská značka (psané písmo), titulní list (dvoubarevný: kresba, psané písmo, jako na obálce), tiráž (kresba a psané písmo, jako na obálce), grafická úprava, ediční vazba. 1316
  • #187 Ditrich Karel (1)
   • #2379 1943 - Ex libris Karel Ditrich. Knižní značka. Námět: dvě sovy na kamenném sloupci. 1943. Rozměr 75x51 mm. Exlibris (kresba s podtiskem, přisazené písmo). 2379
  • #188 Dlouhý Jaroslav (1)
   • #815 1940 - Dickmann Max: Matka Amerika. Román. Překlad Jaroslav Dlouhý. Grafická jiprava Stanislav Kohout. Vazba Jindřich Štýrský. Praha 1940. Evropský literární klub. „ELK". Tisk Jiří Jelen, Mělník, 8 °. Obálka (dvoubarevná kresba, přisazené písmo), nakladatelská značka na obálce (dvoubarevná kresba), vazba (kresba). 815
  • #189 Dobiáš Václav (2)
   • #979 1943 - Václav Talich. Soubor statí o životě a práci. Sborník k Talichovým šedesátinám. Uspořádání Otakar Šourek. Přispívatelé: Jiří Dostál, Otakar Šourek, Hubert Doležit, Stanislav Novák, Zdeněk Němec, Karel Šorm, Jaroslav Krombholc, Pavel Bořkovec, František Bartoš, A. M. Brousil, Václav Dobiáš. Obrazové přílohy. Praha 1943. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 880). Tisk Č. A. T., 8°. Náklad 2000 výtisků. Obálka: s použitím fotografie V. Talicha (typografická, kreslená viněta), celostránková ilustrace jako podtisk (kresba v šedé barvě), grafická úprava, vazba. 979
   • #2504 1960 - Hudební rozhledy. Časopis Svazu československých skladatelů. Ročník 13, číslo 9. Obálka Jaroslav Šváb. Praha 1. května 1960. Svaz československých hudebních skladatelů. Tisk Mír 3, 40. Záhlaví k článku Václava Dobiáše „Tož tedy patnáct let", str. _9j5 (kresba). 2504
  • #190 Dobrovský Josef (3)
   • #320 1929 - Dopisy neznámé šlechtičny Josefu Dobrovskému z roku 1796. Revize textu a předmluva V. A. Francev. Neprodejná prémie pro členy Spolku českých bibliofilů na památku stého výročí úmrtí J. Dobrovského. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1929. Spolek českých bibliofilů. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Náklad 600 výtisků na holandu Van Gelder. Protititul (mědirytina), titulní list (kresba), iniciála (kresba). 320
   • #1860 1953 - Filatelie. časopis československých filatelistů. Ročník 3, číslo 2. Praha 1. února 1953. Ministerstvo spojů — Orbis. Tisk Orbis 01, 8°. Ukázka známkové tvorby: návrhy na známky „Jaroslav Vrchlický", „K. J. Erben" a „Josef Dobrovský" str. 20— 21 (3 kresby). 1860
   • #1861 1953 - Filatelie. časopis československých filatelistů. Ročník 3, číslo 3. Praha 15. února 1953. Ministerstvo spojů — Orbis. Tisk Orbis 01, 8°. Ukázka známkové tvorby: „K. J. Erben 1853 — '953" » „Josef Dobrovský 1753-1933";, str. 43 (2 reprodukce poštovních známek), návrh na obálku prvního dne „Dobrovský, Erben, Kramerius, Kuku-iin, Vrchlický", str. 43 (kresba). 1861
  • #191 Dolanský Julius (1)
   • #1172 1949 - Puškin u nás. 1799—1949. Vydáno k stopade-sátému výročí básníkova narození. Uspořádání Julius Dolanský s redakčním kruhem. Grafická úprava Rudolf Hála. Praha 1949. Orbis — Svět sovětů. Tisk Orbis, 8°. Náklad 3300 výtisků. Obálka: portrét A. S. Puškina (kresba), převzato z časopisu Hollar. 1172
  • #192 Dolanský Ladislav (1)
   • #1161 1949 - Dolanský Ladislav: Hudební paměti. Vzpomínky na naše i světové hudebníky. Redakce a úvod Zdeněk Nejedlý. Obrazové přílohy. Vydáno k stopětadvacátému výročí narození Bedřicha Smetany a k čtyřicátému výročí smrti Ladislava Dolanského. 2. vydání. Praha 1949. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 1133). Tisk Č. A. T., 8°. Obálka: s použitím fotografie L. Dolanského (typografická, psané i přisazené písmo, 2 kreslené viněty), záhlaví kapitol (9 kreseb), grafická úprava, vazba. 1161
  • #193 Doležal František (1)
   • #2050 1961 - Výtvarná práce. Orgán Svazu československých výtvarných umělců, čtrnáctideník. Ročník 9, číslo 24. Praha 12. prosince 1961. Svaz československých výtvarných umělců. Tisk Rudé právo, 2 °. Ilustrace k článku Františka Doležala „K. H. Mácha v našem výtvarném umění", str. 4 (kresba štětcem). 2050
  • #194 Doležalová Z. (1)
   • #1516 1954 - Jelínková Zdeňka: Lidové tance na Slovácku. Spolupráce: Jaromír Běhúnek, František Bonus, A. Bílý, M. Nováček, Z. Doležalová. Úvod František Bonus. Praha 1954. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (publ. č. 755). „Národní tance", malá řada sv. 5. Tisk Orbis 3, 8°. Náklad 1000 výtisků. Ediční obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmo). 1516
  • #195 Doležit Hubert (1)
   • #979 1943 - Václav Talich. Soubor statí o životě a práci. Sborník k Talichovým šedesátinám. Uspořádání Otakar Šourek. Přispívatelé: Jiří Dostál, Otakar Šourek, Hubert Doležit, Stanislav Novák, Zdeněk Němec, Karel Šorm, Jaroslav Krombholc, Pavel Bořkovec, František Bartoš, A. M. Brousil, Václav Dobiáš. Obrazové přílohy. Praha 1943. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 880). Tisk Č. A. T., 8°. Náklad 2000 výtisků. Obálka: s použitím fotografie V. Talicha (typografická, kreslená viněta), celostránková ilustrace jako podtisk (kresba v šedé barvě), grafická úprava, vazba. 979
  • #196 Dolívka Josef (1)
   • #1298 1960 - Bezruč Petr: Kalina II. Báseň. Příprava k tisku Josef Dolívka. Tisk pro účastníky vzpomínkového večera druhého výročí úmrtí Petra Bezruce 17. února 1960. Kostelec na Hané 1960. Sdružení přátel díla Petra Bezruce. Tisk Moravské závody tiskařské, 8°. Celostránková ilustrace (kresba). 1298
  • #197 Domin Karel (8)
   • #85 1925 - Daneš Dr. J. V. — Dr. Karel Domin: Dvojím rájem. Díl první: Cesta na Jávu a po Jávě. S mapou, mnoha přílohami a 209 vyobrazeními. 2. vydání. Praha 1925. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, větší 8:. Obálka (typografická), vazba. 85
   • #86 1925 - Daneš Dr. J. V. — Dr. Karel Domin: Dvojím rájem. Díl druhý: Cesta po Austrálii a na Cey-lon. S mapou, mnoha přílohami a 324 vyobrazeními. 2. vydání. Praha 1925. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, větší 8 G. Obálka (typografická), vazba. 86
   • #87 1925 - Domin Dr. Karel: Za jižním sluncem. Zápisky přírodopisce z cesty po Středomoří. S dvanácti přílohami, 222 ilustracemi a mapou. Praha 1925. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Obálka (barevná kresba, přisazené písmo), grafická úprava, vazba. 87
   • #134 1926 - Domin Dr. Karel: Tatranské obrazy. S 64 fotografiemi autorovými. Praha 1926. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Obálka (kresba, přisazené písmo), záhlaví kapitol (25 kreseb), koncovky kapitol (11 kreseb), grafická úprava, vazba. 134
   • #256 1928 - Domin Dr. Karel: Cesty po západní Indii. Díl první. S mapou Indie, pěti obrazci v textu a 240 celostránkovými přílohami. Praha 1928. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Nakladatelská značka v protititulu, grafická úprava. 256
   • #318 1929 - Domin Dr. Karel: Dvacet tisíc mil po souši a po moři. Kniha první: Pod hvězdnatou vlajkou. S dvěma mapami a 240 celostránkovými přílohami, vesměs podle snímků autorových. Praha 1929. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, větší 8'. Obálka (typografická, s použitím fotografie), nakladatelská značka v protititulu, grafická úprava, vazba. 318
   • #319 1929 - Domin Dr. Karel: Dvacet tisíc mil po souši a po moři. Kniha druhá: Cesta po Západní Indii. S dvěma obrazci v textu a 184 celostránkovými přílohami, vesměs podle snímků autorových. Praha 1929. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, větší 8°. Obálka (typografická, s použitím fotografie), nakladatelská značka v protititulu, grafická úprava, vazba. 319
   • #451 1931 - Domin Dr. Karel: Dvacet tisíc mil po souši a po moři. Kniha třetí: Země kolibříků (Trinidad). S mapou a 112 celostránkovými přílohami, vesměs podle snímků autorových. Praha 1931. J. Otto. Tisk česká grafická Unie, větší 8°. Obálka (typografická, s použitím fotografie), nakladatelská značka v protititulu, grafická úprava, vazba. 451
  • #198 Dostál Jiří (2)
   • #979 1943 - Václav Talich. Soubor statí o životě a práci. Sborník k Talichovým šedesátinám. Uspořádání Otakar Šourek. Přispívatelé: Jiří Dostál, Otakar Šourek, Hubert Doležit, Stanislav Novák, Zdeněk Němec, Karel Šorm, Jaroslav Krombholc, Pavel Bořkovec, František Bartoš, A. M. Brousil, Václav Dobiáš. Obrazové přílohy. Praha 1943. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 880). Tisk Č. A. T., 8°. Náklad 2000 výtisků. Obálka: s použitím fotografie V. Talicha (typografická, kreslená viněta), celostránková ilustrace jako podtisk (kresba v šedé barvě), grafická úprava, vazba. 979
   • #1473 1948 - Dusík Jan Ladislav: Sonáta pro klavír es-dur. (Op. 44, č. 21) Nová revize a prstoklady prof. Vilém Kurz. Úvod (česky, rusky, anglicky, francouzsky) dr. Jiří Dostál. Praha 1948. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 769). Tisk Průmyslová tiskárna, 4 °. Obálka (typografická, kresba s podtiskem, přisazené písmo). 1473
  • #199 Dostálová Hana (1)
   • #260 1928 - Fournier Alain: Veliký Meaulnes. Román. Překlad Jaroslav Zaorálek. Vazba Hana Dostálová. Praha 1928. Rudolf Škeřík. „Symposion" sv. 33. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mimo náklad 550 číslovaných výtisků, z toho 50 na holandu Van Gelder, 500 na japanu Banzay. Titulní list (dřevoryt). 260
  • #200 Douba V. (2)
   • #1097 1947 - Vrba Jan: Chodský bílý týden. Pamětní záznamy. Přebal podle fotografie V. Douby, kresba na obálce Jan Paroubek. Praha 1947. česká grafická Unie. „Sebrané spisy Jana Vrby" sv. 72. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Náklad 11000 výtisků. Obálka na spisy J. Vrby (typografická), grafická úprava, vazba. 1097
   • #1098 1947 - Vrba Jan: Chodský černý týden. Pamětní záznamy. Přebal podle fotografie V. Douby, kresba na obálce Jan Paroubek. Praha 1947. Česká grafická Unie. „Sebrané spisy Jana Vrby" sv. 71. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Náklad 11 000 výtisků. Obálka na spisy J. Vrby (typografická), grafická úprava, vazba. 1098
  • #201 Doubravský Petr (1)
   • #2241 1959 - Večer dramatického tance. Pozvánka na taneční večer dne 24. dubna 1959. Pořad: Smetana, Ostrčil, Zelinka, Berkovec, Debussy, Cha-čaturjan, Šostakovič. Recitace Josef Chvalina a Rudolf Pellar, klavír Petr Doubravský. Praha 1959. Komorní divadlo. Tisk Středočeské tiskárny, 16 ° dvoulist. První strana: taneční studie (kresba). 2241
  • #202 Drachovský Josef (1)
   • #599 1936 - Drachovský judr. Josef 31. 3. 1876— 31. 3. 1936. Vzpomínky přátel, spolupracovníků a žáků. Redakce JUDr. Jan M. Novotný. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1936. Apollo rafineria, Bratislava — Slavia, pojišťovna, Praha — Pozemkový ústav, Olomouc — Akc. společnost pro zahraniční obchod, Praha — Společnost pro hospodářské a kulturní styky s Černomořím a Orientem, Praha, JUDr. J. M. Novotný. Tisk Průmyslová tiskárna, 8 °. Náklad 200 číslovaných výtisků na holandu Van Gelder. Titulní list (kresba). 599
  • #203 Drda Jan (3)
   • #1185 1950 - Drda Jan: Městečko na dlani. Román. Proti ti tul Otakar Mrkvička. 13. vydání, 1. v DP. Praha 1950. Družstevní práce (publ. č. 762). „Živé knihy" sv. 255. Tisk Práce, 8°. Náklad 20 000 výtisků. Ediční obálka a značka edice (dvoubarevné psané písmo), ediční vazba. 1185
   • #1186 1950 - Drda Jan: Němá barikáda. Povídky. 7. vydání, 1. v DP. Praha 1950. Družstevní práce (publ. č. 761). „Živé knihy" sv. 254. Tisk Práce, záv. J. R. Vilímek, 8°. Náklad 20000 výtisků. Ediční obálka a značka edice (dvoubarevné psané písmo), ediční vazba. 1186
   • #1832 1950 - Lidové noviny. List Svazu československých spisovatelů. Ročník 58, číslo 102. Praha 30. dubna 1950. Svaz československých spisovatelů. Tisk Orbis, 20. Titulní strana: ilustrace k článku Jana Drdy „Šedesát májů" (kresba). 1832
  • #204 Drozda Miroslav (1)
   • #2486 1967 - Říjen i9i7c-'67. Sborník poezie k padesátému výročí Říjnové revoluce. Mezinárodní redakce spisovatelských svazů Bulharska, československá, Madarska, Německa, Polska a SSSR. Redakce a úvodní slovo Miroslav Drozda (spolu s J. F. Frankem). Grafická úprava Oldřich Hlavsa, ilustrace Josef Brož, Josef čapek, Emil Filla, Václav Mašek, Václav Rabas, Karel Svolinský, Adolf Zábranský. Praha 1967. československý spisovatel (publ. č. 2734). Tisk Polygrafia 3, 40. Náklad 1000 výtisků. Celostránkové ilustrace (7 kreseb, z toho 1 barevná a 1 lavírovaná). 2486
  • #205 Dubay Orest (2)
   • #1883 1954 - Hollar. Sborník grafického umění. Ročník 26, svazek 1. Grafická úprava Method Kaláb, dřevoryt na obálce Orest Dubay. Praha, duben 1954. Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Tisk Orbis 3, 4°. Ilustrace z knihy Jaroslava Vrchlického „Píšťala Panova", str. 46 (reprodukce kamenorytiny). 1883
   • #1884 1954 - Hollar. Sborník grafického umění. Ročník 26, svazek 2. Grafická úprava Method Kaláb, dřevoryt na obálce Orest Dubay. Praha, červen 1954. Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Tisk Orbis 3, 40. Ilustrace z knihy „český rok" k článku Františka Dvořáka „Výtvamictví a kniha", str. 83 (kolorovaná kresba). 1884
  • #206 Dubrovská Tereza (3)
   • #259 1928 - Dubrovská Tereza: Černí a modří ptáci. Básně. Praha 1928. Kamilla Neumannová. Tisk Státní tiskárna, mědirytiny Jan Štenc, 8°. Náklad 200 výtisků na Zandersu, z toho 50 ručně kolorováno grafikem. Obálka (dřevoryt), titulní list (mědirytina), vstupní ilustrace (mědirytina), ilustrace v textu (8 mědirytin), tiráž (mědirytina), grafická úprava. (První cena v soutěži Spolku českých bibliofilii o nejkrásnější knihu roku.) 259
   • #359 1929 - Tresič-Pavičič Antun: Soumrak. Verše. Překlad Tereza Dubrovská. Úvod dr. Dragutin Prohaska. Praha 1929, J. Otto. „Ottova světová knihovna" sv. 1843—1846. Tisk česká grafická Unie, 16°. Ediční obálka (typografická), grafická úprava. 359
   • #2546 1933 - SONDERABZUG AUS DEM GuTENB ERG-JaHR buch 1933. Zvláštní otisk z německého typografického sborníku Gutenberg-Jahrbuch 1933. Úvodní stať „české titulní listy z poslední doby" a grafická úprava Method Kaláb. Ukázky úprav titulních listů: Karel Dyrynk, Method Kaláb, Jan Konůpek, Karel Svolinský. 1933. Místo vydání, nakladatel a tisk neuveden, 40. Ukázky grafické úpravy titulních listů a dvoulistů: „Český bibliofil", 1931 (grafická úprava), Tereza Dubrovská „Černí a modří ptáci", 1928 (grafická úprava s reprodukcí mědirytiny), Stendhal „Kruté lásky", 1930 (grafická úprava s reprodukcí dřevorytu), „Písničky jarmareční", 1930 (grafická úprava s reprodukcí dvoubarevného dřevorytu), „Tři eddické písně", 1930 (grafická úprava s kreslenou iniciálou), Petr Bezruč „Putování Těšínském", 1931 (grafická úprava s reprodukcí dvoubarevného dřevorytu), Vojtěch Martínek „Romance o Ondrášovi", 1931 (grafická úprava s dvoubarevnou kresbou), „Pamětní list druhé schůzky moravských bibliofilů a exlibristů v Kroměříži", 1929 (grafická úprava s reprodukcí dřevorytu). 2546
  • #207 Dubská Gabriela (1)
   • #2483 1967 - Nový zlatý věnec. Antologie české literatury pro mládež z doby mezi dvěma světovými válkami. Redakce František Hrubín, Vladimír Kovářík, Eduard Petiška, Zdeněk Vavřík. Ilustrace Josef čapek, V. H. Brunner, Josef Lada, Zdenek Seydl, Karel Svolinský, František Tichý, Jiří Trnka, Jan Zrzavý a další. Poznámky o autorech Vladimír Kovářík, o ilustrátorech Gabriela Dubská. Obálka Zdeněk Sklenář, výběr obrázků a grafická úprava Gabriela Dubská. Praha 1967. Státní nakladatelství dětské knihy (publ. č. 2704). „Pro malé čtenáře". Tisk Polygrafia 1, 8°. Náklad 30 000 výtisků. Celostránkové ilustrace (1 barevná reprodukce oleje, 1 kresba). 2483
  • #208 Dudešek Karel (1)
   • #747 1938 - Slavík Bedřich: K. H. Hilar intimní. Vzpomínky. Vazba Karel Dudešek. Praha 1938. Vilém Šmidt. „Kytice" sv. 1. Tisk Karel Kryl, Nový Jičín, 8 °. Náklad 110 číslovaných výtisků na holandu Van Gelder. Obálka (typografická, pod negativně tištěným titulem kresba štětcem), protititul (dřevoryt), grafická úprava. 747
  • #209 Duhamel Georges (1)
   • #1067 1947 - Duhamel Georges: Hudba utěšitelka. Studie. Překlad Dagmar Malá. Obálka Jan Nováček, s použitím kresby Antonína Procházky. Praha 1947. Rudolf Škeřík. „Symposion" sv. 160. Tisk Státní tiskárna, 8°. Náklad 4000 výtisků. Kromě vydání na antiku 150 číslovaných výtisků na simili japanu. Vazba (viněta). 1067
  • #210 Duchoň Stanislav (1)
   • #2542 1953 - Mozart Wolfgang Amadeus: Quartet in f major for oboe, violin, viola and violoncello, k. 370. Nahrávka Stanislav Duchoň, Václav Snítil, Josef Kaďousek, Viktor Moučka. Sonatas for organ tmo violins and bass k. 328, 67, 336. Nahrávka Milan Šlechta, Josef Vlach, Václav Snítil, Viktor Moučka. Pro Artii. Praha 1953. Supraphon Records. 33 1/3. „LPM 320". Tisk neuveden, Made in Czechoslovakia, formát 26x26 cm. Titulní strana gramo-obalu: portrét W. A. Mozarta (kresba s dvoubarevným podtiskem, psané i přisazené písmo). 2542
  • #211 Duncanová Elisabeth (2)
   • #1602 1932 - Eva. Časopis vzdělané ženy. Ročník 4, číslo 7. Grafická úprava Vojtěch Michal. Praha 1. února 1932. Melantrich. Tisk Melantrich, větší 40. Ilustrace k článku Emanuela Siblíka „V rytmické íkole Alžběty Duncanové", str. 5 (kresba). 1602
   • #2132 1934 - Večer rytmiky a tanečního umění školy Elisabety Duncanové. Pozvánka na večer, pořádaný v sále pražské Unitarie na paměť třicetiletého trvání školy dne 17. března 1934. Praha 1934. Společnost Elisabety Duncanové. Tisk neuveden, 8°. První strana (dřevoryt). 2132
  • #212 Duncanová Isadora (2)
   • #706 1937 - Siblík Emanuel: Antické krásno v moderním tanci. Od Platona k Duncanové. Vydáno na paměť desátého výročí smrti Isadory Duncanové. Obálka Antonín Landa. Ilustrace Karel Svolinský (3), Emanuel Frinta (3), Antonín Landa (5), Zdena Mašková (1). Praha 1937. Společnost Elisabety Duncanové. Tisk Karel Kryl, Nový Jičín, 8°. Náklad 100 číslovaných výtisků na holandu Van Gelder, 900 nečíslovaných na antiku. Obálka (typografická), ilustrace (3 kresby). 706
   • #1068 1947 - Duncanová Isadora: Tanec. Překlad a doslov Jan Rey. Praha 1947. Družstvo Dílo přátel umění a knihy (publ. č. 20). „Terpsichora" sv. 14. Tisk Pragotisk, 8 °. Náklad 2200 výtisků. Obálka (kresba, přisazené písmo), protititul (kresba, táž jako na obálce), celostránkové ilustrace (3 kresby). 1068
  • #213 Durych Jaroslav (3)
   • #201 1927 - Durych Jaroslav: Sedmikráska. Román. Luxusní vydání ilustrované. Praha 1927. Ladislav Kuncíř. „Philobiblon" sv. 2. Tisk Průmyslová tiskárna, 16 °. Náklad 100 číslovaných výtisků na ručním papíře, 2 výtisky ručně kolorovány umělcem. Obálka (kresba: motýl), titulní list (kresba), celostránkové ilustrace (7 kreseb), grafická úprava. 201
   • #202 1927 - Durych Jaroslav: Sedmikráska. Román. Obyčejné vydání. Praha 1927. Ladislav Kuncíř. Tisk Průmyslová tiskárna, 160. Obálka (barevná kresba: dívčí hlava), titulní list (kresba), vazba. 202
   • #203 1927 - Durych Jaroslav: Sedmikráska. Román. 2. vydání. Praha 1927. Ladislav Kuncíř. „Dílo Jaroslava Durycha". Tisk Průmyslová tiskárna, 16°. Obálka (barevná kresba: dívčí hlava), titulní list (kresba). 203
  • #214 Dusík Jan Ladislav (1)
   • #1473 1948 - Dusík Jan Ladislav: Sonáta pro klavír es-dur. (Op. 44, č. 21) Nová revize a prstoklady prof. Vilém Kurz. Úvod (česky, rusky, anglicky, francouzsky) dr. Jiří Dostál. Praha 1948. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 769). Tisk Průmyslová tiskárna, 4 °. Obálka (typografická, kresba s podtiskem, přisazené písmo). 1473
  • #215 DušaFerdiš (3)
   • #464 1931 - Kopta Josef: Člověk v horách. Prózy. Dřevoryty Ferdiš Duša. Hranice 1931. Josef Hladký. „Amfora" sv. 21. Tisk Kryl a Scotti, Novýjičín, 8 °. Náklad 250 číslovaných výtisků na ručním papíře. Obálka (typografická), grafická úprava. 464
   • #920 1942 - Kaláb Method: Drobná grafika v uměleckém dřevorytu. Příloha sborníku Hollar, ročník 8., svazek 4. Dřevoryty: Jaroslav Benda, Cyril Bouda, Antonín Burka, Petr Dillinger, Ferdiš Duša, Václav Fiala, František Kobliha, Jan Konůpek, Václav Mašek, Antonín Majer, Alois Moravec, Oldřich Menhart, Karel Němec, Mario Stretti, Antonín Strnadel, Karel Svolinský, T. F. Simon, Karel Stech, Karel Štika. Praha 1942. Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Titulní list (dřevoryt), iniciála (dřevoryt), ilustrace v textu (dřevoryt). 920
   • #2161 1943 - PŮVODNÍ GRAFIKA V KRÁSNÉ KNIZE. Katalog k výstavě v síni Hollara, prosinec 1943. Úvod Miloslav Novotný. Ukázky knižní grafiky: Cyril Bouda, Petr Dillinger, Ferdiš Duša, Václav Fiala, František Kobliha, Jan Konůpek, Václav Mašek, Oldřich Menhart, Vladimír Silovský, Antonín Strnadel, Karel Svolinský, Karel Stech, KarelŠtika. Praha 1943. Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Ukázka ilustrace z „Legendy o sv. Kateřině" (zmenšená reprodukce dřevorytu). 2161
  • #216 Dušan Pavel (1)
   • #381 1930 - Dušan Pavel: Příhody zajíce polňáka a jiné povídky o zvířatech. Ilustrace Jiří Židličky. Nové vydání. Praha 1930. J. Otto. „Knihovna Walden" 2. řada, sv. 2. Tisk česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka s kresbou J. Zidlického (typografická), grafická úprava, ediční vazba s kresbou Jiřího Zi" dlického. 381
  • #217 Duškovi manželé (1)
   • #1918 1956 - Filatelie. časopis československých filatelistů. Ročník 6, číslo 8. Praha 23. dubna 1956. Ministerstvo spojů — Orbis. Tisk Orbis 01, 8°. Titulní strana: ukázka známkové tvorby, série „Pražské jaro 1956" — W. A. Mozart, Josef Mysliveček, Jiří Benda, Manželé Duškovi (4 kresby), ukázka postupu při výrobě známek „Kroje", str. 114— 115 (10 reprodukcí barevných roztisků a 10 reprodukcí hotových poštovních známek). 1918
  • #218 Duun Olav (1)
   • #2354 1938 - Z knihovny ... Universální knižní značka pro nakladatelství Symposion do knihy Olava Du-una „Bůh se usmívá", Praha 1938. Námět: ptáče, v pozadí skaliska. 1938. Rozměr 88x65 mm. Exlibris (litografie s podtiskem, přisazené písmo). 2354
  • #225 Dvk Viktor (8)
   • #106 1925 - Dyk Viktor: Konec Hackenschmidův. Akta působnosti Čertova Kopyta. Praha 1925. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Vazba. 106
   • #107 1925 - Dyk Viktor: Prsty Habakukovy. Humoristický románek z doby omladiny. Praha 1925. J. Otto. Tisk česká grafická Unie, 8°. Obálka (kresba, kreslené písmo), grafická úprava, vazba. 107
   • #257 1928 - Dyk Viktor: Konec Hackenschmidův. Akta působnosti Čertova Kopyta. Kresba na obálce (portrét V. Dýka) Hugo Boettinger. 2. vydání. Praha 1928. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na lepším papíře s podpisem autora. Obálka (typografická úprava), vazba. 257
   • #258 1928 - Dyk Viktor: Pouť do Československa. Válečné paměti a vzpomínky z let 1914—1920. IniciályJ. Riedl. Sešitové a zároveň i knižní vydání. Praha 1928. J. Otto. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Grafická úprava. 258
   • #993 1945 - Dyk Viktor: Krysař. Próza. Praha 1945. Fr. Borový. Tisk Politika, hlubotiskové přílohy V. Neubert a synové, Praha, 40. Obálka (kresba, kreslené písmo), titulní list (kreslené písmo), celostránkové ilustrace (4 lavírované kresby), iniciály (26 kreseb), koncovka (kresba), grafická úprava. 993
   • #1579 1927 - U Ottů. Měsíční literární zpravodaj. Ročník 1927, číslo 10. Praha, prosinec 1927. J. Otto. Tisk česká grafická Unie, 40. Záhlaví (kreslené písmo), ukázka titulní dvoustrany Z knihy Lejly Hanum „ Vzpomínky na harém sultánů tureckých", str. ns—113 (kresba, grafická úprava), kresba z obálky knihy Jana Vrby „Nejsilnější vášeň", str. 115 (kresba), ukázka grafické úpravy: titulní list z Dykovy knihy „Konec Hackenschmidův", str. 116 (grafická úprava), nakladatelská značka. 1579
   • #1586 1928 - U Ottů. Měsíční literární zpravodaj. Ročník 1928, číslo 2. Praha, únor 1928. J. Otto. Tisk česká grafická Unie, 40. Záhlaví (kreslenépísmo), ilustrace na str. g (kresba), ukázka knižní grafiky: obálka na Dykův „Konec Hackenschmidův", str. 16 (grafická úprava). 1586
   • #1689 1943 - Národní politika pondělní. Deník. Ročník 61, číslo 355. Praha 27. prosince 1943. Politika. Tisk Politika, 2 °. Ilustrace k článku Františka Skácelíka „Nezapomenutelný Viktor Dyk", str. 2 (kresba). 1689
  • #219 Dvorský Bohumír (1)
   • #1243 1955 - Pěvci slezských písní. Soubor třinácti básní Petra Bezruce. Uspořádání a příprava pro tisk Matouš Jurák. Úvodní báseň Jaroslav Seifert. Ilustrace Vincenc Beneš, Max Švabinský, Alois Schneiderka, Cyril Bouda, Václav Rabas, J. W. Mezerová, Vojtěch Sedláček, Jožka Baruch, Karel Svolinský, Bohumír Dvorský, Václav Karel, Stanislav Krátký, Martin Benka, Jan Zrzavý. Vydáno k osmdesátým osmým narozeninám básníkovým. Olomouc 1955. Oblastní výbor roh Svazu zaměstnanců železnic. Tisk ofsetem Moravská Grafia 02, Opava, 40. Náklad 800 číslovaných výtisků, podepsaných oběma básníky a všemi výtvarníky. Obálka (kresba, psané písmo), titulní list (kresba, psané písmo), báseň Jaroslava Seiferta (psané písmo), celostránková ilustrace k básni „Kalina II." (barevná kresba), obsah (psané písmo), tiráž (psané písmo), koncová viněta (kresba), grafická úprava. 1243
  • #220 Dvořák Antonín (44)
   • #1425 1941 - Dvořák Antonín: My cizinou jsme bloudili. Píseň Bohuše a Julie z opery „Jakobín". Zpěv a klavír. Text Marie Červinková-Riegro-vá. Praha 1941. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 754). Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Obálka (dvoubarevná kresba, přisazené písmo). 1425
   • #1426 1941 - Dvořák Antonín: Píseň Rusalky o měsíčku. (Z opery Rusalka.) Zpěv a klavír. Text Jaroslav Kvapil. 13. vydání. Praha 1941. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 44). Tisk Průmyslová tiskárna, 4 °. Obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmo). 1426
   • #1429 1942 - Dvořák Antonín: My cizinou jsme bloudili. Píseň Bohuše a Julie z opery „Jakobín". Zpěv a klavír. Text Marie Červinková-Riegro-vá, 2. vydání. Praha 1942. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 754). Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Obálka (dvoubarevná kresba, přisazené písmo). 1429
   • #1430 1942 - Dvořák Antonín: Rusalka. (Op. 114). Lyrická pohádka o třech jednáních.^ Libreto Jaroslav Kvapil. Klavírní výtah. Úprava Josef Faměra. Dvojjazyčný text, překlad do němčiny JosaWill. 12. vydání. Praha 1942. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 44). Tisk Č. A. T., 40. Obálka (kresba, přisazené písmo). 1430
   • #1443 1944 - Dvořák Antonín: Čert a Káča. (Op. 112). Opera o třech jednáních podle české národní pohádky. Libreto Adolf Wenig. Klavírní výtah, úprava skladatel. Revize Otakar Šourek. Dvojjazyčný text; překlad do němčiny dr. Richard Batka. 3. vydání. Praha 1944. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 43). Tisk Č. A. T., 40. Obálka (barevná kreba, psané písmo). 1443
   • #1444 1944 - Dvořák Antonín: My cizinou jsme bloudili. Píseň Bohuše a Julie z opery „Jakobín". Zpěv a klavír. Text Marie červinková-Riegrová. 3. vydání. Praha 1944. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 754). Tisk Průmyslová tiskárna, 4°. Obálka (dvoubarevná kresba, přisazené písmo). 1444
   • #1459 1946 - Dvořák Antonín: My cizinou jsme bloudili. Píseň Bohuše a Julie z opery „Jakobín". Zpěv a klavír. Text Marie červinková-Riegro-vá. 4. vydání. Praha 1946. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 754). Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Obálka (dvoubarevná kresba, přisazené písmo). 1459
   • #1460 1946 - Dvořák Antonín: Píseň Rusalky o měsíčku. (Z opery Rusalka.) Zpěv a klavír. Text Jaroslav Kvapil. 15. vydání. Praha 1946. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 44). Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmo). 1460
   • #1482 1949 - Dvořák Antonín: Rusalka. (Op. 114.) Lyrická pohádka o třech jednáních. Libreto Jaroslav Kvapil. Klavírní výtah. Úprava Josef Faměra. Redakce a revize Otakar Šourek. Dvojjazyčný text; překlad do němčiny JosaWill. 14. vydání. Praha 1949. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 44). Tisk Impressa, 40. Obálka (tříbarevná kresba, kreslené písmo), vazba. 1482
   • #1500 1951 - Dvořák Antonín: Čert a Káča. (Op. na.) Opera o třech jednáních. Libreto Adolf Wenig. Klavírní výtah. Revize a úvod Otakar Šourek. 4. vydání. 1. v Orbisu. Praha 1951. Orbis, Národní hudební vydavatelství. Tisk Grafické tiskárny 0301, 4°. Obálka (tříbarevná kresba, psané písmo). 1500
   • #1506 1952 - Dvořák Antonín: Píseň Rusalky o měsíčku. Zpěv a klavír. Text Jaroslav Kvapil. 1. vydání v Orbisu. Praha 1952. Orbis, Národní hudební vydavatelství (publ. č. 1055). „Dílo Antonína Dvořáka", skladby vokální. Tisk Orbis 3, 40. Náklad 2200 výtisků, dotisk. Obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmo). 1506
   • #1507 1952 - Dvořák Antonín: Rusalka. (Op. 114.) Lyrická pohádka o třech dějstvích. Libreto Jaroslav Kvapil. Klavírní výtah Josef Faměra. Úvod Otakar Šourek. 15. vydání, 1. v Orbisu. Praha 1952. Orbis, Národní hudební vydavatelství (publ. č. 1057). „Dílo Antonína Dvořáka", skladby dramatické. Tisk Orbis 3, 4°. Náklad 3200 výtisků. Obálka (kresba, přisazené písmo). 1507
   • #1508 1952 - Dvořák Antonín: Rusalka's Song of the Moon. (Píseň Rusalky o měsíčku.) Zpěv a klavír. Text Jaroslav Kvapil. Překlad do angličtiny neuveden. Praha 1952. Orbis—Artia— Boosey and Hawkes, Ltd. London, New York, Oceanside, USA (publ. č. 1055). Tisk Printed in Czechoslovakia, 40. Obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmo). 1508
   • #1509 1952 - Dvořák Antonín: Rusalka's song to the Moon. (Píseň Rusalky o měsíčku.) Zpěv a klavír. Text Jaroslav Kvapil. Překlad do angličtiny neuveden. Praha 1952. Artia, Czechoslovakia (mutace Orbis, publ. č. 1055). Tisk Printed in Czechoslovakia, 40. Obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmo). 1509
   • #1510 1952 - Dvořák Antonín: Rusalka's song to the Moon. (Píseň Rusalky o měsíčku.) Zpěv a klavír. Text Jaroslav Kvapil. Překlad do angličtiny neuveden. Praha 1952. Boosey and Hawkes, Ltd. London, New York, Oceanside, USA (mutace Orbis, publ. č. 1055). Tisk Printed in Czechoslovakia, 40. Obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmo). 1510
   • #1515 1954 - Dvořák Antonín: Rusalka's lied an den Mond. (Píseň Rusalky o měsíčku.) Zpěv a klavír. Text Jaroslav Kvapil. Překlad do němčiny Robert Brock. Praha 1954. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění — Export Artia (mutace Orbis, publ. č. 1055). Tisk Printed in Czechoslovakia, 40. Obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmo). 1515
   • #1527 1957 - Guldener Bernard, Václav Juda Novotný: Král a uhlíř. Operní libreto. Příprava ke kritickému vydání Jarmil Burghauser. Grafická úprava František Holman. 1. vydání v Snklhu. Praha 1957. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (publ. č. 2050). „Operní libreta Antonína Dvořáka" sv. 1. Tisk Orbis 3, 8°. Náklad 2000 výtisků. Obálka (kresba, přisazené písmo), nakladatelská značka na obálce (psanépísmo), titulní list (kresba). 1527
   • #1529 1958 - Dvořák Antonín: Der Jakobiner. (Jakobín.) Op. 84. Oper in drei Akten. Libreto Marie červinková-Riegrová. Překlad do němčiny Kurt Honolka. Úvod Otakar Šourek. Klavírní výtah. Kassel 1958. Dilia, Praha — Alkor Edi-tion, Kassel. Tisk Printed in Germany, 40. Obálka (čtyřbarevná kresba, přisazené písmo). 1529
   • #1539 1960 - Dvořák Antonín: Rusalka. (Op. 114.) Lyrická pohádka o třech jednáních. Libreto Jaroslav Kvapil. Klavírní výtah Karel šolc. Tříjazyčný text; překlad do němčiny Robert^Brock, do angličtiny Daphne Rusbridgeová. Úvod Karel Šourek (česky, rusky, německy, anglicky, francouzsky). Praha 1960. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění — Artia (publ. č. 3000). Tisk Polygrafia 3, Printed in Czechoslovakia, 40. Náklad 2000 výtisků. Obálka (tříbarevná kresba, kreslené písmo). 1539
   • #1540 1961 - Červinková-Riegrová Marie: Dimitrij. Operní libreto. Příprava k vydání Jarmil Burghauser. Grafická úprava František Holman. Praha 1961. Státní hudební vydavatelství (publ. č. 45). „Operní libreta Antonína Dvořáka" sv. 2. Tisk Polygrafia 3, 8°. Náklad 1000 výtisků. Obálka (dvoubarevná kresba), titulní list (kresba). 1540
   • #1838 1951 - Filatelie. časopis československých filatelistů. Ročník 1, číslo 4. Praha 27. dubna 1951. Práce. Tisk Práce 6, 8°. Titulní strana: návrh na známku „Antonín Dvořák" k Pražskému hudebnímu jaru 1951 (kresba), návrh na obálku prvního dne „Mezinárodní hudební festival Pražské jaro 1951", str. 51 (kresba). 1838
   • #1877 1954 - Filatelie. časopis československých filatelistů. Ročník 4, číslo 9. Praha 1. května 1954. Ministerstvo spojů — Orbis. Tisk Orbis 01, 8°. Titulní strana: návrh na známku „Rok české hudby I954 — Antonín Dvořák" (kresba), návrhy na sérii známek „Rok české hudby 1954": Smetana, Dvořák, Janáček (3 kresby tuíkou). 1877
   • #1878 1954 - Filatelie. časopis československých filatelistů. Ročník 4, číslo 10. Praha 15. května 1954. Ministerstvo spojů — Orbis. Tisk Orbis 01, 8°. Titulní strana: návrh na známku „Rok české hudby 1954 — Bedřich Smetana" (kresba), ukázky známkové tvorby: série „Rok české hudby 1954" — Smetana, Janáček, Dvořák, str. 147—148 (3 reprodukce poštovních známek), „600 let Karlovy university" str. 149 (2 reprodukce poštovních známek). 1878
   • #1896 1955 - Filatelie. časopis československých filatelistů. Ročník 5, číslo 7. Praha 1. dubna 1955. Ministerstvo spojů — Orbis. Tisk Orbis 01, 8°. Ukázka známkové tvorby: série „Rok české hudby '954" — Smetana, Dvořák, Janáček, str. 102 (3 reprodukce poštovních známek). 1896
   • #1901 1955 - Hudební novinky. Nakladatelský časopis. Ročník 1955. Praha, leden— únor 1955. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění. Tisk Svoboda, 8°. Ukázka obálky na katalog „Antonín Dvořák, souborné vydání díla", str. 2 (kresba, psané písmo), portrét A. Dvořáka (kresba). 1901
   • #1903 1955 - Klub čtenářů. Nakladatelský časopis pro členy Klubu čtenářů. Ročník 1955. Grafická úprava Jaroslav Šváb. Praha, únor 1955. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění. Tisk Svoboda, 40. Ukázka obálky na katalog „Antonín Dvořák, souborné vydání díla" (kresba, psané písmo). 1903
   • #1909 1955 - Philatelic Magazíne. Časopis britských filatelistů. Ročník 1955. Manchester — London, březen 1955. Harris Publications, Ltd. Tisk Percy Brothers, London, 8°. Ukázka známkové tvorby k článku Edgara Lewyho „Stamp designs of Karel Svolinsky", str. 175—176: návrh k známce „L. van Beethoven" (kresba), „Lidice", „Antonín Dvořák" a „600 let Karlovy university" (3 reprodukce poštovních známek, z toho 2 s kupónem). 1909
   • #1912 1955 - Za čtenářem. Měsíčník pro pracovníky s knihou. Ročník 2, číslo 1. Grafická úprava Alois Hodek. Praha 11. ledna 1955. Hlavní správa vydavatelstev, tiskáren a knižního obchodu — Orbis. Tisk Svoboda, 4°. Ukázka obálky katalogu „Antonín Dvořák, souborné vydání díla", str. 7 (kresba, psané písmo). 1912
   • #1924 1956 - Hudební novinky. Nakladatelský časopis o nových hudebninách a knihách o hudbě. Ročník 1956, číslo 1. Praha, leden—březen 1956. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění. Tisk Svoboda, 8°. Záhlaví k článku „Antonín Dvořák, souborné vydání díla", str. 3 (kresba, psané písmo), reprodukce obálek na hudebniny k článku Václava Mikoty „Karel Svolinský se zasloužil o české hudebniny", str. 4—5 (3 barevné kresby). 1924
   • #1951 1957 - Hudební novinky. Nakladatelský časopis o nových hudebninách a knihách o hudbě. Ročník 1957, číslo 1. Grafická úprava Antonín Mašek. Praha, leden—březen 1957. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění. Tisk Svoboda, 40. Ukázky ilustrací hudebnin: psaný titul katalogu „Antonín Dvořák, souborné vydání díla" (psané písmo), ilustrace (kresba), obálka na klavírní výtah Smetanovy „Prodané nevěsty" (reprodukce barevné kresby). 1951
   • #2022 1960 - Hudební novinky. Nakladatelský časopis o nových hudebninách a knihách o hudbě. Ročník 1960, číslo 3. Praha, červenec—srpen 1960. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění. Tisk Svoboda, 8°. Titulní strana: kniíní obálka na klavírní výtah Dvořákovy „Rusalky" (dvoubarevná kresba, kreslené písmo). 2022
   • #2151 1940 - Slovanské tance Antonína Dvořáka. Pozvánka na taneční matiné Jarmily Jeřábkové a její skupiny v Městském divadle na Vinohradech dne 20. října 1940. Hudba orchestr F. O. K., dirigent František Škvor, kostýmy Karel Svolinský. Praha 1940. Městka divadla pražská. Tisk neuveden, 8° příčný formát dvou-list. Ilustrace: taneční studie (kresba). 2151
   • #2152 1940 - Slovanské tance Antonína Dvořáka. Program dopoledního matiné v Městském divadle na Vinohradech dne 20. října 1940. Hudba orchestr F. O. K., tance Jarmila Jeřábkova se svou skupinou, kostýmy Karel Svolinský. Úvodní stať Václav Renč. Praha 1940. Městské divadlo na Vinohradech. Tisk Průmyslová tiskárna, 8° dvoulist. První strana: taneční studie (kresba). 2152
   • #2171 1945 - Smetana Bedřich: Z českých luhů a hájů — Leoš Janáček: Mladí — Antonín Dvořák: Slovanské tance. Večer české hudby a tanců v Divadle 5. května dne 29. června 1945. Hudba orchestr F. O. K. a Pražské dechové kvinteto. Taneční skupiny Milci Mayerové, Jožky Saršeové a Jarmily Jeřábkové. Výtvarná spolupráce František Tróster, kostýmy Karel Svo-linský. Praha 1945. Revoluční odborové hnutí. Tisk neuveden, 8° skládačka. První strana: taneční studie (kresba). 2171
   • #2172 1945 - Taneční dopoledne. Program na taneční ma-tiné. Malé realistické divadlo dne 24. června 1945. Na pořadu Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Vítězslav Novák. U klavíru Milada Prandstetterová. Kostýmy Karel Svolinský. Praha 1945. Umělecká beseda. Tisk neuveden, 8° dvoulist. První strana: tanečnice (kresba), textová dvoustrana (psané písmo), grafická úprava. 2172
   • #2174 1945 - Taneční dopoledne. Pozvánka na taneční matiné v Malém realistickém divadle v Umělecké besedě dne 24. června 1945. Pořad: Smetana, Dvořák, Novák. Klavír Milada Prandstetterová, kostýmy Karel Svolinský. Praha 1945. Umělecká beseda. Tisk neuveden, 16 ° příčný formát dvoulist. Textová dvoustrana: taneční studie (kresba štětcem). 2174
   • #2217 1955 - Antonín Dvořák. Souborné vydání díla. Katalog hudebnin. Grafická úprava Alois Hodek. Praha 1955. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění — Kniha, n. p. Tisk Orbis 3, 8°. Obálka: portrét Antonína Dvořáka (kresba, psané písmo), titulní list (psané písmo), celostránková ilustrace: portrét A. Dvořáka (kresba). 2217
   • #2218 1955 - Antonín Dvořák. Souborné vydání díla. Katalog hudebnin. Grafická úprava Alois Hodek. 2. doplněné vydání. Praha 1955. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění — Kniha n. p., Tisk Orbis 3, 8°. Obálka: portrét Antonína Dvořáka (kresba s pod-tiskem, psané písmo), titulní list (psané písmo), ilustrace: portrét A. Dvořáka (kresba). 2218
   • #2263 1963 - Antonín Dvořák. Souborné vydání díla. Nakladatelský katalog hudebnin. Redakce Emi-lián Horbinger. Úvod a charakteristiky děl Antonína Dvořáka František Bartoš. Praha 1963. Státní hudební vydavatelství — Knižní velkoobchod. Tisk Středočeské tiskárny 104, 8 °. Náklad 3000 výtisků. Obálka: portrét Antonína Dvořáka (kresba s pod-tiskem, psané písmo), celostránková ilustrace: portrét A. Dvořáka (kresba). 2263
   • #2296 1959 - Dvořák Antonín: Rusalka. Čtyři desky. Nahrávka sólistů, sboru a orchestru Národního divadla v Praze. Dirigent Jaroslav Kromb-holc. Praha 1959. Gramofonové závody. „DV 5118" až „DV 5121". Tisk neuveden, formát 31x31 cm. Titulní strana čtyř gramo-obalu (kresba). 2296
   • #2306 1965 - Dvořák Antonín: Rusalka. Průřez operou. Nahrávka sólistů, sboru a orchestru Národního divadla v Praze. Dirigent Jaroslav Krombholc. Text na obálku Miloš Pokora. Obálka Ladislav Rada. Praha 1965. Státní hudební vydavatelství — Supraphon. „33 Mono — DV 5655 G". Tisk neuveden, formát 31x31 cm. Titulní strana gramo-obalu (kresba, přisazené písmo) 2306
   • #2466 1941 - Ročenka sirotčího spolku členů Národního divadla v Praze na rok 1941. Redakce dr. J. M. Kvapil. Obálka Luděk Kubeš. Praha 1941. Sirotčí, vdovský a podpůrný spolek členů Národního divadla. Tisk Česká grafická Unie, Praha, 8°. Celostránkové ilustrace: návrh na oponu do Dvořákova Jakobína (jednobarevná reprodukce barevné kresby), návrh jevištní výpravy k Dvořákovu Jakobínu (fotografie scény), návrh jevištní výpravy ke hře Williama Shakespeara Mnoho povyku pro nic (fotografie scény). 2466
   • #2506 1960 - Hudební rozhledy. Časopis Svazu československých skladatelů. Ročník 13, číslo 15. Obálka Jaroslav Šváb. Praha 1. srpna 1960. Svaz československých hudebních skladatelů. Tisk Mír 3, 40. Reprodukce obálky na klavírní výtah opery Antonína Dvořáka „Rusalka". str. 628 (barevná kresba, psané písmo). 2506
   • #2516 1963 - Hudební novinky. O nových hudebninách, knihách o hudbě a gramofonových deskách. Ročník 1963, číslo 2. Grafická úprava Jiří Kreuziger. Praha, březen—duben 1963. Státní hudební vydavatelství. Tisk Rudé právo, Brno, 4°. Reprodukce obálky „Souborného vydání díla Antonína Dvořáka", str. 60 (kresba, psané fjísmo). 2516
  • #221 Dvořák Antonín (grafik) (4)
   • #1365 1963 - A co básník. Antologie české poezie dvacátého století. Redakce textové části Jiří Šotola, Karel Šiktanc, Jiří Brabec, výtvarné části Václav Sivko. Úvod Jiří Šotola. Ediční poznámka a doslov Jiří Brabec. Obálka Miroslav Váša, grafická úprava Antonín Dvořák. Praha 1963. Mladá fronta (publ. č. 2006). „Máj" sv. 32. Tisk Mír, závod 2, 8°. Náklad 57 000 výtisků. Celostránková ilustrace: ukázka z knihy F. Šrámka „Splav", Fr. Borový iQ4i (kresba). 1365
   • #1935 1956 - Nový život. Měsíčník Svazu československých spisovatelů. Ročník 1956, číslo 1. Grafická úprava Antonín Dvořák. Praha 15. ledna 1956. Svaz československých spisovatelů. Tisk Orbis 1,4°. Obálka (kresba), ilustrace k básni Marie Pujmanové „Přijd, spánku", str. 1 (kresba), celostránková ilustrace k básni Miloše Jirko „ V dílné Karla Svolinského", str. 54 (kresba). 1935
   • #2035 1960 - Výtvarné umění, časopis Svazu československých výtvarných umělců. Ročník 9, číslo 10. Obálka Ludmila Vachtová a František Ježer-ský, grafická úprava Antonín Dvořák. Praha 15. února 1960. Svaz československých výtvarných umělců. Tisk Polygrafia 3, větší 40. Náklad 4300 výtisků. Ukázka knižní ilustrace k článku Adolfa Hoffmei-stra „Mezinárodní výstava knižního umění v Lipsku": celostránková ilustrace z knihy Marie Majerové „ Ča-rovný svět", str. 438 (akvarelovaná kresba). 2035
   • #2484 1967 - Pecháčková Františka: Věrnost. Román. Grafická úprava Antonín Dvořák. 3. vydání, 2. v CS. Praha 1967. československý spisovatel (publ. č. 2757). Tisk Stráž, Vimperk, 8°. Náklad 14 000 výtisků. Obálka (kresba,'přisazené písmo), protititul (kresba). 2484
  • #222 Dvořák František (5)
   • #2 1923 - Národní pohádky. Výbor z nejkrásnějších českých, moravských a slovenských lidových pohádek. Redakce a uspořádání Jan Satranský. Doprovodný výklad Josef Polívka. Praha 1923. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Obálka (barevná kresba, kreslené písmo). 2
   • #556 1934 - Ottův slovník naučný nové doby. Díl třetí. Svazek 1. Dodatky k velikému Ottovu slovníku naučnému. Šéfredaktor univ. prof. dr. Bohumil Němec. Praha 1934. J. Otto. Tisk neuveden, 40. Obálka na sešitové vydání (typografická), grafická úprava, vazba. 556
   • #1884 1954 - Hollar. Sborník grafického umění. Ročník 26, svazek 2. Grafická úprava Method Kaláb, dřevoryt na obálce Orest Dubay. Praha, červen 1954. Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Tisk Orbis 3, 40. Ilustrace z knihy „český rok" k článku Františka Dvořáka „Výtvamictví a kniha", str. 83 (kolorovaná kresba). 1884
   • #2111 1966 - Hollar. Sborník grafického umění. Ročník 35. Redakce dr. František Dvořák. Obálka, grafická úprava a vazba Jaroslav Šváb. Praha 1966. Nakladatelství československých výtvarných umělců (publ. č. 201). Tisk Polygrafia, větší 4°. Náklad 1200 výtisků. Ukázka z tvorby k článku Luboše Hlaváčka „K současné kresbě": celostránkové reprodukce „Mág", 1963, obr. č. 20 (barevná kresba štětcem) a „ Tanec", 1961, obr. č. 21 (kresba); k článku Libuše Brožkové „Ilustrované knihy v letech 1963—1964": celostránková ilustrace k „Básním" Francoise Villona, SNKLU 1963, obr. č. 29 (reprodukce dřevořezu). 2111
   • #2282 1966 - Euroexlibris Olomouc 66. Katalog mezinárodní výstavy knižních značek. Úvodní stati dr. Jaromír Lakosil, Jaroslav Ryška, dr. František Dvořák. Překlad do němčiny Otto F. Babler, do francouzštiny E. R. Bubelová. Ukázky exlibris od různých grafiků. Seznam vystavených prací Václav Křupka. Grafická úprava a vazba František Bělohlávek. Olomoucká Galerie výtvarného umění, září—říjen 1966. Olomouc 1966. Galerie výtvarného umění. Tisk Moravské tiskařské závody 11, Olomouc, 8°. Ukázka exlibris: Matúš Jurák, ig6g (reprodukce dvoubarevného dřevorytu). 2282
  • #223 Dvořák Karel (3)
   • #1014 1946 - Celakovský František Ladislav: Slovanské národní písně. Redakce a doslov Karel Dvořák. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1946. Ladislav Kuncíř. „Dílo F. L. Celakov-ského" sv. 1. „Kuncířovy knihy" sv. 358. Tisk Průmyslová tiskárna, 8 °. Náklad 4000 výtisků. Obálka (barenvá kresba, přisazená písmo). 1014
   • #1160 1949 - Čelakovský František Ladislav: Mudrosloví národu slovanského ve příslovích. Příprava, rejstřík, poznámky a doslov Karel Dvořák. 3. vydání. Praha 1949. Vyšehrad. „Dílo F. L. Čelakovského" sv. 2. Tisk Státní tiskárna 02, 8°. Náklad 5500 výtisků. Obálka (barevná kresba, přisazené písmo). 1160
   • #1182 1950 - Celakovský František Ladislav: Básnické spisy. Redakce a poznámky Karel Dvořák. Grafická úprava Jaroslav Polák. 4. vydání. Praha 1950. Vyšehrad. „Dílo F. L. Čelakovského" sv. 3. „Živý odkaz domova", knihovna národních klasiků sv. 3. Tisk Svoboda, 4, 8°. Náklad 5500 výtisků. Obálka (barevná kresba, přisazené písmo). 1182
  • #224 Dvořák Zdeněk (1)
   • #1277 1958 - In memoriam Zdeňka Dvořáka. Pamětní tisk k patnáctému výročí smrti sochaře, spolužáka prof. Karla Švolinského. Praha 1958. Vysoká škola uměleckoprůmyslová. Tisk školní dílna Umprum, 8° dvoulist. Ilustrace (dřevoryt), 1277
  • #226 Dvrvnk Karel (7)
   • #321 1929 - Dyrynk Karel: Pravidla sazby typografické. Iniciály Vojtěch Preissig. Grafická úprava Karel Dyrynk. 5. vydání. Praha 1929. Spolek Typografia. Tisk Státní tiskárna, 44x33 mm. Náklad 500 výtisků, z toho 100 číslovaných na japanu, s podobiznou Vojtěcha Preissiga. Protititul: portrét V. Preissiga (kresba). 321
   • #380 1930 - Druhá soutěž Spolku českých bibliofilů na třicet nejkrásnějších knih za rok 1929. Redakce Method Kaláb, Rudolf Hála. Úvod Jarmil Krecar. Obálka a výzdoba Jan Konůpek. Ukázky ilustrací a grafických úprav: Karel Dyrynk, Miloš Klicman, František Kobliha, Jan Konůpek, Zdeněk Kratochvíl, Václav Mašek, František Muzika, Karel Svolinský, Jaroslav Šváb, Max Švabinský. Grafická úprava Jan Konůpek a Method Kaláb. Praha 1930. Spolek českých bibliofilů. Tisk Průmyslová tiskárna, Státní tiskárna, Kryl a Scotti, Nový Jičín, 40. Náklad 222 výtisků na holandu Pan-nekoek. Přílohy, ukázky ilustrací (5 dřevorytu, 10 kreseb). 380
   • #573 1935 - Český bibliofil. Sborník, ročník sedmý. Prémie Spolku českých bibliofilů na rok 1935. Redakce dr. Jan Snobr, Karel Dyrynk, Method Kaláb, dr. Josef Volf. Ilustrace Václav Mašek, úprava Rudolf Hála. Praha 1935. Spolek českých bibliofilů. Tisk Orbis. Přílohy sedmé soutěže Česká grafická Unie, 40. Náklad 450 výtisků. Ukázky ilustrací: přílohy sedmé soutěže (1 kresba + grafická úprava, 1 dřevoryt -f- grafická úprava). 573
   • #588 1935 - Typografia Methodu Kalábovi k jeho PADESÁTINÁM 10. ČERVENCE 1935. Zvláštní otisk z odborného časopisu čs. knihtiskaři! Typografia, roč. 42, č. 6—7. Autoři textu: Emil Pacovský, Karel Dyrynk, Karel Svolinský, Rudolf Hála, Jan Konůpek, Oldřich Menhart, Arthur Novák, Miloslav Novotný, T. F. Šimon, Jindra Vichnar, Josef Volf aj. Dřevoryty Karel Svolinský a Arno Nauman. 16 příloh: zlomek typografického díla Methoda Kalába. Grafická úprava Oldřich Menhart. Praha 1935. Spolek Typografia. Tisk Průmyslová tiskárna, 4°. Tištěno na holandu. Obálka (dřevoryt), titulní list (kresba), záhlaví (dřevoryt), záhlaví-iniciála (dřevoryt), přílohy (1 dřevoryt, 1 kresba). 588
   • #598 1936 - Český bibliofil. Sborník, osmý ročník. Prémie Spolku českých bibliofilů na rok 1936. Redakce Jan Šnobr, Karel Dyrynk, Method Kaláb, Josef Volf. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1936. Spolek českých bibliofilů. Tisk Průmyslová tiskárna, přílohy Orbis, 40. Náklad 440 výtisků. Titulní list (kresba), vstupní celostránková ilustrace (litografie), iniciály (7 kreseb), záhlaví (2 kresby), vazba. Ukázky z osmé soutěže nejkrásnějších knih: titulní list (dřevorytj, viněta MK (kresba). ilustrace v textu (dřevoryt). 598
   • #928 1942 - Sborník pro exlibris a jinou užitkovou grafiku. Ročník čtvrtý. Praha 1942. Spolek sběratelů a přátel exlibris. Tisk Státní tiskárna (Karel Dyrynk), 8°. Příloha: 1 exlibris (barevná kresba). 928
   • #2546 1933 - SONDERABZUG AUS DEM GuTENB ERG-JaHR buch 1933. Zvláštní otisk z německého typografického sborníku Gutenberg-Jahrbuch 1933. Úvodní stať „české titulní listy z poslední doby" a grafická úprava Method Kaláb. Ukázky úprav titulních listů: Karel Dyrynk, Method Kaláb, Jan Konůpek, Karel Svolinský. 1933. Místo vydání, nakladatel a tisk neuveden, 40. Ukázky grafické úpravy titulních listů a dvoulistů: „Český bibliofil", 1931 (grafická úprava), Tereza Dubrovská „Černí a modří ptáci", 1928 (grafická úprava s reprodukcí mědirytiny), Stendhal „Kruté lásky", 1930 (grafická úprava s reprodukcí dřevorytu), „Písničky jarmareční", 1930 (grafická úprava s reprodukcí dvoubarevného dřevorytu), „Tři eddické písně", 1930 (grafická úprava s kreslenou iniciálou), Petr Bezruč „Putování Těšínském", 1931 (grafická úprava s reprodukcí dvoubarevného dřevorytu), Vojtěch Martínek „Romance o Ondrášovi", 1931 (grafická úprava s dvoubarevnou kresbou), „Pamětní list druhé schůzky moravských bibliofilů a exlibristů v Kroměříži", 1929 (grafická úprava s reprodukcí dřevorytu). 2546
  • #228 Eben Petr (1)
   • #1543 1963 - Eben Petr: Zauberspruch den liebsten zu beschworen. (Starodávné čarování milému.) Malá kantáta pro tři ženské hlasy a smíšený sbor. Překlad do němčiny Karl Bernhard. Kas-sel 1963. Bárenreiter Verlag (publ. č. 3935). Tisk Printed in Germany, 40. Obálka (kresba, přisazené písmo). 1543
  • #227 Eeden Frederik van (1)
   • #552 1934 - Eeden Frederik van: Bratři. Dramatická báseň. Překlad Miloš Seifert. Praha 1934. česká akademie věd a umění — J. Otto. „Sborník světové poesie" sv. 169. Tisk česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (typografická), grafická úprava. 552
  • #229 Eis Zdeněk (1)
   • #1336 1961 - Tatarka Dominik: Farská republika. Román. Překlad a doslov Zdeněk Eis. 2. vydání, 1. v Snklhu. Praha 1961. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (publ. č. 1313). „Klub čtenářů" sv. 143. Tisk Stráž 4, Vimperk, obálku ofsetem Polygrafia 3, 8°. Náklad 31 500 výtisků. Ediční obálka (kresba, psané písmo, dvoubarevný kresebný podtisk), název edice (psané písmo), patitul (psanépísmo), nakladatelská značka (psanépísmo), titulní list (dvoubarevný: kresba, psané písmo, jako na obálce), tiráž (kresba a psané písmo, jako na obálce), grafická úprava, ediční vazba. 1336
  • #230 Eisner Pavel (2)
   • #1121 1948 - Kožený střevíc. Dračí^ plán. Dvě povídky kung-an ze středověké Cíny. Překlad a úvod Jaroslav Průsek, verše Jarmila Urbánková a dr. Pavel Eisner. Praha 1948. Symposion — Rudolf Škeřík. „Duše východu" sv. 8. Tisk Státní tiskárna, 8°. Nákiad 2000 výtisků. Ediční značka na obálce, patitulu a v tiráži (kresba). 1121
   • #2470 1957 - Eisner Pavel: Mozart a česká národní kultura. Studie k dvoustému výročí skladatelova narození. Seznam skladeb W. A. Mozarta na deskách Supraphon Otakar Svoboda a Zdeněk Ron. Praha 1957. Kulturně osvětový odbor umělecké oblasti Gramofonových závodů (publ. č. 29). Tisk Průmyslové tiskárny 03, 8°. Obálka: portrét W. A. Mozarta a monogram WAM (kresba). 2470
  • #324 El Greco (1)
   • #854 1940 - Yestdijk Simon: El Greco, malíř absolutna. Životopisný román. Překlad Lída Faltová. Praha 1940. Rudolf Skeřík. „Symposion" sv. 126. Tisk Můller a spol., Turnov, hlubotisk J. Doležal, červený Kostelec, 8°. Kromě vydání na antiku 200 číslovaných výtisků na simili japanu. Vazba (viněta). 854
  • #231 Eliot George (1)
   • #15 1924 - Eliot George: Adam Bede. Román. Překlad Zdeněk Franta. Obálkové vydání. Praha 1924. J. Otto, 1903. „Anglická knihovna" řada 2, sv. 7. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (typografická). 15
  • #232 EmanovskýJ. (1)
   • #2378 1943 - Ex libris J. Emanovský. Knižní značka. Námět: dívčí hlava. 1943. Rozměr 100x55 mm. Exlibris (kresba). 2378
  • #233 Emerson Ralph Waldo (1)
   • #543 1933 - Thoreau Henry David: Walden čili život v lesích. Filosofie návratu k přírodě. Úvod Ralph Waldo Emerson. Překlad a předmluva Miloš Seifert. Nové vydání. Praha 1933. J. Otto. „Knihovna Walden" sv. 6. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (typografická), grafická úprava, ediční vazba. 543
  • #234 Empedokles z Akragantu (1)
   • #1082 1947 - Rolland Romain: Empedokles z akragantu. Překlad a doslov Arnošt Bareš. Praha 1947. Symposion — Rudolf Škeřík. „Kentaur" sv. 4. Tisk Muller a spol., Turnov, 8°. Náklad 2200 výtisků. Ediční značka na obálce, patitulu a v tiráži (kresba), předsádka, grafická úprava, vazba. 1082
  • #235 Enderling Pavel (1)
   • #207 1927 - Japonské prosy a verše. Překlad a poznámky Edgar Th. Havránek. Úvod Pavel Enderling. Praha 1927. J. Otto. „Ottova světová knihovna" sv. 1735—1738. Tisk česká grafická Unie, 16°. Ediční obálka (typografická), grafická úprava. 207
  • #236 Engelmiiller Karel (2)
   • #204 1927 - Engelmúller Karel: Opona tiše padá. Divadelní vzpomínky. Praha 1927. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Obálka (typografická, kresba, přisazené písmo), záhlaví k doslovu (kresba), grafická úprava. 204
   • #1575 1927 - U Ottů. Měsíční literární zpravodaj. Ročník 1927, číslo 6. Praha, červen 1927. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, 40. Ukázka knižní grafiky: titulní strana z knihy Karla Engelmůllera „Opona tiše padá", str. J2 (typografická). 1575
  • #237 Erben Karel Jaromír (4)
   • #840 1940 - Pět pohádek ze sbírek Karla Jaromíra Erbena a Boženy Němcové. Pět národních pohádek. Praha 1940. Společnost českého červeného kříže. Tisk Lidová tiskárna, 8°. Obálka (kresba). 840
   • #1860 1953 - Filatelie. časopis československých filatelistů. Ročník 3, číslo 2. Praha 1. února 1953. Ministerstvo spojů — Orbis. Tisk Orbis 01, 8°. Ukázka známkové tvorby: návrhy na známky „Jaroslav Vrchlický", „K. J. Erben" a „Josef Dobrovský" str. 20— 21 (3 kresby). 1860
   • #1861 1953 - Filatelie. časopis československých filatelistů. Ročník 3, číslo 3. Praha 15. února 1953. Ministerstvo spojů — Orbis. Tisk Orbis 01, 8°. Ukázka známkové tvorby: „K. J. Erben 1853 — '953" » „Josef Dobrovský 1753-1933";, str. 43 (2 reprodukce poštovních známek), návrh na obálku prvního dne „Dobrovský, Erben, Kramerius, Kuku-iin, Vrchlický", str. 43 (kresba). 1861
   • #1876 1954 - Filatelie. Časopis československých filatelistů. Ročník 4, číslo 8. Praha 15. dubna 1954. Ministerstvo spojů — Orbis. Tisk Orbis 01, 8°. Ukázka známkové tvorby: „Jaroslav Vrchlický 1853-1953", „K. J. Erben 1853-1953", „Před 125 lety zemřel Ludwig van Beethoven", str. 115— 116 (3 reprodukce poštovních známek). 1876
  • #238 Ernest Antonín (2)
   • #2524 1966 - Kviz. Měsíčník. Ročník i, sešit 2. Grafická úprava Antonín Ernest a Karel Housa. Praha, listopad 1966. Československá tisková kancelář. Knižnice časopisu „100 + 1 zahraniční zajímavost". Tisk Středočeské tiskárny 04, 8°. Ilustrace: principál ze Smetanovy „Prodané nevěsty", str. 4 (reprodukce barevné kresby) 2524
   • #2525 1966 - Kviz. Měsíčník. Ročník 1, sešit 3. Grafická úprava Antonín Jirnest a Karel Housa. Praha, prosinec 1966. československá tisková kancelář. Knižnice časopisu „100 + 1 zahraniční zajímavost". Tisk Středočeské tiskárny 04, 8°. Ilustrace z Chaucerových „Canterburských povídek", str. 3 (kresba). 2525
  • #239 Eulenberg Herbert (1)
   • #867 1941 - Eulenberg Herbert: Smrtelní — nesmrtelní. Galerie vynikajících umělců. Redakce a doslov Vojtěch Jirát. Překlad M. Lažanský a František Novák. Obálka a grafická úprava J. Petr. Praha 1941. Rudolf Škeřík. „Symposion" sv. 135. Tisk Múller a spol., Turnov, 8°. Kromě vydání na antiku 200 číslovaných výtisků na simili japanu. U výtisků na simili japanu titul ruční heliogravura (tisk Mirro Pegrassi), u výtisků na antiku reprodukce. Vazba (vineta). 867
  • #240 Evans Allen Roy (2)
   • #729 1938 - Evans Allen Roy: Sobi táhnou ... Vyprávění z nejvzdálenějšího severu. Překlad Lída Špačková. Praha 1938. Rudolf Škeřík. „Symposion" sv. 113. Tisk Můller a spol., Turnov, hlubotisk J. Doležal, Červený Kostelec, 8°. Kromě vydání na antiku 20 výtisků na anglickém papíře Albans, číslovaných I—XX, a 200 výtisků na simili japanu, číslovaných 1—200. Obálka (kresba, přisazené písmo), titulní dvoutrana (dvoubarevná kresba), celostránkové ilustrace (6 kreseb), grafická úprava, vazba (viněta). 729
   • #1109 1948 - Evans Allen Roy: Sobi táhnou... Vyprávění z nejvzdálenějšího severu. Překlad Lída Špačková. 2. vydání. Praha 1948. Rudolf Škeřík. „Symposion" sv. 113. Tisk Alois Šašek, Velké Meziříčí, hlubotisk J. Doležal, Červený Kostelec, 8°. Náklad 4000 výtisků. Obálka (kresba, přisazené písmo), titulní dvoustrana (dvoubarevná kresba), celostránkové ilustrace (6 kreseb), grafická úprava, vazba (viněta). 1109
  • #241 Evreinov B. A. (1)
   • #232 1927 - Rusko v boji za osvobození balkánských Slovanů roku 1877—1878. Autoři studií: B. A. Evreinov, A. V. Florovskij, M. A. Ino-strancev, E. F. Maksimovič, E. F. Smurlo. Překlad Pavel Papáček, A. Šrůt, J. Treťjakov. Praha 1927. J. Otto. „Ottova světová knihovna" sv. 1764—1768. „Kulturní statky ruského národa" sv. 6. Tisk Česká grafická Unie, 16 °. Ediční obálka (typografická), grafická úprava. 232
  • #242 Fábera Miloslav (1)
   • #817 1940 - Fábera Miloslav: Neklidná hranice. Román. Doslov Jiří Pober. Grafická úprava Stanislav Kohout. Praha 1940. Evropský literární klub. „ELK". Tisk Jiří Jelen, Mělník, 8°. Obálka (dvoubarevná kresba, přisazené písmo), nakladatelská značka na obálce (dvoubarevná kresba), vazba (kresba). 817
  • #243 Fabre Jean Henri (1)
   • #108 1928 - Fabre Jean Henri: Život pavouka. Překlad Bohumil Z. Nekovařík, dr. Jan Obenberger. Úvod Maurice Maeteríinck. Vazbové vydání. Praha 1925. Bohumil Z. Nekovařík, knihovna Walden. „Knihovna Walden" sv. 14. Tisk Neuber, Pour a spol., Plzeň, 8°. Ediční vazba; navržena roku 1928. 108
  • #244 Faltová Lída (8)
   • #703 1937 - Ramuz Charles Ferdinand: Džs na hoře. Román. Překlad Lída Faltová. Obálka a ilustrace Antonín Procházka. Praha 1937. Rudolf Ske-řík. „Symposion" sv. 99. Tisk Můller a spol., Turnov, 8 °. Kromě vydání na antiku 20 výtisků na anglickém papíře Cassiobury, číslovaných I—XX, a 200 výtisků na simili japanu, číslovaných 1—200. Vazba (viněta). 703
   • #764 1939 - Coolen Antoon: Dobrák vrah. Román. Před-mluva Jean Giong. Překlad Lída Faltová. Praha 1939. Rudolf Škeřík. „Symposion" sv. 114. Tisk Muller a spol., Turnov, 8 °. Kromě vydání na antiku 20 výtisků na anglickém papíře Albans číslovaných I—XX, a 200 výtisků na simili japanu, číslovaných 1—200. Obálka (dvoubarevný dřevoryt, přisazené písmo), protititui (dvoubarevný dřevoryt), ilustrace-záhlaví (4. dvoubarevné dřevoryty, jeden z nich použit na obálce), vazba (viněta). 764
   • #843 1940 - Roussel Romain: Údolí bez jara. Román. Překlad Lída Faltová. Praha 1940. Rudolf Ške-řík. „Symposion" sv. 125. Tisk Miiller a spol., Turnov, 8 °. Kromě vydání na antiku 20 výtisků na anglickém papíře Croxley číslovaných I—XX a 200 na domácím simili japanu číslovaných 1—200. Obálka (kresba, přisazené písmo), protititul (dvoubarevná kresba), grafická úprava, vazba (viněta). 843
   • #854 1940 - Yestdijk Simon: El Greco, malíř absolutna. Životopisný román. Překlad Lída Faltová. Praha 1940. Rudolf Skeřík. „Symposion" sv. 126. Tisk Můller a spol., Turnov, hlubotisk J. Doležal, červený Kostelec, 8°. Kromě vydání na antiku 200 číslovaných výtisků na simili japanu. Vazba (viněta). 854
   • #864 1940 - Walschap Gerard: Člověk dobré vůle. Román. Překlad Lída Faltová. Grafická úprava a vazba Jindřich Štýrský. Praha 1940. Evropský literární klub. „ELK." Tisk Orbis, 8 °. Obálka (dvoubarevná kresba, přisazené písmo), nakladatelská značka na obálce (dvoubarevná kresba), vazba (kresba). 864
   • #893 1941 - Schneider Manfred: Don Francisco de Goya. Život mezi zápasníky s býky a králi. Překlad Lída Faltová. Grafická úprava Jan Pavlát. 2. vydání. Praha 1941. Rudolf Škeřík. „Symposion" sv. g2. Tisk Múller a spol., Turnov, hlubotisk J. Doležal, červený Kostelec, 8 °. Vazba (viněta). 893
   • #912 1941 - Weismantel Leo: Lionardo da Vinci. Příběh malíře, který se odvážil pohlížet bohu a světu v tvář. Překlad Lída Faltová. Praha 1941. Rudolf Škeřík. „Symposion" sv. 141. Tisk Miiller a spol., Turnov, hlubotisk J. Doležal, červený Kostelec, 8 °. Kromě vydání na antiku 200 číslovaných výtisků na simili japanu. Vazba (viněta). 912
   • #1033 1946 - Ramuz Charles Ferdinand: Zpívající pastvina. Román. Překlad Lída Faltová. Protititul a ilustrace Antonín Procházka. Praha 1946. Rudolf Skeřík. „Symposion" sv. 152. Tisk Můller a spol., Turnov, 8°. Kromě vydání na antiku 200 číslovaných výtisků na simili j'apanu. Vazba (viněta). 1033
  • #245 Faměra Josef (3)
   • #1430 1942 - Dvořák Antonín: Rusalka. (Op. 114). Lyrická pohádka o třech jednáních.^ Libreto Jaroslav Kvapil. Klavírní výtah. Úprava Josef Faměra. Dvojjazyčný text, překlad do němčiny JosaWill. 12. vydání. Praha 1942. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 44). Tisk Č. A. T., 40. Obálka (kresba, přisazené písmo). 1430
   • #1482 1949 - Dvořák Antonín: Rusalka. (Op. 114.) Lyrická pohádka o třech jednáních. Libreto Jaroslav Kvapil. Klavírní výtah. Úprava Josef Faměra. Redakce a revize Otakar Šourek. Dvojjazyčný text; překlad do němčiny JosaWill. 14. vydání. Praha 1949. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 44). Tisk Impressa, 40. Obálka (tříbarevná kresba, kreslené písmo), vazba. 1482
   • #1507 1952 - Dvořák Antonín: Rusalka. (Op. 114.) Lyrická pohádka o třech dějstvích. Libreto Jaroslav Kvapil. Klavírní výtah Josef Faměra. Úvod Otakar Šourek. 15. vydání, 1. v Orbisu. Praha 1952. Orbis, Národní hudební vydavatelství (publ. č. 1057). „Dílo Antonína Dvořáka", skladby dramatické. Tisk Orbis 3, 4°. Náklad 3200 výtisků. Obálka (kresba, přisazené písmo). 1507
  • #246 Fára Libor (1)
   • #2239 1959 - Korejs Milan, Vladimír Svoboda: Průvodce po státním nakladatelství dětské knihy. Vydáno k desetiletí nakladatelství. Ukázky ilustrací. Obálka Josef Prchal. Grafická úprava Libor Fára. Praha 1959. Státní nakladatelství dětské knihy (publ. č. 1592). Tisk Seve-rografia, Liberec, 8°. Náklad 5000 výtisků. Ukázka ilustrace (barevná kresba). 2239
  • #247 Felix Jozef (1)
   • #1394 1964 - Villon Francois: JÁ, Francois Villon. Výbor z veršů. Překlad Otokar Fischer. Úvod, životopis, ediční poznámky a výběr obrazového materiálu Jozef Felix. Grafická úprava Oldřich Hlavsa. Praha 1964. československý spisovatel (publ. č. 2284). „Klub přátel poezie" roč. 4., sv. 4. Tisk Polygrafia 3, 8 °. Náklad 30 200 výtisků. Celostránková ilustrace: ukázka z knihy Frangoise Villona „Básně", SNKLU 1963 (dřevořez s pod-tiskem). 1394
  • #248 Fénelon Francois de (1)
   • #452 1931 - Fénelon Francois de: Příhody Telemachovy. Satirický román z ovzduší starořecké mythologie. Překlad a úvod Jan Kubista. Praha 1931. J. Otto. „Ottova světová knihovna" sv. 1886 až 1905. Tisk česká grafická Unie, 160. Ediční obálka (typografická), grafická úprava. 452
  • #249 Ferberová Edna (2)
   • #322 1929 - Ferberová Edna: Divadelní loď. Román. Překlad Bohumil Z. Nekovařík. Praha 1929. J. Otto. „Ottova anglo-americká knihovna" sv. 1. Tisk česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmo), grafická úprava, ediční vazba. 322
   • #453 1931 - Ferberová Edna: Děvčata. Román. Překlad Bohumil Z. Nekovařík. Praha 1931. J. Otto. „Ottova anglo-americká knihovna" sv. 5. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmo), grafická úprava, ediční vazba. 453
  • #250 Fiala Jaromír (1)
   • #1481 1949 - Český zpěvník. Pět set lidových písní českých, moravských a slezských. Uspořádání Karel Plicka. Soupis sborových úprav Jaromír Fiala. 2. vydání. Praha 1949. Družstevní práce (publ. č. 557). „Nesmrtelní" sv. 26. Tisk Neografia, Turčianský Sv. Martin, 8 °. Náklad 20 000 výtisků. Obálka (barevná kresba, psané písmo), protititul (kresba), titulní list (kresba), vazba. 1481
  • #251 Fiala Jaroslav (1)
   • #1463 1946 - Smetana Bedřich: Braniboři v Cechách. Zpěvohra o třech jednáních. Libreto Karel Sabina. Klavírní výtah se zpěvy Jindřich Káan. Revize textu a úvod dr. Jaroslav Fiala. 6. vydání. Praha 1946. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 37). Tisk Průmyslová tiskárna, 4°. Obálka (dvoubarevná kresba, přisazené písmo), vazba. 1463
  • #252 Fiala Václav (3)
   • #920 1942 - Kaláb Method: Drobná grafika v uměleckém dřevorytu. Příloha sborníku Hollar, ročník 8., svazek 4. Dřevoryty: Jaroslav Benda, Cyril Bouda, Antonín Burka, Petr Dillinger, Ferdiš Duša, Václav Fiala, František Kobliha, Jan Konůpek, Václav Mašek, Antonín Majer, Alois Moravec, Oldřich Menhart, Karel Němec, Mario Stretti, Antonín Strnadel, Karel Svolinský, T. F. Simon, Karel Stech, Karel Štika. Praha 1942. Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Titulní list (dřevoryt), iniciála (dřevoryt), ilustrace v textu (dřevoryt). 920
   • #1135 1948 - Sborník k stopadesátému výročí zveřejnění litografie a kamenotisku 1798—1948. Redakce Rudolf Řezníček a Jindra Vichnar. Lito-grafické přílohy: Max Švabinský, Václav Fiala, Emil Kotrba, Karel Múller, Jiří Trnka, Karel Svolinský. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1948. roh — Svaz zaměstnanců v průmyslu tiskárenském a knihařském — Kulturní komise — Sekce grafiků. Tisk Průmyslová tiskárna, přílohy různé tiskárny, 40. Náklad 2000 výtisků. Obálka (litografie), příloha: „Tanečnice" (barevná reprodukce akvarelu). 1135
   • #2161 1943 - PŮVODNÍ GRAFIKA V KRÁSNÉ KNIZE. Katalog k výstavě v síni Hollara, prosinec 1943. Úvod Miloslav Novotný. Ukázky knižní grafiky: Cyril Bouda, Petr Dillinger, Ferdiš Duša, Václav Fiala, František Kobliha, Jan Konůpek, Václav Mašek, Oldřich Menhart, Vladimír Silovský, Antonín Strnadel, Karel Svolinský, Karel Stech, KarelŠtika. Praha 1943. Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Ukázka ilustrace z „Legendy o sv. Kateřině" (zmenšená reprodukce dřevorytu). 2161
  • #253 Fialová Vlasta (2)
   • #827 1940 - Kronika holešovská 1615—1645. Redakce dr. Vlasta Fialová. Holešov 1940. František Stelzig. Tisk František Bartoš, Přerov, 8°. Obálka (kresba), vazba (kresba). 827
   • #2482 1967 - Kronika holešovská. Zápisy z let 1615—1645. Úvod a historický výklad dr. Vlasta Fialová. Překlad do němčiny dr. Jan Gruna, do angličtiny Samuel Kostomlatský. Obálka, grafická úprava a vazba Antonín Jero. 2. doplněné vydání. Holešov 1967. Městský národní výbor — Okresní archív. Tisk Grafia 01, Brno, 8°. Protititul: hnédý tisk s podtiskem (kresba štětcem), celostránkové záhlaví: hnědý tisk s podtiskem (táž kresba štětcem). 2482
  • #254 Fibich Zdeněk (4)
   • #1491 1950 - Fibich Zdeněk: Nevěsta messinská. Tragická zpěvohra o třech jednáních. Libreto podle Schillerovy tragédie Otakar Hostinský. Klavírní výtah skladatel. Revize Milan Zuna. Úvod Ludvík Boháček. 4. vydání. Praha 1950. Hudební matice (publ. č. 16). Tisk Svoboda 2, 4 °. Obálka (čtyřbarevná kresba, kreslené písmo). 1491
   • #1826 1950 - Československá filatelie. Čtrnáctideník československých filatelistických spolků. Ročník 6, číslo 17. Praha 30. září 1950. Orbis. Tisk Středočeské tiskárny 03, 8°. Ukázka známkové tvorby: návrh na známku „Zdeněk Fibich 1850— 1950", str. 259 (kresba tužkou). 1826
   • #2196 1947 - Tanec. Pozvánka na taneční dopoledne dne 14. prosince 1947. Pořad: Fibich, Smetana. Klavír Milada Prandstetterová, kostýmy Karel Svolinský. Praha 1947. činohra 5. května. Tisk J. Pávek, 16° dvoulist. První strana: taneční studie (kresba). 2196
   • #2204 1949 - Postavy. Pozvánka na taneční večer dne 6. prosince 1949. Pořad: Smetana, Fibich, Debussy, Stravinskij, Sostakovič, Berkovec. Klavír Milada Prandstetterová, Jiří Berkovec. Praha 1949. Divadlo D 49. Tisk neuveden, 16 ° příčný formát dvoulist. Ilustrace: taneční studie (2 kresby). 2204
  • #255 Ficek Viktor (1)
   • #1214 1953 - Ficek Viktor — Alois Kučík: Bibliografie Petra Bezruce. První díl. S ukázkami ilustrací kBezručovu dílu od různých malířů. Praha 1953. Státní pedagogické nakladatelství. „Publikace Slezského studijního ústavu v Opavě" sv. 3. Tisk Ostravské tiskárny 08, český Těšín, 8°. Příloha: titulní list ze Slezských písní, iQ3y (reprodukce litografie). 1214
  • #256 Fieldová Ráchel (1)
   • #818 1940 - Fieldová Ráchel: To vše a ještě nebe. Román. Překlad a doslov Zdeněk Vančura. Grafická úprava Stanislav Kohout. Vazba Jindřich Štýrský (v tiráži mylně uveden K. Svolinský). Praha 1940. Evropský literární klub. „ELK". Tisk Jiří Jelen, Mělník, 8°. Obálka (dvoubarevná kresba, přisazené písmoj, nakladatelská značka na obálce (dvoubarevná kresba), vazba (kresba). 818
  • #258 Fikar Ladislav (2)
   • #1094 1948 - Tři lyrici a malíř. 1922—1947. Verše Jaroslav Seifert, František Hrubín, Ladislav Fikar. Soukromý tisk k výročí pětadvaceti let práce v nakladatelství Fr. Borového a k novému roku 1948. Praha 1947. Jan Dosoudil. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Obálka (kresba, přisazené písmo), tiráž před titulním listem (kresba), celostránková ilustrace (dvoubarevná kresba). 1094
   • #1234 1954 - Sčipačev Stěpan: Básně. Výbor sestavil Ladislav Tunys. Překlad Ladislav Fikar, Jiří Honzík, Kamila Jiroudková, Břetislav Mencák, Marie Marčanová, Zdenka Niliusováj Jan Pilař, Michal Sedloň, Ivan Skála, Ivo Štuka. Jiří Taufer, Jiří Valja a Hana Vrbová. Autorovu předmluvu Kamila Jiroudková. Grafická úprava Otakar Karlas. Praha 1954. Naše vojsko (publ. č. 1121-211). „Knihovna vojáka" sv. 64. Tisk Naše vojsko, 8 °. Obálka (dvoubarevná kresba, psané písmo), protititul (kresba), titulní list (psané písmo), tiráž (kresba), vazba. 1234
  • #257 Fikari Robert (1)
   • #1239 1955 - Fikari Robert: Přehled grafických technik. Obálka ateliér Práce. Grafická úprava Karel Kratochvíl. Praha 1955. Vydavatelstvo Roh-Práce (publ. č. 2422). „Roh — Svaz zaměstnanců v tisku" sv. 1. Tisk Práce, 8°. Náklad 2050 výtisků. Ukázka lestibarevného ofsetu z knihy „český rok": ilustrace (barevná kresba). 1239
  • #259 Filla Emil (1)
   • #2486 1967 - Říjen i9i7c-'67. Sborník poezie k padesátému výročí Říjnové revoluce. Mezinárodní redakce spisovatelských svazů Bulharska, československá, Madarska, Německa, Polska a SSSR. Redakce a úvodní slovo Miroslav Drozda (spolu s J. F. Frankem). Grafická úprava Oldřich Hlavsa, ilustrace Josef Brož, Josef čapek, Emil Filla, Václav Mašek, Václav Rabas, Karel Svolinský, Adolf Zábranský. Praha 1967. československý spisovatel (publ. č. 2734). Tisk Polygrafia 3, 40. Náklad 1000 výtisků. Celostránkové ilustrace (7 kreseb, z toho 1 barevná a 1 lavírovaná). 2486
  • #260 Firkušný Leoš (1)
   • #2180 1946 - Janáček Leoš: Její pastorkyňa. Opera o třech dějstvích podle románu Gabriely Preissové. Program na první slavnostní uvedení Janáčkovy opery v Národním divadle 15. března 1946. Úvod dr. Leoš Firkušný. Praha 1946. Tiskový odbor Národního divadla. Tisk C A. T., 4° dvoulist. Titulní strana (tříbarevná kresba). 2180
  • #261 Firkušný Rudolf (1)
   • #1178 1949 - Vítězslava Kaprálova. Studie a vzpomínky. Sborník. Uspořádání Přemysl Pražák. Přispívatelé: Přemysl Pražák, Otakar Šourek, Ludvík Kundera, Vítězslav Novák, Jan Čárek, Rudolf Firkušný, Jan Racek, Bohuslav Martinů, Jiří Mucha aj. Seznam skladeb. Obrazové přílohy. Praha 1949. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 1118). Tisk Č. A. T., 8°. Obálka: s použitím fotografie V. Kaprálové (kreslené písmo, kreslená viněta), grafická úprava, vazba. 1178
  • #262 Fischer Otokar (4)
   • #494 1932 - Goethe Johann Wolfgang: Předvečer sv. Jana Nepomuokého. Báseň. Překlad Otokar Fischer. Dvojlist pro výstavu v Lipsku „Sto tiskařů uctívá Goetha", 1932. Hranice 1932. Družstvo knihtiskárny. Tisk Družstvo knihtiskárny, Hranice, 8°. Ilustrace (dřevoryt), grafická úprava. 494
   • #495 1932 - Goethe Johann Wolfgang: Temna galerie. Z druhého dílu Fausta. Překlad Otokar Fischer. Dvojlist pro výstavu v Lipsku „Sto tiskařů uctívá Goetha", 1932. Praha 1932. Průmyslová tiskárna. Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Ilustrace (dřevoryt), grafická úprava. 495
   • #1379 1963 - Villon Francois: Básně. Výbor z díla. Překlad a doslov Otokar Fischer. 3. vydání v Snklu. Praha 1963. Státní nakladatelství krásné literatury a umění (publ. č. 1592). „Nesmrtelní" sv. 66. Tisk Polygrafia 3, 8°. Náklad 10 000 výtisků. Obálka tříbarevná (dřevořez, kreslené písmo), proti-tiíul (reprodukce dřevořezu s podtiskem), titulní list (kreslené písmo), celostránkové ilustrace {5 reprodukcí dřevořezů), záhlaví oddílů (psané písmo), tiráž (kreslenépísmo), grafická úprava, vazba. 1379
   • #1394 1964 - Villon Francois: JÁ, Francois Villon. Výbor z veršů. Překlad Otokar Fischer. Úvod, životopis, ediční poznámky a výběr obrazového materiálu Jozef Felix. Grafická úprava Oldřich Hlavsa. Praha 1964. československý spisovatel (publ. č. 2284). „Klub přátel poezie" roč. 4., sv. 4. Tisk Polygrafia 3, 8 °. Náklad 30 200 výtisků. Celostránková ilustrace: ukázka z knihy Frangoise Villona „Básně", SNKLU 1963 (dřevořez s pod-tiskem). 1394
  • #263 Fišer Jaroslav (4)
   • #1308 1960 - Vančura Vladislav: Obrazy z dějin národa českého. Věrná vypravování o životě, skutcích válečných i duchu vzdělanosti. Díl druhý a třetí. Příprava k vydání Rudolf Havel. Obálka Jaroslav Fišer. Grafická úprava Zdenek Seydl. 7. vydání, 3. v ČS. Praha 1960. československý spisovatel (publ. č. 1650). Tisk Tisk, 12, Brno, 8°. Náklad 15 000 výtisků. Obálka (kresba), záhlaví (is kreseb), koncové ilustrace (40 kreseb), vazba. 1308
   • #2067 1962 - Výtvarná práce. Orgán Svazu československých výtvarných umělců, čtrnáctideník. Ročník 10, číslo 11. Grafická úprava Jaroslav Fišer. Praha 21. června 1962. Svaz československých výtvarných umělců. Tisk Rudé právo, 2 ° Ukázka z výstavy „Jaro 62": „Večerní ulice", str. 1 (akvarel). 2067
   • #2081 1964 - Výtvarná práce. Orgán Svazu československých výtvarných umělců, čtrnáctideník. Ročník 12, číslo 11—12. Grafická úprava Jaroslav Fišer. Praha 12. července 1964. Svaz československých výtvarných umělců. Tisk Rudé právo, 2°. Ilustrace k Villonovým „Básním", SNKLU 1963, str. 8 (reprodukce dřevořezu). 2081
   • #2099 1965 - Výtvarná práce. Orgán Svazu československých výtvarných umělců, čtrnáctideník. Ročník 13, číslo 3. Grafická úprava Jaroslav Fišer. Praha 13. března 1965. Svaz československých výtvarných umělců. Tisk Rudé právo, 2 °. Ilustrace; z výstavy Karla Svolinského v Havlíčkové Brode, str. 10 (kresba). 2099
  • #264 Fišer Lubor (1)
   • #2240 1959 - Šrámek Fráňa: Stříbrný vítr. Verše o lásce a mládí. Recitují Dagmar Sedláčková a Milan Friedl. Klavírní improvizace Lubor Fišer. Program večera poezie. Praha 1959. Pragokon-cert, československá hudební a divadelní agentura. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Celostránková ilustrace k básni „Uprostřed cesty'''' (dřevoryt). 2240
  • #265 Flaubert Gustave (1)
   • #1110 1948 - Flaubert Gustave: Korespondence. Výbor, překlad a doslov Gustav Franci. Obálka a grafická úprava Ivan Martin. Praha 1948. Symposion — Rudolf Škeřík. „Kentaur" sv. 8. Tisk Alois Šašek, Velké Meziříčí, 8 °. Náklad 2000 výtisků. Ediční značka na obálce, patitulu a v tiráži (kresba). vazba. 1110
  • #266 FleischerA. (1)
   • #569 1934 - Wodehouse Pelham Grenville: Archibaldovy nerozvážnosti. Humoristický román. Překlad A. Fleischer. Praha 1934. J. Otto. „Ottova angloamerická knihovna" sv. 9. Tisk česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmo), grafická úprava, ediční vazba. 569
  • #267 Fleischmann Ivo (1)
   • #1317 1961 - Greene Graham: Náš člověk v Havaně. Román. Překlad Igor Hájek, verše Jan Zábrana. Doslov Ivo Fleischmann. Praha 1961. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (publ. č. 1246). „Klub čtenářů" sv. 133. Tisk Mír 1, obálka ofsetem Polygrafia 3, 8°. Náklad 106 000 výtisků. Ediční obálka (kresba a psané písmo, dvoubarevný podtisk), název edice (psané písmo), patitul (psané písmo), nakladatelská značka (psanépísmo), titulní list (dvoubarevný: kresba a psané písmo, jako na obálce), tiráž (kresba a psané písmo, jako na obálce), grafická úprava, ediční vazba. 1317
  • #268 Florian Miroslav (2)
   • #1314 1961 - Brevíř lásky. Sborník z poezie dvacátého století. Redakce a úvod Miroslav Florian. Ilustrace českých i světových malířů. Výběr ilustrací, obálka, grafická úprava a vazba Zdenek Seydl. Praha 1961. československý spisovatel (publ. č. 1796). „Klub přátel poezie", neprodejná členská prémie. Tisk Polygrafia 1, 16 °. Náklad 20 000 výtisků. Celostránkové ilustrace (4. kresby). 1314
   • #1400 1965 - Jakou barvu má srdce. Antologie české poezie 1945—1965. Úvod František Hrubín. Redakce Jiří Brabec, Josef Brukner, Miroslav Florian, František Hrubín, A. M. Píša. Ilustrace Karel Svolinský, Josef Šíma, Vladimír Tesař, František Tichý. Obálka, grafická úprava a vazba Oldřich Hlavsa. Praha 1965. Československý spisovatel (publ. č. 2422). „Klub přátel poezie." Tisk Mír, 2, 8 °. Náklad 11 000 výtisků. Protititul (kresba), celostránkové ilustrace (4 kresby). 1400
  • #269 Florovskij A. V. (1)
   • #232 1927 - Rusko v boji za osvobození balkánských Slovanů roku 1877—1878. Autoři studií: B. A. Evreinov, A. V. Florovskij, M. A. Ino-strancev, E. F. Maksimovič, E. F. Smurlo. Překlad Pavel Papáček, A. Šrůt, J. Treťjakov. Praha 1927. J. Otto. „Ottova světová knihovna" sv. 1764—1768. „Kulturní statky ruského národa" sv. 6. Tisk Česká grafická Unie, 16 °. Ediční obálka (typografická), grafická úprava. 232
  • #270 Foerster Josef Bohuslav (2)
   • #1461 1946 - Foerster Josef Bohuslav —Josef Václav Sládek U bran štěstí. Šest písní pro zpěv a klavír. Praha 1946. Melantrich. „Hudební edice Společnosti J. V. Sládka" svazek 1. Tisk Melantrich, 40. Obálka (kresba). 1461
   • #2229 1957 - Večer dramatického tance. Program tanečního večera dne 22. listopadu 1957. Pořad: Smetana, Ostrčil, Debussy, Bartók, Zelinka, Foerster, Ruml. Recitace Jiřina Stránská a Rudolf Pellar, klavír Jiří Ruml. Praha 1957. Komorní divadlo. Tisk Středočeské tiskárny, 8° skládačka. Ilustrace: taneční studie (kresba). 2229
  • #271 Fokin Michail (1)
   • #1756 1947 - Taneční listy. Sborník pro taneční kulturu. Ročník 1947, číslo 2. Řídí Jan Rey. Obálka František Tróster. Praha 15.dubna 1947.Athos. Tisk J. Andreska, 40. Ilustrace k článku Michaila Fokina „Je modemismus moderní?", str. 34 kresba), celostránková ilustrace: taneční motiv:, str. 49 (kresba), pííloha: scénický návrh k Nelhýbelovu baletu „Svatby" pro Národní divadlo (reprodukce tempery). 1756
  • #272 Foli Dobroslav (1)
   • #1302 1960 - Foli Dobroslav: Dom storakých služieb. Dětská obrázková knížka. Ilustrace Dobroslav Foli. Bratislava 1960. Mladé létá (publ. č. 1102). „Okienko", edicia obrázkových knížiek pre najmenších čitatelov. Tisk Tlačiarne Slovenského národného povstania, Martin, 8°. Náklad 22 500 výtisků. Ukázka poštovních známek ze série „Ptáci" (3 barevné reprodukce poštovních známek). 1302
  • #273 Fournier Alain (2)
   • #260 1928 - Fournier Alain: Veliký Meaulnes. Román. Překlad Jaroslav Zaorálek. Vazba Hana Dostálová. Praha 1928. Rudolf Škeřík. „Symposion" sv. 33. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mimo náklad 550 číslovaných výtisků, z toho 50 na holandu Van Gelder, 500 na japanu Banzay. Titulní list (dřevoryt). 260
   • #1016 1946 - Fournier Alain: Portrét. Próza. Překlad L. Vrla. Třebíč 1946. Josef Filip. „Albatros" sv. 8. Tisk Josef Filip, Třebíč, 8°. Mimo náklad 30 výtisků na ručním papíře podepsáno výtvarníkem. Obálka ( kresba, přisazené písmo ), protititul (kresba), titulní list (kresba), celostránkové ilustrace (3 kresby), standardní značka edice (kresba), grafická úprava. 1016
  • #275 France Anatole (1)
   • #493 1933 - France Anatole: Novoroční dárek slečny de Doucine. Z „Povídek Jakuba Kuchtíka". Překlad Jarmila Pospíšilová. Neprodejný tisk k novému roku 1933. Hranice 1932. Družstvo knihtiskárny. „Soukromé tisky Družstva knihtiskárny v Hranicích" sv. 9. Tisk Družstvo knihtiskárny, Hranice, 8°. Náklad 250 výtisků na Zerkallu. Obálka (typografická),protititul (tříbarevná kresba), titulní list (kreslené iniciály), vstupní list (kreslené číslice), celostránkové ilustrace (2 kresby), iniciála (kreslená číslice), grafická úprava. 493
  • #276 Francev V. A. (1)
   • #320 1929 - Dopisy neznámé šlechtičny Josefu Dobrovskému z roku 1796. Revize textu a předmluva V. A. Francev. Neprodejná prémie pro členy Spolku českých bibliofilů na památku stého výročí úmrtí J. Dobrovského. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1929. Spolek českých bibliofilů. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Náklad 600 výtisků na holandu Van Gelder. Protititul (mědirytina), titulní list (kresba), iniciála (kresba). 320
  • #277 Franci Gustav (2)
   • #1085 1947 - Ronsard Pierre de: Sonety Heleně. Milostná poezie. Překlad Gustav Franci. Obálka Ivan Martin. Praha 1947. Symposion — Rudolf Škeřík. „Kentaur" sv. 3. Tisk Státní tiskárna, 8°. Náklad 1150 výtisků. Ediční značka na obálce, patitulu a v tiráži (kresba), předsádka, grafická úprava, vazba. 1085
   • #1110 1948 - Flaubert Gustave: Korespondence. Výbor, překlad a doslov Gustav Franci. Obálka a grafická úprava Ivan Martin. Praha 1948. Symposion — Rudolf Škeřík. „Kentaur" sv. 8. Tisk Alois Šašek, Velké Meziříčí, 8 °. Náklad 2000 výtisků. Ediční značka na obálce, patitulu a v tiráži (kresba). vazba. 1110
  • #278 Franco Enrico (1)
   • #2478 1962 - Wheeler Eleanor: Lidice. Dokumentární studie, fotografie. V jazyce italském. Překlad z angličtiny do italštiny Enrico Franco. Obálka a grafická úprava Milan Hegar. 2. vydání. Praha 1962 (v tiráži 1961). Orbis. Tisk Orbis, Praha, 8°. Ilustrace: poštovní známka k patnáctému výročí vyhlazení Lidic (zvětšená reprodukce poštovní známky). 2478
  • #274 Franěk J. F. (1)
   • #2486 1967 - Říjen i9i7c-'67. Sborník poezie k padesátému výročí Říjnové revoluce. Mezinárodní redakce spisovatelských svazů Bulharska, československá, Madarska, Německa, Polska a SSSR. Redakce a úvodní slovo Miroslav Drozda (spolu s J. F. Frankem). Grafická úprava Oldřich Hlavsa, ilustrace Josef Brož, Josef čapek, Emil Filla, Václav Mašek, Václav Rabas, Karel Svolinský, Adolf Zábranský. Praha 1967. československý spisovatel (publ. č. 2734). Tisk Polygrafia 3, 40. Náklad 1000 výtisků. Celostránkové ilustrace (7 kreseb, z toho 1 barevná a 1 lavírovaná). 2486
  • #279 Franklin Benjamin (1)
   • #621 1936 - Múller Otto: Benjamin Franklin, knihtiskař osmnáctého století. Stručný nástin života. Revize textu dr. Miloslav Novotný. Příloha 1. čísla 43. ročníku Typografia. Praha 1936. Spolek Typografia. Tisk Průmyslová tiskárna, 16°. Obálka: portrét B. Franklina (kresba), patitul-ini-ciálaB.F. (kresba), protititul: portrét B. Franklina (kresba), iniciála-záhlaví (kresba), ilustrace (2 kresby). 621
  • #280 Franta Zdeněk (1)
   • #15 1924 - Eliot George: Adam Bede. Román. Překlad Zdeněk Franta. Obálkové vydání. Praha 1924. J. Otto, 1903. „Anglická knihovna" řada 2, sv. 7. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (typografická). 15
  • #281 František svatý (2)
   • #921 1942 - Kvítky slavného pána svatého Františka a jeho bratří. Grafická úprava Antonín Lískovec. Praha 1942. Ladislav Kuncíř. „Vinice Páně" sv. 28. Tisk Fr. Obzina, Vyškov, 8°. Obálka (kresba), titulní list (kresba). 921
   • #2399 1950 - Z knih Anny a Jaroslava Mastných. Knižní značka. Námět: svatý František z Assisi s ptactvem. 1950. Rozměr 83x95 mm. Exlibris (dřevoryt). 2399
  • #282 Freiwillig František (2)
   • #1710 1945 - Světový pramen zábavy a poučení, čtrnáctideník. Ročník 1945, číslo 4. Obálka František Freiwillig. Praha 30. října 1945. Jedličkův ústav pro zmrzačelé. Tisk Melantrich, 8°. Barevná příloha: ilustrace na taneční motivy (4 barevné reprodukce akvarelů). 1710
   • #1726 1946 - Světový pramen zábavy a poučení, čtrnáctideník. Ročník 1946, číslo 29. Obálka František Freiwillig. Praha 1. prosince 1946. Kulturní komise československé strany národně socialistické. Tisk Melantrich, 8 °. Barevná příloha: ukázka knižní ilustrace k článku Frantiíka Kovárny „Nad knihami pro děti" (barevná kresba). 1726
  • #283 Frey Jaroslav (1)
   • #1701 1945 - Československo. Měsíčník ministerstva informací. Ročník 1, číslo 2. Grafická úprava Me-thod Kaláb. Praha, prosinec 1945. Ministerstvo informací. Tisk Orbis, 40. Ukázky knižních ilustrací k článku Jaroslava Freye „Nová česká literatura pro mádež": str. 37 a 50 (2 kresby), celostránková ilustrace na str. 43 (reprodukce barevné kresby). 1701
  • #284 Fric Josef Jan (1)
   • #340 1929 - Paměti babičky Kavalírové. Rodinná kronika. Příprava k tisku Josef Jan Fric, účast Marie Gebauerová, Olga Zielecká, ^dr. František Pátá. Protititul (lept) Max Švabinský. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1929. Spolek českých bibliofilů. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Náklad 200 číslovaných výtisků na holandu Van Gelder. Obálka (dřevoryt), vineta na titulním listu (kresba), záhlaví s iniciálou (11 kreseb), koncovky (5 kreseb), příloha (kresba). 340
  • #285 Frida Bedřich (1)
   • #223 1927 - Mérimée Prosper: Tamango. Povídka. Překlad Bedřich Frida. Praha 1927. J. Otto. „Ottova světová knihovna" sv. 1739. Tisk Česká grafická Unie, 16°. Ediční obálka (typografická), grafická úprava. 223
  • #286 Fridrichova Věra (2)
   • #990 1944 - S maskou i bez masky. Ročenka sirotčího spolku členů Národního divadla v Praze na rok 1944. Redakce dr.J. M. Kvapil. Ilustrace Věra Fridrichova. Obálka František Tróster. Praha 1943. Sirotčí, vdovský a podpůrný spolek členů Národního divadla. Tisk Českomoravský Kompas, 8°. Ilustrace: návrh scény k Smetanově „Čertově stěně" (jednobarevná reprodukce barevné kresby). 990
   • #1962 1962 - Radostná země. Sborník pro studium lidu ostravského kraje. Ročník 7, číslo 3. Kresba na obálce Věra Fridrichova. Opava, září 1957. Slezský studijní ústav. Tisk Ostravské tiskárny 05, Opava, 40. Ilustrace z Bezručových básní: „Slezské písně" a „Maryčka Magdonova", příloha za str. 74 (2 kresby štětcem). 1962
  • #287 Friedl Milan (3)
   • #2101 1966 - Čtenář. Měsíčník pro práci knihoven. Ročník 18, číslo 3. Obálka a grafická úprava Miloslav Jágr. Praha, březen 1966. Ministerstvo školství a kultury - Orbis. Tisk Knihtisk 2, 8°. Ilustrace: ukázka exlibris k článku Milana Friedla „Víte, co je to ex libris?" (reprodukce dřevorytu), příloha (dřevořez). 2101
   • #2240 1959 - Šrámek Fráňa: Stříbrný vítr. Verše o lásce a mládí. Recitují Dagmar Sedláčková a Milan Friedl. Klavírní improvizace Lubor Fišer. Program večera poezie. Praha 1959. Pragokon-cert, československá hudební a divadelní agentura. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Celostránková ilustrace k básni „Uprostřed cesty'''' (dřevoryt). 2240
   • #2258 1962 - Ex libris s hudebními náměty. Katalog výstavy knižních značek ve výstavní síni Divadla hudby, pořádané v listopadu 1962. Úvodní stať Milan Friedl. Praha 1962. Výstavní síň Divadla hudby. Tisk Středočeské tiskárny, 8 °. Ukázka knižní značky (reprodukce dřevorytu). 2258
  • #288 Frinta Antonín (2)
   • #666 1938 - Frinta Antonín: Knihovna Husova domu v Praze. Doslov V. J. Tacheci. Grafická úprava Rudolf Hála. Tisk k novému roku 1938. Praha 1937. V. J. Tacheci. „Soukromé tisky V. J. Tacheciho" sv. 5. Tisk Orbis, 8°. Náklad 110 výtisků na holandu Pannekoek. Titulní list (kresba), iniciála (kresba), záhlaví (kresba), koncovka (kresba). 666
   • #706 1937 - Siblík Emanuel: Antické krásno v moderním tanci. Od Platona k Duncanové. Vydáno na paměť desátého výročí smrti Isadory Duncanové. Obálka Antonín Landa. Ilustrace Karel Svolinský (3), Emanuel Frinta (3), Antonín Landa (5), Zdena Mašková (1). Praha 1937. Společnost Elisabety Duncanové. Tisk Karel Kryl, Nový Jičín, 8°. Náklad 100 číslovaných výtisků na holandu Van Gelder, 900 nečíslovaných na antiku. Obálka (typografická), ilustrace (3 kresby). 706
  • #289 Frinta Emanuel (3)
   • #763 1939 - Básně Jana Nerudy. Výbor. Uspořádání, revize textu a doslov Jaroslav Seifert. Studie o Nerudově básnickém díle Karel Polák. Obálka Jaroslav Šváb, 19 ilustrací od různých českých malířů, vazba Emanuel Frinta. Praha 1939. Družstevní práce (publ. č. 536). „Nesmrtelní" sv. 24. Tisk Orbis, 8°. Náklad 5100 výtisků. Celostránkové ilustrace (2 kresby). 763
   • #806 1940 - Básně Jana Nerudy. Výbor. Uspořádání, revize textu a doslov Jaroslav Seifert. Studie o Nerudově básnickém díle Karel Polák. Obálka Jaroslav Šváb, 19 ilustrací od různých českých malířů, vazba Emanuel Frinta. 2. vydání. Praha 1940. Družstevní práce (publ. č. 536). „Nesmrtelní" sv. 24. Tisk Orbis, 8°. Náklad 5000 výtisků. Celostránkové ilustrace (2 kresby). 806
   • #897 1941 - Společnost Bedřicha Smetany svým členům na rok 1941. Příležitostný soukromý tisk pro členy SBS, vzpomínka k prvnímu výročí úmrtí jejího člena, básníka Františka Táborského. Praha 1941. Společnost Bedřicha Smetany. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Obálka: monogram BS (kresba), portrét Františka Táborského (kresba), iniciála (kresba), koncovka (kresba), grafická úprava. 897
  • #290 Friš Oldřich (2)
   • #1086 1947 - Sattasaí. Sbírka sedmi set strof. Překlad a úvod Oldřich Friš. Praha 1947. Symposion — Rudolf Škeřík. „Duše východu" sv. 2. Tisk Cíl, 8°. Náklad 4400 výtisků. Ediční značka na obálce, patitulu a v tiráži (kresba). 1086
   • #1147 1948 - Védské hymny. Překlad a úvod Oldřich Friš. Praha 1948. Symposion — Rudolf Škeřík. „Duše východu" sv. 5. Tisk Cil, 8°. Náklad 3500 výtisků. Ediční značka na obálce, patitulu a v tiráži (kresba). 1147
  • #291 Fron Karel (1)
   • #1256 1956 - Mladé vyznání. Verše autorů karlovarského kraje. Redakce Karel Fron. Předmluva Marie Majerová. Karlovy Vary 1956. Odbor kultury Knv. „Poesie autorů karlovarského kraje" sv. 1. Tisk Naše vojsko, 8°. Náklad 1500 výtisků. Protititul (kresba), grafická úprava. 1256
  • #292 Frypés Karel VI. (3)
   • #99 1925 - Dostojevskij Fedor Michajlovič: Štěpanči-kovo A jeho obyvatelé. Tři prózy. Překlad Karel VI. Frypés a Božena Holečková-Seidlo-vá. Obálkové a vazbové vydání. Praha 1925. J. Otto, 1925. „Ruská knihovna" sv. j8. „Spisy F. M. Dostojevského" sv. 17. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Obálka na spisy F. M. Dostojevského (kresba), vazba na spisy F. M. D.; navrženo v roce 1925. 99
   • #101 1925 - Dostojevskij Fedor Michajlovič: Výrostek. Třídílný román. Svazek první. Překlad Karel VI. Frypés. Obálkové a vazbové vydání. Praha 1925. J. Otto, 1924. „Ruská knihovna" sv. 73. „Spisy F. M. Dostojevského" sv. 14. Tisk česká grafická Unie, 8°. Obálka na spisy F. M. Dostojevského (kresba), vazba na spisy F. M. D.; navrženo v roce 1923. 101
   • #102 1925 - Dostojevskij Fedor Michajlovič: Výrostek. Třídílný román. Svazek druhý. Překlad Karel VI. Frypés. Obálkové a vazbové vydání. Praha 1925. j. Otto, 1924. „Ruská knihovna" sv. 74. „Spisy F. M. Dostojevského" sv. 15. Tisk česká grafická Unie, 8°. Obálka na spisy F. M. Dostojevského (kresba), vazba na spisy F. M. D,; navrženo v roce 1923. 102
  • #293 Fučík Bedřich (1)
   • #851 1940 - Ulitz Arnold: Londýnský kejklíř. Román. Překlad Jitka a Bedřich Fučíkovi. Grafická úprava Stanislav Kohout. Praha 1940. Evropský literární klub. „ELK." Tisk Jiří Jelen, Mělník, 8°. Obálka (dvoubarevná kresba, přisazené písmo), nakladatelská značka na obálce (dvoubarevná kresba), vazba (kresba). 851
  • #294 Fučík Jan (1)
   • #2200 1948 - Ozdoby lístkového seznamu ke grafické sbírce. Pětadvacet lístků užitkové grafiky z let 1944—1948. Sestavil Jan Fučík. Úvod Arthur Novák. Praha 1948. Jan Fučík. Tisk: lepty Mirro Pegrassi, litografie Průmyslová tiskárna, dřevoryty Múller a spol., Turnov, 8°. Náklad 50 číslovaných neprodejných souborů. Ilustrace (dřevoryt). 2200
  • #295 Fučíková Jitka (1)
   • #851 1940 - Ulitz Arnold: Londýnský kejklíř. Román. Překlad Jitka a Bedřich Fučíkovi. Grafická úprava Stanislav Kohout. Praha 1940. Evropský literární klub. „ELK." Tisk Jiří Jelen, Mělník, 8°. Obálka (dvoubarevná kresba, přisazené písmo), nakladatelská značka na obálce (dvoubarevná kresba), vazba (kresba). 851
  • #296 Fulín Miloslav (1)
   • #1401 1966 - Kulturně politický kalendář 1966. Uspořádání a redakce Jarmila Langášková, slovenská část dr. Ján Juríček. Obálka a grafická úprava Miloslav Fulín. Praha 1965. Orbis (publ. č. 2790) ve spolupráci s nakladatelstvím Obzor v Bratislavě. Tisk Mír, 8 °. Náklad 8550 výtisků, z toho 2550 s mutací slovenského textu. Celostránková ilustrace: Ofélie, str. 27 (reprodukce dřevořezu). 1401
  • #297 Furst Josef (2)
   • #146 1926 - Neumann K.W.: Divy prasvěta. Část druhá. Překlad dr. Josef Fúrst. Praha 1926. J. Otto. „Ottova světová knihovna" sv. 1672—1674. Tisk česká grafická Unie, 16 °. Ediční obálka (typografická), grafická úprava. 146
   • #226 1927 - Neumann K. W.: Divy prasvěta. část třetí. Překlad dr. Josef Fúrst. Praha 1927. J. Otto. „Ottova světová knihovna" sv. 1701—1703. Tisk Česká grafická Unie, 160. Ediční obálka (typografická), grafická úprava. 226
  • #298 Galanda Mikuláš (1)
   • #807 1940 - Beneš Buchlovan Bedřich: Neblahý památník ANEB NEMALUJ PŘÍTELI ČERTA NA STĚNĚ. Ilustrace P. Dillinger, E. Frinta, M. Galanda, V. Karel, J. Konůpek, R. Kubíček, V. Mašek, A. Moravec, K. Svolinský, J. Zamazal. Grafická úprava B. Beneš Buchlovan. Uherské Hradiště 1940. Skupina moravských knihomilů. Tisk Karel Kryl, Kroměříž, 8 °. Náklad 96 výtisků. Ilustrace (kresba). 807
  • #299 Garais Antonín (1)
   • #643 1936 - Vrba Jan: Vzpoura na vsi. Selský román. Přebal Josef Strnad, kresba na obálce A. V. Hrska. Praha 1936. Ladislav Mazáč. „Sebrané spisy Jana Vrby" sv. 55. Tisk česká grafická Unie, 8°. Mimo náklad 50 číslovaných výtisků na holandském japanu v pergamenové vazbě, s podpisem autora. Obálka na spisy J. Vrby (typografická), grafická úprava, vazba. 643
  • #300 García Santiago (1)
   • #2477 1962 - Wheeler Eleanor: Lidice. Dokumentární studie, fotografie. V jazyce španělském. Překlad z angličtiny do španělštiny Santiago García. Obálka a grafická úprava Milan Hegar. 2. vydání. Praha 1962. Orbis. Tisk Orbis, Praha, 8°. Ilustrace: poštovní známka k patnáctému výročí vyhlazení Lidic (zvětšená reprodukce poštovní známky). 2477
  • #301 Gauguin Paul (2)
   • #765 1939 - Gauguin Paul: Noa-Noa. Malířův deník z Tahiti. Překlad J. R. Marek. Barevné reprodukce Gauguinových akvarelů. Praha 1939. Rudolf Škeřík. „Symposion" sv. 121. Tisk Muller a spol., Turnov, 8°. Kromě vydání na antiku 20 výtisků na anglickém papíře Albans, číslovaných I—XX, a 200 výtisků na simili japanu, číslovaných 1—200. Vazba (vineta). 765
   • #766 1939 - Gauguin Póla: Můj otec Paul Gauguin. Životopis malíře. Překlad Milada Lesná-Krausc-vá. Praha 1939. Rudolf Škeřík. „Symposion" sv. 114. Tisk Muller a spol., Turnov, 8'. Kromě vydání na antiku 20 výtisků na anglickém papíře Albans, číslovaných I—XX, a 200 výtisků na simili japanu, číslovaných 1—200. Vazba (viněta). 766
  • #302 Gauguin Póla (1)
   • #766 1939 - Gauguin Póla: Můj otec Paul Gauguin. Životopis malíře. Překlad Milada Lesná-Krausc-vá. Praha 1939. Rudolf Škeřík. „Symposion" sv. 114. Tisk Muller a spol., Turnov, 8'. Kromě vydání na antiku 20 výtisků na anglickém papíře Albans, číslovaných I—XX, a 200 výtisků na simili japanu, číslovaných 1—200. Vazba (viněta). 766
  • #303 Gautier Théophile (1)
   • #383 1930 - Gautier Théophile: Výbor básní. Překlad Jaroslav Haasz. Praha 1930. Česká akademie věd a umění — J. Otto. „Sborník světové poesie" sv. 161. Tisk česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (typografická), grafická úprava. 383
  • #304 Gebauerová Marie (1)
   • #340 1929 - Paměti babičky Kavalírové. Rodinná kronika. Příprava k tisku Josef Jan Fric, účast Marie Gebauerová, Olga Zielecká, ^dr. František Pátá. Protititul (lept) Max Švabinský. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1929. Spolek českých bibliofilů. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Náklad 200 číslovaných výtisků na holandu Van Gelder. Obálka (dřevoryt), vineta na titulním listu (kresba), záhlaví s iniciálou (11 kreseb), koncovky (5 kreseb), příloha (kresba). 340
  • #305 Gemelli Augustin (1)
   • #1111 1948 - Gemelli Augustin: Františkánské poselství světu. Historie františkánského hnutí od jeho založení až po dnešní dobu. Překlad Marko Weirich a Václav Cep. Grafická úprava Antonín Lískovec. Praha 1948. Ladislav Kuncíř. „Vinice Páně" sv. 36. Tisk Svoboda, Teplice, 8 . Náklad 3000 výtisků. Obálka (dvoubarevná kresba, kreslené písmo). 1111
  • #306 Genčiová Miroslava (1)
   • #2471 1957 - Literatura pro mládež. Pomocná kniha pro pedagogické školy. Autoři: dr. Jan červenka, Miroslava Genčiová, dr. František Holešovský, Stanislava Jarošová, J. A. Novotný. Obálka (s kresbou Josefa čapka) Antonín Homolka. 2. přepracované vydání. Praha 1957. Státní pedagogické nakladatelství (publ. č. 71—36— 03). „Pomocné knihy pro žáky". Tisk Ostravské tiskárny 08, český Těšín, 8°. Náklad 8720 výtisků. Ukázka ilustrace z „Českého roku" (autotypická reprodukce barevné kresby). 2471
  • #307 Gerhardi William (1)
   • #918 1942 - Gerhardi William: Smrtelná láska. Román. Překlad Jiřina Rybová. Praha 1942. Rudolf Škeřík. „Symposion" sv. 151. Tisk Můller a spol., Turnov, 8°. Kromě vydání na antiku 200 číslovaných výtisků na simili japanu.. Zabaveno okupační cenzurou. Obálka (dvoubarevná kresba, přisazené písmo), titulní list (dvoubarevná kresba), koncovka (kresba), grafická úprava, vazba (vineta). 918
  • #441 Ghalabala Zdeněk (5)
   • #2300 1961 - Smetana Bedřich: Hubička. První deska. Nahrávka sólistů, sboru a orchestru Národního divadla v Praze. Dirigent Zdeněk Chalabala. Praha 1961. Gramofonové závody. „LPV 142". Tisk neuveden, formát 31x31 cm. Titulní strana gramo-obalu (barevná kresba). 2300
   • #2301 1961 - Smetana Bedřich: Hubička. Druhá deska. Nahrávka sólistů, sboru a orchestru Národního divadla v Praze. Dirigent Zdeněk Chalabala. Praha 1961. Gramofonové závody. „LPV 143". Tisk neuveden, formát 31x31 cm. Titulní strana gramo-obalu (barevná kresba). 2301
   • #2302 1961 - Smetana Bedřich: Hubička. Třetí deska. Nahrávka sólistů, sboru a orchestru Národního divadla v Praze. Dirigent Zdeněk Chalabala. Praha 1961. Gramofonové závody. „LPV i44". Tisk neuveden, formát 31x31 cm. Titulní strana gramo-obalu (barevná kresba). 2302
   • #2303 1961 - Smetana Bedřich: Prodaná nevěsta. Nahrávka sólistů, sboru a orchestru Národního divadla v Praze. Dirigent Zdeněk Chalabala. Text na obalu František Bartoš. Praha 1961. Státní hudební vydavatelství — Supraphon. „Supraphon SV 8013". Tisk neuveden, formát 31 x 23cm. Titulní strana gramo-obalu (dvoubarevná kresba, psané písmo). 2303
   • #2311 1966 - Smetana Bedřich: Prodaná nevěsta. Nahrávka sólistů, sboru a orchestru Národního divadla v Praze. Dirigent Zdeněk Chalabala. Text na obalu Maře Kulijevyčová. Praha 1966. Státní hudební vydavatelství — Supraphon. „Supraphon SV 8013 — 8015". Tisk neuveden, formát 31x31 cm. Titulní strana gramo-obalu (dvoubarevná kresba, psané písmo). 2311
  • #308 Giacomo Leopardi (1)
   • #506 1932 - Leopardi Giacomo: Prózy. Překlad Jaroslav Skalický. Praha 1932. Václav Čechák. „Archa" sv. 2. Tisk Vlastimil Vokolek, Pardubice, 8°. Tištěno na holandu Van Gelder a číslováno. Obálka (typografická), titulní list (kresba), grafická úprava. 506
  • #309 Gionojean (3)
   • #764 1939 - Coolen Antoon: Dobrák vrah. Román. Před-mluva Jean Giong. Překlad Lída Faltová. Praha 1939. Rudolf Škeřík. „Symposion" sv. 114. Tisk Muller a spol., Turnov, 8 °. Kromě vydání na antiku 20 výtisků na anglickém papíře Albans číslovaných I—XX, a 200 výtisků na simili japanu, číslovaných 1—200. Obálka (dvoubarevný dřevoryt, přisazené písmo), protititui (dvoubarevný dřevoryt), ilustrace-záhlaví (4. dvoubarevné dřevoryty, jeden z nich použit na obálce), vazba (viněta). 764
   • #819 1940 - Giono Jean: Bitva v horách. Román. Překlad Jaroslav Zaorálek. Proťtitul Otakar Coubine. Praha 1940. Rudolf Skeřík. „Symposion" sv. 122. Tisk Můller a spol., Turnov, 8°. Kromě vydání na antiku 20 výtisků číslovaných I—XX na anglickém papíře Albans a 200 výtisků číslovaných 1—200 na simili japanu. U výtisků na japanu protititul původní rytina, u výtisků na antiku její reprodukce. Obálka (kresba, přisazené písmo), vazba (viněta). 819
   • #2366 1940 - Z knihovny ... Universální knižní značka pro nakladatelství Symposion do knihy Jeana Giono „Bitva v horách", Praha 1940. Námět: poprsí dívky, zahalené v šálu. 1940. Rozměr 85x63 mm. Exlibris (kresba s podtiskem, přisazené písmo). 2366
  • #310 Glabazňová Marie (1)
   • #685 1937 - Kniha vzpomínek na Petra Bezruce a jeho dílo. Sborník k sedmdesátinám Petra Bezruce. Autoři: Jaroslav Šulc, Vojtěch Martínek, Zdeněk Bár, Milan Rusínský, Josef Pátá, čeněk Kanclíř, L. N. Zvěřina, J. L. Mikoláš, Bedřich Beneš Buchlovan, Břetislav Pračka, Petr Piš-tělka, Marie Glabazňová.^ Redakce Vilém Smidt. Praha 1937. Vilém Šmidt. „Soukromé tisky" sv. 4. Tisk Družstvo knihtiskárny, Hranice, 8°. Náklad 100 číslovaných výtisků na holandu Van Gelder a 300 nečíslovaných na dílovém papíře. Obálka (typografická), titulní list (dvoubarevná kresba), záhlaví (6 kreseb), grafická úprava. 685
  • #311 Glazarová Jarmila (1)
   • #1709 1945 - Rada žen. Týdeník Rady československých žen. Ročník 1, číslo 8. Grafická úprava Vojtěch Michal. Praha 1945. Rada československých žen. Tisk Melantrich, 2 °. Obálka (reprodukce barevné kresby), ilustrace k článku Jarmily Glazarově „Tanec" (3 kresby), vše ukázky z výstavy v Krásné jizbě DP. 1709
  • #312 Glázrová Marie (1)
   • #2231 1957 - 134. turnovský hudební večer. Pozvánka na večer hudby, zpěvu a tance y turnovské sokolovně dne 19. června 1957. Účinkující: Marta Krasová, Marie Glázrová a Rudolf Pellar. U klavíru Jiří Ruml. Turnov 1957. Pěvecký a hudební odbor svazu zaměstnanců školství. Tisk Severočeské tiskárny, Turnov, 8 ° dvoulist. Ladní strana: taneční studie (kresba). 2231
  • #313 Glivický Josef (9)
   • #839 1940 - Pečírka Jaromír: Josef Mánes na Hané. Poznámka Josef Glivický. 2. vydání. Prostějov 1940. Edice Kulturních zpráv. „Edice Kulturních zpráv" sv. 5. Tisk Václav Horák, Prostějov, 8 °. Náklad 600 výtisků na dílovém papíře a 50 výtisků na holandu Van Gelder. Obálka (psané písmo), protititul (kresba), značka edice na obálce, v titulu a v tiráži (kreslené písmo), iniciála-záhlaví (kresba), grafická úprava. 839
   • #1141 1948 - Škrach Vasil K.: Cesta k Masarykovi. Tisk k pátému výročí mučednické smrti autora a k třicátému výročí ČSR. Příprava k tisku Jan Cejpek, Josef Glivický. 2. vydání. Prostějov 1948. Místní osvětová rada. Tisk Richard Cordes, Prostějov, 8°. Náklad 1000 výtisků. Obálka: portrét T. G. M. (kresba s podtiskem), titulní list (kresba, kreslené písmo), iniciála (kreslené písmo), grafická úprava. 1141
   • #1211 1952 - Wolker Jiří: Závěť. Básníkova poslední vůle, sepsaná v Tatranské Poljance dne 8. listopadu 1923. Doslov Zdena Wolkerová. Vydáno k slavnostnímu odhalení pomníku Jiřího Wol-kra v Prostějově dne 9. listopadu 1952. Příprava k tisku Jan Cejpek a Josef Glivický. Prostějov 1952. Osvětová beseda při mnv. Tisk Moravské tiskárny 0401, Prostějov, 8°. Obálka (typografická), titulní list (kresba, psané písmo), koncová ilustrace (kresba), grafická úprava. 1211
   • #2040 1961 - Kulturní kalendář. Prostějov v kultuře, osvětě a sportu. Ročník 7, číslo 1. Grafická úprava Josef Glivický. Prostějov, leden 1961. Městská osvětová beseda. Tisk Grafia, Prostějov, 8°. Obálka (dvoubarevná kresba), ilustrace k článku „šedesát pět let Karla Svolinského", str. 5—0 (reprodukce dřevorytu, 2 kresby, reprodukce barevné kresby). 2040
   • #2041 1961 - Kulturní kalendář. Prostějov v kultuře, osvětě a sportu. Ročník 7, číslo 9. Grafická úprava Josef Glivický. Prostějov, září 1961. Městská osvětová beseda. Tisk Grafia, Prostějov, 8°. Obálka: znak města Prostějova (kresba). 2041
   • #2061 1962 - Kulturní zpravodaj. Prostějov v kultuře, osvětě a sportu. Ročník 8, číslo 6. Grafická úprava Josef Glivický. Prostějov, červen 1962. Městská osvětová beseda. Tisk Grafia, Prostějov, 8°. Celostránková ilustrace: „Souboj Oněgina s Len-ským", str. 106 (kresba). 2061
   • #2253 1961 - Z moskevského skicáře Karla Svolinského. Katalog k výstavě kreseb, které vznikly na podzim roku 1958. Úvodní stať Josef Glivický. Prostějov 1961. Oblastní galerie. Tisk Grafia, Prostějov, 8°. Ukázky z vystavovaných prací (2 kresby). 2253
   • #2280 1965 - Záznamy z cest Karla Svolinského. Katalog výstavy kreseb z cest po Itálii, Řecku, Anglii, usa a Mexiku, pořádané v Závodním klubu roh ve dnech 10. až 31. října 1965. Úvod Jaromír Pečírka a Josef Glivický. Grafická úprava Josef Glivický. Bojkovice 1965. Závodní klub roh. Tisk Grafia, Prostějov, 8° skládačka. První strana (kresba). Pozvánka na výstavu (táž kresba). 2280
   • #2391 1944 - Z knihJ. Gliveckého. Knižní značka. Námět: poprsí dívky. 1944. Rozměr 77x49 mm. Exlibris (kresba s podtiskem). 2391
  • #314 Goerlich E. A. (1)
   • #42 1924 - Sterne Laurence: Sentimentální cesta po Francii a Italu. Humoristický román. Překlad E. A. Goerlich. Obálkové vydání. Praha 1924. J. Otto, 1903. „Anglická knihovna" řada 2, sv. 4. Tisk česká grafická Unie, 8 °. Ediční obálka (typografická). 42
  • #315 Goethe Johann Wolfgang (7)
   • #492 1932 - Český bibliofil. Sborník, čtvrtý ročník. Prémie Spolku českých bibliofilii na rok 1932. Redakce Miloslav Novotný, Method Kaláb, Josef Volf. Grafická úprava Oldřich Menhart. Praha 1932. Spolek českých bibliofilii. Tisk Orbis, přílohy Průmyslová tiskárna, 40. Náklad 550 výtisků. Ukázky z výstavy „Sto tiskařů uctívá Goetha" v Lipsku 1 §32: příloha č. 4 (dřevoryt, grafická úprava), příloha č. 5 (dřevoryt). Ukázky ze čtvrté soutěíe nejkrásnějších knih: iniciály (2 kresby), ilustrace (2 kresby). 492
   • #494 1932 - Goethe Johann Wolfgang: Předvečer sv. Jana Nepomuokého. Báseň. Překlad Otokar Fischer. Dvojlist pro výstavu v Lipsku „Sto tiskařů uctívá Goetha", 1932. Hranice 1932. Družstvo knihtiskárny. Tisk Družstvo knihtiskárny, Hranice, 8°. Ilustrace (dřevoryt), grafická úprava. 494
   • #495 1932 - Goethe Johann Wolfgang: Temna galerie. Z druhého dílu Fausta. Překlad Otokar Fischer. Dvojlist pro výstavu v Lipsku „Sto tiskařů uctívá Goetha", 1932. Praha 1932. Průmyslová tiskárna. Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Ilustrace (dřevoryt), grafická úprava. 495
   • #926 1942 - Novomanželům Smidtovým družstvo knihtiskárny v hranicích. Báseň Jana Nerudy. Soukromý tisk k svatbě manželů Viléma a Milady Šmidtových v Praze. Hranice 14. března 1942. Družstvo knihtiskárny. Tisk Družstvo knihtiskárny, Hranice, 2 °. Náklad 1 výtisk na ručním papíře. Protititul: ilustrace k básni J. W. Goetha „Předvečer s.'. Jana Nepomuckého", 1932 (dřevoryt). 926
   • #1112 1948 - Goethe Johann Wolfgang: Faust. (Urfaust). Grafická úprava a písmo Heinrich Jost. Frankfurt am Main 1948. Verlag ,Der Goldene Brun-nen'. Tisk Holzháuser a Miihlhause, Sprendlin-gen, ofsetové reprodukce Augustin Schuler, Stuttgart, 4°. Poprvé použito písmo Georg-Hartman-Antiqua. Náklad 400 číslovaných výtisků, z toho 50 na papíře Butten-Kanzlei. Protititul (tušová kresba), celostránkové ilustrace (7 tušových kreseb, z nich 3 dvoubarevné). 1112
   • #1235 1955 - Bednář Kamil: Goethe. Báseň. Soukromý novoroční tisk. Praha 1955. Helena a Milan Friedlovi. Tisk neuveden, 8° dvoulist. Ilustrace (suchá jehla). 1235
   • #1236 1955 - Bednář Kamil: Goethe. Báseň. Novoroční tisk. Praha 1955. Ústřední loutkové divadlo. Tisk neuveden, 8° dvoulist. Ilustrace (suchá jehla). 1236
  • #316 Gogh Vincent van (3)
   • #749 1938 - Stone Irving: Žízeň po životě. Život malíře Vincenta van Gogha. Překlad Ivan Jelínek. Praha 1938. Rudolf Škeřík. „Symposion" sv. 107. Tisk Míiller a spol., Turnov, hlubotisk Josef Doležal, Červený Kostelec, 8 °. Kromě vydání na antiku 20 výtisků na anglickém papíře Albans, číslovaných I—XX, a 200 výtisků na simili japanu, číslovaných 1—200. Vazba (viněta). 749
   • #898 1941 - Stone Irving: Žízeň po životě. Život malíře Vincenta van Gogha. Překlad Jvan Jelínek. 2. vydání. Praha 1941. Rudolf Škeřík. „Symposion" sv. 107. Tisk Múller a spol., Turnov, hlubotisk J. Doležal, Červený Kostelec, 8 °. Vazba (viněta). 898
   • #1139 1948 - Stone Irving: Žízeň po životě. Život malíře Vincenta van Gogha. Překlad Ivan Jelínek. 3. vydání. Praha 1948. Rudolf Škeřík. „Symposion" sv. 107. Tisk Cíl, přílohy Můller a spol., Turnov, 8°. Náklad 6000 výtisků. Vazba (vineta). 1139
  • #317 Goldoni Carlo (1)
   • #1536 1959 - Martinů Bohuslav: Mirandolina. Komische Oper in drei Akten nach dem Lustspiel von Carlo Goldoni. Překlad do němčiny Carl Stueber. Klavírní výtah. Kassel — Basel — London — New York 1959. Bárenreiter Verlag (publ. č. BA 3551 a). Tisk Printed in Germany, 4 "• Obálka (tříbarevná kresba, kreslené písmo). 1536
  • #318 Goldsmith Oliver (1)
   • #16 1924 - Goldsmith Oliver: Vikář wakefieldský. Román. Překlad Josef J. David. Obálkové vydání. Praha 1924. J. Otto, 1904. „Anglická knihovna" řada 2, sv. 10. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (typografická) 16
  • #319 Gorkij Maxim (3)
   • #1069 1947 - Gorkij Maxim: Moje university. Kus autobiografie. Překlad Milada Šimsová. Praha 1947. Rudolf Škeřík. „Symposion" sv. 159. Tisk Cíl, 8 °. Kromě vydání na antiku 300 číslovaných výtisků na simili japanu. Vazba (viněta). 1069
   • #1342 1962 - Gorkij Maxim: Dívka a smrt. Veršovaná pohádka. Překlad Zora Beráková. 2. vydání. Praha 1962. Mladá fronta (publ. č. 1873). Mimo edice. Tisk Svoboda 2, 8°. Náklad 5000 výtisků. Obálka (dvoubarevná kresba, přisazené písmo), před-patitul (kresba), protititul (kresba), titulní list (kresba), celostránkové ilustrace (2 kresby, z toho 1 dvoubarevná), zadní vakát (kresba), grafická úprava. 1342
   • #1343 1963 - Gorkij Maxim: Dívka a smrt. Veršovaná pohádka. Překlad Zora Beráková. 2. vydání. Praha 1962. Mladá fronta (publ. č. 1873). Mimo edice. Tisk Svoboda 2, 8°. Neprodejný bibliofilský tisk k novému roku 1963. Náklad 1500 výtisků. Obálka (dvoubarevná kresba, přisazené písmo), předpatitul (kresba), protititul (kresba), titulní list (kresba), celostránkové ilustrace (2 kresby, z toho jedna dvoubarevná), zadní vakát (kresba), grafická úprava. Diofánový přebal s tiskem „P. F. 1963" (psané písmo). 1343
  • #320 Gottlieb Václav (1)
   • #1719 1946 - Národní divadlo. List divadelní práce. Ročník 21 (1945—1946), číslo 5—6. Obálka František Muzika. Praha 15. května 1946. Národní divadlo. Tisk Zdeněk Binko, 4°. Návrhy divadelních scén: jevištní výprava Janáčkovy „Její pastorkyně", za str. 36 (2 návrhy scén), jevištní výprava Musorgského „Borise Godunova", za str. 36 (návrh scény — společně s Václavem Gott-liebem). 1719
  • #321 Gotz František (1)
   • #978 1943 - Urban A. Jaroslav: Stvoření Lásky. Komedie o třech dějstvích. Úvod František Gótz. Praha 1943. českomoravský Kompas. „Knižnice dramatického umění" sv. 14. Tisk Českomoravský Kompas, 8 °. Obálka (dvoubarevná kresba, přisazené písmo), celostránková ilustrace: návrh scény (kresba). 978
  • #322 Goya Francesco de (1)
   • #893 1941 - Schneider Manfred: Don Francisco de Goya. Život mezi zápasníky s býky a králi. Překlad Lída Faltová. Grafická úprava Jan Pavlát. 2. vydání. Praha 1941. Rudolf Škeřík. „Symposion" sv. g2. Tisk Múller a spol., Turnov, hlubotisk J. Doležal, červený Kostelec, 8 °. Vazba (viněta). 893
  • #323 Grahame Kenneth (1)
   • #17 1924 - Grahame Kenneth: Zlatý věk. Prózy. Překlad Josef Bartoš. Obálkové vydání. Praha 1924. J. Otto, 1908. „Anglická knihovna" řada 2, sv. 26. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (typografická). 17
  • #325 Greene Graham (1)
   • #1317 1961 - Greene Graham: Náš člověk v Havaně. Román. Překlad Igor Hájek, verše Jan Zábrana. Doslov Ivo Fleischmann. Praha 1961. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (publ. č. 1246). „Klub čtenářů" sv. 133. Tisk Mír 1, obálka ofsetem Polygrafia 3, 8°. Náklad 106 000 výtisků. Ediční obálka (kresba a psané písmo, dvoubarevný podtisk), název edice (psané písmo), patitul (psané písmo), nakladatelská značka (psanépísmo), titulní list (dvoubarevný: kresba a psané písmo, jako na obálce), tiráž (kresba a psané písmo, jako na obálce), grafická úprava, ediční vazba. 1317
  • #326 Gregor-Tajovský Jozef (1)
   • #1853 1952 - Filatelie. Časopis československých filatelistů. Ročník 2, číslo 19—20. Praha, říjen 1952. Práce. Tisk Práce 6, 8°. Ukázka známkové tvorby: „Ladislav Zápotocký i852-ig52", str. 300 (reprodukce poštovní známky), „600 let Karlovy university", „Mistr Jan Hus 1402—igS2" a „Ludovit štúr", str. 301 (3 reprodukce poštovních známek), „Božena Němcová 1820— 1950", „J. Gregor-Tajovský ig4o-igso" a „Alois Jirásek 1851— igsi", str. 302 (3 reprodukce poštovních známek). 1853
  • #327 Gribojedov Alexander Sergejevič (1)
   • #496 1932 - Gribojedov Alexander Sergejevič: Hoře z rozumu. Veršovaná komedie o čtyřech dějstvích. Překlad František Táborský. Praha 1932. česká akademie věd a umění — J. Otto. „Sborník světové poesie" sv. 166. Tisk česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (typografická), grafická úprava. 496
  • #333 Griinewald Matthias (1)
   • #894 1941 - Schwarzkopf Nikolaus: Grůnewald, barbar čistého srdce. Román. Překlad Jaroslav Zaorálek. Doslov Karel Teige. Grafická úprava Jan Nováček. Praha 1941. Rudolf Škeřík. „Symposion" sv. 136. Tisk Múller a spol., Turnov, 8 °. Kromě vydání na antiku 200 číslovaných výtisků na simili japanu. Vazba (viněta). 894
  • #328 Grmela Jan (2)
   • #454 1931 - Grmela Jan: Požár opery. Rozhlasová hra. Hranice 1931. Josef Hladký. „Amfora" sv. 21. Tisk Družstvo knihtiskárny, Hranice, 8°. Náklad 100 výtisků na Zerkallu, 400 výtisků na ofsetu. Obálka (typografická), grafická úprava. 454
   • #846 1940 - Srdce vlasti. Praha očima básníků a umělců. Redakce textové části Jan Grmela, obrazové části František Podešva. Ilustrace od více grafiků. Obálka František Podešva. Grafická úprava Josef Hesoun. Vazba František Muzika. Praha 1940. českomoravský Kompas. Tisk českomoravský Kompas, 4°. Předsádky (2 kresby), celostránkové ilustrace (2 kresby). 846
  • #329 Grohman Josef (1)
   • #2287 1966 - Mezinárodní výstava knižní grafiky a ilustrace. Katalog výstavy druhého bienále užité grafiky. Předmluva inž. Josef Grohman, úvodní stať Jiří Hlušička. Překlad do angličtiny, francouzštiny a němčiny M. Langrová, do ruštiny A. Kelíšková, do španělštiny H. Batuš-ková. Obálka a grafická úprava Jan Rajlich a Viktor Šafář, fotografie inž. Oldřich Staněk. Dům umění od 24. června do 20. září 1966. Brno 1966. Svaz československých výtvarných umělců. „Směr", edice katalogů Moravské galerie sv. 21. Tisk Grafia 01, Srno, barevné štočky Rudé právo, Brno, 8°. Náklad 1500 výtisků. Ilustrace k básni Františka Halase, č. kat. 1005 (kolorovaná kresba), reprodukce dvoulistu separátního tisku: William Shakespeare „Though yet of Hamlet...", školní dílna Vysoké školy uměleckoprůmyslové ig66 (reprodukce dřevorytu, grafická úprava). 2287
  • #330 Grossmann Jan (1)
   • #1058 1947 - Básníkovi. Básně František Halas, Oldřich Mikulášek, Jarmila Urbánková, stať Jan Gross-mann. Soukromý tisk pro účastníky slavnostního matiné k sedmdesátinám Fráni Šrámka 19. ledna 1947 v Národním divadle. Grafická úprava Zdeněk Rossmann. Praha 1947. Klub knižní tvorby Kmen. Tisk Orbis, 8°. Protititul (kresba). 1058
  • #331 Grottger Arthur (1)
   • #539 1933 - Táborský František: Arthur Grottger. Jeho láska a dílo. Sestaveno a doplněno z jeho deníků, listů a z památníků jeho snoubenky. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1933. Slovanský ústav — Orbis. „Práce Slovanského ústavu v Praze" sv. 10. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Obálka se zvětšeným detailem Grottgerova dřevorytu „Vdova" (návrh a grafická úprava). 539
  • #332 Grunajan (1)
   • #2482 1967 - Kronika holešovská. Zápisy z let 1615—1645. Úvod a historický výklad dr. Vlasta Fialová. Překlad do němčiny dr. Jan Gruna, do angličtiny Samuel Kostomlatský. Obálka, grafická úprava a vazba Antonín Jero. 2. doplněné vydání. Holešov 1967. Městský národní výbor — Okresní archív. Tisk Grafia 01, Brno, 8°. Protititul: hnédý tisk s podtiskem (kresba štětcem), celostránkové záhlaví: hnědý tisk s podtiskem (táž kresba štětcem). 2482
  • #334 Guldener Bernard (1)
   • #1527 1957 - Guldener Bernard, Václav Juda Novotný: Král a uhlíř. Operní libreto. Příprava ke kritickému vydání Jarmil Burghauser. Grafická úprava František Holman. 1. vydání v Snklhu. Praha 1957. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (publ. č. 2050). „Operní libreta Antonína Dvořáka" sv. 1. Tisk Orbis 3, 8°. Náklad 2000 výtisků. Obálka (kresba, přisazené písmo), nakladatelská značka na obálce (psanépísmo), titulní list (kresba). 1527
  • #335 Gumilev Nikolaj Sergejevič (1)
   • #497 1932 - Gumilev Nikolaj Sergejevič: Výbor z díla. Překlad Zdeněk Spilka. Praha 1932. Česká akademie věd a umění — J. Otto. „Sborník světové poesie" sv. 167. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (typografická), grafická úprava. 497
  • #336 GurianJ. G. (3)
   • #699 1937 - Novinářská knihovna Arne Laurina. Sedmý katalog, dodatky: Tiskové právo, svoboda tisku a cenzura. Všeobecné dějiny periodického tisku. Soupis J. G. Gurian. Úvod Oskar Butter. Grafická úprava Rudolf Hála. Soukromý tisk. Praha 1937. Arne Laurin. Tisk Orbis, 8". Náklad 888 výtisků. Protititul: exlibris Arne Laurina (čtyřbarevný dřevoryt). 699
   • #781 1939 - Prišvin Michail: Žeň- Seň, lovcovy toulky tajgou za kořenem života. Překlad J. Gurian a P. Meisl. Praha 1939. Rudolf Škeřík. Tisk Miiller a spol., Turnov, 8°. Kromě vydání na antiku 20 výtisků na anglickém papíře Albans, číslovaných I—XX, a 200 výtisků na simili japanu, číslovaných 1—200. Obálka (dvoubarevná kresba, přisazené písmo), titulní list (dvoubarevná kresba, táz jako na obálce), ilustrace-záhlaví (10 kreseb), koncovka (kresba), grafická úprava, vazba (viněta). 781
   • #1495 1950 - Ostrčil Otakar: Honzovo království. Hudební hra o sedmi obrazech. Libreto podle L. N. Tolstého Jiří Mařánek. Klavírní výtah Karel Šolc. Tříjazyčný text; překlad do němčiny H. Politzer a G. Széll, do ruštiny J. Gurian. Vydavatelská poznámka F. A. Kypta. Praha 1950. Hudební matice (publ. č. 1235). Tisk Orbis 3, 40. Obálka (barevná kresba, kreslené písmo). 1495
  • #338 Guth Zdeněk (1)
   • #2545 1928 - SONDERDRUCK AUS DEM GuTENB ERG-JaHR buch 1928. Zvláštní otisk z německého typografického sborníku Gutenberg-Jahrbuch 1928. Úvodní stať „Průmyslová tiskárna v Praze 1923—1927" a grafická úprava Method Kaláb. Ukázky knižních úprav: Zdeněk Guth, Method Kaláb, Karel Svolinský. 1928. Místo vydání, nakladatel a tisk neuveden, 4°. Ukázka ilustrací a grafických úprav knih, tištěných Průmyslovou tiskárnou: textová strana z Máchova „Máje", 1925 (návrh písma, grafická úprava), textová strana z knihy Františka Táborského „Veliký sněm ptačí", 192J (dvoubarevný dřevoryt, grafická úprava), protititul z knihy Charlese Asselineaua „Peklo milovníka knih", 1928 (dřevoryt), titulní list téže knihy (dřevoryt). 2545
  • #337 Guth-Jarkovský Jiří Stanislav (1)
   • #144 1926 - Loti Pierre: Rybář islandský. Román. Překlad dr. Jiří Stanislav Guth-Jarkovský. 2. vydání. Praha 1926. J. Otto. „Ottova laciná knihovna národní" sv. 96. Tisk česká grafická Unie, 8°. Obálka (kresba, přisazené písmo), grafická úprava, nakladatelská značka. 144
  • #339 Haasz Jaroslav (1)
   • #383 1930 - Gautier Théophile: Výbor básní. Překlad Jaroslav Haasz. Praha 1930. Česká akademie věd a umění — J. Otto. „Sborník světové poesie" sv. 161. Tisk česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (typografická), grafická úprava. 383
  • #340 Hába Karel (1)
   • #2309 1965 - Vánoční koledy. Druhá deska: Václav Trojan „Betlém". Pásmo lidových koled z loutkového filmu Jiřího Trnky „ Špalíček". Vánoční koledy v úpravě Karla Háby. Nahrávka: Dětský sbor a Symfonický orchestr pražského rozhlasu. Dirigent Bohumil Kulinský. Text na obalu Leoš Janáček. Praha 1965. Státní hudební vydavatelství — Supraphon. „33 Mono = 5296B". Tisk neuveden, formát 26x26 cm. Titulní strana gramo-obalu (čtyřbarevné kolorovaná kresba, přisazené písmo). 2309
  • #342 Haggard Henry Rider (1)
   • #18 1924 - Haggard Henry Rider: Ona. Historie dobrodružství. Překlad V. P. Clannerová z Engel-hofu a O. G. Paroubek. Obálkové vydání. Praha 1924. J. Otto, 1907. „Anglická knihovna" řada 2, sv. 23. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (typografická). 18
  • #343 Hachle Antonín (3)
   • #1242 1955 - Němcová Božena: Babička. Obrazy venkovského života. Doslov a poznámky dr. Vítězslav Rzounek. Obálka a vazba Antonín Hachle. Grafická úprava Jiří Krejsa. Praha 1955. Státní pedagogické nakladatelství (publ. č. 51-19-06). „Mimočítanková četba." Tisk Rudé právo, 8°. Náklad 30 400 výtisků. Protititul: portrét Boženy Němcové (reprodukce ka-menorytiny z roku 1930). 1242
   • #1257 1956 - Němcová Božena: Babička. Obrazy venkovského života. Doslov a poznámky Vítězslav Rzounek. Obálka a vazba Antonín Hachle. Grafická úprava Jiří Krejsa. 2. vydání. Praha 1956. Státní pedagogické nakladatelství (publ. č. 6i-ig-i6). „Mimočítanková četba." Tisk Jihočeské tiskárny 13, Vimperk, 8°, Náklad 20400 výtisků. Protititul: portrét Boženy Němcové (reprodukce ka-menorytiny z roku 1950). 1257
   • #1266 1957 - Němcová Božena: Babička. Obrazy venkovského života. Doslov a poznámky dr. Vítězslav Rzounek. Obálka a vazba Antonín Hachle. Grafická úprava Jiří Krejsa. Dotisk 2. vydání. Praha 1957. Státní pedagogické nakladatelství (publ. č. 61-19-16 b). „Mimočítanková četba." Tisk Středomoravské tiskárny 03, Přerov, 8°. Náklad 40 000 výtisků. Protititul: portrét Boženy Němcové (reprodukce ka-menorytiny z roku 1950). 1266
  • #344 Hájek Igor (1)
   • #1317 1961 - Greene Graham: Náš člověk v Havaně. Román. Překlad Igor Hájek, verše Jan Zábrana. Doslov Ivo Fleischmann. Praha 1961. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (publ. č. 1246). „Klub čtenářů" sv. 133. Tisk Mír 1, obálka ofsetem Polygrafia 3, 8°. Náklad 106 000 výtisků. Ediční obálka (kresba a psané písmo, dvoubarevný podtisk), název edice (psané písmo), patitul (psané písmo), nakladatelská značka (psanépísmo), titulní list (dvoubarevný: kresba a psané písmo, jako na obálce), tiráž (kresba a psané písmo, jako na obálce), grafická úprava, ediční vazba. 1317
  • #345 Hála Jan (1)
   • #136 1926 - Heyduk Adolf: Moje Slovensko. Zo sbierky Cymbál a husle. Výběr a úvod František Volf. Ilustrace Jan Hála. Praha—Bratislava 1926. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, 8=. Karíonáím zazba s kresbou Jana Hály (typografická), nakladatelská značka na zadní straně ražby, grafická úprava. 136
  • #346 Hála Rudolf (21)
   • #275 1929 - První soutěž spolku českých bibliofilů v Praze na třicet nejkrásnějších knih za rok 1928. Soukromý tisk, výňatek z Českého bibliofila. Úvod a grafická úprava Rudolf Hála. Titulní list a iniciála Jan Konůpek. Ukázky ilustrací a grafických úprav: F. Kobliha, J. Konůpek, V. Mašek, K. Svolinský aj. Praha 1929. Alois Dyk, Rudolf Hála, Karel Mrázek, Josef Sonberg. Tisk Orbis, Průmyslová tiskárna, Státní tiskárna, 40. Náklad 150 výtisků na holandu Van Gelder. Přílohy: ukázky ilustrací a grafických úprav (4 dřevoryty, 2 kresby). 275
   • #372 1929 - Wolker Jiří: Zápisky z nemoci. Soukromý neprodejný tisk pro účastníky matiné dne 10. února 1929, na paměť pátého výročí úmrtí Jiřího Wolkera. Grafická úprava Rudolf Hála. Praha 1929 Kmen, klub moderních nakladatelů „Soukromé neprodejné tisky Kmene" sv. 1. Tisk Orbis, 8°. Náklad 1600 výtisků, z toho 100 na ručním papíře Umbria podepsáno výtvarníkem. Titulní list (kresba). 372
   • #380 1930 - Druhá soutěž Spolku českých bibliofilů na třicet nejkrásnějších knih za rok 1929. Redakce Method Kaláb, Rudolf Hála. Úvod Jarmil Krecar. Obálka a výzdoba Jan Konůpek. Ukázky ilustrací a grafických úprav: Karel Dyrynk, Miloš Klicman, František Kobliha, Jan Konůpek, Zdeněk Kratochvíl, Václav Mašek, František Muzika, Karel Svolinský, Jaroslav Šváb, Max Švabinský. Grafická úprava Jan Konůpek a Method Kaláb. Praha 1930. Spolek českých bibliofilů. Tisk Průmyslová tiskárna, Státní tiskárna, Kryl a Scotti, Nový Jičín, 40. Náklad 222 výtisků na holandu Pan-nekoek. Přílohy, ukázky ilustrací (5 dřevorytu, 10 kreseb). 380
   • #447 1931 - Beneš Dr. Edvard: Je možný trvalý mír? Úvaha. Grafická úprava Rudolf Hála. Soukromý neprodejný tisk pro účastníky sedmého bibliofilského večera v Praze. Praha 1931. Orbis. Tisk Orbis, 8°. Náklad 300 výtisků na holandu Pannekoek. Titulní list (kresba), iniciála (dvoubarevná kresba), koncovka (kresba). 447
   • #564 1934 - Vrba Jan: Tajemný svět. Kniha pros. Přebal Zdeněk Burian, kresba na obálce František Vrobel. Praha 1934. Ladislav Mazáč. „Sebrané spisy Jana Vrby" sv. 50. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Mimo náklad 50 číslovaných výtisků na holandském japanu v pergamenové vazbě. Obálka na spisy J. Vrby (typografická), grafická úprava, vazba. 564
   • #573 1935 - Český bibliofil. Sborník, ročník sedmý. Prémie Spolku českých bibliofilů na rok 1935. Redakce dr. Jan Snobr, Karel Dyrynk, Method Kaláb, dr. Josef Volf. Ilustrace Václav Mašek, úprava Rudolf Hála. Praha 1935. Spolek českých bibliofilů. Tisk Orbis. Přílohy sedmé soutěže Česká grafická Unie, 40. Náklad 450 výtisků. Ukázky ilustrací: přílohy sedmé soutěže (1 kresba + grafická úprava, 1 dřevoryt -f- grafická úprava). 573
   • #588 1935 - Typografia Methodu Kalábovi k jeho PADESÁTINÁM 10. ČERVENCE 1935. Zvláštní otisk z odborného časopisu čs. knihtiskaři! Typografia, roč. 42, č. 6—7. Autoři textu: Emil Pacovský, Karel Dyrynk, Karel Svolinský, Rudolf Hála, Jan Konůpek, Oldřich Menhart, Arthur Novák, Miloslav Novotný, T. F. Šimon, Jindra Vichnar, Josef Volf aj. Dřevoryty Karel Svolinský a Arno Nauman. 16 příloh: zlomek typografického díla Methoda Kalába. Grafická úprava Oldřich Menhart. Praha 1935. Spolek Typografia. Tisk Průmyslová tiskárna, 4°. Tištěno na holandu. Obálka (dřevoryt), titulní list (kresba), záhlaví (dřevoryt), záhlaví-iniciála (dřevoryt), přílohy (1 dřevoryt, 1 kresba). 588
   • #650 1937 - Beneš Dr. Edvard: Masarykova cesta a odkaz. Reč nad rakví presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka 21. září 1937. Grafická úprava Rudolf Hála. Bibliofilské vydání. Praha 1937. Kmen, klub moderních nakladatelů. Tisk Orbis, 4°. Tištěno na papíře Van Gelder Zonen. Obálka (tříbarevná kresba),patitul (kreslenépísmo), titulní dvoustrana (kresba), vstupní ilustrace:portrét T. G. M. (zmenšená reprodukce dřevorytu z r. 1935), iniciála „S" (kresba), tiráž (kresba). 650
   • #652 1937 - Beneš Dr. Edvard: Masaryk's path and legacy. (Masarykova cesta a odkaz). Reč nad rakví presidenta Osvoboditele 21. září 1937. Překladatel do angličtiny neuveden. Grafická úprava Rudolf Hála. Bibliofilské vydání. Praha 1937. Kmen, klub moderních nakladatelů. Tisk Orbis, 40. Náklad 1000 výtisků na papíře Van Gelder Zonen. Obálka (tříbarevná kresba),patitul (kreslenépísmo), titulní dvoustrana (kresba), vstupní ilustrace: portrét T. G. M. (zmenšená reprodukce dřevorytu z r. 1935), iniciála (kresba), tiráž (kresba). 652
   • #657 1937 - Beneš Dr. Edvard: T. G. Masaryk le sens de sa vie et son dernier legs. (Masarykova cesta a odkaz.) Řeč nad rakví presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka 21. září 1937. Překlad do francouzštiny neuveden. Grafická úprava Rudolf Hála. Bibliofilské vydání. Praha 1937. Kmen, klub moderních nakladatelů. Tisk Orbis, 40. Náklad 1000 výtisků na papíře Van Gelder Zonen. Obálka (tříbarevná kresba), patitul (kreslenépísmo), titulní dvoustrana (kresba), vstupní ilustrace: portrét T. G. M. (zmenšená reprodukce dřevorytu z r. 1930). iniciála „L" (kresba), tiráž (kresba). 657
   • #661 1938 - Bláha div. gen. inž. S.: T. G. Masaryk, jeho VELITELSKÁ OSOBNOST A JEHO VLIV NA VELITELSKOU tradici. Grafická úprava Rudolf Hála. Soukromý neprodejný tisk k novému roku 1938. Praha 1937. Vojenské odborné knihkupectví. Tisk Orbis, 8°. Náklad 400 výtisků. Protititul: portrét T. G. M. (kresba). 661
   • #666 1938 - Frinta Antonín: Knihovna Husova domu v Praze. Doslov V. J. Tacheci. Grafická úprava Rudolf Hála. Tisk k novému roku 1938. Praha 1937. V. J. Tacheci. „Soukromé tisky V. J. Tacheciho" sv. 5. Tisk Orbis, 8°. Náklad 110 výtisků na holandu Pannekoek. Titulní list (kresba), iniciála (kresba), záhlaví (kresba), koncovka (kresba). 666
   • #689 1937 - Masaryk Tomáš Garrigue: Kniha duší člověka. Stati a rozmluvy T. G. Masaryka o knihách a četbě. Grafická úprava Rudolf Hála. První soukromý neprodejný tisk v šedesátém jubilejním roce založení úsčkú, ^pro účastníky valné hromady. Praha 1937. Ústřední spolek čsl. knihkupeckých účetní. Tisk Orbis, 8°. Náklad 1000 výtisků. Protititul: portrét T. G. Masaryka, otištěný v Margináliích, IQ35 (reprodukce dřevorytu). 689
   • #699 1937 - Novinářská knihovna Arne Laurina. Sedmý katalog, dodatky: Tiskové právo, svoboda tisku a cenzura. Všeobecné dějiny periodického tisku. Soupis J. G. Gurian. Úvod Oskar Butter. Grafická úprava Rudolf Hála. Soukromý tisk. Praha 1937. Arne Laurin. Tisk Orbis, 8". Náklad 888 výtisků. Protititul: exlibris Arne Laurina (čtyřbarevný dřevoryt). 699
   • #728 1938 - Český bibliofil. Sborník, desátý ročník. Prémie Spolku českých bibliofilů na rok 1938. Redakce Method Kaláb, Rudolf Hála, Bohumír Lifka, Miloslav Novotný. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1938. Spolek českých bibliofilů. Tisk Průmyslová tiskárna, přílohy IV—IX Orbis, 40. Náklad 300 výtisků. Protititul (barevná litografie), vstupní celostránková ilustrace (litografie), záhlaví s iniciálou (y kreseb), tiráž (kresba), vazba. Ukázky z desáté soutěže nejkrásnějších knih: protitituly (1 dvoubarevný dřevoryt, i kamenorytina), viněta v titulním listu (kame-norytina), celostránková ilustrace (litografie), záhlaví (kresba), ilustrace v textu (dvoubarevná kresba). 728
   • #824 1940 - Jedenáctá soutěž českých bibliofilů nejkrásnější knihy za rok 1938 a 1939. Redakce Miloslav Novotný, Rudolf Hála, Method Kaláb. Ukázky ilustrací a grafických úprav: Cyril Bouda, Petr Dillinger, Václav Mašek, Oldřich Menhart, Alois Moravec, Antonín Procházka, Vojtěch Sedláček, Antonín Strnadel, Karel Svolinský, Max Švabinský. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1940. Spolek českých bibliofilů. Tisk Průmyslová tiskárna. Družstvo knihtiskárny Hranice, Melan-trich, 40. Náklad 222 výtisků. Obálka a titulní list (dřevoryt), přílohy: ukázky ilustrací (2 kresby, j dřevorytu, 2 barevné kresby, 1 reprodukce litografie. 1 reprodukce barevné litografie). 824
   • #1080 1947 - Pražák Albert: T. G. Masaryk. K jeho názorům na umění, hlavně slovesné. Vydáno k desátému výročí smrti T. G. M. Fotografie Josef Sudek. Grafická úprava Rudolf Hála. 3. vydání. Praha 1947. Družstevní práce (publ. č. 494J. Tisk Orbis, 8°. Náklad 10 000 výtisků. Obálka (kreslené písmo), nakladatelská značka na patitulu (kresba), vstupní celostránková ilustrace: portrét T. G. Masaryka (kresba), záhlaví s iniciálou (kresba). 1080
   • #1172 1949 - Puškin u nás. 1799—1949. Vydáno k stopade-sátému výročí básníkova narození. Uspořádání Julius Dolanský s redakčním kruhem. Grafická úprava Rudolf Hála. Praha 1949. Orbis — Svět sovětů. Tisk Orbis, 8°. Náklad 3300 výtisků. Obálka: portrét A. S. Puškina (kresba), převzato z časopisu Hollar. 1172
   • #1187 1950 - Hála Rudolf: Knihtiskař Method Kaláb. Příloha 12. ročníku, 2. svazku sborníku grafického umění Hollar, k pětašedesátinám Metho-da Kalába. Praha 1950. Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Tisk Orbis 3, závod Jiřího Dimitrova, 40. Titulní list (dřevoryt), iniciála-záhlaví (dřevoryt), koncovka (dřevoryt). 1187
   • #1829 1950 - Hollar. Sborník grafického umění. Ročník 22, svazek 2. Grafická úprava Method Kaláb, dřevoryt na obálce Václav Mašek. Praha, říjen 1950. Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Tisk Orbis 3, 40. Příloha: Rudolf Hála „Knihtiskař Method Kaláb". Titulní list (dřevoryt), záhlaví s iniciálou (dřevoryt), koncová ilustrace (dřevoryt). 1829
   • #1994 1958 - Zprávy spolku českých bibliofilú. Časopis SČB. Ročník 1958, číslo 1—2. Grafická úprava Rudolf Hála, ilustrace Miroslav Troup. Praha, leden — únor 1958. Spolek českých bibliofilú. Tisk Mír 3, 8 =. Ilustrace: portrét Františka Táborského, str. 17 (kresba). 1994
  • #347 Halas František (5)
   • #1058 1947 - Básníkovi. Básně František Halas, Oldřich Mikulášek, Jarmila Urbánková, stať Jan Gross-mann. Soukromý tisk pro účastníky slavnostního matiné k sedmdesátinám Fráni Šrámka 19. ledna 1947 v Národním divadle. Grafická úprava Zdeněk Rossmann. Praha 1947. Klub knižní tvorby Kmen. Tisk Orbis, 8°. Protititul (kresba). 1058
   • #1535 1959 - Kříčka Jaroslav: Naše paní Božena Němcová. (Op. 112, z roku 1954.) Pět písní pro mezzo-soprán a klavír na slova Františka Halase. Praha 1959. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (publ. č. 2670). Tisk Orbis 3, 8°. Náklad 800 výtisků. Obálka (dvoubarevná kresba, psané písmo). 1535
   • #1889 1954 - Nový život. Měsíčník Svazu československých spisovatelů. Ročník 1954, číslo 7. Obálka a grafická úprava F. J. Miiller. Praha 15. července 1954. Svaz československých spisovatelů. Tisk Orbis 1, 8°. Ilustrace k článku Kamila Bednáfe „Holasovo setkání s Bořenou Němcovou": portrét B. Němcové, str. gg (kresba). 1889
   • #2154 1941 - Knihy dětem. Výbor dobrých knih pro mládež. Nakladatelský katalog. Redakce Lumír čivrný. Úvodní báseň František Halas, kresba František Tichý. Obálka Jiří Trnka. Grafická úprava Břetislav Štorm. Praha 1941. Svaz českých knihkupců a nakladatelů. Tisk Česká grafická Unie, 8 °. Náklad 40 000 výtisků. Ilustrace (kresba). 2154
   • #2287 1966 - Mezinárodní výstava knižní grafiky a ilustrace. Katalog výstavy druhého bienále užité grafiky. Předmluva inž. Josef Grohman, úvodní stať Jiří Hlušička. Překlad do angličtiny, francouzštiny a němčiny M. Langrová, do ruštiny A. Kelíšková, do španělštiny H. Batuš-ková. Obálka a grafická úprava Jan Rajlich a Viktor Šafář, fotografie inž. Oldřich Staněk. Dům umění od 24. června do 20. září 1966. Brno 1966. Svaz československých výtvarných umělců. „Směr", edice katalogů Moravské galerie sv. 21. Tisk Grafia 01, Srno, barevné štočky Rudé právo, Brno, 8°. Náklad 1500 výtisků. Ilustrace k básni Františka Halase, č. kat. 1005 (kolorovaná kresba), reprodukce dvoulistu separátního tisku: William Shakespeare „Though yet of Hamlet...", školní dílna Vysoké školy uměleckoprůmyslové ig66 (reprodukce dřevorytu, grafická úprava). 2287
  • #348 Hálek Vítězslav (1)
   • #868 1941 - Hálek Vítězslav: Večerní písné. Verše. Praha 1941. Vilém Šmidt. „Ratolest" sv. 7. Tisk Karel Kryl, Kroměříž, 160. Mimo náklad na ofsetu 150 číslovaných výtisků na Zerkallu. Obálka (kresba, přisazené písmo), titulní list (kresba), ilustrace v textu (s6 kreseb), závěrečná celostránková ilustrace (kresba), grafická úprava. 868
  • #350 Halí Radclyffe (1)
   • #498 1932 - Halí Radclyffe: Nerozžatá lampa. Román. Překlad Stasa Jílovská. Praha 1932. J. Otto. „Ottoya anglo-americká knihovna" sv. 6. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmo), grafická úprava, ediční vazba. 498
  • #349 Halík Ladislav (1)
   • #304 1929 - Brehmův život zvířat. Díl první. Bezobratlí. Překlad dr. Ladislav Halík. Praha 1929. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, 40. Grafická úprava, vazba. 304
  • #341 Hamerling Robert (1)
   • #261 1928 - Hamerling Robert: Výbor z lyriky. Překlad Jaroslav Vrchlický. Praha 1928. česká akademie věd a umění — J. Otto. „Sborník světové poesie" sv. 157. Tisk česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (typografická), grafická úprava. 261
  • #351 Hamralová M. (1)
   • #1697 1944 - Národní politika. Deník. Ročník 62, číslo 290. Praha 28. října 1944. Politika. Tisk Politika, 2°. Ilustrace k článku M. Hamralové „Ty má ženo!", str. 3 (kresba). 1697
  • #352 Hanka J. (2)
   • #1418 1924 - Smetana Bedřich: Zpěvy z oper. Svazek první. Dvacet tři zpěvů pro ženské hlasy. Redakce sborníku a předmluva prof. Doubravka Bran-bergerová. Úprava k tisku Vojtěch Ríhovský. Titulní list J. Hanka. Praha 1924. Mojmír Urbánek (publ. č. 1418). Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Obálka (dvoubarevná litografie; kresba, kreslené písmo). 1418
   • #1419 1924 - Smetana Bedřich: Zpěvy z oper. Svazek druhý. Třicet sedm zpěvů pro mužské hlasy. Redakce sborníku a předmluva prof. Doubravka Branbergerová. Úprava k tisku Vojtěch Ríhovský. Titulní list J. Hanka. Praha 1924. Mojmír Urbánek (publ. č. 1419). Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Obálka (dvoubarevná litografie; kresba, kreslené písmo). 1419
  • #353 Hanták František (1)
   • #2541 1953 - Mozart Wolfgang Amadeus: Concerto in D MAJOR FOR VIOLIN AND ORCHESTRA, K. 218. Nahrávka orchestru České filharmonie. Housle Jiří Novák. Dirigent Václav Talich. Concerto in c major for oboe and orchestra, k. 285 d. Nahrávka orchestru České filharmonie. Hoboj František Hanták. Dirigent Milan Munclinger. Pro Artii. Praha 1953. Supraphon Records. 33 1/2. „LPV 326". Tisk neuveden, Made in Czechoslovakia, formát 31x31 cm. Titulní strana gramo-obalu: portrét W. A. Mozarta (kresba s dvoubarevným podtiskem, psané i přisazené písmo). 2541
  • #354 Hanum Lejla (2)
   • #109 1925 - Hanum Lejla: Vzpomínky na harém sultánů tureckých. Překlad Jaromír V. Smejkal. Praha 1925. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Obálka (tříbarevná kresba, psané písmo), titulní dvoustrana (kresba). 109
   • #1578 1927 - U Ottů. Měsíční literární zpravodaj. Ročník 1927, číslo 9. Praha, listopad 1927. J. Otto. Tisk česká grafická Unie, 40. Záhlaví (kreslené písmo), kresba z obálky Jana Rokyty, „Ližka, náš bratr věrný", str. 103 (kresba), ukázka titulního listu z knihy Lejly Hanum „Vzpomínky na harém sultánů tureckých", str. 104 (kresba, grafická úprava), nakladatelská značka. 1578
  • #355 Hanuš Stanislav (1)
   • #1471 1947 - Kapr Jan: Krystal. Cyklus písní pro tenor a klavír na slova Stanislava Hanuše. Praha 1947. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 975). Tisk Č. A. T. a Impressa, 4°. Obálka (dvoubarevná kresba, kreslené písmo), titulní list (kresba), grafická úprava. 1471
  • #356 Hanzákjan (1)
   • #1233 1954 - Svolinský Karel — Jiří Valja: Ptáci. Odborná spolupráce dr. Jan Hanzák. Grafická úprava Naděžda Bláhová. 1. vydání v Sndk. Praha 1954. Státní nakladatelství dětské knihy (publ. č. 658). „Pro čtenáře od 9 let." Tisk Orbis 03, 8 °. Náklad 20 000 výtisků. Obálka (barevná kresba, psané písmo), vstupní ilustrace (kresba), celostránkové ilustrace (64 barevných kreseb), vazba. 1233
  • #357 Hanzl Josef (3)
   • #1204 1951 - Vančura Vladislav: Obrazy z dějin národa českého. Věrná vypravování o životě, skutcích válečných i duchu vzdělanosti. Díl druhý a třetí. Příprava k tisku Rudolf Havel. Obálka (s kresbou Mikoláše Alše) a iniciály Josef Hanzl. 5. vydání, i.včS. Praha 1951. Československý spisovatel (publ. č. 187). „Spisy Vladislava Vančury" sv. 2. Tisk Západomoravské tiskárny, Brno, 8°. Náklad 10500 výtisků. Záhlaví kapitol (12 kreseb), koncové ilustrace (41 kreseb). 1204
   • #1259 1956 - Vančura Vladislav: Obrazy z dějin národa českého. Věrná vypravování o životě, skutcích válečných i duchu vzdělanosti. Díl druhý a třetí. Příprava k vydání Rudolf Havel. Obálka (s kresbou Mikoláše Alše), iniciály a vazba Josef Hanzl. 6. vydání, 2. v CS. Praha 1956. československý spisovatel (publ. č. 954). „Spisy Vladislava Vančury" sv. 2. Tisk Brněnské knihtiskárny 2, Brno, 8°. Náklad 12000 výtisků. Záhlaví kapitol (12 kreseb), koncové ilustrace (46 kreseb). 1259
   • #1691 1944 - Grafik. Odborný časopis pro grafický průmysl. Měsíčník. Ročník 1, číslo 1. Obálka Josef Hanzl. Praha, listopad 1944. Lidé práce. Tisk Lidová knihtiskárna A. Němec, 40. Ukázka knižní značky F. X. Váni k článku „Podpisy autorů a znaky vlastníků knih" na str. 6 (reprodukce dřevorytu). 1691
  • #358 Hartl Antonín (1)
   • #855 1940 - Věčný Mácha. Památník českého básníka. Redakce: Antonín Hartl, Josef Hora, Karel Janský, Josef Kopta, František Křelina, Jan Mukařovský, Miloslav Novotný, Vasil Škrach. Ilustrace: Cyril Bouda, Jan Konůpek, Karel Svolinský, Max Švabinský, Jan Zrzavý aj. Obálka, protititul, iniciály, grafická úprava a vazba Josef Sjolar. Praha 1940. čin. „Památníková edice činu" sv. 2. Tisk Grafia a V. Neubert a synové, 40. Celostránkové ilustrace: Máchovská kresba pro České Slovo, 1938 (kresba), ilustrace z „Pouti Krkonošské", Hollar 1936 (reprodukce litografie), ilustrace z bibliofilského vydání Máchova „Máje", Průmyslová tiskárna 1925 (zmenšená reprodukce dřevorytu). 855
  • #359 Hartmann von Aue (1)
   • #205 1927 - Hartmann von Aue: Nebohý Jindřich. Staroněmecká legenda. Překlad Norbert Havel. Praha 1927. J. Otto. „Ottova světová knihovna" sv. 1792 až 1793. Tisk Česká grafická Unie, 16°. Ediční obálka (typografická), grafická úprava. 205
  • #360 Harusák Jiří (1)
   • #384 1930 - Harusákjiří: Znamenaný a jinépříběhy. Povídky o lesní zvěři. Ilustrace Jiří Židličky. Nové vydání. Praha 1930. J. Otto. „Knihovna Walden" 2. řada, sv. 1. Tisk česká grafická Unie, 8 °. Ediční obálka s kresbou J. Zidlického (typografická), grafická úprava, ediční vazba s kresbou Jiřího Zidlického. 384
  • #361 Havel Norbert (2)
   • #205 1927 - Hartmann von Aue: Nebohý Jindřich. Staroněmecká legenda. Překlad Norbert Havel. Praha 1927. J. Otto. „Ottova světová knihovna" sv. 1792 až 1793. Tisk Česká grafická Unie, 16°. Ediční obálka (typografická), grafická úprava. 205
   • #315 1929 - De France Marie: Výbor z povídek a bajek. Překlad a úvod Norbert Havel. Praha 1929. J. Otto. „Ottova světová knihovna" sv. 1813 až 1815. Tisk česká grafická Unie, 16 °. Ediční obálka (typografická), grafická úprava. 315
  • #362 Havel Rudolf (4)
   • #1204 1951 - Vančura Vladislav: Obrazy z dějin národa českého. Věrná vypravování o životě, skutcích válečných i duchu vzdělanosti. Díl druhý a třetí. Příprava k tisku Rudolf Havel. Obálka (s kresbou Mikoláše Alše) a iniciály Josef Hanzl. 5. vydání, i.včS. Praha 1951. Československý spisovatel (publ. č. 187). „Spisy Vladislava Vančury" sv. 2. Tisk Západomoravské tiskárny, Brno, 8°. Náklad 10500 výtisků. Záhlaví kapitol (12 kreseb), koncové ilustrace (41 kreseb). 1204
   • #1259 1956 - Vančura Vladislav: Obrazy z dějin národa českého. Věrná vypravování o životě, skutcích válečných i duchu vzdělanosti. Díl druhý a třetí. Příprava k vydání Rudolf Havel. Obálka (s kresbou Mikoláše Alše), iniciály a vazba Josef Hanzl. 6. vydání, 2. v CS. Praha 1956. československý spisovatel (publ. č. 954). „Spisy Vladislava Vančury" sv. 2. Tisk Brněnské knihtiskárny 2, Brno, 8°. Náklad 12000 výtisků. Záhlaví kapitol (12 kreseb), koncové ilustrace (46 kreseb). 1259
   • #1308 1960 - Vančura Vladislav: Obrazy z dějin národa českého. Věrná vypravování o životě, skutcích válečných i duchu vzdělanosti. Díl druhý a třetí. Příprava k vydání Rudolf Havel. Obálka Jaroslav Fišer. Grafická úprava Zdenek Seydl. 7. vydání, 3. v ČS. Praha 1960. československý spisovatel (publ. č. 1650). Tisk Tisk, 12, Brno, 8°. Náklad 15 000 výtisků. Obálka (kresba), záhlaví (is kreseb), koncové ilustrace (40 kreseb), vazba. 1308
   • #1360 1962 - Vančura Vladislav: Kosmas. Z obrazů z dějin národa českého. Doslov Rudolf Havel. 1. samostatné vydání. Praha 1962. Státní nakladatelství krásné literatury a umění (publ. č. 1427). „Skvosty" sv. 31. Tisk Polygrafia 3, 16 °. Náklad 5000 výtisků, celokožená vazba. Nakladatelská značka v patitulu (kresba), protititul (tříbarevná kresba), titulní list a tiráž (kreslené písmo), monogram VV na vstupní straně (tříbarevná kresba), iniciála (kreslenépísmeno), celostránková ilustrace (tříbarevná kresba), grafická úprava, vazba. 1360
  • #363 Havlíček Borovský Karel (1)
   • #2347 1936 - Ex libris J. Nováček — „Karel Havlíček borovský". Knižní značka. Námět: portrét Karla Havlíčka Borovského. 1936. Rozměr 104x86 mm. Exlibris (dřevoryt). 2347
  • #364 Havlů I. T. (1)
   • #1364 1962 - Zeman Josef: The Adventures oř Sandy the Squirrel. (Dobrodružství veverky Zrzečky.) Dětská knížka. Překlad do angličtiny I. T. Havlů. Praha 1962. Artia (publ. č. 1157). Tisk Printed in Czechoslovakía, 40. Titulní list (barevná kresba), ilustrace v textu (32 barevných kreseb), celostránkové ilustrace (17 barevných kreseb), vazba (2 barevné kresby,psané písmo) ; grafická úprava Karla Svolinského a Methoda Kalába převzata z předcházejících vydání. 1364
  • #365 Havránek Edgar Th. (1)
   • #207 1927 - Japonské prosy a verše. Překlad a poznámky Edgar Th. Havránek. Úvod Pavel Enderling. Praha 1927. J. Otto. „Ottova světová knihovna" sv. 1735—1738. Tisk česká grafická Unie, 16°. Ediční obálka (typografická), grafická úprava. 207
  • #366 Havránek K. V. (2)
   • #96 1925 - Dostojevskij Fedor Michajlovič: Idiot. Román. část první a druhá. Překlad K. V. Havránek. Obálkové a vazbové vydání. Praha 1925. J. Otto, 1924. „Ruská knihovna" sv. 39. „Spisy F. M. Dostojevského" sv. 9. Tisk česká grafická Unie, 8°. Obálka na spisy F. M. Dostojevského (kresba), vazba na spisy F. M. D.; navrženo v roce 1925. 96
   • #97 1925 - Dostojevskij Fedor Michajlovič: Idiot. Román. část třetí a čtvrtá. Překlad K. V. Havránek. Obálkové a vazbové vydání. Praha 1925. J. Otto, 1924. „Ruská knihovna" sv. 41. „Spisy F. M. Dostojevského" sv. 10. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Obálka na spisy F. M. Dostojevského (kresba), vazba na spisy F. M. D.; navrženo v roce 1925. 97
  • #367 Hawthorne Nathaniel (1)
   • #19 1924 - Hawthorne Nathaniel: Rudé písmeno. Romance. Překlad František Žilka. Obálkové vydání. Praha 1924. J. Otto, 1904. „Anglická knihovna" řada 2, sv. 12. Tisk Česká grafická Unie, 8 °. Ediční obálka (typografická). 19
  • #368 Haydn Franz Joseph (2)
   • #1998 1959 - Filatelie. Časopis československých filatelistů. Ročník 9, číslo 19. Praha 12. října 1959. Ministerstvo spojů — Orbis. Tisk Orbis, 4°. Ukázka známkové tvorby: portrétní návrhy „Franz Joseph Haydn 1732—1809" — „Charles Darwin 1809—1882" (2 kresby, psané písmo). 1998
   • #2115 1966 - Literární noviny. Týdeník Svazu československých spisovatelů. Ročník 15, číslo 2. Praha 8. ledna 1966. Svaz československých spisovatelů. Tisk Knihtisk 2, 2°. Ukázka z výstavy „Poštovní známka v díle Karla Svolinského": návrh na 60 hal. známku „Franz Joseph Haydn" (kresba). 2115
  • #369 Hearn Lafcadio (1)
   • #20 1924 - Hearn Lafcadio: Průhledy v neznámý Japan. Výbor povídek a úvah. Překlad Josef J. David. Obálkové vydání. Praha 1924. J. Otto, 1911. 1911. „Anglická knihovna" řada 2, sv. 32. Tisk česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (typografická). 20
  • #370 Hegar Milan (15)
   • #2051 1961 - Výtvarné umění. Časopis Svazu československých výtvarných umělců. Ročník 11, číslo 3. Obálka a grafická úprava Milan Hegar. Praha, duben 1961. Svaz československých výtvarných umělců. Tisk Polygrafia 3, větší 40. Náklad 3300 výtisků. Ukázka z tvorby k článku Jaroslavy Javůrkové „Úprava pietniho území v Lidicích", str. 136: návrh na pamětní známku „Lidice" (kresba tužkou a tuší), obálka prvního dne k patnáctému výročí vyhlazení Lidu (2 reprodukce poštovních známek, kresba a kreslené písmo). 2051
   • #2052 1961 - Výtvarné umění, časopis Svazu československých výtvarných umělců. Ročník n, číslo 4. Obálka a grafická úprava Milan Hegar. Praha, červen 1961. Svaz československých výtvarných umělců. Tisk Polygrafia 3, větší 40. Náklad 3300 výtisků. Ukázky z tvorby k článku „Karel Svolinský národním umělcem": barevná příloha „Ověnčená" (akvarel), ilustrace k „Českému roku", oddíl Léto, „Víly v měsíčné noci", str. 145 (kolorovaná kresba), ilustrace k „Českému roku", oddíl Léto, „Lně", str. 146 (kolorovaná kresba), ilustracek„Českémuroku", oddíl Jaro, „Legenda o sv. Jiří" a „Vynášení smrtky", str. 14J (4 kolorované kresby), „Tanečnice", str. 148 (kresba štětcem). 2052
   • #2053 1961 - Výtvarné umění. Časopis Svazu československých výtvarných umělců. Ročník n, číslo 5. Obálka a grafická úprava Milan Hegar. Praha, červenec 1961. Svaz československých výtvarných umělců. Tisk Polygrafia 3, větší 40. Náklad 3300 výtisků. Ukázka jevištní tvorby pro Národní divadlo: jednotná scéna k baletu Václava Nelhýbla „Svatba", str. sos (akvarel a tempera). 2053
   • #2054 1961 - Výtvarné umění, časopis Svazu československých výtvarných umělců. Ročník 11, číslo 8. Obálka a grafická úprava Milan Hegar. Praha, říjen 1961. Svaz československých výtvarných umělců. Tisk Polygrafia 3, větší 40. Náklad 3300 výtisků. Iniciála k nadpisu článku Jaroslavy Javůrkové „Soutěž na pomník Bedřicha Smetany", str. 367 (kresba). 2054
   • #2073 1963 - Výtvarné umění. Časopis Svazu československých výtvarných umělců. Ročník 13, číslo 4. Obálka a grafická úprava Milan Hegar, na obálce detail olejomalby Jana Zrzavého. Praha 28. června 1963. Svaz československých výtvarných umělců. Tisk Polygrafia 3, větší 40. Náklad 3300 výtisků. Kresba k „Českému roku" ; z výstavy „Český rok Karla Svolinského" v Dome umění v Gottwaldově, str. 183 (akvarel). 2073
   • #2082 1964 - Výtvarné umění, časopis Svazu československých výtvarných umělců. Ročník 14, číslo 9—10. Obálka a grafická úprava Milan Hegar. Praha 21. prosince 1964. Svaz československých výtvarných umělců. Tisk Polygrafia 3, větší 40. Náklad 3300 výtisků. Ukázky z tvorby k (lánku Jaroslavy Javůrkové „Čeští výtvarníci a William Shakespeare": obálka partitury Smetanovy „Violy", HMUB ig46, str. 438 (kresba, přisazené písmo), „Ze snu noci svatojanské", 1963, str. 459 (kolorovaná kresba), „Ofélie"" a „Hamlet a Ofélie", celostránkové ilustrace k „Básním" Francoise Villona, SNKLU 1963, str. 459 (2 reprodukce dřevořezů). 2082
   • #2235 1958 - Tu zazní prostě tvoje poesie... Propagační almanach z knih poesie, vydaných v roce 1957. Vydáno k Měsíci knihy 1958. Obálka Milan Hegar, grafická úprava Jaroslav Patka. Praha 1958. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Československý spisovatel, Kniha n. p. Tisk Orbis 03, 10x7 cm. Protititul: ukázka z ilustrací ke knize S. K. Neumanna „Láska", ČS ig§y (kresba). 2235
   • #2245 1960 - Malé hudební kapitoly. Výňatky z hudebních publikací, vydaných Státním nakladatelstvím krásné literatury, hudby a umění. Propagační tisk. Obálka Milan Hegar. Grafická úprava Karel Housa. Praha 1960. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění. Tisk Polygrafia 3, formát 10x7 cm. Protititul (kresba). 2245
   • #2265 1963 - PÍSMENA, Z NICHŽ SE STRUNY TŘPYTÍ... Výbor z knih poezie, vydaných ve Státním nakladatelství krásné literatury a umění. Propagační almanach. Obálka Milan Hegar. Grafická úprava Karel Housa. Praha 1963. Státní nakladatelství krásné literatury a umění, Kniha Brno aj. Tisk Polygrafia 1, 10x7 cm. Protitul: ilustrace z knihy Josefa Hory „Kniha domova" (zmenšená reprodukce dřevorytu). 2265
   • #2274 1964 - Pohádky Boženy Němcové. „Některé z úspěšných knih, vydaných Státním nakladatelstvím dětské knihy." Nakladatelský prospekt s textovou mutací v jazyce anglickém, německém, italském a francouzském. Praha 1964. Státní nakladatelství dětské knihy. Tisk neuveden, 4 ° dvoulist. Vnější dvoustrana: obálka na „Pohádky Boženy Němcové", SNDK ig6j (čtyřbarevná kresba, kreslené písmo). 2274
   • #2475 1962 - Wheeler Eleanor: Lidice. Dokumentární studie, fotografie. V jazyce francouzském. Překlad neuveden. Obálka a grafická úprava Milan Hegar. 2. vydání. Praha 1962. Orbis. Tisk Orbis, Praha, 8°. Ilustrace: poštovní známka k patnáctému výročí vyhlazení Lidic (zvětšená reprodukce poštovní známky). 2475
   • #2476 1962 - Wheeler Eleanor: Lidice. Dokumentární studie, fotografie. V jazyce německém. Překlad z angličtiny do němčiny dr. Otto Kalina. Obálka a grafická úprava Milan Hegar. 2. definitivní vydání. Praha 1962. Orbis. Tisk Orbis, 8°. Ilustrace: poštovní známka k patnáctému výročí vyhlazení Lidic (zvětšená reprodukce poštovní známky). 2476
   • #2477 1962 - Wheeler Eleanor: Lidice. Dokumentární studie, fotografie. V jazyce španělském. Překlad z angličtiny do španělštiny Santiago García. Obálka a grafická úprava Milan Hegar. 2. vydání. Praha 1962. Orbis. Tisk Orbis, Praha, 8°. Ilustrace: poštovní známka k patnáctému výročí vyhlazení Lidic (zvětšená reprodukce poštovní známky). 2477
   • #2478 1962 - Wheeler Eleanor: Lidice. Dokumentární studie, fotografie. V jazyce italském. Překlad z angličtiny do italštiny Enrico Franco. Obálka a grafická úprava Milan Hegar. 2. vydání. Praha 1962 (v tiráži 1961). Orbis. Tisk Orbis, Praha, 8°. Ilustrace: poštovní známka k patnáctému výročí vyhlazení Lidic (zvětšená reprodukce poštovní známky). 2478
   • #2480 1963 - Wheeler Eleanor: Lidice. Dokumentární studie, fotografie. V jazyce německém. Překlad z angličtiny do němčiny dr. Otto Kalina. Obálka a grafická úprava Milan Hegar. 3. vydání. Praha 1963. Orbis. Tisk Orbis, 8°. Ilustrace: poštovní známka k patnáctému výročí vyhlazení Lidic (zvětšená reprodukce poštovní známky). 2480
  • #371 Heine Heinrich (1)
   • #135 1926 - Heine Heinrich: Romancero. Verše. Překlad a úvod Václav Kůst. Praha 1926. J. Otto. „Ottova světová knihovna" sv. 1668—1671. Tisk Česká grafická Unie, 16=. EdUtá obálka (typografická), grafická úprava. 135
  • #372 Hejzl Vratislav (1)
   • #1244 1955 - Propagace knihy. Kapitoly o moderní knižní propagaci. Redakce Jaroslav Kuna, Jiří Picek, Gustav Skýpala, Josef Vinárek. Obálka Vratislav Hejzl, ilustrace Jaromír Zápal. Praha 1955. Orbis (publ. č. 1293). Tisk Orbis 01, 8°. Náklad 3300 výtisků. Reprodukce obálky na hudební katalog (barevná kresba, psané písmo), reprodukce obálky katalogu „Antonín Dvořák, souborné dílo" (kresba, psané písmo). 1244
  • #373 Helfert Vladimír (1)
   • #1514 1953 - Janáček Leoš: Její pastorkyňa. Opera o třech jednáních podle dramatu z venkovského života moravského od Gabriely Preisso-vé. Libreto opery podle citované předlohy upravil skladatel. Příprava k tisku podle Hel-fertova vydání klavírního výtahu Marta Krammerová a Jaroslav Procházka. Doslov Jaroslav Procházka. Praha 1953. Kulturně osvětový odbor umělecké oblasti Gramofonových závodů. Tisk Impressa, 8°. Obálka (dvoubarevná kresba, přisazené písmo). 1514
  • #374 Hemingway Ernest (1)
   • #455 1931 - Hemingway Ernest: Sbohem, armádo! Román. Překlad Emanuel Vajtauer. Praha 1931. J. Otto. „Ottova anglo-americká knihovna" sv. 4. Tisk česká grafická Unie, 8 °. Ediční obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmo), grafická úprava, ediční vazba. 455
  • #375 Henriques Robert D. Q. (2)
   • #820 1940 - Henriques Robert D. Q_.: Bez meče, bez štítu. Román. První díl. Překlad Vladimír Procházka. Grafická úprava Stanislav Kohout. Praha 1940. Evropský literární klub. „ELK". Tisk Polygrafia, Brno, 8°. Obálka (dvoubarevná kresba, přisazené písmo), nakladatelská značka na obálce (dvoubarevná kresba), titulní list (kresba), vazba (kresba). 820
   • #821 1940 - Henriques Robert D. G.: Bez meče, bez štítu. Román. Druhý díl. Překlad Vladimír Procházka. Poznámka Jiří Pober. Grafická úprava Stanislav Kohout. Praha 1940. Evropský literární klub. „ELK". Tisk Polygrafia, Brno, 8°. Obálka (dvoubarevná kresba, přisazené písmo), nakladatelská značka na obálce (dvoubarevná kresba), titulní list (kresba), vazba (kresba). 821
  • #376 Henry O. (2)
   • #1318 1961 - Henry O'.: Romance čumilů. Povídky. Vybral Arnošt Schulz. Překlad Arnošt Schulz a A. J. Šťastný. Doslov Antonín Přidal. Praha 1961. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (publ. č. 1323). „Klub čtenářů" sv. 145. Tisk Rudé právo, obálka ofsetem Polygrafia 3, 8°. Náklad 91 000 výtisků. Ediční obálka (kresba a psané písmo, dvoubarevný kresebný podtisk), název edice (psané písmo), patitul (psané písmo), nakladatelská značka (psané písmo), titulní list (dvoubarevný: kresba a psané písmo, jako na obálce), tiráž (kresba a psané písmo, jako na obálce), grafická úprava, ediční vazba. 1318
   • #2552 1929 - Světozor. Literárně umělecký obrazový týdeník. Ročník 29, číslo 28. Redaktor Eduard Bass. Praha 18. dubna 1929. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, větší 40. Záhlaví povídky O. Henryho „Děti Západu", str. 655 kresba, kreslené i psané písmo). 2552
  • #377 Herain Karel (3)
   • #662 1937 - Český bibliofil. Sborník, devátý ročník. Prémie Spolku českých bibliofilů na rok 1937. Redakce a grafická úprava Method Kaláb. Praha 1937. Spolek českých bibliofilů. Tisk Průmyslová tiskárna, přílohy I—VI Orbis, 4°. Náklad 400 výtisků. Protititul: portrét T. G. M. (litografie), vstupní celostránková ilustrace (kresba štětcem), celostránková ilustrace: portrét Josefa Volfa (kresba štětcem), záhlaví (10 kreseb štětcem), tiráž (kresba štětcem), spoluúčast na grafické úpravě, vazba. Ukázky knižních ilustrací a úprav k článku Karla Heroina : protitituly (3 dřevoryty, z toho 1 dvoubarevný), celostránkové ilustrace (1 kresba, 3 dřevoryty, 1 tříbarevný dřevoryt, 1 reprodukce mědirytiny), záhlaví (kresba), záhlaví s iniciálou (dřevoryt), studie k ilustracím (8 kreseb, z toho 3 barevné). Ukázky deváté soutěže nejkrásnějších knih: obálka (barevná kresba: znak), protititul (reprodukce rytiny), celostránkové ilustrace (1 dřevoryt, 1 barevná kresba), iniciála (kresba). 662
   • #667 1937 - Herain Karel: Karel Svolinský ve službách nové knihy. Separátní tisk, přetisk článku z devátého ročníku sborníku Český bibliofil. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1937. Method Kaláb. Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Náklad několik výtisků. Záhlaví (kresba štětcem), celostránkové ukázky knižních ilustrací (3 dřevoryty — z toho 1 čtyřbarevný, 1 reprodukce mědirytiny, 5 kreseb — z toho 1 dvoubarevná, s tříbarevné), studie k „Rostlinám" (3 kresby), ilustrace v textu (3 dřevoryty, 2 kresby), ukázka titulní dvoustrany z knihy Edvarda Beneše „Soudobá Francie", 1937 (dvoubarevný dřevoryt, grafická úprava). 667
   • #2123 1927 - Tschechoslovakei. Internationale Buchkunst-ausstellung, Leipzig 1927. Katalog mezinárodní výstavy krásné knihy v Lipsku. Redakce dr. Karel Herain. Praha 1927. Svaz československého díla. Tisk Státní tiskárna, 8°. Obálka (kresba, přisazené písmo). 2123
  • #378 Herben Jan (1)
   • #576 1935 - Masaryk Tomáš Garrigue: Řeč profesora T. G. Masaryka po proslovu dr. Jana Herbena na přátelské besedě v Národním domě na Královských Vinohradech dne 7. března 1910. Soukromý tisk k pětaosmdesátinám T. G. M. pro účastníky sedmé schůzky Skupiny moravských knihomilů v Břeclavi dne 9. června 1935. Skupina moravských knihomilů. Tisk Družstvo knihtiskárny, Hranice, 40. číslované výtisky na holandu Van Gelder. Obálka (typografická), protititul (dřevoryt), celostránková ilustrace, portrét T. G. M. (dřevoryt), značka SMK v tiráži (kresba), grafická úprava. 576
  • #379 Herbenová Bronislava (1)
   • #94 1925 - Dostojevskij Fedor Michajlovič: Hráč a jiné povídky. Překlad V. Prach, Bronislava Herbe-nová a Helena Růžičková-Váňová. Obálkové a vazbové vydání. Praha 1925. J. Otto, 1925. „Ruská knihovna" sv. 77. „Spisy F. M. Dostojevského" sv. 16. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Obálka na spisy F. M. Dostojevského (kresba), vazba na spisy F. M. D.; navrženo v roce 1925. 94
  • #380 Hesoun Josef (1)
   • #846 1940 - Srdce vlasti. Praha očima básníků a umělců. Redakce textové části Jan Grmela, obrazové části František Podešva. Ilustrace od více grafiků. Obálka František Podešva. Grafická úprava Josef Hesoun. Vazba František Muzika. Praha 1940. českomoravský Kompas. Tisk českomoravský Kompas, 4°. Předsádky (2 kresby), celostránkové ilustrace (2 kresby). 846
  • #381 Heyduk Adolf (1)
   • #136 1926 - Heyduk Adolf: Moje Slovensko. Zo sbierky Cymbál a husle. Výběr a úvod František Volf. Ilustrace Jan Hála. Praha—Bratislava 1926. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, 8=. Karíonáím zazba s kresbou Jana Hály (typografická), nakladatelská značka na zadní straně ražby, grafická úprava. 136
  • #382 Hilar Karel Hugo (1)
   • #747 1938 - Slavík Bedřich: K. H. Hilar intimní. Vzpomínky. Vazba Karel Dudešek. Praha 1938. Vilém Šmidt. „Kytice" sv. 1. Tisk Karel Kryl, Nový Jičín, 8 °. Náklad 110 číslovaných výtisků na holandu Van Gelder. Obálka (typografická, pod negativně tištěným titulem kresba štětcem), protititul (dřevoryt), grafická úprava. 747
  • #383 Hilčr Jindřich (1)
   • #1888 1954 - Nový život. Měsíčník Svazu československých spisovatelů. Ročník 1954, číslo 6. Obálka a grafická úprava F. J. Múller. Praha 15. června 1954. Svaz československých spisovatelů. Tisk Orbis 1, 8°. Záhlaví k básni Jindřicha Hilčra „V lese" na str. 568 (kresba). 1888
  • #384 Hísek Květoslav (2)
   • #1377 1963 - Thurzová Ludmila s kolektivom: Malý atlas liečivych rastlín. Uspořádání dr. Fedor Thurzo. Ilustrace Karel Svolinský a Květoslav Hísek. Grafická úprava Vladimír Machaj. Bratislava 1963. Osvěta. Tisk ofsetem Tlačiar-ne Slovenského národného povstanie, Martin, 8°. Náklad 23 000 výtisků. Celostránkové ilustrace (120 barevných kreseb), vazba (barevná kresba, psané písmo). 1377
   • #1403 1965 - Thurzová Ludmila s kolektívom: Malý atlas liečiyých rastlín. Uspořádání dr. Fedor Thurzo, úprava Vladimír Machaj. část ilustrací Květoslav Hísek. 2. vydání. Bratislava 1965. Obzor. Tisk ofsetem Ťlačiarne Slovenského národného povstania, Martin, 8°. Náklad 20 000 výtisků. Celostránkové ilustrace (120 barevných kreseb), vazba (barevná kresba, psané písmo). 1403
  • #385 Hladký Josef (4)
   • #301 1930 - B.B.B. (Bedřich Beneš Buchlovan j: Novoroční knížka Josefa Hladkého na rok 1930. Soukromý tisk. Hranice 1929. Josef Hladký. Tisk Družstvo knihtiskárny, Hranice, 8°. Náklad 250 výtisků na Zerkallu. Obálka (kresba), ilustrace v textu (12 kreseb), grafická úprava. 301
   • #341 1929 - Pamětní list druhé schůzky Moravských bibliofilů a exlibristů v kroměříži 12. května 1929. Soukromý tisk pro účastníky schůzky. Redakce Bedřich Beneš Buchlovan a Josef Hladký. Básně: Metoděj Jahn, Oldřich Zemek, Vojtěch Martínek, Josef Chaloupka. Dřevoryty: Karel Tondl, Karel Minář, Karel Svolinský. Kroměříž 1929. Moravští bibliofi-lové. Tisk Družstvo knihtiskárny, Hranice, 40. Tištěno na Zerkallu. Obálka (dřevoryt), titulní list (dřevoryt), grafická úprava. 341
   • #375 1931 - Beneš Buchlovan Bedřich: Planetárium čili stoletý kalendář Josefa Hladkého. Desátý soukromý tisk k novému roku 1931. Hranice 1930. Josef Hladký. Tisk Družstvo knihtiskárny, Hranice, 8°. Náklad 250 výtisků. Obálka (kresba), celostránkové ilustrace (7 kreseb), grafická úprava. 375
   • #376 1930 - Bibliofilie v tiskárně. Soukromý neprodejný tisk pro účastníky šestého bibliofilského večera Spolku českých bibliofilů v Praze 8. listopadu 1930. Hranice 1930. Družstvo knihtiskárny, Hranice, 8°. Ukázky úprav z dříve vydaných knih. Příloha č. 1: Z „Novoroční knížky Josefa Hladkého na rok 1930" (2 kresby, grafická úprava). Příloha č. 2: Z knihy Jakuba Demla „Moji přátelé" (dřevoryt, grafická úprava). Příloha č. 4.: Z „Kytičky k osmdesátinám T. G. M."od Adolfa Veselého (grafická úprava) ; grafická úprava. 376
  • #386 Hlaváček Luboš (1)
   • #2111 1966 - Hollar. Sborník grafického umění. Ročník 35. Redakce dr. František Dvořák. Obálka, grafická úprava a vazba Jaroslav Šváb. Praha 1966. Nakladatelství československých výtvarných umělců (publ. č. 201). Tisk Polygrafia, větší 4°. Náklad 1200 výtisků. Ukázka z tvorby k článku Luboše Hlaváčka „K současné kresbě": celostránkové reprodukce „Mág", 1963, obr. č. 20 (barevná kresba štětcem) a „ Tanec", 1961, obr. č. 21 (kresba); k článku Libuše Brožkové „Ilustrované knihy v letech 1963—1964": celostránková ilustrace k „Básním" Francoise Villona, SNKLU 1963, obr. č. 29 (reprodukce dřevořezu). 2111
  • #387 Hlaváček Václav (1)
   • #1753 1947 - Svobodné Slovo. Ústřední orgán československé strany národně socialistické. Ročník 3, číslo 102. Praha 1. května 1947. čs. strana národně socialistická. Tisk Melantrich, 2 °. Ilustrace k povídce Václava Hlaváčka „Proč jsi nelí-bal?" na str. 20: záhlaví (dvoubarevná kresba, psané písmo), ilustrace v textu (2 kresby, z toho 1 dvoubarevná). 1753
  • #388 Hlavica František (1)
   • #1428 1941 - Sušil František: Moravské národní písně s nápěvy do textu vřaděnými. Ilustrace, Mikoláš Aleš, Marie Vořechová-Vejvodová, Hanuš Schwaiger, František Hlavica, Karel Svolinský, Jan Kobzáň, Joza Uprka, Antonín Strnadel. 3. vydání. Praha 1941. čin. Tisk Grafia, přílohy V. Neubert a synové, 4 °. Ilustrace (kresba). 1428
  • #389 Hlávka Miroslav Josef (2)
   • #766 1939 - Gauguin Póla: Můj otec Paul Gauguin. Životopis malíře. Překlad Milada Lesná-Krausc-vá. Praha 1939. Rudolf Škeřík. „Symposion" sv. 114. Tisk Muller a spol., Turnov, 8'. Kromě vydání na antiku 20 výtisků na anglickém papíře Albans, číslovaných I—XX, a 200 výtisků na simili japanu, číslovaných 1—200. Vazba (viněta). 766
   • #994 1945 - Hlávka Miroslav Josef: V objetí lesa. Lovcovy povídky. 2. vydání. Praha 1945. Vesmír. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Obálka (kresba, přisazené písmo), titulní list (kresba), věnování (kresba), iniciály (11 kreseb), ilustrace v textu (53 kreseb), celostránkové ilustrace (2 kresby), obsah (kresba), tiráž (kresba). 994
  • #390 Hlavsa Oldřich (13)
   • #1332 1961 - Prvotiny. První výtvarné a literární začátky dvaceti českých umělců a spisovatelů. Novoroční tisk v Snklu. Úvod Lumír Civrný. Redakce Vladimír Justl. Grafická úprava Oldřich Hlav-sa. Praha 1961. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (publ. č. 1389). Tisk Polygrafia 3, 8°. Náklad 2000 výtisků. Ilustrace (4 kresby). 1332
   • #1358 1963 - Šrámek Fráňa: Sedm krásných mečů. Výbor z poezie. Úvod, uspořádání a pásmo o životě Fráni Šrámka Josef Brukner. Obálka, grafická úprava a vazba Oldřich Hlavsa. Praha 1962. československý spisovatel (publ. č. 1963). „Klub přátel poezie" roč. 2., sv. 2. Tisk Polygrafia 3, 8 °. Náklad 22 400 výtisků. Celostránkové ilustrace: ukázka z šrámkovy knihy „Splav", Fr. Borový 1941 (kresba), reprodukci obálky Šrámkovy knihy „Lesy a partyzáni", ČS 1950 (kresba), ilustrace v příloze (kresba). 1358
   • #1391 1964 - Majerová Marie: Dívky tepané ze stříbra. Próza. Obálka, grafická úprava a vazba Oldřich Hlavsa. Praha 1964. Československý spisovatel (publ. č. 2331). Tisk Stráž, Vimperk, 160. Náklad 20 000 výtisků. Obálka (použita dvoubarevná kresba K. Svolinského), titulní list (kresba), celostránkové ilustrace (3 kresby), na vazbě detail jedné z ilustrací. 1391
   • #1394 1964 - Villon Francois: JÁ, Francois Villon. Výbor z veršů. Překlad Otokar Fischer. Úvod, životopis, ediční poznámky a výběr obrazového materiálu Jozef Felix. Grafická úprava Oldřich Hlavsa. Praha 1964. československý spisovatel (publ. č. 2284). „Klub přátel poezie" roč. 4., sv. 4. Tisk Polygrafia 3, 8 °. Náklad 30 200 výtisků. Celostránková ilustrace: ukázka z knihy Frangoise Villona „Básně", SNKLU 1963 (dřevořez s pod-tiskem). 1394
   • #1400 1965 - Jakou barvu má srdce. Antologie české poezie 1945—1965. Úvod František Hrubín. Redakce Jiří Brabec, Josef Brukner, Miroslav Florian, František Hrubín, A. M. Píša. Ilustrace Karel Svolinský, Josef Šíma, Vladimír Tesař, František Tichý. Obálka, grafická úprava a vazba Oldřich Hlavsa. Praha 1965. Československý spisovatel (publ. č. 2422). „Klub přátel poezie." Tisk Mír, 2, 8 °. Náklad 11 000 výtisků. Protititul (kresba), celostránkové ilustrace (4 kresby). 1400
   • #1402 1965 - Majerová Marie: Dívky tepané ze stříbra. Próza. Obálka, grafická úprava a vazba Oldřich Hlavsa. 2. vydání. Praha 1965. československý spisovatel (publ. č. 2440). Tisk Stráž, Vimperk, 16 °. Náklad 10 000 výtisků. Obálka (použita dvoubarevná kresba K. S.), titulní list (kresba), celostránkové ilustrace (3 kresby), na vazbě detail jedné z ilustrací. 1402
   • #2007 1959 - Plamen. Literární měsíčník Svazu československých spisovatelů. Ročník 1, číslo 1. Obálka Václav Sivko, grafická úprava Oldřich Hlavsa. Praha, leden 1959. Svaz československých spisovatelů. Tisk Orbis 1, 8°. Příloha: ilustrace k básni Josefa Hory „Na hoře"; titulní strana (dvoubarevná kresba), celostránková ilustrace (tříbarevná kresba). 2007
   • #2044 1961 - Plamen. Měsíčník pro literaturu, umění a život. Ročník 3, číslo 1. Obálka Karel černý, grafická úprava Oldřich Hlavsa. Praha, leden 1961. Československý spisovatel. Tisk Knihtisk 2, 8°. Celostránková ilustrace: „Pole orné a válečné", str. 64 (reprodukce dřevorytu). 2044
   • #2045 1961 - Plamen. Měsíčník pro literaturu, umění a život. Ročník 3, číslo 9. Grafická úprava Oldřich Hlavsa. Praha, září 1961. československý spisovatel. Tisk Knihtisk 2, 8°. Ukázky kreseb z Mexika: obálka dvoustranná (3 kresby), celostránkově ilustrace na str. 20, 21, 35, 42, 4Q, sg, 61, 71, 81 (g kreseb), ilustrace v textu na str. 47, 57 (2 kresby). 2045
   • #2064 1962 - Plamen. Měsíčník pro literaturu, umění a život. Ročník 4, číslo 10. Obálka Karel Hruška, grafická úprava Oldřich Hlavsa. Praha, říjen 1962. Československý spisovatel. Tisk Knihtisk 2, 8°. Celostránková ilustrace: „Večerní ulice", str. 58 (reprodukce oleje). 2064
   • #2486 1967 - Říjen i9i7c-'67. Sborník poezie k padesátému výročí Říjnové revoluce. Mezinárodní redakce spisovatelských svazů Bulharska, československá, Madarska, Německa, Polska a SSSR. Redakce a úvodní slovo Miroslav Drozda (spolu s J. F. Frankem). Grafická úprava Oldřich Hlavsa, ilustrace Josef Brož, Josef čapek, Emil Filla, Václav Mašek, Václav Rabas, Karel Svolinský, Adolf Zábranský. Praha 1967. československý spisovatel (publ. č. 2734). Tisk Polygrafia 3, 40. Náklad 1000 výtisků. Celostránkové ilustrace (7 kreseb, z toho 1 barevná a 1 lavírovaná). 2486
   • #2487 1967 - Šrámek Fráňa: Splav. Básně. Grafická úprava Oldřich Hlavsa. 14. jubilejní vydání. Praha 1967. Československý spisovatel (publ. č. 2732). Tisk Tisk 2, Brno, 8°. Náklad 12 000 výtisků. Obálka (kresba, přisazené písmo), protititul (kresba) celostránkové ilustrace (4 kresby). 2487
   • #2488 1967 - Šrámek Fráňa: Splav. Básně. Grafická úprava Oldřich Hlavsa. 15. vydání. Praha 1967. Československý spisovatel (publ. č. 2820). Kolibri edice „Prstýnek" sv, 1. Tisk Stráž, Vimperk, 8,5x6 cm. Náklad 27 000 výtisků. Protititul (kresba),celostránkové ilustrace (4 kresby), vazba. 2488
  • #391 Hlubocký V. D. (1)
   • #2342 1923 - V. D. Hlubocký — „Daleký jest můj cíl". Knižní značka. Námět: poutník, dívající se s návrší do krajiny. 1923. Rozměr 89x64 mm. Exlibris (kresba, přisazené písmo). 2342
  • #392 Hlušičkajiří (1)
   • #2287 1966 - Mezinárodní výstava knižní grafiky a ilustrace. Katalog výstavy druhého bienále užité grafiky. Předmluva inž. Josef Grohman, úvodní stať Jiří Hlušička. Překlad do angličtiny, francouzštiny a němčiny M. Langrová, do ruštiny A. Kelíšková, do španělštiny H. Batuš-ková. Obálka a grafická úprava Jan Rajlich a Viktor Šafář, fotografie inž. Oldřich Staněk. Dům umění od 24. června do 20. září 1966. Brno 1966. Svaz československých výtvarných umělců. „Směr", edice katalogů Moravské galerie sv. 21. Tisk Grafia 01, Srno, barevné štočky Rudé právo, Brno, 8°. Náklad 1500 výtisků. Ilustrace k básni Františka Halase, č. kat. 1005 (kolorovaná kresba), reprodukce dvoulistu separátního tisku: William Shakespeare „Though yet of Hamlet...", školní dílna Vysoké školy uměleckoprůmyslové ig66 (reprodukce dřevorytu, grafická úprava). 2287
  • #393 Hodek Alois (13)
   • #1912 1955 - Za čtenářem. Měsíčník pro pracovníky s knihou. Ročník 2, číslo 1. Grafická úprava Alois Hodek. Praha 11. ledna 1955. Hlavní správa vydavatelstev, tiskáren a knižního obchodu — Orbis. Tisk Svoboda, 4°. Ukázka obálky katalogu „Antonín Dvořák, souborné vydání díla", str. 7 (kresba, psané písmo). 1912
   • #1913 1955 - Za čtenářem. Měsíčník pro pracovníky s knihou. Ročník 2, číslo 5. Grafická úprava Alois Hodek. Praha 12. května 1955. Hlavní správa vydavatelstev, tiskáren a knižního obchodu — Orbis. Tisk Svoboda, 40. Obálka: ukázka ilustrace z knihy Julia Zeyera „Ra-dúz a Mahulena" (kresba), ilustrace z téže knihy na str. 78 (kresba). 1913
   • #1914 1955 - Za čtenářem. Měsíčník pro pracovníky s knihou. Ročník 2, číslo 7. Grafická úprava Alois Hodek. Praha 9. července 1955. Hlavní správa vydavatelstev, tiskáren a knižního obchodu — Orbis. Tisk Svoboda, 4°. Ukázka titulního dvoulistu z knihy „Legenda o svaté Kateřině", str. 104 (kresba). 1914
   • #1915 1955 - Za čtenářem. Měsíčník pro pracovníky s knihou. Ročník 2, číslo 12. Grafická úprava Alois Hodek. Praha 11. prosince 1955. Hlavní správa vydavatelstev, tiskáren a knižního obchodu — Orbis. Tisk Svoboda, 40. Ukázka plakátu pro vánoční knižní trh 1955, str. 187 (barevná kresba, psané písmo). 1915
   • #1943 1956 - Za čtenářem. Měsíčník pro pracovníky s knihou. Ročník 3, číslo 5. Grafická úprava Alois Hodek. Praha 12. května 1956. Hlavní správa vydavatelstev, tiskáren a knižního obchodu — Orbis. Tisk Svoboda, 4°. Záhlaví k článku „Pražské jaro", str. j8 (kresba). 1943
   • #1955 1957 - Krásná literatura. Nakladatelský časopis o nových knihách Snklhu. Ročník 1957. Grafická úprava Alois Hodek. Praha, listopad — prosinec 1957. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění. Tisk Svoboda, 4°. Ukázka protititulu k třetímu svazku „Vybraných spisů Boleny Němcové", SNKLHU 1957 (kresba). 1955
   • #1970 1957 - Za čtenářem. Měsíčník pro pracovníky s knihou. Ročník 4, číslo i. Grafická úprava Alois Hodek. Praha 14. ledna 1957. Hlavní správa vydavatelstev a knižního obchodu — Orbis. Tisk Svoboda, 40. Titulní strana: celostránková ilustrace z knihy Marie 'Majerové „Hledání domova" (barevná kresba). 1970
   • #1971 1957 - Za čtenářem. Měsíčník pro pracovníky s knihou. Ročník 4, číslo 6. Grafická úprava Alois Hodek. Praha 12. června 1957. Hlavní správa vydavatelstev a knižního obchodu — Orbis. Tisk Svoboda, 40. Titulní strana: celostránková ilustrace z knihy S. K. Neumanna „Láska", ČS 1957 ''kresba). 1971
   • #1972 1957 - Za čtenářem. Měsíčník pro pracovníky s knihou. Ročník 4, číslo 11. Grafická úprava Alois Hodek. Praha 20. listopadu 1957. Hlavní správa vydavatelstev a knižního obchodu — Orbis. Tisk Svoboda, 40. Titulní strana: protititul z třetího svazku „Vybraných spisů Boleny Němcové, SNKLHU 195J (kresba). 1972
   • #2215 1954 - Rok české hudby. O životě a díle skladatelů, jejichž jubilea slavíme v roce 1954. Katalog hudebnin. Grafická úprava Alois Hodek. Praha 1954. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění — Kniha, národní podnik Tisk Orbis 3, 8 °. Obálka (dvoubarevná kresba, psané písmo), ilustrace: reprodukce obálky klavírního výtahu Smetanovy „Prodané nevěsty (barevná kresba, přisazené písmo). 2215
   • #2217 1955 - Antonín Dvořák. Souborné vydání díla. Katalog hudebnin. Grafická úprava Alois Hodek. Praha 1955. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění — Kniha, n. p. Tisk Orbis 3, 8°. Obálka: portrét Antonína Dvořáka (kresba, psané písmo), titulní list (psané písmo), celostránková ilustrace: portrét A. Dvořáka (kresba). 2217
   • #2218 1955 - Antonín Dvořák. Souborné vydání díla. Katalog hudebnin. Grafická úprava Alois Hodek. 2. doplněné vydání. Praha 1955. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění — Kniha n. p., Tisk Orbis 3, 8°. Obálka: portrét Antonína Dvořáka (kresba s pod-tiskem, psané písmo), titulní list (psané písmo), ilustrace: portrét A. Dvořáka (kresba). 2218
   • #2499 1954 - Za čtenářem. Měsíčník pro pracovníky s knihou. Ročník i, číslo 6. Grafická úprava Alois Hodek. Praha 12. června 1954. Hlavní správa vydavatelstev, tiskáren a knižního obchodu — Orbis. Tisk Svoboda, 40. Obálka: ukázka ilustrace z knihy „Český rok", část Podzim, SJVKLHU 1954 (barevná kresba). 2499
  • #394 Hodža Milan (1)
   • #711 1937 - T. G. Masaryk zemřel 14. září 1937. čtyři smuteční projevy (Milan Hodža, Jan Malypetr, František Soukup, Edvard Beneš). Redakce dr. Miloslav Novotný. Grafická úprava Josef Sonberg. Soukromý tisk k třináctému výročnímu valnému zasedání Spolku českých bibliofilii. Praha 1937. František Holman, Alois Janda, Josef Sonberg. Tisk Orbis, 8 °. Náklad 250 výtisků na holandu Pannekoek. Titulní list: portrét T. G. Masaryka (dřevoryt), iniciály (4 dřevoryty). 711
  • #395 Hoffmeister Adolf (5)
   • #300 1929 - Bass Eduard: Potulky pražského reportéra. Pětatřicet novinářských črt. Protititul (karikatura E. Basse) Adolf Hoffmeister. Praha 1929. J. Otto. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mimo náklad 50 číslovaných a autorem podepsaných \"ýtiskú na holandském papíře. Obálka (typografická), grafická úprava. 300
   • #386 1930 - Jaroslavu Preissovi 1870—1930. Několik vzpomínek. Soukromý tisk k šedesátce. Ilustrace Hugo Boettinger, Adolf Hoffmeister, Mikoláš Aleš. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1930. Jindřich Bělohříbek, Jan Dvořáček, Joe Hartmann, František Hodáč, Antonín Tille. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Tištěno na holandu Pannekoek. Obálka (kresba), iniciály (4 kresby). 386
   • #2035 1960 - Výtvarné umění, časopis Svazu československých výtvarných umělců. Ročník 9, číslo 10. Obálka Ludmila Vachtová a František Ježer-ský, grafická úprava Antonín Dvořák. Praha 15. února 1960. Svaz československých výtvarných umělců. Tisk Polygrafia 3, větší 40. Náklad 4300 výtisků. Ukázka knižní ilustrace k článku Adolfa Hoffmei-stra „Mezinárodní výstava knižního umění v Lipsku": celostránková ilustrace z knihy Marie Majerové „ Ča-rovný svět", str. 438 (akvarelovaná kresba). 2035
   • #2255 1962 - Božena Němcová 4. 2. 1820— 21. 1. 1962. Pozvánka na slavnostní umělecký večer k stému výročí úmrtí spisovatelky Boženy Němcové. Světové kulturní výročí unesco. Velký sál Městské knihovny dne 16. ledna 1962. Projevy: ministr školství a kultury dr. František Kahuda, Adolf Hoffmeister, Jan Mukařov-ský, Marie Burešová, Jaroslav Průcha. Praha 1962. Ministerstvo školství a kultury. Tisk neuveden, 16 ° skládačka. První strana: portrét Boíeny Němcové (kresba). 2255
   • #2281 1965 - Známková tvorba Karla Svolinského. Katalog výstavy poštovních známek, uspořádané v prosinci 1965 ve výstavní síni českého fondu výtvarných umělců Hollar v Praze Svazem výtvarných umělců, tvůrčí skupinou Hollar a Ústřední správou spojů. Úvodní stať Adolf Hoffmeister. Rytinu na přílohu katalogu a rytinu na příležitostnou obálku vyryl podle kreseb Karla_ Svolinského Ladislav Jirka. Praha 1965. Český fond výtvarných umělců a Ústřední správa spojů. Tisk Polygrafia 3, 4 °. Studie k návrhu na poštovní známku (kresba), příloha: studie k portrétu Boženy Němcové (ocelorytina), příležitostná obálka (ocelorytina), grafická úprava. 2281
  • #396 Hoffmeister Karel (2)
   • #1163 1949 - Hoffmeister Karel: Padesát let s Vítězslavem Novákem. Vzpomínky. Deset obrazových příloh. Praha 1949. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 1066). Tisk Č. A. T., 8°. Náklad 2000 výtisků. Obálka: s použitím fotografie V. Nováka (kreslené písmo, kreslená viněta), titulní list (kresba), grafická úprava, vazba. 1163
   • #1164 1949 - Hoffmeister Karel: Z pražské konservatoře. Postavy a události z dávna i nedávná. Praha 1949. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 1067). Tisk Č. A. T., 8°. Nevyšlo. Obálka: s použitím fotografie Karla Hoffmeistera (psané písmo, kreslená viněta), grafická úprava, vazba. 1164
  • #397 Hofmannsthal Hugo von (1)
   • #385 1930 - Hofmannsthal Hugo von: Dobrodruh a zpěvačka aneb dary života. Hra o jednom dějství s proměnou. Překlad a úvod Alfons Breska. Praha 1930. česká akademie věd a umění — J. Otto. „Sborník světové poesie" sv. 162. Česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (typografická), grafická úprava. 385
  • #398 Hofmanová Zdenka (1)
   • #631 1936 - Russel E.: Sally se představuje. Humoristický román. Překlad Zdenka Hofmanová. Praha 1936. Alois Srdce. „Srdcový knihy dobré nálady" sv. 4. Tisk Průmyslová tiskárna, 8 =. Obálka dvoustranná (barevná kresba, přisazené písmo). 631
  • #399 Hofmeister Rudolf Richard (3)
   • #1 1923 - Hofmeister Rudolf Richard: Pravěk Čech. První díl. Kniha o prvních obyvatelích naší vlasti. Ilustrace Jaroslav Panuška. Vazbové vydání. Praha 1923. J. Otto, 1920. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Vazba s použitím kresby pravěkého člověka. 1
   • #110 1925 - Hofmeister Rudolf Richardy Pravěk Cech. Druhý díl. Ilustrace Max Švabinský. Praha 1925. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Titulní list (typografický), vazba. 110
   • #323 1929 - Hofřneister Rudolf Richard: Pravěk Čech. Třetí díl. Ilustrace Jan Konůpek. Praha 1929. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, 8 °. Titulní list (typografický), vazba. 323
  • #400 Holan Vladimír (1)
   • #995 1945 - Holan Vladimír: Cesta mraku. Báseň. Praha 1945. Fr. Borový. Tisk Průmyslová tiskárna, 160. Obálka (typografická, podtisková kresba), titulní list (táž kresba jako na obálce), iniciála (kresba),nakladatelská značka v tiráži (kresba), grafická úprava. 995
  • #401 Holas Miloš (1)
   • #525 1933 - Holas Miloš: Hodiny na krbu. Verše z let 1924—1932. Hranice 1933. Josef Hladký. „Amfora" sv. 27. Tisk Kryl a Scotti, Nový Jičín, rytiny K. Sommer, Praha, 8°. Náklad 170 číslovaných výtisků na Zerkallu. Obálka (typografická), protititul (rytina), celostránkové ilustrace (3 rytiny), grafická úprava. 525
  • #403 Holéczyová Elena (1)
   • #1805 1948 - Taneční listy. Sborník pro taneční kulturu. Ročník 1948, číslo 2. Řídí Jan Rey. Obálka František Tróster. Praha 15. července 1948. Athos. Tisk Fr. Herman, 40. Celostránková ilustrace k článku Eleny Holéczyové „Tanec ako folklomý prvok na Slovensku", str. 39 (kresba), celostránkové ilustrace k článku Libuše Hynkové „Festival lidového tance a písně na Slovanské zemědělské výstavě", str. 5/ a jj (2 kresby). 1805
  • #402 Holečková-Seidlová Božena (3)
   • #99 1925 - Dostojevskij Fedor Michajlovič: Štěpanči-kovo A jeho obyvatelé. Tři prózy. Překlad Karel VI. Frypés a Božena Holečková-Seidlo-vá. Obálkové a vazbové vydání. Praha 1925. J. Otto, 1925. „Ruská knihovna" sv. j8. „Spisy F. M. Dostojevského" sv. 17. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Obálka na spisy F. M. Dostojevského (kresba), vazba na spisy F. M. D.; navrženo v roce 1925. 99
   • #100 1925 - Dostojevskij Fedor Michajlovič: Věčný muž a jiné povídky. Překlad Božena Holečková-Seidlová a Vincenc Červinka. Obálkové a vazbové vydání. Praha 1925. J. Otto, 1925. „Ruská knihovna" sv. 79. „Spisy F. M. Dostojevského" sv. 18. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Obálka na spisy F. M. Dostojevského (kresba), vazba na spisy F. M. D.; navrženo v roce 1925. 100
   • #140 1926 - Kizevetter A. A.: Velikáni ruského divadla. Studie. Překlad Božena Holečková. Praha 1926. J. Otto. „Ottova světová knihovna" sv. 1633—1636. „Kulturní statky ruského národa" sv. 2. Tisk česká grafická Unie, 16°. Ediční obálka (typografická), grafická úprava. 140
  • #404 Holešovský František (2)
   • #2469 1956 - Literatura pro mládež. Pomocná kniha pro pedagogické školy. Autoři: dr. Jan červenka, dr. František Holešovský, Stanislava Jarošová, J. A. Novotný, dr.^František Tenčík. Obálka (s kresbou Josefa Čapka) Antonín Homolka. Praha 1956. Státní pedagogické nakladatelství (publ. č. 51—36—03). „Pomocné knihy pro žáky". Tisk Knihtisk 02, 8°. Náklad 6100 výtisků. Ukázka z knihy Marie Majerové „O slepičce a kohoutkovi", SNDK (autotypická reprodukce barevné kresby). 2469
   • #2471 1957 - Literatura pro mládež. Pomocná kniha pro pedagogické školy. Autoři: dr. Jan červenka, Miroslava Genčiová, dr. František Holešovský, Stanislava Jarošová, J. A. Novotný. Obálka (s kresbou Josefa čapka) Antonín Homolka. 2. přepracované vydání. Praha 1957. Státní pedagogické nakladatelství (publ. č. 71—36— 03). „Pomocné knihy pro žáky". Tisk Ostravské tiskárny 08, český Těšín, 8°. Náklad 8720 výtisků. Ukázka ilustrace z „Českého roku" (autotypická reprodukce barevné kresby). 2471
  • #405 Holman František (3)
   • #1527 1957 - Guldener Bernard, Václav Juda Novotný: Král a uhlíř. Operní libreto. Příprava ke kritickému vydání Jarmil Burghauser. Grafická úprava František Holman. 1. vydání v Snklhu. Praha 1957. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (publ. č. 2050). „Operní libreta Antonína Dvořáka" sv. 1. Tisk Orbis 3, 8°. Náklad 2000 výtisků. Obálka (kresba, přisazené písmo), nakladatelská značka na obálce (psanépísmo), titulní list (kresba). 1527
   • #1540 1961 - Červinková-Riegrová Marie: Dimitrij. Operní libreto. Příprava k vydání Jarmil Burghauser. Grafická úprava František Holman. Praha 1961. Státní hudební vydavatelství (publ. č. 45). „Operní libreta Antonína Dvořáka" sv. 2. Tisk Polygrafia 3, 8°. Náklad 1000 výtisků. Obálka (dvoubarevná kresba), titulní list (kresba). 1540
   • #1542 1962 - Ziingel Emanuel: Dvě vdovy. Operní libreto. Redakce a úvod Mirko Očadlík. Grafická úprava František Holman. Značka edice na patitulu František Kysela. Praha 1962. Státní hudební vydavatelství (publ. č. 525). „Operní libreta Bedřicha Smetany" sv. 7. Tisk Polygrafia 3, 8°. Náklad 1500 výtisků. Obálka (kresba, kreslené písmo), titulnílist (kresba), grafická úprava. 1542
  • #406 Holub Emil (1)
   • #1847 1952 - Filatelie. časopis československých filatelistů. Ročník 2, číslo 1—2. Praha, duben 1952. Práce. Tisk Práce 6, 8°. Titulní strana: návrh na pamětní známku „Ján Kollár 1852—ig$2" (kresba), ukázka známkové tvorby: „Ladislav Zápotocký 1852-^52", str. 3 (reprodukce poštovní známky), „Ján Kollár 1852 — igj2", str. 5 (reprodukce poštovní známky), návrh na známku „Dr. Emil Holub", str. 5 (kresba), návrh na známku „Ján Kollár 1852-^52", str. 5 (kresba štětcem). 1847
  • #407 Holzknecht Václav (1)
   • #1929 1956 - Literární noviny. Týdeník pro kulturně politické a umělecké otázky. Ročník 5, číslo 4. Praha 28. ledna 1956. Svaz československých spisovatelů. Tisk Orbis, 2 °. Titulní strana: ilustrace k článku Václava Holzknech-ta „MášMozart": portrét W. A. Mozarta (kresba), ukázka z tvorby: návrh na plakát k „Strakonickému dudáku", str. 12 (reprodukce barevné kresby). 1929
  • #408 Homolka Antonín (2)
   • #2469 1956 - Literatura pro mládež. Pomocná kniha pro pedagogické školy. Autoři: dr. Jan červenka, dr. František Holešovský, Stanislava Jarošová, J. A. Novotný, dr.^František Tenčík. Obálka (s kresbou Josefa Čapka) Antonín Homolka. Praha 1956. Státní pedagogické nakladatelství (publ. č. 51—36—03). „Pomocné knihy pro žáky". Tisk Knihtisk 02, 8°. Náklad 6100 výtisků. Ukázka z knihy Marie Majerové „O slepičce a kohoutkovi", SNDK (autotypická reprodukce barevné kresby). 2469
   • #2471 1957 - Literatura pro mládež. Pomocná kniha pro pedagogické školy. Autoři: dr. Jan červenka, Miroslava Genčiová, dr. František Holešovský, Stanislava Jarošová, J. A. Novotný. Obálka (s kresbou Josefa čapka) Antonín Homolka. 2. přepracované vydání. Praha 1957. Státní pedagogické nakladatelství (publ. č. 71—36— 03). „Pomocné knihy pro žáky". Tisk Ostravské tiskárny 08, český Těšín, 8°. Náklad 8720 výtisků. Ukázka ilustrace z „Českého roku" (autotypická reprodukce barevné kresby). 2471
  • #409 HoncováNiké (2)
   • #1675 1941 - Ženské noviny. Ilustrovaný týdeník. Ročník 23, číslo 11. Praha 15. března 1941. Lidová knihtiskárna A. Němec. Tisk Lidová knihtiskárna A. Němec, větší 40. Ilustrace k článku Niké Honcové „Tančíme Slovanské tance", str. 2 (kresba). 1675
   • #1711 1946 - Československá žena. Obrázkový týdeník Národní fronty žen. Ročník 2, číslo 26. Praha 25. června 1946. Ústřední výbor Národní fronty žen. Tisk Melantrich, 2°. Ilustrace k článku Niké Honcové „Mládí tančí" (2 kresby). 1711
  • #410 Honolka Kurt (4)
   • #1529 1958 - Dvořák Antonín: Der Jakobiner. (Jakobín.) Op. 84. Oper in drei Akten. Libreto Marie červinková-Riegrová. Překlad do němčiny Kurt Honolka. Úvod Otakar Šourek. Klavírní výtah. Kassel 1958. Dilia, Praha — Alkor Edi-tion, Kassel. Tisk Printed in Germany, 40. Obálka (čtyřbarevná kresba, přisazené písmo). 1529
   • #1531 1958 - Smetana Bedřich: Die Verkaufte Braut. (Prodaná nevěsta.) Komische Oper in drei Akten. Libreto Karel Sabina. Překlad do němčiny Kurt Honolka. Operní libreto. Kassel 1958. Alkor Edition. Tisk Bárenreiter-Druck, Kassel, 8;. Printed in Germany. Obálka (čtyřbarevná kresba, přisazené písmo). 1531
   • #1532 1958 - Smetana Bedřich: Die verkaufte Braut. (Prodaná nevěsta.) Komische Oper in drei Akten. Libreto Karel Sabina. Překlad do němčiny Kurt Honolka. Úvod František Bartoš. Klavírní výtah. Kassel 1958. Dilia, Praha — Alkor Edition, Kassel. Tisk Printed in Germany, 4°. Obálka (čtyřbarevná kresba, přisazené písmo). 1532
   • #1534 1958 - Smetana Bedřich :ZweiWitwen. (Dvě vdovy.) Komische Oper in zwei Akten. Libreto Emanuel Zúngel. Překlad do němčiny a úvod Kurt Honolka. Klavírní výtah. Kassel 1958. Dilia, Praha — Alkor Edition, Kassel. Tisk Printed in Germany, 40. Obálka (čtyřbarevná kresba, přisazené písmo). 1534
  • #411 Honzík Jiří 1234 Hora Josef (17)
   • #629 1937 - Puškin Alexander Sergejevič: Oněginův souboj s Lenským. Překlad z „Eugena Oněgina" Josef Hora. Soukromý neprodejný tisk k novému roku 1937. Prostějov 1936. Josef Glivický, dr. Oldřich John, inž. František Haase. Tisk Václav Horák, Prostějov, 8°. Náklad 220 výtisků. Obálka (typografická), protititul (kraba), grafická úprava. 629
   • #855 1940 - Věčný Mácha. Památník českého básníka. Redakce: Antonín Hartl, Josef Hora, Karel Janský, Josef Kopta, František Křelina, Jan Mukařovský, Miloslav Novotný, Vasil Škrach. Ilustrace: Cyril Bouda, Jan Konůpek, Karel Svolinský, Max Švabinský, Jan Zrzavý aj. Obálka, protititul, iniciály, grafická úprava a vazba Josef Sjolar. Praha 1940. čin. „Památníková edice činu" sv. 2. Tisk Grafia a V. Neubert a synové, 40. Celostránkové ilustrace: Máchovská kresba pro České Slovo, 1938 (kresba), ilustrace z „Pouti Krkonošské", Hollar 1936 (reprodukce litografie), ilustrace z bibliofilského vydání Máchova „Máje", Průmyslová tiskárna 1925 (zmenšená reprodukce dřevorytu). 855
   • #881 1941 - Luther Arthur: Démon. Bouřlivý život básníka M. Lermontova. Román. Překlad Jiřina Rybová. Překlad veršů Josef Hora. Praha 1941. Rudolf Skeřík. „Symposion" sv. 140. Tisk Múller a spol., Turnov, 8°. Kromě vydání na antiku 200 číslovaných výtisků na simili japanu. U výtisků na simili japanu protititul ruční heliogravura (tisk Mirro Pegrassi), u výtisků na antiku jeho autotypická reprodukce. Obálka (návrh úpravy), protititul: portrét M. Lermontova, (kresba), titulní list (kresba s podtiskem), záhlaví (kresba s podtiskem), koncovka (kresba), grafická úprava, vazba (viněta). 881
   • #996 1945 - Hora Josef: Máchovské variace. Básně. Praha 1945. Fr. Borový. Tisk Průmyslová tiskárna, hlubotiskové přílohy V. Neubert a synové, 8°. Mimo nákiad 200 číslovaných výtisků na ho-landu, podepsaných autorem i malířem. Obálka (typografická, s kreslenou iniciálou), proti-titul (kresba), titulní list (typografický, s kreslenou iniciálou), celostránkové ilustrace (5 kreseb), grafická úprava. 996
   • #1076 1947 - Josef Hora, básník srdce a světa. Sborník na paměť básníka Josefa Hory. Prostějov 1947. Městské muzeum. Tisk Družstvo knihtiskárny, Hranice, 8 °. Ilustrace (kresba), grafická úprava. 1076
   • #1113 1948 - Hora Josef: Nezapomínáme! Básnický doprovod národního umělce Josefa Hory k filmu o desátém všesokolském sletu „Nezapome-nem!". Vydáno na paměť XI. všesokolského sletu. Praha 1948. československá obec sokolská. Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Obálka (kreslené písmo), celostránková vstupní ilustrace (dřevoryt), grafická úprava. 1113
   • #1114 1948 - Hora Josef: Proud. Básně. Praha 1948. Svatopluk Klír. „Zodiak" sv. 23. Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Náklad 200 číslovaných výtisků, z toho 10 neprodejných na holandu Pannekoek a 75 na dřevaprostém papíře podepsáno grafikem. Obálka (kamenorytina, přisazené písmo), protititul (kamenorytina s podtiskem), celostránkové ilustrace (6 kamenorytin s podtiskem), značka edice v tiráži (kamenorytina), grafická úprava. 1114
   • #1246 1955 - Puškin Alexander Sergejevič: Eugen Oněgin. Román ve verších. Překlad Josef Hora. Úvod Bohumil Mathesius. 8. vydání, 1. v Našem vojsku. Praha 1955. Naše vojsko (publ. č. 1252). „Knihovna vojáka" sv. 80. Tisk Naše vojsko, Praha, 8°. Obálka dvoubarevná (kresba, kreslené písmo), protititul: portrét A. S. Puškina (kresba), záhlaví s iniciálou (kresba), grafická úprava, vazba. 1246
   • #1267 1957 - Němcová Božena: Básně — stati — dopisy. Praha 1957. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (publ. č. 679). „Vybrané spisy Boženy Němcové" sv. 4. Tisk Rudé právo, 8 °. Náklad 25 000 výtisků. Obálka (barevná kresba, přisazené písmo), protititul (kresba), grafická úprava, vazba. 1267
   • #1339 1962 - Almanach Klubu čtenářů 1962. Literární almanach, neprodejná prémie pro členy Klubu čtenářů. Redakce Vladimír Justl. Obálka a grafická úprava Václav Bláha. Praha 1962. Státní nakladatelství krásné literatury a umění (publ. č. 1563). Tisk Svoboda 1, 40. Náklad 185.000 výtisků. Ilustrace k próze Marie Majerové „Dívky tepané ze stříbra", str. 5 (dvoubarevná kresba). 1339
   • #1344 1962 - Josef Hora, básník srdce a světa. (A. M. Píša) Prostějov 1962. Městské muzeum. Tisk Grafia, Prostějov, 8°. Náklad 800 výtisků, z toho 300 na velkolosínském papíře. Ilustrace (kresba), grafická úprava. 1344
   • #2003 1959 - Literární noviny. Týdeník pro kulturně politické a umělecké otázky. Ročník 8, číslo 7. Praha 14. února 1959. Svaz československých spisovatelů. Tisk Orbis, 2 °. Titulní strana; ilustrace z knihy Josefa Hory „Kniha domova", SNKLHU 1958 (reprodukce dřevorytu). 2003
   • #2007 1959 - Plamen. Literární měsíčník Svazu československých spisovatelů. Ročník 1, číslo 1. Obálka Václav Sivko, grafická úprava Oldřich Hlavsa. Praha, leden 1959. Svaz československých spisovatelů. Tisk Orbis 1, 8°. Příloha: ilustrace k básni Josefa Hory „Na hoře"; titulní strana (dvoubarevná kresba), celostránková ilustrace (tříbarevná kresba). 2007
   • #2012 1959 - Výtvarná práce. Orgán Svazu československých výtvarných umělců. Čtrnáctideník. Ročník 7, číslo 6. Praha 20. dubna 1959. Svaz československých výtvarných umělců. Tisk Rudé právo, 2°. Ilustrace ke knize básní Josefa Hory „Kniha domova", SNKLHU 1958, str. 4 (reprodukce dřevorytu). 2012
   • #2265 1963 - PÍSMENA, Z NICHŽ SE STRUNY TŘPYTÍ... Výbor z knih poezie, vydaných ve Státním nakladatelství krásné literatury a umění. Propagační almanach. Obálka Milan Hegar. Grafická úprava Karel Housa. Praha 1963. Státní nakladatelství krásné literatury a umění, Kniha Brno aj. Tisk Polygrafia 1, 10x7 cm. Protitul: ilustrace z knihy Josefa Hory „Kniha domova" (zmenšená reprodukce dřevorytu). 2265
   • #2485 1967 - PŘÍRUČNÍ SLOVNÍK NAUČNÝ, čtvrtý díl, S—Z. Hlavní redaktor akademik Vladimír Procházka. Obálka a grafická úprava Jaroslav Šváb. Praha 1967. Academia, nakladatelství československé akademie věd. Tisk Polygrafia 3, 40. Náklad 93 000 výtisků. Ukázka ilustrace z knihy Josefa Hory „Proud", Klír 1948, str. 388 (zmenšenina kamenorytiny). 2485
   • #2519 1964 - Hudební novinky. Zpravodajství Státního hudebního vydavatelství. Ročník 1964, číslo 4. Grafická úprava Jiří Kreuziger. Praha, červenec—srpen 1964. Státní hudební vydavatelství. Tisk Rudé právo, Brno, 40. Ilustrace z knihy Josefa Hory „Kniha domova", str. 100 (reprodukce dřevorytu). 2519
  • #412 Horák Jiří (2)
   • #1188 1950 - Horák Jiří: České legendy. Redakce a poznámky univ. prof. dr. Jiří Horák. Praha 1950 Vyšehrad. Tisk Práce 1, 40. Náklad 5500 výtisků. Obálka (barevná kresba, kreslené písmo), nakladatelská značka napatitulu (kresba), titulní list (kresba a kreslené písmo), iniciály-záhlaví (53 kreseb), celostránkové ilustrace (16 barevných kreseb), koncovka (kresba), grafická úprava, vazba. 1188
   • #1189 1950 - Horák Jiří: Doslov k „českým legendám". Strany 233 až 250, nepojaté do knihy „České legendy". Praha 1950. Vyšehrad. Tisk Práce 1, 40. Záhlaví s iniciálou (kresba). 1189
  • #413 Horák Metoděj (1)
   • #2390 1944 - Ex libris Metoděj Horák. Knižní značka. Námět: čtoucí muž v zátiší knih a soch. 1944. Rozměr 80x55 nim. Exlibris (kresba). 2390
  • #414 Horáková Helena (1)
   • #2386 1944 - Ex libris Helena Horáková. Knižní značka. Námět: ruce pod pramenem vody. 1944. Rozměr 80x57 mni. Exlibris (kresba). 2386
  • #415 Horáková Libuše (1)
   • #2361 1939 - Z knih Libuše Horákové. Knižní značka. Námět: děvče s knihou. 1939. Rozměr 114x67 mm. Exlibris (mědirytina). 2361
  • #416 Hórbinger Emilian (2)
   • #2207 1949 - Žeň hudební matice. Soupis vydaných publikací k 31. prosinci 1949. Redakce Ladislav Láska, Emilian Hórbinger. Ukázky ilustrací a obálek z hudebních publikací. Praha 1949. Hudební matice Umělecké besedy. „Edition HM". Tisk Občanská knihtiskárna, 8°. Obálka (kresba, psané písmo), ukázky ilustrací z hudebnin (4. kresby v záhlaví kapitol, 1 dřevoryt, 1 reprodukce barevné kresby), ukázky obálek hudebnin (11 reprodukcí). 2207
   • #2263 1963 - Antonín Dvořák. Souborné vydání díla. Nakladatelský katalog hudebnin. Redakce Emi-lián Horbinger. Úvod a charakteristiky děl Antonína Dvořáka František Bartoš. Praha 1963. Státní hudební vydavatelství — Knižní velkoobchod. Tisk Středočeské tiskárny 104, 8 °. Náklad 3000 výtisků. Obálka: portrét Antonína Dvořáka (kresba s pod-tiskem, psané písmo), celostránková ilustrace: portrét A. Dvořáka (kresba). 2263
  • #417 Horný Jaroslav (1)
   • #1115 1948 - Horný Jaroslav: Přadeno. Básně. Obálka Petr Dillinger. Praha 1948. Edvard Fastr. Tisk Státní tiskárna, 8°. Náklad 2 000 výtisků. Protititul (kresba). 1115
  • #418 Horyna Pavel (1)
   • #11 1924 - Blackmore Richard Doddridge: Lorna Doone-ova. Romance z Exmooru. Překlad Pavel Ho-ryna. Obálkové vydání. Praha 1924. J. Otto, 1899. „Anglická knihovna" řada 1, sv. 1. Tisk česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (typografická). 11
  • #419 Hořec Petr (1)
   • #1251 1956 - Almanach Naše vojsko 1956. Nakladatelský almanach. Redakce Petr Hořec a František Swidzinski. Obálka a grafická úprava Václav Krejčík. Praha 1956. Naše vojsko (publ. č. 1487). Tisk Naše vojsko, 8°. Náklad 10 000 výtisků. Ukázka ilustrací z knihy Geoffreye Chaucera „Can-terbursképovídky" (4. kresby). 1251
  • #420 Hořice A. (2)
   • #872 1941 - Jirsík Dr.Josef — Karel Svolinský: Ptáci, část první. Úvod dr. A. Hořice. Grafická úprava Method Kaláb. 3. vydání. Praha 1941. Vesmír. „Naše příroda v obrazech" sv. 2. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Celostránkové ilustrace (64. barevných kreseb), vazba (barevná kresba). 872
   • #2467 1943 - Jirsík dr; Josef— Karel Svolinský: Ptáci, část první. Úvod dr. A. Hořice. Grafická úprava Method Kaláb. 4. vydání. Praha 1943. Vesmír. „Naše příroda v obrazech" sv. 2. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Obálka (barevná kresba, přisazené písmo), celostránkové ilustrace (64 barevných kreseb), vazba (barevná kresba, táž jako na obálce). 2467
  • #421 Hostinský Otakar (2)
   • #1464 1946 - Smetana Bedřich: Viola. Komická opera podle Shakespearovy veselohry Večer tříkrálový. Zlomek. Libreto Eliška Krásnohorská. Klavírní výtah Jan Malát. Úvod Otakar Hostinský. 3. vydání, 1. samostatné. Praha 1946. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 958). Tisk Průmyslová tiskárna, 4°. Obálka (kresba, přisazené písmo). 1464
   • #1491 1950 - Fibich Zdeněk: Nevěsta messinská. Tragická zpěvohra o třech jednáních. Libreto podle Schillerovy tragédie Otakar Hostinský. Klavírní výtah skladatel. Revize Milan Zuna. Úvod Ludvík Boháček. 4. vydání. Praha 1950. Hudební matice (publ. č. 16). Tisk Svoboda 2, 4 °. Obálka (čtyřbarevná kresba, kreslené písmo). 1491
  • #422 Hotowetz R. (1)
   • #600 1936 - Dr. Bohdan Živanský v národohospodářské práciv 1876—1936. Soukromý tisk k šede-sátinám. Úvod a soupis dr. R. Hotowetz. Lept v protititulu Vladimír Silovský. Praha 1936. Spolek konceptních úředníků obchodních a živnostenských komor v ČSR. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Obálka: monogram B% a letopočty (kresba). 600
  • #423 Houghton Claude (1)
   • #1116 1948 - Houghton Claude: Helenina záhada. Román. Překlad Zdeněk Vančura. Vazba Toyen. 2. vydání. Praha 1948. Rudolf Škeřík. „Symposion" sv. 67. Tisk Alois Šašek, Velké Meziříčí, 8 °. Náklad 4000 výtisků. Obálka (kresba, přisazené písmo), titulní list (kresba, táž jako na obálce). 1116
  • #424 Housa Karel (4)
   • #2245 1960 - Malé hudební kapitoly. Výňatky z hudebních publikací, vydaných Státním nakladatelstvím krásné literatury, hudby a umění. Propagační tisk. Obálka Milan Hegar. Grafická úprava Karel Housa. Praha 1960. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění. Tisk Polygrafia 3, formát 10x7 cm. Protititul (kresba). 2245
   • #2265 1963 - PÍSMENA, Z NICHŽ SE STRUNY TŘPYTÍ... Výbor z knih poezie, vydaných ve Státním nakladatelství krásné literatury a umění. Propagační almanach. Obálka Milan Hegar. Grafická úprava Karel Housa. Praha 1963. Státní nakladatelství krásné literatury a umění, Kniha Brno aj. Tisk Polygrafia 1, 10x7 cm. Protitul: ilustrace z knihy Josefa Hory „Kniha domova" (zmenšená reprodukce dřevorytu). 2265
   • #2524 1966 - Kviz. Měsíčník. Ročník i, sešit 2. Grafická úprava Antonín Ernest a Karel Housa. Praha, listopad 1966. Československá tisková kancelář. Knižnice časopisu „100 + 1 zahraniční zajímavost". Tisk Středočeské tiskárny 04, 8°. Ilustrace: principál ze Smetanovy „Prodané nevěsty", str. 4 (reprodukce barevné kresby) 2524
   • #2525 1966 - Kviz. Měsíčník. Ročník 1, sešit 3. Grafická úprava Antonín Jirnest a Karel Housa. Praha, prosinec 1966. československá tisková kancelář. Knižnice časopisu „100 + 1 zahraniční zajímavost". Tisk Středočeské tiskárny 04, 8°. Ilustrace z Chaucerových „Canterburských povídek", str. 3 (kresba). 2525
  • #425 Hradečný Otakar (1)
   • #2097 1965 - NORDISK EXLIBRIS TIDSSKRIFT. (ČaSOpis Severských exlibristů.) Ročník 17, číslo 4 (80). Kobenhavn 1965. Dans exlibris selskab. Tisk Langelands Centraltrykkeri, Rudkobing, 40. Ukázky knižních značek k článku Otakara Hradeč-ného, str. 113—ny (3 dřevorytů, z toho 1 tříbarev-ný, z kresby). 2097
  • #426 Hrdina Karel (1)
   • #336 1929 - Kosmova kronika česká. Překlad z latiny a doslov Karel Hrdina. Praha 1929. Vzdělávací a kulturně podpůrný spolek Melantrich. Tisk Melantrich, 4 °. Mimo vydání na ručním velínu 125 výtisků na simih japanu a 50 číslovaných na Zandersu. Obálka (kreslené písmo), titulní list (kreslené písmo a dřevoryt), ilustrace-záhlaví (3 dřevoryty), iniciály (5 kreseb), koncovka (kresba), grafická úprava, vazba. 336
  • #427 Hrska Alexandr Vladimír (7)
   • #562 1934 - Vrba Jan: Prokop Veliký. Román z české minulosti. První díl. Přebal a kresba na obálce A. V. Hrska. Praha 1934. Ladislav Mazáč. „Sebrané spisy Jana Vrby" sv. 45. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na holandském japanu v pergamenové vazbě. Též v sešitovém vydání. Obálka na spisy J. Vrby (typografická), grafická úprava, vazba. 562
   • #563 1934 - Vrba Jan: Prokop Veliký. Román z české minulosti. Druhý díl. Přebal a kresba na obálce A. V. Hrska. Praha 1934. Ladislav Mazáč. „Sebrané spisy Jana Vrby" sv. 46. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na holandském japanu v pergamenové vazbě. Též v sešitovém vydání. Obálka na spisy J. Vrby (typografická), grafická úprava, vazba. 563
   • #592 1935 - Vrba Jan: Kvetoucí hloží. Román mládí. Díl první. Přebal František Vrobel, kresba na obálce A. V. Hrska, Praha 1935. Ladislav Mazáč. „Sebrané spisy Jana Vrby" sv. 52. Tisk česká grafická Unie, 8°. Mimo náklad 50 číslovaných výtisků na holandském japanu v pergamenové vazbě. Obálka na spisy J. Vrby (typografická), grafická úprava, vazba. 592
   • #593 1935 - Vrba Jan: Kvetoucí hloží. Díl druhý. Román mládí. Přebal František Vrobel, kresba na obálce A. V. Hrska. Praha 1935. Ladislav Mazáč. „Sebrané spisy Jana Vrby" sv. 53. Tisk česká grafická Unie, 8 °. Mimo náklad 50 číslovaných výtisků na holandském japanu v pergamenové vazbě. Obálka na spisy J. Vrby (typografická), grafická úprava, vazba. 593
   • #643 1936 - Vrba Jan: Vzpoura na vsi. Selský román. Přebal Josef Strnad, kresba na obálce A. V. Hrska. Praha 1936. Ladislav Mazáč. „Sebrané spisy Jana Vrby" sv. 55. Tisk česká grafická Unie, 8°. Mimo náklad 50 číslovaných výtisků na holandském japanu v pergamenové vazbě, s podpisem autora. Obálka na spisy J. Vrby (typografická), grafická úprava, vazba. 643
   • #713 1937 - Vrba Jan: Bludiště. Román jinošství. Díl první. Přebal Josef Strnad, kresba na obálce A. V. Hrska. Praha 1937. Ladislav Mazáč. „Sebrané spisy Jana Vrby" sv. 56. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Mimo náklad 30 číslovaných výtisků na holandském japanu v pergamenové vazbě. Obálka na spisy J. Vrby (typografická), grafická úprava, vazba. 713
   • #714 1937 - Vrba Jan: Bludiště. Díl druhý. Román jinošství. Přebal Josef Strnad, kresba na obálce A. V. Hrska. Praha 1937. Ladislav Mazáč. „Sebrané spisy Jana Vrby" sv. 57. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Mimo náklad 30 číslovaných výtisků na holandském japanu v pergamenové vazbě. Obálka na spisy J. Vrby (typografická), grafická úprava, vazba. 714
  • #428 Hrubín František (7)
   • #981 1944 - Hrubín František: Mávnutí křídel. Verše. Praha 1944. Fr. Borový, „české básně" sv. 63. Tisk Polygrafia, Brno, 8°. Obálka (barevná kresba, přisazené písmo), protititul (kresba). 981
   • #1082 1947 - Rolland Romain: Empedokles z akragantu. Překlad a doslov Arnošt Bareš. Praha 1947. Symposion — Rudolf Škeřík. „Kentaur" sv. 4. Tisk Muller a spol., Turnov, 8°. Náklad 2200 výtisků. Ediční značka na obálce, patitulu a v tiráži (kresba), předsádka, grafická úprava, vazba. 1082
   • #1094 1948 - Tři lyrici a malíř. 1922—1947. Verše Jaroslav Seifert, František Hrubín, Ladislav Fikar. Soukromý tisk k výročí pětadvaceti let práce v nakladatelství Fr. Borového a k novému roku 1948. Praha 1947. Jan Dosoudil. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Obálka (kresba, přisazené písmo), tiráž před titulním listem (kresba), celostránková ilustrace (dvoubarevná kresba). 1094
   • #1319 1961 - Hrubín František: Až do konce lásky. Verše. Básníkův životopis Jiří Brabec. Obálka, grafická úprava a vazba Zdenek Seydl. Fotografie Miloň Novotný. Praha 1961. Československý spisovatel (publ. č. 1867). „Klub přátel poezie" roč. I., sv. 4. Tisk Tisk 11, Brno, 8°. Náklad 20 000 výtisků. Celostránkové ilustrace: protititul ze bírky básní „Mávnutíkřídel", Fr. Borový 1941 (kresba). 1319
   • #1373 1963 - Malý koncert. Sto nejkrásnějších českých sonetů. Redakce a úvod František Hrubín. Praha 1963. československý spisovatel (publ. č. 2120). „Klub přátel poezie", neprodejná členská prémie. Tisk Polygrafia 1, 160. Náklad 24 500 výtisků. Předsádky (2 kresby), nakladatelská a ediční značka na patitulu (psané a kreslené písmo), titulní list (kresba), celostránkové ilustrace (37kreseb), grafická úprava, vazba. 1373
   • #1400 1965 - Jakou barvu má srdce. Antologie české poezie 1945—1965. Úvod František Hrubín. Redakce Jiří Brabec, Josef Brukner, Miroslav Florian, František Hrubín, A. M. Píša. Ilustrace Karel Svolinský, Josef Šíma, Vladimír Tesař, František Tichý. Obálka, grafická úprava a vazba Oldřich Hlavsa. Praha 1965. Československý spisovatel (publ. č. 2422). „Klub přátel poezie." Tisk Mír, 2, 8 °. Náklad 11 000 výtisků. Protititul (kresba), celostránkové ilustrace (4 kresby). 1400
   • #2483 1967 - Nový zlatý věnec. Antologie české literatury pro mládež z doby mezi dvěma světovými válkami. Redakce František Hrubín, Vladimír Kovářík, Eduard Petiška, Zdeněk Vavřík. Ilustrace Josef čapek, V. H. Brunner, Josef Lada, Zdenek Seydl, Karel Svolinský, František Tichý, Jiří Trnka, Jan Zrzavý a další. Poznámky o autorech Vladimír Kovářík, o ilustrátorech Gabriela Dubská. Obálka Zdeněk Sklenář, výběr obrázků a grafická úprava Gabriela Dubská. Praha 1967. Státní nakladatelství dětské knihy (publ. č. 2704). „Pro malé čtenáře". Tisk Polygrafia 1, 8°. Náklad 30 000 výtisků. Celostránkové ilustrace (1 barevná reprodukce oleje, 1 kresba). 2483
  • #429 Hrubý J. (5)
   • #90 1925 - Dostojevskij Fedor Michajlovič: Bratři Kara-mazovi. Díl první. Román ve čtyřech částech s epilogem. Překlad J. Hrubý. Obálkové a vazbové vydání. Praha 1925. J. Otto, 1923. „Ruská knihovna" sv. 19. „Spisy F. M. Dostojevského" sv. 3. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Obálka na spisy F. M. Dostojevského (kresba), vazba na spisy F. M. D.; navrženo v roce 1925. 90
   • #91 1925 - Dostojevskij Fedor Michajlovič: Bratři Kara-mazovi. Díl druhý. Román ve čtyřech částech s epilogem. Překlad J. Hrubý. Obálkové a vazbové vydání. Praha 1925. J. Otto, 1923. „Ruská knihovna" sv. 20. „Spisy F. M. Dostojevského" sv. 4. Tisk Česká grafická Unie, 8 °. Obálka na spisy F. M, Dostojevského (kresba), vazba na spisy F. M. D.; navrženo v roce 1925. 91
   • #92 1925 - Dostojevskij Fedor Michajlovič: Bratři Ka-ramazovi. Díl třetí. Román ve čtyřech částech s epilogem. Překlad J. Hrubý. Obálkové a vazbové vydání. Praha 1925. J. Otto, 1923. „Ruská knihovna" sv. 21. „Spisy F.M. Dostojevského" sv. 5. Tisk Česká grafická Unie, 8 °. Obálka na spisy F. M. Dostojevského (kresba), vazba na spisy F. M. D.; navrženo v roce 1925. 92
   • #93 1925 - Dostojevskij Fedor Michajlovič: Dvojník a jiné povídky. Překlad J. Hrubý a Klára Špe-cingrová-Baušová. Obálkové a vazbové vydání. Praha 1925. J. Otto, 1924. „Ruská knihovna" sy. 25. „Spisy F. M. Dostojevského" sv. 6. Tisk Česká grafická Unie, 8 °. Obálka na spisy F. M. Dostojevského (kresba), vazba na spisy F. M. D.; navrženo v roce 1925. 93
   • #103 1925 - Dostojevskij Fedor Michajlovič: Zápisky z mrtvého domu. Román. Překlad H. Jaroš. Studie o autorovi J. Hrubý. Obálkové a vazbové vydání. Praha 1925. J. Otto, 1923. „Ruská knihovna" sv. 9. „Spisy F. M. Dostojevského" sv. 1. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Obálka na spisy F. M. Dostojevského (kresba), vazba na spisy F. M. D.; navrženo v roce 1925. 103
  • #430 Hrůša Josef (2)
   • #760 1938 - Walpole Hugh: Pevnost. Sága rodu Herriesů, díl třetí. Překlad Josef a Zdeněk Hrůša. Praha 1938. Rudolf Skeřík. „Symposion" sv. 118. Tisk Múller a spol., Turnov, 8 °. Kromě vydání na antiku 20 výtisků na anglickém papíře Al-bans, číslovaných I—XX, a 200 výtisků na simili japanu, číslovaných 1—200. Obálka (barevná kresba, přisazené písmo), titulní list (barevná kresba), vazba (viněta). 760
   • #798 1939 - Walpole Hugh: Vanessa. Sága rodu Herriesů, díl čtvrtý. Překlad A. J. Šťastný a Josef Hrůša. Praha 1939. Rudolf Škeřík. „Symposion" sv. 119. Tisk Můller a spol., Turnov, 8°. Kromě vydání na antiku 20 výtisků na anglickém papíře Albans, číslovaných I—XX, a 200 výtisků na simili japanu, číslovaných 1—200. Obálka (dvoubarevná kresba, přisazené písmo), titulní list (barevná kresba), vazba. 798
  • #431 Hrůša Zdeněk (1)
   • #760 1938 - Walpole Hugh: Pevnost. Sága rodu Herriesů, díl třetí. Překlad Josef a Zdeněk Hrůša. Praha 1938. Rudolf Skeřík. „Symposion" sv. 118. Tisk Múller a spol., Turnov, 8 °. Kromě vydání na antiku 20 výtisků na anglickém papíře Al-bans, číslovaných I—XX, a 200 výtisků na simili japanu, číslovaných 1—200. Obálka (barevná kresba, přisazené písmo), titulní list (barevná kresba), vazba (viněta). 760
  • #432 Hruška Jan František (3)
   • #111 1925 - Hruška Jan František: V záblescích staré chodské slávy. Osm obrázků z minulosti Chodska. Vazbové vydání. Praha 1925. J. Otto, 1903. „česká knihovna zábavy a poučení" sv. 16. Tisk česká grafická Unie, 8°. Vazba; navrženo v roce 1925 111
   • #324 1929 - Hruška Jan František: Chodské bajky. 2. vydání. Praha 1929. Toužimský a Moravec. Sazba shodná s vydáním Ladislava Kuncíře, rejstřík oprav, obsah a tiráž vynechány. Tisk (Jan Mucha, Velké Meziříčí), 40. Obálka (barevná kresba, přisazené písmo), titulní list (3 kresby), ilustrace v textu (44 kreseb), grafická úprava. Některé detaily kresby na obálce oproti 1. vydání odstraněny. 324
   • #325 1929 - Hruška Jan František: Výbor z chodských bajek. Praha 1929. Ladislav Kuncíř. Tisk Jan Mucha, Velké Meziříčí, 40. Mimo náklad 20 číslovaných a autorem podepsaných výtisků na ručním papíře. Obálka (barevná kresba, kreslené písmo), titulní list (3 kresby), ilustrace v textu (44 kreseb), grafická úprava, vazba (psané písmo). 325
  • #433 Hruška Karel (1)
   • #2064 1962 - Plamen. Měsíčník pro literaturu, umění a život. Ročník 4, číslo 10. Obálka Karel Hruška, grafická úprava Oldřich Hlavsa. Praha, říjen 1962. Československý spisovatel. Tisk Knihtisk 2, 8°. Celostránková ilustrace: „Večerní ulice", str. 58 (reprodukce oleje). 2064
  • #434 Hudec Jan (2)
   • #143 1926 - Lazarevič Laza K.: Povídky, část první. Překlad Jan Hudec. Praha 1926. J. Otto. „Ottova světová knihovna" sv. 1692—1695. Tisk česká grafická Unie, 16°. Ediční obálka (typografická), grafická úprava. 143
   • #220 1927 - Lazarevič Laza K.: Povídky. Část druhá. Překlad Jan Hudec. Praha 1927. J. Otto. „Ottova světová knihovna" sv. 1711 — 1715. Tisk česká grafická Unie, 16 °. Ediční obálka (typografická), grafická úprava. 220
  • #435 Hus Jan (5)
   • #723 1938 - A Voice from the Land of Jan Hus. (Hlas ze země Jana Husa.) Praha 1938. české Slovo. Tisk neuveden, 8°. 1938. Council of the Evangelist Church of Czech Brothern. Ilegální tisk. Ilustrace: Máchovský motiv (kresba). 723
   • #1798 1948 - Svobodné noviny. List Syndikátu českých spisovatelů. Ročník 4, číslo 88. Praha 14. dubna 1948. Syndikát českých spisovatelů. Tisk Orbis, 2°. Ilustrace k článku „Nové poznatky o Husovi na universitě", str. 5 (kresba). 1798
   • #1849 1952 - Filatelie. Časopis československých filatelistů. Ročník 2, číslo 9—10. Praha, červen 1952. Práce. Tisk Práce 6, 8°. Titulní strana: návrh na známku „Mistr Jan Hus 1402— ig52" (kresba). 1849
   • #1850 1952 - Filatelie. Časopis československých filatelistů. Ročník 2, číslo 11—12. Praha, červenec 1952. Práce. Tisk Práce 6, 8°. Titulní strana: návrh na známku „Mikoláš Aleš" (kresba tužkou), návrh na obálku prvního dne „Mistr Jan Hus 1402—igs2", str. 165 (kresba), ukázka známkové tvorby: „Mistr Jan Hus 1402—ig^2", str. 165 (reprodukcepoštovní známky). 1850
   • #1853 1952 - Filatelie. Časopis československých filatelistů. Ročník 2, číslo 19—20. Praha, říjen 1952. Práce. Tisk Práce 6, 8°. Ukázka známkové tvorby: „Ladislav Zápotocký i852-ig52", str. 300 (reprodukce poštovní známky), „600 let Karlovy university", „Mistr Jan Hus 1402—igS2" a „Ludovit štúr", str. 301 (3 reprodukce poštovních známek), „Božena Němcová 1820— 1950", „J. Gregor-Tajovský ig4o-igso" a „Alois Jirásek 1851— igsi", str. 302 (3 reprodukce poštovních známek). 1853
  • #436 Hviezdoslav Pavol Ország (1)
   • #1386 1964 - Hviezdoslav Pavol Országh: Lyra. Výbor z veršů. Redakce a ediční poznámka Viliam Turčány. Překlad Václav Růžička a Jiřina Kintnerová. Doslov Stanislav Šmatlák. Praha 1964. Státní nakladatelství krásné literatury a umění (publ. č. 1871). „Slovenská knihovna" sv. 12. Tisk Knihtisk 2, 8°. Náklad 1000 výtisků. Obálka tříbarevná (psané písmo), protititul (dvoubarevná kresba), celostránkové ilustrace (j dvoubarevných kreseb), vazba. 1386
  • #437 Hykel Cyril (1)
   • #1513 1953 - Hykel Cyril: Lidové tance ze Štramberka na Lašsku. Klavírní úpravy a zpracování partitury lidové hudby František Bonus. Praha 1953. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (publ. č. 471). „Národní tance", malá řada sv. 3. Tisk Orbis 3, 8 °. Náklad 2200 výtisků. Ediční obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmo). 1513
  • #438 Hynková Libuše (1)
   • #1805 1948 - Taneční listy. Sborník pro taneční kulturu. Ročník 1948, číslo 2. Řídí Jan Rey. Obálka František Tróster. Praha 15. července 1948. Athos. Tisk Fr. Herman, 40. Celostránková ilustrace k článku Eleny Holéczyové „Tanec ako folklomý prvok na Slovensku", str. 39 (kresba), celostránkové ilustrace k článku Libuše Hynkové „Festival lidového tance a písně na Slovanské zemědělské výstavě", str. 5/ a jj (2 kresby). 1805
  • #439 Chačaturjan Aram Iljič (1)
   • #2241 1959 - Večer dramatického tance. Pozvánka na taneční večer dne 24. dubna 1959. Pořad: Smetana, Ostrčil, Zelinka, Berkovec, Debussy, Cha-čaturjan, Šostakovič. Recitace Josef Chvalina a Rudolf Pellar, klavír Petr Doubravský. Praha 1959. Komorní divadlo. Tisk Středočeské tiskárny, 16 ° dvoulist. První strana: taneční studie (kresba). 2241
  • #440 Chajjám Omar (1)
   • #1064 1947 - Čtyřverší Omara Chajjáma. Sedm set sedmdesát čtyřverší. Překlad a úvod dr. Josef Štýbr. Praha 1947. Symposion — Rudolf Škeřík. „Duše východu" sv. 3. Tisk Cíl, 8°. Náklad 6600 výtisků. Ediční značka na obálce, patitulu a v tiráži (kresba). 1064
  • #442 Chaloupka Josef (1)
   • #341 1929 - Pamětní list druhé schůzky Moravských bibliofilů a exlibristů v kroměříži 12. května 1929. Soukromý tisk pro účastníky schůzky. Redakce Bedřich Beneš Buchlovan a Josef Hladký. Básně: Metoděj Jahn, Oldřich Zemek, Vojtěch Martínek, Josef Chaloupka. Dřevoryty: Karel Tondl, Karel Minář, Karel Svolinský. Kroměříž 1929. Moravští bibliofi-lové. Tisk Družstvo knihtiskárny, Hranice, 40. Tištěno na Zerkallu. Obálka (dřevoryt), titulní list (dřevoryt), grafická úprava. 341
  • #443 Chaucer Geoffrey (10)
   • #869 1941 - Chaucer Geoffrey: Canterburské povídky. Rozmarné středověké příběhy ve verších. Překlad František Vrba. Studie prof. dr. Bohumil Trnka. Praha 1941. Družstevní práce (publ. č. 601). Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mimo náklad 60 výtisků na ručním papíře. Obálka (barevná kresba, kreslené písmo), titulní list (typografie a kresba), záhlaví (12 kreseb), ilustrace v textu (5 kreseb), celostránkové ilustrace (17 kreseb), koncové ilustrace (j kreseb), grafická úprava, vazba. 869
   • #1215 1953 - Chaucer Geoffrey: Canterburské povídky. Středověké veršované příběhy. Překlad, spojovací texty, vysvětlivky a rejstřík František Vrba. Doslov Zdeněk Vančura. 2. rozšířené a přepracované vydání, 1. v Snklhu. Praha 1953. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (publ. č. 102.) „Nesmrtelní" sv. 8. Tisk Orbis 3, 8°. Náklad 10 400 výtisků. Obálka (barevná kresba, kreslené písmo), titulní list (kresba), ilustrace v textu (30 kreseb), celostránkové ilustrace (24 kreseb), grafická úprava, vazba. 1215
   • #1252 1956 - Chaucer Geoffrey: Canterburské povídky. Překlad, spojovací texty, vysvětlivky a rejstřík František Vrba. Doslov Zdeněk Vančura. Grafická úprava Jiří Mikula. 1. vydání v NV. Praha 1956. Naše vojsko (publ. č. 1491). „Svět" sv. 7. Tisk Naše vojsko, 40. Náklad 20 400 výtisků. Obálka (pétibarevná kresba, psané písmo), titulní list (2 kresby), celostránkové ilustrace (23 kreseb), ilustrace v textu (31 kreseb), vazba. 1252
   • #1672 1941 - Panorama. Literární měsíčník vydavatelstva Družstevní práce. Ročník 19, číslo 7. Praha 3. září 1941. Družstevní práce (publ. č. 612). Tisk Grafia, 4°. Obálka a grafická úprava — viz výše. Celostránková ilustrace k básni Jana Nerudy, str. 105 (kresba), ilustrace k ukázce z Chaucerových „Canterburských povídek", str. 126—127 (2 kresby). 1672
   • #1682 1942 - Panorama. Literární měsíčník vydavatelstva Družstevní práce. Ročník 20, číslo 1. Praha, leden 1942. Družstevní práce (publ. č. 673). Tisk Grafia, 40. Obálka a grafická úprava — viz výše, ilustrace Z Chaucerových „Canterburských povídek" na str. 5 (kresba), obálka, ilustrace a vazba těle knihy, str. 18 (2 kresby, vazba). 1682
   • #1931 1956 - Naše vojsko. Nakladatelský měsíčník. Ročník 2, číslo 1. Praha 20. ledna 1956. Naše vojsko. Tisk Naše vojsko, 40. Ilustrace z Chaucerových „Canterburských povídek", k článku „Šedesát let Karla Svolinského", str. 11 (kresba). 1931
   • #1932 1956 - Naše vojsko. Nakladatelský měsíčník. Ročník 2, číslo 5. Praha 20. května 1956. Naše vojsko. Tisk Naše vojsko, 4°. Ilustrace z Chaucerových „Canterburských povídek", str. 71 (2 kresby). 1932
   • #1933 1956 - Naše vojsko. Nakladatelský měsíčník. Ročník 2, číslo 6. Praha 20. června 1956. Naše vojsko. Tisk Naše vojsko, 40. Ilustrace z Chaucerových „Canterburských povídek", str. 85 (kresba). 1933
   • #1941 1956 - Výtvarná práce, čtrnáctideník Ústředního svazu československých výtvarných umělců. Ročník 4, číslo 11. Praha 6. července 1956. Ústřední svaz československých výtvarných umělců. Tisk Orbis, 2°. Ukázka knižní obálky (barevná kresba, psané písmo) a ilustrace k Chaucerovým „Canterburským povídkám", str. 4 (kresba). 1941
   • #2525 1966 - Kviz. Měsíčník. Ročník 1, sešit 3. Grafická úprava Antonín Jirnest a Karel Housa. Praha, prosinec 1966. československá tisková kancelář. Knižnice časopisu „100 + 1 zahraniční zajímavost". Tisk Středočeské tiskárny 04, 8°. Ilustrace z Chaucerových „Canterburských povídek", str. 3 (kresba). 2525
  • #445 Chopin Fryderyk (3)
   • #2089 1965 - G 65. Noviny ze světa hudby a zvuku. Ročník 1, číslo 2. Grafická úprava Ladislav Rada. Praha 2. února 1965. Státní hudební vydavatelství. Tisk Mír 1, 2°. Ilustrace na str. 2: portrét Fryderyka Chopina (kresba). 2089
   • #2109 1966 - G 66. Noviny ze světa hudby a zvuku. Ročník 2, číslo 9. Grafická úprava Ladislav Rada. Praha 1. srpna 1966. Státní hudební vydavatelství. Tisk Mír 3, 2 °. Ilustrace: portrét Fryderyka Chopina, str. 4 (kresba). 2109
   • #2472 1960 - Kahuda dr. František: Fryderyk Chopin. Projev, přednesený ministrem školství a kultury dr. Františkem Kahudou dne 20. února 1960 ve velké aule Karolina v Praze při slavnostní schůzi čestného výboru pro pořádání oslav stopadesátého výročí narození Fryderyka Chopina v Československu. Mariánské Lázně ig6o. Společnost Fryderyka Chopina při Kulturním a společenském středisku města Mariánských Lázní. Tisk neuveden, 40. Obálka: monogram F Ch (kresba štětcem), proti-titul: portrét Fryderyka Chopina (kresba štětcem), titulní list (kresba štětcem), iniciála(kresba štětcem), grafická úprava. 2472
  • #446 Chudoba Bohdan (3)
   • #446 1931 - Baring Maurice: Suknice nesešívaná. Román. Překlad Bohdan Chudoba. Grafická úprava Antonín Lískovec. Praha 1931. Ladislav Kuncíř. „Knihy nové doby" sv. 24. Tisk Miiller a spol., Turnov, 8°. Mimo náklad 25 číslovaných výtisků: 10 na papíře Tosa, 15 na simili japanu. Obálka (barevná kresba). 446
   • #720 1937 - Walpole Hugh: Judita. Sága rodu Herriesů, díl druhý. Překlad Bohdan Chudoba. Praha 1937. Rudolf Škeřík. „Symposion" sv. 102. Tisk Muller a spol., Turnov, 8°. Kromě vydání na antiku 20 výtisků na anglickém papíru Cassiobury, číslovaných I—XX, a 200 výtisků na simili japanu, číslovaných 1 —200. Obálka (barevná kresba, přisazené písmo), titulní list (barevná kresba), vazba (viněta). 720
   • #721 1937 - Walpole Hugh: Tulák Herries. Sága rodu Herriesů, díl první. Překlad Bohdan Chudoba. Praha 1937. Rudolf Skeřík. „Symposion" sv. 101. Tisk Muller a spol., Turnov, 8°. Kromě vydání na antiku 20 výtisků na anglickém papíře Cassiobury, číslovaných I—XX, a 200 výtisků na simili japanu, číslovaných 1—200. Obálka (barevná kresba, přisazené písmo), titulní list (barevná kresba), vazba (viněta). 721
  • #447 Chvála Alois (3)
   • #823 1940 - Chvála Alois: Kniha o knize. Historie a technologie knihy. Obálka František Ketzek. Praha 1940. Grémium knihkupců a nakladatelů. „Knížky o knihách" sv. 2. Tisk Občanská knihtiskárna, 8 °. Celostránková ilustrace: ukázka z knihy Josefa Zemana „Příhody veverky tyzečky" (šestibarevná kresba). 823
   • #1140 1948 - Suchánek Jiří: Palety. Básně. Soukromý tisk. Grafická úprava Alois Chvála. Praha 1948. Alois Chvála. Tisk ruční lis Alois Chvála, 8 °. Několik zkušebních tisků. Protititul (kresba). 1140
   • #2219 1955 - Katalog hudebnin 1955. Grafická úprava Alois Chvála. Praha 1955. Kniha n. p. Tisk Práce, 8°. Obálka (dvoubarevná kresba, psané písmo), titulní list (psané písmo). 2219
  • #448 Chvála Emanuel (1)
   • #1165 1949 - Chvála Emanuel: Z mých pamětí hudebních. Svazek první: Moje nejstarší vzpomínky. Vůdcové českého hudebního hnutí. Obrazové přílohy. Praha 1949. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 1160). Tisk C. A. T., 8°. Nevyšlo. Obálka: s použitím fotografie Em. Chvály (psané písmo, kreslená viněta), grafická úprava, vazba. 1165
  • #449 Chvalina Josef (1)
   • #2241 1959 - Večer dramatického tance. Pozvánka na taneční večer dne 24. dubna 1959. Pořad: Smetana, Ostrčil, Zelinka, Berkovec, Debussy, Cha-čaturjan, Šostakovič. Recitace Josef Chvalina a Rudolf Pellar, klavír Petr Doubravský. Praha 1959. Komorní divadlo. Tisk Středočeské tiskárny, 16 ° dvoulist. První strana: taneční studie (kresba). 2241
  • #451 Ililová Máňa (2)
   • #13 1924 - Corelli Marie: Satanovy strasti čili Podivná ZKUŠENOST JISTÉHO GeOFFREYE TeMPESTA, MILIONÁŘE. První díl. Román. Překlad Máňa lilová. Obálkové vydání. Praha 1924. J. Otto, 1912. „Anglická knihovna" řada 2, sv. 34. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (typografická), 13
   • #14 1924 - Corelli Marie: Satanovy strasti čili podivná ZKUŠENOST JISTÉHO GeOFFREYE Tempesta, milionáře. Druhý díl. Román. Překlad Máňa lilová. Obálkové vydání. Praha 1924. J. Otto, 1913. „Anglická knihovna" řada 2, sv. 35. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (typografická). 14
  • #450 Illek František (1)
   • #1352 1962 - Spurný Jan: Karel Svolinský. Monografie. Doslov rusky, německy, francouzsky, anglicky. Dohled nad tiskem Felix Sejna. Fotografie František Illek a Ladislav Neubert. Praha 1962. Nakladatelství československých výtvarných umělců — Artia. Tisk Polygrafia, 40. Náklad 5000 výtisků. Obálka dvoustranná (barevná kresba, psané písmo, psané iniciály), protititul (reprodukce dřevořezu), titulní list (psané písmo), ilustrace v textu (27 kreseb), celostránkové ilustrace (n kreseb), celostránkové ukázky olejů, grafiky a ilustrací (104 reprodukcí na křídě, z toho 24 barevných), tiráž (kresba, psané písmo), grafická úprava, vazba. 1352
  • #452 Inostrancev M. A. (1)
   • #232 1927 - Rusko v boji za osvobození balkánských Slovanů roku 1877—1878. Autoři studií: B. A. Evreinov, A. V. Florovskij, M. A. Ino-strancev, E. F. Maksimovič, E. F. Smurlo. Překlad Pavel Papáček, A. Šrůt, J. Treťjakov. Praha 1927. J. Otto. „Ottova světová knihovna" sv. 1764—1768. „Kulturní statky ruského národa" sv. 6. Tisk Česká grafická Unie, 16 °. Ediční obálka (typografická), grafická úprava. 232
  • #453 Istler Josef (3)
   • #1366 1963 - Bartošek Karel: Dějepis pro devátý ročník základní devítileté školy. Mapové náčrtky a diagramy Josef Istler. Grafická úprava a vazba Felix Sejna. Praha 1963. Státní pedagogické nakladatelství (publ. č. 33-10-09). „Učebnice pro základní devítiletou školu." Tisk Rudé právo, 8°. Vazba (kresba). 1366
   • #1367 1963 - Bartošek Karel: Dějepis pre 9. ročník základ-nej deváťročnej školy. Překlad Ludovít Lašán. Mapové náčrty a diagramy Josef Istler. Grafická úprava a vazba Felix Sejna. Bratislava 1963. Slovenské pedagogické nakladatelstvo. Tisk Rudé právo, Praha, 8°. Vazba (kresba). 1367
   • #1384 1964 - Bartošek Karel: Istorija dlja osnovnoji dev'jatyročnoji školy. (Dějepis pro devátý ročník základní devítileté školy.) Překlad neuveden. Mapové náčrty a diagramy Josef Istler. Grafická úprava a vazba Felix Šejna. Bratislava 1964. Slovenské pedagogické nakladatelstvo. Tisk Rudé právo, Praha, 8°. Náklad 1300 výtisků. Vazba (kresba). 1384
  • #454 Ivanov Miroslav (1)
   • #1369 1963 - Ivanov Miroslav: Modrá ozvěna. Dvě kapitoly z knihy „Historie skoro detektivní". Grafická úprava Václav Zeman. Havlíčkův Brod 1963. Východočeské nakladatelství. „Východočeská edice" sv. 8. Tisk Moravské tiskařské závody, Havlíčkův Brod, ofsetové přílohy Grafia, Jihlava, 8°. Náklad 5000 výtisků. Obálka (čtyřbarevná kresba, kreslené písmo), předsád-ky (kreslenépísmo), protititul (barevná kresba), celostránkové ilustrace (2 barevné kresby), vazba. 1369
  • #455 Jágr Miroslav (1)
   • #2101 1966 - Čtenář. Měsíčník pro práci knihoven. Ročník 18, číslo 3. Obálka a grafická úprava Miloslav Jágr. Praha, březen 1966. Ministerstvo školství a kultury - Orbis. Tisk Knihtisk 2, 8°. Ilustrace: ukázka exlibris k článku Milana Friedla „Víte, co je to ex libris?" (reprodukce dřevorytu), příloha (dřevořez). 2101
  • #456 Jahn Metoděj (1)
   • #341 1929 - Pamětní list druhé schůzky Moravských bibliofilů a exlibristů v kroměříži 12. května 1929. Soukromý tisk pro účastníky schůzky. Redakce Bedřich Beneš Buchlovan a Josef Hladký. Básně: Metoděj Jahn, Oldřich Zemek, Vojtěch Martínek, Josef Chaloupka. Dřevoryty: Karel Tondl, Karel Minář, Karel Svolinský. Kroměříž 1929. Moravští bibliofi-lové. Tisk Družstvo knihtiskárny, Hranice, 40. Tištěno na Zerkallu. Obálka (dřevoryt), titulní list (dřevoryt), grafická úprava. 341
  • #457 Jahoda Josef (1)
   • #206 1927 - Jahoda Josef: V rukou osudu. Tři novely. Praha 1927. J. Otto. „Ottova laciná knihovna národní" sv. 267. Tisk česká grafická Unie, 8 °. Grafická úprava, nakladatelská značka. 206
  • #458 Jan Nepomucký svatý (5)
   • #803 1940 - Balbin Bohuslav: Ze života sv. Jana Nepo-muckého. Grafická úprava Antonín Lískovec. Praha 1940. Ladislav Kuncíř. Tisk Karel Kryl, Kroměříž, 8°. Protititul (kresba). 803
   • #890 1941 - Ročenka prc^ liturgické umění i94i. Redakce Břetislav Storm. Praha 1941. Vyšehrad. „Knihy Řádu." Tisk Č. A. T., 8° Náklad 1000 výtisků. Ilustrace z knihy Bohuslava Balbína „.Život sv. Jana Nepomuckého", 1Q40 (kresba). 890
   • #926 1942 - Novomanželům Smidtovým družstvo knihtiskárny v hranicích. Báseň Jana Nerudy. Soukromý tisk k svatbě manželů Viléma a Milady Šmidtových v Praze. Hranice 14. března 1942. Družstvo knihtiskárny. Tisk Družstvo knihtiskárny, Hranice, 2 °. Náklad 1 výtisk na ručním papíře. Protititul: ilustrace k básni J. W. Goetha „Předvečer s.'. Jana Nepomuckého", 1932 (dřevoryt). 926
   • #1731 1946 - Vyšehrad. List pro křesťanskou kulturu. Týdeník. Ročník 1, číslo 15. Praha 6. února 1946. Katolický literární klub — Vyšehrad. Tisk Č. A. T., 40. Ukázka ilustrací z Balbínovy knihy „
   • #2184 1946 - Postavy svatých. Pohlednice s námětem: postavy českých světců. Tasov 1946. Marie Rosa Junova. Tisk neuveden, 8°. Pohlednice s postavami světců: sv. Jan Nepomucký aj. (barevnékresby). 2184
  • #459 Janáček Leoš (53)
   • #1129 1948 - Procházka Jaroslav: Lašské kořeny života i díla Leoše Janáčka. Studie. Vydáno k festivalu „Janáčkovo hudební Lašsko 1948". Praha 1948. Okresní a místní osvětová rada ve Frýd-ku-Místku (Hudební matice Umělecké besedy). Tisk Č. A. T, 8°. Náklad 2000 výtisků. Obálka (kresba, přisazené písmo), vazba. 1129
   • #1216 1953 - Janáček Leoš: Její pastorkyňa. Sborník k dvacátému pátému výročí skladatelovy smrti, vydaný u příležitosti padesátého výročí prvé nahrávky celé opery na gramofonové desky. Redakce, studie a doslov Jaroslav Procházka. Připojeno celé libreto a dokumentární fotografie. Praha 1953. Kulturně osvětový odbor umělecké oblasti Gramofonových závodů (publ. č. 15). Tisk Impressa, 8 °. Obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmo). 1216
   • #1388 1964 - Lamb Charles and Mary: Tales from Shakespeare. Dvacet pohádkových příběhů ze Shakespearových her. 2. vydání. London 1964. Paul Hamlyn Ltd. — Artia (publ. č. 1580). „Golden Pleasure Books." Tisk Artia, Printed in Czechoslovakia, 40. Obálka dvoustranná (1 čtyřbarevná, 1 dvoubarevná kresba, přisazené písmo), celostránkové ilustrace (20 barevných kreseb), grafická úprava, vazba. 1388
   • #1427 1941 - Janáček Leoš: Po zarostlém chodníčku. Drobné skladby pro klavír. Řada druhá: pět písní. Revize prof. František Schafer. Úvod doc. dr. Jan Racek. Praha 1941. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 832). Tisk Průmyslová tiskárna, 4°. Obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmo). 1427
   • #1431 1942 - Janáček Leoš: Po zarostlém chodníčku. Drobné skladby pro klavír. Rada první: deset písní. Revize prof. Vilém Kurz. Úvod doc. dr. Jan Racek. Praha 1942. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 703). Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmo). 1431
   • #1467 1947 - Janáček Leoš: Moravská lidová poesie v písních. Pro zpěv a klavír. Revize a úvod dr. Bohumír Štědroň. 3. vydání, úplné. Praha 1947. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 362). Tisk C. A. T. a Impresa, 4°. * Obálka (čtyřbarevná kresba, psané písmo), celostránkové ilustrace (3 čtyřbarevné kresby) ; část nákladu bez ilustrací. 1467
   • #1468 1947 - Janáček Leoš: Po zarostlém chodníčku. Drobné skladby pro klavír. Rada první a druhá: patnáct písní. Revize^ prof. Vilém Kurz a prof. František Scháfer. Úvod doc. dr. Jan Racek. Nové vydání. Praha 1947. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 703). Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmo). 1468
   • #1469 1947 - Janáček Leoš: Po zarostlém chodníčku. Drobné skladby pro klavír. Řada první a druhá: patnáct písní. Revize prof. Vilém Kurz a prof. František Scháfer. Úvod doc. dr. Jan Racek. Nové vydání — mutace s Hmub. Brno 1947. Pazdírek. Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmo). 1469
   • #1474 1948 - Janáček Leoš: Její pastorkyňa. Opera o třech jednáních podle dramatu z venkovského života moravského. Textový podklad k libretu Gabriela Preissová. Klavírní výtah se zpěvy. 5. vydání. Praha 1948. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 89). Tisk Melantrich, 40. Obálka (tříbarevná kresba, psané písmo). 1474
   • #1475 1948 - Janáček Leoš: Káťa Kabanová. Opera o třech jednáních. Libreto podle „Bouře" N. A. Ostrovského. Překlad z ruštiny Vincenc červinka. Klavírní výtah se zpěvy, úprava Břetislav Bákala, český a německý text; překlad do němčiny Max Brod. 2. vydání. Praha 1948. Hudební matice Umělecké besedy — Universal Edition (publ. č. UE 7103). Tisk Waldheim-Eberle, Wien VIL, 40. Obálka (čtyřbarevná kresba, psané písmo). 1475
   • #1483 1949 - Janáček Leoš: Ukvalská lidová poezie v písních. Pro zpěv a klavír. Revize a úvod dr. Bohumír Štědroň. 3. vydání. Praha 1949. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 1040). Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Obálka (čtyřbarevná kresba, kreslené písmo). 1483
   • #1492 1950 - Janáček Leoš:Moravské lidové písně. (Z roku 1922.) Pro klavír dvouručně. Revize a úvod česky, rusky, anglicky, francouzsky dr. Bohumír štědroň. Praha 1950. Hudební matice (publ. č. 1080). Tisk Orbis 3, 4°. Obálka (tříbarevná kresba, psané písmo). 1492
   • #1514 1953 - Janáček Leoš: Její pastorkyňa. Opera o třech jednáních podle dramatu z venkovského života moravského od Gabriely Preisso-vé. Libreto opery podle citované předlohy upravil skladatel. Příprava k tisku podle Hel-fertova vydání klavírního výtahu Marta Krammerová a Jaroslav Procházka. Doslov Jaroslav Procházka. Praha 1953. Kulturně osvětový odbor umělecké oblasti Gramofonových závodů. Tisk Impressa, 8°. Obálka (dvoubarevná kresba, přisazené písmo). 1514
   • #1520 1955 - Janáček Leoš: Její pastorkyňa. Opera o třech jednáních podle dramatu z venkovského života moravského. Textový podklad k libretu Gabriela Preissová. Klavírní výtah se zpěvy. Příprava Jarmil Burghauser. 6. vydání, 1. v Snklhu. Praha 1955. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (publ. č. 798). Tisk Orbis 3, 40. Náklad 2200 výtisků. Obálka (tříbarevná kresba, psané písmo). 1520
   • #1530 1958 - Janáček Leoš: Po zarostlém chodníčku. (Auf verwachsenem Pfade — On an overgrown path.) (Z let 1902—1908.) Drobné skladby pro klavír. Revize prof. Vilém Kurz a prof. František Scháfer. Tříjazyčný text (česky, německy, anglicky). Praha 1958. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění — Artia (publ. č. 2381). Tisk Orbis 3, 4°. Náklad 2000 výtisků. Obálka (tříbartmá kresba, přisazené písmo). 1530
   • #1719 1946 - Národní divadlo. List divadelní práce. Ročník 21 (1945—1946), číslo 5—6. Obálka František Muzika. Praha 15. května 1946. Národní divadlo. Tisk Zdeněk Binko, 4°. Návrhy divadelních scén: jevištní výprava Janáčkovy „Její pastorkyně", za str. 36 (2 návrhy scén), jevištní výprava Musorgského „Borise Godunova", za str. 36 (návrh scény — společně s Václavem Gott-liebem). 1719
   • #1843 1951 - Módní tvorba. Dvouměsíčník. Ročník 2, číslo 5. Praha, září—říjen 1951. československý svaz žen—Textilní tvorba. Tisk Svoboda, 2 °. Ilustrace k článku OtakaraMrkvičky „Výstava Česká opera v obraze a kostýmu": návrhy kostýmů na Janáčkovu „Její pastorkyni", str. 25 (2 barevné kresby). 1843
   • #1857 1952 - Národní divadlo. List divadelní práce. Ročník 28, číslo 8. Vydáno k dvousté reprise „Její pastorkyně". Praha, prosinec 1952. Národní divadlo. Tisk Orbis 3, 8°. Obálka: Leoš" Janáček „Její pastorkyňa" — návrh kostýmu Jenůfy (kresba pastelem), ukázky scénické výpravy na str. 8 a 11 (2 fotografie scény ND). 1857
   • #1862 1953 - Filatelie. časopis československých filatelistů. Ročník 3, číslo 9. Praha 1. května 1953. Ministerstvo spojů — Orbis. Tisk Orbis 01, 8°. Titulní strana: návrh na poštovní známku „Leoš Janáček'' (kresba). 1862
   • #1877 1954 - Filatelie. časopis československých filatelistů. Ročník 4, číslo 9. Praha 1. května 1954. Ministerstvo spojů — Orbis. Tisk Orbis 01, 8°. Titulní strana: návrh na známku „Rok české hudby I954 — Antonín Dvořák" (kresba), návrhy na sérii známek „Rok české hudby 1954": Smetana, Dvořák, Janáček (3 kresby tuíkou). 1877
   • #1878 1954 - Filatelie. časopis československých filatelistů. Ročník 4, číslo 10. Praha 15. května 1954. Ministerstvo spojů — Orbis. Tisk Orbis 01, 8°. Titulní strana: návrh na známku „Rok české hudby 1954 — Bedřich Smetana" (kresba), ukázky známkové tvorby: série „Rok české hudby 1954" — Smetana, Janáček, Dvořák, str. 147—148 (3 reprodukce poštovních známek), „600 let Karlovy university" str. 149 (2 reprodukce poštovních známek). 1878
   • #1879 1954 - Filatelie. časopis českoslovesnkých filatelistů. Ročník 4, číslo 14. Praha 15. července 1954. Ministerstvo spojů — Orbis. Tisk Orbis 01, 8°. Návrh obálky prvního dne „Janáčkovo hudební Laš-sko", str. 211 (kresba). 1879
   • #1896 1955 - Filatelie. časopis československých filatelistů. Ročník 5, číslo 7. Praha 1. dubna 1955. Ministerstvo spojů — Orbis. Tisk Orbis 01, 8°. Ukázka známkové tvorby: série „Rok české hudby '954" — Smetana, Dvořák, Janáček, str. 102 (3 reprodukce poštovních známek). 1896
   • #1948 1957 - Filatelie. Časopis československých filatelistů. Ročník 7, číslo 19. Praha 14. října 1957. Ministerstvo spojů — Orbis. Tisk Orbis 01, 8°. Ukázka známkové tvorby: „Smetana" a „Janáček" ze série „Rok české hudby ig54", str. 300 (2 reprodukce poštovních známek). 1948
   • #1952 1957 - Hudební rozhledy. Časopis Svazu československých skladatelů. Ročník 10, číslo 5. Obálka a grafická úprava Jaroslav Šváb. Praha, březen 1957. Svaz československých skladatelů. Tisk Pražské tiskárny 02, 4°. Ilustrace pro titulní stranu programu Janáčkovy „Její pastorkyně", str. 191 (kresba). 1952
   • #1963 1963 - Svobodné Slovo. List československé strany socialistické. Ročník 13, číslo 138. Praha 9. června 1957. Melantrich. Tisk Pražské tiskárny 2, 2°. Ilustrace k článku Jaroslava Procházky „Tvůrce světové pověsti našich známek.": „Lidice" — nepoužitá varianta, „Leoš Janáček", str. 4 (2 reprodukce poštovních známek). 1963
   • #1987 1958 - Svobodné Slovo. List československé strany socialistické. Ročník 14, číslo 111. Praha 9. května 1958. československá strana socialistická. Tisk Mír 03, 2 °. Záhlaví k anketě „Čím je Leoš Janáček v české i světové hudbě", str. 3 (kresba a psané písmo). 1987
   • #2036 1961 - Divadelní noviny, čtrnáctideník Svazu československých divadelních umělců. Ročník 4, číslo 11. Grafická úprava Jiří Jirotka. Praha 4. ledna 1961. Svaz československých divadelních umělců. Tisk Mír 2, 2°. Ilustrace k článku Leoše Janáčka „Světci na tom pražském mostě", str. 1—2 (3 kresby, psané písmo). 2036
   • #2107 1966 - G 66. Noviny ze světa hudby a zvuku. Ročník 2, číslo 6. Grafická úprava Ladislav Rada. Praha 1. května 1966. Státní hudební vydavatelství. Tisk Mír i,2°. Ilustrace na str. 1: titulní strana programu Velkého divadla v Moskvě (dvoubarevná kresba), ilustrace k článku Jaroslava Procházky „Půlstoletí Janáčkova vítězství" na str. 4 (3 kresby). 2107
   • #2112 1966 - Kulturní tvorba. Týdeník Ústředního výboru KSČ pro politiku a kulturu. Ročník 4, číslo 48. Grafická úprava Antonín Kodeda. Praha 1. prosince 1966. Rudé právo. Tisk Rudé právo, 2°. Ukázka z výstavy v Olomouci: „Pozdrav Janáčkovi", str. 1 (reprodukce dřevorytu). 2112
   • #2171 1945 - Smetana Bedřich: Z českých luhů a hájů — Leoš Janáček: Mladí — Antonín Dvořák: Slovanské tance. Večer české hudby a tanců v Divadle 5. května dne 29. června 1945. Hudba orchestr F. O. K. a Pražské dechové kvinteto. Taneční skupiny Milci Mayerové, Jožky Saršeové a Jarmily Jeřábkové. Výtvarná spolupráce František Tróster, kostýmy Karel Svo-linský. Praha 1945. Revoluční odborové hnutí. Tisk neuveden, 8° skládačka. První strana: taneční studie (kresba). 2171
   • #2175 1946 - ... A přece věřím. Třicet let Janáčkovy opery ..Její pastorkyňa" v Národním divadle v Praze 1904— 1916— 1946. Vzpomínkový sborník k slavnostnímu představení opery Leoše Janáčka dne 25. května 1946. Redakce Jaroslav Procházka. Praha 1946. Tiskový odbor Národního divadla (v sezóně 1945—1946 publ. č. 7). Tisk C. A. T., 40 dvoulist. Náklad 2000 výtisků. Titulní strana (kresba, přisazené písmo). 2175
   • #2180 1946 - Janáček Leoš: Její pastorkyňa. Opera o třech dějstvích podle románu Gabriely Preissové. Program na první slavnostní uvedení Janáčkovy opery v Národním divadle 15. března 1946. Úvod dr. Leoš Firkušný. Praha 1946. Tiskový odbor Národního divadla. Tisk C A. T., 4° dvoulist. Titulní strana (tříbarevná kresba). 2180
   • #2205 1949 - Procházka Jaroslav: Lašské kořeny života i díla Leoše Janáčka. Nakladatelský prospekt. Praha 1949. Hudební matice Umělecké besedy. Tisk Č. A. T., 8°. Obálka (kresba, přisazené písmo). 2205
   • #2209 1951 - Výstava „Česká opera" v obraze a kostýmu. Katalog výstavy, pořádané od 12. května do 6. července 1951 v Domě výtvarného umění, Palác Hybernů. Praha 1951. Pražské jaro 1951. Tisk Středočeské tiskárny, 8°. Kostymní návrh pro sbor rekrutů v opefe Leoše Janáčka „Její pastorkyňa" (kolorovaná kresba). 2209
   • #2233 1958 - Janáček Leoš: Její pastorkyňa. Opera o třech jednáních podle dramatu z venkovského života moravského, textový podklad k libretu Gabriela Preissová. — Program k slavnostní premiéře ve Velkém divadle v Moskvě dne 28. listopadu 1958. Moskva 1958. Velké divadlo. Tisk (azbuka) neuveden, 8° skládačka. První strana (kresba, přisazené písmo). 2233
   • #2247 1961 - (Čtrnácté) Janáčkovo hudební Lašsko (196i). Program k zahájení Janáčkova hudebního Lašska dne 17. června 1961. Hukvaldy — Frýdek-Místek 1961. Osvětová beseda. Tisk Moravské tiskařské závody 24., Frýdek-Místek, 8°. Obálka dvoubarevná: portrét Leoše Janáčka (kresba, psané písmo). 2247
   • #2248 1961 - Janáček Leoš: Její pastorkyňa. Opera o třech jednáních na slova Gabriely Preissové. Program k slavnostnímu představení Národního divadla k pětašedesátinám národního umělce Karla Svolinského. Praha 1961. Národní divadlo. Tisk Středočeské tiskárny 207, 8°. Celostránkové ilustrace (2 kresby). 2248
   • #2261 1962 - Patnácté Janáčkovo hudební Lašsko 1962. Program k zahájení Janáčkova hudebního Lašska dne 1. července 1962. Úvodní stať dr. Erich Kaplan. Frýdek-Místek 1962. Městská osvětová beseda. Tisk Moravské tiskařské závody 24, Frýdek-Místek, 8°. Obálka (dvoubarevná kresba, psané písmo). 2261
   • #2269 1963 - Šestnácté Janáčkovo hudební Lašsko 1963. Program k zahájení Janáčkova hudebního Lašska dne 12. června 1963. Frýdek-Místek 1963. Městská osvětová beseda. Tisk Moravské tiskařské závody 24, Frýdek-Místek, 8°. Obálka (dvoubarevná kresba, psané písmo), zadní strana obálky (reprodukce barevného plakátu). 2269
   • #2275 1964 - Sedmnácté Janáčkovo hudební Lašsko 1964. Program k zahájení Janáčkova hudebního Lašska dne 4. července 1964 a k oslavám sto-desátého výročí Janáčkova narození. Úvodní stať dr. Erich Kaplan. Frýdek-Místek 1964. Osvětová beseda. Tisk Moravské tiskařské závody 24, Frýdek-Místek, 8°. Obálka (dvoubarevná kresba štětcem, psané písmo). 2275
   • #2284 1967 - Karel Svolinský. Výbor z díla. Katalog výstavy, pořádané v olomouckém Domě umění od listopadu 1966 do února 1967. Úvodní stať dr. Jiří Kotalík. Olomouc 1966. Oblastní galerie. Tisk Moravské tiskařské závody n, Olomouc, 40. Obálka (typografická), titulní list (kresba), celostránkové ukázky z tvorby (1 reprodukce částečně barevného dřevorytu, 1 akvarel, 1 kresba štětcem, j akvarelovaných kreseb tuší, 5 reprodukcí olejů), ukázky z díla v textu (1 reprodukce dřevořezu, 2 kresby, 1 akvarelovaná perokresba). Příloha: „Pozdrav Janáčkovi" (dřevoryt). 2284
   • #2292 1958 - Janáček Leoš: Jenufa. Nahrávka sólistů, sboru a orchestru Národního divadla v Prae. Dirigent Jaroslav Vogel. Pro Artii. Praha 1958. Gramofonové závody. „LPV 160—162". Tisk neuveden, formát 31x31 cm. Titulní strana gramo-obalu (barevná kresba). 2292
   • #2297 1959 - Janáček Leoš: Káťa Kabanová. Nahrávka sólistů, sboru a orchestru Národního divadla v Praze. Dirigent Jaroslav Krombholc. Pro Gramofonový klub. Praha 1959. Gramofonové závody. „DV 5571" — „DV 5572". Tisk neuveden, formát 31x31 cm. Titulní strana gramo-obalu (čtyřbarevná kresba štětcem, psané písmo.) 2297
   • #2298 1959 - Janáček Leoš: Sumářovo dítě. Nahrávka Státní filharmonie v Brně. Dirigent Břetislav Bákala. Praha 1959. Gramofonové závody. „DV 5560". Tisk neuveden, formát 31 X31 cm. Titulní strana gramo-obalu: portrét Leoše Janáčka (kresba, psané písmo —dvoubarevné). 2298
   • #2304 1964 - Janáček Leoš: Káťa Kabanová. Nahrávka sólistů, sboru a orchestru Národního divadla v Praze. Dirigent Jaroslav Krombholc. Text na obalu Josef Burjanek. Nové vydání na deskách Stereo-Supraphon. Praha 1964. Státní hudební vydavatelství — Gramofonové závody. „Supraphon SV 8016". Tisk neuveden, formát 31 X31 cm. Titulní strana gramo-obalu (čtyřbarevná kresba štětcem, psané písmo). 2304
   • #2309 1965 - Vánoční koledy. Druhá deska: Václav Trojan „Betlém". Pásmo lidových koled z loutkového filmu Jiřího Trnky „ Špalíček". Vánoční koledy v úpravě Karla Háby. Nahrávka: Dětský sbor a Symfonický orchestr pražského rozhlasu. Dirigent Bohumil Kulinský. Text na obalu Leoš Janáček. Praha 1965. Státní hudební vydavatelství — Supraphon. „33 Mono = 5296B". Tisk neuveden, formát 26x26 cm. Titulní strana gramo-obalu (čtyřbarevné kolorovaná kresba, přisazené písmo). 2309
   • #2507 1960 - Hudební rozhledy. Časopis Svazu československých skladatelů. Ročník 13, číslo 21. Obálka Jaroslav Šváb. Praha 1. listopadu 1960. Svaz československých hudebních skladatelů. Tisk Mír 3, 40. Reprodukce obalu na gramofonovou desku: Leoš Janáček „A Suitě for String Orchestra", Artia 1960 (kresba, psané písmo). 2507
   • #2514 1962 - Hudební novinky. O nových hudebninách, knihách o hudbě a gramofonových deskách. Ročník 1962, číslo 5. Grafická úprava Jiří Kreuziger. Praha, září—říjen 1962. Státní hudební vydavatelství. Tisk Rudé právo, Brno, 40. Reprodukce obálek na hudebniny: Otakar O strčil ..Poupě", Jan Kapr „Krystal", Leoš Janáček „Moravské lidové písné pro klavír", str. 24 (3 barevné kresby, psané a kreslené písmo), Vítězslava Kaprálova „Sbohem a šáteček", str. 25 (kresba, přisazené písmo), Emil Axman „Kyticepísní českých", str. 25 (barevná kresba, přisazené písmo). 2514
   • #2515 1963 - Hudební novinky. O nových hudebninách, knihách o hudbě a gramofonových deskách. Ročník 1963, číslo 1. Grafická úprava Jiří Kreuziger. Praha, leden—únor 1963. Státní hudební vydavatelství. Tisk Rudé právo. Brno, \'. Reprodukce obálek na hudebniny: Leoš Janáček „Její pastorkyňa", str. 22 (barevná kresba, psané písmo), Bedřich Smetana „Hubička" a Leoš Janáček „Po zarostlém chodníčku", str. 23 (2 barevné kresby, přisazené písmo). 2515
   • #2517 1963 - Hudební novinky. O nových hudebninách, knihách o hudbě a gramofonových deskách. Ročník 1963, číslo 5. Grafická úprava Jiří Kreuziger. Praha, září—říjen 1963. Státní hudební vydavatelství. Tisk Rudé právo, Brno, 40. Ilustrace k článku Jaroslava Procházky „Pomník Janáčkova jubilejního dvouletí": portrét Leoše Janáčka, str. 97 (kresba). 2517
   • #2544 1960 - Janáček Leoš: A suitě for string orchestra (Suita pro smyčcový orchestr). Nahrávka Pražského komorního orchestru. The fidd-ler's child (Sumářovo dítě). The ballad of the Blaník hill (Balada o Blaníku). Nahrávka Brněnské státní filharmonie. Dirigent Břetislav Bákala. Text na zadní straně Jaroslav Šeda. Pro Artii. Praha 1960. Supraphon. 33 1/3. „SUA 10053". Tisk neuveden, Printed in Czechoslovakia, formát 31x31 cm. Titulní strana gramo-obalu: portrét Leoše Janáčka (kresba, psané písmo — dvoubarevné). 2544
   • #2547 1948 - Modern publicity. Annual of „Art and Industry". Sborník 1942—1948. Redakce Frank A. Mercer a Charles Rosner. Londýn—New York 1948. The Studio Publications. Tisk neuveden, 40. Celostránková ukázka knižní grafiky: obálka na Janáčkovu „Moravskou lidovou poesii v písních" (barevná reprodukce barevné kresby a psaného písma). 2547
  • #460 Janda Jiří (8)
   • #131 1926 - Brehmův život zvířat. Díl třetí. Ptáci. Svazek i. Překlad prof. Jiří Janda. Praha 1926. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, 40. Grafická úprava, vazba. 131
   • #132 1926 - Brehmův život zvířat. Díl čtvrtý. Savci. Svazek 1. Překlad prof. Jiří Janda a prof. Josef Jirsík. Praha 1926. J. Otto. Tisk česká grafická Unie, 40. Grafická úprava, vazba. 132
   • #195 1927 - Brehmův život zvířat. Díl třetí. Ptáci. Svazek 2. Překlad prof. Jiří Janda. Praha 1927. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, 40. Grafická úprava, vazba. 195
   • #196 1927 - Brehmův život zvířat. Díl třetí. Ptáci. Svazek 3. Překlad prof. Jiří Janda. Praha 1927. J. Otto. Tisk česká grafická Unie, 40. Grafická úprava, vazba. 196
   • #197 1927 - Brehmův život zvířat. Díl čtvrtý. Savci. Svazek 2. Překlad prof. Jiří Janda a prof. Josef Jirsík. Praha 1927. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, 40. Grafická úprava, vazba. 197
   • #252 1928 - Brehmův život zvířat. Díl třetí. Ptáci. Svazek 4. Překlad prof. Jiří Janda. Praha 1928. J. Otto. Tisk česká grafická Unie, 40. Grafická úprava, vazba. 252
   • #253 1928 - Brehmův život zvířat. Díl čtvrtý. Savci. Svazek 3. Překlad prof. Jiří Janda a prof. Josef Jirsík. Praha 1928. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, 40. Grafická úprava, vazba. 253
   • #254 1928 - Brehmův život zvířat. Díl čtvrtý. Savci. Svazek 4. Překlad prof. Jiří Janda a prof. Josef Jirsík. Praha 1928. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, 4 °. Grafická úprava, vazba. 254
  • #461 Janeček Ota (1)
   • #1370 1963 - Ipse sibi. Soubor deseti knižních značek od různých grafiků: Cyril Bouda, Ludmila Jiřin-cová, Kamil Lhoták, Josef Liesler, Ota Janeček, Jaroslav Lukavský, Zdenek Seydl, Karel Svolinský, Jiří Švengsbír, Jiří Trnka. Obálka Zdenek Seydl. Vydáno k výstavě knižních značek v Malé galerii Československého spisovatele. Praha 1963. československý spisovatel. Tisk autoři grafiky, 8°. Příloha č. 8, ex libris K. S. (dřevoryt). 1370
  • #462 Janíček Rudolf (1)
   • #1102 1947 - Zpěv indické duše. Poesie starých posvátných textů. Parafráze Rudolf Janíček. Praha 1947. Symposion — Rudolf Skeřík. „Duše východu" sv. 6. Tisk Cíl, 8 °. Náklad 6600 výtisků. Ediční značka na obálce, patitulu a v tiráži (kresba). 1102
  • #463 Janovská Tonča (1)
   • #1278 1958 - Janovská Tonča J. — Josef Mešejda: krajky nad krajem. Román. Praha 1958. Lidová demokracie. „Vyšehrad" sv. 43. Tisk Severo-grafia, Most, 8 . Náklad 5000 výtisků. Obálka (dvoubarevná kresba, psané písmo), titulní list (kresba), iniciály (14 kreseb), grafická úprava, vazba. 1278
  • #464 Janský- Karel (1)
   • #855 1940 - Věčný Mácha. Památník českého básníka. Redakce: Antonín Hartl, Josef Hora, Karel Janský, Josef Kopta, František Křelina, Jan Mukařovský, Miloslav Novotný, Vasil Škrach. Ilustrace: Cyril Bouda, Jan Konůpek, Karel Svolinský, Max Švabinský, Jan Zrzavý aj. Obálka, protititul, iniciály, grafická úprava a vazba Josef Sjolar. Praha 1940. čin. „Památníková edice činu" sv. 2. Tisk Grafia a V. Neubert a synové, 40. Celostránkové ilustrace: Máchovská kresba pro České Slovo, 1938 (kresba), ilustrace z „Pouti Krkonošské", Hollar 1936 (reprodukce litografie), ilustrace z bibliofilského vydání Máchova „Máje", Průmyslová tiskárna 1925 (zmenšená reprodukce dřevorytu). 855
  • #465 Janů Jaroslav (1)
   • #1237 1955 - Česká jar. Výbor z českej poezie rokov 1945 az :955- Redakce Jaroslav Janů a Václav Stejskal, doslov Jaroslav Janů. Bratislava 1955. Slovenský spisovatel (publ. č. 266). Tisk Seve-roslovenské tlačiarne, Martin, 8°. Obálka (barevná kresba, psané písmo), protititul (kresba), vazba. 1237
  • #466 Jaroš Antonín (3)
   • #984 1944 - Jaroš Antonín: Vesnice zpívá. Popěvky. Praha 1944. J. Otto. „Knihy pro mládež". Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Obálka (kresba,přisazené písmo), titulní list (kresba) ilustrace v textu (38 kreseb). 984
   • #1432 1942 - Jaroš Antonín: Písničky milým srdcím. Zpěvník. Nápěvy Jaroslav Křička. Praha 1942. J. Otto. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmo), titulní list (kresba), ilustrace v textu (jy kreseb), grafická úprava, vazba. 1432
   • #1438 1943 - Jaroš Antonín: Písničky milým srdcím. Zpěvník. Nápěvy Jaroslav Křička. 2. vydání. Praha 1943. J. Otto. „Knihy pro mládež." Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmo), titulní list (kresba), ilustrace v textu (76 kreseb), grafická úprava, vazba. 1438
  • #467 Jaroš H. (2)
   • #95 1925 - Dostojevskij Fedor Michajlovič: Chudí lidé. Povídky. Překlad H. Jaroš a K. Štěpánek. Obálkové a vazbové vydání. Praha 1925. J- Otto, 1922. „Ruská knihovna" sv. 12. „Spisy F. M. Dostojevského" sv. 2. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Obálka na spisy F. M. Dostojevského (kresba), vazba na spisy F. M. D.; navrženo v roce 1925. 95
   • #103 1925 - Dostojevskij Fedor Michajlovič: Zápisky z mrtvého domu. Román. Překlad H. Jaroš. Studie o autorovi J. Hrubý. Obálkové a vazbové vydání. Praha 1925. J. Otto, 1923. „Ruská knihovna" sv. 9. „Spisy F. M. Dostojevského" sv. 1. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Obálka na spisy F. M. Dostojevského (kresba), vazba na spisy F. M. D.; navrženo v roce 1925. 103
  • #468 Jarošová Stanislava (2)
   • #2469 1956 - Literatura pro mládež. Pomocná kniha pro pedagogické školy. Autoři: dr. Jan červenka, dr. František Holešovský, Stanislava Jarošová, J. A. Novotný, dr.^František Tenčík. Obálka (s kresbou Josefa Čapka) Antonín Homolka. Praha 1956. Státní pedagogické nakladatelství (publ. č. 51—36—03). „Pomocné knihy pro žáky". Tisk Knihtisk 02, 8°. Náklad 6100 výtisků. Ukázka z knihy Marie Majerové „O slepičce a kohoutkovi", SNDK (autotypická reprodukce barevné kresby). 2469
   • #2471 1957 - Literatura pro mládež. Pomocná kniha pro pedagogické školy. Autoři: dr. Jan červenka, Miroslava Genčiová, dr. František Holešovský, Stanislava Jarošová, J. A. Novotný. Obálka (s kresbou Josefa čapka) Antonín Homolka. 2. přepracované vydání. Praha 1957. Státní pedagogické nakladatelství (publ. č. 71—36— 03). „Pomocné knihy pro žáky". Tisk Ostravské tiskárny 08, český Těšín, 8°. Náklad 8720 výtisků. Ukázka ilustrace z „Českého roku" (autotypická reprodukce barevné kresby). 2471
  • #469 Jasenskij Bruno (1)
   • #1320 1961 - Jasenskij Bruno: Člověk mění kůži. Román. Překlad Vlasta Bořek. Doslov Miloslav Wagner. 3. vydání. 1. v Snklhu. Praha 1961. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (publ. č. 1226). „Klub čtenářů" sv. 131. Tisk Naše vojsko, obálka ofsetem Polygrafia 3, 8°. Náklad 25 000 výtisků. Ediční obálka (kresba, psané písmo, dvoubarevný kresebný podtisk), název edice (psané písmo), patitul (psané písmo), nakladatelská značka (psané písmo), titulní list (dvoubarevný: kresba, psané písmo, jako na obálce), tiráž (kresba a psané písmo, jako na obálce), grafická úprava, ediční vazba. 1320
  • #470 Jaška Jiří (1)
   • #724 1938 - Babler Otto František: Fine Book in Czecho-slovakia. (Krásné knihy v Československu). Soukromý tisk. Dřevoryty Jiří Jaška, Oldřich Menhart, Karel Svolinský. Svatý Kopeček 1938. Otto František Babler. Tisk Karel Kryl, Nový Jičín, 8°. Ilustrace z knihy D. S. Shortera „Žena, jež byla v pekle", 1936 (dřevoryt). 724
  • #471 Javúrková Jaroslava (5)
   • #2047 1961 - Vlasta. List výboru československých žen. Týdeník. Ročník 15,číslo 8. Praha 22. února 1961. Výbor československých žen. Tisk Svoboda 1, 2°. Náklad 440000 výtisků. Ilustrace k článku Jaroslavy Javůrkové „Karel Svo-linský, národní umělec", ukázky z knihy „Český rok" (4 reprodukce barevných kreseb). 2047
   • #2051 1961 - Výtvarné umění. Časopis Svazu československých výtvarných umělců. Ročník 11, číslo 3. Obálka a grafická úprava Milan Hegar. Praha, duben 1961. Svaz československých výtvarných umělců. Tisk Polygrafia 3, větší 40. Náklad 3300 výtisků. Ukázka z tvorby k článku Jaroslavy Javůrkové „Úprava pietniho území v Lidicích", str. 136: návrh na pamětní známku „Lidice" (kresba tužkou a tuší), obálka prvního dne k patnáctému výročí vyhlazení Lidu (2 reprodukce poštovních známek, kresba a kreslené písmo). 2051
   • #2054 1961 - Výtvarné umění, časopis Svazu československých výtvarných umělců. Ročník 11, číslo 8. Obálka a grafická úprava Milan Hegar. Praha, říjen 1961. Svaz československých výtvarných umělců. Tisk Polygrafia 3, větší 40. Náklad 3300 výtisků. Iniciála k nadpisu článku Jaroslavy Javůrkové „Soutěž na pomník Bedřicha Smetany", str. 367 (kresba). 2054
   • #2082 1964 - Výtvarné umění, časopis Svazu československých výtvarných umělců. Ročník 14, číslo 9—10. Obálka a grafická úprava Milan Hegar. Praha 21. prosince 1964. Svaz československých výtvarných umělců. Tisk Polygrafia 3, větší 40. Náklad 3300 výtisků. Ukázky z tvorby k (lánku Jaroslavy Javůrkové „Čeští výtvarníci a William Shakespeare": obálka partitury Smetanovy „Violy", HMUB ig46, str. 438 (kresba, přisazené písmo), „Ze snu noci svatojanské", 1963, str. 459 (kolorovaná kresba), „Ofélie"" a „Hamlet a Ofélie", celostránkové ilustrace k „Básním" Francoise Villona, SNKLU 1963, str. 459 (2 reprodukce dřevořezů). 2082
   • #2259 1962 - Javůrková Jaroslava: Známková tvorba Karla Svolinského. Příloha sborníku grafického umění Hollar, ročník 33, svazek 1. Grafická úprava Jaroslav Šváb. Praha 1962. Sdružení českých umělců graflků Hollar. Tisk Polygrafia 3, 4°. Obálka dvoustranná: návrhy poštovních známek (s kresby), ilustrace v textu: ukázky poštovních známek, razítek a „obálekprvního dne" (30 kreseb). 2259
  • #472 Jedlička Benjamin (1)
   • #472 1931 - Regnard Jean Francois: Universální dědic-Veršovaná komedie o pěti jednáních. Překlad a úvod Benjamin Jedlička. Praha 1931. Česká akademie věd a umění — J. Otto. „Sborník světové poesie" sv. 164. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (typografická), grafická úprava. 472
  • #473 Jefferies Richard (1)
   • #21 1924 - Jefferies Richard: Příhody mého srdce. Autobiografie. Překlad Marie Jesenská. Obálkové vydání. Praha 1924. J. Otto, 1908. „Anglická knihovna" řada 2, sv. 27. Tisk Česká grafická Unie, 8 °. Ediční obálka (typografická). 21
  • #474 Jelínek Antonín (1)
   • #373 1930 - Antonín Slavíček. Výtvarná monografie. Textová část František Kovárna. Vazba Antonín Jelínek. Praha 1930. Spolek výtvarných umělců Mánes. „Výtvarné zjevy" sv. 9. Tisk Ed. Grégr a syn, 40. Obálka (typografická), grafická úprava, vazba. 373
  • #475 Jelínek František (1)
   • #221 1927 - Leblond Marius a Ary: Černá magie. Román. Překlad František Jelínek a Hanuš Jelínek. Praha 1927. J. Otto. „Ottova laciná knihovna národní" sv. 268. Tisk česká grafická Unie, 8 °. Obálka (typografická), grafická úprava. 221
  • #476 Jelínek Hanuš (3)
   • #160 1926 - Rosný Joseph Henri mladší: Vytoužená. Román. Překlad Hanuš Jelínek. Praha 1926. J. Otto. „Ottova laciná knihovna národní" sv. 266. Tisk Česká grafická Unie, 8 °. Obálka (čtyfbarevná kresba, kreslené písmo), grafická úprava, nakladatelská značka. 160
   • #221 1927 - Leblond Marius a Ary: Černá magie. Román. Překlad František Jelínek a Hanuš Jelínek. Praha 1927. J. Otto. „Ottova laciná knihovna národní" sv. 268. Tisk česká grafická Unie, 8 °. Obálka (typografická), grafická úprava. 221
   • #1105 1948 - Alcoforado Marianna: Portugalské listy. Milostné dopisy. Překlad Hanuš Jelínek. Praha 1948. Symposion — Rudolf Škeřík. „Kentaur" sv. 2. Tisk Miiller a spol., Turnov, 8 ".Náklad 1500 výtisků. Obálka (kresba s podtiskem, přisazené písmo), protititul (kresba s podtiskem), záhlaví (5 kreseb), iniciály (5 kreseb), celostránkové ilustrace (5 kreseb s podtiskem, jedna z nich se opakuje na obálce), ediční značka na obálce, patitulu a v tiráži (kresba), phdsádka, grafická úprava, ediční vazba. 1105
  • #477 Jelínek Ivan (5)
   • #749 1938 - Stone Irving: Žízeň po životě. Život malíře Vincenta van Gogha. Překlad Ivan Jelínek. Praha 1938. Rudolf Škeřík. „Symposion" sv. 107. Tisk Míiller a spol., Turnov, hlubotisk Josef Doležal, Červený Kostelec, 8 °. Kromě vydání na antiku 20 výtisků na anglickém papíře Albans, číslovaných I—XX, a 200 výtisků na simili japanu, číslovaných 1—200. Vazba (viněta). 749
   • #775 1939 - Ludwig Emil: Kleopatra. Život královny. Překlad Ivan Jelínek. Praha 1939. Rudolf Škeřík. „Symposion" sv. 116. Tisk Muller a spol., Turnov, 8°. Kromě vydání na antiku 20 výlisků na anglickém papíre Albans, číslovaných I—XX, a 200 výtisků na simili japanu, číslovaných 1—200. Obálka (typografická;, titulní list (kresba; tisk heliogravurou). grafická úprava, vazba (viněta). 775
   • #882 1941 - Morley Christopher: Trojský kůň. Román-satira na homérský motiv. Překlad Ivan Jelínek. Praha 1941. Rudolf Skeřík. „Symposion" sv. 132. Tisk Miiller a spol., Turnov, 8°. Kromě vydání na antiku 200 číslovaných výtisků na simili japanu. Obálka (barevná kresba, přisazené písmo), protititul (kresba s podtiskem), titulní list (kresba s podtiskem), koncovka (kresba), grafická úprava, vazba (viněta) 882
   • #898 1941 - Stone Irving: Žízeň po životě. Život malíře Vincenta van Gogha. Překlad Jvan Jelínek. 2. vydání. Praha 1941. Rudolf Škeřík. „Symposion" sv. 107. Tisk Múller a spol., Turnov, hlubotisk J. Doležal, Červený Kostelec, 8 °. Vazba (viněta). 898
   • #1139 1948 - Stone Irving: Žízeň po životě. Život malíře Vincenta van Gogha. Překlad Ivan Jelínek. 3. vydání. Praha 1948. Rudolf Škeřík. „Symposion" sv. 107. Tisk Cíl, přílohy Můller a spol., Turnov, 8°. Náklad 6000 výtisků. Vazba (vineta). 1139
  • #478 Jelínková M. (5)
   • #112 1925 - Jirásek Alois: F. L. Věk. Díl první. Obraz z dob národního probuzení. Ilustrace Adolf Kašpar, vazba M. Jelínková, 3. vydání. Praha 1925. J. Otto. Tisk česká grafická Unie, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na ve-línu s podpisem autora a ilustrátora. Návrh celokožené vazby. 112
   • #113 1925 - Jirásek Alois: F. L. Věk. Díl druhý. Obraz z dob národního probuzení. Ilustrace Adolf Kašpar, vazba M.Jelínková. 3. vydání. Praha 1925. J. Otto. Tisk česká grafická Unie, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na velí-nu s podpisem autora a ilustrátora. Návrh celokožené vazby. 113
   • #114 1925 - Jirásek Alois: F. L. Věk. Díl třetí. Obraz z dob národního probuzení. Ilustrace Adolf Kašpar, vazba M. Jelínková. 3 vydání. Praha 1925. J. Otto. Tisk česká grafická Unie, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na velínu s podpisem autora a ilustrátora. Návrh celokožené vazby. 114
   • #115 1925 - Jirásek Alois: F. L. Věk. Díl čtvrtý. Obraz z dob národního probuzení. Ilustrace Adolf Kašpar, vazba M. Jelínková. 3. vydání. Praha 1925. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na velínu s podpisem autora a ilustrátora. Návrh celokožené vazby. 115
   • #116 1925 - Jirásek Alois: F. L. Věk. Díl pátý. Obraz z dob národního probuzení. Ilustrace Adolf Kašpar, vazba M. Jelínková. 3. vydání. Praha 1925. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na velínu s podpisem autora a ilustrátora. Návrh celokožené vazby. 116
  • #479 Jelínková Zdeňka (2)
   • #1516 1954 - Jelínková Zdeňka: Lidové tance na Slovácku. Spolupráce: Jaromír Běhúnek, František Bonus, A. Bílý, M. Nováček, Z. Doležalová. Úvod František Bonus. Praha 1954. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (publ. č. 755). „Národní tance", malá řada sv. 5. Tisk Orbis 3, 8°. Náklad 1000 výtisků. Ediční obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmo). 1516
   • #1517 1954 - Jelínková Zdeňka: Valašské lidové tance. Spolupráce: Helena Livorová, Jaroslav Jurá-šek, Jaromír Běhúnek, A. Bílý. Úvod František Bonus. Praha 1954. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (publ. č. 295). „Národní tance", malá řada sv. 4. Tisk Orbis 3, 8 °. Náklad 2000 výtisků. Ediční obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmo). 1517
  • #480 Jenčík Josef (Joe) (2)
   • #1019 1946 - Jenčík Josef: Taneční letopisy. Komentáře a posudky. Uspořádání a úvod Jan Rey. Praha 1946. Athos— Fr. Herman. „Taneční knihovna Athosů" sv. a. Tisk Jan Andreska, 8°. Obálka (dvoubarevná kresba, kreslené písmo), protititul (kresba). 1019
   • #1699 1944 - Praha v týdnu. Ilustrovaný týdeník. Ročník 5, číslo 27. Praha 6. července 1944. Zádruha. Tisk J. Andresky vdova, 40. Ilustrace k článku Joe Jenčíka „Obrozený tanec" (3 kresby). 1699
  • #481 Jenewein Felix (1)
   • #634 1936 - Táborský František: Karel Hynek Mácha po stu letech. Ilustrace: Mikoláš Aleš, František Bidlo, Cyril Bouda, Zdenka Braunerová, V. H. Brunner, Antonín Garais,Felix Jenewein, Adolf Kašpar, František Kobliha, Bohuslav Kroupa, Jan Konůpek, František Kysela, Václav Mašek, Viktor Polášek, Karel Svolinský, Max švabinský, Karel Tondl, Jan Zrzavý. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1936. Sdružení českých umělců grafiků Hollar. „Knihy Holla-ra" sv. 3. Tisk Průmyslová tiskárna, 4.°. Obálka (litografie, přisazené písmo), celostránkové ilustrace: ukázky z knihy K. H. Máchy „Pout krkonošská", 1936 (2 litografie) a z Máchova „Máje", 1925 (zmenšená reprodukce dřevorytu), ukázka písma a sazby z téhož (písmo, grafická úprava). 634
  • #482 Jero Antonín (4)
   • #1597 1930 - Bibliofil: Časopis pro pěknou knihu a její úpravu. Ročník 7, číslo i. Obálky a grafická úprava Antonín Jero. Brno, leden 1930. Brněnská odbočka spolku Typografia. Tisk Pokorný a spol., Brno, 8°. Příloha: ukázka ilustrací z knihy Boženy Němcové „Tři citrony" (reprodukce dřevorytu s litogrqfickým podtiskem). 1597
   • #1760 1948 - Blok. Časopis pro umění. Měsíčník. Ročník 2, číslo 5 (věnované tanci). Grafická úprava Antonín Jero. Praha 20. března 1948. Družstvo časopisu Blok. Tisk Zář, Brno, 40. Ilustrace k článku A. M. Tymichové „Česká taneční literatura": taneční motivy, str. 64—65 (2 kresby). 1760
   • #1989 1958 - Valašsko. Sborník o jeho životě a potřebách. Ročník 7, číslo 1—2. Grafická úprava Antonín Jero. Brno 1958. Moravské muzeum. Tisk neuveden, 4°. Obálka (dvoubarevná kresba, psané písmo), titulní list (kresba, psané písmo), iniciála k článku „Úsměv Františka Táborského", str. 3 (kresba), ilustrace k témuž článku: portrét Františka Táborského, str. 4 (kresba). 1989
   • #2482 1967 - Kronika holešovská. Zápisy z let 1615—1645. Úvod a historický výklad dr. Vlasta Fialová. Překlad do němčiny dr. Jan Gruna, do angličtiny Samuel Kostomlatský. Obálka, grafická úprava a vazba Antonín Jero. 2. doplněné vydání. Holešov 1967. Městský národní výbor — Okresní archív. Tisk Grafia 01, Brno, 8°. Protititul: hnédý tisk s podtiskem (kresba štětcem), celostránkové záhlaví: hnědý tisk s podtiskem (táž kresba štětcem). 2482
  • #483 Jerome Klapka Jerome (1)
   • #22 1924 - Jerome Klapka Jerome: Tommy a spol. Román. Překlad G. B. Čechová. Obálkové vydání. Praha 1924. J. Otto, 1912. „Anglická knihovna" řada 2, sv. 33. Tisk Česká grafická Unie, 8 °. Ediční obálka (typografická). 22
  • #484 Jeřábkova Jarmila (5)
   • #1652 1940 - Eva. Časopis vzdělané ženy. Ročník 12, číslo 19. Grafická úprava Vojtěch Michal. Praha 1. listopadu 1940. Melantrich. Tisk Melan-trich, větší 40. Ilustrace k článku Jarmily Jeřábkové „Slovanské tance na jevišti", taneční studie, str. o (5 kreseb, z toho 2 barevné). 1652
   • #1660 1940 - Světozor. Obrazový týdeník. Ročník 40, číslo 42. Praha 18. října 1940. Orbis. Tisk Orbis, 40. Ilustrace k článku Jarmily Jeřábkové „Slovanské tance zase jednou jinak" na str. 482 (3 kresby, z toho 1 lavírovaná). 1660
   • #2151 1940 - Slovanské tance Antonína Dvořáka. Pozvánka na taneční matiné Jarmily Jeřábkové a její skupiny v Městském divadle na Vinohradech dne 20. října 1940. Hudba orchestr F. O. K., dirigent František Škvor, kostýmy Karel Svolinský. Praha 1940. Městka divadla pražská. Tisk neuveden, 8° příčný formát dvou-list. Ilustrace: taneční studie (kresba). 2151
   • #2162 1943 - Taneční provedení sborových skladeb. Program večera hudby a tance v Městském divadle na Vinohradech ve dnech 25. a 29. října 1943. Tančí Jarmila Jeřábkova se svou skupinou, zpívá Český pěvecký sbor, řízený Janem Kůhnem. Výtvarná spolupráce Karel Svolinský. Praha 1943. Městské divadlo na Vinohradech. Tisk neuveden, 16 ° skládačka. Titulní strana: taneční motiv (kresba). 2162
   • #2171 1945 - Smetana Bedřich: Z českých luhů a hájů — Leoš Janáček: Mladí — Antonín Dvořák: Slovanské tance. Večer české hudby a tanců v Divadle 5. května dne 29. června 1945. Hudba orchestr F. O. K. a Pražské dechové kvinteto. Taneční skupiny Milci Mayerové, Jožky Saršeové a Jarmily Jeřábkové. Výtvarná spolupráce František Tróster, kostýmy Karel Svo-linský. Praha 1945. Revoluční odborové hnutí. Tisk neuveden, 8° skládačka. První strana: taneční studie (kresba). 2171
  • #485 Jesenská Marie (6)
   • #12 1924 - Canton William: Kniha W. V. Povídky. Překlad Marie Jesenská. Obálkové vydání. Praha 1924. J. Otto, 1906. „Anglická knihovna" řada 2, sv. 18. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (typografická). 12
   • #21 1924 - Jefferies Richard: Příhody mého srdce. Autobiografie. Překlad Marie Jesenská. Obálkové vydání. Praha 1924. J. Otto, 1908. „Anglická knihovna" řada 2, sv. 27. Tisk Česká grafická Unie, 8 °. Ediční obálka (typografická). 21
   • #39 1924 - Schreinerová Olivě: Příhody z africké farmy. Román. Překlad Marie Jesenská. Obálkové vydání. Praha 1924. J. Otto, 1903. „Anglická knihovna" řada 2, sv. 6. Tisk česká grafická Unie, 8 °. Ediční obálka (typografická). 39
   • #81 1924 - Wilde Oscar: Dvě knihy pohádek. Překlad Marie Jesenská. Obálkové vydání. Praha 1924. J. Otto, 1904. „Anglická knihovna" řada 2, sv. 8. Tisk Česká grafická Unie, 8 °. Ediční obálka (typografická). 81
   • #568 1935 - Wilde Oscar: Sobecký obr. Pohádka. Překlad Marie Jesenská. Soukromý tisk k novému roku 1935. Hranice 1934. Družstvo knihtiskárny. „Soukromé tisky Družstva knihtiskárny v Hranicích" sv. 9. Tisk Družstvo knihtiskárny, Hranice, 8°. Náklad 200 výtisků na holandu Van Gelder. Obálka (kresba), tiráž před titulním listem (kresba), iniciála-záhlaví (kresba), ilustrace v textu (kresba), celostránková ilustrace (kresba), grafická úprava. 568
   • #722 1937 - Wilde Oscar: Sobecký obr. Pohádka. Překlad Marie Jesenská. Novoroční tisk. (2. vydání.) Trenčanské Teplice 1937. Ředitelství akc. společností léčivých lázní. Tisk Družstvo knihtiskárny, Hranice, 8-. Tištěno na ručním papíře. Obálka (typografická), tiráž před titulním listem (kresba), iniciála-záhlaví (kresba), ilustrace v textu (kresba), celostránková ilustrace (kresba), grafická úprava. 722
  • #486 Ježerskv František (1)
   • #2035 1960 - Výtvarné umění, časopis Svazu československých výtvarných umělců. Ročník 9, číslo 10. Obálka Ludmila Vachtová a František Ježer-ský, grafická úprava Antonín Dvořák. Praha 15. února 1960. Svaz československých výtvarných umělců. Tisk Polygrafia 3, větší 40. Náklad 4300 výtisků. Ukázka knižní ilustrace k článku Adolfa Hoffmei-stra „Mezinárodní výstava knižního umění v Lipsku": celostránková ilustrace z knihy Marie Majerové „ Ča-rovný svět", str. 438 (akvarelovaná kresba). 2035
  • #487 Jílek Síáva (1)
   • #2100 1966 - Československá televize. Týdeník československé televize. Ročník 2, číslo 1. Grafická úprava Sláva Jílek. Praha 21. prosince 1966. československá televize — Orbis. Tisk Mír 32, a". Ilustrace k článku „Slovy nehledanými...", str. 8 (3 akvarelované kresby). 2100
  • #488 Jílovská Stasa (3)
   • #498 1932 - Halí Radclyffe: Nerozžatá lampa. Román. Překlad Stasa Jílovská. Praha 1932. J. Otto. „Ottoya anglo-americká knihovna" sv. 6. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmo), grafická úprava, ediční vazba. 498
   • #522 1933 - Bennet Arnold: Imperiál Paláce. Díl první. Román. Překlad Stasa Jílovská. Praha 1933. J. Otto. „Ottova anglo-americká knihovna" sv. 7. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmo), grafická úprava, ediční vazba. 522
   • #523 1933 - Bennet Arnold: Imperiál paláce. Díl druhý. Román. Překlad Stasa Jílovská. Praha 1933. J. Otto. „Ottova anglo-americká knihovna" sv. 8. Tisk česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmo), grafická úprava, ediční vazba. 523
  • #489 Jindřich IV. (1)
   • #1393 1964 - Tylův Shakespeare v Kajetánském divadle. Scény z prvního dílu Shakespearova dramatu „Král Jindřich IV." Z dochovaného rukopisu J. K. Tyla z roku 1836 poprvé vydáno v jubilejním Shakespearově roce a k stotřicátému výročí Kajetánského divadla na Malé Straně. Příprava k tisku a doslov Jaroslav Procházka. Praha 1964. Orbis (publ. č. 2686). Novoroční tisk, mimo edice. Tisk Knihtisk 2, 8". Náklad 2100 výtisků. Obálka (tříbarevná kresba, psané písmo), protititul (kresba), grafická úprava. 1393
  • #490 Jirák Karel Boleslav (1)
   • #1445 1944 - Jirák Karel Boleslav: Rok. (Op. 42 z roku 1941). Cyklus dvanácti písní na básně Jaroslava Seiferta. Zpěv a klavír. Praha 1944. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 804). Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Obálka (kresba, přisazené písmo), celostránkové ilustrace (js lavírovaných kreseb). 1445
  • #491 Jiránek Miloš (1)
   • #810 1940 - Courthion Pierre: Delacroix. Román malíře hrdiny. Překlad Jaroslav Zaorálek a Miloš Jiránek. Doslov Anna Masarykova. Praha 1940. Rudolf Škeřík. „Symposion" sv. 131. Tisk Miiller a spol., Turnov, hlubotisk J. Doležal, Červený Kostelec, 8°. Kromě vydání na antiku 200 číslovaných výtisků na simili japanu. Vazba (viněta). 810
  • #492 Jirásek Alois (142)
   • #112 1925 - Jirásek Alois: F. L. Věk. Díl první. Obraz z dob národního probuzení. Ilustrace Adolf Kašpar, vazba M. Jelínková, 3. vydání. Praha 1925. J. Otto. Tisk česká grafická Unie, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na ve-línu s podpisem autora a ilustrátora. Návrh celokožené vazby. 112
   • #113 1925 - Jirásek Alois: F. L. Věk. Díl druhý. Obraz z dob národního probuzení. Ilustrace Adolf Kašpar, vazba M.Jelínková. 3. vydání. Praha 1925. J. Otto. Tisk česká grafická Unie, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na velí-nu s podpisem autora a ilustrátora. Návrh celokožené vazby. 113
   • #114 1925 - Jirásek Alois: F. L. Věk. Díl třetí. Obraz z dob národního probuzení. Ilustrace Adolf Kašpar, vazba M. Jelínková. 3 vydání. Praha 1925. J. Otto. Tisk česká grafická Unie, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na velínu s podpisem autora a ilustrátora. Návrh celokožené vazby. 114
   • #115 1925 - Jirásek Alois: F. L. Věk. Díl čtvrtý. Obraz z dob národního probuzení. Ilustrace Adolf Kašpar, vazba M. Jelínková. 3. vydání. Praha 1925. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na velínu s podpisem autora a ilustrátora. Návrh celokožené vazby. 115
   • #116 1925 - Jirásek Alois: F. L. Věk. Díl pátý. Obraz z dob národního probuzení. Ilustrace Adolf Kašpar, vazba M. Jelínková. 3. vydání. Praha 1925. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na velínu s podpisem autora a ilustrátora. Návrh celokožené vazby. 116
   • #117 1925 - Jirásek Alois: Psohlavci. Historický obraz. Ilustrace Mikoláš Aleš. 24. vydání, 4. ilustrované. Praha 1925. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Vazba. 117
   • #130 1925 - Winter Zikmund: Zlatá doba měst českých. Kapitoly z minulosti české. Předmluva Alois Jirásek. Praha 1925. J. Otto, 1913. „česká knihovna zábavy a poučení" sv. 30. Tisk česká grafická Unie, 8 °. Vazba; navrženo v roce 1925. 130
   • #137 1926 - Jirásek Alois: Ballada z rokoka. Dávný příběh. Ilustrace Adolf Kašpar. Praha 1926. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Grafická úprava. 137
   • #138 1926 - Jirásek Alois: Temno. Historický obraz. Ilustrace Adolf Kašpar. 3. vydání. Praha 1926. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Vazba. 138
   • #139 1926 - Jirásek Alois: U nás. Nová kronika. Díl první: Úhor. Ilustrace Adolf Kašpar. 2. vydání. Praha 1926. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na velí-nu, podepsaných autorem a ilustrátorem. Grafická úprava, vazba. 139
   • #208 1927 - Jirásek Alois: Domů a jiné obrázky. Drobné prózy. 7. vydání. Praha 1927. J. Otto. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 7. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mimo náklad 200 číslovaných výtisků na bezdřevém papíře, s podpisem autora. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciály (8 kreseb), grafická úprava, vazba. 208
   • #209 1927 - Jirásek Alois: Drobné povídky a obrázky. Drobné prózy. 8. vydání. Praha 1927. J. Otto. ..Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 5. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mimo náklad 200 číslovaných výtisků na bezdřevém papíře, s podpisem autora. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciály (g kreseb), grafická úprava, vazba. 209
   • #210 1927 - Jirásek Alois: Maloměstské historie. Povídky. 12. vydání. Praha 1927. J. Otto. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 3. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mimo náklad 200 číslovaných výtisků na bezdřevém papíře. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciály (3 kresby), grafická úprava, vazba. 210
   • #211 1927 - Jirásek Alois: Maryla a jiné povídky. Pět próz. 9. vydání. Praha 1927. J. Otto. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 2. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mimo náklad 200 číslovaných výtisků na bezdřevém papíře. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciály (5 kreseb), grafická úprava, vazba. 211
   • #212 1927 - Jirásek Alois: Proti všem. List z české epopeje. 10. vydání. Praha 1927. J. Otto. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 1. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mimo náklad 200 číslovaných výtisků na bezdřevém papíře. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciála (kresba), grafická úprava, vazba. 212
   • #213 1927 - Jirásek Alois: Skály. Próza. 9. vydání. Praha 1927. J. Otto. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 4. Tisk Průmyslová tiskárna, 8 °. Mimo náklad 200 číslovaných výtisků na bezdřevém papíře. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), grafická úprava, vazba. 213
   • #214 1927 - Jirásek Alois: U nás. Nová kronika. Díl druhý: Novina. Ilustrace Adolf Kašpar. 2. vydání. Praha 1927. J. Otto. Tisk česká grafická Unie, 8 °. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na ve-línu, podepsaných autorem a ilustrátorem. Graf tiká úprava, vazba. 214
   • #215 1927 - Jirásek Alois: U nás. Nová kronika. Díl třetí: Osetek. Ilustrace Adolf Kašpar. 2. vydání. Praha 1927. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na velínu, podepsaných autorem a ilustrátorem. Grafická úprava, vazba. 215
   • #216 1927 - Jirásek Alois: U nás. Nová kronika. Díl čtvrtý: Zeměžluč. Ilustrace Adolf Kašpar. 2. vydání. Praha 1927. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na velínu, podepsaných autorem a ilustrátorem. Grafická úprava, vazba. 216
   • #217 1927 - Jirásek Alois: V cizích službách. Kus české raabase. 10. vydání. Praha 1927. J. Otto. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 6. Tisk Průmyslová tiskárna, 8 °. Mimo náklad 200 číslovaných výtisků na bezdřevém papíře. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciála (kresba), grafická úprava, vazba. 217
   • #262 1928 - Jirásek Alois: Mezi pboudy. První díl: Dvojí dvůr. Románová trilogie. 11. vydání. Praha 1928. J. Otto. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 9. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mimo náklad 200 číslovaných výtisků na bezdřevém papíře. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciála (kresba), grafická úprava, vazba. 262
   • #263 1928 - Jirásek Alois: Mezi proudy. Druhý díl: Syn Ohnivcův. Románová trilogie. 11. vydání. Praha 1928. J. Otto. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 10. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mimo náklad 200 číslovaných výtisků na bezdřevém papíře. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciála (kresba), grafická úprava, vazba. 263
   • #264 1928 - Jirásek Alois: Mezi proudy. Třetí díl: Do tří hlasů. Románová trilogie. 11. vydání. Praha 1928. J. Otto. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 11. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mimo náklad 200 číslovaných výtisků na bezdřevém papíře. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciála (kresba), grafická úprava, vazba. 264
   • #265 1928 - Jirásek Alois: Na ostrově. Druhý květ. Dvě prózy. 8. vydání. Praha 1928. J. Otto. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 14. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mimo náklad 200 číslovaných výtisků na bezdřevém papíře. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciály (2 kresby), grafická úprava, vazba. 265
   • #266 1928 - Jirásek Alois: Skaláci. Historický obraz z druhé polovice osmnáctého století. 12. vydání. Praha 1928. J. Otto. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 8. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mimo náklad 200 číslovaných výtisků na bezdřevém papíře. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciály (3 kresby), grafická úprava, vazba. 266
   • #267 1928 - Jirásek Alois: Sousedé. Pandurek. Dvě prózy, g. vydání. Praha 1928. J. Otto. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 13. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mimo náklad aoo číslovaných výtisků na bezdřevém papíře. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciály (2 kresby), grafická úprava, vazba. 267
   • #268 1928 - Jirásek Alois: Zahořanský hon a jiné. Tři povídky. 9. vydání. Praha 1928. J. Otto. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 12. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mimo náklad 200 číslovaných výtisků na bezdřevém papíře. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciály (3 kresby), grafická úprava, vazba. 268
   • #326 1929 - Jirásek Alois: Bratrstvo. Tři rapsodie. Díl první: Bitva u Lučence. Ilustrace Adolf Kašpar. Praha 1929. J. Otto. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na velínu. Obálka na brožované vydání, jiná než na sešitové (psané písmo). 326
   • #327 1929 - Jirásek Alois: Bratrstvo. Tři rapsodie. Díl první: Bitva u Lučence. Ilustrace Adolf Kašpar. Sešitové vydání. Praha 1929. J. Otto. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na velínu. Obálka na sešitové vydání (psanépísmo). 327
   • #328 1929 - Jirásek Alois: Na dvoře vévodském. Ráj světa. Dvě prózy. 10. vydání. Praha 1929. J. Otto. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 16. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mimo náklad 200 číslovaných výtisků na bezdřevém papíře. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciály (2 kresby), grafická úprava, vazba. 328
   • #329 1929 - Jirásek Alois: Psohlavci. Historický obraz. 27. vydání. Praha 1929. J. Otto. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 15. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mimo náklad 200 číslovaných výtisků na bezdřevém papíře. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciála (kresba), vazba. 329
   • #330 1929 - Jirásek Alois: U nás. Nová kronika. První díl: Úhor. 10. vydání. Praha 1929. J. Otto. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 17. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mimo náklad 200 číslovaných výtisků na bezdřevém papíře. Obálka na spLy A. Jiráska (typografická), iniciála (kresba), grafická úprava, vazba. 330
   • #331 1929 - Jirásek Alois: U nás. Nová kronika. Druhý díl: Novina. 9. vydání. Praha 1929. J. Otto. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 18. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mimo náklad 200 číslovaných výtisků na bezdřevém papíře. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciála (kresba), grafická úprava, vazba. 331
   • #332 1929 - Jirásek Alois: U nás. Nová kronika. Třetí díl: Osetek. 9. vydání. Praha 1929. J. Otto. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. ig. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mimo náklad 200 číslovaných výtisků na bezdřevém papíře. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciála (kresba), grafická úprava, vazba. 332
   • #333 1929 - Jirásek Alois: U nás. Nová kronika, čtvrtý díl: Zeměžluč. 9. vydání. Praha 1929. J. Otto. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 20. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mimo náklad 200 číslovaných výtisků na bezdřevém papíře. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciála (kresba), vazba. 333
   • #337 1929 - Lermontov Michajl Jurjevič: Maškarní ples. Veršované drama o čtyřech dějstvích. Překlad a úvod František Táborský. Praha 1929. česká akademie věd a umění — J. Otto. „Sborník světové poesie" sv.158. „Básně M. J. Ler-montova" sv. 4. Tisk česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (typografická), grafická úprava. 337
   • #388 1930 - Jirásek Alois: Bratrstvo. Tři rapsodie. Druhý díl: Maria. Ilustrace Adolf Kašpar. Sešitové vydání. Praha 1930. J. Otto. Tisk Průmyslová tiskárna, 8 °. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na velínu. Obálka na sešitové vydání (psané písmo), vazba. 388
   • #389 1930 - Jirásek Alois: Domů a jiné obrázky. Drobné prosy. 8. vydání. Praha 1930. J. Otto. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 7. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mimo náklad 200 číslovaných výtisků na bezdřevém papíře, s podpisem autora. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciála (kresba), grafická úprava, vazba. 389
   • #390 1930 - Jirásek Alois: Drobné povídky a obrázky. Prosy. 9. vydání. Praha 1930. J. Otto. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 5. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mimo náklad 200 číslovaných výtisků na bezdřevém papíře. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciály (9 kreseb), grafická úprava, vazba. 390
   • #391 1930 - Jirásek Alois: Mezi proudy. Tři historické obrazy. První díl: Dvojí dvůr. 12. vydání. Praha 1930. J. Otto. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 9. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mimo náklad 200 číslovaných výtisků na bezdřevém papíře, s podpisem autora. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciála (kresba), grafická úprava, vazba. 391
   • #392 1930 - Jirásek Alois: Mezi proudy. Tři historické obrazy. Druhý díl: Syn Ohnivcův. 12. vydání. Praha 1930. J. Otto. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 10. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mimo náklad 200 číslovaných výtisků na bezdřevém papíře, s podpisem autora. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciála (kresba), grafická úprava, vazba. 392
   • #393 1930 - Jirásek Alois: Mezi proudy. Tři historické obrazy. Třetí díl: Do tří hlasů. 12. vydání. Praha 1930. J. Otto. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 11. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mimo náklad 200 číslovaných výtisků na bezdřevém papíře, s podpisem autora. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciála (kresba), grafická úprava, vazba. 393
   • #394 1930 - Jirásek Alois: Na dvoře vévodském. Ráj světa. Dva historické obrazy. 11. vydání. Praha 1930. J. Otto. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 16. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mimo náklad 200 číslovaných výtisků na bezdřevém papíře, s podpisem autora. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciály (2 kresby), grafická úpraval vazba. 394
   • #395 1930 - Jirásek Alois: Na ostrově. Druhý květ. Dvě povídky. 9. vydání. Praha 1930. J. Otto. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 14. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mimo náklad 200 číslovaných výtisků na bezdřevém papíře, s podpisem autora. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciály (3 kresby), grafická úprava, vazba. 395
   • #396 1930 - Jirásek Alois: Poklad. Historický román. 12. vydání. Praha 1930. J. Otto. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 22. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mimo náklad 200 číslovaných výtisků na bezdřevém papíře. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciála (kresba), grafická úprava, vazba. 396
   • #397 1930 - Jirásek Alois: Proti všem. List z české epopeje-11. vydání. Praha 1930. J. Otto. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 1. Tisk Průmyslová tiskárna, 8 °. Mimo náklad 200 číslovaných výtisků na bezdřevém papíře, s podpisem autora. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciála (kresba), grafická úprava, vazba. 397
   • #398 1930 - Jirásek Alois: Rozmanitá prosa. První díl. 7. vydání. Praha 1930. J. Otto. „Sebrané spisy .Aloise Jiráska" sv. 26. Tisk Průmyslová tiskárna, 8a. Mimo náklad 200 číslovaných výtisků na bezdřevém papíře. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciály (16 kreseb), grafická úprava, vazba. 398
   • #399 1930 - Jirásek Alois: Rozmanitá prosa. Druhý díl-6. vydání. Praha 1930. J. Otto. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 27. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mimo náklad 200 číslovaných výtisků na bezdřevém papíře. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciály (11 kreseb), grafická úprava, vazba. 399
   • #400 1930 - Jirásek Alois: Rozmanitá prosa. Třetí díl. 5. vydání. Praha 1930. J. Otto. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 28. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mimo náklad 200 číslovaných výtisků na bezdřevém papíře. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciály (12 kreseb), grafická úprava, vazba. 400
   • #401 1930 - Jirásek Alois: Skály. Několik výjevů z dějin samoty. 10. vydání. Praha 1930. J. Otto. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 4. Tisk Průmyslová tiskárna, 8 °. Mimo náklad 200 číslovaných výtisků na bezdřevém papíře, s podpisem autora. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciála (kresba), grafická úprava, vazba. 401
   • #402 1930 - Jirásek Alois: Sousedé. Pandurek. Dvě prosy. 10. vydání. Praha 1930. J. Otto. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 13. Tisk Průmyslová tiskárna, 8 °. Mimo náklad 200 číslovaných výtisků na bezdřevém papíře, s podpisem autora. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciály (2 kresby), grafická úprava, vazba. 402
   • #403 1930 - Jirásek Alois: Temno. Historický román. 12. vydání. Praha 1930. J. Otto. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 25. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mimo náklad 200 číslovaných výtisků na bezdřevém papíře. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciála (kresba), grafická úprava, vazba. 403
   • #404 1930 - Jirásek Alois: V cizích službách. Kus české anabase. n. vydání. Praha 1930. J. Otto. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 6. Tisk Průmyslová tiskárna, 8 °. Mimo náklad 200 číslovaných výtisků na bezdřevém papíře, s podpisem autora. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciála (kresba), grafická úprava, vazba. 404
   • #405 1930 - Jirásek Alois: Za bouře a klidu. (Obětovaný. Ze zlatého věku v Cechách). Dvě prosy. 10. vydání. Praha 1930. J. Otto. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 21. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mimo náklad 200 číslovaných výtisků na bezdřevém papíře. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciály (2 kresby), grafická úprava, vazba. 405
   • #406 1930 - Jirásek Alois: Za bouře a klidu. Dva historické obrazy. 11. vydání. Praha 1930. J. Otto. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 21. Tisk Průmyslová tiskárna, 8 °. Mimo náklad 200 číslovaných výtisků na bezdřevém papíře, s podpisem autora. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciály (2 kresby), grafická úprava, vazba. 406
   • #407 1930 - Jirásek Alois: Zahořanský hon a jiné. Tři povídky. 10. vydání. Praha 1930. J. Otto. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 12. Tisk Průmyslová tiskárna, 8C. Mimo náklad 200 číslovaných výtisků na bezdřevém papíře, s podpisem autora. Obálka na spisy A. Jiráska {typografická), iniciály (2 kresby), grafická úprava, vazba. 407
   • #408 1930 - Jirásek Alois: Z různých dob. První díl. 8. vydání. Praha 1930. J. Otto. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 23. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mimo náklad 200 číslovaných výtisků na bezdřevém papíře. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciála (kresba), grafická úprava, vazba. 408
   • #409 1930 - Jirásek Alois: Z různých dob. Druhý díl. 8. vydání. Praha 1930. J. Otto. „Sebrané spisy Aloise Jiráska, sv. 24. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mimo náklad 200 číslovaných výtisků na bezdřevém papíře. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciála (kresba), grafická úprava, vazba. 409
   • #456 1931 - Jirásek Alois: Bratrstvo. Tři rapsodie. Třetí díl: Žebráci. Ilustrace Adolf Kašpar. Praha 1931. J. Otto. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na velí-nu. Obálka na brožované vydání, jiná než na sešitové (psané písmo), vazba. 456
   • #457 1930 - Jirásek Alois: Bratrstvo. Tři rapsodie. Třetí díl: Žebráci. Ilustrace Adolf Kašpar. Sešitové vydání. Praha 1930.J. Otto. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na velínu. Obálka na sešitové vydání (psanépísmo). 457
   • #458 1931 - Jirásek Alois: F. L. Věk. Román. První díl. 16. vydání. Praha 1931. J. Otto. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 29. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mimo náklad 200 číslovaných výtisků na bezdřevém papíře. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciála (kresba), grafická úprava, vazba. 458
   • #459 1931 - Jirásek Alois: F. L. Věk. Román. Druhý díl. 14. vydání. Praha 1931.J. Otto. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 30. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mimo náklad 200 číslovaných výtisků na bezdřevém papíře. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciála (kresba), grafická úprava, vazba. 459
   • #460 1931 - Jirásek Alois: F. L. Věk. Román. Třetí díl. 14. vydání. Praha 1931. J. Otto. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 31. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mimo náklad 200 číslovaných výtisků na bezdřevém papíře. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciála (kresba), grafická úprava, vazba. 460
   • #461 1931 - Jirásek Alois: F. L. Věk. Román, čtvrtý díl. 14. vydání. Praha 1931.J. Otto. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 32. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mimo náklad 200 číslovaných výtisků na bezdřevém papíře. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciála (kresba), grafická úprava, vazba. 461
   • #462 1931 - Jirásek Alois: F. L. Věk. Román. Pátý díl. 12. vydání. Praha 1931. J. Otto. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 33. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mimo náklad 200 číslovaných výtisků na bezdřevém papíře. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciála (kresba), grafická úprava, vazba. 462
   • #463 1931 - Jirásek Alois: Písničky a jiná prosa. Drobnosti. 5. vydání. Praha 1931. J. Otto. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 34. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mimo náklad 200 číslovaných výtisků na bezdřevém papíře. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciály (6 kreseb), grafická úprava, vazba. 463
   • #467 1931 - Machar Josef Svatopluk: Čtyřicet let s Aloisem Jiráskem. Dopisy, vzpomínky. Praha 1931. J. Otto. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mimo náklad 59 číslovaných výtisků na ručním papíře, podepsaných autorem. Obálka (kreslenépísmo), grafická úprava. 467
   • #499 1932 - Jirásek Alois: Bratrstvo. První díl: Bitva u Lučence. Husitská trilogie. 13. vydání. Praha 1932. J. Otto. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 37. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mimo náklad 200 číslovaných výtisků na bezdřevém papíře. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciála (kresba), grafická úprava, vazba. 499
   • #500 1932 - Jirásek Alois: Bratrstvo. Druhý díl: Maria. Husitská trilogie. 13. vydání. Praha 1932. J. Otto. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 38. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mimo náklad 200 číslovaných výtisků na bezdřevém papíře. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciála (kresba), grafická úprava, vazba. 500
   • #501 1932 - Jirásek Alois: Bratrstvo. Třetí díl: Žebráci. Husitská trilogie. 13. vydání. Praha 1932-J. Otto. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 39. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mimo náklad 200 číslovaných výtisků na bezdřevém papíře. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciála (kresba), grafická úprava, vazba. 501
   • #502 1932 - Jirásek Alois: Směsa. Drobnosti. 2. vydání. Praha 1932. J. Otto. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 40. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mimo náklad 200 číslovaných výtisků na bezdřevém papíře. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciály (y kreseb), grafická úprava, vazba. 502
   • #503 1932 - Jirásek Alois: Z mých pamětí. První díl: Poslední kapitoly k Nové kronice „U nás". 6. vydání. Praha 1932. J. Otto. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 35. Tisk Průmyslová tiskárna, 8D, Mimo náklad 200 číslovaných výtisků na bezdřevém papíře. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciála (kresba), grafická úprava, vazba. 503
   • #504 1932 - Jirásek Alois: Z mých pamětí. Druhý díl: V Litomyšli. 6. vydání. Praha 1932. J. Otto. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 36. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mimo náklad 200 číslovaných výtisků na bezdřevém papíře. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciála (kresba), grafická úprava, vazba. 504
   • #526 1933 - Jirásek Alois: Divadelní hry. První díl. 7. vydání. Praha 1933. J. Otto. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 43. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mimo náklad 200 číslovaných výtisků na bezdřevém papíře. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), grafická úprava, vazba. 526
   • #527 1933 - Jirásek Alois: Divadelní hry. Druhý díl. 5. vydání. Praha 1933. J. Otto. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 44. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mimo náklad 200 číslovaných výtisků na bezdřevém papíře. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), grafická úprava, vazba. 527
   • #528 1933 - Jirásek Alois: Husitský král. První díl. Historický román. 7. vydání. Praha 1933. J. Otto. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 41. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mimo náklad 200 číslovaných výtisků na bezdřevém papíře. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciály (2 kresby), grafická úprava, vazba. 528
   • #529 1933 - Jirásek Alois: Husitský král. Druhý díl. Historický román. 3. vydání. Praha 1933. J. Otto. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 42. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mimo náklad 200 číslovaných výtisků na bezdřevém papíře. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciála (kresba), grafická úprava, vazba. 529
   • #530 1933 - Jirásek Alois: Mládeži. Drobné prózy. Praha 1933. J. Otto. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 46. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mimo náklad 200 číslovaných výtisků na bezdřevém papíře. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciály (11 kreseb), grafická úprava, vazba. 530
   • #531 1933 - Jirásek Alois: Psohlavci. Historický obraz. 31. vydání, 22. v Sebraných spisech. Praha 1933. J. Otto. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 15. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mimo náklad 200 číslovaných výtisků na bezdřevém papíře s podpisem autora. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciála (kresba), grafická úprava, vazba. 531
   • #532 1933 - Jirásek Alois: Staré pověsti české. Praha 1933. J. Otto. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 47. Tisk Průmyslová tiskárna, 8 °. Mimo náklad 200 číslovaných výtisků na bezdřevém papíře. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciály (3 kresby), grafická úprava, vazba. 532
   • #533 1933 - Jirásek Alois: Temno. Historický román. 21. vydání, 13. v Sebraných spisech. Praha 1933. J. Otto. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 25. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mimo náklad 200 číslovaných výtisků na bezdřevém papíře. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciála (kresba), grafická úprava, vazba. 533
   • #553 1934 - Jirásek Alois: Divadelní hry. Třetí díl. 5. vydání. Praha 1934. J. Otto. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 45. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mimo náklad 200 číslovaných výtisků na bezdřevém papíře. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), grafická úprava, vazba. 553
   • #601 1936 - Jirásek Alois: Bratrstvo. Tři rapsodie. Díl první: Bitva u Lučence. Dotisk 13. vydání. Praha 1936. Státní nakladatelství. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 37. Tisk Státní nakladatelství, 8°. Iniciála (kresba). 601
   • #602 1936 - Jirásek Alois: Bratrstvo. Tři rapsodie. Díl druhý: Maria. Dotisk 13. vydání. Praha 1936. Státní nakladatelství. „Sebrané spisy Aloise Jiráska sv. 38. Tisk Státní nakladatelství, 8°. Iniciála (kresba). 602
   • #603 1936 - Jirásek Alois: Bratrstvo. Tři rapsodie. Díl třetí: Žebráci. Dotisk 13. vydání. Praha 1936. Státní nakladatelství. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 39. Tisk Státní nakladatelství, 8°. Iniciála (kresba). 603
   • #604 1936 - Jirásek Alois: Bratrstvo. Tři rapsodie. Díl první: Bitva u Lučence. Ilustrace Adolf Kašpar. 13. vydání, 3. ilustrované. Praha 1936. Šolc a Šimáček. Tisk Pour a spol., Plzeň, 8°. Vazba. 604
   • #605 1936 - Jirásek Alois: Bratrstvo. Tři rapsodie. Díl druhý: Maria. Ilustrace Adolf Kašpar. 13. vydání, 3. ilustrované. Praha 1936. Šolc a Šimáček. Tisk Pour a spol., Plzeň, 8°. Vazba. 605
   • #606 1936 - Jirásek Alois: Bratrstvo. Tři rapsodie. Díl třetí: Žebráci. Ilustrace Adolf Kašpar. 13. vydání, 3. ilustrované. Praha 1936. Šolc a Šimáček. Tisk Pour a spol., Plzeň, 8°. Vazba. 606
   • #607 1936 - Jirásek Alois: F. L. Věk. Román. První díl. Dotisk 16. vydání. Praha 1936. Státní nakladatelství. ..Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 29. Tisk Státní nakladatelství, 85. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciála (kresba), grafická úprava, vazba. 607
   • #608 1936 - Jirásek Alois: Husitský král. Historický román. První díl. Dotisk 7. vydání. Praha 1936. Státní nakladatelství. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 41. Tisk Státní nakladatelství, 8°. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciály (2 kresby), grafická úprava, vazba. 608
   • #609 1936 - Jirásek Alois: Husitský král. Historický román. Druhý díl. Dotisk 3. vydání. Praha 1936. Státní nakladatelství. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 42. Tisk Státní nakladatelství, 8°. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciála (kresba), grafická úprava, vazba. 609
   • #610 1936 - Jirásek Alois: Psohlavci. Historický obraz. Dotisk 23. vydání. Praha 1936. Státní nakladatelství. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 15. Tisk Státní nakladatelství, 8°. Iniciála (kresba). 610
   • #611 1936 - Jirásek Alois: Skály. Několik výjevů z dějin samoty. Dotisk 10. vydání. Praha 1936. Státní nakladatelství. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 4. Tisk Státní nakladatelství, 8°. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciála (kresba), grafická úprava, vazba. 611
   • #612 1936 - Jirásek Alois: Temno. Historický román. Dotisk ai. vydání. Praha 1936. Státní nakladatelství. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 25. Tisk Státní nakladatelství, 8°. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciála (kresba), grafická úprava, vazba. 612
   • #668 1937 - Jirásek Alois: Divadelní hry. První díl. Dotisk 7. vydání. Praha 1937. Státní nakladatelství. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 43. Tisk Státní nakladatelství, 8°. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), grafická úprava, vazba. 668
   • #669 1937 - Jirásek Alois: Divadelní hry. Druhý díl. Dotisk 5. vydání. Praha 1937. Státní nakladatelství. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 44. Tisk Státní nakladatelství, 8 °. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), grafická úprava, vazba. 669
   • #670 1937 - Jirásek Alois: Divadelní hry. Třetí díl. Dotisk 5. vydání. Praha 1937. Státní nakladatelství. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 45. Tisk Státní nakladatelství, 8°. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), grafická úprava, vazba. 670
   • #671 1937 - Jirásek Alois: F. L. Věk. Román. Druhý díl. Dotisk 14. vydání. Praha 1937. Státní nakladatelství. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 30. Tisk Státní nakladatelství, 8 °. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciála (kresba), grafická úprava, vazba. 671
   • #672 1937 - Jirásek Alois: F. L. Věk. Román. Třetí díl. Dotisk 14. vydání. Praha 1937. Státní nakladatelství. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 31. Tisk Státní nakladatelství, 8 °. Obálka na spisy A Jiráska (typografická), iniciála (kresba), grafická úprava, vazba. 672
   • #673 1937 - Jirásek Alois: F. L. Věk. Román. Čtvrtý díl. Dotisk 14. vydání. Praha 1937. Státní nakladatelství. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 32. Tisk Státní nakladatelství, 8°. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciála (kresba), grafická úprava, vazba. 673
   • #674 1937 - Jirásek Alois: F. L. Věk. Román. Pátý díl. Dotisk 12. vydání. Praha 1937. Státní nakladatelství. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 33. Tisk Státní nakladatelství, 8°. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciála (kresba), grafická úprava, vazba. 674
   • #675 1937 - Jirásek Alois: Maryla a jiné povídky. Pět pros. Dotisk 9. vydání. Praha 1937. Státní nakladatelství. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 2. Tisk Státní nakladatelství, 8°. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciály (5 kreseb), grafická úprava, vazba. 675
   • #676 1937 - Jirásek Alois: Mezi proudy. Tři historické obrazy. První díl: Dvojí dvůr. Dotisk 12. vydání. Praha 1937. Státní nakladatelství. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 9. Tisk Státní nakladatelství, 8°. Iniciála (kresba). 676
   • #677 1937 - Jirásek Alois: Mezi proudy. Tři historické obrazy. Druhý díl: Syn Ohnivcův. Dotisk 12. vydání. Praha 1937. Státní nakladatelství. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 10. Tisk Státní nakladatelství, 8°. Iniciála (kresba). 677
   • #678 1937 - Jirásek Alois: Mezi proudy. Tři historické obrazy. Třetí díl: Do tří hlasů. Dotisk 12. vydání. Praha 1937. Státní nakladatelství. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 11. Tisk Státní nakladatelství, 8°. Iniciála (kresba). 678
   • #679 1937 - Jirásek Alois: Mládeži. Povídky a obrázky. Dotisk 1. vydání. Praha 1937. Státní nakladatelství. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 46. Tisk Státní nakladatelství, 8°. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciály (11 kreseb), grafická úprava, vazba. 679
   • #680 1937 - Jirásek Alois: Směsa. Belletrie i paměti. Dotisk 2. vydání. Praha 1937. Státní nakladatelství. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 40. Tisk Státní nakladatelství, 8°. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciály (y kreseb), grafická úprava, vazba. 680
   • #681 1937 - Jirásek Alois: Temno. Historický obraz. Ilustrace Adolf Kašpar. 4. vydání. Praha 1937. Šolc a Simáček. Tisk Grafické závody Pour a spol., Plzeň, 8°. Vazba. 681
   • #682 1937 - Jirásek Alois: V cizích službách. Kus české anabase. Dotisk 11. vydání. Praha 1937. Státní nakladatelství. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 6. Tisk Státní nakladatelství, 8°. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciála (kresba), grafická úprava, vazba. 682
   • #688 1937 - Kvapil Jaroslav: Tři řeči smuteční. O Jaroslavu Vrchlickém, Aloisů Jiráskovi, T. G. Masarykovi. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1937. Spolek českých bibliofilů. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Náklad 250 výtisků na anglickém papíře Charles I. Obálka (kresba), iniciály—záhlaví (3 kresby). 688
   • #730 1938 - Jirásek Alois: U nás. Kronika z doby obrození. První díl: Úhor. Dotisk 10. vydání. Praha 1938. Státní nakladatelství. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 17. Tisk Státní nakladatelství, 8°. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciála (kresba), grafická úprava, vazba. 730
   • #731 1938 - Jirásek Alois: U nás. Kronika z doby obrození. Druhý díl: Novina. Dotisk 9. vydání. Praha 1938. Státní nakladatelství. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 18. Tisk Státní nakladatelství, 8 °. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciála (kresba), grafická úprava, vazba. 731
   • #732 1938 - Jirásek Alois: U nás. Kronika z doby obrození. Třetí díl.: Osetek. Dotisk 9. vydání. Praha 1938. Státní nakladatelství. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 19. Tisk Státní nakladatelství, 8°. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciála (kresba), grafická úprava, vazba. 732
   • #733 1938 - Jirásek Alois: U nás. Kronika z doby obrození, čtvrtý díl: Zeměžluč. Dotisk 9. vydání. Praha 1938. Státní nakladatelství. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 20. Tisk Státní nakladatelství, 8°. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciála (kresba), grafická úprava, vazba. 733
   • #768 1939 - Jirásek Alois: F. L. Věk. Obraz z dob národního probuzení. První díl. Ilustrace Adolf Kašpar. 5. vydání. Praha 1939. Václav Petr. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Vazba. 768
   • #769 1939 - Jirásek Alois: F. L. Věk. Obraz z dob národního probuzení. Druhý díl. Ilustrace Adolf Kašpar. 5. vydání. Praha 1939. Václav Petr. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Vazba. 769
   • #770 1939 - Jirásek Alois: F. L. Věk. Obraz z dob národního probuzení. Třetí díl. Ilustrace Adolf Kašpar. 5. vydání. Praha 1939. Václav Petr. Tisk česká grafická Unie, 8°. Vazba. 770
   • #771 1939 - Jirásek Alois: F. L. Věk. Obraz z dob národního probuzení. Čtvrtý díl. Ilustrace Adolf Kašpar. 5. vydání. Praha 1939. Václav Petr. Tisk česká grafická Unie, 8°. Vazba. 771
   • #772 1939 - Jirásek Alois: F. L. Věk. Obraz z dob národního probuzení. Pátý díl. Ilustrace Adolf Kašpar. 5. vydání. Praha 1939. Václav Petr. Tisk česká grafická Unie, 8 °. Vazba. 772
   • #773 1939 - Jirásek Alois: Psohlavci. Historický obraz. Praha 1939. Školní nakladatelství pro cechy aMoravu. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 15. Tisk Školní nakladatelství, 8 °. Iniciála (kresba). 773
   • #825 1940 - Jirásek Alois: Temno. Historický obraz. Ilustrace Adolf Kašpar. 5. vydání. Praha 1940. Šolc a Šimáček. Tisk Pour a spol., Plzeň, 8°. Vazba. 825
   • #871 1941 - Jirásek Alois: Drobné povídky a obrázky. Drobné prózy. Dotisk 9. vydání. Praha 1941. Školní nakladatelství. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 5. Tisk neuveden, 8°. Iniciály (g kreseb). 871
   • #1020 1946 - Jirásek Alois: Temno. Historický obraz. Ilustrace Adolf Kašpar. 6. vydání. Praha 1946. Šolc a Šimáček. Tisk Pour a spol., Plzeň, 8°. Obálka (kresba, přisazené písmo), vazba. 1020
   • #1070 1947 - Jirásek Alois: Bratrstvo. Tři rapsodie. Díl první: Bitva u Lučence. Ilustrace Adolf Kašpar. 14. vydání, 4. ilustrované. Praha 1947. Šolc a Šimáček. Tisk Pour a spol., Plzeň, 8°. Vazba. 1070
   • #1071 1947 - Jirásek Alois: Bratrstvo. Tři rapsodie. Díl druhý: Maria. Ilustrace Adolf Kašpar. 14. vydání, 4. ilustrované. Praha 1947. Šolc a Šimáček. Tisk Pour a spol., Plzeň, 8 °. Vazba. 1071
   • #1072 1947 - Jirásek Alois: Mezi proudy. Tři historické obrazy. První díl: Dvojí dvůr. 13. vydání. Praha 1947. Státní nakladatelství. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. g. Tisk Státní nakladatelství, 8°. Náklad 10000 výtisků. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciála (kresba), grafická úprava, vazba. 1072
   • #1073 1947 - Jirásek Alois: Mezi proudy. Tři historické obrazy. Druhý díl: Syn Ohnivcův. 13. vydání. Praha 1947. Státní nakladatelství. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 10. Tisk Státní nakladatelství, 8°. Náklad 10 000 výtisků. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciála (kresba), grafická úprava, vazba. 1073
   • #1074 1947 - Jirásek Alois: Mezi proudy. Tři historické obrazy. Třetí díl: Do tří hlasů. 13. vydání. Praha 1947. Státní nakladatelství. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 11. Tisk Státní nakladatelství, 8°. Náklad 10 000 výtisků. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciála (kresba), grafická úprava, vazba. 1074
   • #1075 1947 - Jirásek Alois: Skaláci. Historický obraz z druhé polovice osmnáctého století. 13. vydání. Praha 1947. Státní nakladatelství. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 8. Tisk Státní nakladatelství, 8°. Náklad 10 000 výtisků. Iniciály (3 kresby). 1075
   • #1118 1948 - Jirásek Alois: Bratrstvo. Tři rapsodie. Díl třetí: Žebráci. Ilustrace Adolf Kašpar. 14. vydání, 4. ilustrované. Praha 1948. Šolc a Ši-máček. Tisk Pour a spol., Plzeň, 8°. Náklad 14 000 výtisků. Vazba. 1118
   • #1166 1949 - Jirásek Alois: Psohlavci. Historický obraz. 25. vydání. Praha 1949. Státní nakladatelství. „Sebrané spisy Aloise Jiráska" sv. 15. Tisk Státní nakladatelství, 8°. Náklad 10 000 výtisků. Obálka na spisy A. Jiráska (typografická), iniciála (kresba), grafická úprava, vazba. 1166
   • #1217 1953 - Jirásek Alois: Poklad. Historický obraz z osmnáctého století. Doslov Zdeněk Nejedlý. Kresba na obálce, v titulu a záhlaví Vlastimil Rada. Grafická úprava Method Kaláb a Vlastimil Rada. 2. vydání. Praha 1953. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (publ. č. 8g). „Aloise Jiráska Odkaz národu" sv. 20. Tisk Práce, 8 °. Náklad 55 000 výtisků. Vazba. 1217
   • #1218 1953 - Jirásek Alois: Skály. Několik výjevů z dějin samoty. Doslov Zdeněk Nejedlý. Kresba na obálce a v titulu Vlastimil Rada, záhlaví Mikoláš Aleš. Grafická úprava Method Kaláb a Vlastimil Rada. 2. vydání souboru. Praha 1953. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (publ. č. 5). „Aloise Jiráska Odkaz národu" sv. 14. Tisk Práce 1, 8°. Náklad 55 000 výtisků. Vazba. 1218
   • #1219 1953 - Jirásek Alois: Temno. Historický obraz. Doslov Zdeněk Nejedlý. Kresba na obálce, v titulu a v záhlaví Adolf Kašpar. Grafická úprava Method Kaláb a Vlastimil Rada. 2. vydání souboru. Praha 1953. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (publ. č. 10). „Aloise Jiráska Odkaz národu" sv. 13. Tisk Práce, 8 °. Náklad 55 000 výtisků. Vazba. 1219
   • #1551 1924 - Zlatá Praha. Literárně umělecký ilustrovaný čtrnáctideník. Ročník 42, číslo 4. Praha 16. října 1924. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, menší 2 °. Záhlaví a vazba — viz výše. Obálka, str. 4: celostránková inzerce na sešitové vydání Jiráskova „F. L. Veka" (kresba, grafická úprava). 1551
   • #1552 1924 - Zlatá Praha. Literárně umělecký ilustrovaný čtrnáctideník. Ročník 42, číslo 5. Praha 30. října 1924. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, menší a °. Záhlaví a vazba — viz výše. Obálka, str. 4: celostránková inzerce na sešitové vydání Jiráskova „F. L. Veka" (kresba, grafická úprava). 1552
   • #1840 1951 - Filatelie. časopis československých filatelistů. Ročník 1, číslo 11—12. Praha 15. srpna 1951. Práce. Tisk Práce 6, 8°. Titulní strana: návrh na známku „Alois Jirásek 1851—1951", vydanou k stoletému výročí spisovatelova narození (kresba). 1840
   • #1853 1952 - Filatelie. Časopis československých filatelistů. Ročník 2, číslo 19—20. Praha, říjen 1952. Práce. Tisk Práce 6, 8°. Ukázka známkové tvorby: „Ladislav Zápotocký i852-ig52", str. 300 (reprodukce poštovní známky), „600 let Karlovy university", „Mistr Jan Hus 1402—igS2" a „Ludovit štúr", str. 301 (3 reprodukce poštovních známek), „Božena Němcová 1820— 1950", „J. Gregor-Tajovský ig4o-igso" a „Alois Jirásek 1851— igsi", str. 302 (3 reprodukce poštovních známek). 1853
   • #2121 1927 - Naše původní desky na nové vydání Jiráska. Nakladatelský prospekt. Praha 1927. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Ilustrace, později použitá na jedné z vazeb spisů A. Jiráska (kresba). 2121
   • #2272 1964 - Jirásek Alois: Lucerna. Divadelní program k slavnostním premiérám Jiráskovy Lucerny dne 30. dubna 1964 v Tylově divadle a 8. května 1964 v Národním divadle v Praze. Redakce V. Balabán. Autoři článků Zdeněk Štěpánek a Karel Svolinský. Praha 1964. Národní divadlo. Tisk Středočeské tiskárny 103, 8°. Obálka (dvoubarevná kresba, přisazené písmo), zadní strana obálky (kreslené písmo a číslice), celostránkové ilustrace (5 kreseb, z toho 1 dvoubarevná), ilustrace v textu (y kreseb), grafická úprava, 2272
   • #2277 1965 - Jirásek Alois: Lucerna. Divadelní program pro školní představení v Národním divadle v Praze. Redakce V. Balabán. Autoři článků Zdeněk Štěpánek a Karel Svolinský. Praha 1965. Národní divadlo. Tisk Středočeské tiskárny 103, 8°. Obálka (kresba, přisazené písmo), celostránkové ilustrace (2 kresby), ilustrace v textu (4 kresby — Z toho 1 dvoubarevná), grafická úprava. 2277
   • #2510 1961 - Hudební rozhledy, časopis Svazu československých skladatelů. Ročník 14, číslo 2. Obálka a grafická úprava Ladislav Rada. Praha 15. ledna 1961. Svaz československých skladatelů. Tisk Mír 3, 40. Studie k Jiráskově „Lucerně", str. yj (barevná kresba). ' 2510
  • #493 Jirát Vojtěch (1)
   • #867 1941 - Eulenberg Herbert: Smrtelní — nesmrtelní. Galerie vynikajících umělců. Redakce a doslov Vojtěch Jirát. Překlad M. Lažanský a František Novák. Obálka a grafická úprava J. Petr. Praha 1941. Rudolf Škeřík. „Symposion" sv. 135. Tisk Múller a spol., Turnov, 8°. Kromě vydání na antiku 200 číslovaných výtisků na simili japanu. U výtisků na simili japanu titul ruční heliogravura (tisk Mirro Pegrassi), u výtisků na antiku reprodukce. Vazba (vineta). 867
  • #494 Jirka Ladislav (1)
   • #2281 1965 - Známková tvorba Karla Svolinského. Katalog výstavy poštovních známek, uspořádané v prosinci 1965 ve výstavní síni českého fondu výtvarných umělců Hollar v Praze Svazem výtvarných umělců, tvůrčí skupinou Hollar a Ústřední správou spojů. Úvodní stať Adolf Hoffmeister. Rytinu na přílohu katalogu a rytinu na příležitostnou obálku vyryl podle kreseb Karla_ Svolinského Ladislav Jirka. Praha 1965. Český fond výtvarných umělců a Ústřední správa spojů. Tisk Polygrafia 3, 4 °. Studie k návrhu na poštovní známku (kresba), příloha: studie k portrétu Boženy Němcové (ocelorytina), příležitostná obálka (ocelorytina), grafická úprava. 2281
  • #495 Jirko Miloš (1)
   • #1935 1956 - Nový život. Měsíčník Svazu československých spisovatelů. Ročník 1956, číslo 1. Grafická úprava Antonín Dvořák. Praha 15. ledna 1956. Svaz československých spisovatelů. Tisk Orbis 1,4°. Obálka (kresba), ilustrace k básni Marie Pujmanové „Přijd, spánku", str. 1 (kresba), celostránková ilustrace k básni Miloše Jirko „ V dílné Karla Svolinského", str. 54 (kresba). 1935
  • #496 Jirotkajiří (3)
   • #1995 1959 - Divadelní noviny, čtrnáctideník Svazu československých divadelních umělců. Ročník 3, číslo 7. Grafická úprava Jiří Jirotka. Praha 11. listopadu 1959. Svaz československých divadelních umělců. Tisk Mír 2,2°. Ilustrace k článku Františka černého „Richter operním divákům", str. 2 (kresba). 1995
   • #2036 1961 - Divadelní noviny, čtrnáctideník Svazu československých divadelních umělců. Ročník 4, číslo 11. Grafická úprava Jiří Jirotka. Praha 4. ledna 1961. Svaz československých divadelních umělců. Tisk Mír 2, 2°. Ilustrace k článku Leoše Janáčka „Světci na tom pražském mostě", str. 1—2 (3 kresby, psané písmo). 2036
   • #2037 1961 - Divadelní noviny. Čtrnáctideník Svazu československých divadelních umělců. Ročník 4, číslo 12. Grafická úprava Jiří Jirotka. Praha 18. ledna 1961. Svaz československých divadelních umělců. Tisk Mír 2, 4°. Ilustrace k článku Jaroslava Procházky „Česká opera v díle Svolinského", str. 2 (2 kresby). 2037
  • #497 Jiroudková Kamila (1)
   • #1234 1954 - Sčipačev Stěpan: Básně. Výbor sestavil Ladislav Tunys. Překlad Ladislav Fikar, Jiří Honzík, Kamila Jiroudková, Břetislav Mencák, Marie Marčanová, Zdenka Niliusováj Jan Pilař, Michal Sedloň, Ivan Skála, Ivo Štuka. Jiří Taufer, Jiří Valja a Hana Vrbová. Autorovu předmluvu Kamila Jiroudková. Grafická úprava Otakar Karlas. Praha 1954. Naše vojsko (publ. č. 1121-211). „Knihovna vojáka" sv. 64. Tisk Naše vojsko, 8 °. Obálka (dvoubarevná kresba, psané písmo), protititul (kresba), titulní list (psané písmo), tiráž (kresba), vazba. 1234
  • #498 Jirout Alois (40)
   • #271 1928 - Machar Jan Svatopluk: Ti, kdož mluví z minulosti. Básně. Kladno 1928. Svatopluk Klír— F. J. Klír. „Zodiak" sv. 6. Tisk Státní tiskárna, 2°. Náklad 109 číslovaných výtisků, z toho 5 neprodejných na japanu, 45 na italském papíře Fabriano a 59 na holandu. Obálka (dřevoryt), celostránkové ilustrace (y dřevorytů, z toho 2 dvoubarevné), ilustrace v textu, tištěné červeně a černé (4 dřevoryty), záhlaví (dřevoryt), koncovka (dřevoryt), značka edice v tiráži (dřevoryt), grafická úprava, vazba. Mimo ediční vazbu též unikátní vazba, kterou provedl Alois Jirout; č. 1 vlastní dr. Miloslav Novotný, viz oddíl Unikátní vazby. 271
   • #1006 1945 - Úlitba Fr. R. Čebišovi k padesátým narozeninám i. 12. 1945. Sborník. Devatenáct autorů, sedm ilustrátorů. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1945. Jan Goldhammer. „Vinice" sv. 4. Tisk Průmyslová tiskárna, 8 °. Náklad 100 číslovaných výtisků na ručním papíře. Tisk č. 1 v původní vazbě Jana Kavana a Aloise Jirouta věnován Františku R. čebišovi v den jeho padesátin. Protititul (kamenorytina s podtiskem), celostránková ilustrace (kamenorytina spodtiskem). 1006
   • #1054 1946 - Zlatá kniha československého letectva. Unikátní tisk, věnovaný našimi zahraničními letci presidentu republiky. Návrh písma Oldřich Menhart. Celokožená unikátní vazba Alois Jirout. Praha 1946. Jednotky československého zahraničního letectva. Tisk Průmyslová tiskárna, 2 °. Náklad 1 výtisk. Titulní dvoustrana (kresba), ilustrace v textu (kresby), grafická úprava, vazba — viz oddíl Unikátní vazby. 1054
   • #1612 1934 - Pestrý týden. Obrazový týdeník. Ročník 9, číslo 4g. Praha 8. prosince 1934. V. Neubert. Tisk V. Neubert a synové, 2 °. Reprodukce víka kazety, v níí T. G. Masaryk poslal svatební dar anglickému princi Jiřímu: velký státní znak v barevné mozaice a zlatem provedl Alois Ji-rout — str. 3 (návrh výtvarného vyřešení). 1612
   • #1613 1934 - Pestrý týden. Obrazový týdeník. Ročník 9, číslo 51. Praha 22. prosince 1934. V. Neubert. Tisk V. Neubert a synové, 2 °. Ukázka unikátní vazby knihy Josefy Vejrychové „!(e starých času" v provedeni L. A. Jiroutových — str. o (návrh vazby). 1613
   • #2313 1930 - Machar Jan Svatopluk: Ti, kdož mluví z minulosti. Básně. Bibliofilské vydání. Svatopluk Klír, Kladno 1928, „Zodiak" sv. 6. — Celokožená unikátní vazba Alois Jirout, Praha 1930. Majitel výtisku dr. Miloslav Novotný. Návrh vazby (celokůže, řezba do kůže). 2313
   • #2315 1951 - Táborský František: Veliký sněm ptačí. Verše. Bibliofilské vydání k autorovým sedmdesá-tinám. Spolek českých bibliofilů, 1929. — Celokožená unikátní vazba Alois Jirout, Praha 1930. Vazba byla poctěna cenou Grand-prix na Světové výstavě v Paříži 1937. Reprodukováno: Světozor ze dne 6. ledna 1938, Pestrý týden ze dne 14. ledna 1938. Vystaveno též na výstavě „Vazačské dílo A. L. Jirouta" v pražském Mánesu od 8. prosince 1950 do 15. ledna 1951, číslo katalogu 58. Návrh vazby (celokůíe, tmavozelený marokén, zdobený barevnou mozaikou a zlacením). 2315
   • #2316 1934 - Vejrychová Josefa: Ze starých časů. Paměti. Bibliofilské vydání. Spolek českých bibliofilů, 1931. — Celokožená unikátní vazba Alois Jirout, Praha 1932. Reprodukováno: Pestrý týden ze dne 22. prosince 1934. Návrh vazby (celokůíe, červený marokén zdobený zlacením a slepotiskem). 2316
   • #2317 1934 - Kazeta pro anglického prince Jiřího na svatební dar od presidenta T. G. Masaryka. 1934. — Celokožená unikátní kazeta Alois Jirout, Praha 1934. Reprodukováno: Pestrý týden ze dne 8. prosince 1934. Návrh na unikátní kazetu (celokůíe; víko: velký státní znak — barevná mozaika, vy zlacení). 2317
   • #2318 1934 - Ozdobné pouzdro na dar presidenta republiky pro vévodu z Kentu. 1934. — Celokožené unikátní pouzdro Alois Jirout. Praha 1934. Reprodukováno: Prager Presse ze dne 23. listopadu 1934 a další denní tisk. Návrh unikátního pouzdra (celokůíe, modrý safián, barevná mozaika — státní znak, ruční a plotnové zlacení). 2318
   • #2319 1935 - Zeyer Julius: Zpěv o pomstě za Igora. Verše. — Celokožená unikátní vazba Alois Jirout, Praha 1934. Reprodukováno: Prager Presse ze dne 11. září 1935. Návrh vazby (celokůíe, růíový marokén, zdobený slepotiskem a zlacením). 2319
   • #2320 1935 - In memoriam M. Špičky. Kondolence při úmrtí ředitele Eskomptní banky, 1935. — Celokožená unikátní vazba Alois Jirout, Praha 1935. Reprodukováno: Pestrý týden ze dne 21. prosince 1935. Návrh vazby (celokůíe, černá kozina, zdobená mozaikou a slepotiskem). 2320
   • #2321 1938 - Ryba Jakub Jan: Radovánky nevinných dítek o vánocích. Bibliofilské vydání k desátému večeru Spolku českých bibliofilů, 1934. — Celokožená unikátní vazba Alois Jirout, Praha 1935. Reprodukováno: Prager Presse ze dne 11. září 1935, Pestrý týden ze dne 21. prosince 1935. Vazba byla poctěna cenou Grand-prix na Světové výstavě v Paříži 1937. Znovu reprodukováno: Prager Presse ze dne 24. prosince 1937, Pestrý týden ze dne 15. ledna 1938. Návrh vazby (celokůíe, bílý marokén, zdobený mozaikou a zlacením). 2321
   • #2322 1964 - Valéry Paul: Had. Báseň. Překlad Josef Pali-vec. Bibliofilské vydání. Svatopluk Klír, Kladno 1929, „Zodiak" sv. 7. — Celopergame-nová unikátní vazba Alois Jirout, Praha 1935. V majetku Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Vystaveno na výstavě „Knižní vazby Aloise a Ludmily Jiroutových z let 1930—1964" v pražském Kabinetu architektury a užitého umění, červen 1964. Reprodukováno: Tvar, ročník 1950, číslo 1, str. 18. Návrh vazby (celopergamen, zdobený mozaikou z hadí kůže). 2322
   • #2323 1936 - Psací mapy. Tři ozdobné exempláře, zhotovené pro slavnostní příležitost návštěvy rumunského krále Karola na pražském Hradě. 1936. — Celokožená unikátní vazba Alois Jirout, Praha 1936. Reprodukováno: Světozor ze dne 5. listopadu 1936. Návrh vazby (celokůle, zelený marokén, zdobený barevnou mozaikou a zlacením). 2323
   • #2324 1951 - Táborský František: Jitřní. Verše. Bibliofilské vydání, Spolek českých bibliofilii, 1938. — Celokožená unikátní vazba Alois Jirout, Praha 1938. Vystaveno na výstavě „Vazačské dílo A. L. Jirouta" v pražském Mánesu od 8. prosince 1950 do 15. ledna 1951, číslo katalogu 40. Návrh vazby (celokůle, modrá kozina, zdobená mozaikou a zlacením). 2324
   • #2326 1964 - Legenda o svaté Kateřině. Bibliofilské vydání, Spolek českých bibliofilů, 1941. — Celokožená unikátní vazba Alois Jirout, Praha 1941. Rozměr 29 x 20 cm. Vystaveno na výstavě „Knižní vazby Aloise a Ludmily Jiroutových z let 1930—1964" v pražském Kabinetu architektury a užitého umění, červen 1964. Reprodukováno: Tvar, ročník 15, číslo 9—10, str. 314, 1964. Návrh vazby (celokůle, přírodní marokén zdobený barevnou mozaikou, slepotiskem a zlacením; přídeští červený marokén s pergamenem, zdobený zlacením a temperou), pouzdro. 2326
   • #2327 1964 - Deml Jakub: Moji přátelé. Lyrické prózy. Bibliofilské vydání, Melantrich 1940, „Krásné tisky Melantricha" sv. 3. — Celokožená unikátní vazba Alois Jirout, Praha 1942. Rozměr 30x18 cm. Vystaveno na výstavě „Knižní vazby Aloise a Ludmily Jiroutových z let 1930—1964" v pražském Kabinetu architektury a užitého umění, červen 1964. Návrh vazby (celokůle, zelený safián zdobený barevnou mozaikou a zlacením). 2327
   • #2328 1964 - Šrámek Fráňa: Splav. Básně. Bibliofilské vydání, Fr. Borový 1941, „Zlatokvět" řada 2, sv. 3. — Celokožená unikátní vazba Alois Jirout, Praha 1942. Rozměr 29x23 cm. Vystaveno na výstavě „Knižní vazby Aloise a Ludmily Jiroutových z let 1930—1964" v pražském Kabinetu architektury a užitého umění, červen 1964. Návrh vazby (celokůle, tmavozelený safián zdobený barevnou mozaikou, slepotiskem a zlacením). 2328
   • #2329 1964 - Legenda o svaté Kateřině. Bibliofilské vydání, Spolek českých bibliofilů, 1941. — Celokožená unikátní vazba Alois Jirout, Praha 1943. Rozměr 29x21 cm. Vystaveno na výstavě „Knižní vazby Aloise a Ludmily Jiroutových z let 1930—1964" v pražském Kabinetu architektury a užitého umění, červen 1964. Reprodukováno: Tvar, ročník 15, číslo 9—10, str. 314, 1964. Návrh vazby (celokůže, oranžový marokén a přírodní teletina zdobená barevnou mozaikou, slepotiskem a zlacením; přídeítí z pergamenu se zlacenou kresbou). 2329
   • #2330 1951 - Legenda o svaté Kateřině. Bibliofilské vydání, Spolek českých bibliofilů, 1941. — Celokožená unikátní vazba Alois Jirout, Praha 1944. Rozměr 29 x 30 cm. Vystaveno na výstavě „Va-začské dílo A. L. Jirouta" v pražském Mánesu od 8. prosince 1950 do 15. ledna 1951, číslo katalogu 84. Návrh vazby (celokůie, růžový marokén zdobený barevnou mozaikou a zlacením; pfídeHí zelený marokén kombinovaný s pergamenem zdobený zlacením a temperou). 2330
   • #2331 1951 - Sofokles: Les Erinnyes. Francouzské vydání. Ilustrace, grafická úprava František Kupka. — Celokožená unikátní vazba Alois Jirout, Praha 1946. Vystaveno na výstavě „Vazačské dílo A. L. Jirouta" v pražském Mánesu od 8. prosince 1950 do 15. ledna 1951, číslo katalogu 56- Návrh vazby (celokůie, oranžový marokén zdobený mozaikou a zlacením; přídeští černá teletina). 2331
   • #2332 1946 - Zlatá kniha československého letectva. Unikátní tisk, věnovaný našimi zahraničními letci presidentu republiky. Návrh písma Oldřich Menhart. 1946. — Celokožená unikátní vazba Alois Jirout, Praha 1946. Reproduko-. váno: Květen ze dne 13. dubna 1946. Návrh vazby (celokůže, modrá a bílá kozina, zdobená mozaikou a zlacením). Též ilustrace, viz oddíl Knihy. 2332
   • #2333 1951 - Mácha Karel Hynek: May. Translated by Hugh Hamilton Mc Governe. — Celokožená unikátní vazba Alois Jirout, Praha 1949. Vystaveno na výstavě „Vazačské dílo A. L. Jirouta" v pražském Mánesu od 8. prosince 1950 do 15. ledna 1951, číslo katalogu 95. Návrh vazby (celokůže, vepřovice zdobená mozaikou a zlacením). 2333
   • #2334 1951 - Kresby Karla Svolinského. Malířův skicář. Josef Filip, Třebíč 1947. — Celokožená unikátní vazba Alois Jirout, Praha 1950. Rozměr 30x22 cm. Vystaveno na výstavě „Vazačské dílo A. L. Jirouta" v pražském Mánesu od 8. prosince 1950 do 15. ledna 1951, číslo katalogu 60. Návrh vazby (celokůže, přírodní vepřovice, zdobená mozaikou). 2334
   • #2335 1951 - Kresby Karla Svolinského. Malířův skicář. Josef Filip, Třebíč 1947. — Celokožená unikátní vazba Alois Jirout, Praha 1950. Rozměr 30x22 cm. Vystaveno na výstavě „Vazačské dílo A. L. Jirouta" v pražském Mánesu od 8. prosince 1950 do 15. ledna 1951, číslo katalogu 61. Návrh vazby (celokůže, marokén a vepřovice, zdobeno mozaikou a zlacením). 2335
   • #2336 1964 - Kresby Karla Svolinského. Malířův skicář. Josef Filip, Třebíč 1947. — Celokožená unikátní vazba Alois Jirout, Praha 1950. Rozměr 30x22 cm. Vystaveno na výstavě „Knižní vazby Aloise a Ludmily Jiroutových z let 1930—1964" v pražském Kabinetu architektury a užitého umění, červen 1964. Reprodukováno: Knižní kultura, ročník 1, číslo 8, str. 303, srpen 1964; Tvar, ročník 15, číslo 9—10, str. 314, 1964. Návrh vazby, (celokůže, přírodní vepřovice zdobená barevnou mozaikou a slepotiskem), pouzdro. 2336
   • #2337 1951 - Roleček Josef: Praha. Vydalo Presidium Národního výboru hlavního města Prahy, 1948. — Celokožená unikátní vazba Alois Jirout, Praha 1950. Rozměr 22 x 16 cm. Vystaveno na výstavě „Vazačské dílo A. L. Jirouta" v pražském Mánesu od 8. prosince 1950 do 15. ledna 1951, číslo katalogu 93. Návrh vazby (celokůže, tmavomodrá kozina zdobená zlacením). 2337
   • #2338 1964 - Roleček Josef: Praha. Vydalo Presidium Národního výboru hlavního města Prahy, 1948. — Celokožená unikátní vazba Alois Jirout, Praha 1950. Rozměr 22 x 16 cm. Vystaveno na výstavě „Knižní vazby Aloise a Ludmily Jiroutových z let 1930—1964" v pražském Kabinetu architektury a užitého umění, červen 1964. Návrh vazby (celokůže, modrý safián zdobený zlacením). 2338
   • #2339 1964 - Hora Josef: Kniha domova. Verše. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1958. — Celokožená unikátní vazba Alois Jirout, Praha 1959. Vystaveno na výstavě „Knižní vazby Aloise a Ludmily Jiroutových z let 1930—1964" v pražském Kabinetu architektury a užitého umění, červen 1964. Návrh vazby (celokůie, přírodní teletina zdobená slepotiskem a zlacením; pfídeští a protideští kožené, polokoiené pozdroj. 2339
   • #2340 1964 - Rabelais Francois: Gargantua. Francouzské vydání: Editions de la Cigogne, Fontenay 1934. — Celokožená unikátní vazba Alois Jirout, Praha 1964. Rozměr 32x26 cm. Vystaveno na výstavě „Knižní vazby Aloise a Ludmily Jiroutových z let 1930—1964" v pražském Kabinetu architektury a užitého umění, červen 1964. Reprodukce: Kulturní tvorba, červen 1964. Návrh vazby (celokůze, tmavozelený marokén zdobený barevnou mozaikou a zlacením). 2340
   • #2490 1934 - Prager presse. Pražský deník v německé řeči. Ročník 14, číslo 321. Šéfredaktor Arne Laurin. Praha 23. listopadu 1934. Orbis. Tisk Orbis, 2°. Reprodukce víka kazety, v níž T. G. Masaryk poslal svatební dar anglickému princi Jiřímu: velký státní znak v barevné mozaice a zlatem provedl Alois Jirout (návrh výtvarného vyřešení). 2490
   • #2491 1935 - Pestrý týden. Obrazový týdeník. Ročník 10, číslo 51. Praha 21. prosince 1935. V. Neubert. Tisk V. Neubert a synové, 20. Ukázka unikátních vazeb v provedení A. a L. Jirou-tových: „In memoriam M. Špičky" (návrh vazby: celokůze, černá kozina, zdobená mozaikou a slepo-tiskem), Jakub Jan Ryba „Radovánky nevinných dítek o vánocích11 (návrh vazby: celokůze, bílý maro-kén, zdobený mozaikou a zlacením). 2491
   • #2492 1936 - Světozor. Obrazový týdeník. Ročník 36, číslo 45. Praha 5. listopadu 1936. Dr. Pavel Altschul. Tisk Impressa, větší 40. Ukázka unikátní knihařské práce A. a L. Jirouto-vých: mapy na pracovní stůl rumunského krále Karo-la II., str. yj6 (návrh vazby: celokůze, zelený maro-kén, zdobený barevnou mozaikou a zlacením). 2492
   • #2493 1938 - Pestrý týden. Obrazový týdeník. Ročník 13, číslo 3. Praha 15. ledna 1938. V. Neubert. Tisk V. Neubert a synové, 2°. Ukázka unikátních vazeb v provedení A. a L. Jirouto-vých: Jakub Jan Ryba „Radovánky nevinných dítek o vánocích", str. 31 (návrh vazby: celokůze, bílý marokén, zdobený mozaikou a zlacením), František Táborský „Veliký sněm ptačí", str. 31 (návrh vazby: celokůze, tmavomodrý marokén, zdobený barevnou mozaikou a zlacením). 2493
   • #2494 1938 - Světozor. Obrazový týdeník. Ročník 38, číslo 1. Praha 6. ledna 1938. Dr. Pavel Altschul. Tisk Impressa, větší 4°. Ukázka unikátní vazby v provedení A. a L. Jirouto-vých: František Táborský „Veliký sněm ptačí", str. 21 (návrh vazby: celokůze, tmavomodrý marokén, zdobený barevnou mozaikou a zlacením). 2494
   • #2495 1946 - Květen. Obrazový týdeník. Ročník 2, číslo 15. Praha 13. dubna 1946. Práce. Tisk z hloubky Práce, 2°. Ukázka titulního listu „Zlaté knihy československého letectva" — k článku „Vizitky do celého světa", str. 12 (kresba, kreslené písmo) a unikátní vazby těže knihy v provedení A. a L. Jiroutových (návrh vazby: celokůze, modrá a bílá kozina, zdobená mozaikou a zlacením.) 2495
   • #2498 1950 - Tvar. časopis pro průmyslové výtvarnictví a lidovou tvorbu. Ročník 3, číslo 1. Grafická úprava Jan Kotík. Praha, únor 1950. Ústředí lidové a umělecké výroby. Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Ukázka unikátních vazeb v provedení A. a L. Jiroutových — k článku Zuzany Tobolkové „Alois a Ludmila Jiroutovi"; Paul Valéry „Had"', str. 18 (návrh vazby: celopergamen, zdobený mozaikou z hadí kůže), František Táborský „Veliký snem ptačí", str. si (návrh vazby: celokůže, tmavomodrý marokén, zdobený barevnou mozaikou a zlacením). 2498
   • #2521 1964 - Knižní kultura. Měsíčník pro knižní tvorbu, ediční činnost a otázky knižního trhu. Ročník 1, číslo 8. Grafická úprava Jan Kotík. Praha, 15. srpna 1964. Československé ústředí knižní kultury — Orbis. Tisk Polygrafia 3,4°. Ukázka unikátní vazby v provedení A. a L. Jirouto-vých k článku A. a L. Jiroutových „Život s knihou": „Kresby Karla Svolinského", J. Filip 1947, str. 303 (návrh vazby: celokůze, přírodní vepřovice, zdobená barevnou mozaikou a slepotiskem). 2521
   • #2522 1964 - Tvar. Časopis pro užité umění a průmyslové výtvarnictví. Ročník 15, dvojčíslo 9—10. Obálka Zdeněk Kirchner, grafická úprava Jan Kotík. Praha, prosinec 1964. Svaz československých výtvarných umělců. Tisk Polygrafia 3, větší 40. Ukázka unikátních vazeb v provedení A. a L. Jiroutových: „Legenda o svaté Kateřině", vazba z roku 1941, str. 314 (návrh vazby: celokůze, přírodní ma-rokén zdobený barevnou mozaikou, slepotiskem a zlacením; pouzdro), „Kresby Karla Svolinského", vazba z roku 1950, str. 314 (návrh vazby: celokůze, přírodní vepřovice zdobená barevnou mozaikou a slepotiskem ; pouzdro). 2522
  • #499 Jiroutová Ludmila (18)
   • #1326 1961 - Majerová Marie — Karel Svolinský: O SLEPičce a kohoutkovi. Pohádka. 2. vydání. Praha 1961. Státní nakladatelství dětské knihy (publ. č. 1835). „Pro předškolní věk." Tisk Polygrafia 1, 40 příčný formát. Náklad 40 000 výtisků. Titulní list (barevná kresba, psané písmo), ilus-trace-záhlaví (barevná kresba), celostránkové ilustrace (8 barevných kreseb), drobné ilustrace (g barevných kreseb), nakladatelská značka (kresba), předsádka (2 barevné kresby), grafická úprava, kartonážní vazba (barevná kresba, psané písmo). 1326
   • #1613 1934 - Pestrý týden. Obrazový týdeník. Ročník 9, číslo 51. Praha 22. prosince 1934. V. Neubert. Tisk V. Neubert a synové, 2 °. Ukázka unikátní vazby knihy Josefy Vejrychové „!(e starých času" v provedeni L. A. Jiroutových — str. o (návrh vazby). 1613
   • #2322 1964 - Valéry Paul: Had. Báseň. Překlad Josef Pali-vec. Bibliofilské vydání. Svatopluk Klír, Kladno 1929, „Zodiak" sv. 7. — Celopergame-nová unikátní vazba Alois Jirout, Praha 1935. V majetku Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Vystaveno na výstavě „Knižní vazby Aloise a Ludmily Jiroutových z let 1930—1964" v pražském Kabinetu architektury a užitého umění, červen 1964. Reprodukováno: Tvar, ročník 1950, číslo 1, str. 18. Návrh vazby (celopergamen, zdobený mozaikou z hadí kůže). 2322
   • #2327 1964 - Deml Jakub: Moji přátelé. Lyrické prózy. Bibliofilské vydání, Melantrich 1940, „Krásné tisky Melantricha" sv. 3. — Celokožená unikátní vazba Alois Jirout, Praha 1942. Rozměr 30x18 cm. Vystaveno na výstavě „Knižní vazby Aloise a Ludmily Jiroutových z let 1930—1964" v pražském Kabinetu architektury a užitého umění, červen 1964. Návrh vazby (celokůle, zelený safián zdobený barevnou mozaikou a zlacením). 2327
   • #2328 1964 - Šrámek Fráňa: Splav. Básně. Bibliofilské vydání, Fr. Borový 1941, „Zlatokvět" řada 2, sv. 3. — Celokožená unikátní vazba Alois Jirout, Praha 1942. Rozměr 29x23 cm. Vystaveno na výstavě „Knižní vazby Aloise a Ludmily Jiroutových z let 1930—1964" v pražském Kabinetu architektury a užitého umění, červen 1964. Návrh vazby (celokůle, tmavozelený safián zdobený barevnou mozaikou, slepotiskem a zlacením). 2328
   • #2329 1964 - Legenda o svaté Kateřině. Bibliofilské vydání, Spolek českých bibliofilů, 1941. — Celokožená unikátní vazba Alois Jirout, Praha 1943. Rozměr 29x21 cm. Vystaveno na výstavě „Knižní vazby Aloise a Ludmily Jiroutových z let 1930—1964" v pražském Kabinetu architektury a užitého umění, červen 1964. Reprodukováno: Tvar, ročník 15, číslo 9—10, str. 314, 1964. Návrh vazby (celokůže, oranžový marokén a přírodní teletina zdobená barevnou mozaikou, slepotiskem a zlacením; přídeítí z pergamenu se zlacenou kresbou). 2329
   • #2336 1964 - Kresby Karla Svolinského. Malířův skicář. Josef Filip, Třebíč 1947. — Celokožená unikátní vazba Alois Jirout, Praha 1950. Rozměr 30x22 cm. Vystaveno na výstavě „Knižní vazby Aloise a Ludmily Jiroutových z let 1930—1964" v pražském Kabinetu architektury a užitého umění, červen 1964. Reprodukováno: Knižní kultura, ročník 1, číslo 8, str. 303, srpen 1964; Tvar, ročník 15, číslo 9—10, str. 314, 1964. Návrh vazby, (celokůže, přírodní vepřovice zdobená barevnou mozaikou a slepotiskem), pouzdro. 2336
   • #2338 1964 - Roleček Josef: Praha. Vydalo Presidium Národního výboru hlavního města Prahy, 1948. — Celokožená unikátní vazba Alois Jirout, Praha 1950. Rozměr 22 x 16 cm. Vystaveno na výstavě „Knižní vazby Aloise a Ludmily Jiroutových z let 1930—1964" v pražském Kabinetu architektury a užitého umění, červen 1964. Návrh vazby (celokůže, modrý safián zdobený zlacením). 2338
   • #2339 1964 - Hora Josef: Kniha domova. Verše. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1958. — Celokožená unikátní vazba Alois Jirout, Praha 1959. Vystaveno na výstavě „Knižní vazby Aloise a Ludmily Jiroutových z let 1930—1964" v pražském Kabinetu architektury a užitého umění, červen 1964. Návrh vazby (celokůie, přírodní teletina zdobená slepotiskem a zlacením; pfídeští a protideští kožené, polokoiené pozdroj. 2339
   • #2340 1964 - Rabelais Francois: Gargantua. Francouzské vydání: Editions de la Cigogne, Fontenay 1934. — Celokožená unikátní vazba Alois Jirout, Praha 1964. Rozměr 32x26 cm. Vystaveno na výstavě „Knižní vazby Aloise a Ludmily Jiroutových z let 1930—1964" v pražském Kabinetu architektury a užitého umění, červen 1964. Reprodukce: Kulturní tvorba, červen 1964. Návrh vazby (celokůze, tmavozelený marokén zdobený barevnou mozaikou a zlacením). 2340
   • #2491 1935 - Pestrý týden. Obrazový týdeník. Ročník 10, číslo 51. Praha 21. prosince 1935. V. Neubert. Tisk V. Neubert a synové, 20. Ukázka unikátních vazeb v provedení A. a L. Jirou-tových: „In memoriam M. Špičky" (návrh vazby: celokůze, černá kozina, zdobená mozaikou a slepo-tiskem), Jakub Jan Ryba „Radovánky nevinných dítek o vánocích11 (návrh vazby: celokůze, bílý maro-kén, zdobený mozaikou a zlacením). 2491
   • #2492 1936 - Světozor. Obrazový týdeník. Ročník 36, číslo 45. Praha 5. listopadu 1936. Dr. Pavel Altschul. Tisk Impressa, větší 40. Ukázka unikátní knihařské práce A. a L. Jirouto-vých: mapy na pracovní stůl rumunského krále Karo-la II., str. yj6 (návrh vazby: celokůze, zelený maro-kén, zdobený barevnou mozaikou a zlacením). 2492
   • #2493 1938 - Pestrý týden. Obrazový týdeník. Ročník 13, číslo 3. Praha 15. ledna 1938. V. Neubert. Tisk V. Neubert a synové, 2°. Ukázka unikátních vazeb v provedení A. a L. Jirouto-vých: Jakub Jan Ryba „Radovánky nevinných dítek o vánocích", str. 31 (návrh vazby: celokůze, bílý marokén, zdobený mozaikou a zlacením), František Táborský „Veliký sněm ptačí", str. 31 (návrh vazby: celokůze, tmavomodrý marokén, zdobený barevnou mozaikou a zlacením). 2493
   • #2494 1938 - Světozor. Obrazový týdeník. Ročník 38, číslo 1. Praha 6. ledna 1938. Dr. Pavel Altschul. Tisk Impressa, větší 4°. Ukázka unikátní vazby v provedení A. a L. Jirouto-vých: František Táborský „Veliký sněm ptačí", str. 21 (návrh vazby: celokůze, tmavomodrý marokén, zdobený barevnou mozaikou a zlacením). 2494
   • #2495 1946 - Květen. Obrazový týdeník. Ročník 2, číslo 15. Praha 13. dubna 1946. Práce. Tisk z hloubky Práce, 2°. Ukázka titulního listu „Zlaté knihy československého letectva" — k článku „Vizitky do celého světa", str. 12 (kresba, kreslené písmo) a unikátní vazby těže knihy v provedení A. a L. Jiroutových (návrh vazby: celokůze, modrá a bílá kozina, zdobená mozaikou a zlacením.) 2495
   • #2498 1950 - Tvar. časopis pro průmyslové výtvarnictví a lidovou tvorbu. Ročník 3, číslo 1. Grafická úprava Jan Kotík. Praha, únor 1950. Ústředí lidové a umělecké výroby. Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Ukázka unikátních vazeb v provedení A. a L. Jiroutových — k článku Zuzany Tobolkové „Alois a Ludmila Jiroutovi"; Paul Valéry „Had"', str. 18 (návrh vazby: celopergamen, zdobený mozaikou z hadí kůže), František Táborský „Veliký snem ptačí", str. si (návrh vazby: celokůže, tmavomodrý marokén, zdobený barevnou mozaikou a zlacením). 2498
   • #2521 1964 - Knižní kultura. Měsíčník pro knižní tvorbu, ediční činnost a otázky knižního trhu. Ročník 1, číslo 8. Grafická úprava Jan Kotík. Praha, 15. srpna 1964. Československé ústředí knižní kultury — Orbis. Tisk Polygrafia 3,4°. Ukázka unikátní vazby v provedení A. a L. Jirouto-vých k článku A. a L. Jiroutových „Život s knihou": „Kresby Karla Svolinského", J. Filip 1947, str. 303 (návrh vazby: celokůze, přírodní vepřovice, zdobená barevnou mozaikou a slepotiskem). 2521
   • #2522 1964 - Tvar. Časopis pro užité umění a průmyslové výtvarnictví. Ročník 15, dvojčíslo 9—10. Obálka Zdeněk Kirchner, grafická úprava Jan Kotík. Praha, prosinec 1964. Svaz československých výtvarných umělců. Tisk Polygrafia 3, větší 40. Ukázka unikátních vazeb v provedení A. a L. Jiroutových: „Legenda o svaté Kateřině", vazba z roku 1941, str. 314 (návrh vazby: celokůze, přírodní ma-rokén zdobený barevnou mozaikou, slepotiskem a zlacením; pouzdro), „Kresby Karla Svolinského", vazba z roku 1950, str. 314 (návrh vazby: celokůze, přírodní vepřovice zdobená barevnou mozaikou a slepotiskem ; pouzdro). 2522
  • #500 Jirsík Josef (10)
   • #132 1926 - Brehmův život zvířat. Díl čtvrtý. Savci. Svazek 1. Překlad prof. Jiří Janda a prof. Josef Jirsík. Praha 1926. J. Otto. Tisk česká grafická Unie, 40. Grafická úprava, vazba. 132
   • #197 1927 - Brehmův život zvířat. Díl čtvrtý. Savci. Svazek 2. Překlad prof. Jiří Janda a prof. Josef Jirsík. Praha 1927. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, 40. Grafická úprava, vazba. 197
   • #253 1928 - Brehmův život zvířat. Díl čtvrtý. Savci. Svazek 3. Překlad prof. Jiří Janda a prof. Josef Jirsík. Praha 1928. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, 40. Grafická úprava, vazba. 253
   • #254 1928 - Brehmův život zvířat. Díl čtvrtý. Savci. Svazek 4. Překlad prof. Jiří Janda a prof. Josef Jirsík. Praha 1928. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, 4 °. Grafická úprava, vazba. 254
   • #683 1937 - Jirsík Dr. Josef — Karel Svolinský: Ptáci. Část první. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1937. Vesmír. „Naše příroda v obrazech" sv. 2. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Celostránkové ilustrace (64 barevných kreseb), vazba (barevná kresba). 683
   • #684 1937 - Jirsík Dr. Josef — Karel Svolinský: Vógel. i . Teil. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1937. Vesmír. „Unsere Nátur in Bildern" 2. Band. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mutace českého vydání. Celostránkové ilustrace (64 barevných kreseb), vazba (barevná kresba). 684
   • #734 1938 - Jirsík Dr. Josef— Karel Svolinský: Ptáci, část první. Grafická úprava Method Kaláb. 2. vydání. Praha 1938. Vesmír. „Naše příroda v obrazech" sv. 2. Tisk Průmyslová tiskárna, 8 °. Celostránkové ilustrace (64 barevných kreseb), vazba (barevná kresba). 734
   • #872 1941 - Jirsík Dr.Josef — Karel Svolinský: Ptáci, část první. Úvod dr. A. Hořice. Grafická úprava Method Kaláb. 3. vydání. Praha 1941. Vesmír. „Naše příroda v obrazech" sv. 2. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Celostránkové ilustrace (64. barevných kreseb), vazba (barevná kresba). 872
   • #985 1944 - Jirsík Dr. Josef — Karel Svolinský: Ptáci. část první. Grafická úprava Method Kaláb. 5. vydání. Praha 1944. Vesmír. „Naše příroda v obrazech"sv. 2. Tisk Průmyslová tiskárna, 8 °. Obálka (barevná kresba, přisazené písmo), celostránkové ilustrace (64 barevných kreseb), vazba (barevná kresba, táž jako na obálce). 985
   • #2467 1943 - Jirsík dr; Josef— Karel Svolinský: Ptáci, část první. Úvod dr. A. Hořice. Grafická úprava Method Kaláb. 4. vydání. Praha 1943. Vesmír. „Naše příroda v obrazech" sv. 2. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Obálka (barevná kresba, přisazené písmo), celostránkové ilustrace (64 barevných kreseb), vazba (barevná kresba, táž jako na obálce). 2467
  • #502 Jiří svatý (1)
   • #2052 1961 - Výtvarné umění, časopis Svazu československých výtvarných umělců. Ročník n, číslo 4. Obálka a grafická úprava Milan Hegar. Praha, červen 1961. Svaz československých výtvarných umělců. Tisk Polygrafia 3, větší 40. Náklad 3300 výtisků. Ukázky z tvorby k článku „Karel Svolinský národním umělcem": barevná příloha „Ověnčená" (akvarel), ilustrace k „Českému roku", oddíl Léto, „Víly v měsíčné noci", str. 145 (kolorovaná kresba), ilustrace k „Českému roku", oddíl Léto, „Lně", str. 146 (kolorovaná kresba), ilustracek„Českémuroku", oddíl Jaro, „Legenda o sv. Jiří" a „Vynášení smrtky", str. 14J (4 kolorované kresby), „Tanečnice", str. 148 (kresba štětcem). 2052
  • #503 Jiří z Poděbrad (3)
   • #1007 1945 - Vrba Jan: Jiří z Poděbrad. Román z české minulosti ve třech dílech. Díl první: Jiří z Poděbrad. Přebal a kresba na obálce František Vrobel. Praha 1945. česká grafická Unie. „Sebrané spisy Jana Vrby" sv. 68. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Obálka na spisy J. Vrby (typografická), grafická úprava, vazba. 1007
   • #1048 1946 - Vrba Jan: Jiří z Poděbrad. Román z české minulosti ve třech dílech. Díl druhý: Husitský král. Přebal a kresba na obálce František Vro-bel. Praha 1946. Česká grafická Unie. „Sebrané spisy Jana Vrby" sv. 69. Tisk česká grafická Unie, 8°. Obálka na spisy J. Vrby (typografická), grafická úprava, vazba. 1048
   • #1049 1946 - Vrba Jan: Jiří z Poděbrad. Román z české minulosti ve třech dílech. Díl třetí: Král Jiří Čech. Přebal a kresba^na obálce František Vrobel. Praha 1946. Česká grafická Unie. „Sebrané spisy Jana Vrby" sv. 70. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Obálka na spisy J. Vrby (typografická), grafická úprava, vazba. 1049
  • #501 Jiří, anglický princ (3)
   • #1612 1934 - Pestrý týden. Obrazový týdeník. Ročník 9, číslo 4g. Praha 8. prosince 1934. V. Neubert. Tisk V. Neubert a synové, 2 °. Reprodukce víka kazety, v níí T. G. Masaryk poslal svatební dar anglickému princi Jiřímu: velký státní znak v barevné mozaice a zlatem provedl Alois Ji-rout — str. 3 (návrh výtvarného vyřešení). 1612
   • #2317 1934 - Kazeta pro anglického prince Jiřího na svatební dar od presidenta T. G. Masaryka. 1934. — Celokožená unikátní kazeta Alois Jirout, Praha 1934. Reprodukováno: Pestrý týden ze dne 8. prosince 1934. Návrh na unikátní kazetu (celokůíe; víko: velký státní znak — barevná mozaika, vy zlacení). 2317
   • #2490 1934 - Prager presse. Pražský deník v německé řeči. Ročník 14, číslo 321. Šéfredaktor Arne Laurin. Praha 23. listopadu 1934. Orbis. Tisk Orbis, 2°. Reprodukce víka kazety, v níž T. G. Masaryk poslal svatební dar anglickému princi Jiřímu: velký státní znak v barevné mozaice a zlatem provedl Alois Jirout (návrh výtvarného vyřešení). 2490
  • #504 Jiřík Richard (1)
   • #5 1924 - Anstey F.: Mosazná láhev. Satirická fantasie. Překlad Richard Jiřík. Obálkové vydání. Praha 1924. J, Otto, 1904. „Anglická knihovna" řada 2, sv. 9. Tisk Česká grafická Unie, 8 °. Ediční obálka (typografická). 5
  • #505 Jiřincová Ludmila (1)
   • #1370 1963 - Ipse sibi. Soubor deseti knižních značek od různých grafiků: Cyril Bouda, Ludmila Jiřin-cová, Kamil Lhoták, Josef Liesler, Ota Janeček, Jaroslav Lukavský, Zdenek Seydl, Karel Svolinský, Jiří Švengsbír, Jiří Trnka. Obálka Zdenek Seydl. Vydáno k výstavě knižních značek v Malé galerii Československého spisovatele. Praha 1963. československý spisovatel. Tisk autoři grafiky, 8°. Příloha č. 8, ex libris K. S. (dřevoryt). 1370
  • #506 Jost Heinrich (3)
   • #873 1941 - Jost Heinrich: Karel Svolinský. Zvláštní otisk z časopisu Gebrauchsgraphik, ročník 18 (1941). Dvojjazyčný text; překlad do angličtiny Flora Salmond-Volkmannová. Berlín 1941, Gebrauchsgraphik. Tisk Frenzel & Engelbre-cher, Berlín, 40. Ukázky grafických úprav a ilustraci. Celostránkové ilustrace: ukázka z Aristofanových „Ptáků" (barevná kresba štětcem), ze Shakespearova „Snu noci svatojánské" (barevná litografie). Dále: ji knižních dvoustran s ilustracemi (11 kreseb, z toho 5 barevných), 4 knižní obálky (4 kresby, z toho 2 barevné), 2 titulní strany (1 reprodukce barevné kresby, 1 kreslené písmo), 7 ilustrací (6 kreseb, z toho 3 barevné, 1 reprodukce litografie), iniciála (kresba), vánoční přání (barevná kresba). 873
   • #1112 1948 - Goethe Johann Wolfgang: Faust. (Urfaust). Grafická úprava a písmo Heinrich Jost. Frankfurt am Main 1948. Verlag ,Der Goldene Brun-nen'. Tisk Holzháuser a Miihlhause, Sprendlin-gen, ofsetové reprodukce Augustin Schuler, Stuttgart, 4°. Poprvé použito písmo Georg-Hartman-Antiqua. Náklad 400 číslovaných výtisků, z toho 50 na papíře Butten-Kanzlei. Protititul (tušová kresba), celostránkové ilustrace (7 tušových kreseb, z nich 3 dvoubarevné). 1112
   • #1663 1941 - Gebrauchsgraphik. Monatsschrift zur Fór-derung kunstlerischer Werbung. Jahrgang 18, Heft 1, Berlin 1941. Gebrauchsgraphik. Tisk Frenzel & Engelbrecher, Berlin, 40. Ukázky z knižní tvorby: celostránkové ilustrace (1 litografie, 1 barevná kresba štětcem), ilustrace, knižní obálky, grafické úpravy (27 kreseb). Vyšlo též jako separátní tisk, viz oddíl Knihy — Jost Heinrich: Karel Svolinský, ig^i. 1663
  • #507 Jung V. A. (5)
   • #34 1924 - Puškin Alexander Sergejevič: Jevgenij Oně-gin. Veršovaný román. Překlad V. A. Jung. Lepty a dekorativní ilustrace A. J. Alex. Bibliofilské vydání. Praha 1924 (na titulní straně 1923). J. Otto. Tisk F. Obzina, Vyškov, čtvercový formát 2 °. Náklad 400 číslovaných výtisků, lepty podepsány grafikem. Titulní list (typografický), vazba. 34
   • #157 1926 - Puškin Alexander Sergejevič: Jevgenij Oněgin. Veršovaný román. Překlad V. A. Jung. 4. doplněné a přepracované vydání. Praha 1926. Česká akademie věd a umění — J. Otto. „Sborník světové poesie" sv. 14. Tisk česká grafická Unie, 8°. Mimo náklad 140 číslovaných výtisků na holandském japanu v původní kožené vazbě. Obálka (typografická), grafická úprava, vazba. 157
   • #158 1926 - Puškin Alexander Sergejevič: Jevgenij Oněgin. Veršovaný román. Překlad V. A. Jung. Školní vydání. Praha 1926. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Obálka (typografická), grafická úprava. 158
   • #347 1929 - Puškin Alexander Sergejevič: Jevgenij Oně-gin. Veršovaný román. Překlad V. A. Jung. 4. doplněné a přepracované vydání. Praha 1929. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Obálka (typografická), grafická úprava, vazba. 347
   • #557 1934 - Puškin Alexander Sergejevič: Jevgenij Oněgin Veršovaný román. Překlad V. A. Jung. 4. doplněné a přepracované vydání, na obálce uvedeno: školní nezkrácené vydání. Obálkové vydání. Praha 1934. Vojtěch Hrách (J. Otto, 1926). Tisk česká grafická Unie, 8°. Obálka (typografická), grafická úprava. 557
  • #508 Jungwirt Josef (1)
   • #2118 1966 - Zemědělské noviny. Ústřední orgán ministerstva zemědělství a lesního hospodářství. Ročník 22, číslo 12. Praha 14. ledna 1966. Ministerstvo zemědělství a lesního hospodářství. Tisk Mír 2, 1 °. „Venkovské děvče", ilustrace k článku Josefa Jung-wirta „Od poštovní známky k orloji", str. 4 (reprodukce dřevořezu). 2118
  • #509 JurákMatúš (11)
   • #1229 1954 - Petr Bezruč. Soubor pěti básní Petra Bezruce. Vydáno k osmdesátým sedmým narozeninám básníkovým. Uspořádání a příprava k tisku Matouš Jurák. Ilustrace Oldřich Lasák, Karel Svolinský, Alois Schneiderka, Martin Benka, Jan Zrzavý. Olomouc 1954. Železárny Petra Bezruce. Tisk Středomoravské tiskárny, Olomouc, větší 40. Náklad 400 číslovaných výtisků na velkolosínském ručním papíře. Celostránková ilustrace k básni „Pyšný ještěr" (barevně kolorovaná kresba), grafická úprava. 1229
   • #1243 1955 - Pěvci slezských písní. Soubor třinácti básní Petra Bezruce. Uspořádání a příprava pro tisk Matouš Jurák. Úvodní báseň Jaroslav Seifert. Ilustrace Vincenc Beneš, Max Švabinský, Alois Schneiderka, Cyril Bouda, Václav Rabas, J. W. Mezerová, Vojtěch Sedláček, Jožka Baruch, Karel Svolinský, Bohumír Dvorský, Václav Karel, Stanislav Krátký, Martin Benka, Jan Zrzavý. Vydáno k osmdesátým osmým narozeninám básníkovým. Olomouc 1955. Oblastní výbor roh Svazu zaměstnanců železnic. Tisk ofsetem Moravská Grafia 02, Opava, 40. Náklad 800 číslovaných výtisků, podepsaných oběma básníky a všemi výtvarníky. Obálka (kresba, psané písmo), titulní list (kresba, psané písmo), báseň Jaroslava Seiferta (psané písmo), celostránková ilustrace k básni „Kalina II." (barevná kresba), obsah (psané písmo), tiráž (psané písmo), koncová viněta (kresba), grafická úprava. 1243
   • #1258 1956 - Seifert Jaroslav: Petru Bezručovi. Pět básní. Uspořádání Matouš Jurák. Vydáno k osmdesátým devátým narozeninám Petra Bezruce. Olomouc 1956. Matouš Jurák a Karel Svolin-ský. Tisk Středomoravské tiskárny, Přerov, 40. Náklad 100 číslovaných výtisků na velkolosín-ském ručním papíře. Obálka (typografická), protititul (dřevoryt), celostránková ilustrace (dřevoryt), grafická úprava. 1258
   • #1404 1966 - Bezruč Petr: Kyjov. Báseň. Vydáno k nedožitým devětadevadesátinám Petra Bezruce. Reprodukováno jako faksimile. Olomouc 1966. Karel Svolinský a Matúš Jurák. Tisk Středo-moravské tiskárny, Přerov, 4° skládačka. Náklad 100 číslovaných výtisků na losinu, s podpisem grafika. Titulní strana, dvoubarevná (psané písmo), celostránková ilustrace proti básni (dvoubarevná kresba), grafická úprava. 1404
   • #1405 1966 - Bezruč Petr: Silesian Songs. (Slezské písně.) Výbor podle vydání z roku 1928. Překlad do angličtiny lan Milner. Grafická úprava, vazba a pouzdro Milan Albich. Praha 1966. Artia (publ. č. S 2104). Tisk Polygrafie, Brno, 8°. Náklad 3000 výtisků. 5 Protititul: z Bezručovy „Stužkonosky modré", Jurák a Svolinský 1957 (reprodukce dřevorytu). 1405
   • #2116 1966 - Literární noviny. Týdeník Svazu československých spisovatelů. Ročník 15, čislo 40. Praha 1. října 1966. Svaz československých spisovatelů. Tisk Knihtisk 2, 2 °. Ukázka z výstavy Euroexlibris 66 v Olomouci: ex libris Matúš Jurák,str. 3 (reprodukce dřevorytu). 2116
   • #2282 1966 - Euroexlibris Olomouc 66. Katalog mezinárodní výstavy knižních značek. Úvodní stati dr. Jaromír Lakosil, Jaroslav Ryška, dr. František Dvořák. Překlad do němčiny Otto F. Babler, do francouzštiny E. R. Bubelová. Ukázky exlibris od různých grafiků. Seznam vystavených prací Václav Křupka. Grafická úprava a vazba František Bělohlávek. Olomoucká Galerie výtvarného umění, září—říjen 1966. Olomouc 1966. Galerie výtvarného umění. Tisk Moravské tiskařské závody 11, Olomouc, 8°. Ukázka exlibris: Matúš Jurák, ig6g (reprodukce dvoubarevného dřevorytu). 2282
   • #2412 1961 - Matúš Jurák. Knižní značka. Námět: copatá dívka v kroji. 1961. Rozměr 125x52 mm. Exlibris (dřevoryt). 2412
   • #2417 1962 - Matuš Jurák. Knižní značka. Námět: copatá dívka s rukou na čele. 1962. Rozměr 182 x X 66 mm. Exlibris (dřevoryt). 2417
   • #2420 1963 - Matúš Jurák. Knižní značka. Námět: dívka s ozdobnou čelenkou. 1963. Rozměr 118 x 71 mm. Exlibris (dvoubarevný dřevoryt). 2420
   • #2481 1967 - Bezruč Petr: Balady. Šest básní. Vydáno k stému výročí básníkova narození. Výbor a redakce Matúš Jurák. Kostelec na Hané 1967. Místní národní výbor. Tisk Tisk 4, Přerov, 4°. Náklad 200 výtisků na velkolosínském ručním papíře. Obálka (typografická), protititul (dvoubarevný dřevoryt), celostránková koncová ilustrace (dřevoryt), grafická úprava. 2481
  • #510 Juráková Jarmila (1)
   • #2416 1962 - J.J. (Jarmila Juráková.) Knižní značka. Námět: dívčí akt v průsvitném přehozu. 1962. Rozměr 131 x 54 mm. Různé barevné varianty. Exlibris (dřevoryt). 2416
  • #511 Jurášek Jaroslav (2)
   • #1512 1953 - Bonus František: Lidové tance na Lašsku. Spolupráce: Jaroslav Jurášek, Jaromír Běhú-nek, Helena Livorová. Praha 1953. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (publ. č. 204). „Národní tance", malá řada sv. 1. Tisk Orbis 3, 8°. Náklad 5200 výtisků. Ediční obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmo). 1512
   • #1517 1954 - Jelínková Zdeňka: Valašské lidové tance. Spolupráce: Helena Livorová, Jaroslav Jurá-šek, Jaromír Běhúnek, A. Bílý. Úvod František Bonus. Praha 1954. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (publ. č. 295). „Národní tance", malá řada sv. 4. Tisk Orbis 3, 8 °. Náklad 2000 výtisků. Ediční obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmo). 1517
  • #512 Jurčinová Eva (3)
   • #151 1926 - Phillips Stephen: Paolo a Francesca. Tragedie o čtyřech dějstvích. Překlad Zofie Po-horecká. Úvod Eva Jurčinová. Praha 1926. Česká akademie věd a umění — J. Otto. „Sborník světové poesie" sv. 152. Tisk Česká grafická Unie, 8 °. Ediční obálka (typografická), grafická úprava. 151
   • #297 1928 - Yeats William Butler: Tři hry. (Temné vody — Na Bailově břehu — Deirdre.) Překlad Jaroslav Skalický. Předmluva Eva jurčinová. Praha 1928. Česká akademie věd a umění — J. Otto. „Sborník světové poesie" sv. 155. Tisk Česká grafická Unie, 8 °. Ediční obálka (typografická), grafická úprava. 297
   • #334 1929 - Jurčinová Eva: Podobizny spisovatelek světové galerie. Literární portréty. Praha 1929. J. Otto. „Ottova světová knihovna" sv. 1818 až 1825. Tisk česká grafická Unie, 16 °. Ediční obálka (typografická), grafická úprava. 334
  • #513 Juríčekján (1)
   • #1401 1966 - Kulturně politický kalendář 1966. Uspořádání a redakce Jarmila Langášková, slovenská část dr. Ján Juríček. Obálka a grafická úprava Miloslav Fulín. Praha 1965. Orbis (publ. č. 2790) ve spolupráci s nakladatelstvím Obzor v Bratislavě. Tisk Mír, 8 °. Náklad 8550 výtisků, z toho 2550 s mutací slovenského textu. Celostránková ilustrace: Ofélie, str. 27 (reprodukce dřevořezu). 1401
  • #514 Justl Vladimír (2)
   • #1332 1961 - Prvotiny. První výtvarné a literární začátky dvaceti českých umělců a spisovatelů. Novoroční tisk v Snklu. Úvod Lumír Civrný. Redakce Vladimír Justl. Grafická úprava Oldřich Hlav-sa. Praha 1961. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (publ. č. 1389). Tisk Polygrafia 3, 8°. Náklad 2000 výtisků. Ilustrace (4 kresby). 1332
   • #1339 1962 - Almanach Klubu čtenářů 1962. Literární almanach, neprodejná prémie pro členy Klubu čtenářů. Redakce Vladimír Justl. Obálka a grafická úprava Václav Bláha. Praha 1962. Státní nakladatelství krásné literatury a umění (publ. č. 1563). Tisk Svoboda 1, 40. Náklad 185.000 výtisků. Ilustrace k próze Marie Majerové „Dívky tepané ze stříbra", str. 5 (dvoubarevná kresba). 1339
  • #515 Káan Jindřich (2)
   • #1463 1946 - Smetana Bedřich: Braniboři v Cechách. Zpěvohra o třech jednáních. Libreto Karel Sabina. Klavírní výtah se zpěvy Jindřich Káan. Revize textu a úvod dr. Jaroslav Fiala. 6. vydání. Praha 1946. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 37). Tisk Průmyslová tiskárna, 4°. Obálka (dvoubarevná kresba, přisazené písmo), vazba. 1463
   • #1518 1954 - Smetana Bedřich: Prodaná nevěsta. Komická zpěvohra o třech jednáních. Libreto Karel Slabina. Klavírní výtah a úprava skladatel. Úprava předehry pro klavír na dvě ruce Jindřich Káan. Revize a úvod František Bartoš. 2. revidované vydání, 1. v Snklhu. Praha 1954. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (publ. č. 745). Tisk Orbis 3, 40. Náklad 5200 výtisků. Obálka (barevná kresba, přisazené písmo), vazba. 1518
  • #516 Kadlec Jaroslav (1)
   • #2554 1960 - Dějiny a současnost. Populární historická a vlastivědná revue. Ročník 2, číslo 6. Grafická úprava Jaroslav Kadlec a V. Suchánková. Praha, červen 1960. Československá společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí — Ministerstvo školství a kultury. Tisk Knihtisk 2,8°. Obálka (tfíbarevná kresba štětcem a perem), ilustrace k článku Jaromíra Pečírky „K. Svolinský o Itálii a Mexiku", str. 25—20 (6 kreseb, z toho 4 reprodukce barevných). 2554
  • #517 Kaďousek Josef (1)
   • #2542 1953 - Mozart Wolfgang Amadeus: Quartet in f major for oboe, violin, viola and violoncello, k. 370. Nahrávka Stanislav Duchoň, Václav Snítil, Josef Kaďousek, Viktor Moučka. Sonatas for organ tmo violins and bass k. 328, 67, 336. Nahrávka Milan Šlechta, Josef Vlach, Václav Snítil, Viktor Moučka. Pro Artii. Praha 1953. Supraphon Records. 33 1/3. „LPM 320". Tisk neuveden, Made in Czechoslovakia, formát 26x26 cm. Titulní strana gramo-obalu: portrét W. A. Mozarta (kresba s dvoubarevným podtiskem, psané i přisazené písmo). 2542
  • #518 Kahuda František (2)
   • #2255 1962 - Božena Němcová 4. 2. 1820— 21. 1. 1962. Pozvánka na slavnostní umělecký večer k stému výročí úmrtí spisovatelky Boženy Němcové. Světové kulturní výročí unesco. Velký sál Městské knihovny dne 16. ledna 1962. Projevy: ministr školství a kultury dr. František Kahuda, Adolf Hoffmeister, Jan Mukařov-ský, Marie Burešová, Jaroslav Průcha. Praha 1962. Ministerstvo školství a kultury. Tisk neuveden, 16 ° skládačka. První strana: portrét Boíeny Němcové (kresba). 2255
   • #2472 1960 - Kahuda dr. František: Fryderyk Chopin. Projev, přednesený ministrem školství a kultury dr. Františkem Kahudou dne 20. února 1960 ve velké aule Karolina v Praze při slavnostní schůzi čestného výboru pro pořádání oslav stopadesátého výročí narození Fryderyka Chopina v Československu. Mariánské Lázně ig6o. Společnost Fryderyka Chopina při Kulturním a společenském středisku města Mariánských Lázní. Tisk neuveden, 40. Obálka: monogram F Ch (kresba štětcem), proti-titul: portrét Fryderyka Chopina (kresba štětcem), titulní list (kresba štětcem), iniciála(kresba štětcem), grafická úprava. 2472
  • #519 Kainar Josef (1)
   • #1225 1954 - Kainar Josef: Český sen. Básně. Poctěno státní cenou 1954. Grafická úprava Zdenek Seydl. 2. vydání (3001—8000). Praha 1954. československý spisovatel, „české básně" sv. 127. Tisk Brněnské knihtiskárny 2, Brno, 8°. Náklad 5000 výtisků. Obálka (tfíbarevná kresba, psané písmo), protititul (kresba), vazba. 1225
  • #520 Kaiser Slavomír (1)
   • #2549 1967 - Kaiser Slavomír: O čem známky vypravují. Kniha o československých poštovních známkách. Ilustrace, grafická úprava Jiří Kreuziger. Odborná revize dr. Jiří Bísek. Praha 1967. Státní nakladatelství dětské knihy (publ. č. 2981). „Pro čtenáře od 9 let". Tisk Severogra-fia 01, Liberec, 8°. Náklad 12 000 výtisků. Ilustrace v textu: obálky prvního dne (16 reprodukci ocelorytin), ukázky známkové tvorby (reprodukce 142 poštovních známek), vazba (10 reprodukcí poštovních známek). 2549
  • #521 Kaláb Method (161)
   • #194 1927 - Božena Němcová. Hlasy o osobnosti a díle. Sborník. Redakce Zdeněk Zahoř. Praha 1927. československá YWCA. „Knihovna Nové ženy" sv. 1. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Náklad 2200 výtisků, z toho 400 na holandu Van Gelder. Obálka (kresba), ilustrace (kresba), iniciály (2 kresby), grafická úprava. (Původní obálka s kresbou byla zamítnuta funkcionáíkami z TWCY, realizovaná typografická obálka byla navržena Methodem Kalábem. Pozn. K. S.) 194
   • #229 1927 - Paměti Dr. Hanuše Karlíka. Vzpomínky. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1927. Ústřední spolek československého průmyslu cukrovarnického. Tisk Průmyslová tiskárna, 8 °. Tiskařská značka v tiráži (kresba). 229
   • #230 1927 - Puškin Alexander Sergejevič: Pohádka o caru Saltánovi. Překlad neuveden (František Táborský). Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1927. Ladislav Kuncíř. „Philobiblon" sv. 4. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Náklad 100 číslovaných výtisků na holandu Van Gelder. Obálka a titulní list (dřevoryt), protititul (ručně kolorovaný dřevoryt). 230
   • #241 1927 - Táborský František: 'Legenda staronová. Verše. Obálka a grafická úprava Method Kaláb. Praha 1927. Alois Srdce. Tisk Průmyslová tiskárna, 8 °. Mimo náklad 60 číslovaných výtisků na holandu Van Gelder. Titulní list (kresba). 241
   • #251 1928 - Asselineau Charles: Peklo milovníka knih. Bibliografická novela. Překlad Miloslav Novotný. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1928. Arthur Novák. „Novákova Stovka" sv. 10. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Náklad 130 číslovaných výtisků na ručním papíře. Protititul (dřevoryt), viněta MK na titulním listu (dřevoryt), koncovka (dřevoryt), 251
   • #272 1928 - Novák Arthur: Pozdrav Františku Táborskému. Zdravice k sedmdesátinám Františka Táborského. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1928. Spolek českých bibliofilů. Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Náklad 15 výtisků na ručním papíře, přiloženo ke knize Fr. Táborský: Veliký sněm ptačí, 1928. Festony (dřevoryt), iniciála (dřevoryt), ručně kolorováno. 272
   • #273 1928 - Novotný Miloslav: Svízele bibliografovy. Povídka pro bibliofily. Obálka s dřevorytem Cyrila Boudy. Ilustrace patnácti členů sčug Hollar, 8 dřevorytů (včetně obálky) a 12 kreseb. Grafická úprava Method Kaláb. Soukromý neprodejný tisk pro členy Sdružení českých umělců grafiků Hollar na přátelském večeru v hotelu De Saxe 8. prosince 1928. Praha 1928. Method Kaláb. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Náklad 200 výtisků na holandu Van Gelder. Titulní list (kresba). 273
   • #274 1928 - Palacký František, Pavel Josef Šafařík: Řeči Františka Palackého a Pavla Josefa Šafaříka na Slovanském sjezde v Praze roku 1848. Neprodejná prémie pro členy SČB k osmdesátému výročí Slovanského sjezdu a k desátému výročí ČSR. Revize textu Arne Novák. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1928. Spolek českých bibliofilů. Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Náklad 420 výtisků na holandu Van Gelder. Titulní list (kresba), iniciály (3 kresby), koncovka (kresba). 274
   • #281 1928 - Táborský František: Veliký sněm ptačí. Vydáno k autorovým sedmdesátinám 15. ledna 1928. Grafická úprava Karel Svolinský a Me-thod Kaláb. 2. autorem přehlédnuté vydání. Praha 1928. Spolek českých bibliofilů. Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Náklad 130 číslovaných výtisků na holandu Van Gelder. Obálka (dřevoryt a kreslené písmo), protititul (dřevoryt), titulní list (kreslené písmo), záhlaví (dřevoryt), ilustrace v textu (13 dřevorytů), tiráž(dřevoryt), grafická úprava. Kromě obálky všechny dřevoryty ručně kolorovány. Též návrh na celokoženou vazbu, viz oddíl Unikátní vazby. 281
   • #317 1929 - Discorsi di Niccoló Macchiavelli. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1929. Průmyslová tiskárna. Tisk Průmyslová tiskárna 8°. Značka na titulním listu (kresba). 317
   • #320 1929 - Dopisy neznámé šlechtičny Josefu Dobrovskému z roku 1796. Revize textu a předmluva V. A. Francev. Neprodejná prémie pro členy Spolku českých bibliofilů na památku stého výročí úmrtí J. Dobrovského. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1929. Spolek českých bibliofilů. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Náklad 600 výtisků na holandu Van Gelder. Protititul (mědirytina), titulní list (kresba), iniciála (kresba). 320
   • #340 1929 - Paměti babičky Kavalírové. Rodinná kronika. Příprava k tisku Josef Jan Fric, účast Marie Gebauerová, Olga Zielecká, ^dr. František Pátá. Protititul (lept) Max Švabinský. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1929. Spolek českých bibliofilů. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Náklad 200 číslovaných výtisků na holandu Van Gelder. Obálka (dřevoryt), vineta na titulním listu (kresba), záhlaví s iniciálou (11 kreseb), koncovky (5 kreseb), příloha (kresba). 340
   • #343 1929 - Pobožné a modlitebné prozpěvování ve dnech těchto bídných, hrozných a pokuŠENÍ PLNÝCH... VYTIŠTĚNÉ LÉTA 1627. Písně exulantů. Redakce František Táborský. Obálka a grafická úprava Method Kaláb. Praha 1929. Dr. Jaroslav Preiss. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Náklad ioo výtisků na holandu Pannekoek a 300 na dřevaprostém papíře. Iniciála (dřevoryt). 343
   • #344 1929 - Preiss Dr. Jaroslav: Několik úvah z let 1905—1907. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1929. Ludvík Souček. Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Náklad 300 výtisků na dřevaprostém papíře pro nakladatele a 300 výtisků na holandu Van Gelder pro autora. Obálka (kresba), titulní list (kresba), iniciály (12 kreseb). 344
   • #380 1930 - Druhá soutěž Spolku českých bibliofilů na třicet nejkrásnějších knih za rok 1929. Redakce Method Kaláb, Rudolf Hála. Úvod Jarmil Krecar. Obálka a výzdoba Jan Konůpek. Ukázky ilustrací a grafických úprav: Karel Dyrynk, Miloš Klicman, František Kobliha, Jan Konůpek, Zdeněk Kratochvíl, Václav Mašek, František Muzika, Karel Svolinský, Jaroslav Šváb, Max Švabinský. Grafická úprava Jan Konůpek a Method Kaláb. Praha 1930. Spolek českých bibliofilů. Tisk Průmyslová tiskárna, Státní tiskárna, Kryl a Scotti, Nový Jičín, 40. Náklad 222 výtisků na holandu Pan-nekoek. Přílohy, ukázky ilustrací (5 dřevorytu, 10 kreseb). 380
   • #386 1930 - Jaroslavu Preissovi 1870—1930. Několik vzpomínek. Soukromý tisk k šedesátce. Ilustrace Hugo Boettinger, Adolf Hoffmeister, Mikoláš Aleš. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1930. Jindřich Bělohříbek, Jan Dvořáček, Joe Hartmann, František Hodáč, Antonín Tille. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Tištěno na holandu Pannekoek. Obálka (kresba), iniciály (4 kresby). 386
   • #417 1930 - Příručka spolku českých bibliofilů v Praze 1930. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1930. Spolek českých bibliofilů. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Viněta na obálce a na titulním listu (kresba). 417
   • #449 1931 - Český bibliofil. Sborník, třetí ročník. Redakce Miloslav Novotný, Method Kaláb, Josef Volf. Grafická úprava Method Kaláb, Karel Svolinský. Prémie Spolku českých bibliofilů na rok 1931. Praha 1931. Spolek českých bibliofilů. Tisk Státní tiskárna, přílohy Průmyslová tiskárna, 40. Náklad 550 výtisků. Příloha (litografie), iniciála (kresba), grafická úprava. Ukázky z třetí soutěže nejkrásnějších knih: ilustrace (4 dřevoryty, z toho 2 dvoubarevné), iniciály (2 kresby), záhlaví (dřevoryt), titulní list (dřevoryt). 449
   • #465 1931 - Lermontov Michajl Jurjevič: Ašik-kerib. Turecká pohádka. Překlad František Táborský. Grafická úprava Method Kaláb. Neprodejná ročenka spolku Radhošť. Praha 1931. Radhošť. „Ročenky Radhoště" sv. 7. Tisk Průmyslová tiskárna, 160. Obálka (kresba, přisazené písmo), patitul-věnování (kresba), protititul (kresba), celostránkové ilustrace (4 kresby). 465
   • #477 1931 - Táborský František: Sonáta. Báseň. Vydáno na paměť dne 15. června 1919. Soukromý tisk. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1931. R. á D. lože Národ. Tisk Průmyslová tiskárna, 8 °. Náklad 300 číslovaných výtisků na holandu Van Gelder. Ilustrace v textu (kresba). 477
   • #481 1931 - Vejrychová Josefa: Ze starých časů. Předmluva Jaromír Borecký. Dvě suché jehly Max Svabinský. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1931. Spolek českých bibliofilů. Tisk Průmyslová tiskárna, 8 °. Náklad 280 číslovaných výtisků na holandu Pannekoek. Obálka dvoustranná (dvoubarevný dřevoryt), iniciály (8 kreseb). Též návrh na celokoženou vazbu, viz oddíl Unikátní vazby. 481
   • #492 1932 - Český bibliofil. Sborník, čtvrtý ročník. Prémie Spolku českých bibliofilii na rok 1932. Redakce Miloslav Novotný, Method Kaláb, Josef Volf. Grafická úprava Oldřich Menhart. Praha 1932. Spolek českých bibliofilii. Tisk Orbis, přílohy Průmyslová tiskárna, 40. Náklad 550 výtisků. Ukázky z výstavy „Sto tiskařů uctívá Goetha" v Lipsku 1 §32: příloha č. 4 (dřevoryt, grafická úprava), příloha č. 5 (dřevoryt). Ukázky ze čtvrté soutěíe nejkrásnějších knih: iniciály (2 kresby), ilustrace (2 kresby). 492
   • #511 1932 - Stroupežnický Ladislav: Pták z říše bájí. Ze života chudých lidí. Neprodejná ročenka spolku Radhošť. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1932. Radhošť. „Ročenky Radhoště" sv. 8. Tisk Průmyslová tiskárna, 16 °. Obálka (kresba, přisazené písmo), patitul — věnování (kresba), titulní list (kresba), ilustrace v textu (4 kresby). 511
   • #524 1933 - Český bibliofil. Sborník, pátý ročník. Prémie Spolku českých bibliofilů na rok 1933. Redakce Miloslav Novotný, Method Kaláb, Josef Volf. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1933. Spolek českých bibliofilů. Tisk Průmyslová tiskárna, přílohy páté soutěže Orbis, 40. Náklad 500 výtisků. Titulní list (kresba, kreslené písmo), vazba. 524
   • #539 1933 - Táborský František: Arthur Grottger. Jeho láska a dílo. Sestaveno a doplněno z jeho deníků, listů a z památníků jeho snoubenky. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1933. Slovanský ústav — Orbis. „Práce Slovanského ústavu v Praze" sv. 10. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Obálka se zvětšeným detailem Grottgerova dřevorytu „Vdova" (návrh a grafická úprava). 539
   • #540 1933 - Táborský František: Slavík. Báseň. Soukromý tisk pro autora, ilustrátora a typografa. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1933. Fr. Táborský. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Náklad 3 ručně kolorované výtisky. Obálka a ilustrace (5 barevných kreseb). 540
   • #541 1933 - Táborský František: Z baladických. Verše. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1933. Karel Zink. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Obálka (kresba), titulní list (kresba). 541
   • #542 1933 - Táborský František: Ze studentských cest před půl stoletím. Tři vzpomínky. Neprodejná ročenka spolku Radhošť. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1933. Radhošť. „Ročenky Radhoště" sv. 9. Tisk Průmyslová tiskárna, 16 °. Obálka (kresba, přisazené písmo), patitul (kresba), titulní list (kresba), iniciály (4 kresby). 542
   • #551 1934 - Český bibliofil. Sborník, šestý ročník. Prémie Spolku českých bibliofilů na rok 1934. Redakce Miloslav Novotný, Method Kalába, dr. Josef Volf. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1934. Spolek českých bibliofilů. Tisk Průmyslová tiskárna, přílohy šesté soutěže Orbis, 4°. Náklad 450 výtisků. Titulní list (kresba, kreslené písmo), tiráž, (kresba), vazba. 551
   • #558 1934 - Ryba Jakub Jan: Radovánky nevinných dítek o vánocích. Soukromý tisk pro účastníky desátého výročního večera Spolku českých bibliofilii 3. listopadu 1934. Redakce a ediční poznámka dr. Josef Volf. Dozor nad tiskem Method Kaláb. Praha 1934. Dvacet pět členů s pomocí Spolku českých bibliofilii. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Náklad 300 výtisků na holandu. Obálka dvoustranná (tříbarevná kresba), titulní list (kresba), celostránkové ilustrace (5 čtyřbarevných kreseb), ilustrace v textu (8 kreseb, z toho 3 dvoubarevné, 2 tříbarevné, 1 čtyřbarevná), grafická úprava. Též návrh na celokoženou vazbu, viz oddíl Unikátní vazby. 558
   • #570 1935 - Adresa Ph. Dru. L. Niederlovi, podaná Slovanským ústavem v Praze. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1935. Slovanský ústav. Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Iniciála (kresba), 570
   • #573 1935 - Český bibliofil. Sborník, ročník sedmý. Prémie Spolku českých bibliofilů na rok 1935. Redakce dr. Jan Snobr, Karel Dyrynk, Method Kaláb, dr. Josef Volf. Ilustrace Václav Mašek, úprava Rudolf Hála. Praha 1935. Spolek českých bibliofilů. Tisk Orbis. Přílohy sedmé soutěže Česká grafická Unie, 40. Náklad 450 výtisků. Ukázky ilustrací: přílohy sedmé soutěže (1 kresba + grafická úprava, 1 dřevoryt -f- grafická úprava). 573
   • #577 1935 - Novák Dr. František A. — Karel Svolinský: Rostliny. Část první. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1935. Vesmír. „Naše příroda v obrazech" sv. 1. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Celostránkové ilustrace (158 barevných kreseb), vazba (2 barevné kresby). 577
   • #584 1935 - Táborský František: O ruském divadle. Studie. Neprodejná ročenka spolku Radhošť. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1935. Radhošť. „Ročenky Radhoště" sv. 11. Tisk Průmyslová tiskárna, 16 °. Obálka (kresba, přisazené písmo), patitul (kresba), titulní list (kresba), záhlaví (kresba), ilustrace (g kreseb). 584
   • #587 1935 - Táborský František: Tiskař Method Kaxáb 1885—1935. Soukromý tisk k padesátinám M. Kalába, 10. července 1935. Dřevoryt Cyril Bouda. Praha 1935. Zaměstnanci Průmyslové tiskárny. Tisk Průmyslová tiskárna, 8 °. Tištěno na papíře Van Gelder Zonnen. Obálka (kresba), titulní list (dřevoryt), záhlaví (3 dřevoryty), koncovka (dřevoryt), grafická úprava. 587
   • #588 1935 - Typografia Methodu Kalábovi k jeho PADESÁTINÁM 10. ČERVENCE 1935. Zvláštní otisk z odborného časopisu čs. knihtiskaři! Typografia, roč. 42, č. 6—7. Autoři textu: Emil Pacovský, Karel Dyrynk, Karel Svolinský, Rudolf Hála, Jan Konůpek, Oldřich Menhart, Arthur Novák, Miloslav Novotný, T. F. Šimon, Jindra Vichnar, Josef Volf aj. Dřevoryty Karel Svolinský a Arno Nauman. 16 příloh: zlomek typografického díla Methoda Kalába. Grafická úprava Oldřich Menhart. Praha 1935. Spolek Typografia. Tisk Průmyslová tiskárna, 4°. Tištěno na holandu. Obálka (dřevoryt), titulní list (kresba), záhlaví (dřevoryt), záhlaví-iniciála (dřevoryt), přílohy (1 dřevoryt, 1 kresba). 588
   • #598 1936 - Český bibliofil. Sborník, osmý ročník. Prémie Spolku českých bibliofilů na rok 1936. Redakce Jan Šnobr, Karel Dyrynk, Method Kaláb, Josef Volf. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1936. Spolek českých bibliofilů. Tisk Průmyslová tiskárna, přílohy Orbis, 40. Náklad 440 výtisků. Titulní list (kresba), vstupní celostránková ilustrace (litografie), iniciály (7 kreseb), záhlaví (2 kresby), vazba. Ukázky z osmé soutěže nejkrásnějších knih: titulní list (dřevorytj, viněta MK (kresba). ilustrace v textu (dřevoryt). 598
   • #599 1936 - Drachovský judr. Josef 31. 3. 1876— 31. 3. 1936. Vzpomínky přátel, spolupracovníků a žáků. Redakce JUDr. Jan M. Novotný. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1936. Apollo rafineria, Bratislava — Slavia, pojišťovna, Praha — Pozemkový ústav, Olomouc — Akc. společnost pro zahraniční obchod, Praha — Společnost pro hospodářské a kulturní styky s Černomořím a Orientem, Praha, JUDr. J. M. Novotný. Tisk Průmyslová tiskárna, 8 °. Náklad 200 číslovaných výtisků na holandu Van Gelder. Titulní list (kresba). 599
   • #622 1936 - Novák Dr. František A. — Karel Svolinský: Pflanzen. i . Teil. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1936. Vesmír. „Unsere Nátur in Bildern" 1. Band. Tisk Průmyslová tiskárna, 8 °. Mutace českého vydání. Celostránkové ilustrace (158 barevných kreseb), vazba (barevná kresba). 622
   • #623 1936 - Novák Dr. František A. — Karel Svolinský: Rostliny, část první. Grafická úprava Method Kaláb. 2. vydání. Praha 1936. Vesmír. „Naše příroda v obrazech" sv. 1. Tisk Průmyslová tiskárna, 8 °. Celostránkové ilustrace (158 barevných kreseb), vazba (barevná kresba). 623
   • #624 1936 - Novotný Miloslav: Kresby Karla Hynka Máchy. Vydáno k stému výročí smrti K. H. Máchy. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1936. Spolek českých bibliofilů. Tisk Průmyslová tiskárna, 8 °. Náklad 350 výtisků na holandu Van Gelder. Titulní list: značka SCB (kresba). 624
   • #634 1936 - Táborský František: Karel Hynek Mácha po stu letech. Ilustrace: Mikoláš Aleš, František Bidlo, Cyril Bouda, Zdenka Braunerová, V. H. Brunner, Antonín Garais,Felix Jenewein, Adolf Kašpar, František Kobliha, Bohuslav Kroupa, Jan Konůpek, František Kysela, Václav Mašek, Viktor Polášek, Karel Svolinský, Max švabinský, Karel Tondl, Jan Zrzavý. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1936. Sdružení českých umělců grafiků Hollar. „Knihy Holla-ra" sv. 3. Tisk Průmyslová tiskárna, 4.°. Obálka (litografie, přisazené písmo), celostránkové ilustrace: ukázky z knihy K. H. Máchy „Pout krkonošská", 1936 (2 litografie) a z Máchova „Máje", 1925 (zmenšená reprodukce dřevorytu), ukázka písma a sazby z téhož (písmo, grafická úprava). 634
   • #635 1936 - Thonjan: Knihovnická fantasie. Soukromý neprodejný tisk, věnovaný dne 28. května 1936 řediteli Ústřední knihovny města Prahy Ph. Dr. Janu Thonovi. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1936. Zaměstnanci Ústřední knihovny města Prahy. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Náklad 70 číslovaných výtisků na italském papíře Umbria. Protititul (mědirytina), koncová ilustrace (kresba). 635
   • #642 1936 - Veliké vzkříšení. K stému výročí smrti Alexandra Sergej eviče Puškina. Překlad veršů František Táborský, prózy Jindřich Najman. Neprodejná ročenka spolku Radhošť. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1936. Radhošť. „Ročenky Radhoště" sv. 12. Tisk Průmyslová tiskárna, 16°. Obálka (kresba, přisazené písmo), patitul-vénování (kresba), vstupní ilustrace: portrét A. S. Puškina (kresba), iniciály (4 kresby), ilustrace (3 kresby), záhlaví (kresba). 642
   • #648 1937 - Bartoš Jan: Prozatímní divadlo a jeho činohra. Vydáno k pětasedmdesátému výročí Prozatímního divadla. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1937. Sbor pro zřízení druhého Národního divadla. Tisk Průmyslová tiskárna, štočky Jan Štenc, 8 °. Obálka (kresba, přisazené písmo), titulní list (kresba), vazba. 648
   • #659 1937 - Bezruč Petr: Slezské písně. Vydáno k sedm-desátinám Petra Bezruce jako soukromý neprodejný tisk pro účastníky schůzky Skupiny moravských knihomilů ve Valašském Meziříčí 16. května 1937. Grafická úprava Method Kaláb. Každý výtisk s vtištěným jménem majitele. Valašské Meziříčí 1937. Skupina moravských knihomilů. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Tištěno na anglickém papíře Charles I. Protititul (dvoubarevný dřevoryt), spoluúčast na grafické úpravě. 659
   • #660 1937 - Bezruč Petr: Slezské písně. Vydáno k sedm-desátinám Petra Bezruce. Grafická úprava a nakladatelská značka Oldřich Menhart. Tisk za dohledu Methoda Kalába. Praha 1937. Klub zaměstnanců Léčebného fondu. „Soukromé neprodejné tisky KZLFVZ v Praze" sv. 2. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Náklad 250 číslovaných výtisků na holandu Pannekoek. Protititul (dvoubarevná litografie). 660
   • #662 1937 - Český bibliofil. Sborník, devátý ročník. Prémie Spolku českých bibliofilů na rok 1937. Redakce a grafická úprava Method Kaláb. Praha 1937. Spolek českých bibliofilů. Tisk Průmyslová tiskárna, přílohy I—VI Orbis, 4°. Náklad 400 výtisků. Protititul: portrét T. G. M. (litografie), vstupní celostránková ilustrace (kresba štětcem), celostránková ilustrace: portrét Josefa Volfa (kresba štětcem), záhlaví (10 kreseb štětcem), tiráž (kresba štětcem), spoluúčast na grafické úpravě, vazba. Ukázky knižních ilustrací a úprav k článku Karla Heroina : protitituly (3 dřevoryty, z toho 1 dvoubarevný), celostránkové ilustrace (1 kresba, 3 dřevoryty, 1 tříbarevný dřevoryt, 1 reprodukce mědirytiny), záhlaví (kresba), záhlaví s iniciálou (dřevoryt), studie k ilustracím (8 kreseb, z toho 3 barevné). Ukázky deváté soutěže nejkrásnějších knih: obálka (barevná kresba: znak), protititul (reprodukce rytiny), celostránkové ilustrace (1 dřevoryt, 1 barevná kresba), iniciála (kresba). 662
   • #663 1937 - Desfoursová Adéla hraběnka: Listy Janu Ev. Purkyňovl Zpracování, úvod a poznámky dr. Jarmila' Psotníčková. Grafická úprava Method Kaláb. Vydáno pro třináctý bibliofilský večer 6. listopadu 1937 v Obecním domě pražském. Praha 1937. Spolek českých bibliofilů. Tisk Průmyslová tiskárna, 8=. Náklad 330 výtisků na holandu Van Gelder. Obálka (kreslené iniciály), protititul (kamenorytina), spoluúčast na grafické úpravě. 663
   • #667 1937 - Herain Karel: Karel Svolinský ve službách nové knihy. Separátní tisk, přetisk článku z devátého ročníku sborníku Český bibliofil. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1937. Method Kaláb. Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Náklad několik výtisků. Záhlaví (kresba štětcem), celostránkové ukázky knižních ilustrací (3 dřevoryty — z toho 1 čtyřbarevný, 1 reprodukce mědirytiny, 5 kreseb — z toho 1 dvoubarevná, s tříbarevné), studie k „Rostlinám" (3 kresby), ilustrace v textu (3 dřevoryty, 2 kresby), ukázka titulní dvoustrany z knihy Edvarda Beneše „Soudobá Francie", 1937 (dvoubarevný dřevoryt, grafická úprava). 667
   • #683 1937 - Jirsík Dr. Josef — Karel Svolinský: Ptáci. Část první. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1937. Vesmír. „Naše příroda v obrazech" sv. 2. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Celostránkové ilustrace (64 barevných kreseb), vazba (barevná kresba). 683
   • #684 1937 - Jirsík Dr. Josef — Karel Svolinský: Vógel. i . Teil. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1937. Vesmír. „Unsere Nátur in Bildern" 2. Band. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mutace českého vydání. Celostránkové ilustrace (64 barevných kreseb), vazba (barevná kresba). 684
   • #688 1937 - Kvapil Jaroslav: Tři řeči smuteční. O Jaroslavu Vrchlickém, Aloisů Jiráskovi, T. G. Masarykovi. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1937. Spolek českých bibliofilů. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Náklad 250 výtisků na anglickém papíře Charles I. Obálka (kresba), iniciály—záhlaví (3 kresby). 688
   • #692 1938 - Medek Rudolf: Po dvaceti letech. Novoroční tisk k 1. lednu 1938. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1937. Method Kaláb (též Miroslav čadský nebo Jindra Vichnar). Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Obálka: kreslený letopočet (dvoubarevná litografie), protititul (litografie), celostránkové ilustrace (3 litografie) , viněta v tiráži (litografie). 692
   • #695 1937 - Nejstarší slovanská legenda o svatém Václavu. Překlad z latiny a úvod Miloš Weingart. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1937. Klub zaměstnanců Léčebného fondu veřejných zaměstnanců. „Soukromé neprodejné tisky kzlfvz v Praze" sv. 4. Tisk Průmyslová tiskárna, 40, Náklad 80 číslovaných výtisků na Zandersu. Iniciály -záhlaví (2 litograficky kolorované dřevoryty), celostránková ilustrace (litograficky kolorovaný dřevoryt), vydavatelova značka v tiráži (kresba). 695
   • #696 1937 - Němcová Božena: Babička. Obrazy venkovského života. Revize textu a doslov Miloslav Novotný. Grafická úprava Method Kaláb. Vydáno k pětasedmdesátému výročí úmrtí Boženy Němcové. Praha 1937. Klub zaměstnanců Léčebného fondu veřejných zaměstnanců. „Soukromé neprodejné tisky kzlfvz v Praze" sv. 5. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Náklad 250 číslovaných výtisků na papíře Zerkall-Butten. Protititul: portrét Boženy Němcové (kamenorytina), viněta na titulním listu (kamenorytina), viněta na stránce s věnováním (kamenorytina), iniciála (kamenorytina), vydavatelova značka v tiráži (kresba). 696
   • #697 1937 - Novák Dr. František A. — Karel Svolinský: Pflanzen. (Rostliny.) 2. Teil. Gebirgspflan-zen. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1937. Vesmír. „Unsere Nátur in Bildern" 3. Band. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mutace českého vydání. Celostránkové ilustrace (115 barevných kreseb), vazba (barevná kresba). 697
   • #698 1937 - Novák Dr. František A. — Karel Svolinský: Rostliny. Část druhá. Horské rostliny. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1937. Vesmír. „Naše příroda v obrazech" sv. 3. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Obálka (barevná kresba), celostránkové ilustrace (115 barevných kreseb), vazba (barevná kresba). 698
   • #701 1937 - Palacký František: Kulturní program z roku 1837. Úvod František Táborský. Grafická úprava Method Kaláb. Vydáno k devátému sjezdu moravských knihomilů ve Valašském Meziříčí 16. května 1937. Praha 1937. Jednadvacet účastníků sjezdu z Cech. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Náklad 250 číslovaných výtisků na holandu Pannekoek. Ilustrace: portrét Františka Palackého (dvoubarevná litografie), záhlavís iniciálou (dvoubarevná litografie). 701
   • #710 1937 - Táborský František: Památce presidenta osvoboditele T. G. Masaryka. Neprodejná ročenka spolku Radhošť. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1937. Radhošť. „Ročenky Radhoště" sv. 13. Tisk Průmyslová tiskárna, 160. Obálka (kresba), patitul — věnování (kresba),protititul: portrét T. G. M. (kresba), záhlaví (2 kresby), iniciály (2 kresby), ilustrace v textu (3 kresby), ilustrace-dvoustrana (kresba). 710
   • #725 1938 - Bartoš Jan: Prozatímní divadlo a jeho opera. Kapitoly z dějin Prozatímního divadla. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1938. Sbor pro zřízení druhého Národního divadla. Tisk Průmyslová tiskárna, štočky Jan Stene, 8 °. Obálka (kresba, přisazené písmo), titulní list (kresba), vazba. 725
   • #727 1938 - Beneš Dr. Edvard: Spolku Typografia v Praze. Dopis. Příloha jubilejního trojčísla měsíčníku Typografia pro členy a příznivce. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1938. Spolek Typografia. Tisk Průmyslová tiskárna, 4°. Náklad 675 výtisků na holandu Pannekoek. Patitul (kresba), záhlaví (kresba). 727
   • #728 1938 - Český bibliofil. Sborník, desátý ročník. Prémie Spolku českých bibliofilů na rok 1938. Redakce Method Kaláb, Rudolf Hála, Bohumír Lifka, Miloslav Novotný. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1938. Spolek českých bibliofilů. Tisk Průmyslová tiskárna, přílohy IV—IX Orbis, 40. Náklad 300 výtisků. Protititul (barevná litografie), vstupní celostránková ilustrace (litografie), záhlaví s iniciálou (y kreseb), tiráž (kresba), vazba. Ukázky z desáté soutěže nejkrásnějších knih: protitituly (1 dvoubarevný dřevoryt, i kamenorytina), viněta v titulním listu (kame-norytina), celostránková ilustrace (litografie), záhlaví (kresba), ilustrace v textu (dvoubarevná kresba). 728
   • #734 1938 - Jirsík Dr. Josef— Karel Svolinský: Ptáci, část první. Grafická úprava Method Kaláb. 2. vydání. Praha 1938. Vesmír. „Naše příroda v obrazech" sv. 2. Tisk Průmyslová tiskárna, 8 °. Celostránkové ilustrace (64 barevných kreseb), vazba (barevná kresba). 734
   • #737 1938 - Na paměť F. X. Saldy. Sborník vzpomínání, lásky a vděčnosti. Redakce dr. Bohumír Lifka. Dohled nad tiskem Method Kaláb. Soukromý tisk k prvnímu výročí úmrtí F. X. Saldy. Praha 1938. Bohumír Lifka. Tisk Průmyslová tiskárna, štočky Jan Stene, 40. Náklad 300 výtisků, z toho 10 na holandu Pannekoek. Obálka ( kresba, přisazené písmo), protititul: portrét F. X. Saldy (dřevoryt), grafická úprava. 737
   • #739 1938 - Němcová Božena: Babička. Obrazy venkovského života. Doslov Miloslav Novotný. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1938. Edvard Fastr. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Obálka (čtyřbarevná kresba, psané písmo), protititul: portrét Boženy Němcové (litografie), iniciály (20 kreseb), celostránkové ilustrace (4 barevné kresby), vazba. 739
   • #740 1938 - Němcová Božena: Babička. Obrazy venkovského života. Doslov Miloslav Novotný. Grafická úprava Method Kaláb. Levné vydání. Praha 1938. Edvard Fastr. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Obálka (čtyřbarevná kresba, psané písmo), protititul: portrét Boženy Němcové (litografie), iniciály (20 kreseb), vazba. 740
   • #752 1938 - Táborský František: Jarní slavnost probuzeného národa. Neprodejná ročenka spolku Radhošť. Obálka a šest ilustrací Viktor Barvitius. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1938. Radhošť. „Ročenky Radhoště" sv. 14. Tisk Průmyslová tiskárna, 160. Patitul-věnování (kresba). 752
   • #753 1938 - Táborský František: Jitřní. Báseň z knihy „Hrdinné touhy". Vydáno k 15. lednu 1938 na počest autora, prvního předsedy SCB. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1938. Spolek českých bibliofilů. Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Náklad 130 číslovaných výtisků na holandu Pannekoek. Obálka dvoustranná (litografie), protititul (barevná litografie), titulní list (barevná litografie), ilustrace-dvoustrany (2 barevné litografie), celostránková ilustrace (barevná litografie), iniciála (kresba). Též návrh na celokoženou vazbu, viz oddíl Unikátní vazby. 753
   • #780 1947 - Pečírka Jaromír: Josef Mánes a Morava. Neprodejná ročenka spolku Radhošť. Tři dřevoryty Josefa Mánesa. Grafická úprava Me-thod Kaláb. Praha 1939. Radhošť. „Ročenky Radhoště" sv. 15. Tisk Průmyslová tiskárna, 16 °. (Vyšlo až v roce 1947). Obálka (kresba, přisazené písmo), patitul-věnování (kresba), titulní list: portrét J. Mánesa (kresba), iniciála (kresba). 780
   • #799 1939 - Zeman Josef: Dobrodružství veverky Zr-zečky. Dětská knížka. Praha 1939. Vesmír. Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Kartonáíní vazba (barevná kresba, přisazené písmo), titulní list (barevná kresba), celostránkové ilustrace (10 barevných kreseb), ilustrace v textu (18 barevných kreseb), grafická úprava společné s Methodem Kalábem. 799
   • #824 1940 - Jedenáctá soutěž českých bibliofilů nejkrásnější knihy za rok 1938 a 1939. Redakce Miloslav Novotný, Rudolf Hála, Method Kaláb. Ukázky ilustrací a grafických úprav: Cyril Bouda, Petr Dillinger, Václav Mašek, Oldřich Menhart, Alois Moravec, Antonín Procházka, Vojtěch Sedláček, Antonín Strnadel, Karel Svolinský, Max Švabinský. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1940. Spolek českých bibliofilů. Tisk Průmyslová tiskárna. Družstvo knihtiskárny Hranice, Melan-trich, 40. Náklad 222 výtisků. Obálka a titulní list (dřevoryt), přílohy: ukázky ilustrací (2 kresby, j dřevorytu, 2 barevné kresby, 1 reprodukce litografie. 1 reprodukce barevné litografie). 824
   • #835 1940 - Novák Dr. František A. — Karel Svolinský: Pflanzen II. (Rostliny II.) 3. Teil. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1940. Vesmír. „Únsere Nátur in Bildern" 4. Band. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mutace českého vydání. Celostránkové ilustrace (115 barevných kreseb), vazba (barevná kresba). 835
   • #836 1940 - Novák Dr. František A. — Karel Svolinský: Rostliny II. Část třetí. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1940. Vesmír. „Naše příroda v obrazech" sv. 4. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Celostránkové ilustrace (lig barevných kreseb), vazba (barevná kresba). 836
   • #838 1940 - Památce Jana Kubelíka. Tři projevy při pohřbu Jana Kubelíka do Slavína na vyšehradském hřbitově 10. prosince 1940. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1940. Kulturní rada při Národní radě české, ústředí pro kulturu a školskou práci Národního souru-čenství. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Obálka (kresba). 838
   • #872 1941 - Jirsík Dr.Josef — Karel Svolinský: Ptáci, část první. Úvod dr. A. Hořice. Grafická úprava Method Kaláb. 3. vydání. Praha 1941. Vesmír. „Naše příroda v obrazech" sv. 2. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Celostránkové ilustrace (64. barevných kreseb), vazba (barevná kresba). 872
   • #878 1941 - Legenda o svaté Kateřině. Staročeský text. Převod a studie Jan Vilikovský. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1941. Spolek českých bibliofilů. Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Náklad 320 výtisků na holandu. Obálka (dřevoryt), titulní dvoustrana (3 dřevoryty, litograficky tónované), iniciála (litograficky tónovaný dřevoryt), celostránkové ilustrace (4 dřevoryty jednobarevně litograficky tónované, 5 dřevorytů vícebarevné litograficky tónovaných), koncovka (dřevoryt), viněta v tiráži (dřevoryt). Též návrh celokožené vazby, viz oddíl Unikátní vazby. 878
   • #883 1941 - Němcová Božena: Babička. Obrazy venkovského života. Doslov Miloslav Novotný. Grafická úprava Method Kaláb. Levné vydání. Praha 1941. Edvard Fastr. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Obálka (čtyřbarevná kresba, psané písmo), protititul: portrét Boženy Němcové (litografie), iniciály (20 kreseb). 883
   • #885 1941 - Novák Dr. František A. — Karel Svolinský: Rostliny, část první. Grafická úprava Method Kaláb. 4. vydání. Praha 1941. Vesmír. „Naše příroda v obrazech" sv. i. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Obálka (barevná kresba, přisazené písmo), celostránkové ilustrace (158 barevných kreseb), vazba (barevná kresba). 885
   • #913 1941 - Zeman Josef: Dobrodružství veverky Zr-zečky. Knížka pro děti. 3. vydání (12 501 až 25 000). Praha 1941. Vesmír. Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Náklad 12 500 výtisků. Kartonážní vazba (barevná kresba, přisazené písmo), titulní list (barevná kresba)l ilustrace v textu (18 barevných kreseb), celostránkové ilustrace (.10 barevných kreseb), grafická úprava společné s Metho-dem Kalábem. 913
   • #914 1941 - Zeman Josef: Obětavá Zrzečka. Příhody veverky. Praha 1941. Vesmír. Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Kartonážní vazba (barevná kresba, přisazené písmo), titulní list (barevná kresba), ilustrace v textu (17 barevných kreseb), celostránkové ilustrace (6 barevných kreseb), grafická úprava společné s Methodem Kalábem. 914
   • #920 1942 - Kaláb Method: Drobná grafika v uměleckém dřevorytu. Příloha sborníku Hollar, ročník 8., svazek 4. Dřevoryty: Jaroslav Benda, Cyril Bouda, Antonín Burka, Petr Dillinger, Ferdiš Duša, Václav Fiala, František Kobliha, Jan Konůpek, Václav Mašek, Antonín Majer, Alois Moravec, Oldřich Menhart, Karel Němec, Mario Stretti, Antonín Strnadel, Karel Svolinský, T. F. Simon, Karel Stech, Karel Štika. Praha 1942. Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Titulní list (dřevoryt), iniciála (dřevoryt), ilustrace v textu (dřevoryt). 920
   • #924 1942 - Novák Dr. František A. — Karel Svolinský: Horské rostliny. Alpinky. Grafická úprava Method Kaláb. 2. vydání. Praha 1942. Vesmír. „Naše příroda v obrazech" sv. 3. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Obálka (barevná kresba, přisazené písmo), celostránkové ilustrace (115 barevných kreseb). 924
   • #925 1942 - Novák Dr. ^František A. — Karel Svolinský: Rostliny. Část druhá. Grafická úprava Method Kaláb. 2. vydání (6—10 000). Praha 1942. Vesmír. „Naše příroda v obrazech" sv. 4. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Celostránkové ilustrace (115 barevných kreseb), vazba (barevná kresba). 925
   • #965 1942 - Zeman Josef: Dobrodružství veverky Zr-zečky. Dětská knížka. 4. vydání. Praha 1942. Vesmír. Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Titulní list (barevná kresba), celostránkové ilustrace (10 barevných kreseb), ilustrace v textu (18 barevných kreseb), kartonážní vazba (barevná kresba, přisazené písmo) ; grafická úprava společné s Metho-dem Kalábem. 965
   • #966 1942 - Zeman Josef: Obětavá Zrzečka. Příběhy veverky. 2. vydání. (11 000—17 000). Praha 1942. Vesmír. Tisk Průmyslová tiskárna, 4°. Náklad 6000 výtisků. Kartonážní vazba (barevná kresba, přisazené písmo), titulní list (barevná kresba), ilustrace v textu (iy barevných kreseb), celostránkové ilustrace (y barevných kreseb), grafická úprava společné s Methodem Kalábem. 966
   • #985 1944 - Jirsík Dr. Josef — Karel Svolinský: Ptáci. část první. Grafická úprava Method Kaláb. 5. vydání. Praha 1944. Vesmír. „Naše příroda v obrazech"sv. 2. Tisk Průmyslová tiskárna, 8 °. Obálka (barevná kresba, přisazené písmo), celostránkové ilustrace (64 barevných kreseb), vazba (barevná kresba, táž jako na obálce). 985
   • #986 1944 - Kostohryz Josef: Rekviem. Báseň. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1944. Ladislav Kuncíř. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Protititul (kresba). 986
   • #992 1944 - Zeman Josef: Obětavá Zrzečka. Příběhy veverky. 3. vydání. Praha 1944. Vesmír. Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Titulní list (barevná kresba), ilustrace v textu (17 barevných kreseb), celostránkové ilustrace (y barevných kreseb), kartonážní vazba (barevná kresba, přisazené písmo), grafická úprava společně s Methodem Kalábem. 992
   • #1004 1945 - Táborský František: Podzimní. Báseň. Soukromý tisk k pátému výročí básníkovy smrti. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1945. Augustin Zdražil. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Náklad 50 číslovaných výtisků. Celostránková ilustrace (kresba). 1004
   • #1006 1945 - Úlitba Fr. R. Čebišovi k padesátým narozeninám i. 12. 1945. Sborník. Devatenáct autorů, sedm ilustrátorů. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1945. Jan Goldhammer. „Vinice" sv. 4. Tisk Průmyslová tiskárna, 8 °. Náklad 100 číslovaných výtisků na ručním papíře. Tisk č. 1 v původní vazbě Jana Kavana a Aloise Jirouta věnován Františku R. čebišovi v den jeho padesátin. Protititul (kamenorytina s podtiskem), celostránková ilustrace (kamenorytina spodtiskem). 1006
   • #1014 1946 - Celakovský František Ladislav: Slovanské národní písně. Redakce a doslov Karel Dvořák. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1946. Ladislav Kuncíř. „Dílo F. L. Celakov-ského" sv. 1. „Kuncířovy knihy" sv. 358. Tisk Průmyslová tiskárna, 8 °. Náklad 4000 výtisků. Obálka (barenvá kresba, přisazená písmo). 1014
   • #1015 1946 - ELK 1935—1945. Sborník k desátému výročí založení nakladatelství elk. Soukromý neprodejný tisk. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1946. Evropský literární klub. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Ukázky knižních ilustrací: z knihy J. K. Tyla „Rozina sebranec" (barevný dřevoryt), z knihy Williama Shakespeara „Sen noci svatojanské" (reprodukce litografie). 1015
   • #1026 1946 - Majerová Marie: Nespokojený králíček. Knížka pro děti. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1946. Josef Hokr. Tisk Průmyslová tiskárna, ofsetové ilustrace V. Neubert, 40. Kartonážní vazba (barevná kresba, přisazené písmo), protititul (barevná kresba), celostránkové ilustrace (8 barevných kreseb), iniciála (kresba). 1026
   • #1030 1946 - Novák Dr. František A. — Karel Svolinský: Rostliny, část první. Grafická úprava Me-thod Kaláb, 5. vydání. Praha 1946. Vesmír. „Naše příroda v obrazech" sv. 1. Tisk Průmyslová tiskárna, 8 °. Celostránkové ilustrace (158 barevných kreseb), vazba (s barevné kresby). 1030
   • #1056 1947 - Baar Jindřich Šimon: Poslední soud. Román. Příprava k vydání a doslov Vilém Bitnar. Obálka a titulní dvoustrana Alois Moravec. Grafická úprava Method Kaláb. 10. vydání. Praha 1947. Bohuslav Rupp. „Sebrané spisy J. Š. Baara" sv. 6. Tisk Průmyslová tiskárna, 8 °. Nakladatelská značka na patitulu (kresba), iniciály (12 kreseb), vazba na spisy J. š. Baara. 1056
   • #1060 1948 - Bezruč Petr: Novoroční pozdravy Petra Bezruce z let 1936—1948. Soukromý neprodejný tisk. Grafická úprava Method Kaláb. Prostějov 1947. Josef Glivický a inž. Vladimír Souček. Tisk Průmyslová tiskárna, 160. Náklad 300 výtisků na ručním papíře. Obálka: iniciály P. B. (dvoubarevná kresba), protititul: ještěr Petr Bezruč (kresba), viněty v textu (11 kreseb). 1060
   • #1088 1947 - Seifert Jaroslav: Výměna stráží na hradě. Báseň. Grafická úprava Method Kaláb. Novoroční tisk nakladatelství. Praha 1947. Naše vojsko. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Celostránková ilustrace (kresba). 1088
   • #1091 1947 - Salda František Xaver: Ze vzpomínek na dětství. Vydáno k desátému výročí smrti a osmdesátému výročí narození F. X. Saldy. Poznámky dr. Bohumír Lifka. Grafická úprava Method Kaláb. Prémie členům SČB. Praha 1947. Spolek českých bibliofilů. Tisk Průmyslová tiskárna, 4 °. Náklad 600 výtisků na holandu Pannekoek. Obálka (kreslená iniciála), protititul: portrét F. X. Saldy a jeho matky (litografie), iniciála-záhlaví (kresba), celostránkové ilustrace (6kreseb). 1091
   • #1093 1947 - Táborský František: Píseň o dívce ze Santa Cruz. Báseň. Vydáno k sedmému výročí smrti Františka Táborského. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1947. Augustin Zdražil. Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Náklad 50 číslovaných výtisků, podepsaných vydavatelem. Celostránková ilustrace (kresba). 1093
   • #1106 1948 - Baar Jindřich Simon: Holoubek. Kněžská idyla. Román. Příprava k vydání a doslov Vilém Bitnar. Obálka a titulní dvoustrana Alois Moravec. Grafická úprava Method Kaláb. 9. vydání. Praha 1948. Bohuslav Rupp. „Sebrané spisy J. S. Baara" sv. 13. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Náklad 10000 výtisků. Nakladatelská značka na patitulu (kresba), iniciály (23 kreseb), vazba na spisy J. Š. Baara. 1106
   • #1135 1948 - Sborník k stopadesátému výročí zveřejnění litografie a kamenotisku 1798—1948. Redakce Rudolf Řezníček a Jindra Vichnar. Lito-grafické přílohy: Max Švabinský, Václav Fiala, Emil Kotrba, Karel Múller, Jiří Trnka, Karel Svolinský. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1948. roh — Svaz zaměstnanců v průmyslu tiskárenském a knihařském — Kulturní komise — Sekce grafiků. Tisk Průmyslová tiskárna, přílohy různé tiskárny, 40. Náklad 2000 výtisků. Obálka (litografie), příloha: „Tanečnice" (barevná reprodukce akvarelu). 1135
   • #1138 1948 - Schwarz Dr. Rudolf: Motýli. Denní. Část první. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1948. Vesmír. „Naše příroda v obrazech" sv. 6. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Náklad 10 000 výtisků. Vazba (barevná kresba). 1138
   • #1158 1949 - Baar Jindřich Šimon: Osmačtyřicátníci. Román. Druhý díl Chodské trilogie. Příprava k vydání Vilém Bitnar. Obálka a protititul Alois Moravec. Grafická úprava Method Kaláb. 12. vydání. Praha 1949. Vyšehrad. „Sebrané spisy J. S. Baara" sv. 2. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Náklad 13 000 výtisků. Iniciály (13 kreseb), vazba na spisy J. Š. Baara. 1158
   • #1159 1949 - Baar Jindřich Simon: Paní Komisarka. Chodský obrázek z doby předbřeznové. První díl Chodské trilogie. Příprava k vydání a doslov Vilém Bitnar. Obálka a titulní dvoustrana Alois Moravec. Grafická úprava Method Kaláb. 15. vydání. Praha 1949. Vyšehrad. „Sebrané spisy J. Š. Baara" sv. 1. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Náklad 13 000 výtisků. Iniciály (15 kreseb), vazba na spisy J. Š. Baara. 1159
   • #1175 1949 - Schwarz Dr. Rudolf: Motýli. Denní, část druhá. Grafická úprava Method Kaláb. Obrazová část: kolektiv litografů Průmyslové tiskárny. Praha 1949. Vesmír. „Naše příroda v obrazech" sv. 7. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Náklad 15 000 výtisků. Vazba (barevná kresba). 1175
   • #1180 1950 - Baar Jindřich Simon: Lůsy. Román. Třetí díl Chodské trilogie. Příprava k vydání Vilém Bitnar, doslov František Teplý. Obálka a proti-titul Alois Moravec. Grafická úprava Method Kaláb. 11. vydání. Praha 1950. Vyšehrad. „Sebrané spisy J. Š. Baara" sv. 3. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Náklad 13 000 výtisků. Iniciály (11 kreseb), vazba na spisy J. Š. Baara. 1180
   • #1187 1950 - Hála Rudolf: Knihtiskař Method Kaláb. Příloha 12. ročníku, 2. svazku sborníku grafického umění Hollar, k pětašedesátinám Metho-da Kalába. Praha 1950. Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Tisk Orbis 3, závod Jiřího Dimitrova, 40. Titulní list (dřevoryt), iniciála-záhlaví (dřevoryt), koncovka (dřevoryt). 1187
   • #1200 1950 - Šrámek Fráňa: Lesy a partyzáni. Básně. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1950. československý spisovatel. „Zlatokvět" řada 2, svazek 6. Tisk Průmyslová tiskárna, 4 °. Náklad 250 číslovaných výtisků na marsovském papíře, podepsaných autorem a malířem. Obálka (kresba, psané písmo), protititul (kresba s podtiskem), titulní list (kreslená písmo), iniciála (kreslené písmo), celostránkové ilustrace (3 kresby s podtiskem), tiráž (kreslené písmo). 1200
   • #1217 1953 - Jirásek Alois: Poklad. Historický obraz z osmnáctého století. Doslov Zdeněk Nejedlý. Kresba na obálce, v titulu a záhlaví Vlastimil Rada. Grafická úprava Method Kaláb a Vlastimil Rada. 2. vydání. Praha 1953. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (publ. č. 8g). „Aloise Jiráska Odkaz národu" sv. 20. Tisk Práce, 8 °. Náklad 55 000 výtisků. Vazba. 1217
   • #1218 1953 - Jirásek Alois: Skály. Několik výjevů z dějin samoty. Doslov Zdeněk Nejedlý. Kresba na obálce a v titulu Vlastimil Rada, záhlaví Mikoláš Aleš. Grafická úprava Method Kaláb a Vlastimil Rada. 2. vydání souboru. Praha 1953. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (publ. č. 5). „Aloise Jiráska Odkaz národu" sv. 14. Tisk Práce 1, 8°. Náklad 55 000 výtisků. Vazba. 1218
   • #1219 1953 - Jirásek Alois: Temno. Historický obraz. Doslov Zdeněk Nejedlý. Kresba na obálce, v titulu a v záhlaví Adolf Kašpar. Grafická úprava Method Kaláb a Vlastimil Rada. 2. vydání souboru. Praha 1953. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (publ. č. 10). „Aloise Jiráska Odkaz národu" sv. 13. Tisk Práce, 8 °. Náklad 55 000 výtisků. Vazba. 1219
   • #1249 1955 - Spolek českých bibliofilů Methodu Kalábovi k sedmdesátým narozeninám. Vzpomínky, dopisy, přání, kresby a grafika. Příloha Zpráv českých bibliofilů č. 5. září 1955. Ilustrovalo pět malířů. Uspořádání Kamill Resler a Jaroslav Picka. Grafická úprava Karel Novák a Jan Vaniček. Praha 1955. Spolek českých bibliofilů — Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Tisk Pražské tiskárny, 8°. Obálka: monogram M. K. (kresba), titulní list: monogram M. K. (kresba), celostránková ilustrace (dřevoryt), koncovka (kresba). 1249
   • #1310 1960 - Zeman Josef: Dobrodružství veverky Zr-zečky. Příhody veverky. 4. vydání, 1. v Sndk. Praha 1960. Státní nakladatelství dětské knihy (publ. č. 1655). „Pro předškolní věk." Tisk Polygrafia 2, 40. Náklad 30 000 výtisků. Titulní list (barevná kresba), celostránkové ilustrace (ly barevných kreseb), ilustrace v textu (33 barevných kreseb), tiráž (barevná kresba), vazba (barevná kresba, dvoubarevné psané písmo), nakladatelská značka vzadu na vazbě (kresba); grafická úprava Karla Svolinského a Methoda Kalába převzata z předcházejících vydání. 1310
   • #1362 1962 - Zeman Josef: Suší das Eichhórnchen. (Dobrodružství veverky Zrzečky.) Dětská knížka. Překlad do němčiny Olga Šteinbachová. Praha 1962. Artia (publ. č. 1133). Tisk Artia, Printed in Czechoslovakia, 40. Titulní list (barevná kresba), ilustrace v textu (32 barevných kreseb), celostránkové ilustrace (17 barevných kreseb), vazba (2 barevné kresby, psané písmo) ; grafická úprava Karla Svolinského a Methoda Kalába převzata z předcházejících vydání. 1362
   • #1363 1962 - Zeman Josef: Suší das Eichhórnchen. (Dobrodružství veverky Zrzečky.) Dětská knížka. Překlad do němčiny Olga Šteinbachová. 2. vydání. Praha 1962. Artia (publ. č. 1407). Tisk Printed in Czechoslovakia, 40. Titulní list (barevná kresba), ilustrace v textu (32 barevných kreseb), celostránkové ilustrace (17 barevných kreseb), vazba (barevná kresba,psané písmo) ; grafická úprava Karla Svolinského a Methoda Kalába převzata z předcházejících vydání. 1363
   • #1364 1962 - Zeman Josef: The Adventures oř Sandy the Squirrel. (Dobrodružství veverky Zrzečky.) Dětská knížka. Překlad do angličtiny I. T. Havlů. Praha 1962. Artia (publ. č. 1157). Tisk Printed in Czechoslovakía, 40. Titulní list (barevná kresba), ilustrace v textu (32 barevných kreseb), celostránkové ilustrace (17 barevných kreseb), vazba (2 barevné kresby,psané písmo) ; grafická úprava Karla Svolinského a Methoda Kalába převzata z předcházejících vydání. 1364
   • #1383 1963 - Zeman Josef: Geesje Eekhoorn. (Dobrodružství veverky Zrzečky.) Dětská knížka. Překlad do holandštiny Hanny Michaelisová. Amsterdam 1963. C. P. J. van der Peet — Artia Praag (publ. č. 1406). Tisk Artia, Printed in Czechoslovakia, 40. Titulní list (barevná kresba), ilustrace v textu (31 barevných kreseb), celostránkové ilustrace (18 barevných kreseb), vazba (barevná kresba, psané písmo) ; grafická úprava Karla Svolinského a Methoda Kalába převzata z předcházejících vydání. 1383
   • #1397 1964 - Zeman Josef: Priključenija beločki ryžki. ! Dobrodružství veverky Zrzečky.) Dětská knížka. Překlad do ruštiny Tamara Saranová. Praha 1964. Artia (publ. č. 1502). Tisk Artia, (Polygrafia), Printed in Czechoslovakia, 40. Titulní list (barevná kresba), ilustrace v textu (32 barevných kreseb), celostránkové ilustrace (17 barevných kreseb), vazba (2 barevné kresby, psané písmo); grafická úprava Karla Svolinského a Methoda Kalába převzata z předcházejících vydání. 1397
   • #1421 1940 - Sabina Karel — Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta. Komická zpěvohra o třech jednáních. Libreto. Příprava k tisku a doslov dr. Miloslav Novotný. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1940. Vesmír. Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Obálka (barevná litografie), protititul (barevná litografie), celostránkové ilustrace (g barevných litografií), předsádky (s barevné litografie), kartonážní vazba (barevná litografie). 1421
   • #1446 1944 - Krásnohorská Eliška — Bedřich Smetana: Hubička. Prostonárodní opera o dvou jednáních. Soukromý tisk k padesátinám dr. Miloslava Novotného. Praha 1944. Vesmír (Method Kaláb). Tisk Průmyslová tiskárna, 8° dvoulist. Náklad 5 výtisků. Tiráž před titulem (kamenorytina), protititul (ka-menorytina). 1446
   • #1554 1925 - Vitrínka na krásné knihy, vazby a jiné hezké věci. Dvouměsíčník. List knižní kultury. Ročník 2 (1924—1925), číslo 6. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 20. dubna 1925. Arthur Novák. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Náklad 650 výtisků. Příloha, dvoulist; ukázka ilustrací, písma a grafické úpravy bibliofilského vydání Máchova „Máje", Průmyslová tiskárna 1925: dedikační strana (dřevoryt, písmo, grafická úprava), celostránková ilustrace (reprodukce dřevorytu), dvě textové stránky (písmo, grafická úprava). 1554
   • #1555 1926 - Vitrínka na krásné knihy, vazby a jiné hezké věci. Dvouměsíčník. List knižní kultury. Ročník 3 (1925—1926), číslo 3. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 9. prosince 1925. Arthur Novák. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Náklad 650 výtisků. Ukázka písma, poprvé použitého v bibliofilském tisku: K. H. Mácha „Máj", Průmyslová tiskárna 1925; str. 85 (písmo v původní velikosti). 1555
   • #1588 1928 - Vitrínka na krásné knihy, vazby a jiné hezké věci. Dvouměsíčník. List knižní kultury. Ročník 5 (1927—1928), číslo 5. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 28. dubna 1928. Arthur Novák. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Náklad 650 výtisků. Protititul z knihy Charlese Asselineau „Peklo milovníka knih", str. 184 (dřevoryt). 1588
   • #1596 1929 - Vitrínka na krásné knihy, vazby a jiné hezké věci. Dvouměsíčník. List knižní kultury, časopis Spolku českých bibliofilů. Ročník 7, číslo 2. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 20. prosince 1929. Arthur Novák a Spolek českých bibliofilů. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Ilustrace z knihy „Satiry o řemeslnících a konšelech nevěrných", str. 66—67 (s dřevoryty). 1596
   • #1619 1936 - Hollar. Sborník grafického umění. Ročník 12, svazek 1. Grafická úprava Method Kaláb, litografie na obálce Max Švabinský. Praha, duben 1936. Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Příloha: celostránková ilustrace z knihy Karla Hynka Máchy „Pout krkonošská" (litografie). 1619
   • #1628 1937 - Hollar. Sborník umění grafického. Ročník 13, svazek 1. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1937. Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Obálka (dřevoryt, písmo dřevorytem, přisazené číslice). 1628
   • #1629 1937 - Hollar. Sborník umění grafického. Ročník 13, svazek 2. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1937. Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Obálka (dřevoryt, písmo dřevorytem, přisazené číslice; obměna barvy). 1629
   • #1630 1937 - Hollar. Sborník umění grafického. Ročník 13, svazek 3. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1937. Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Obálka (dřevoryt, písmo dřevorytem, přisazené číslice; obměna barvy). 1630
   • #1631 1937 - Hollar. Sborník umění grafického. Ročník 13, svazek 4. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1937. Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Obálka (dřevoryt, písmo dřevorytem, přisazené číslice; obměna barvy). 1631
   • #1640 1938 - Hollar. Sborník umění grafického. Ročník 14, svazek 1. Grafická úprava Method Kaláb, reprodukce na obálce Max švabinský. Praha, leden 1938. Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Ukázka z tvorby ze log. členské výstavy SČUG Hollar: ilustrace z knihy Zikmunda Wintra „Rozina sebranec", str. 20—21 (2 dřevoryty), příloha: „Kytice", prémie Hollara na rok 1938, str. 45 (barevná litografie). 1640
   • #1644 1939 - Hollar. Sborník umění grafického. Ročník 15, svazek 1. Grafická úprava Method Kaláb, dvoubarevný dřevoryt na obálce Cyril Bouda. Praha 12. června 1939. Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Tisk Průmyslová tiskárna, 4°. Ukázka původní grafiky: „Kytice", prémie Hollara na rok 1938, str. 42 (reprodukce barevné litografie). 1644
   • #1645 1939 - Hollar. Sborník umění grafického. Ročník 15, svazek 4. Grafická úprava Method Kaláb, dvoubarevný dřevoryt na obálce Cyril Bouda. Praha 20. listopadu 1939. Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Ukázka z grafické tvorby: „Čtenářka", str. 180 (reprodukce dvoubarevné litografie), „Vzpomínka na Josefa Mánesa", str. 181 (uprodukce kamenorytiny). 1645
   • #1653 1940 - Hoixar. Sborník grafického umění. Ročník 16, svazek 2. Grafická úprava Method Kaláb, dřevoryt na obálce Emil Kotrba. Praha 29. října 1940. Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Ukázky grafické tvorby: „Inspirace", str. 48 (reprodukce kamenorytiny), ;J Vzpomínka na Josef a Mánesa", str. 49 (reprodukce litografie), „Mater dolorosa" z Nerudových Zpěvu pátečních, str. 55 (reprodukce dřevorytu). 1653
   • #1676 1942 - Hollar. Sborník grafického umění. Ročník 18, svazek 3. Grafická úprava Method Kaláb, dřevoryt na obálce Petr Dillinger. Praha 15. září 1942. Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Celostránková ilustrace z knihy „Legenda o svaté Kateřině", str. 81 (reprodukce dřevorytu s kamena-tiskem). 1676
   • #1677 1942 - Hollar. Sborník grafického umění. Ročník 18, svazek 4. Grafická úprava Method Kaláb, dřevoryt na obálce Petr Dillinger. Praha 15. června 1942. Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Tisk Průmyslová tiskárna, 4°. Příloha: Method Kaláb „Drobná grafika v uměleckém dřevorytu" — titulní list (dřevoryt), iniciála (dřevoryt), ilustrace v textu (dřevoryt). 1677
   • #1700 1945 - Československo. Měsíčník ministerstva informací. Ročník 1, číslo 1. Grafická úprava Me-thod Kaláb. Praha, listopad 1945. Ministerstvo informací. Tisk Orbis, 40. Celostránková ilustrace: „Apollo a Terpsichora", Z roku IQ44 (barevná reprodukce akvarelu). 1700
   • #1701 1945 - Československo. Měsíčník ministerstva informací. Ročník 1, číslo 2. Grafická úprava Me-thod Kaláb. Praha, prosinec 1945. Ministerstvo informací. Tisk Orbis, 40. Ukázky knižních ilustrací k článku Jaroslava Freye „Nová česká literatura pro mádež": str. 37 a 50 (2 kresby), celostránková ilustrace na str. 43 (reprodukce barevné kresby). 1701
   • #1712 1946 - Československo. Měsíčník ministerstva informací. Ročník 1, číslo 8. Grafická úprava Me-thod Kaláb. Praha, červen 1946. Ministerstvo informací. Tisk Orbis, 40. Obálka: taneční motiv (čtyřbarevná kresba, přisazené písmo). 1712
   • #1763 1948 - Czechoslovakia. The Monthly Czechoslo-vakia. „Contemporary Czech Literatuře". Zvláštní číslo měsíčníku „československo" v angličtině. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1948. Ministerstvo informací. Tisk Průmyslová tiskárna, 4°. Obálka: dčvče v kroji (barevná kresba), celostránkové ilustrace (6 kreseb), ilustrace v textu (14 kreseb). 1763
   • #1774 1948 - La Tchécoslovaquie vivante. Publié par le ministěre de 1'information. Zvláštní číslo měsíčníku „československo" ve francouzštině. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1948. Ministerstvo informací. Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Obálka: „Kytice" (barevná kresba), celostránkové ilustrace: dívky v krojích (2 reprodukce akvarelů). 1774
   • #1809 1949 - Československo. Státní representační měsíčník. Ročník 4, číslo 7. Obálka Ludvík Kuba, grafická úprava Method Kaláb. Praha 1949. Ministerstvo informací a osvěty. Tisk Svoboda, 40. Zadní strana obálky: celostránková ilustrace „Kytice" (barevná kresba). 1809
   • #1810 1949 - Československo. Státní representační měsíčník. Ročník 4, číslo 10. Vydáno k 125. výročí narození Bedřicha Smetany. Obálka František Kysela, grafická úprava Method Kaláb. Praha 1949. Ministerstvo informací a osvěty. Tisk Svoboda, 40. Příloha před str. 627: celostránková ilustrace, návrh kostýmu Mařenky z „Prodané nevěsty" (barevná kresba). 1810
   • #1827 1950 - Československo. Státní representační měsíčník. Ročník 5, číslo 2. Grafická úprava Method Kaláb. Praha, únor 1950. Ministerstvo informací a osvěty. Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Návrh na šátek, str. 92 (barevná kresba). 1827
   • #1828 1950 - Československo. Státní representační měsíčník. Ročník 5, číslo 5. Grafická úprava Method Kaláb. Praha, květen 1950. Ministerstvo informací a osvěty. Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Ukázka známkové tvorby: série „600 let Karlovy university", 2. strana obálky (reprodukce rytiny), série „Štefan Moyses" na str. 266—267 (reprodukce ocelorytiny, kresba tužkou), série „Sté výročí slovenského národního povstání" na str. 272—273 (reprodukce ocelorytiny, kresba tužkou), série „V. Ma-jakovskij" na str. 274—275 (reprodukce ocelorytiny, kresba tužkou), série „150. výročí narození A. S. Puškina" na str. 276—277 (reprodukce ocelorytiny, kresba tužkou), série „Dětem 1948" na str. 296 (2 reprodukce ocelorytin), série „600 let Karlovy university" na str. 2g7 (celostránková reprodukce ocelorytiny), série „Lidice 1942—1947" na str. 304—310 (celostránková reprodukce barevné kresby, reprodukce poštovní známky s kupónem, 2 kresby tužkou, reprodukce poštovní známky). 1828
   • #1829 1950 - Hollar. Sborník grafického umění. Ročník 22, svazek 2. Grafická úprava Method Kaláb, dřevoryt na obálce Václav Mašek. Praha, říjen 1950. Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Tisk Orbis 3, 40. Příloha: Rudolf Hála „Knihtiskař Method Kaláb". Titulní list (dřevoryt), záhlaví s iniciálou (dřevoryt), koncová ilustrace (dřevoryt). 1829
   • #1841 1951 - Hollar. Sborník grafického umění. Ročník 23, svazek 2. Grafická úprava Method Kaláb, dvoubarevný dřevoryt na obálce Cyril Bouda. Praha 1951. Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Tisk Orbis 3, 40. Celostránková ilustrace k libretu Karla Sabiny „Prodaná nevěsta", str. 67 (barevná litografie), celostránková ilustrace k básni „Slovo o pluku Igorové", str. 83 (barevná kresba). 1841
   • #1883 1954 - Hollar. Sborník grafického umění. Ročník 26, svazek 1. Grafická úprava Method Kaláb, dřevoryt na obálce Orest Dubay. Praha, duben 1954. Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Tisk Orbis 3, 4°. Ilustrace z knihy Jaroslava Vrchlického „Píšťala Panova", str. 46 (reprodukce kamenorytiny). 1883
   • #1884 1954 - Hollar. Sborník grafického umění. Ročník 26, svazek 2. Grafická úprava Method Kaláb, dřevoryt na obálce Orest Dubay. Praha, červen 1954. Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Tisk Orbis 3, 40. Ilustrace z knihy „český rok" k článku Františka Dvořáka „Výtvamictví a kniha", str. 83 (kolorovaná kresba). 1884
   • #1922 1956 - Hollar. Sborník grafického umění. Ročník 28, svazek 1. Grafická úprava Method Kaláb, dřevoryt na obálce Jaroslav Lukavský. Praha, duben 1956. Přípravný výbor Svazu československých výtvarných umělců. Tisk Orbis 3, 40. Ilustrace: portrét A. S. Puškina, str. 36 (kresba). 1922
   • #2083 1964 - Zprávy Spolku sběratelů a přátel ex libris v Praze. Přehled drobné užitkové grafiky. Ročník 1964, číslo 55. Praha, leden — únor 1964. Spolek přátel exlibris. Tisk Středočeské tiskárny, 8°. Příloha: knižní značka Methoda Kalába (dřevoryt). 2083
   • #2125 1928 - Menu. Vydáno k hostině českých bibliofilů, konané dne 3. listopadu 1928. Praha 1928. Method Kaláb. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Ilustrace (2 kresby). 2125
   • #2134 1936 - VÝSTAVA KNIŽNÍCH A TYPOGRAFICKÝCH PRACÍ Methoda Kalába. Katalog výstavy v Uměleckoprůmyslovém muzeu ve dnech 7. prosince ¦935 — '• ledna 1936. Předmluva Jan Rambousek. Praha 1935. Uměleckoprůmyslové muzeum Obchodní a živnostenské komory a Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Obálka (dřevoryt). 2134
   • # -
   • #2138 1937 - Horské rostliny. „Nový svazek populárních průvodců naší přírodou, třetí svazek sbírky „Naše příroda v obrazech", se 115 skvělými vyobrazeními našich nejkrásnějších horských rostlin, československých alpinek, právě vyšel." Nakladatelský prospekt. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1937. Vesmír. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. První strana (barevná kresba, přisazené písmo). 2138
   • #2150 1940 - Rostliny 2 jsou dalším nádherným svazkem sbírky „Naše příroda v obrazech", který právě vyšel. Nakladatelský prospekt. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1940. Vesmír. Tisk Průmyslová tiskárna, 8 °. První strana (barevná kresba, přisazené písmo). 2150
   • #2190 1946 - Vodehnal Pavel: Karel Svolinský. Soupis příležitostné a užitkové grafiky. Soukromý tisk k padesátinám umělce. Grafická úprava Me-thod Kaláb. Praha 1946. Pavel Vodehnal. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Náklad 200 výtisků. Protititul (dřevoryt), ilustrace v textu (2 dřevoryty). 2190
   • #2344 1928 - M. K. (Method Kaláb.) Knižní značka. Námět: kos, klovající do ležících liter M K. 1928. Rozměr 60x42 mm. Exlibris (dřevoryt). 2344
   • #2467 1943 - Jirsík dr; Josef— Karel Svolinský: Ptáci, část první. Úvod dr. A. Hořice. Grafická úprava Method Kaláb. 4. vydání. Praha 1943. Vesmír. „Naše příroda v obrazech" sv. 2. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Obálka (barevná kresba, přisazené písmo), celostránkové ilustrace (64 barevných kreseb), vazba (barevná kresba, táž jako na obálce). 2467
   • #2545 1928 - SONDERDRUCK AUS DEM GuTENB ERG-JaHR buch 1928. Zvláštní otisk z německého typografického sborníku Gutenberg-Jahrbuch 1928. Úvodní stať „Průmyslová tiskárna v Praze 1923—1927" a grafická úprava Method Kaláb. Ukázky knižních úprav: Zdeněk Guth, Method Kaláb, Karel Svolinský. 1928. Místo vydání, nakladatel a tisk neuveden, 4°. Ukázka ilustrací a grafických úprav knih, tištěných Průmyslovou tiskárnou: textová strana z Máchova „Máje", 1925 (návrh písma, grafická úprava), textová strana z knihy Františka Táborského „Veliký sněm ptačí", 192J (dvoubarevný dřevoryt, grafická úprava), protititul z knihy Charlese Asselineaua „Peklo milovníka knih", 1928 (dřevoryt), titulní list téže knihy (dřevoryt). 2545
   • #2546 1933 - SONDERABZUG AUS DEM GuTENB ERG-JaHR buch 1933. Zvláštní otisk z německého typografického sborníku Gutenberg-Jahrbuch 1933. Úvodní stať „české titulní listy z poslední doby" a grafická úprava Method Kaláb. Ukázky úprav titulních listů: Karel Dyrynk, Method Kaláb, Jan Konůpek, Karel Svolinský. 1933. Místo vydání, nakladatel a tisk neuveden, 40. Ukázky grafické úpravy titulních listů a dvoulistů: „Český bibliofil", 1931 (grafická úprava), Tereza Dubrovská „Černí a modří ptáci", 1928 (grafická úprava s reprodukcí mědirytiny), Stendhal „Kruté lásky", 1930 (grafická úprava s reprodukcí dřevorytu), „Písničky jarmareční", 1930 (grafická úprava s reprodukcí dvoubarevného dřevorytu), „Tři eddické písně", 1930 (grafická úprava s kreslenou iniciálou), Petr Bezruč „Putování Těšínském", 1931 (grafická úprava s reprodukcí dvoubarevného dřevorytu), Vojtěch Martínek „Romance o Ondrášovi", 1931 (grafická úprava s dvoubarevnou kresbou), „Pamětní list druhé schůzky moravských bibliofilů a exlibristů v Kroměříži", 1929 (grafická úprava s reprodukcí dřevorytu). 2546
  • #522 Kalina Otto (2)
   • #2476 1962 - Wheeler Eleanor: Lidice. Dokumentární studie, fotografie. V jazyce německém. Překlad z angličtiny do němčiny dr. Otto Kalina. Obálka a grafická úprava Milan Hegar. 2. definitivní vydání. Praha 1962. Orbis. Tisk Orbis, 8°. Ilustrace: poštovní známka k patnáctému výročí vyhlazení Lidic (zvětšená reprodukce poštovní známky). 2476
   • #2480 1963 - Wheeler Eleanor: Lidice. Dokumentární studie, fotografie. V jazyce německém. Překlad z angličtiny do němčiny dr. Otto Kalina. Obálka a grafická úprava Milan Hegar. 3. vydání. Praha 1963. Orbis. Tisk Orbis, 8°. Ilustrace: poštovní známka k patnáctému výročí vyhlazení Lidic (zvětšená reprodukce poštovní známky). 2480
  • #523 Kanclíř Čeněk (1)
   • #685 1937 - Kniha vzpomínek na Petra Bezruce a jeho dílo. Sborník k sedmdesátinám Petra Bezruce. Autoři: Jaroslav Šulc, Vojtěch Martínek, Zdeněk Bár, Milan Rusínský, Josef Pátá, čeněk Kanclíř, L. N. Zvěřina, J. L. Mikoláš, Bedřich Beneš Buchlovan, Břetislav Pračka, Petr Piš-tělka, Marie Glabazňová.^ Redakce Vilém Smidt. Praha 1937. Vilém Šmidt. „Soukromé tisky" sv. 4. Tisk Družstvo knihtiskárny, Hranice, 8°. Náklad 100 číslovaných výtisků na holandu Van Gelder a 300 nečíslovaných na dílovém papíře. Obálka (typografická), titulní list (dvoubarevná kresba), záhlaví (6 kreseb), grafická úprava. 685
  • #524 Kanyza Jaroslav (1)
   • #1261 1957 - Kanyza Jaroslav: Divné umění. Komenský o knihtisku. Olomouc 1957. Rudý koutek Středomoravských tiskáren. Tisk Středomoravské tiskárny, Olomouc, 4 °. Náklad 400 výtisků. Obálka (typografická), protititul: portrét J. Á, Komenského (kresba), titulní list (kresba), iniciály (2 kresby), koncová ilustrace (kresba), grafická úprava. 1261
  • #525 Kaplan Erich (2)
   • #2261 1962 - Patnácté Janáčkovo hudební Lašsko 1962. Program k zahájení Janáčkova hudebního Lašska dne 1. července 1962. Úvodní stať dr. Erich Kaplan. Frýdek-Místek 1962. Městská osvětová beseda. Tisk Moravské tiskařské závody 24, Frýdek-Místek, 8°. Obálka (dvoubarevná kresba, psané písmo). 2261
   • #2275 1964 - Sedmnácté Janáčkovo hudební Lašsko 1964. Program k zahájení Janáčkova hudebního Lašska dne 4. července 1964 a k oslavám sto-desátého výročí Janáčkova narození. Úvodní stať dr. Erich Kaplan. Frýdek-Místek 1964. Osvětová beseda. Tisk Moravské tiskařské závody 24, Frýdek-Místek, 8°. Obálka (dvoubarevná kresba štětcem, psané písmo). 2275
  • #526 Kapličky Josef (2)
   • #342 1929 - Picková-Saudková Gisa: Hovory s Otokarem Březinou. Obálka Josef Kapličky. Praha 1929. Spolek výtvarných umělců Mánes. „Knihy Mánesa" sv. 2. Tisk Družstvo knihtiskárny, Hranice, 8 °. Grafická úprava. 342
   • #1005 1945 - Tilschová Anna Maria: Návrat. Román. Doslov Albert Pražák. Grafická úprava Josef Kapličky. Praha 1945. Evropský literární klub. „ELK." Tisk Orbis, 8°. Obálka (kresba, přisazené písmo). 1005
  • #527 Kapr Jan (3)
   • #1471 1947 - Kapr Jan: Krystal. Cyklus písní pro tenor a klavír na slova Stanislava Hanuše. Praha 1947. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 975). Tisk Č. A. T. a Impressa, 4°. Obálka (dvoubarevná kresba, kreslené písmo), titulní list (kresba), grafická úprava. 1471
   • #1522 1956 - Kapr Jan: Milostné písně. Pro baryton a klavír. Texty Jan Pilař, Stěpan Ščipačev aj. Praha 1956. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (publ. č. 1597). Tisk Orbis 3, 40. Náklad 500 výtisků. Obálka (čtyřbarevná kresba, psané písmo). 1522
   • #2514 1962 - Hudební novinky. O nových hudebninách, knihách o hudbě a gramofonových deskách. Ročník 1962, číslo 5. Grafická úprava Jiří Kreuziger. Praha, září—říjen 1962. Státní hudební vydavatelství. Tisk Rudé právo, Brno, 40. Reprodukce obálek na hudebniny: Otakar O strčil ..Poupě", Jan Kapr „Krystal", Leoš Janáček „Moravské lidové písné pro klavír", str. 24 (3 barevné kresby, psané a kreslené písmo), Vítězslava Kaprálova „Sbohem a šáteček", str. 25 (kresba, přisazené písmo), Emil Axman „Kyticepísní českých", str. 25 (barevná kresba, přisazené písmo). 2514
  • #528 Kaprál Václav (1)
   • #1493 1950 - Kaprál Václav: Milodějné kvítí, Cyklus dvojzpěvů s klavírem na slova Zdeňka Spilky. Praha 1950. Hudební matice (publ. č. 1008). Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Obálka (dvoubarevná kresba, přisazené písmo). 1493
  • #529 Kaprálova Vítězslava (3)
   • #1178 1949 - Vítězslava Kaprálova. Studie a vzpomínky. Sborník. Uspořádání Přemysl Pražák. Přispívatelé: Přemysl Pražák, Otakar Šourek, Ludvík Kundera, Vítězslav Novák, Jan Čárek, Rudolf Firkušný, Jan Racek, Bohuslav Martinů, Jiří Mucha aj. Seznam skladeb. Obrazové přílohy. Praha 1949. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 1118). Tisk Č. A. T., 8°. Obálka: s použitím fotografie V. Kaprálové (kreslené písmo, kreslená viněta), grafická úprava, vazba. 1178
   • #1470 1947 - Kaprálova Vítězslava: Sbohem a šáteček. (Op. 14.) Pro sólový hlas s orchestrem na slova Vítězslava Nezvala. Úvod Přemysl Pražák. Zpěv a klavír. Praha 1947. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 970). Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Obálka (dvoubarevná kresba, přisazené písmo), grafická úprava. 1470
   • #2514 1962 - Hudební novinky. O nových hudebninách, knihách o hudbě a gramofonových deskách. Ročník 1962, číslo 5. Grafická úprava Jiří Kreuziger. Praha, září—říjen 1962. Státní hudební vydavatelství. Tisk Rudé právo, Brno, 40. Reprodukce obálek na hudebniny: Otakar O strčil ..Poupě", Jan Kapr „Krystal", Leoš Janáček „Moravské lidové písné pro klavír", str. 24 (3 barevné kresby, psané a kreslené písmo), Vítězslava Kaprálova „Sbohem a šáteček", str. 25 (kresba, přisazené písmo), Emil Axman „Kyticepísní českých", str. 25 (barevná kresba, přisazené písmo). 2514
  • #530 Karásek Jiří ze Lvovic (1)
   • #896 1941 - Soldan Fedor: Jiří Karásek ze Lvovic. Studie. Tisk k sedmdesátinám básníka 24. dubna 1941. Praha 1941. Prokop Toman ml. „Pro-tos" sv. 8. Tisk Družstevní knihtiskárna, Hranice, 8°. Náklad 200 výtisků, z toho 100 číslovaných na holandu Pannekoek, podepsaných autorem a výtvarníkem. Obálka (kresba), protititul (kresba), záhlaví (kresba), koncovka (kresba), grafická úprava. 896
  • #531 Karel Václav (5)
   • #807 1940 - Beneš Buchlovan Bedřich: Neblahý památník ANEB NEMALUJ PŘÍTELI ČERTA NA STĚNĚ. Ilustrace P. Dillinger, E. Frinta, M. Galanda, V. Karel, J. Konůpek, R. Kubíček, V. Mašek, A. Moravec, K. Svolinský, J. Zamazal. Grafická úprava B. Beneš Buchlovan. Uherské Hradiště 1940. Skupina moravských knihomilů. Tisk Karel Kryl, Kroměříž, 8 °. Náklad 96 výtisků. Ilustrace (kresba). 807
   • #1243 1955 - Pěvci slezských písní. Soubor třinácti básní Petra Bezruce. Uspořádání a příprava pro tisk Matouš Jurák. Úvodní báseň Jaroslav Seifert. Ilustrace Vincenc Beneš, Max Švabinský, Alois Schneiderka, Cyril Bouda, Václav Rabas, J. W. Mezerová, Vojtěch Sedláček, Jožka Baruch, Karel Svolinský, Bohumír Dvorský, Václav Karel, Stanislav Krátký, Martin Benka, Jan Zrzavý. Vydáno k osmdesátým osmým narozeninám básníkovým. Olomouc 1955. Oblastní výbor roh Svazu zaměstnanců železnic. Tisk ofsetem Moravská Grafia 02, Opava, 40. Náklad 800 číslovaných výtisků, podepsaných oběma básníky a všemi výtvarníky. Obálka (kresba, psané písmo), titulní list (kresba, psané písmo), báseň Jaroslava Seiferta (psané písmo), celostránková ilustrace k básni „Kalina II." (barevná kresba), obsah (psané písmo), tiráž (psané písmo), koncová viněta (kresba), grafická úprava. 1243
   • #1558 1926 - Literární rozhledy. Vánoční číslo měsíčníku Svazu knihkupců a nakladatelů československé republiky. Ročník 11, číslo 3. Ilustrace Mikoláš Aleš, Václav Karel aj. Praha> prosinec 1926. Svaz knihkupců a nakladatelů ČSR. Tisk dr. Eduard Grégr a syn, obálku česká grafická Unie, 40. Obálka dvoustranná (2 barevné kresby, kreslené písmo), ilustrace na str. 141 (kresba), titulek inzerátu na str. 128—129 (kreslené písmo), grafická úprava. 1558
   • #2496 1946 - Tempo. Hudební měsíčník. Ročník 18, dvojčíslo 4—5. Obálka Václav Karel. Praha, duben-květen 1946. Hudební matice Umělecké besedy. Tisk Práce, 4°. Ukázky operních výprav k článku Jana Rychlíka „Henry Purcell" : návrhy k jevištní výpravě Purcellovy opery „Dido a Aeneas", str. 125 a i2g (2 kresby). 2496
   • #2497 1947 - Tempo. Hudební měsíčník. Ročník 19, číslo 8. Obálka Václav Karel. Praha, květen—červen 1947. Hudební matice Umělecké besedy. Tisk Grafia, 40. Ukázky operních výprav a kostýmů k článku „Soudobá tvář českého operního divadla": Smetanova „Čertova stěna" 1942, str. 244 (jevištní výprava), Melhýblovy „Svatby" 1947, str. 244 (jevištní výprava), Smetanova „Prodaná nevěsta" 1943, str. 245 (návrh jevištní výpravy: reprodukce barevné kresby), Smetanovo „Tajemství" 1946, str. 245 (jevištní výprava), Smetanova „Hubička" (návrh jevištní výpravy: reprodukce barevné kresby), kostymní návrhy k Smetanové „Prodané nevěstě" 1943, str. 246—247 (3 reprodukce barevných kreseb). 2497
  • #532 Karlas Ota (6)
   • #1234 1954 - Sčipačev Stěpan: Básně. Výbor sestavil Ladislav Tunys. Překlad Ladislav Fikar, Jiří Honzík, Kamila Jiroudková, Břetislav Mencák, Marie Marčanová, Zdenka Niliusováj Jan Pilař, Michal Sedloň, Ivan Skála, Ivo Štuka. Jiří Taufer, Jiří Valja a Hana Vrbová. Autorovu předmluvu Kamila Jiroudková. Grafická úprava Otakar Karlas. Praha 1954. Naše vojsko (publ. č. 1121-211). „Knihovna vojáka" sv. 64. Tisk Naše vojsko, 8 °. Obálka (dvoubarevná kresba, psané písmo), protititul (kresba), titulní list (psané písmo), tiráž (kresba), vazba. 1234
   • #1288 1959 - Konopka Vladimír: Zde stávaly Lidice. Památník-dokument. 3. přepracované vydání. Praha 1959. Naše vojsko — Svaz protifašistických bojovníků (publ. č. 1997). „Dokumenty" Sv. 79. Tisk Naše vojsko, 4°. Náklad 10 000 výtisků. Obálka (tfíbarevná, kresba štětcem, kreslené a psané písmo), titulní dvoustrana (dvoubarevná kresba, psané písmo), záhlaví (10 kreseb, psané písmo), koncové ilustrace (3 kresby), ilustrace hlubotiskem (reprodukce poštovní známíy, reprodukce kresby), tiráž (psané písmo), grafická úprava za spolupráce Oty Karlase, vazba. 1288
   • #1958 1958 - Naše vojsko. Nakladatelský měsíčník. Ročník 1957, číslo 9. Grafická úprava Ota Karlas. Praha, září 1957. Naše vojsko. Tisk Naše vojsko, 8°. Obálka (kresba). 1958
   • #1959 1959 - Nový život. Měsíčník Svazu československých spisovatelů. Ročník 1957, číslo 8. Obálka Zdeněk Sklenář, grafická úprava Ota Karlas. Praha 15. srpna 1957. Svaz československých spisovatelů. Tisk Orbis 1, 8°. Celostránková ilustrace k básni Jana Pilaře „Píseň o Lauře", str. 804 (kresba). 1959
   • #1981 1958 - Naše vojsko. Nakladatelský měsíčník. Ročník 1958, číslo 1. Obálka a grafická úprava Ota Karlas. Praha, leden 1958. Naše vojsko. Tisk Naše vojsko, 8°. Záhlaví k článku „Slovo o práci krajských nakladatelství" na str. 20 (kresba). 1981
   • #1982 1958 - Naše vojsko. Nakladatelský měsíčník. Ročník 1958, číslo 5. Obálka a grafická úprava Ota Karlas. Praha, květen 1958. Naše vojsko. Tisk Naše vojsko, 8°. Ukázka knižní ilustrace, str. 91 (kresba). 1982
  • #533 Karlík Hanuš (1)
   • #229 1927 - Paměti Dr. Hanuše Karlíka. Vzpomínky. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1927. Ústřední spolek československého průmyslu cukrovarnického. Tisk Průmyslová tiskárna, 8 °. Tiskařská značka v tiráži (kresba). 229
  • #534 Karníkjan (2)
   • #269 1928 - Kochanowski Jan: Trény a frašky. Překlad a úvod Jan Karník. Praha 1928. česká akademie věd a umění — J. Otto. „Sborník světové poesie" sv. 156. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (typografická), grafická úprava. 269
   • #491 1931 - Wyspiaňski Stanislaw: Kazimír Velký. Báseň. Překlad Jan Karník. Praha 1931. Česká akademie věd a umění — J. Otto. „Sborník světové poesie" sv. 165. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (typografická), grafická úprava. 491
  • #535 Karol II, rumunský král (2)
   • #2323 1936 - Psací mapy. Tři ozdobné exempláře, zhotovené pro slavnostní příležitost návštěvy rumunského krále Karola na pražském Hradě. 1936. — Celokožená unikátní vazba Alois Jirout, Praha 1936. Reprodukováno: Světozor ze dne 5. listopadu 1936. Návrh vazby (celokůle, zelený marokén, zdobený barevnou mozaikou a zlacením). 2323
   • #2492 1936 - Světozor. Obrazový týdeník. Ročník 36, číslo 45. Praha 5. listopadu 1936. Dr. Pavel Altschul. Tisk Impressa, větší 40. Ukázka unikátní knihařské práce A. a L. Jirouto-vých: mapy na pracovní stůl rumunského krále Karo-la II., str. yj6 (návrh vazby: celokůze, zelený maro-kén, zdobený barevnou mozaikou a zlacením). 2492
  • #536 Kasprowicz Jan (1)
   • #534 1933 - Kasprowicz Jan, Zenon Przemycki, Stanislaw Rossowski, Antoni Lange: Polská moderní poesie. Výbor. Třetí část. Překlad František Kvapil. Praha 1933. česká akademie věd a umění. — J. Otto. „Sborník světové poesie" sv. 168. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (typografická), grafická úprava. 534
  • #537 Kašpar Adolf (37)
   • #112 1925 - Jirásek Alois: F. L. Věk. Díl první. Obraz z dob národního probuzení. Ilustrace Adolf Kašpar, vazba M. Jelínková, 3. vydání. Praha 1925. J. Otto. Tisk česká grafická Unie, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na ve-línu s podpisem autora a ilustrátora. Návrh celokožené vazby. 112
   • #113 1925 - Jirásek Alois: F. L. Věk. Díl druhý. Obraz z dob národního probuzení. Ilustrace Adolf Kašpar, vazba M.Jelínková. 3. vydání. Praha 1925. J. Otto. Tisk česká grafická Unie, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na velí-nu s podpisem autora a ilustrátora. Návrh celokožené vazby. 113
   • #114 1925 - Jirásek Alois: F. L. Věk. Díl třetí. Obraz z dob národního probuzení. Ilustrace Adolf Kašpar, vazba M. Jelínková. 3 vydání. Praha 1925. J. Otto. Tisk česká grafická Unie, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na velínu s podpisem autora a ilustrátora. Návrh celokožené vazby. 114
   • #115 1925 - Jirásek Alois: F. L. Věk. Díl čtvrtý. Obraz z dob národního probuzení. Ilustrace Adolf Kašpar, vazba M. Jelínková. 3. vydání. Praha 1925. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na velínu s podpisem autora a ilustrátora. Návrh celokožené vazby. 115
   • #116 1925 - Jirásek Alois: F. L. Věk. Díl pátý. Obraz z dob národního probuzení. Ilustrace Adolf Kašpar, vazba M. Jelínková. 3. vydání. Praha 1925. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na velínu s podpisem autora a ilustrátora. Návrh celokožené vazby. 116
   • #137 1926 - Jirásek Alois: Ballada z rokoka. Dávný příběh. Ilustrace Adolf Kašpar. Praha 1926. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Grafická úprava. 137
   • #138 1926 - Jirásek Alois: Temno. Historický obraz. Ilustrace Adolf Kašpar. 3. vydání. Praha 1926. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Vazba. 138
   • #139 1926 - Jirásek Alois: U nás. Nová kronika. Díl první: Úhor. Ilustrace Adolf Kašpar. 2. vydání. Praha 1926. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na velí-nu, podepsaných autorem a ilustrátorem. Grafická úprava, vazba. 139
   • #214 1927 - Jirásek Alois: U nás. Nová kronika. Díl druhý: Novina. Ilustrace Adolf Kašpar. 2. vydání. Praha 1927. J. Otto. Tisk česká grafická Unie, 8 °. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na ve-línu, podepsaných autorem a ilustrátorem. Graf tiká úprava, vazba. 214
   • #215 1927 - Jirásek Alois: U nás. Nová kronika. Díl třetí: Osetek. Ilustrace Adolf Kašpar. 2. vydání. Praha 1927. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na velínu, podepsaných autorem a ilustrátorem. Grafická úprava, vazba. 215
   • #216 1927 - Jirásek Alois: U nás. Nová kronika. Díl čtvrtý: Zeměžluč. Ilustrace Adolf Kašpar. 2. vydání. Praha 1927. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na velínu, podepsaných autorem a ilustrátorem. Grafická úprava, vazba. 216
   • #290 1928 - Vrba Jan: Chodsko. Próza. Přebal Adolf Kašpar. Praha 1928. J. Otto. „Sebrané spisy Jana Vrby" sv. 19. Tisk A. Wiesner, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na imitaci japanu. Obálka na spisy J. Vrby (typografická, kresba), grafická úprava, vazba. 290
   • #326 1929 - Jirásek Alois: Bratrstvo. Tři rapsodie. Díl první: Bitva u Lučence. Ilustrace Adolf Kašpar. Praha 1929. J. Otto. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na velínu. Obálka na brožované vydání, jiná než na sešitové (psané písmo). 326
   • #327 1929 - Jirásek Alois: Bratrstvo. Tři rapsodie. Díl první: Bitva u Lučence. Ilustrace Adolf Kašpar. Sešitové vydání. Praha 1929. J. Otto. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na velínu. Obálka na sešitové vydání (psanépísmo). 327
   • #387 1930 - Jirásek Alois: Bratrstvo. Tři rapsodie. Druhý díl: Maria. Ilustrace Adolf Kašpar. Praha 1930 - J. Otto. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na velínu. Obálka na brožované vydání, jiná než, na sešitové (psanépísmo), vazba. 387
   • #388 1930 - Jirásek Alois: Bratrstvo. Tři rapsodie. Druhý díl: Maria. Ilustrace Adolf Kašpar. Sešitové vydání. Praha 1930. J. Otto. Tisk Průmyslová tiskárna, 8 °. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na velínu. Obálka na sešitové vydání (psané písmo), vazba. 388
   • #456 1931 - Jirásek Alois: Bratrstvo. Tři rapsodie. Třetí díl: Žebráci. Ilustrace Adolf Kašpar. Praha 1931. J. Otto. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na velí-nu. Obálka na brožované vydání, jiná než na sešitové (psané písmo), vazba. 456
   • #457 1930 - Jirásek Alois: Bratrstvo. Tři rapsodie. Třetí díl: Žebráci. Ilustrace Adolf Kašpar. Sešitové vydání. Praha 1930.J. Otto. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na velínu. Obálka na sešitové vydání (psanépísmo). 457
   • #583 1935 - Táborský František: Adolf Kašpar, ilustrátor, malíř, grafik. Zamyšlení nad dílem Adolfa Kašpara. Ukázky z knižních prací. Olomouc 1935. R. Promberger. Tisk Lidové závody tiskařské a nakladatelské, Olomouc, barevné přílohy Průmyslová tiskárna, štočky Jan Štenc, 8°. Titulní list (psané písmo, tříbarevná kresba), věnování (psanépísmo), grafická úprava, vazba. 583
   • #604 1936 - Jirásek Alois: Bratrstvo. Tři rapsodie. Díl první: Bitva u Lučence. Ilustrace Adolf Kašpar. 13. vydání, 3. ilustrované. Praha 1936. Šolc a Šimáček. Tisk Pour a spol., Plzeň, 8°. Vazba. 604
   • #605 1936 - Jirásek Alois: Bratrstvo. Tři rapsodie. Díl druhý: Maria. Ilustrace Adolf Kašpar. 13. vydání, 3. ilustrované. Praha 1936. Šolc a Šimáček. Tisk Pour a spol., Plzeň, 8°. Vazba. 605
   • #606 1936 - Jirásek Alois: Bratrstvo. Tři rapsodie. Díl třetí: Žebráci. Ilustrace Adolf Kašpar. 13. vydání, 3. ilustrované. Praha 1936. Šolc a Šimáček. Tisk Pour a spol., Plzeň, 8°. Vazba. 606
   • #634 1936 - Táborský František: Karel Hynek Mácha po stu letech. Ilustrace: Mikoláš Aleš, František Bidlo, Cyril Bouda, Zdenka Braunerová, V. H. Brunner, Antonín Garais,Felix Jenewein, Adolf Kašpar, František Kobliha, Bohuslav Kroupa, Jan Konůpek, František Kysela, Václav Mašek, Viktor Polášek, Karel Svolinský, Max švabinský, Karel Tondl, Jan Zrzavý. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1936. Sdružení českých umělců grafiků Hollar. „Knihy Holla-ra" sv. 3. Tisk Průmyslová tiskárna, 4.°. Obálka (litografie, přisazené písmo), celostránkové ilustrace: ukázky z knihy K. H. Máchy „Pout krkonošská", 1936 (2 litografie) a z Máchova „Máje", 1925 (zmenšená reprodukce dřevorytu), ukázka písma a sazby z téhož (písmo, grafická úprava). 634
   • #681 1937 - Jirásek Alois: Temno. Historický obraz. Ilustrace Adolf Kašpar. 4. vydání. Praha 1937. Šolc a Simáček. Tisk Grafické závody Pour a spol., Plzeň, 8°. Vazba. 681
   • #702 1937 - Příručka Spolku českýchcbibliofilů v Praze 1937. Výňatek ze stanov SCB. Soupis publikací a členů SČB. Redakce dr. Bohumír Lifka a Josef Sonberg. Viněta na titulním listě Adolf Kašpar. 2. přepracované vydání. Praha 1937. Spolek českých bibliofilů. Tisk Orbis, 8°. Náklad 4oo výtisků. Obálka: viněta SČB (kresba). 702
   • #768 1939 - Jirásek Alois: F. L. Věk. Obraz z dob národního probuzení. První díl. Ilustrace Adolf Kašpar. 5. vydání. Praha 1939. Václav Petr. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Vazba. 768
   • #769 1939 - Jirásek Alois: F. L. Věk. Obraz z dob národního probuzení. Druhý díl. Ilustrace Adolf Kašpar. 5. vydání. Praha 1939. Václav Petr. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Vazba. 769
   • #770 1939 - Jirásek Alois: F. L. Věk. Obraz z dob národního probuzení. Třetí díl. Ilustrace Adolf Kašpar. 5. vydání. Praha 1939. Václav Petr. Tisk česká grafická Unie, 8°. Vazba. 770
   • #771 1939 - Jirásek Alois: F. L. Věk. Obraz z dob národního probuzení. Čtvrtý díl. Ilustrace Adolf Kašpar. 5. vydání. Praha 1939. Václav Petr. Tisk česká grafická Unie, 8°. Vazba. 771
   • #772 1939 - Jirásek Alois: F. L. Věk. Obraz z dob národního probuzení. Pátý díl. Ilustrace Adolf Kašpar. 5. vydání. Praha 1939. Václav Petr. Tisk česká grafická Unie, 8 °. Vazba. 772
   • #825 1940 - Jirásek Alois: Temno. Historický obraz. Ilustrace Adolf Kašpar. 5. vydání. Praha 1940. Šolc a Šimáček. Tisk Pour a spol., Plzeň, 8°. Vazba. 825
   • #1020 1946 - Jirásek Alois: Temno. Historický obraz. Ilustrace Adolf Kašpar. 6. vydání. Praha 1946. Šolc a Šimáček. Tisk Pour a spol., Plzeň, 8°. Obálka (kresba, přisazené písmo), vazba. 1020
   • #1047 1946 - Vrba Jan: Chodsko. Průvodce krajem, dějinami jeho lidu a komentář k Chodským rebeliím. Přebal Adolf Kašpar. 2. vydání. Praha 1946. česká grafická Unie. „Sebrané spisy Jana Vrby" sv. 19. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Obálka na spisy J. Vrby (typografická, kresba), grafická úprava, vazba. 1047
   • #1070 1947 - Jirásek Alois: Bratrstvo. Tři rapsodie. Díl první: Bitva u Lučence. Ilustrace Adolf Kašpar. 14. vydání, 4. ilustrované. Praha 1947. Šolc a Šimáček. Tisk Pour a spol., Plzeň, 8°. Vazba. 1070
   • #1071 1947 - Jirásek Alois: Bratrstvo. Tři rapsodie. Díl druhý: Maria. Ilustrace Adolf Kašpar. 14. vydání, 4. ilustrované. Praha 1947. Šolc a Šimáček. Tisk Pour a spol., Plzeň, 8 °. Vazba. 1071
   • #1118 1948 - Jirásek Alois: Bratrstvo. Tři rapsodie. Díl třetí: Žebráci. Ilustrace Adolf Kašpar. 14. vydání, 4. ilustrované. Praha 1948. Šolc a Ši-máček. Tisk Pour a spol., Plzeň, 8°. Náklad 14 000 výtisků. Vazba. 1118
   • #1219 1953 - Jirásek Alois: Temno. Historický obraz. Doslov Zdeněk Nejedlý. Kresba na obálce, v titulu a v záhlaví Adolf Kašpar. Grafická úprava Method Kaláb a Vlastimil Rada. 2. vydání souboru. Praha 1953. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (publ. č. 10). „Aloise Jiráska Odkaz národu" sv. 13. Tisk Práce, 8 °. Náklad 55 000 výtisků. Vazba. 1219
  • #538 Kateřina svatá (9)
   • #878 1941 - Legenda o svaté Kateřině. Staročeský text. Převod a studie Jan Vilikovský. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1941. Spolek českých bibliofilů. Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Náklad 320 výtisků na holandu. Obálka (dřevoryt), titulní dvoustrana (3 dřevoryty, litograficky tónované), iniciála (litograficky tónovaný dřevoryt), celostránkové ilustrace (4 dřevoryty jednobarevně litograficky tónované, 5 dřevorytů vícebarevné litograficky tónovaných), koncovka (dřevoryt), viněta v tiráži (dřevoryt). Též návrh celokožené vazby, viz oddíl Unikátní vazby. 878
   • #1674 1941 - Pestrý týden. Ústřední obrazový list Radosti ze života, týdeník. Ročník 16, číslo 22. Praha 31. května 1941. Radost ze života. Tisk V. Neu-bert a synové, větší 40. Ilustrace k článku „Legenda o svaté Kateřině" str. S—g: iniciála (kresba), ilustrace (4 reprodukce litogrqficky kolorovaných dřevorytů). 1674
   • #1676 1942 - Hollar. Sborník grafického umění. Ročník 18, svazek 3. Grafická úprava Method Kaláb, dřevoryt na obálce Petr Dillinger. Praha 15. září 1942. Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Celostránková ilustrace z knihy „Legenda o svaté Kateřině", str. 81 (reprodukce dřevorytu s kamena-tiskem). 1676
   • #1914 1955 - Za čtenářem. Měsíčník pro pracovníky s knihou. Ročník 2, číslo 7. Grafická úprava Alois Hodek. Praha 9. července 1955. Hlavní správa vydavatelstev, tiskáren a knižního obchodu — Orbis. Tisk Svoboda, 4°. Ukázka titulního dvoulistu z knihy „Legenda o svaté Kateřině", str. 104 (kresba). 1914
   • #2161 1943 - PŮVODNÍ GRAFIKA V KRÁSNÉ KNIZE. Katalog k výstavě v síni Hollara, prosinec 1943. Úvod Miloslav Novotný. Ukázky knižní grafiky: Cyril Bouda, Petr Dillinger, Ferdiš Duša, Václav Fiala, František Kobliha, Jan Konůpek, Václav Mašek, Oldřich Menhart, Vladimír Silovský, Antonín Strnadel, Karel Svolinský, Karel Stech, KarelŠtika. Praha 1943. Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Ukázka ilustrace z „Legendy o sv. Kateřině" (zmenšená reprodukce dřevorytu). 2161
   • #2326 1964 - Legenda o svaté Kateřině. Bibliofilské vydání, Spolek českých bibliofilů, 1941. — Celokožená unikátní vazba Alois Jirout, Praha 1941. Rozměr 29 x 20 cm. Vystaveno na výstavě „Knižní vazby Aloise a Ludmily Jiroutových z let 1930—1964" v pražském Kabinetu architektury a užitého umění, červen 1964. Reprodukováno: Tvar, ročník 15, číslo 9—10, str. 314, 1964. Návrh vazby (celokůle, přírodní marokén zdobený barevnou mozaikou, slepotiskem a zlacením; přídeští červený marokén s pergamenem, zdobený zlacením a temperou), pouzdro. 2326
   • #2329 1964 - Legenda o svaté Kateřině. Bibliofilské vydání, Spolek českých bibliofilů, 1941. — Celokožená unikátní vazba Alois Jirout, Praha 1943. Rozměr 29x21 cm. Vystaveno na výstavě „Knižní vazby Aloise a Ludmily Jiroutových z let 1930—1964" v pražském Kabinetu architektury a užitého umění, červen 1964. Reprodukováno: Tvar, ročník 15, číslo 9—10, str. 314, 1964. Návrh vazby (celokůže, oranžový marokén a přírodní teletina zdobená barevnou mozaikou, slepotiskem a zlacením; přídeítí z pergamenu se zlacenou kresbou). 2329
   • #2330 1951 - Legenda o svaté Kateřině. Bibliofilské vydání, Spolek českých bibliofilů, 1941. — Celokožená unikátní vazba Alois Jirout, Praha 1944. Rozměr 29 x 30 cm. Vystaveno na výstavě „Va-začské dílo A. L. Jirouta" v pražském Mánesu od 8. prosince 1950 do 15. ledna 1951, číslo katalogu 84. Návrh vazby (celokůie, růžový marokén zdobený barevnou mozaikou a zlacením; pfídeHí zelený marokén kombinovaný s pergamenem zdobený zlacením a temperou). 2330
   • #2522 1964 - Tvar. Časopis pro užité umění a průmyslové výtvarnictví. Ročník 15, dvojčíslo 9—10. Obálka Zdeněk Kirchner, grafická úprava Jan Kotík. Praha, prosinec 1964. Svaz československých výtvarných umělců. Tisk Polygrafia 3, větší 40. Ukázka unikátních vazeb v provedení A. a L. Jiroutových: „Legenda o svaté Kateřině", vazba z roku 1941, str. 314 (návrh vazby: celokůze, přírodní ma-rokén zdobený barevnou mozaikou, slepotiskem a zlacením; pouzdro), „Kresby Karla Svolinského", vazba z roku 1950, str. 314 (návrh vazby: celokůze, přírodní vepřovice zdobená barevnou mozaikou a slepotiskem ; pouzdro). 2522
  • #539 Katullus Gaius Valerius (1)
   • #335 1929 - Katullus Gaius Valerius: Znám jen lásku a zášť ... Výbor z veršů. Překlad a úvod dr. Rudolf Kuthan. Praha 1929. J. Otto. „Ottova světová knihovna" sv. 1816—1817. Tisk česká grafická Unie, 16 °. Ediční obálka (typografická), grafická úprava. 335
  • #540 Kavalírova Antonie (1)
   • #340 1929 - Paměti babičky Kavalírové. Rodinná kronika. Příprava k tisku Josef Jan Fric, účast Marie Gebauerová, Olga Zielecká, ^dr. František Pátá. Protititul (lept) Max Švabinský. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1929. Spolek českých bibliofilů. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Náklad 200 číslovaných výtisků na holandu Van Gelder. Obálka (dřevoryt), vineta na titulním listu (kresba), záhlaví s iniciálou (11 kreseb), koncovky (5 kreseb), příloha (kresba). 340
  • #541 Kavan Jan (1)
   • #1006 1945 - Úlitba Fr. R. Čebišovi k padesátým narozeninám i. 12. 1945. Sborník. Devatenáct autorů, sedm ilustrátorů. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1945. Jan Goldhammer. „Vinice" sv. 4. Tisk Průmyslová tiskárna, 8 °. Náklad 100 číslovaných výtisků na ručním papíře. Tisk č. 1 v původní vazbě Jana Kavana a Aloise Jirouta věnován Františku R. čebišovi v den jeho padesátin. Protititul (kamenorytina s podtiskem), celostránková ilustrace (kamenorytina spodtiskem). 1006
  • #542 Kearton Cherry (1)
   • #1119 1948 - Kearton Cherry: Ostrov pěti miliónů tučňáků. Cestopis s fotografiemi. Překlad Lída Špačková. Obálka Ivan Martin. Fotografie autor. Praha 1948. Symposion — Rudolf Škeřík. „Pestrá tvář světa" sv. 3. Tisk Cíl, 8°. Náklad 5000 výtisků. Ediční značka na obálce, v patitulu a v tiráži (kresba), vazba. 1119
  • #543 Kejzlar Radko (1)
   • #1329 1961 - Martinsonová Moa: Matka se vdává. Román. Překlad Ilka Koubelová. Doslov Radko Kejz-lar. Praha 1961. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (publ. č. 1361). „Klub čtenářů" sv. 148. Tisk Rudé právo, obálka ofsetem Polygrafia 3, 8°. Náklad 91 000 výtisků. Ediční obálka (kresba, psané písmo, dvoubarevný kresebný podtisk), název edice (psané písmo), patitul (psané písmo), nakladatelská značka (psané písmo), titulní list (dvoubarevný: kresba, psané písmo, jako na obálce), tiráž (kresba a psané písmo, jako na obálce), grafická úprava, ediční vazba. 1329
  • #544 KelíškováA. (1)
   • #2287 1966 - Mezinárodní výstava knižní grafiky a ilustrace. Katalog výstavy druhého bienále užité grafiky. Předmluva inž. Josef Grohman, úvodní stať Jiří Hlušička. Překlad do angličtiny, francouzštiny a němčiny M. Langrová, do ruštiny A. Kelíšková, do španělštiny H. Batuš-ková. Obálka a grafická úprava Jan Rajlich a Viktor Šafář, fotografie inž. Oldřich Staněk. Dům umění od 24. června do 20. září 1966. Brno 1966. Svaz československých výtvarných umělců. „Směr", edice katalogů Moravské galerie sv. 21. Tisk Grafia 01, Srno, barevné štočky Rudé právo, Brno, 8°. Náklad 1500 výtisků. Ilustrace k básni Františka Halase, č. kat. 1005 (kolorovaná kresba), reprodukce dvoulistu separátního tisku: William Shakespeare „Though yet of Hamlet...", školní dílna Vysoké školy uměleckoprůmyslové ig66 (reprodukce dřevorytu, grafická úprava). 2287
  • #545 Kelk C. J. (1)
   • #874 1941 - Kelk C. J.: Jan Steen, malíř šprýmů a radostného života. Román. Překlad Jaroslava Vobrubová-Koutecká. Praha 1941. Rudolf Skeřík. „Symposion" sv. 145. Tisk Českomoravský Kompas, hlubotisk J. Doležal, Červený Kostelec, 8°. Kromě vydání na antiku 200 číslovaných výtisků na simili japanu. Vazba (vineta). 874
  • #546 Keller Gottfried (1)
   • #1167 1949 - Keller Gottfried: Romeo a Julie na vsi. Povídka. Překlad Erik A. Saudek. Grafická úprava Oldřich Menhart. Praha 1949. Václav Pour. „Příběhy" sv. 13. Tisk Eduard Grégr, kameno-tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Náklad 600 výtisků, z toho 200 číslovaných na maršově, podepsaných ilustrátorem, se suchou pečetí vydavatele. Protititul (kamenorytina), celostránkové ilustrace (3 kamenorytiny), nakladatelská značka v titulu (kamenorytina). 1167
  • #548 Kepler Johannes (1)
   • #892 1941 - Saile Olaf: Posvátnější je pravda... Román Keplerova boje za pravdu v době temna. Překlad Jan Bedrna. Praha 1941. Rudolf Škeřík. „Symposion" sv. 144. Tisk Múller a spol., Turnov, 8 °. Kromě vydání na antiku 200 číslovaných výtisků na simili japanu. U výtisků na simili japanu protititul ruční heliogravura (tisk Mirro Pegrassi), u výtisků na antiku autotypic-ká reprodukce. Obálka (dvoubarevná kresba, přisazené písmo), titulní list (kresba), koncovka (kresba), grafická úprava, vazba (vineta). 892
  • #549 Ketzek František (1)
   • #823 1940 - Chvála Alois: Kniha o knize. Historie a technologie knihy. Obálka František Ketzek. Praha 1940. Grémium knihkupců a nakladatelů. „Knížky o knihách" sv. 2. Tisk Občanská knihtiskárna, 8 °. Celostránková ilustrace: ukázka z knihy Josefa Zemana „Příhody veverky tyzečky" (šestibarevná kresba). 823
  • #640 Kiihndeljan (4)
   • #614 1936 - Kůhndel Dr. Jan: Prostějovské portály. Studie. Soukromý tisk pro účastníky osmého sjezdu moravských knihomilů o letnicích 1936 v Prostějově. Prostějov 1936. Městská spořitelna. Tisk Václav Horák, Prostějov, 40. Náklad 180 číslovaných výtisků na holandu Pannekoek. Obálka (dřevoryt), titulní list (dřevoryt), ilustrace (4 dřevoryty), grafická úprava. 614
   • #687 1937 - Kuhndel Dr. Jan: Prostějov, srdce Hané. Příležitostný tisk. Prostějov 1937. Město Prostějov. Tisk Václav Horák, Prostějov, 8°. Náklad 300 číslovaných výtisků na holandu Pan-nekoek. Obálka (kresba), titulní list (kresba), grafická úprava. 687
   • #828 1940 - Kůhndel Dr. Jan: Dům u tří zajíců vypravuje. Soukromý tisk. Prostějov 1940. Richard Vařeka. „Edice kulturních zpráv" sv. 5. Tisk Václav Horák, Prostějov, 8°. Náklad 500 výtisků na křídovém papíře. Obálka (kresba), protititul (táž kresba), grafická úprava. 828
   • #876 1941 - Kúhndel Dr. Jan: Kronika jednoho rodu. Soukromý neprodejný tisk na paměť předků. Prostějov 1941. Arnošt Rolný. Tisk Václav Horák, Prostějov, litografie Průmyslová tiskárna, 4 °. Náklad 500 výtisků na holandu Panne-koek. Obálka (kresba, přisazené písmo), titulní dvoustrana (barevná fotolitografie), záhlaví (kresba), celostránkové ilustrace (4 fotolitografie s podtiskem, j barevných fotolitografií), grafická úprava. 876
  • #639 Kiihnjan (1)
   • #2162 1943 - Taneční provedení sborových skladeb. Program večera hudby a tance v Městském divadle na Vinohradech ve dnech 25. a 29. října 1943. Tančí Jarmila Jeřábkova se svou skupinou, zpívá Český pěvecký sbor, řízený Janem Kůhnem. Výtvarná spolupráce Karel Svolinský. Praha 1943. Městské divadlo na Vinohradech. Tisk neuveden, 16 ° skládačka. Titulní strana: taneční motiv (kresba). 2162
  • #550 Kintnerová Jiřina (1)
   • #1386 1964 - Hviezdoslav Pavol Országh: Lyra. Výbor z veršů. Redakce a ediční poznámka Viliam Turčány. Překlad Václav Růžička a Jiřina Kintnerová. Doslov Stanislav Šmatlák. Praha 1964. Státní nakladatelství krásné literatury a umění (publ. č. 1871). „Slovenská knihovna" sv. 12. Tisk Knihtisk 2, 8°. Náklad 1000 výtisků. Obálka tříbarevná (psané písmo), protititul (dvoubarevná kresba), celostránkové ilustrace (j dvoubarevných kreseb), vazba. 1386
  • #551 Kipling Rudyard (2)
   • #23 1924 - Kipling Rudyard: Kim. Román. Překlad Pavla Moudrá. Obálkové vydání. Praha 1924. J. Otto, 1903. „Anglická knihovna" řada 2, sv. 5. Tisk česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (typografická). 23
   • #24 1924 - Kipling Rudyard: Vybrané povídky. Prózy. Překlad Josef Bartoš. Obálkové vydání. Praha 1924. J. Otto, 1904. „Anglická knihovna" řada 2, sv. 11. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (typografická). 24
  • #552 Kirchner Zdeněk (1)
   • #2522 1964 - Tvar. Časopis pro užité umění a průmyslové výtvarnictví. Ročník 15, dvojčíslo 9—10. Obálka Zdeněk Kirchner, grafická úprava Jan Kotík. Praha, prosinec 1964. Svaz československých výtvarných umělců. Tisk Polygrafia 3, větší 40. Ukázka unikátních vazeb v provedení A. a L. Jiroutových: „Legenda o svaté Kateřině", vazba z roku 1941, str. 314 (návrh vazby: celokůze, přírodní ma-rokén zdobený barevnou mozaikou, slepotiskem a zlacením; pouzdro), „Kresby Karla Svolinského", vazba z roku 1950, str. 314 (návrh vazby: celokůze, přírodní vepřovice zdobená barevnou mozaikou a slepotiskem ; pouzdro). 2522
  • #553 Kizewetter A. A. (1)
   • #140 1926 - Kizevetter A. A.: Velikáni ruského divadla. Studie. Překlad Božena Holečková. Praha 1926. J. Otto. „Ottova světová knihovna" sv. 1633—1636. „Kulturní statky ruského národa" sv. 2. Tisk česká grafická Unie, 16°. Ediční obálka (typografická), grafická úprava. 140
  • #554 Klášterský Antonín (5)
   • #123 1925 - Shakespeare VVilliam: Zneuctění Lukrecie. Nářek milenčin. Vášnivý poutník. Příběhy ve verších. Překlad a úvod Antonín Klášterský. Praha 1925. česká akademie věd a umění — J. Otto. „Sborník světové poesie" sv. 148. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (typografická), grafická úprava. 123
   • #141 1926 - Klášterský Antonín: Chodský písně. Lidové písně z Chodska. Doslov autor. Praha 1926. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Mimo náklad 50 číslovaných výtisků na lepším papíře ve zvláštní vazbě. Obálka (čtyřbarevná kresba, kreslené písmo), na zadní straně nakladatelská značka, grafická úprava, návrh sazby, vazba. 141
   • #475 1931 - Shelley Percy Bysshe: Epipsychidion. Verše. Překlad Antonín Klášterský. Praha 1931. česká akademie věd a umění — J. Otto. „Sborník světové poesie" sv. 163. Tisk česká grafická Unie, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na ručním papíře v pergamenové vazbě. Ediční obálka (typografická), grafická úprava, vazba. 475
   • #1572 1927 - U Ottů. Měsíční literární zpravodaj. Ročník 1927, číslo 2. Praha, únor 1927. J. Otto. Tisk česká grafická Unie, 40. Ukázka knižní grafiky: obálka na knihu Antonína Klášterského „Chodský písně", str. 24 (kresba). 1572
   • #1606 1932 - Světozor. Literárně umělecký obrazový týdeník. Ročník 32, číslo 31. Redaktor Josef čapek. Praha 5. května 1932. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, větší 4°. Obálka a titulní list (grafická úprava), ukázka knižní obálky: Antonín Klášterský „Chodský písně"\ str. 246 (reprodukce barevné kresby). 1606
  • #555 Kles Petr (1)
   • #505 1932 - Kles Petr: Spisy veršem a prózou. Uspořádání Karel Sezima. Kladno 1932. Svatopluk Klír - F. J. Klír. „Zodiak" sv. 12. Tisk Družstvo knihtiskárny, Hranice, 40. Náklad 110 výtisků na holandu Van Gelder a 10 na Zan-dersu. Obálka (typografická), titulní list (typografický), tiráž (kresba), grafická úprava. 505
  • #556 Klicman Miloš (1)
   • #380 1930 - Druhá soutěž Spolku českých bibliofilů na třicet nejkrásnějších knih za rok 1929. Redakce Method Kaláb, Rudolf Hála. Úvod Jarmil Krecar. Obálka a výzdoba Jan Konůpek. Ukázky ilustrací a grafických úprav: Karel Dyrynk, Miloš Klicman, František Kobliha, Jan Konůpek, Zdeněk Kratochvíl, Václav Mašek, František Muzika, Karel Svolinský, Jaroslav Šváb, Max Švabinský. Grafická úprava Jan Konůpek a Method Kaláb. Praha 1930. Spolek českých bibliofilů. Tisk Průmyslová tiskárna, Státní tiskárna, Kryl a Scotti, Nový Jičín, 40. Náklad 222 výtisků na holandu Pan-nekoek. Přílohy, ukázky ilustrací (5 dřevorytu, 10 kreseb). 380
  • #557 Klicpera Václav Kliment (1)
   • #1997 1959 - Filatelie. Časopis československých filatelistů. Ročník 9, číslo 12. Praha 22. června 1959. Ministerstvo spojů — Orbis. Tisk Orbis, 40. Ukázka známkové tvorby: obálka prvního dne (kresba), návrhy na sérii „Fr. Benda 1709—1786" — „V. K. Klicpera 1792—1859" — „Petr Bezruč 1867—1958" (3 portrétní kresby, psané písmo). 1997
  • #558 Klika B. M. (5)
   • #1231 1954 - Seifert Jaroslav: Pozdrav do Frenštátu. Báseň, věnovaná B. M. Klikoví. Frenštát pod Radhoštěm 1954. Pavel Parma. Tisk ruční lis Jaroslav Picka, 8 °. Vstupní ilustrace (kresba). 1231
   • #1232 1954 - Seifert Jaroslav: Sklenice vína. Báseň. Příležitostný soukromý tisk B. M. Kliky. Praha 1954. Zátiší, Knihy srdce i ducha. „Lístky laská vce" sv. 6. Tisk neuveden, 16 °. Vstupní ilustrace (kresba), iniciála (kresba), grafická úprava. 1232
   • #1648 1939 - Živý tanec. List pro taneční kulturu. Ročník 1939, číslo 1—3. Redakce B. M. Klika a Jan Rey. Praha 1938. B. M. Klika - Zátiší, knihy srdce i ducha. Tisk Orbis, 8°. Ilustrace na str. 48: taneční motiv (kresba). 1648
   • #1812 1949 - Národní divadlo. List divadelní práce. Ročník 24, číslo 28. Uspořádání B. M. Klika. Praha 9. července 1949. Národní divadlo. Tisk československý Kompas, 8°. Obálka: Balet Národního divadla (kresba, přisazené písmo), ilustrace k básni Ladislava Stehlíka, str. 1 (kresba). 1812
   • #1856 1952 - Národní divadlo. List divadelní práce. Ročník 27, číslo 15. Uspořádání B. M. Klika. Praha, duben 1952. Národní divadlo. Tisk Orbis, 8°. Obálka: Balet Národního divadla (kresba, přisazené písmo), iniciála k básni Vincence Pauluse na str. 1 (kresba). 1856
  • #559 Klíma Jiří V. (1)
   • #813 1940 - Delius Rudolf von: Tanec a erotika. Myšlenky k vytváření ženiny osobnosti. Překlad Mářa Vavruchová a Jiří V. Klíma. Návrh obálky Mářa Vavruchová. Praha 1940. Občanská knihtiskárna. Tisk Občanská knihtiskárna, 8°. Obálka (kresba), protititul (táž kresba jako na obálce). 813
  • #560 Klímová-Fúgnerová Mirka (9)
   • #1285 1959 - Klímová-Fugnerová MUDr. Mirka: Naše dítě. Před narozením. V prvém roce. V letech předškolních. Ilustrace Zdenka Bílková, g. vydání, 4. v Szn (130 001—157 000). Praha 1959. Státní zdravotnické nakladatelství (publ. č. 59 713). Tisk Středočeské tiskárny, 8°. Náklad 27 000 výtisků. Obálka (dvoubarevná kresba, psané písmo), vazba. 1285
   • #1286 1959 - Klímová-Fugnerová MUDr. Mirka: Naše dítě. Před narozením. V prvém roce. V letech předškolních. Ilustrace Zdenka Bílková. (Dotisk) 9. vydání, 4 v. SZN (157001—186000). Praha 1959. Státní zdravotnické nakladatelství (publ. č. 59713). Tisk Středočeské tiskárny, 8°. Náklad 29.000 výtisků. Obálka (dvoubarevná kresba, psané písmo). vazba. 1286
   • #1287 1959 - Klímová-Fugnerová MUDr. Mirka: NÁŠ reb-jenok. (Naše dítě.) Před narozením. V prvém roce. V letech předškolních. Překlad do ruštiny L. P. Koněckij. Ilustrace Zdenka Bílková, 102 fotografií, 86 ilustrací. 1. vydání v ruštině. Praha 1959. Státní zdravotnické nakladatelství (publ. č. 59002). Tisk Knihtisk, 8°. Obálka (dvoubarevná kresba, psané písmo), vazba. 1287
   • #1303 1960 - Klímová-Fugnerová MUDr. Mirka: Naš re-bjenok. (Naše dítě.) Před narozením. V prvém roce. V letech předškolních. Překlad do ruštiny L. P. Koněckij. Ilustrace Zdenka Bílková. 102 fotografií, 86 ilustrací. 2. vydání v ruštině. Praha 1960. Státní zdravotnické nakladatelství (publ. č. 60 001). Tisk Knihtisk, 8°. Obálka (dvoubarevná kresba, psané písmo), vazba. 1303
   • #1304 1960 - Klímová-Fugnerová MUDr. Mirka: Naš re-bjenok (Naše dítě.) Před narozením. V prvém roce. V letech předškolních. Překlad do ruštiny L. P. Koněckij. Ilustrace Zdenka Bílková. 102 fotografií, 86 ilustrací. 3. vydání v ruštině. Praha 1960. Státní zdravotnické nakladatelství (publ. č. 60 005). Tisk Knihtisk, 8°. Obálka (dvoubarevná kresba, psané písmo), vazba. 1304
   • #1322 1961 - Klímová-Fugnerová MUDr. Mirka: NÁŠ Re-bjonok. (Naše dítě.) Před narozením. V prvém roce. V letech předškolních. Překlad do ruštiny L. P. Koněckij. Ilustrace Zdenka Bílková. 102 fotografií, 86 ilustrací. 4. vydání v ruštině. Praha 1961. Státní zdravotnické nakladatelství (publ. č. 61002). Tisk Knihtisk, 8°. Obálka (dvoubarevná kresba, psané písmo), vazba. 1322
   • #1345 1962 - Klímová-Fůgnerová MUDr. Mirka: Náš re-bjonok. (Naše dítě.) Před narozením. V prvém roce. V letech předškolních. Překlad do ruštiny L. P. Koněckij. Ilustrace Zdenka Bílková. 102 fotografií, 86 ilustrací. 5. vydání v ruštině. Státní zdravotnické nakladatelství (publ. č. 62008). Tisk Knihtisk, 8°. Obálka (dvoubarevná kresba, psané písmo), vazba. 1345
   • #1371 1963 - Klímová-Fůgnerová MUDr. Mirka: Naš re-bjonok. (Nasedíte.) Před narozením. V prvém roce. V letech předškolních. Překlad do ruštiny L. P. Koněckij. Ilustrace Zdenka Bílková. 102 fotografií, 86 ilustrací. 6. vydání v ruštině. Praha 1963. Státní zdravotnické nakladatelství (publ. č. 63008). Tisk Knihtisk, 8°. Obálka (dvoubarevná kresba, psané písmo), vazba. 1371
   • #1387 1964 - Klímová-Fúgnerová MUDr. Mirka: Naš re-bjenok. (Naše dítě.) Před narozením. V prvém roce. V letech předškolních. Překlad do ruštiny L. P. Koněckij. Ilustrace Zdenka Bílková. 102 fotografií, 86 ilustrací. 7. přepracované vydání v ruštině. Praha 1964. Státní zdravotnické nakladatelství (publ. č. 64005). Tisk Knihtisk, 8°. Obálka (dvoubarevná kresba, psané písmo), vazba. 1387
  • #561 Klinkovský Ruda (1)
   • #2405 1957 - Ruda Klinkovský. Knižní značka. Námět: dívka v závoji s kyticí. 1957. Rozměr i68x X 90 mm. Původně ilustrace z bibliofilského tisku — Jaroslav Seifert: Petru Bezručovi, Olomouc 1956; dodatečně seříznuto na menší formát a přiryto jméno. Exlibris (dřevoryt). 2405
  • #562 Klír Svatopluk (1)
   • #1942 1956 - Výtvarné umění, časopis Svazu československých výtvarných umělců. Ročník 6, číslo 8. Obálka a grafická úprava Zdeněk Sklenář. Praha 10. listopadu 1956. Svaz československých výtvarných umělců. Tisk Orbis 3, větší 40. Náklad 3100 výtisků. Protititul z knihy Paula Valéryho „Had", Svatopluk Klír igsg, str. 34.8 (reprodukce mědirytiny). 1942
  • #563 Kobliha František (5)
   • #275 1929 - První soutěž spolku českých bibliofilů v Praze na třicet nejkrásnějších knih za rok 1928. Soukromý tisk, výňatek z Českého bibliofila. Úvod a grafická úprava Rudolf Hála. Titulní list a iniciála Jan Konůpek. Ukázky ilustrací a grafických úprav: F. Kobliha, J. Konůpek, V. Mašek, K. Svolinský aj. Praha 1929. Alois Dyk, Rudolf Hála, Karel Mrázek, Josef Sonberg. Tisk Orbis, Průmyslová tiskárna, Státní tiskárna, 40. Náklad 150 výtisků na holandu Van Gelder. Přílohy: ukázky ilustrací a grafických úprav (4 dřevoryty, 2 kresby). 275
   • #380 1930 - Druhá soutěž Spolku českých bibliofilů na třicet nejkrásnějších knih za rok 1929. Redakce Method Kaláb, Rudolf Hála. Úvod Jarmil Krecar. Obálka a výzdoba Jan Konůpek. Ukázky ilustrací a grafických úprav: Karel Dyrynk, Miloš Klicman, František Kobliha, Jan Konůpek, Zdeněk Kratochvíl, Václav Mašek, František Muzika, Karel Svolinský, Jaroslav Šváb, Max Švabinský. Grafická úprava Jan Konůpek a Method Kaláb. Praha 1930. Spolek českých bibliofilů. Tisk Průmyslová tiskárna, Státní tiskárna, Kryl a Scotti, Nový Jičín, 40. Náklad 222 výtisků na holandu Pan-nekoek. Přílohy, ukázky ilustrací (5 dřevorytu, 10 kreseb). 380
   • #634 1936 - Táborský František: Karel Hynek Mácha po stu letech. Ilustrace: Mikoláš Aleš, František Bidlo, Cyril Bouda, Zdenka Braunerová, V. H. Brunner, Antonín Garais,Felix Jenewein, Adolf Kašpar, František Kobliha, Bohuslav Kroupa, Jan Konůpek, František Kysela, Václav Mašek, Viktor Polášek, Karel Svolinský, Max švabinský, Karel Tondl, Jan Zrzavý. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1936. Sdružení českých umělců grafiků Hollar. „Knihy Holla-ra" sv. 3. Tisk Průmyslová tiskárna, 4.°. Obálka (litografie, přisazené písmo), celostránkové ilustrace: ukázky z knihy K. H. Máchy „Pout krkonošská", 1936 (2 litografie) a z Máchova „Máje", 1925 (zmenšená reprodukce dřevorytu), ukázka písma a sazby z téhož (písmo, grafická úprava). 634
   • #920 1942 - Kaláb Method: Drobná grafika v uměleckém dřevorytu. Příloha sborníku Hollar, ročník 8., svazek 4. Dřevoryty: Jaroslav Benda, Cyril Bouda, Antonín Burka, Petr Dillinger, Ferdiš Duša, Václav Fiala, František Kobliha, Jan Konůpek, Václav Mašek, Antonín Majer, Alois Moravec, Oldřich Menhart, Karel Němec, Mario Stretti, Antonín Strnadel, Karel Svolinský, T. F. Simon, Karel Stech, Karel Štika. Praha 1942. Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Titulní list (dřevoryt), iniciála (dřevoryt), ilustrace v textu (dřevoryt). 920
   • #2161 1943 - PŮVODNÍ GRAFIKA V KRÁSNÉ KNIZE. Katalog k výstavě v síni Hollara, prosinec 1943. Úvod Miloslav Novotný. Ukázky knižní grafiky: Cyril Bouda, Petr Dillinger, Ferdiš Duša, Václav Fiala, František Kobliha, Jan Konůpek, Václav Mašek, Oldřich Menhart, Vladimír Silovský, Antonín Strnadel, Karel Svolinský, Karel Stech, KarelŠtika. Praha 1943. Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Ukázka ilustrace z „Legendy o sv. Kateřině" (zmenšená reprodukce dřevorytu). 2161
  • #564 Kobzáňjan (1)
   • #1428 1941 - Sušil František: Moravské národní písně s nápěvy do textu vřaděnými. Ilustrace, Mikoláš Aleš, Marie Vořechová-Vejvodová, Hanuš Schwaiger, František Hlavica, Karel Svolinský, Jan Kobzáň, Joza Uprka, Antonín Strnadel. 3. vydání. Praha 1941. čin. Tisk Grafia, přílohy V. Neubert a synové, 4 °. Ilustrace (kresba). 1428
  • #565 Kocourek Vítězslav (1)
   • #1311 1961 - Almanach klubu čtenářů — jaro i96i. Nakladatelský almanach pro členy Klubu čtenářů. Redakce Vítězslav Kocourek. Grafická úprava Václav Bláha. Praha 1961. Státní nakladatelství krásné literatury a umění. Tisk Svoboda 1, 8°. Ukázky knižních ilustrací k článku Jana Spurného „Národní umělec Karel Svolinský", str. 49—52 (1 reprodukce dřevorytu, z reprodukce barevných kreseb, 1 reprodukce knižní obálky). 1311
  • #567 Kodeda A. M. (1)
   • #1027 1946 - Nečas Jaroslav: Osikový list. Verše 1942 až 1945. Obálka A. M. Kodeda. Grafická úprava Josef Sonberg. Praha 1946. Rudolf Kmoch. „Armida" sv. 21. Tisk Státní tiskárna, 8°. Náklad 1100 výtisků. Protititul (kresba). 1027
  • #566 Kodeda Antonín (6)
   • #2001 1959 - Kultura 59. Týdeník pro kulturu a umění. Ročník 3, číslo 24. Grafická úprava Antonín Kodeda. Praha 18. června 1959. Orbis. Tisk Orbis 01, 2°. Titulní strana: „Dívka s dudkem" (kresba štětcem). 2001
   • #2023 1960 - Krásná literatura. O nových knihách Státního nakladatelství krásné literatury, hudby a umění. Ročník 1960, číslo 2. Grafická úprava Antonín Kodeda. Praha, březen—duben 1960. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění. Tisk Rudé právo, Brno, 8 °. Ilustrace z knihy „Český rok — Lima", str. 8—9 (2 barevné kresby). 2023
   • #2112 1966 - Kulturní tvorba. Týdeník Ústředního výboru KSČ pro politiku a kulturu. Ročník 4, číslo 48. Grafická úprava Antonín Kodeda. Praha 1. prosince 1966. Rudé právo. Tisk Rudé právo, 2°. Ukázka z výstavy v Olomouci: „Pozdrav Janáčkovi", str. 1 (reprodukce dřevorytu). 2112
   • #2176 1946 - Czechoslovakia is calling. (Československo volá). Pozdravný složený trojlist pro přátele v zahraničí, viz předešlé heslo. Mutace v angličtině. Grafická úprava Antonín Kodeda. Praha 1946. Spolek Typografia, vzdělávací ústředna československých typgrafů. Tisk Orbis, 40. Celostránkové ilustrace (3 kresby). 2176
   • #2177 1946 - Československo volá: Začínáme! Pozdravný složený trojlist pro přátele v zahraničí. Vydáno též v cizojazyčných mutacích: anglicky, francouzsky, rusky. Grafická úprava Antonín Kodeda. Praha 1946. Spolek Typografia, vzdělávací ústředna československých typografů. Tisk Orbis, 40. Celostránkové ilustrace (3 kresby). 2177
   • #2530 1967 - Kulturní tvorba. Týdeník UV KSČ pro politiku a kulturu. Ročník 5, číslo 9. Grafická úprava Antonín Kodeda. Praha 2. března 1967. Rudé právo, vydavatelství Ústředního výboru KSČ. Tisk Rudé právo, 2°. Titulní list (reprodukce dřevorytu), ilustrace na str. g (kresba). 2530
  • #568 Kohout Stanislav (14)
   • #809 1940 - Buckova Pearl Sydenstriker: Vlastenec. Román. Překlad Bohuslav Schulz. Doslov Jiří Pober. Grafická úprava Stanislav Kohout. Praha 1940. Evropský literární klub. „ELK." Tisk Jiří Jelen, Mělník, 8°. Obálka (dvoubarevná kresba, přisazené písmo), nakladatelská značka na obálce (dvoubarevná kresba), titulní list (kreslené písmo), vazba (kresba). 809
   • #815 1940 - Dickmann Max: Matka Amerika. Román. Překlad Jaroslav Dlouhý. Grafická jiprava Stanislav Kohout. Vazba Jindřich Štýrský. Praha 1940. Evropský literární klub. „ELK". Tisk Jiří Jelen, Mělník, 8 °. Obálka (dvoubarevná kresba, přisazené písmo), nakladatelská značka na obálce (dvoubarevná kresba), vazba (kresba). 815
   • #817 1940 - Fábera Miloslav: Neklidná hranice. Román. Doslov Jiří Pober. Grafická úprava Stanislav Kohout. Praha 1940. Evropský literární klub. „ELK". Tisk Jiří Jelen, Mělník, 8°. Obálka (dvoubarevná kresba, přisazené písmo), nakladatelská značka na obálce (dvoubarevná kresba), vazba (kresba). 817
   • #818 1940 - Fieldová Ráchel: To vše a ještě nebe. Román. Překlad a doslov Zdeněk Vančura. Grafická úprava Stanislav Kohout. Vazba Jindřich Štýrský (v tiráži mylně uveden K. Svolinský). Praha 1940. Evropský literární klub. „ELK". Tisk Jiří Jelen, Mělník, 8°. Obálka (dvoubarevná kresba, přisazené písmoj, nakladatelská značka na obálce (dvoubarevná kresba), vazba (kresba). 818
   • #820 1940 - Henriques Robert D. Q_.: Bez meče, bez štítu. Román. První díl. Překlad Vladimír Procházka. Grafická úprava Stanislav Kohout. Praha 1940. Evropský literární klub. „ELK". Tisk Polygrafia, Brno, 8°. Obálka (dvoubarevná kresba, přisazené písmo), nakladatelská značka na obálce (dvoubarevná kresba), titulní list (kresba), vazba (kresba). 820
   • #821 1940 - Henriques Robert D. G.: Bez meče, bez štítu. Román. Druhý díl. Překlad Vladimír Procházka. Poznámka Jiří Pober. Grafická úprava Stanislav Kohout. Praha 1940. Evropský literární klub. „ELK". Tisk Polygrafia, Brno, 8°. Obálka (dvoubarevná kresba, přisazené písmo), nakladatelská značka na obálce (dvoubarevná kresba), titulní list (kresba), vazba (kresba). 821
   • #826 1940 - Kórmendi Ferenc: Omyl. Román. Překlad a doslov Arno Kraus. Grafická úprava Stanislav Kohout. Praha 1940. Evropský literární klub. „ELK." Tisk Jiří Jelen, Mělník, 8°. Obálka (dvoubarevná kresba, přisazené písmo), nakladatelská značka na obálce (dvoubarevná kresba), vazba (kresba). 826
   • #829 1940 - Kytlicová Pavla: Rodiče a děti. Román. Doslov Jakub Deml. Grafická úprava Stanislav Kohout. Vazba Jindřich Štýrský. Praha 1940. Evropský literární klub. „ELK." Tisk Jiří Jelen, Mělník, 8°. Obálka (dvoubarevná kresba, přisazené písmo), nakladatelská značka na obálce (dvoubarevná kresba), titulní list (kresba), vazba (kresba). 829
   • #830 1940 - Kytlicová Pavla: Rodiče a děti. Román. První díl. Doslov Jakub Deml. Grafická úprava. Stanislav Kohout. Vazba Jindřich Štýrský. Praha 1940. Evropský literární klub. „ELK." Tisk Jiří Jelen, Mělník, 8°. Obálka (dvoubarevná kresba, přisazené písmo), nakladatelská značka na obálce (dvoubarevná kresba), titulní list (kresba), vazba (kresba). 830
   • #831 1940 - Lokken Thomas Olesen: Vítězství Klavse Bjerga. Obrázky z šedých jutských dun. Překlad Jiřina Vrtišová. Grafická úprava Stanislav Kohout. Vazba Jindřich Štýrský. Praha 1940. Evropský literární klub. „ELK". Tisk Jiří Jelen, Mělník, 8°. Obálka (dvoubarevná kresba, přisazené písmo), nakladatelská značka na obálce (dvoubarevná kresba), vazba (kresba). 831
   • #841 1940 - Prokosch Frederic: Sedm uprchlíků. Román. Překlad Jaroslava Michálková-Weyrová. Grafická úprava Stanislav Kohout. Vazba Jindřich Štýrský. Praha 1940. Evropský literární klub. „ELK". Tisk Jiří Jelen, Mělník, 8°. Obálka (dvoubarevná kresba, přisazené písmo), nakladatelská značka na obálce (dvoubarevná kresba), titulní list (kresba), vazba (kresba). 841
   • #851 1940 - Ulitz Arnold: Londýnský kejklíř. Román. Překlad Jitka a Bedřich Fučíkovi. Grafická úprava Stanislav Kohout. Praha 1940. Evropský literární klub. „ELK." Tisk Jiří Jelen, Mělník, 8°. Obálka (dvoubarevná kresba, přisazené písmo), nakladatelská značka na obálce (dvoubarevná kresba), vazba (kresba). 851
   • #877 1941 - Kytlicová Pavla: Rodiče a děti. Román. Druhý díl. Grafická úprava Stanislav Kohout. Vazba Jindřich Štýrský. Praha 1941. Evropský literární klub. „ELK." Tisk Jiří Jelen, Mělník, 8°. Obálka (dvoubarevná kresba, přisazené písmo), nakladatelská značka na obálce (dvoubarevná kresba), titulní list (kresba), vazba (kresba). 877
   • #1000 1945 - Sayersová Dorothy L.: Pět nepravých stop. Detektivní román. Překlad Vladimír Procházka. Grafická úprava Stanislav Kohout. Praha 1945. Evropský literární klub. „ELK." Tisk Jiří Jelen, Mělník (1940—1945), 8°. Obálka (dvoubarevná kresba, přisazené písmo), nakladatelská značka na obálce (dvoubarevná kresba), titulní list (kresba), vazba (kresba) nerealizována. 1000
  • #569 Kochanowski Jan (1)
   • #269 1928 - Kochanowski Jan: Trény a frašky. Překlad a úvod Jan Karník. Praha 1928. česká akademie věd a umění — J. Otto. „Sborník světové poesie" sv. 156. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (typografická), grafická úprava. 269
  • #570 Kolářová Kateřina (2)
   • #1447 1944 - Smetana Bedřich: Bagatelles et impromptus. (Z roku 1844.) Pro klavír na dvě ruce. Revize prof. Vilém Kurz. Úvod František Bartoš. Praha 1944. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 702). Tisk Č. A. T., 40. Obálka s použitím podobizny Kateřiny Kolářové (kresba, přisazené písmo). 1447
   • #1486 1949 - Smetana Bedřich: Bagatelles et impromptus. (Z roku 1844.) Klavír pro dvě ruce. Revize a úvod František Bartoš. Vydáno v jubilejním Smetanovském roce. 5. vydání. Praha 1949. Hudební matice Umělecké besedy (publ.č. 702). Tisk Impressa, 40. Obálka s pouiitím podobizny Kateřiny Kolářové (kresba, přisazené písmo). 1486
  • #571 Kollárjan (3)
   • #618 1937 - Masaryk Tomáš Garrigue: Tři projevy z let devadesátých o slovanské vzájemnosti a o Janu Kollárovi. Soukromý tisk nakladatelství k novému roku 1937. Praha 1936. čin. Tisk Orbis, 8 °. Náklad 150 číslovaných výtisků na holandu Pannekoek, 600 výtisků na ofsetu. Obálka (typografická), protititul: portrét Jana Kol-lára (kresba), vstupní viněta (kresba), grafická úprava. 618
   • #1207 1952 - Kollár Ján: Vlastenec. Básně. Úvod dr. Ka-rol Rosenbaum. Martin 1952. Matica slovenská. „Hviezdoslavova knižnica" sv. 7. Tisk Stredoslovenské tlačiarne, Martin, 8°. Náklad 50 000 výtisků. Protititul: portrét Jána Kollára (dvoubarevná kresba). 1207
   • #1847 1952 - Filatelie. časopis československých filatelistů. Ročník 2, číslo 1—2. Praha, duben 1952. Práce. Tisk Práce 6, 8°. Titulní strana: návrh na pamětní známku „Ján Kollár 1852—ig$2" (kresba), ukázka známkové tvorby: „Ladislav Zápotocký 1852-^52", str. 3 (reprodukce poštovní známky), „Ján Kollár 1852 — igj2", str. 5 (reprodukce poštovní známky), návrh na známku „Dr. Emil Holub", str. 5 (kresba), návrh na známku „Ján Kollár 1852-^52", str. 5 (kresba štětcem). 1847
  • #572 Kolman Karel (4)
   • #74 1924 - Twain Mark: Cesty Toma Sawyera. Humoristický román. Překlad Karel Kolman. Obálkové vydání. Praha 1924. J. Otto, 1901. „Anglická knihovna" řada 1, sv. 6. Tisk Česká grafická Unie, 8 °. Ediční obálka (typografická). 74
   • #75 1924 - Twain Mark: Dobrodružství Frantíka Finna, kamaráda Toma Sawyera. První díl. Humoristický román. Překlad Karel Kolman. Obálkové vydání. Praha 1924. J. Otto, 1900. „Anglická knihovna" řada 1, sv. 5. Tisk Česká grafická Unie, 8 °. Ediční obálka (typografická), 75
   • #76 1924 - Twain Mark: Dobrodružství Frantíka Finna, kamaráda Toma Sawyera. Druhý díl. Humoristický román. Překlad Karel Kolman. Obálkové vydání. Praha 1924. J. Otto, 1900. „Anglická knihovna" řada 1, sv. 5. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (typografická). 76
   • #77 1924 - Twain Mark: Dobrodružství Toma Sawyera. Humoristický román. Překlad Karel Kolman. Obálkové vydání. Praha 1924. J. Otto, 1900. „Anglická knihovna" řada 1, sv. 4. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (typografická). 77
  • #573 Komenský Jan Ámos (4)
   • #753 1938 - Táborský František: Jitřní. Báseň z knihy „Hrdinné touhy". Vydáno k 15. lednu 1938 na počest autora, prvního předsedy SCB. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1938. Spolek českých bibliofilů. Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Náklad 130 číslovaných výtisků na holandu Pannekoek. Obálka dvoustranná (litografie), protititul (barevná litografie), titulní list (barevná litografie), ilustrace-dvoustrany (2 barevné litografie), celostránková ilustrace (barevná litografie), iniciála (kresba). Též návrh na celokoženou vazbu, viz oddíl Unikátní vazby. 753
   • #1261 1957 - Kanyza Jaroslav: Divné umění. Komenský o knihtisku. Olomouc 1957. Rudý koutek Středomoravských tiskáren. Tisk Středomoravské tiskárny, Olomouc, 4 °. Náklad 400 výtisků. Obálka (typografická), protititul: portrét J. Á, Komenského (kresba), titulní list (kresba), iniciály (2 kresby), koncová ilustrace (kresba), grafická úprava. 1261
   • #1441 1943 - Vycpálek Ladislav: České reqjjiem (Smrt a spasení). Na náboženské texty pro sbory, sóla a orchestr. Textová knížka. Grafická úprava Jindra Vichnar. Praha 1943. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 772). Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Protititul, otištěný již v Komenského „Kšaftu umírající matky Jednoty bratrské", 1938 (zmenšená reprodukce dřevorytu). 1441
   • #1683 1942 - Panorama. Literární měsíčník vydavatelstva Družstevní práce. Ročník 20, číslo 2. Praha, březen 1942. Družstevní práce (publ. č. 673). Tisk Grafia, 40. Obálka a grafická úprava — viz výše, ilustrace: portrét J. Á. Komenského, str. 21 (kresba perem a štětcem). 1683
  • #574 Koněckij L. P. (7)
   • #1287 1959 - Klímová-Fugnerová MUDr. Mirka: NÁŠ reb-jenok. (Naše dítě.) Před narozením. V prvém roce. V letech předškolních. Překlad do ruštiny L. P. Koněckij. Ilustrace Zdenka Bílková, 102 fotografií, 86 ilustrací. 1. vydání v ruštině. Praha 1959. Státní zdravotnické nakladatelství (publ. č. 59002). Tisk Knihtisk, 8°. Obálka (dvoubarevná kresba, psané písmo), vazba. 1287
   • #1303 1960 - Klímová-Fugnerová MUDr. Mirka: Naš re-bjenok. (Naše dítě.) Před narozením. V prvém roce. V letech předškolních. Překlad do ruštiny L. P. Koněckij. Ilustrace Zdenka Bílková. 102 fotografií, 86 ilustrací. 2. vydání v ruštině. Praha 1960. Státní zdravotnické nakladatelství (publ. č. 60 001). Tisk Knihtisk, 8°. Obálka (dvoubarevná kresba, psané písmo), vazba. 1303
   • #1304 1960 - Klímová-Fugnerová MUDr. Mirka: Naš re-bjenok (Naše dítě.) Před narozením. V prvém roce. V letech předškolních. Překlad do ruštiny L. P. Koněckij. Ilustrace Zdenka Bílková. 102 fotografií, 86 ilustrací. 3. vydání v ruštině. Praha 1960. Státní zdravotnické nakladatelství (publ. č. 60 005). Tisk Knihtisk, 8°. Obálka (dvoubarevná kresba, psané písmo), vazba. 1304
   • #1322 1961 - Klímová-Fugnerová MUDr. Mirka: NÁŠ Re-bjonok. (Naše dítě.) Před narozením. V prvém roce. V letech předškolních. Překlad do ruštiny L. P. Koněckij. Ilustrace Zdenka Bílková. 102 fotografií, 86 ilustrací. 4. vydání v ruštině. Praha 1961. Státní zdravotnické nakladatelství (publ. č. 61002). Tisk Knihtisk, 8°. Obálka (dvoubarevná kresba, psané písmo), vazba. 1322
   • #1345 1962 - Klímová-Fůgnerová MUDr. Mirka: Náš re-bjonok. (Naše dítě.) Před narozením. V prvém roce. V letech předškolních. Překlad do ruštiny L. P. Koněckij. Ilustrace Zdenka Bílková. 102 fotografií, 86 ilustrací. 5. vydání v ruštině. Státní zdravotnické nakladatelství (publ. č. 62008). Tisk Knihtisk, 8°. Obálka (dvoubarevná kresba, psané písmo), vazba. 1345
   • #1371 1963 - Klímová-Fůgnerová MUDr. Mirka: Naš re-bjonok. (Nasedíte.) Před narozením. V prvém roce. V letech předškolních. Překlad do ruštiny L. P. Koněckij. Ilustrace Zdenka Bílková. 102 fotografií, 86 ilustrací. 6. vydání v ruštině. Praha 1963. Státní zdravotnické nakladatelství (publ. č. 63008). Tisk Knihtisk, 8°. Obálka (dvoubarevná kresba, psané písmo), vazba. 1371
   • #1387 1964 - Klímová-Fúgnerová MUDr. Mirka: Naš re-bjenok. (Naše dítě.) Před narozením. V prvém roce. V letech předškolních. Překlad do ruštiny L. P. Koněckij. Ilustrace Zdenka Bílková. 102 fotografií, 86 ilustrací. 7. přepracované vydání v ruštině. Praha 1964. Státní zdravotnické nakladatelství (publ. č. 64005). Tisk Knihtisk, 8°. Obálka (dvoubarevná kresba, psané písmo), vazba. 1387
  • #575 Konopka Vladimír (1)
   • #1288 1959 - Konopka Vladimír: Zde stávaly Lidice. Památník-dokument. 3. přepracované vydání. Praha 1959. Naše vojsko — Svaz protifašistických bojovníků (publ. č. 1997). „Dokumenty" Sv. 79. Tisk Naše vojsko, 4°. Náklad 10 000 výtisků. Obálka (tfíbarevná, kresba štětcem, kreslené a psané písmo), titulní dvoustrana (dvoubarevná kresba, psané písmo), záhlaví (10 kreseb, psané písmo), koncové ilustrace (3 kresby), ilustrace hlubotiskem (reprodukce poštovní známíy, reprodukce kresby), tiráž (psané písmo), grafická úprava za spolupráce Oty Karlase, vazba. 1288
  • #576 Konrád Karel (1)
   • #1190 1950 - Konrád Karel: Rozchod. Román. 6. vydání, 1. v DP. Praha 1950. Družstevní práce (publ. č. 766). „Živé knihy" sv. 260. Tisk Mladá fronta, 8°. Náklad 20000 výtisků. Ediční obálka a značka edice (dvoubarevné psané písmo), ediční vazba. 1190
  • #577 Konůpek Jan (12)
   • #275 1929 - První soutěž spolku českých bibliofilů v Praze na třicet nejkrásnějších knih za rok 1928. Soukromý tisk, výňatek z Českého bibliofila. Úvod a grafická úprava Rudolf Hála. Titulní list a iniciála Jan Konůpek. Ukázky ilustrací a grafických úprav: F. Kobliha, J. Konůpek, V. Mašek, K. Svolinský aj. Praha 1929. Alois Dyk, Rudolf Hála, Karel Mrázek, Josef Sonberg. Tisk Orbis, Průmyslová tiskárna, Státní tiskárna, 40. Náklad 150 výtisků na holandu Van Gelder. Přílohy: ukázky ilustrací a grafických úprav (4 dřevoryty, 2 kresby). 275
   • #323 1929 - Hofřneister Rudolf Richard: Pravěk Čech. Třetí díl. Ilustrace Jan Konůpek. Praha 1929. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, 8 °. Titulní list (typografický), vazba. 323
   • #380 1930 - Druhá soutěž Spolku českých bibliofilů na třicet nejkrásnějších knih za rok 1929. Redakce Method Kaláb, Rudolf Hála. Úvod Jarmil Krecar. Obálka a výzdoba Jan Konůpek. Ukázky ilustrací a grafických úprav: Karel Dyrynk, Miloš Klicman, František Kobliha, Jan Konůpek, Zdeněk Kratochvíl, Václav Mašek, František Muzika, Karel Svolinský, Jaroslav Šváb, Max Švabinský. Grafická úprava Jan Konůpek a Method Kaláb. Praha 1930. Spolek českých bibliofilů. Tisk Průmyslová tiskárna, Státní tiskárna, Kryl a Scotti, Nový Jičín, 40. Náklad 222 výtisků na holandu Pan-nekoek. Přílohy, ukázky ilustrací (5 dřevorytu, 10 kreseb). 380
   • #574 1935 - Kubka František: Karlu Peřinoví, černého umění mistru, velikému organisátoru a dobrému člověku k padesátým narozeninám pozdrav! Dvě ilustrace Jan Konůpek, příležitostný tisk k padesátinám ředitele tiskárny Orbis. Grafická úprava Josef Sonberg. Praha 1935. Josef Son-berg. Tisk Orbis, 8°. Náklad 30 výtisků. Ilustrace (2 kresby). 574
   • #588 1935 - Typografia Methodu Kalábovi k jeho PADESÁTINÁM 10. ČERVENCE 1935. Zvláštní otisk z odborného časopisu čs. knihtiskaři! Typografia, roč. 42, č. 6—7. Autoři textu: Emil Pacovský, Karel Dyrynk, Karel Svolinský, Rudolf Hála, Jan Konůpek, Oldřich Menhart, Arthur Novák, Miloslav Novotný, T. F. Šimon, Jindra Vichnar, Josef Volf aj. Dřevoryty Karel Svolinský a Arno Nauman. 16 příloh: zlomek typografického díla Methoda Kalába. Grafická úprava Oldřich Menhart. Praha 1935. Spolek Typografia. Tisk Průmyslová tiskárna, 4°. Tištěno na holandu. Obálka (dřevoryt), titulní list (kresba), záhlaví (dřevoryt), záhlaví-iniciála (dřevoryt), přílohy (1 dřevoryt, 1 kresba). 588
   • #634 1936 - Táborský František: Karel Hynek Mácha po stu letech. Ilustrace: Mikoláš Aleš, František Bidlo, Cyril Bouda, Zdenka Braunerová, V. H. Brunner, Antonín Garais,Felix Jenewein, Adolf Kašpar, František Kobliha, Bohuslav Kroupa, Jan Konůpek, František Kysela, Václav Mašek, Viktor Polášek, Karel Svolinský, Max švabinský, Karel Tondl, Jan Zrzavý. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1936. Sdružení českých umělců grafiků Hollar. „Knihy Holla-ra" sv. 3. Tisk Průmyslová tiskárna, 4.°. Obálka (litografie, přisazené písmo), celostránkové ilustrace: ukázky z knihy K. H. Máchy „Pout krkonošská", 1936 (2 litografie) a z Máchova „Máje", 1925 (zmenšená reprodukce dřevorytu), ukázka písma a sazby z téhož (písmo, grafická úprava). 634
   • #807 1940 - Beneš Buchlovan Bedřich: Neblahý památník ANEB NEMALUJ PŘÍTELI ČERTA NA STĚNĚ. Ilustrace P. Dillinger, E. Frinta, M. Galanda, V. Karel, J. Konůpek, R. Kubíček, V. Mašek, A. Moravec, K. Svolinský, J. Zamazal. Grafická úprava B. Beneš Buchlovan. Uherské Hradiště 1940. Skupina moravských knihomilů. Tisk Karel Kryl, Kroměříž, 8 °. Náklad 96 výtisků. Ilustrace (kresba). 807
   • #842 1940 - Radomilský Ladislav: Knihovnictví a knihovna Josefa Nováčka. Studie. Ilustrace Jan Konůpek a Antonín Majer. Soukromý tisk. Praha 1940. Josef Nováček. Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Obálka (typografická), grafická úprava. 842
   • #855 1940 - Věčný Mácha. Památník českého básníka. Redakce: Antonín Hartl, Josef Hora, Karel Janský, Josef Kopta, František Křelina, Jan Mukařovský, Miloslav Novotný, Vasil Škrach. Ilustrace: Cyril Bouda, Jan Konůpek, Karel Svolinský, Max Švabinský, Jan Zrzavý aj. Obálka, protititul, iniciály, grafická úprava a vazba Josef Sjolar. Praha 1940. čin. „Památníková edice činu" sv. 2. Tisk Grafia a V. Neubert a synové, 40. Celostránkové ilustrace: Máchovská kresba pro České Slovo, 1938 (kresba), ilustrace z „Pouti Krkonošské", Hollar 1936 (reprodukce litografie), ilustrace z bibliofilského vydání Máchova „Máje", Průmyslová tiskárna 1925 (zmenšená reprodukce dřevorytu). 855
   • #920 1942 - Kaláb Method: Drobná grafika v uměleckém dřevorytu. Příloha sborníku Hollar, ročník 8., svazek 4. Dřevoryty: Jaroslav Benda, Cyril Bouda, Antonín Burka, Petr Dillinger, Ferdiš Duša, Václav Fiala, František Kobliha, Jan Konůpek, Václav Mašek, Antonín Majer, Alois Moravec, Oldřich Menhart, Karel Němec, Mario Stretti, Antonín Strnadel, Karel Svolinský, T. F. Simon, Karel Stech, Karel Štika. Praha 1942. Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Titulní list (dřevoryt), iniciála (dřevoryt), ilustrace v textu (dřevoryt). 920
   • #2161 1943 - PŮVODNÍ GRAFIKA V KRÁSNÉ KNIZE. Katalog k výstavě v síni Hollara, prosinec 1943. Úvod Miloslav Novotný. Ukázky knižní grafiky: Cyril Bouda, Petr Dillinger, Ferdiš Duša, Václav Fiala, František Kobliha, Jan Konůpek, Václav Mašek, Oldřich Menhart, Vladimír Silovský, Antonín Strnadel, Karel Svolinský, Karel Stech, KarelŠtika. Praha 1943. Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Ukázka ilustrace z „Legendy o sv. Kateřině" (zmenšená reprodukce dřevorytu). 2161
   • #2546 1933 - SONDERABZUG AUS DEM GuTENB ERG-JaHR buch 1933. Zvláštní otisk z německého typografického sborníku Gutenberg-Jahrbuch 1933. Úvodní stať „české titulní listy z poslední doby" a grafická úprava Method Kaláb. Ukázky úprav titulních listů: Karel Dyrynk, Method Kaláb, Jan Konůpek, Karel Svolinský. 1933. Místo vydání, nakladatel a tisk neuveden, 40. Ukázky grafické úpravy titulních listů a dvoulistů: „Český bibliofil", 1931 (grafická úprava), Tereza Dubrovská „Černí a modří ptáci", 1928 (grafická úprava s reprodukcí mědirytiny), Stendhal „Kruté lásky", 1930 (grafická úprava s reprodukcí dřevorytu), „Písničky jarmareční", 1930 (grafická úprava s reprodukcí dvoubarevného dřevorytu), „Tři eddické písně", 1930 (grafická úprava s kreslenou iniciálou), Petr Bezruč „Putování Těšínském", 1931 (grafická úprava s reprodukcí dvoubarevného dřevorytu), Vojtěch Martínek „Romance o Ondrášovi", 1931 (grafická úprava s dvoubarevnou kresbou), „Pamětní list druhé schůzky moravských bibliofilů a exlibristů v Kroměříži", 1929 (grafická úprava s reprodukcí dřevorytu). 2546
  • #578 Kopáčova Ludmila (1)
   • #1250 1955 - Zeyer Julius: Raduz a Mahulena. Slovenská pohádka o čtyřech dějstvích. Příprava k vydání dr. Ludmila Kopáčova. Doslov Ivo Vaculín. 6. vydání, 1. v Orbisu. Praha 1955. Orbis (publ. č. 1170). „Divadelní hry." Tisk Orbis, 8°. Náklad 2200 výtisků. Obálka (kresba, psané písmo), protititul (kresba), vazba. 1250
  • #579 Kopecký Jan (1)
   • #1132 1948 - Rolland Romain: Liluli. Satirická fraška. Překlad N. Neumannová a Jan Kopecký. Doslov Jan Kopecký. Obálka a grafická úprava Ivan Martin. Praha 1948. Symposion — Rudolf Škeřík. „Kentaur" sv. 7. Tisk Alois Šašek. Velké Meziříčí, 8°. Náklad 1500 výtisků. Ediční značka na obálce, patitulu a v tiráži (kresba), přesádka, vazba. 1132
  • #580 Koppová Božena (2)
   • #10 1924 - Bierce Ambrose: Uprostřed života. Povídky o vojínech a civilistech. Překlad Božena Kop-pová. Obálkové vydání. Praha 1924. J. Otto, 1909. „Anglická knihovna" řada 2, sv. 30. Tisk česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (typografická). 10
   • #26 1924 - Macleodová Fiona: Vítr a vlny. Povídky. Překlad Božena Koppová. Obálkové vydání. Praha 1924. J. Otto, 1906. „Anglická knihovna" řada 2, sv. 21. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (typografická). 26
  • #581 Kopta Josef (4)
   • #464 1931 - Kopta Josef: Člověk v horách. Prózy. Dřevoryty Ferdiš Duša. Hranice 1931. Josef Hladký. „Amfora" sv. 21. Tisk Kryl a Scotti, Novýjičín, 8 °. Náklad 250 číslovaných výtisků na ručním papíře. Obálka (typografická), grafická úprava. 464
   • #664 1937 - Dni žalu. Památník o sklonku života, nemoci, smrti a pohřbu T. G. M. Redakce Karel čapek, Josef Kopta, V. K. Skrach. Spodní obálka Josef čapek, grafická úprava Bohumil Přikryl. Praha 1937. čin. Tisk Orbis, hlubotisk V. Neubert, 40. Obálka: portrét T. G. Masaryka (reprodukce dřevorytu), vazba. 664
   • #855 1940 - Věčný Mácha. Památník českého básníka. Redakce: Antonín Hartl, Josef Hora, Karel Janský, Josef Kopta, František Křelina, Jan Mukařovský, Miloslav Novotný, Vasil Škrach. Ilustrace: Cyril Bouda, Jan Konůpek, Karel Svolinský, Max Švabinský, Jan Zrzavý aj. Obálka, protititul, iniciály, grafická úprava a vazba Josef Sjolar. Praha 1940. čin. „Památníková edice činu" sv. 2. Tisk Grafia a V. Neubert a synové, 40. Celostránkové ilustrace: Máchovská kresba pro České Slovo, 1938 (kresba), ilustrace z „Pouti Krkonošské", Hollar 1936 (reprodukce litografie), ilustrace z bibliofilského vydání Máchova „Máje", Průmyslová tiskárna 1925 (zmenšená reprodukce dřevorytu). 855
   • #1101 1947 - Zborov. Památník k třicátému výročí. Redakce Josef Kopta. 3. vydání. Praha 1947. čin. Tisk Grafia, 40. Celostránková ilustrace (kresba). 1101
  • #582 Korejs Milan (1)
   • #2239 1959 - Korejs Milan, Vladimír Svoboda: Průvodce po státním nakladatelství dětské knihy. Vydáno k desetiletí nakladatelství. Ukázky ilustrací. Obálka Josef Prchal. Grafická úprava Libor Fára. Praha 1959. Státní nakladatelství dětské knihy (publ. č. 1592). Tisk Seve-rografia, Liberec, 8°. Náklad 5000 výtisků. Ukázka ilustrace (barevná kresba). 2239
  • #583 Kormendi Ferenc (1)
   • #826 1940 - Kórmendi Ferenc: Omyl. Román. Překlad a doslov Arno Kraus. Grafická úprava Stanislav Kohout. Praha 1940. Evropský literární klub. „ELK." Tisk Jiří Jelen, Mělník, 8°. Obálka (dvoubarevná kresba, přisazené písmo), nakladatelská značka na obálce (dvoubarevná kresba), vazba (kresba). 826
  • #584 Kos Bohumil (1)
   • #1505 1951 - Zbojnické písně a tance. Instruktážní publikace pro pěvecké a taneční soubory. Redakce Zdeněk Mišurec, Bohumil Kos, František Bonus, Vladimír Kusák. Vazba Jiří Mikula. Praha 1951. Naše vojsko. „Armádní soutěž tvořivosti" sv. 4. Tisk Svoboda 5, 8 °. Náklad 5000 výtisků. Obálka (barevná kresba, přisazené písmo). 1505
  • #585 Kosmas (2)
   • #336 1929 - Kosmova kronika česká. Překlad z latiny a doslov Karel Hrdina. Praha 1929. Vzdělávací a kulturně podpůrný spolek Melantrich. Tisk Melantrich, 4 °. Mimo vydání na ručním velínu 125 výtisků na simih japanu a 50 číslovaných na Zandersu. Obálka (kreslené písmo), titulní list (kreslené písmo a dřevoryt), ilustrace-záhlaví (3 dřevoryty), iniciály (5 kreseb), koncovka (kresba), grafická úprava, vazba. 336
   • #1360 1962 - Vančura Vladislav: Kosmas. Z obrazů z dějin národa českého. Doslov Rudolf Havel. 1. samostatné vydání. Praha 1962. Státní nakladatelství krásné literatury a umění (publ. č. 1427). „Skvosty" sv. 31. Tisk Polygrafia 3, 16 °. Náklad 5000 výtisků, celokožená vazba. Nakladatelská značka v patitulu (kresba), protititul (tříbarevná kresba), titulní list a tiráž (kreslené písmo), monogram VV na vstupní straně (tříbarevná kresba), iniciála (kreslenépísmeno), celostránková ilustrace (tříbarevná kresba), grafická úprava, vazba. 1360
  • #586 Kosterka Hugo (1)
   • #544 1933 - Undsetová Sigrid: Jenny. Román. Překlad Hugo Kosterka. Grafická úprava Antonín Lískovec. Praha 1933. Ladislav Kuncíř. „Knihy nové doby" sv. 30. Tisk česká grafická Unie, 8°. Mimo náklad 15 číslovaných výtisků na Zandersu. Obálka (barevná kresba), vazba. 544
  • #587 Kostohryz Josef (1)
   • #986 1944 - Kostohryz Josef: Rekviem. Báseň. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1944. Ladislav Kuncíř. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Protititul (kresba). 986
  • #588 Kostomlatský Samuel (1)
   • #2482 1967 - Kronika holešovská. Zápisy z let 1615—1645. Úvod a historický výklad dr. Vlasta Fialová. Překlad do němčiny dr. Jan Gruna, do angličtiny Samuel Kostomlatský. Obálka, grafická úprava a vazba Antonín Jero. 2. doplněné vydání. Holešov 1967. Městský národní výbor — Okresní archív. Tisk Grafia 01, Brno, 8°. Protititul: hnédý tisk s podtiskem (kresba štětcem), celostránkové záhlaví: hnědý tisk s podtiskem (táž kresba štětcem). 2482
  • #589 Kotalík Jiří (2)
   • #2284 1967 - Karel Svolinský. Výbor z díla. Katalog výstavy, pořádané v olomouckém Domě umění od listopadu 1966 do února 1967. Úvodní stať dr. Jiří Kotalík. Olomouc 1966. Oblastní galerie. Tisk Moravské tiskařské závody n, Olomouc, 40. Obálka (typografická), titulní list (kresba), celostránkové ukázky z tvorby (1 reprodukce částečně barevného dřevorytu, 1 akvarel, 1 kresba štětcem, j akvarelovaných kreseb tuší, 5 reprodukcí olejů), ukázky z díla v textu (1 reprodukce dřevořezu, 2 kresby, 1 akvarelovaná perokresba). Příloha: „Pozdrav Janáčkovi" (dřevoryt). 2284
   • #2285 1966 - Karel Svolinský. Výbor z díla. Pozvánka na zahájení výstavy v Olomouckém Domě umění dne 20. listopadu 1966. Úvodní slovo dr. Jiří Kotalík. Olomouc 1966. Oblastní galerie. Tisk Moravské tiskařské závody 11, Olomouc, 8° skládačka. Protititul (tříbarevná kresba), grafická úprava. 2285
  • #590 Kotík jan (4)
   • #1926 1956 - Květen. Měsíčník pro literaturu a umění. Ročník 2, číslo 2. Obálka Zdenek Seydl, grafická úprava Jan Kotík. Praha, říjen 1956. Svaz československých spisovatelů. Tisk Orbis, 3. 4°- Ukázka z knižních ilustrací, sť. 67 (reprodukce barevné kresby). 1926
   • #2498 1950 - Tvar. časopis pro průmyslové výtvarnictví a lidovou tvorbu. Ročník 3, číslo 1. Grafická úprava Jan Kotík. Praha, únor 1950. Ústředí lidové a umělecké výroby. Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Ukázka unikátních vazeb v provedení A. a L. Jiroutových — k článku Zuzany Tobolkové „Alois a Ludmila Jiroutovi"; Paul Valéry „Had"', str. 18 (návrh vazby: celopergamen, zdobený mozaikou z hadí kůže), František Táborský „Veliký snem ptačí", str. si (návrh vazby: celokůže, tmavomodrý marokén, zdobený barevnou mozaikou a zlacením). 2498
   • #2521 1964 - Knižní kultura. Měsíčník pro knižní tvorbu, ediční činnost a otázky knižního trhu. Ročník 1, číslo 8. Grafická úprava Jan Kotík. Praha, 15. srpna 1964. Československé ústředí knižní kultury — Orbis. Tisk Polygrafia 3,4°. Ukázka unikátní vazby v provedení A. a L. Jirouto-vých k článku A. a L. Jiroutových „Život s knihou": „Kresby Karla Svolinského", J. Filip 1947, str. 303 (návrh vazby: celokůze, přírodní vepřovice, zdobená barevnou mozaikou a slepotiskem). 2521
   • #2522 1964 - Tvar. Časopis pro užité umění a průmyslové výtvarnictví. Ročník 15, dvojčíslo 9—10. Obálka Zdeněk Kirchner, grafická úprava Jan Kotík. Praha, prosinec 1964. Svaz československých výtvarných umělců. Tisk Polygrafia 3, větší 40. Ukázka unikátních vazeb v provedení A. a L. Jiroutových: „Legenda o svaté Kateřině", vazba z roku 1941, str. 314 (návrh vazby: celokůze, přírodní ma-rokén zdobený barevnou mozaikou, slepotiskem a zlacením; pouzdro), „Kresby Karla Svolinského", vazba z roku 1950, str. 314 (návrh vazby: celokůze, přírodní vepřovice zdobená barevnou mozaikou a slepotiskem ; pouzdro). 2522
  • #591 Kotrba Emil (2)
   • #1135 1948 - Sborník k stopadesátému výročí zveřejnění litografie a kamenotisku 1798—1948. Redakce Rudolf Řezníček a Jindra Vichnar. Lito-grafické přílohy: Max Švabinský, Václav Fiala, Emil Kotrba, Karel Múller, Jiří Trnka, Karel Svolinský. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1948. roh — Svaz zaměstnanců v průmyslu tiskárenském a knihařském — Kulturní komise — Sekce grafiků. Tisk Průmyslová tiskárna, přílohy různé tiskárny, 40. Náklad 2000 výtisků. Obálka (litografie), příloha: „Tanečnice" (barevná reprodukce akvarelu). 1135
   • #1653 1940 - Hoixar. Sborník grafického umění. Ročník 16, svazek 2. Grafická úprava Method Kaláb, dřevoryt na obálce Emil Kotrba. Praha 29. října 1940. Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Ukázky grafické tvorby: „Inspirace", str. 48 (reprodukce kamenorytiny), ;J Vzpomínka na Josef a Mánesa", str. 49 (reprodukce litografie), „Mater dolorosa" z Nerudových Zpěvu pátečních, str. 55 (reprodukce dřevorytu). 1653
  • #592 Koubelová Ilka (1)
   • #1329 1961 - Martinsonová Moa: Matka se vdává. Román. Překlad Ilka Koubelová. Doslov Radko Kejz-lar. Praha 1961. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (publ. č. 1361). „Klub čtenářů" sv. 148. Tisk Rudé právo, obálka ofsetem Polygrafia 3, 8°. Náklad 91 000 výtisků. Ediční obálka (kresba, psané písmo, dvoubarevný kresebný podtisk), název edice (psané písmo), patitul (psané písmo), nakladatelská značka (psané písmo), titulní list (dvoubarevný: kresba, psané písmo, jako na obálce), tiráž (kresba a psané písmo, jako na obálce), grafická úprava, ediční vazba. 1329
  • #593 Kovárna František (2)
   • #373 1930 - Antonín Slavíček. Výtvarná monografie. Textová část František Kovárna. Vazba Antonín Jelínek. Praha 1930. Spolek výtvarných umělců Mánes. „Výtvarné zjevy" sv. 9. Tisk Ed. Grégr a syn, 40. Obálka (typografická), grafická úprava, vazba. 373
   • #1726 1946 - Světový pramen zábavy a poučení, čtrnáctideník. Ročník 1946, číslo 29. Obálka František Freiwillig. Praha 1. prosince 1946. Kulturní komise československé strany národně socialistické. Tisk Melantrich, 8 °. Barevná příloha: ukázka knižní ilustrace k článku Frantiíka Kovárny „Nad knihami pro děti" (barevná kresba). 1726
  • #594 Kovářík Vladimír (1)
   • #2483 1967 - Nový zlatý věnec. Antologie české literatury pro mládež z doby mezi dvěma světovými válkami. Redakce František Hrubín, Vladimír Kovářík, Eduard Petiška, Zdeněk Vavřík. Ilustrace Josef čapek, V. H. Brunner, Josef Lada, Zdenek Seydl, Karel Svolinský, František Tichý, Jiří Trnka, Jan Zrzavý a další. Poznámky o autorech Vladimír Kovářík, o ilustrátorech Gabriela Dubská. Obálka Zdeněk Sklenář, výběr obrázků a grafická úprava Gabriela Dubská. Praha 1967. Státní nakladatelství dětské knihy (publ. č. 2704). „Pro malé čtenáře". Tisk Polygrafia 1, 8°. Náklad 30 000 výtisků. Celostránkové ilustrace (1 barevná reprodukce oleje, 1 kresba). 2483
  • #595 Kovařovic Karel (1)
   • #1501 1951 - Kovařovic Karel: Na starém bělidle. Zpěvohra o čtyřech obrazech. Libreto podle „Babičky" Boženy Němcové Karel Šípek. Klavírní úprava skladatel. Revize a úvod Otakar Šourek. 2. vydání, 1. v Orbisu. Praha 1951. Orbis, Národní hudební vydavatelství (publ. č. 473). Tisk Severočeské tiskárny, Liberec, 40. Náklad 2200 výtisků. Obálka (čtyřbarevná kresba, psané písmo). 1501
  • #596 Kozák František (3)
   • #1649 1940 - Bibliofil. Časopis pro pěknou knihu a její úpravu. Ročník 17. Obálka a grafická úprava Oldřich Menhart. Kresba na obálce Petr Dil-linger. Uherské Hradiště 1940. Skupina moravských knihomilů. Tisk Karel Kryl, Kroměříž, 8°. Ilustrace v textu: exlibris František Kozák, str. 76 (kresba). 1649
   • #2362 1940 - Ex libris F. Kozák. Knižní značka. Námět: dívčí akt s postavou dívky v pozadí. 1940. Rozměr 90x59 mm. Exlibris (kresba). 2362
   • #2363 1940 - Ex libris F. Kozák. Knižní značka. Námět: dívčí akt nad knihou. 1940. Rozměr 90 x 54 mm Exlibris (kresba). 2363
  • #597 Kozáková Libuše (1)
   • #2512 1961 - Svět Sovětů. Časopis Svazu československo-sovětského přátelství. Ročník 24, číslo 11. Grafická úprava Václav Bláha a Ota Zouplna. Praha 15. března 1961, Svaz československo-sovětského přátelství. Tisk Svoboda 1, 2°. Nákl. 200 000 výtisků. Ukázky z výstavy „Moskevský deník" k článku Libuše Kozákové „Kresby Karla Svolinského", str. 20 (4 kolorované kresby). 2512
  • #598 Kožík František (2)
   • #2025 1960 - Literární noviny. Týdeník pro kulturně politické a umělecké otázky. Ročník 9, číslo 26. Praha 25. června 1960. Svaz československých spisovatelů. Tisk Knihtisk 2, 4°. Titulní strana: ilustrace k článku Františka Kolika „Než mávl červený praporek" (kresba), ilustrace k článku Milana Schulze „Mládí na spartakiádě", str. 3 (kresba), ilustrace v textu na str. 12 (kresba). 2025
   • #2026 1960 - Literární noviny. Týdeník pro kulturně politické a umělecké otázky. Ročník 9, číslo 27. Praha 2. července 1960. Svaz československých spisovatelů. Tisk Knihtisk 2, 2 °. Ilustrace k článku Františka Kožíka „Ze svátků do svátků", str. 2 (kresba), ilustrace v textu na str. 6 (kresba) a na str. 12 (kresba). 2026
  • #599 Král Jan (3)
   • #2166 1944 - 1919—1944. Příležitostný tisk k pětadvacetiletému trvání pošumavského loutkařského průmyslu Jana Krále. Báseň Jiřina Lacinová. Vacov-Miřetice 1944. Jan Král. Tisk neuveden, 8° dvoulist. První strana: zvětšené exlibris Jana a Elišky Králových (kresba). 2166
   • #2387 1944 - Ex libris Jana a Elišky Králových. Knižní značka. Námět: loutky — král, královna, Kašpárek a čert. 1944. Rozměr 77x49 mm. Exlibris (barevná kresba). 2387
   • #2388 1944 - Ex libris Jana a Elišky Králových. Knižní značka, varianta předešlé. Námět: loutky — král, královna, Kašpárek, čert a had. 1944. Rozměr 158x93 mm, též zmenšený formát 86x50 mm, červený nebo modrý tisk. Exlibris (kresba). 2388
  • #600 Králová Eliška (3)
   • #2166 1944 - 1919—1944. Příležitostný tisk k pětadvacetiletému trvání pošumavského loutkařského průmyslu Jana Krále. Báseň Jiřina Lacinová. Vacov-Miřetice 1944. Jan Král. Tisk neuveden, 8° dvoulist. První strana: zvětšené exlibris Jana a Elišky Králových (kresba). 2166
   • #2387 1944 - Ex libris Jana a Elišky Králových. Knižní značka. Námět: loutky — král, královna, Kašpárek a čert. 1944. Rozměr 77x49 mm. Exlibris (barevná kresba). 2387
   • #2388 1944 - Ex libris Jana a Elišky Králových. Knižní značka, varianta předešlé. Námět: loutky — král, královna, Kašpárek, čert a had. 1944. Rozměr 158x93 mm, též zmenšený formát 86x50 mm, červený nebo modrý tisk. Exlibris (kresba). 2388
  • #602 Kramerius (1)
   • #1861 1953 - Filatelie. časopis československých filatelistů. Ročník 3, číslo 3. Praha 15. února 1953. Ministerstvo spojů — Orbis. Tisk Orbis 01, 8°. Ukázka známkové tvorby: „K. J. Erben 1853 — '953" » „Josef Dobrovský 1753-1933";, str. 43 (2 reprodukce poštovních známek), návrh na obálku prvního dne „Dobrovský, Erben, Kramerius, Kuku-iin, Vrchlický", str. 43 (kresba). 1861
  • #601 Krammerová Marta (1)
   • #1514 1953 - Janáček Leoš: Její pastorkyňa. Opera o třech jednáních podle dramatu z venkovského života moravského od Gabriely Preisso-vé. Libreto opery podle citované předlohy upravil skladatel. Příprava k tisku podle Hel-fertova vydání klavírního výtahu Marta Krammerová a Jaroslav Procházka. Doslov Jaroslav Procházka. Praha 1953. Kulturně osvětový odbor umělecké oblasti Gramofonových závodů. Tisk Impressa, 8°. Obálka (dvoubarevná kresba, přisazené písmo). 1514
  • #603 Krásnohorská Eliška (14)
   • #450 1931 - Čtyři dopisy. Jan Neruda, Josef V. Sládek, Eliška Krásnohorská, Primus Sobotka. První zveřejnění dopisů, uložených v muzeu v Uherském Hradišti. Soukromý neprodejný tisk. Uherské Hradiště 1931. Bedřich Beneš Buchlo-van. Tisk Družstvo knihtiskárny, Hranice, 8°. Náklad 100 číslovaných výtisků na Zerkallu. Obálka (typografická), titulní list (kresba), grafická úprava. 450
   • #1433 1942 - Krásnohorská Eliška: Hubička. Operní libreto podle povídky Karoliny Světlé. Textová revize a úvod Mirko Očadlík. Značka edice František Kysela. Praha 1942. Společnost Bedřicha Smetany— Vesmír. „Operní libreta Bedřicha Smetany" sv. 3. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Titulní list (kresba), vazba. 1433
   • #1435 1942 - Smetana Bedřich: Čertova stěna. Komicko-romantická opera ve třech dějstvích. Libreto Eliška Krásnohorská. Klavírní výtah se zpěvy Jan Malát. 4. vydání. Praha 1942. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 14). Tisk Melantrich, 40. Obálka (barevná kresba, přisazené písmo), vazba. 1435
   • #1440 1943 - Smetana Bedřich: Tajemství. Komická zpěvohra o třech dějstvích. Libreto Eliška Krásnohorská. Klavírní výtah se zpěvy. Úprava Karel Stecker. Revize František Picka. 8. vydání. Praha 1943. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 9). Tisk Č. A. T., 40. Obálka (barevná kresba, přisazené písmo), vazba. 1440
   • #1446 1944 - Krásnohorská Eliška — Bedřich Smetana: Hubička. Prostonárodní opera o dvou jednáních. Soukromý tisk k padesátinám dr. Miloslava Novotného. Praha 1944. Vesmír (Method Kaláb). Tisk Průmyslová tiskárna, 8° dvoulist. Náklad 5 výtisků. Tiráž před titulem (kamenorytina), protititul (ka-menorytina). 1446
   • #1456 1945 - Smetana Bedřich: Tajemství. Komická zpěvohra o třech dějstvích. Libreto Eliška Krásno-horská. Klavírní výtah se zpěvy Karel Stecker. Revize František Picka. 10. vydání. Praha 1945. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 9). Tisk Č. A. T., 40. Obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmo), vazba. 1456
   • #1462 1946 - Krásnohprská Eliška: Čertova stěna. Operní libreto. Úvod a poznámky Mirko Očadlík. Značka edice František Kysela. Praha 1946. Společnost Bedřicha Smetany—Melantrich. „Operní libreta Bedřicha Smetany" sv. 5. Tisk Melantrich, 8°. Náklad 3000 výtisků. Obálka (kresba, přisazené písmo), titulní list (kresba). 1462
   • #1464 1946 - Smetana Bedřich: Viola. Komická opera podle Shakespearovy veselohry Večer tříkrálový. Zlomek. Libreto Eliška Krásnohorská. Klavírní výtah Jan Malát. Úvod Otakar Hostinský. 3. vydání, 1. samostatné. Praha 1946. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 958). Tisk Průmyslová tiskárna, 4°. Obálka (kresba, přisazené písmo). 1464
   • #1488 1949 - Smetana Bedřich: Čertova stěna. Komicko-romantická opera ve třech dějstvích. Libreto Eliška Krásnohorská. Klavírní výtah se zpěvy Jan Malát. 6. vydání. Praha 1949. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 14). Tisk Melantrich, 40. Obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmo). 1488
   • #1490 1949 - Smetana Bedřich: Hubička. Prostonárodní opera o dvou jednáních. Libreto podle povídky Karoliny Světlé Eliška Krásnohorská. Klavírní výtah skladatel. Revize a úvod František Bartoš. Vydáno k 125. výročí narození Bedřicha Smetany. Praha 1949. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 1050). Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Obálka (tříbarevná kresba, přisazené pismo), vazba. 1490
   • #1533 1958 - Smetana Bedřich: Tajemství. Komická opera ve třech dějstvích. Libreto Eliška Krásnohor-ská. Klavírní výtah Karel Sole. Revize a úvod František Bartoš. 1. vydání v Snklhu. Praha 1958. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (publ. č. 2269). Tisk Orbis 3,4°. Náklad 2500 výtisků. Obálka (tříbarevná kresba, psané písmo). 1533
   • #1538 1959 - Smetana Bedřich: Hubička. Prostonárodní opera o dvou jednáních. Libreto podle Karoliny Světlé Eliška Krásnohorská. Revize a úvod František Bartoš. Praha 1959. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (publ. č. 2685). Tisk Orbis 3, 40. Náklad 3000 výtisků. Obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmo). 1538
   • #2185 1946 - Smetana Bedřich: Čertova stěna. Komicko-romantická opera o třech dějstvích s textem Elišky Krásnohorské. Program zpěvohry Národního divadla na premiéru dne 2. června 1946— „poprvé po osvobození v novém nastudování a nové výpravě". Praha 1946. Tiskový odbor Národního divadla. Tisk C. A. T., 40 dvoulist. Titulní strana (dvoubarevná kresba). 2185
   • #2187 1946 - Smetana Bedřich: Tajemství. Opera o třech dějstvích. Libreto Eliška Krásnohorská. Program na první letní slavnostní uvedení v Národním divadle 17. května 1946. Úvod Mirko Očadlík. Praha 1946. Tiskový odbor Národního divadla. Tisk C. A. T., 40 dvoulist. Titulní strana (kresba). 2187
  • #604 Krasová Marta (1)
   • #2231 1957 - 134. turnovský hudební večer. Pozvánka na večer hudby, zpěvu a tance y turnovské sokolovně dne 19. června 1957. Účinkující: Marta Krasová, Marie Glázrová a Rudolf Pellar. U klavíru Jiří Ruml. Turnov 1957. Pěvecký a hudební odbor svazu zaměstnanců školství. Tisk Severočeské tiskárny, Turnov, 8 ° dvoulist. Ladní strana: taneční studie (kresba). 2231
  • #605 Krátký Bohumil (1)
   • #2532 1967 - Listy Klubu přátel poesie. Bulletin pro členy Klubu. Ročník 1967, září. Obálka a grafická úprava Jaroslav Patka, ilustrace Bohumil Krátký. Praha, září 1967. československý spisovatel. Tisk Polygrafia 3, čtvercová 8°. Ukázka ilustrace z knihy Fráni Šrámka „Splav", ČS 1967 (kresba). 2532
  • #606 Krátký František (1)
   • #377 1930 - Brehmův život zvířat. Díl druhý. Ryby, obojživelníci a plazi. Svazek 2. Plazi. Překlad a doplnění František Krátký, revize textu prof. dr. Jaromír Wenig. Praha 1930. J. Otto. Tisk česká grafická Unie, 40. Grafická úprava, vazba. 377
  • #607 Krátký Stanislav (1)
   • #1243 1955 - Pěvci slezských písní. Soubor třinácti básní Petra Bezruce. Uspořádání a příprava pro tisk Matouš Jurák. Úvodní báseň Jaroslav Seifert. Ilustrace Vincenc Beneš, Max Švabinský, Alois Schneiderka, Cyril Bouda, Václav Rabas, J. W. Mezerová, Vojtěch Sedláček, Jožka Baruch, Karel Svolinský, Bohumír Dvorský, Václav Karel, Stanislav Krátký, Martin Benka, Jan Zrzavý. Vydáno k osmdesátým osmým narozeninám básníkovým. Olomouc 1955. Oblastní výbor roh Svazu zaměstnanců železnic. Tisk ofsetem Moravská Grafia 02, Opava, 40. Náklad 800 číslovaných výtisků, podepsaných oběma básníky a všemi výtvarníky. Obálka (kresba, psané písmo), titulní list (kresba, psané písmo), báseň Jaroslava Seiferta (psané písmo), celostránková ilustrace k básni „Kalina II." (barevná kresba), obsah (psané písmo), tiráž (psané písmo), koncová viněta (kresba), grafická úprava. 1243
  • #608 Kratochvíl Jaroslav (1)
   • #808 1940 - Bezručův hlas. Památník pěvce Slezských písní. Redakce D. M. Pavlíček, Jaroslav Kratochvíl, Jaroslav Šíma. Obálka, grafická úprava, vazba a redakce obrazové části F. V. Mokrý. Praha 1940. Čin. „Památníková edice činu" sv. 3. Tisk Orbis, hlubotisk V. Neubert, 40. Ilustrace (1 kresba, 2 reprodukce titulních listů). 808
  • #609 Kratochvíl Karel (1)
   • #1239 1955 - Fikari Robert: Přehled grafických technik. Obálka ateliér Práce. Grafická úprava Karel Kratochvíl. Praha 1955. Vydavatelstvo Roh-Práce (publ. č. 2422). „Roh — Svaz zaměstnanců v tisku" sv. 1. Tisk Práce, 8°. Náklad 2050 výtisků. Ukázka lestibarevného ofsetu z knihy „český rok": ilustrace (barevná kresba). 1239
  • #610 Kratochvíl Miloš V. (2)
   • #1022 1946 - Kratochvíl Miloš V.: Hovory o umění. Eseje. Praha 1946. Jos. R. Vilímek. „Knížky o umění" sv. 3. Tisk Jos. R. Vilímek, 8°. Náklad 4000 výtisků. Obálka (dvoubarevná kresba, přisazené písmo). 1022
   • #2024 1960 - Literární noviny. Týdeník pro kulturně politické a umělecké otázky. Ročník 9, číslo 6. Praha 6. února 1960. Svaz československých spisovatelů. Tisk Knihtisk 2, 2 °. Ilustrace k článku Miloše V. Kratochvíla ,JB. Němcová" : portrét Boženy Němcové, str. 5 (kresba). 2024
  • #611 Kratochvíl Zdeněk (1)
   • #380 1930 - Druhá soutěž Spolku českých bibliofilů na třicet nejkrásnějších knih za rok 1929. Redakce Method Kaláb, Rudolf Hála. Úvod Jarmil Krecar. Obálka a výzdoba Jan Konůpek. Ukázky ilustrací a grafických úprav: Karel Dyrynk, Miloš Klicman, František Kobliha, Jan Konůpek, Zdeněk Kratochvíl, Václav Mašek, František Muzika, Karel Svolinský, Jaroslav Šváb, Max Švabinský. Grafická úprava Jan Konůpek a Method Kaláb. Praha 1930. Spolek českých bibliofilů. Tisk Průmyslová tiskárna, Státní tiskárna, Kryl a Scotti, Nový Jičín, 40. Náklad 222 výtisků na holandu Pan-nekoek. Přílohy, ukázky ilustrací (5 dřevorytu, 10 kreseb). 380
  • #612 Kraus Arno (2)
   • #118 1925 - Kraus Arnošt: Smetana v Goteborgu. Smeta-novská studie. Praha 1925. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Titulní list (kresba), grafická úprava, vazba (dvoubarevná kresba, kreslené písmo). 118
   • #826 1940 - Kórmendi Ferenc: Omyl. Román. Překlad a doslov Arno Kraus. Grafická úprava Stanislav Kohout. Praha 1940. Evropský literární klub. „ELK." Tisk Jiří Jelen, Mělník, 8°. Obálka (dvoubarevná kresba, přisazené písmo), nakladatelská značka na obálce (dvoubarevná kresba), vazba (kresba). 826
  • #613 Krčma František (4)
   • #161 1926 - Sabina Karel: Upomínka na K. H. Máchu. Dvě vzpomínky. Revize textu a doslov dr. František Krčma. Praha 1926. Hyperion, Karel Janský. „Stožár" sv. 5. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Náklad 115 číslovaných výtisků na Zandersu, z toho 15 neprodejných. Vazba do celokůže Antonín Tvrdý. Titulní dvoustrana (4 dřevoryty), iniciály (3 dřevoryty), záhlaví (3 dřevoryty), celostránkové ilustrace (2 dřevoryty), koncovky (3 dřevoryty), předsádka (2 dřevoryty), grafická úprava, vazba. 161
   • #349 1929 - Satiry o řemeslnících a konšelech nevěr-ný-ch. Úprava k vydání dr. František Krčma. Vazba Antonín Tvrdý. Praha 1929. Karel Janský. „Stožár" sv. 13. Tisk Státní tiskárna, 8°. Náklad 120 číslovaných výtisků. Titulní list (dřevoryt), záhlaví (y dřevorytů), grafická úprava, vazba. 349
   • #617 1936 - Mácha Karel Hynek: Pout krkonošská. Próza. Textová revize dr. František Krčma. Příloha 2. svazku sborníku „Hollar" ročník 12. — k stému výročí smrti K. H. Máchy. Praha 1936. Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Celostránkové ilustrace (3 litografie), grafická úprava. 617
   • #964 1942 - Vrchlický Jaroslav: Rozmarné balady. Básně, Příprava k tisku a doslov dr. František Krčma. Jičín 1942. Vlastimil Nosek. Tisk Múller a spol., Turnov, 8°. Náklad 150 výtisků. Obálka(kresba,přisazenépísmo),protititul (kresba). 964
  • #614 Krecar Jarmil (1)
   • #380 1930 - Druhá soutěž Spolku českých bibliofilů na třicet nejkrásnějších knih za rok 1929. Redakce Method Kaláb, Rudolf Hála. Úvod Jarmil Krecar. Obálka a výzdoba Jan Konůpek. Ukázky ilustrací a grafických úprav: Karel Dyrynk, Miloš Klicman, František Kobliha, Jan Konůpek, Zdeněk Kratochvíl, Václav Mašek, František Muzika, Karel Svolinský, Jaroslav Šváb, Max Švabinský. Grafická úprava Jan Konůpek a Method Kaláb. Praha 1930. Spolek českých bibliofilů. Tisk Průmyslová tiskárna, Státní tiskárna, Kryl a Scotti, Nový Jičín, 40. Náklad 222 výtisků na holandu Pan-nekoek. Přílohy, ukázky ilustrací (5 dřevorytu, 10 kreseb). 380
  • #615 Krejčí František Václav (2)
   • #119 1925 - Krejčí František Václav: Poslední. Román z Dálného východu. Praha 1925. J. Otto. „Ottoya laciná knihovna národní" sv. 265. Tisk česká grafická Unie, 8°. Grafická úprava, nakladatelská značka. 119
   • #410 1930 - Krejčí František Václav: Dva románky. Dvě prosy. Praha 1930. J. Otto. „Ottova laciná knihovna národní" sv. 271. Tisk česká grafická Unie, 8°. Grafická úprava, nakladatelská značka. 410
  • #616 Krejčí Iša (1)
   • #2266 1963 - Smetana Bedřich: Prodaná nevěsta. Divadelní program k slavnostní premiéře Smetanovy Prodané nevěsty dne 18. listopadu 1963 v Národním divadle v Praze. Redakce V. Ba-labán. Autoři článků Jan Seidel, Iša Krejčí aj. Praha 1963. Národní divadlo. Tisk Středočeské tiskárny 103, 8°. Obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmo), zadní strana obálky (dvoubarevné kreslené písmo a číslice), protititul (kresba), titulní list (dvoubarevná kresba), ilustrace v textu (8 kreseb), z toho s dvoubarevné), číslice v textu (14 kreseb), grafická úprava. 2266
  • #617 Krejčí Karel (2)
   • #2402 1956 - Ex libris Karel Krejčí. Knižní značka. Námět: mořská panna se štítem a mečem — varšavská siréna. 1956. Rozměr 85x60 mm. Exlibris (kresba). 2402
   • #2403 1956 - Ex libris Karel Krejčí. Knižní značka. Námět: mořská panna se štítem a mečem — varšavská siréna (orámovaná). 1956. Rozměr 85x60 mm. Exlibris (kresba). 2403
  • #618 Krejčík Adolf L. (1)
   • #133 1926 - Buckleyová-Fischerová Arabella B.: Anglické dějiny pro začátečníky. Překlad dr. Adolf L. Krejčík. Praha 1926. J. Otto. „Ottova světová knihovna" sv. 1644—1661. Tisk AI. Koníček, 16 °. Ediční obálka (typografická). 133
  • #619 Krejčík Václav (1)
   • #1251 1956 - Almanach Naše vojsko 1956. Nakladatelský almanach. Redakce Petr Hořec a František Swidzinski. Obálka a grafická úprava Václav Krejčík. Praha 1956. Naše vojsko (publ. č. 1487). Tisk Naše vojsko, 8°. Náklad 10 000 výtisků. Ukázka ilustrací z knihy Geoffreye Chaucera „Can-terbursképovídky" (4. kresby). 1251
  • #620 Krejsajiří (3)
   • #1242 1955 - Němcová Božena: Babička. Obrazy venkovského života. Doslov a poznámky dr. Vítězslav Rzounek. Obálka a vazba Antonín Hachle. Grafická úprava Jiří Krejsa. Praha 1955. Státní pedagogické nakladatelství (publ. č. 51-19-06). „Mimočítanková četba." Tisk Rudé právo, 8°. Náklad 30 400 výtisků. Protititul: portrét Boženy Němcové (reprodukce ka-menorytiny z roku 1930). 1242
   • #1257 1956 - Němcová Božena: Babička. Obrazy venkovského života. Doslov a poznámky Vítězslav Rzounek. Obálka a vazba Antonín Hachle. Grafická úprava Jiří Krejsa. 2. vydání. Praha 1956. Státní pedagogické nakladatelství (publ. č. 6i-ig-i6). „Mimočítanková četba." Tisk Jihočeské tiskárny 13, Vimperk, 8°, Náklad 20400 výtisků. Protititul: portrét Boženy Němcové (reprodukce ka-menorytiny z roku 1950). 1257
   • #1266 1957 - Němcová Božena: Babička. Obrazy venkovského života. Doslov a poznámky dr. Vítězslav Rzounek. Obálka a vazba Antonín Hachle. Grafická úprava Jiří Krejsa. Dotisk 2. vydání. Praha 1957. Státní pedagogické nakladatelství (publ. č. 61-19-16 b). „Mimočítanková četba." Tisk Středomoravské tiskárny 03, Přerov, 8°. Náklad 40 000 výtisků. Protititul: portrét Boženy Němcové (reprodukce ka-menorytiny z roku 1950). 1266
  • #621 Kreuziger Jiří (9)
   • #2514 1962 - Hudební novinky. O nových hudebninách, knihách o hudbě a gramofonových deskách. Ročník 1962, číslo 5. Grafická úprava Jiří Kreuziger. Praha, září—říjen 1962. Státní hudební vydavatelství. Tisk Rudé právo, Brno, 40. Reprodukce obálek na hudebniny: Otakar O strčil ..Poupě", Jan Kapr „Krystal", Leoš Janáček „Moravské lidové písné pro klavír", str. 24 (3 barevné kresby, psané a kreslené písmo), Vítězslava Kaprálova „Sbohem a šáteček", str. 25 (kresba, přisazené písmo), Emil Axman „Kyticepísní českých", str. 25 (barevná kresba, přisazené písmo). 2514
   • #2515 1963 - Hudební novinky. O nových hudebninách, knihách o hudbě a gramofonových deskách. Ročník 1963, číslo 1. Grafická úprava Jiří Kreuziger. Praha, leden—únor 1963. Státní hudební vydavatelství. Tisk Rudé právo. Brno, \'. Reprodukce obálek na hudebniny: Leoš Janáček „Její pastorkyňa", str. 22 (barevná kresba, psané písmo), Bedřich Smetana „Hubička" a Leoš Janáček „Po zarostlém chodníčku", str. 23 (2 barevné kresby, přisazené písmo). 2515
   • #2516 1963 - Hudební novinky. O nových hudebninách, knihách o hudbě a gramofonových deskách. Ročník 1963, číslo 2. Grafická úprava Jiří Kreuziger. Praha, březen—duben 1963. Státní hudební vydavatelství. Tisk Rudé právo, Brno, 4°. Reprodukce obálky „Souborného vydání díla Antonína Dvořáka", str. 60 (kresba, psané fjísmo). 2516
   • #2517 1963 - Hudební novinky. O nových hudebninách, knihách o hudbě a gramofonových deskách. Ročník 1963, číslo 5. Grafická úprava Jiří Kreuziger. Praha, září—říjen 1963. Státní hudební vydavatelství. Tisk Rudé právo, Brno, 40. Ilustrace k článku Jaroslava Procházky „Pomník Janáčkova jubilejního dvouletí": portrét Leoše Janáčka, str. 97 (kresba). 2517
   • #2518 1964 - Hudební novinky. Zpravodajství Státního hudebního vydavatelství. Ročník 1964, číslo 1. Grafická úprava Jiří Kreuziger. Praha, leden— únor 1964. Státní hudební vydavatelství. Tisk Rudé právo, Brno, 4°. Reprodukce obálky písňového cyklu Jaroslava Křičky „Našepaní Božena Němcová", str. 21 (kresba, psané písmo). 2518
   • #2519 1964 - Hudební novinky. Zpravodajství Státního hudebního vydavatelství. Ročník 1964, číslo 4. Grafická úprava Jiří Kreuziger. Praha, červenec—srpen 1964. Státní hudební vydavatelství. Tisk Rudé právo, Brno, 40. Ilustrace z knihy Josefa Hory „Kniha domova", str. 100 (reprodukce dřevorytu). 2519
   • #2520 1964 - Hudební novinky. Zpravodajství Státního hudebního vydavatelství. Ročník 1964, číslo 6. Grafická úprava Jiří Kreuziger. Praha, listopad—prosinec 1964. Státní hudební vydavatelství. Tisk Rudé právo, Brno, 40. Reprodukce obalu na gramofonovou desku: Bedřich Smetana „Prodaná nevěsta", str. 149 (barevná kresba, psané písmo). 2520
   • #2523 1966 - Hudební novinky. Zpravodajství Státního hudebního vydavatelství. Ročník 1966, číslo 6. Grafická úprava Jiří Kreuziger. Praha, listopad—prosinec 1966. Státní hudební vydavatelství. Tisk Knihtisk 4, 40. Ilustrace: Hold Bohuslavu Martinů, str. 151 (reprodukce barevné kresby). 2523
   • #2549 1967 - Kaiser Slavomír: O čem známky vypravují. Kniha o československých poštovních známkách. Ilustrace, grafická úprava Jiří Kreuziger. Odborná revize dr. Jiří Bísek. Praha 1967. Státní nakladatelství dětské knihy (publ. č. 2981). „Pro čtenáře od 9 let". Tisk Severogra-fia 01, Liberec, 8°. Náklad 12 000 výtisků. Ilustrace v textu: obálky prvního dne (16 reprodukci ocelorytin), ukázky známkové tvorby (reprodukce 142 poštovních známek), vazba (10 reprodukcí poštovních známek). 2549
  • #622 Krofta Kamil (2)
   • #411 1930 - Krofta Kamil: Čechy do válek husitských. Dějinná studie. Praha 1930. Vesmír. Tisk Průmyslová tiskárna, 8 °. Obálka (kresba). 411
   • #736 1938 - Krofta Kamil: Čechy v době husitské (1419—1526). Praha 1938. Vesmír. Tisk Průmyslová tiskárna, 8 °. Obálka (kresba). 736
  • #623 Krombholc Jaroslav (8)
   • #979 1943 - Václav Talich. Soubor statí o životě a práci. Sborník k Talichovým šedesátinám. Uspořádání Otakar Šourek. Přispívatelé: Jiří Dostál, Otakar Šourek, Hubert Doležit, Stanislav Novák, Zdeněk Němec, Karel Šorm, Jaroslav Krombholc, Pavel Bořkovec, František Bartoš, A. M. Brousil, Václav Dobiáš. Obrazové přílohy. Praha 1943. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 880). Tisk Č. A. T., 8°. Náklad 2000 výtisků. Obálka: s použitím fotografie V. Talicha (typografická, kreslená viněta), celostránková ilustrace jako podtisk (kresba v šedé barvě), grafická úprava, vazba. 979
   • #2267 1963 - Smetana Bedřich: Prodaná nevěsta. Pozvánka na slavnostní premiéru Smetanovy opery na scéně Národního divadla, konané dne 18. listopadu 1963. Dirigent Jaroslav Krombholc, režisér Luděk Mandaus, výtvarník Karel Svolinský, choreograf Miroslav Kůra. Praha 1963. Národní divadlo. Tisk neuveden, 8° příčný formát, skládačka. První strana (kresba), ilustrace u textu (3 kresby). 2267
   • #2296 1959 - Dvořák Antonín: Rusalka. Čtyři desky. Nahrávka sólistů, sboru a orchestru Národního divadla v Praze. Dirigent Jaroslav Kromb-holc. Praha 1959. Gramofonové závody. „DV 5118" až „DV 5121". Tisk neuveden, formát 31x31 cm. Titulní strana čtyř gramo-obalu (kresba). 2296
   • #2297 1959 - Janáček Leoš: Káťa Kabanová. Nahrávka sólistů, sboru a orchestru Národního divadla v Praze. Dirigent Jaroslav Krombholc. Pro Gramofonový klub. Praha 1959. Gramofonové závody. „DV 5571" — „DV 5572". Tisk neuveden, formát 31x31 cm. Titulní strana gramo-obalu (čtyřbarevná kresba štětcem, psané písmo.) 2297
   • #2299 1960 - Smetana Bedřich: Dalibor. Nahrávka sólistů, sboru a orchestru Národního divadla v Praze. Dirigent Jaroslav Krombholc. Pro Artii. Praha 1960. Gramofonové závody. „LPSV 98" — „LPSV 100". Tisk neuveden, formát 31 X31 cm. Titulní strana gramo-obalu (barevná kresba). 2299
   • #2304 1964 - Janáček Leoš: Káťa Kabanová. Nahrávka sólistů, sboru a orchestru Národního divadla v Praze. Dirigent Jaroslav Krombholc. Text na obalu Josef Burjanek. Nové vydání na deskách Stereo-Supraphon. Praha 1964. Státní hudební vydavatelství — Gramofonové závody. „Supraphon SV 8016". Tisk neuveden, formát 31 X31 cm. Titulní strana gramo-obalu (čtyřbarevná kresba štětcem, psané písmo). 2304
   • #2306 1965 - Dvořák Antonín: Rusalka. Průřez operou. Nahrávka sólistů, sboru a orchestru Národního divadla v Praze. Dirigent Jaroslav Krombholc. Text na obálku Miloš Pokora. Obálka Ladislav Rada. Praha 1965. Státní hudební vydavatelství — Supraphon. „33 Mono — DV 5655 G". Tisk neuveden, formát 31x31 cm. Titulní strana gramo-obalu (kresba, přisazené písmo) 2306
   • #2310 1966 - Smetana Bedřich: Libuše. Album s čtyřmi gramodeskami. Nahrávka sólistů, sboru a orchestru Národního divadla v Praze. Dirigent Jaroslav Krombholc. Úvodní studie Hana Sequard-tová. Grafická úprava Ladislav Rada. Pro Gramofonový klub. Praha 1966. Státní hudební vydavatelství — Supraphon. (Publ. č. 157, kulturně osvětový odbor) „DV 6262 — 6265", „SV 8372 - 8375". Tisk Obchodní tiskárny, Kolín, formát 31x31 cm. Obálka (barevná kresba, psané písmo). 2310
  • #624 Kroupa Bohuslav (1)
   • #634 1936 - Táborský František: Karel Hynek Mácha po stu letech. Ilustrace: Mikoláš Aleš, František Bidlo, Cyril Bouda, Zdenka Braunerová, V. H. Brunner, Antonín Garais,Felix Jenewein, Adolf Kašpar, František Kobliha, Bohuslav Kroupa, Jan Konůpek, František Kysela, Václav Mašek, Viktor Polášek, Karel Svolinský, Max švabinský, Karel Tondl, Jan Zrzavý. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1936. Sdružení českých umělců grafiků Hollar. „Knihy Holla-ra" sv. 3. Tisk Průmyslová tiskárna, 4.°. Obálka (litografie, přisazené písmo), celostránkové ilustrace: ukázky z knihy K. H. Máchy „Pout krkonošská", 1936 (2 litografie) a z Máchova „Máje", 1925 (zmenšená reprodukce dřevorytu), ukázka písma a sazby z téhož (písmo, grafická úprava). 634
  • #625 Krsek František (1)
   • #227 1927 - Nikitin Ivan Savvič: Básně. Redakce, úvod a překlad dr. František Krsek. Praha 1927. Česká akademie věd a umění. — J. Otto. „Sborník světové poesie" sv. 153. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (typografická), grafická úprava. 227
  • #626 Křelina František (1)
   • #855 1940 - Věčný Mácha. Památník českého básníka. Redakce: Antonín Hartl, Josef Hora, Karel Janský, Josef Kopta, František Křelina, Jan Mukařovský, Miloslav Novotný, Vasil Škrach. Ilustrace: Cyril Bouda, Jan Konůpek, Karel Svolinský, Max Švabinský, Jan Zrzavý aj. Obálka, protititul, iniciály, grafická úprava a vazba Josef Sjolar. Praha 1940. čin. „Památníková edice činu" sv. 2. Tisk Grafia a V. Neubert a synové, 40. Celostránkové ilustrace: Máchovská kresba pro České Slovo, 1938 (kresba), ilustrace z „Pouti Krkonošské", Hollar 1936 (reprodukce litografie), ilustrace z bibliofilského vydání Máchova „Máje", Průmyslová tiskárna 1925 (zmenšená reprodukce dřevorytu). 855
  • #627 Křička Jaroslav (8)
   • #1424 1941 - Smetana Bedřich: Výbor klavírních skladeb. Sešit třetí. Osm těžkých skladeb. Revize á předmluva dr. Václav Štěpán. Nové vydání. Praha 1941. Mojmír Urbánek (publ. č. 1422). Tisk Průmyslová tiskárna, větší 40. Obálka (dvoubarevná litografická reprodukce křídové kresby, kreslené písmo). 1424
   • #1432 1942 - Jaroš Antonín: Písničky milým srdcím. Zpěvník. Nápěvy Jaroslav Křička. Praha 1942. J. Otto. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmo), titulní list (kresba), ilustrace v textu (jy kreseb), grafická úprava, vazba. 1432
   • #1438 1943 - Jaroš Antonín: Písničky milým srdcím. Zpěvník. Nápěvy Jaroslav Křička. 2. vydání. Praha 1943. J. Otto. „Knihy pro mládež." Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmo), titulní list (kresba), ilustrace v textu (76 kreseb), grafická úprava, vazba. 1438
   • #1465 1946 - Suk Josef: V nový život. (Op. 35c.) Slavnostní sokolský pochod. Pro_zpěv a klavír na dvě ruce. Text Petr, Křička. Úprava pro hlas Jaroslav Křička. Úvod Otakar Šourek. Praha 1946. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 721). Tisk Průmyslová tiskárna, 4°. Obálka (dvoubarevná kresba, přisazené písmo). 1465
   • #1476 1948 - Křička Jaroslav: Valašská jitřní mše pastorální. (Op. 80). Pro sbor, sóla, malý orchestr a varhany. Text František Táborský, úprava František Střižkovský. 2. vydání. Olomouc 1948. Velehrad. Tisk neuveden, 40. Obálka (barevná litografie, psané písmo). 1476
   • #1484 1949 - Křička Jaroslav: Vánoční koledy. (Op. 22) Třináct písní pro vyšší, částečně i pro střední hlas a klavír. Nové vydání, rozmnožené o koledy oblíbené i méně známé. 2., celkem 3. vydání. Praha 1949. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 427). Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Obálka (barevná kresba, přisazené písmo). 1484
   • #1535 1959 - Kříčka Jaroslav: Naše paní Božena Němcová. (Op. 112, z roku 1954.) Pět písní pro mezzo-soprán a klavír na slova Františka Halase. Praha 1959. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (publ. č. 2670). Tisk Orbis 3, 8°. Náklad 800 výtisků. Obálka (dvoubarevná kresba, psané písmo). 1535
   • #2518 1964 - Hudební novinky. Zpravodajství Státního hudebního vydavatelství. Ročník 1964, číslo 1. Grafická úprava Jiří Kreuziger. Praha, leden— únor 1964. Státní hudební vydavatelství. Tisk Rudé právo, Brno, 4°. Reprodukce obálky písňového cyklu Jaroslava Křičky „Našepaní Božena Němcová", str. 21 (kresba, psané písmo). 2518
  • #628 Křička Petr (3)
   • #1023 1946 - Křička Petr: Píseň meče. Epické básně. Praha 1946. B. M. Klika — Zátiší, knihy srdce a ducha. „Z hlubin" sv. 13. Tisk Grafia, 8°. Náklad 2200 výtisků. Obálka (kreslené písmo), iniciály (g kreseb), tiráž (zmenšená kresba z obálky), grafická úprava. 1023
   • #1465 1946 - Suk Josef: V nový život. (Op. 35c.) Slavnostní sokolský pochod. Pro_zpěv a klavír na dvě ruce. Text Petr, Křička. Úprava pro hlas Jaroslav Křička. Úvod Otakar Šourek. Praha 1946. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 721). Tisk Průmyslová tiskárna, 4°. Obálka (dvoubarevná kresba, přisazené písmo). 1465
   • #1723 1946 - Panorama. Literární měsíčník vydavatelstva Družstevní práce. Ročník 21, číslo 7—8. Obálka a grafická úprava Antonín Strnadel. Praha 25. dubna 1946. Družstevní práce. Tisk Grafia, Praha, 40. Ilustrace k básni Petra Křičky „Šestnáctiletá", str. 77 (kresba). 1723
  • #629 Křivka Václav (1)
   • #1413 1967 - Thiele Vladimír: Karel Svolinský a kniha. Soupis knih, hudebnin, periodik a příležitostných tisků, knižních značek a unikátních vazeb, na jejichž výtvarném vzhledu měl účast Karel Svolinský. Předmluva Karel Svolinský, doslov Vladimír Thiele a dr. Jaroslava Václav-ková. Grafická úprava Karel Svolinský a Václav Křivka. Vydáno k sedmdesátinám Karla Svolinského a k příležitosti výstavy jeho knižní grafiky v Památníku národního písemnictví na Strahově. Praha 1967. Památník národního písemnictví - nakladatelství Merkur. „Soupisy a katalogy Památníku národního písemnictví" sv. 1. Tisk Polygrafia 3,8 °. Náklad 2000 výtisků. Obálka (tříbarevná kresba, psané písmo), protititul (dřevoryt), celostránkové ilustrace (iy kreseb), ilustrace v textu (2 dřevoryty, 41 kreseb), tiráž: monogram KS (kresba), spoluúčast na grafické úpravě. 1413
  • #630 Křupka Václav (1)
   • #2282 1966 - Euroexlibris Olomouc 66. Katalog mezinárodní výstavy knižních značek. Úvodní stati dr. Jaromír Lakosil, Jaroslav Ryška, dr. František Dvořák. Překlad do němčiny Otto F. Babler, do francouzštiny E. R. Bubelová. Ukázky exlibris od různých grafiků. Seznam vystavených prací Václav Křupka. Grafická úprava a vazba František Bělohlávek. Olomoucká Galerie výtvarného umění, září—říjen 1966. Olomouc 1966. Galerie výtvarného umění. Tisk Moravské tiskařské závody 11, Olomouc, 8°. Ukázka exlibris: Matúš Jurák, ig6g (reprodukce dvoubarevného dřevorytu). 2282
  • #631 Kuba Ludvík (2)
   • #218 1927 - Kuba Ludvík, Semen Orlov, Ivan Lapšin: Ruská hudba a její tvůrcové. Tři studie. Praha 1927. J. Otto. „Ottova světová knihovna" sv. 1716—1720. „Kulturní statky ruského národa" sv. 3. Tisk Česká grafická Unie, 16 °. Ediční obálka (typografická), grafická úprava. 218
   • #1809 1949 - Československo. Státní representační měsíčník. Ročník 4, číslo 7. Obálka Ludvík Kuba, grafická úprava Method Kaláb. Praha 1949. Ministerstvo informací a osvěty. Tisk Svoboda, 40. Zadní strana obálky: celostránková ilustrace „Kytice" (barevná kresba). 1809
  • #632 Kubelíkjan (1)
   • #838 1940 - Památce Jana Kubelíka. Tři projevy při pohřbu Jana Kubelíka do Slavína na vyšehradském hřbitově 10. prosince 1940. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1940. Kulturní rada při Národní radě české, ústředí pro kulturu a školskou práci Národního souru-čenství. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Obálka (kresba). 838
  • #633 Kubeš Luděk (1)
   • #2466 1941 - Ročenka sirotčího spolku členů Národního divadla v Praze na rok 1941. Redakce dr. J. M. Kvapil. Obálka Luděk Kubeš. Praha 1941. Sirotčí, vdovský a podpůrný spolek členů Národního divadla. Tisk Česká grafická Unie, Praha, 8°. Celostránkové ilustrace: návrh na oponu do Dvořákova Jakobína (jednobarevná reprodukce barevné kresby), návrh jevištní výpravy k Dvořákovu Jakobínu (fotografie scény), návrh jevištní výpravy ke hře Williama Shakespeara Mnoho povyku pro nic (fotografie scény). 2466
  • #634 Kubíček Ruda (8)
   • #807 1940 - Beneš Buchlovan Bedřich: Neblahý památník ANEB NEMALUJ PŘÍTELI ČERTA NA STĚNĚ. Ilustrace P. Dillinger, E. Frinta, M. Galanda, V. Karel, J. Konůpek, R. Kubíček, V. Mašek, A. Moravec, K. Svolinský, J. Zamazal. Grafická úprava B. Beneš Buchlovan. Uherské Hradiště 1940. Skupina moravských knihomilů. Tisk Karel Kryl, Kroměříž, 8 °. Náklad 96 výtisků. Ilustrace (kresba). 807
   • #1601 1932 - Bibliofil. Časopis pro pěknou knihu a její úpravu. Ročník 9, číslo 2—3. Obálka a grafická úprava Ruda Kubíček. Brno, únor—březen 1932. Skupina moravských knihomilů. Tisk Pokorný a spol., Brno, 8°. Příloha: titulní strana z knihy Josefa Spilky „Pan-evropa" (dvoubarevná kresba). 1601
   • #1611 1934 - Bibliofil. Časopis pro pěknou knihu a její úpravu. Ročník 11, číslo 1. Obálka a grafická úprava Ruda Kubíček. Uherské Hradiště 1934. Skupina moravských knihomilů. Tisk Kryl a Scotti, Nový Jičín, 8°. Příloha: ilustrace z Wolkrových „Balad", za str. 32. (dřevoryt). 1611
   • #1614 1935 - Bibliofil. Časopis pro pěknou knihu a její úpravu. Ročník 12, číslo 5—6. Obálka a grafická úprava Ruda Kubíček. Uherské Hradiště 1935. Skupina moravských knihomilů. Tisk Kryl a Scotti, Nový Jičín, 8°. Příloha: ukázka ilustrace z knihy Otto F. Bablera „Koníčci v lese", před str. 77 (dřevoryt). 1614
   • #1615 1935 - Bibliofil. časopis pro pěknou knihu a její úpravu. Ročník 12, číslo 7. Obálka a grafická úprava Ruda Kubíček. Uherské Hradiště 1935. Skupina moravských knihomilů. Tisk Kryl a Scotti, Nový Jičín, 8 °. Příloha před str. /05 (2 kresby). 1615
   • #1617 1936 - Bibliofil. časopis pro pěknou knihu a její úpravu. Ročník 13. Obálka a grafická úprava Ruda Kubíček. Uherské Hradiště 1936. Skupina moravských knihomilů. Tisk Kryl a Scotti, Nový Jičín, 8°. Přílohy: protititul (dřevoryt), protititul (kresba), ukázka z Bezrulových „Bylin" (dřevoryt), ukázka ilustrací z knihy „Prostějovské portály" (dřevoryt). 1617
   • #1625 1937 - Bibliofil. časopis pro pěknou knihu a její úpravu. Ročník 14. Obálka a grafická úprava Ruda Kubíček. Uherské Hradiště 1937. Skupina moravských knihomilů. Tisk Kryl a Scotti, Nový Jičín, 8 °. Přílohy: protititul (kresba), protititul (dvoubarevný dřevoryt), ilustrace (dvoubarevná kresba), ukázka Z tvorby (dvoubarevná kresba). 1625
   • #1637 1938 - Bibliofil. Časopis pro pěknou knihu a její úpravu. Ročník 15. Obálka a grafická úprava Ruda Kubíček. Uherské Hradiště 1938. Skupina moravských knihomilů. Tisk Karel Kryl, Nový Jičín, 8 °. Příloha: ukázka z tvorby (dvoubarevný dřevoryt). 1637
  • #635 Kubíčková Věra (2)
   • #1128 1948 - Po cestách Alláhových. Perská poesie. Překlad Jan Rypka a Věra^Kubíčková. Praha 1948. Symposion — Rudolf Škeřík. „Duše východu" sv. 7. Tisk Cíl, 8°. Ediční značka na obálce, patitulu a v tiráži (kresba). 1128
   • #1134 1948 - Rubá'iját. Výbor ze starých perských mystiků. Překlad Věra Kubíčková. Doslov Jan Rypka. Protititul sultán Mohammad. Praha 1948. Symposion — Rudolf Škeřík. „Duše východu" sv. 4. Tisk Státní tiskárna, 8°. Náklad 3000 výtisků. Ediční značka na obálce a v tiráži (kresba). 1134
  • #636 Kubista Jan (2)
   • #231 1927 - Racine Jean: Berenika. Tragedie. Překlad Jan Kubista. Praha 1927. česká akademie věd a umění — J. _Otto. „Sborník světové poesie" sv. 154. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (typografická), grafická úprava. 231
   • #452 1931 - Fénelon Francois de: Příhody Telemachovy. Satirický román z ovzduší starořecké mythologie. Překlad a úvod Jan Kubista. Praha 1931. J. Otto. „Ottova světová knihovna" sv. 1886 až 1905. Tisk česká grafická Unie, 160. Ediční obálka (typografická), grafická úprava. 452
  • #637 Kubka František (4)
   • #574 1935 - Kubka František: Karlu Peřinoví, černého umění mistru, velikému organisátoru a dobrému člověku k padesátým narozeninám pozdrav! Dvě ilustrace Jan Konůpek, příležitostný tisk k padesátinám ředitele tiskárny Orbis. Grafická úprava Josef Sonberg. Praha 1935. Josef Son-berg. Tisk Orbis, 8°. Náklad 30 výtisků. Ilustrace (2 kresby). 574
   • #875 1941 - Kubka František — Miloslav Novotný: Božena Němcová. Sborník o jejím životě a díle. Praha 1941. V. Neubert a synové. „Kořeny" sv. 1. Tisk V. Neubert a synové, 40. Ukázky grafických úprav knih B. Němcové a o B. Němcové. Sir. J2: titulní dvoustrana knihy B. Němcové „Rozpomínky z mládí", 1940 (kresba), str. 214: titulní dvoustrana „Babičky", 1938 (kresba), str. 235: stránka z knihy J. J. Ryby „Radovánky nevinných dítek o vánocích", IQ34 (kresba). 875
   • #1038 1946 - Slovo o pluku Igorově. Staroruská rapsodie. Překlad a doslov František Kubka. Grafická úprava Karel Svolinský a Vilém Ambrosi. Praha 1946. V. Neubert a synové. Tisk V. Neubert a synové, sazba Průmyslová tiskárna (litograficky přeneseno), 2°. Náklad 400 neprodejných výtisků na paměť pražského povstání. Obálka (barevná kresba, přisazené písmo), titulní dvoustrana (barevná kresba), iniciála-záhlaví (barevná kresba), celostránkové ilustrace (7 barevných kreseb), grafická úprava. 1038
   • #1039 1946 - Slovo o pluku Igorově. Staroruská rapsodie. Překlad a doslov František Kubka. Grafická úprava Karel Svolinský a Vilém Ambrosi. 2. vydání. Praha 1946. V. Neubert a synové. Tisk V. Neubert a synové, sazba Průmyslová tiskárna (litograficky přeneseno), 2°. Obálka (barevná kresba, přisazené písmo), titulní dvoustrana (barevná kresba), iniciála-záhlaví (barevná kresba), celostránkové ilustrace (y barevných, 2 jednotónové kresby), grafická úprava. 1039
  • #638 Kučík Alois (1)
   • #1214 1953 - Ficek Viktor — Alois Kučík: Bibliografie Petra Bezruce. První díl. S ukázkami ilustrací kBezručovu dílu od různých malířů. Praha 1953. Státní pedagogické nakladatelství. „Publikace Slezského studijního ústavu v Opavě" sv. 3. Tisk Ostravské tiskárny 08, český Těšín, 8°. Příloha: titulní list ze Slezských písní, iQ3y (reprodukce litografie). 1214
  • #641 Kukučin Martin (1)
   • #1861 1953 - Filatelie. časopis československých filatelistů. Ročník 3, číslo 3. Praha 15. února 1953. Ministerstvo spojů — Orbis. Tisk Orbis 01, 8°. Ukázka známkové tvorby: „K. J. Erben 1853 — '953" » „Josef Dobrovský 1753-1933";, str. 43 (2 reprodukce poštovních známek), návrh na obálku prvního dne „Dobrovský, Erben, Kramerius, Kuku-iin, Vrchlický", str. 43 (kresba). 1861
  • #642 Kulijevyčová Maře (1)
   • #2311 1966 - Smetana Bedřich: Prodaná nevěsta. Nahrávka sólistů, sboru a orchestru Národního divadla v Praze. Dirigent Zdeněk Chalabala. Text na obalu Maře Kulijevyčová. Praha 1966. Státní hudební vydavatelství — Supraphon. „Supraphon SV 8013 — 8015". Tisk neuveden, formát 31x31 cm. Titulní strana gramo-obalu (dvoubarevná kresba, psané písmo). 2311
  • #643 Kulinský Bohumil (1)
   • #2309 1965 - Vánoční koledy. Druhá deska: Václav Trojan „Betlém". Pásmo lidových koled z loutkového filmu Jiřího Trnky „ Špalíček". Vánoční koledy v úpravě Karla Háby. Nahrávka: Dětský sbor a Symfonický orchestr pražského rozhlasu. Dirigent Bohumil Kulinský. Text na obalu Leoš Janáček. Praha 1965. Státní hudební vydavatelství — Supraphon. „33 Mono = 5296B". Tisk neuveden, formát 26x26 cm. Titulní strana gramo-obalu (čtyřbarevné kolorovaná kresba, přisazené písmo). 2309
  • #644 Kuna Jaroslav (1)
   • #1244 1955 - Propagace knihy. Kapitoly o moderní knižní propagaci. Redakce Jaroslav Kuna, Jiří Picek, Gustav Skýpala, Josef Vinárek. Obálka Vratislav Hejzl, ilustrace Jaromír Zápal. Praha 1955. Orbis (publ. č. 1293). Tisk Orbis 01, 8°. Náklad 3300 výtisků. Reprodukce obálky na hudební katalog (barevná kresba, psané písmo), reprodukce obálky katalogu „Antonín Dvořák, souborné dílo" (kresba, psané písmo). 1244
  • #645 Kunc Jaroslav (1)
   • #2149 1940 - Náruč knih. Výběr českých knih z let 1936 až 1939. Bibliografické údaje a uspořádání Jaroslav Kunc. Praha 1940. Pražská obec (Ústřední knihovna hlavního města Prahy). „Spisy knihovny hlavního města Prahy" sv. 32. Tisk Pražská akciová tiskárna, 8°. Obálka (kresba, psané písmo). 2149
  • #646 Kundera Ludvík (1)
   • #1178 1949 - Vítězslava Kaprálova. Studie a vzpomínky. Sborník. Uspořádání Přemysl Pražák. Přispívatelé: Přemysl Pražák, Otakar Šourek, Ludvík Kundera, Vítězslav Novák, Jan Čárek, Rudolf Firkušný, Jan Racek, Bohuslav Martinů, Jiří Mucha aj. Seznam skladeb. Obrazové přílohy. Praha 1949. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 1118). Tisk Č. A. T., 8°. Obálka: s použitím fotografie V. Kaprálové (kreslené písmo, kreslená viněta), grafická úprava, vazba. 1178
  • #647 Kunzel Franz Peter (1)
   • #1255 1956 - Majerová Marie: Vom Háhnchen und Huhn-chen. (O kohoutkovi a slepičce). Dětská knížka. Překlad do němčiny Franz Peter Kúnzel. Berlín 1956. Der Kinderbuchverlag. Tisk Artia, Praha (publ. č. 3088), 40 příčný formát. Předsádka (barevná kresba), titulní list (barevná kresba), záhlaví (barevná kresba), drobné ilustrace v textu (8 barevných kreseb), celostránkové ilustrace (8 barevných kreseb), vazba (barevná kresba, přisazené písmo), zadní strana vazby (barevná kresba). 1255
  • #648 Kůra Miroslav (1)
   • #2267 1963 - Smetana Bedřich: Prodaná nevěsta. Pozvánka na slavnostní premiéru Smetanovy opery na scéně Národního divadla, konané dne 18. listopadu 1963. Dirigent Jaroslav Krombholc, režisér Luděk Mandaus, výtvarník Karel Svolinský, choreograf Miroslav Kůra. Praha 1963. Národní divadlo. Tisk neuveden, 8° příčný formát, skládačka. První strana (kresba), ilustrace u textu (3 kresby). 2267
  • #649 Kůrka Václav (1)
   • #686 1937 - Kůrka Václav: O cvrčkovi tuláku. Dětská knížka. Louny 1937. Edvard Fastr. Tisk neuveden, 8 °. Protititul (barevná kresba), titulní list (čtyřbarevné kreslené písmo), ilustrace v textu (15 kreseb), vazba (barevná kresba, psané písmo). 686
  • #650 Kurz Antonín (2)
   • #83 1925 - Amfitěatrov Alexandr Valentinovič: Dámy a ženy. Jedenáct povídek o ženách. Překlad a doslov Vincenc červinka. Praha 1925. J. Otto. „Ruská knihovna" sv. 93. „Spisy A. V. Amfi-těatrova" sv. 1. Tisk Česká grafická Unie,. 8°. Obálka s nakladatelskou značkou (typografická). 83
   • #234 1927 - Salus Hugo: Výbor básní. Překlad Antonín Kurz. Praha 1927. J. Otto. „Ottova světová knihovna" sv. 1683—1685. Tisk česká grafická Unie, 16°. Ediční obálka (typografická), grafická úprava. 234
  • #651 Kurz Vilém (7)
   • #1431 1942 - Janáček Leoš: Po zarostlém chodníčku. Drobné skladby pro klavír. Rada první: deset písní. Revize prof. Vilém Kurz. Úvod doc. dr. Jan Racek. Praha 1942. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 703). Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmo). 1431
   • #1447 1944 - Smetana Bedřich: Bagatelles et impromptus. (Z roku 1844.) Pro klavír na dvě ruce. Revize prof. Vilém Kurz. Úvod František Bartoš. Praha 1944. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 702). Tisk Č. A. T., 40. Obálka s použitím podobizny Kateřiny Kolářové (kresba, přisazené písmo). 1447
   • #1448 1944 - Smetana Bedřich: Bal vision. Vidění na plesu. (Z roku 1858.) Proklavír na dvě ruce. Revize prof. Vilém Kurz. Úvod a poznámky František Bartoš. Vydáno v jubilejním Smetanovském roce. Praha 1944. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 677). Tisk Č. A. T., 40. Obálka s použitím podobizny Frqjdy Beneckeové (kresba, přisazené písmo). 1448
   • #1468 1947 - Janáček Leoš: Po zarostlém chodníčku. Drobné skladby pro klavír. Rada první a druhá: patnáct písní. Revize^ prof. Vilém Kurz a prof. František Scháfer. Úvod doc. dr. Jan Racek. Nové vydání. Praha 1947. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 703). Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmo). 1468
   • #1469 1947 - Janáček Leoš: Po zarostlém chodníčku. Drobné skladby pro klavír. Řada první a druhá: patnáct písní. Revize prof. Vilém Kurz a prof. František Scháfer. Úvod doc. dr. Jan Racek. Nové vydání — mutace s Hmub. Brno 1947. Pazdírek. Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmo). 1469
   • #1473 1948 - Dusík Jan Ladislav: Sonáta pro klavír es-dur. (Op. 44, č. 21) Nová revize a prstoklady prof. Vilém Kurz. Úvod (česky, rusky, anglicky, francouzsky) dr. Jiří Dostál. Praha 1948. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 769). Tisk Průmyslová tiskárna, 4 °. Obálka (typografická, kresba s podtiskem, přisazené písmo). 1473
   • #1530 1958 - Janáček Leoš: Po zarostlém chodníčku. (Auf verwachsenem Pfade — On an overgrown path.) (Z let 1902—1908.) Drobné skladby pro klavír. Revize prof. Vilém Kurz a prof. František Scháfer. Tříjazyčný text (česky, německy, anglicky). Praha 1958. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění — Artia (publ. č. 2381). Tisk Orbis 3, 4°. Náklad 2000 výtisků. Obálka (tříbartmá kresba, přisazené písmo). 1530
  • #652 Kusák Vladimír (1)
   • #1505 1951 - Zbojnické písně a tance. Instruktážní publikace pro pěvecké a taneční soubory. Redakce Zdeněk Mišurec, Bohumil Kos, František Bonus, Vladimír Kusák. Vazba Jiří Mikula. Praha 1951. Naše vojsko. „Armádní soutěž tvořivosti" sv. 4. Tisk Svoboda 5, 8 °. Náklad 5000 výtisků. Obálka (barevná kresba, přisazené písmo). 1505
  • #653 Kúst Václav (1)
   • #135 1926 - Heine Heinrich: Romancero. Verše. Překlad a úvod Václav Kůst. Praha 1926. J. Otto. „Ottova světová knihovna" sv. 1668—1671. Tisk Česká grafická Unie, 16=. EdUtá obálka (typografická), grafická úprava. 135
  • #654 Kuthan Rudolf (1)
   • #335 1929 - Katullus Gaius Valerius: Znám jen lásku a zášť ... Výbor z veršů. Překlad a úvod dr. Rudolf Kuthan. Praha 1929. J. Otto. „Ottova světová knihovna" sv. 1816—1817. Tisk česká grafická Unie, 16 °. Ediční obálka (typografická), grafická úprava. 335
  • #655 Kvapil František (2)
   • #142 1926 - Kvapil František: Modré ostrovy. Literární vzpomínky a skizzy. Praha 1926. J. Otto. Tisk česká grafická Unie, 8°. Obálka (typografická), nakladatelská značka, grafická úprava. 142
   • #534 1933 - Kasprowicz Jan, Zenon Przemycki, Stanislaw Rossowski, Antoni Lange: Polská moderní poesie. Výbor. Třetí část. Překlad František Kvapil. Praha 1933. česká akademie věd a umění. — J. Otto. „Sborník světové poesie" sv. 168. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (typografická), grafická úprava. 534
  • #657 Kvapil J. M. (2)
   • #990 1944 - S maskou i bez masky. Ročenka sirotčího spolku členů Národního divadla v Praze na rok 1944. Redakce dr.J. M. Kvapil. Ilustrace Věra Fridrichova. Obálka František Tróster. Praha 1943. Sirotčí, vdovský a podpůrný spolek členů Národního divadla. Tisk Českomoravský Kompas, 8°. Ilustrace: návrh scény k Smetanově „Čertově stěně" (jednobarevná reprodukce barevné kresby). 990
   • #2466 1941 - Ročenka sirotčího spolku členů Národního divadla v Praze na rok 1941. Redakce dr. J. M. Kvapil. Obálka Luděk Kubeš. Praha 1941. Sirotčí, vdovský a podpůrný spolek členů Národního divadla. Tisk Česká grafická Unie, Praha, 8°. Celostránkové ilustrace: návrh na oponu do Dvořákova Jakobína (jednobarevná reprodukce barevné kresby), návrh jevištní výpravy k Dvořákovu Jakobínu (fotografie scény), návrh jevištní výpravy ke hře Williama Shakespeara Mnoho povyku pro nic (fotografie scény). 2466
  • #658 Kvapil J. Š. (1)
   • #1333 1961 - Rybak Natan: Omyl Honoré de Balzaca. Román. Překlad Ludmila Zilynská. Doslov J. S. Kvapil. Praha 1961. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (publ. č. 1308). „Klub čtenářů" sv. 141. Tisk Rudé právo, obálka ofsetem Polygrafia 3, 8°. Náklad 52 000 výtisků. Ediční obálka (kresba, psané písmo, dvoubarevný kresebný podtisk), název edice (psané písmo), patitul (psané písmo), nakladatelská značka (psané písmo), titulní list (dvoubarevný: kresba, psané písmo jako na obálce), tiráž (kresba a psané písmo, jako na obálce), grafická úprava, ediční vazba. 1333
  • #656 Kvapil Jaroslav (12)
   • #688 1937 - Kvapil Jaroslav: Tři řeči smuteční. O Jaroslavu Vrchlickém, Aloisů Jiráskovi, T. G. Masarykovi. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1937. Spolek českých bibliofilů. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Náklad 250 výtisků na anglickém papíře Charles I. Obálka (kresba), iniciály—záhlaví (3 kresby). 688
   • #1426 1941 - Dvořák Antonín: Píseň Rusalky o měsíčku. (Z opery Rusalka.) Zpěv a klavír. Text Jaroslav Kvapil. 13. vydání. Praha 1941. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 44). Tisk Průmyslová tiskárna, 4 °. Obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmo). 1426
   • #1430 1942 - Dvořák Antonín: Rusalka. (Op. 114). Lyrická pohádka o třech jednáních.^ Libreto Jaroslav Kvapil. Klavírní výtah. Úprava Josef Faměra. Dvojjazyčný text, překlad do němčiny JosaWill. 12. vydání. Praha 1942. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 44). Tisk Č. A. T., 40. Obálka (kresba, přisazené písmo). 1430
   • #1460 1946 - Dvořák Antonín: Píseň Rusalky o měsíčku. (Z opery Rusalka.) Zpěv a klavír. Text Jaroslav Kvapil. 15. vydání. Praha 1946. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 44). Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmo). 1460
   • #1482 1949 - Dvořák Antonín: Rusalka. (Op. 114.) Lyrická pohádka o třech jednáních. Libreto Jaroslav Kvapil. Klavírní výtah. Úprava Josef Faměra. Redakce a revize Otakar Šourek. Dvojjazyčný text; překlad do němčiny JosaWill. 14. vydání. Praha 1949. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 44). Tisk Impressa, 40. Obálka (tříbarevná kresba, kreslené písmo), vazba. 1482
   • #1506 1952 - Dvořák Antonín: Píseň Rusalky o měsíčku. Zpěv a klavír. Text Jaroslav Kvapil. 1. vydání v Orbisu. Praha 1952. Orbis, Národní hudební vydavatelství (publ. č. 1055). „Dílo Antonína Dvořáka", skladby vokální. Tisk Orbis 3, 40. Náklad 2200 výtisků, dotisk. Obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmo). 1506
   • #1507 1952 - Dvořák Antonín: Rusalka. (Op. 114.) Lyrická pohádka o třech dějstvích. Libreto Jaroslav Kvapil. Klavírní výtah Josef Faměra. Úvod Otakar Šourek. 15. vydání, 1. v Orbisu. Praha 1952. Orbis, Národní hudební vydavatelství (publ. č. 1057). „Dílo Antonína Dvořáka", skladby dramatické. Tisk Orbis 3, 4°. Náklad 3200 výtisků. Obálka (kresba, přisazené písmo). 1507
   • #1508 1952 - Dvořák Antonín: Rusalka's Song of the Moon. (Píseň Rusalky o měsíčku.) Zpěv a klavír. Text Jaroslav Kvapil. Překlad do angličtiny neuveden. Praha 1952. Orbis—Artia— Boosey and Hawkes, Ltd. London, New York, Oceanside, USA (publ. č. 1055). Tisk Printed in Czechoslovakia, 40. Obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmo). 1508
   • #1509 1952 - Dvořák Antonín: Rusalka's song to the Moon. (Píseň Rusalky o měsíčku.) Zpěv a klavír. Text Jaroslav Kvapil. Překlad do angličtiny neuveden. Praha 1952. Artia, Czechoslovakia (mutace Orbis, publ. č. 1055). Tisk Printed in Czechoslovakia, 40. Obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmo). 1509
   • #1510 1952 - Dvořák Antonín: Rusalka's song to the Moon. (Píseň Rusalky o měsíčku.) Zpěv a klavír. Text Jaroslav Kvapil. Překlad do angličtiny neuveden. Praha 1952. Boosey and Hawkes, Ltd. London, New York, Oceanside, USA (mutace Orbis, publ. č. 1055). Tisk Printed in Czechoslovakia, 40. Obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmo). 1510
   • #1515 1954 - Dvořák Antonín: Rusalka's lied an den Mond. (Píseň Rusalky o měsíčku.) Zpěv a klavír. Text Jaroslav Kvapil. Překlad do němčiny Robert Brock. Praha 1954. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění — Export Artia (mutace Orbis, publ. č. 1055). Tisk Printed in Czechoslovakia, 40. Obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmo). 1515
   • #1539 1960 - Dvořák Antonín: Rusalka. (Op. 114.) Lyrická pohádka o třech jednáních. Libreto Jaroslav Kvapil. Klavírní výtah Karel šolc. Tříjazyčný text; překlad do němčiny Robert^Brock, do angličtiny Daphne Rusbridgeová. Úvod Karel Šourek (česky, rusky, německy, anglicky, francouzsky). Praha 1960. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění — Artia (publ. č. 3000). Tisk Polygrafia 3, Printed in Czechoslovakia, 40. Náklad 2000 výtisků. Obálka (tříbarevná kresba, kreslené písmo). 1539
  • #659 Kvapilová Hana (2)
   • #1299 1960 - Černý František: Hana Kvapilo vá. Život a dílo. Praha 1960. Orbis (publ. č. 2099). „Knihovna divadelní tvorby". Tisk Polygrafia 3, 8°. Náklad 3000 výtisků. Obálka (barevná kresba,psané písmo), protititul: portrét Hany Kvapilové (kresba), titulní list (kreslené písmo), grafická úprava, vazba (kresba). 1299
   • #1368 1963 - Černý František: Hana Kvapilová. Život a dílo. 2. doplněné vydání. Praha 1963. Orbis (publ. č. 2447). „Knihovna divadelní tvorby". Tisk Polygrafia 3, 8°. Náklad 3000 výtisků. Obálka (kresba s podtiskem, přisazené písmo), proti-titul (kresba), titulní list (kresba a psané písmo), grafická úprava, vazba. 1368
  • #660 Kvasnička Edvard (3)
   • #595 1936 - Albrecht II.: Potvrzení privilegií městu Přerovu roku 1439. Překlad z latiny a poznámky dr. Edvard Kvasnička. Soukromý tisk na paměť šestistého osmdesátého výročí vysazení Přerova na město a k Středomoravské výstavě. Přerov 1936. Městská rada. Tisk Družstvo knihtiskárny, Hranice, 8°. Náklad 200 výtisků na holandu Van Gelder. Protititul (kresba), iniciály (2 kresby), grafická úprava. 595
   • #656 1937 - Beneš Dr. Edvard: Soudobá Francie. Studie sociologická. Doslov E. Kvasnička. Soukromý tisk pro účastníky deváté schůzky Skupiny moravských knihomilů ve Valašském Meziříčí 16. května 1937. Přerov 1937. Moravští biblio-filové (20 a 1 z Prahy). Tisk Fr. Bartoš, Přerov, 8°. Číslované výtisky. Obálka (typografická), protititul (dvoubarevný dřevoryt), grafická úprava. 656
   • #1065 1947 - Dar nejvzácnější. Sborník k poctě M. Daniela Adama z Veleslavína a k padesátinám časopisu Typografia, vydaný k celostátní kulturní manifestaci čsl. knihtiskařů v Přerově a k otevření výstavy vývoje čs. knihy ve dnech 4. až 26. října 1947. Redakce Alois Caletka, dr. Eduard Kvasnička a V. M. Strojil. Přerov 1947. Typografia. Tisk František Bartoš, Přerov, 4°. Náklad 3000 výtisků. Obálka (typografická, dvoubarevné kreslené písmo), protititul (dvoubarevná kresba s podtiskem), iniciály (4 kresby). 1065
  • #661 Květ Jan (6)
   • #2163 1944 - Karel Svolinský. Katalog třicáté prvé výstavy Vilímkovy galerie ve dnech 5. až 30. května 1944. Úvod Jan Květ. Tištěno česky a německy. Praha 1944. Vilímkova galerie. Tisk Jos. R. Vilímek, 8°. Část nákladu na lepším papíře s přílohou původní grafiky. Obálka (barevná kresba), ilustrace (4 reprodukce kreseb), příloha (kamenorytina). 2163
   • #2164 1944 - Obrazy a kresby Karla Svolinského. Pozvánka na třicátou první výstavu Vilímkovy galerie, zahájenou dne 5. května 1944. Úvodní slovo Jan Květ. Trvání výstavy do 30. května 1944. Záhlaví na textové stránce František Tichý. Praha 1944. Vilímkova galerie. Tisk Jos. R. Vilímek, 8° dvoulist. První strana (dřevoryt). 2164
   • #2182 1946 - Malby a kresby Karla Svolinského. Katalog čtyřicáté páté výstavy Vilímkovy galerie ve dnech 21. května až 12. června 1946. Úvod Jan Květ. Praha 1946. Vilímkova galerie. Tisk Jos. R. Vilímek, 8°. Obálka (kresba), ilustrace (4 reprodukce barevných kreseb). 2182
   • #2183 1946 - Malby a kresby Karla Svolinského. Pozvánka na čtyřicátou pátou výstavu Vilímkovy galerie, pořádanou ve dnech 21. května až 12. června 1946. Úvodní slovo Jan Květ. Praha 1946. Vilímkova galerie. Tisk Jos. R. Vilímek, 8° dvoulist. První strana (kresba). 2183
   • #2195 1948 - Malby a kresby Karla Svolinského. Katalog šedesáté třetí výstavy Vilímkovy galerie ve dnech od 5. prosince 1947 do 4. ledna 1948. Úvod Jan Květ. Praha 1947. Vilímkova galerie. Tisk Jos. R. Vilímek, 8°. Obálka (reprodukce kresby, přisazené písmo), ilustrace (4 reprodukce barevných kreseb a olejů). 2195
   • #2202 1949 - Malby a kresby Karla Svolinského. Pozvánka na šedesátou třetí výstavu Vilímkovy galerie, zahájenou dne 5. prosince 1947. Úvodní slovo Jan Květ. Trvání výstavy do 4. ledna 1949. Praha 1947. Vilímkova galerie. Tisk Jos. R. Vilímek. 8° dvoulist. První strana (dřevoryt). 2202
  • #662 Kypta František Alois (1)
   • #1495 1950 - Ostrčil Otakar: Honzovo království. Hudební hra o sedmi obrazech. Libreto podle L. N. Tolstého Jiří Mařánek. Klavírní výtah Karel Šolc. Tříjazyčný text; překlad do němčiny H. Politzer a G. Széll, do ruštiny J. Gurian. Vydavatelská poznámka F. A. Kypta. Praha 1950. Hudební matice (publ. č. 1235). Tisk Orbis 3, 40. Obálka (barevná kresba, kreslené písmo). 1495
  • #663 Kysela František (8)
   • #634 1936 - Táborský František: Karel Hynek Mácha po stu letech. Ilustrace: Mikoláš Aleš, František Bidlo, Cyril Bouda, Zdenka Braunerová, V. H. Brunner, Antonín Garais,Felix Jenewein, Adolf Kašpar, František Kobliha, Bohuslav Kroupa, Jan Konůpek, František Kysela, Václav Mašek, Viktor Polášek, Karel Svolinský, Max švabinský, Karel Tondl, Jan Zrzavý. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1936. Sdružení českých umělců grafiků Hollar. „Knihy Holla-ra" sv. 3. Tisk Průmyslová tiskárna, 4.°. Obálka (litografie, přisazené písmo), celostránkové ilustrace: ukázky z knihy K. H. Máchy „Pout krkonošská", 1936 (2 litografie) a z Máchova „Máje", 1925 (zmenšená reprodukce dřevorytu), ukázka písma a sazby z téhož (písmo, grafická úprava). 634
   • #887 1942 - Pečírka Jaromír: Dílo úcty a lásky k Bedřichu Smetanovi, členská ročenka Společnosti B. Smetany na rok 1942. Ilustrace František Kysela. Praha 1941. Společnost Bedřicha Smetany. Tisk neuveden, 8°. Koncová ilustrace, táž jako v ročence SBS na rok 1Q4I (kresba). 887
   • #1433 1942 - Krásnohorská Eliška: Hubička. Operní libreto podle povídky Karoliny Světlé. Textová revize a úvod Mirko Očadlík. Značka edice František Kysela. Praha 1942. Společnost Bedřicha Smetany— Vesmír. „Operní libreta Bedřicha Smetany" sv. 3. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Titulní list (kresba), vazba. 1433
   • #1453 1944 - Wenzig Josef — Ervín Špindler: Dalibor. Operní libreto. Úvod a poznámky Josef Bartoš. Značka edice František Kysela. Praha 1944. Melantrich — Společnost Bedřicha Smetany. „Operní libreta Bedřicha Smetany" sv. 3. Tisk Melantrich, 8°. Obálka (kresba), titulní list (kresba), grafická úprava, vazba. 1453
   • #1462 1946 - Krásnohprská Eliška: Čertova stěna. Operní libreto. Úvod a poznámky Mirko Očadlík. Značka edice František Kysela. Praha 1946. Společnost Bedřicha Smetany—Melantrich. „Operní libreta Bedřicha Smetany" sv. 5. Tisk Melantrich, 8°. Náklad 3000 výtisků. Obálka (kresba, přisazené písmo), titulní list (kresba). 1462
   • #1504 1951 - Wenzig Josef— Ervín Špindler: Libuše. Operní libreto. Úvod a dohled nad kritickým vydáním Josef Bartoš. Značka edice na patitulu František Kysela. Praha 1951. Orbis, Národní hudební vydavatelství. „Operní libreta Bedřicha Smetany" sv. 6. Tisk Orbis 3, 8°. Náklad 2200 výtisků. Obálka (kresba, přisazené písmo), titulní list (kresba), grafická úprava. 1504
   • #1542 1962 - Ziingel Emanuel: Dvě vdovy. Operní libreto. Redakce a úvod Mirko Očadlík. Grafická úprava František Holman. Značka edice na patitulu František Kysela. Praha 1962. Státní hudební vydavatelství (publ. č. 525). „Operní libreta Bedřicha Smetany" sv. 7. Tisk Polygrafia 3, 8°. Náklad 1500 výtisků. Obálka (kresba, kreslené písmo), titulnílist (kresba), grafická úprava. 1542
   • #1810 1949 - Československo. Státní representační měsíčník. Ročník 4, číslo 10. Vydáno k 125. výročí narození Bedřicha Smetany. Obálka František Kysela, grafická úprava Method Kaláb. Praha 1949. Ministerstvo informací a osvěty. Tisk Svoboda, 40. Příloha před str. 627: celostránková ilustrace, návrh kostýmu Mařenky z „Prodané nevěsty" (barevná kresba). 1810
  • #664 Kytlicová Pavla (3)
   • #829 1940 - Kytlicová Pavla: Rodiče a děti. Román. Doslov Jakub Deml. Grafická úprava Stanislav Kohout. Vazba Jindřich Štýrský. Praha 1940. Evropský literární klub. „ELK." Tisk Jiří Jelen, Mělník, 8°. Obálka (dvoubarevná kresba, přisazené písmo), nakladatelská značka na obálce (dvoubarevná kresba), titulní list (kresba), vazba (kresba). 829
   • #830 1940 - Kytlicová Pavla: Rodiče a děti. Román. První díl. Doslov Jakub Deml. Grafická úprava. Stanislav Kohout. Vazba Jindřich Štýrský. Praha 1940. Evropský literární klub. „ELK." Tisk Jiří Jelen, Mělník, 8°. Obálka (dvoubarevná kresba, přisazené písmo), nakladatelská značka na obálce (dvoubarevná kresba), titulní list (kresba), vazba (kresba). 830
   • #877 1941 - Kytlicová Pavla: Rodiče a děti. Román. Druhý díl. Grafická úprava Stanislav Kohout. Vazba Jindřich Štýrský. Praha 1941. Evropský literární klub. „ELK." Tisk Jiří Jelen, Mělník, 8°. Obálka (dvoubarevná kresba, přisazené písmo), nakladatelská značka na obálce (dvoubarevná kresba), titulní list (kresba), vazba (kresba). 877
  • #665 Lacina Bohdan (1)
   • #1923 1956 - Host do domu. Měsíčník pro literaturu, umění a kritiku. Ročník 1956, číslo 2. Obálka a grafická úprava Bohdan Lacina. Brno 15. února 1956. Svaz československých spisovatelů. Tisk Brněnské knihtiskárny 2, Brno, 8°. Ukázka ilustraci z knihy Zikmunda Wintra „Rozina sebranec", str. 88 (reprodukce dřevorytu). 1923
  • #666 Lacinová Jiřina (1)
   • #2166 1944 - 1919—1944. Příležitostný tisk k pětadvacetiletému trvání pošumavského loutkařského průmyslu Jana Krále. Báseň Jiřina Lacinová. Vacov-Miřetice 1944. Jan Král. Tisk neuveden, 8° dvoulist. První strana: zvětšené exlibris Jana a Elišky Králových (kresba). 2166
  • #667 Lada Josef (1)
   • #2483 1967 - Nový zlatý věnec. Antologie české literatury pro mládež z doby mezi dvěma světovými válkami. Redakce František Hrubín, Vladimír Kovářík, Eduard Petiška, Zdeněk Vavřík. Ilustrace Josef čapek, V. H. Brunner, Josef Lada, Zdenek Seydl, Karel Svolinský, František Tichý, Jiří Trnka, Jan Zrzavý a další. Poznámky o autorech Vladimír Kovářík, o ilustrátorech Gabriela Dubská. Obálka Zdeněk Sklenář, výběr obrázků a grafická úprava Gabriela Dubská. Praha 1967. Státní nakladatelství dětské knihy (publ. č. 2704). „Pro malé čtenáře". Tisk Polygrafia 1, 8°. Náklad 30 000 výtisků. Celostránkové ilustrace (1 barevná reprodukce oleje, 1 kresba). 2483
  • #668 Laeerlófová Šelma (1)
   • #412 1930 - Lagerlófová Šelma: Útěk do Egypta. Povídka. Překlad K. Rypáček a V. Vaněčková. Hranice 1930. Družstvo knihtiskárny. „Soukromé tisky Družstva knihtiskárny v Hranicích" sv. 7. Tisk Družstvo knihtiskárny, Hranice, 8°. Náklad 250 výtisků na Zerkallu. Obálka (typografická), titulní list (typografický, s kresbou), záhlaví (kresba), koncovka (kresba), grafická úprava. 412
  • #669 LakosilJaromír 2273.2282 (1)
   • # -
  • #670 Lamb Charles and Marv (4)
   • #1346 1962 - Lamb Charles and Mary: Tales from Shakespeare. Dvacet pohádkových příběhů ze Shakespearových her. Londýn 1962. Paul Hamlyn Ltd. — Artia (publ. č. 1250). „Golden Pleasure Books." Tisk Artia (Svoboda), Printed in Czechoslovakia, 4°. Obálka dvoustranná (1 čtyřbarevná, 1 dvoubarevná kresba, přisazené písmo), celostránkové ilustrace (20 barevných kreseb), grafická úprava, vazba. 1346
   • #1388 1964 - Lamb Charles and Mary: Tales from Shakespeare. Dvacet pohádkových příběhů ze Shakespearových her. 2. vydání. London 1964. Paul Hamlyn Ltd. — Artia (publ. č. 1580). „Golden Pleasure Books." Tisk Artia, Printed in Czechoslovakia, 40. Obálka dvoustranná (1 čtyřbarevná, 1 dvoubarevná kresba, přisazené písmo), celostránkové ilustrace (20 barevných kreseb), grafická úprava, vazba. 1388
   • #1389 1964 - Lamb Charles and Mary: Tales from Shakespeare. Dvacet pohádkových příběhů ze Shakespearových her. 3. vydání. London 1964. Paul Hamlyn Ltd. — Artia (publ. ě. 1580). „Golden Pleasure Books." Tisk Artia, Printed in Czechoslovakia, 40. Obálka dvoustranná (1 čtyřbarevná, 1 dvoubarevná kresba, přisazené písmo), celostránkové ilustrace (20 barevných kreseb), grafická úprava, vazba. 1389
   • #1406 1966 - Lamb Charles and Mary: Tales from Shakespeare. Dvacet pohádkových příběhů ze Shakespearových her. 4. vydání. Londýn 1966. Paul Hamlyn Ltd. — Artia (publ. č. 1956). „Golden Pleasure Books". Tisk Artia (Svoboda), Printed in Czechoslovakia, 40. Obálka dvoustranná (1 čyřbarevná, z dvoubarevná kresba, přisazené písmo), celostránkové ilustrace (20 barevných kreseb), grafická úprava, vazba. 1406
  • #671 Landa Antonín (1)
   • #706 1937 - Siblík Emanuel: Antické krásno v moderním tanci. Od Platona k Duncanové. Vydáno na paměť desátého výročí smrti Isadory Duncanové. Obálka Antonín Landa. Ilustrace Karel Svolinský (3), Emanuel Frinta (3), Antonín Landa (5), Zdena Mašková (1). Praha 1937. Společnost Elisabety Duncanové. Tisk Karel Kryl, Nový Jičín, 8°. Náklad 100 číslovaných výtisků na holandu Van Gelder, 900 nečíslovaných na antiku. Obálka (typografická), ilustrace (3 kresby). 706
  • #672 Langášková Jarmila (1)
   • #1401 1966 - Kulturně politický kalendář 1966. Uspořádání a redakce Jarmila Langášková, slovenská část dr. Ján Juríček. Obálka a grafická úprava Miloslav Fulín. Praha 1965. Orbis (publ. č. 2790) ve spolupráci s nakladatelstvím Obzor v Bratislavě. Tisk Mír, 8 °. Náklad 8550 výtisků, z toho 2550 s mutací slovenského textu. Celostránková ilustrace: Ofélie, str. 27 (reprodukce dřevořezu). 1401
  • #673 Lange Antoni (1)
   • #534 1933 - Kasprowicz Jan, Zenon Przemycki, Stanislaw Rossowski, Antoni Lange: Polská moderní poesie. Výbor. Třetí část. Překlad František Kvapil. Praha 1933. česká akademie věd a umění. — J. Otto. „Sborník světové poesie" sv. 168. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (typografická), grafická úprava. 534
  • #674 Langrová M. (1)
   • #2287 1966 - Mezinárodní výstava knižní grafiky a ilustrace. Katalog výstavy druhého bienále užité grafiky. Předmluva inž. Josef Grohman, úvodní stať Jiří Hlušička. Překlad do angličtiny, francouzštiny a němčiny M. Langrová, do ruštiny A. Kelíšková, do španělštiny H. Batuš-ková. Obálka a grafická úprava Jan Rajlich a Viktor Šafář, fotografie inž. Oldřich Staněk. Dům umění od 24. června do 20. září 1966. Brno 1966. Svaz československých výtvarných umělců. „Směr", edice katalogů Moravské galerie sv. 21. Tisk Grafia 01, Srno, barevné štočky Rudé právo, Brno, 8°. Náklad 1500 výtisků. Ilustrace k básni Františka Halase, č. kat. 1005 (kolorovaná kresba), reprodukce dvoulistu separátního tisku: William Shakespeare „Though yet of Hamlet...", školní dílna Vysoké školy uměleckoprůmyslové ig66 (reprodukce dřevorytu, grafická úprava). 2287
  • #675 Lannerová Inge (1)
   • #1372 1963 - Maj erová Marie: Zauberwelt des Márchens. (čarovný svět.) Devatenáct pohádek z celého světa. Překlad do němčiny Inge Lannerová. Praha 1963. Artia (publ. č. 1437). Tisk Artia, Printed in Czechoslovakía, 4 °. Obálka (barevná kresba, psané písmo), titulní list (kresba, psané písmo), záhlaví (ig kreseb), celostránkové ilustrace (16 barevných kreseb), koncovka (kresba), vazba (barevná kresba, jako na obálce). 1372
  • #676 Lappo I. I. (1)
   • #219 1927 - Lappo I. I.: Rusko a osvobození balkánských Slovanů. Studie. Překlad M. Pospíšil. Praha 1927. J. Otto. „Ottova světová knihovna" sv. 1759—1763. „Kulturní statky ruského národa" sv. 5. Tisk Česká grafická Unie, 160. Ediční obálka (typografická), grafická úprava. 219
  • #677 Lapšin Ivan (1)
   • #218 1927 - Kuba Ludvík, Semen Orlov, Ivan Lapšin: Ruská hudba a její tvůrcové. Tři studie. Praha 1927. J. Otto. „Ottova světová knihovna" sv. 1716—1720. „Kulturní statky ruského národa" sv. 3. Tisk Česká grafická Unie, 16 °. Ediční obálka (typografická), grafická úprava. 218
  • #678 Lasák Oldřich (1)
   • #1229 1954 - Petr Bezruč. Soubor pěti básní Petra Bezruce. Vydáno k osmdesátým sedmým narozeninám básníkovým. Uspořádání a příprava k tisku Matouš Jurák. Ilustrace Oldřich Lasák, Karel Svolinský, Alois Schneiderka, Martin Benka, Jan Zrzavý. Olomouc 1954. Železárny Petra Bezruce. Tisk Středomoravské tiskárny, Olomouc, větší 40. Náklad 400 číslovaných výtisků na velkolosínském ručním papíře. Celostránková ilustrace k básni „Pyšný ještěr" (barevně kolorovaná kresba), grafická úprava. 1229
  • #679 Láska Ladislav (1)
   • #2207 1949 - Žeň hudební matice. Soupis vydaných publikací k 31. prosinci 1949. Redakce Ladislav Láska, Emilian Hórbinger. Ukázky ilustrací a obálek z hudebních publikací. Praha 1949. Hudební matice Umělecké besedy. „Edition HM". Tisk Občanská knihtiskárna, 8°. Obálka (kresba, psané písmo), ukázky ilustrací z hudebnin (4. kresby v záhlaví kapitol, 1 dřevoryt, 1 reprodukce barevné kresby), ukázky obálek hudebnin (11 reprodukcí). 2207
  • #680 Laurin Arne (4)
   • #699 1937 - Novinářská knihovna Arne Laurina. Sedmý katalog, dodatky: Tiskové právo, svoboda tisku a cenzura. Všeobecné dějiny periodického tisku. Soupis J. G. Gurian. Úvod Oskar Butter. Grafická úprava Rudolf Hála. Soukromý tisk. Praha 1937. Arne Laurin. Tisk Orbis, 8". Náklad 888 výtisků. Protititul: exlibris Arne Laurina (čtyřbarevný dřevoryt). 699
   • #2141 1937 - Sedmý katalog novinářské knihovny Arne Laurina. Praha 1937. Karel Zink. Tisk neuveden, 8°. Protititul (dvoubarevný dřevoryt) ; otištěno též jako příloha 15. ročníku Bibliqfila. 2141
   • #2349 1937 - Ex libris A. Laurin. Knižní značka. Námět: dívka s knihami. Použito jako protititul v knize „Novinářská knihovna A. Laurina", Praha 1937. 1937. Rozměr 151x103 mm. Exlibris (čtyřbarevný dřevoryt, přisazené písmo). 2349
   • #2490 1934 - Prager presse. Pražský deník v německé řeči. Ročník 14, číslo 321. Šéfredaktor Arne Laurin. Praha 23. listopadu 1934. Orbis. Tisk Orbis, 2°. Reprodukce víka kazety, v níž T. G. Masaryk poslal svatební dar anglickému princi Jiřímu: velký státní znak v barevné mozaice a zlatem provedl Alois Jirout (návrh výtvarného vyřešení). 2490
  • #681 Lazarevič Laza K. (2)
   • #143 1926 - Lazarevič Laza K.: Povídky, část první. Překlad Jan Hudec. Praha 1926. J. Otto. „Ottova světová knihovna" sv. 1692—1695. Tisk česká grafická Unie, 16°. Ediční obálka (typografická), grafická úprava. 143
   • #220 1927 - Lazarevič Laza K.: Povídky. Část druhá. Překlad Jan Hudec. Praha 1927. J. Otto. „Ottova světová knihovna" sv. 1711 — 1715. Tisk česká grafická Unie, 16 °. Ediční obálka (typografická), grafická úprava. 220
  • #682 Lažanský M. (1)
   • #867 1941 - Eulenberg Herbert: Smrtelní — nesmrtelní. Galerie vynikajících umělců. Redakce a doslov Vojtěch Jirát. Překlad M. Lažanský a František Novák. Obálka a grafická úprava J. Petr. Praha 1941. Rudolf Škeřík. „Symposion" sv. 135. Tisk Múller a spol., Turnov, 8°. Kromě vydání na antiku 200 číslovaných výtisků na simili japanu. U výtisků na simili japanu titul ruční heliogravura (tisk Mirro Pegrassi), u výtisků na antiku reprodukce. Vazba (vineta). 867
  • #684 Le Flo'h Yvette (1)
   • #1293 1959 - Majerová Marie: Robinsonne. (Robinsonka). Dívčí román. Překlad do francouzštiny a úvod Yvette Le Floc'h. Praha 1959. Artia (publ. č. 627). Tisk Artia, Printed in Czechoslovakia, Praha, 8°. Obálka (čtyřbarevná kresba, psané písmo), titulní list (kresba, psané písmo), celostránkové ilustrace (8 barevných kreseb), vazba. 1293
  • #683 Lebeděv Gerasim Stěpanovič (1)
   • #228 1927 - Novikov prof. Michail Michailovič: Ruští přírodovědci. Kapitoly o Lomonosovovi, Mendělejevovi, Lebeděvovi aj. Překlad Zofie Pohorecká. Praha 1927. J. Otto. „Ottova světová knihovna" sv. 1750— 1754. „Kulturní statky ruského národa" sv. 4. Tisk Česká grafická Unie, 16 °. Ediční obálka (typografická), grafická úprava. 228
  • #685 Leblond Marius a Ary (2)
   • #221 1927 - Leblond Marius a Ary: Černá magie. Román. Překlad František Jelínek a Hanuš Jelínek. Praha 1927. J. Otto. „Ottova laciná knihovna národní" sv. 268. Tisk česká grafická Unie, 8 °. Obálka (typografická), grafická úprava. 221
   • #1577 1927 - U Ottů. Měsíční literární zpravodaj. Ročník 1927, číslo 8. Praha, říjen 1927. J. Otto. Tisk česká grafická Unie, 4°. Záhlaví (kreslené písmo), kresba z obálky knihy Jana Vrby „Mládí", str. 94 (kresba), reprodukce obálky knihy M. a A. Leblondových „Cemá magie", str. g6 (typografická), nakladatelská znaika. 1577
  • #686 Lenin Vladimír Iljič (6)
   • #1874 1954 - Filatelie. Časopis československých filatelistů. Ročník 4, číslo 1. Praha 1. ledna 1954. Ministerstvo spojů — Orbis. Tisk Orbis 01, 8°. Návrh obálky prvního dne „21. I. 1924 zemřel V. I. Lenin", str. 7 (kresba). 1874
   • #2016 1960 - Filatelie. Časopis československých filatelistů. Ročník 10, číslo 7. Praha 4. dubna 1960. Ministerstvo spojů — Orbis. Tisk Knihtisk 2, 40. Obálka: návrh známky k devadesátému výročí V.I. Lenina (kreslené a psané písmo, fotografie). 2016
   • #2017 1960 - Filatelie. Časopis československých filatelistů. Ročník 10, čislo 8. Praha 25. dubna 1960. Ministerstvo spojů — Orbis. Tisk Knihtisk 2, 40. Obálka prvního dne „Lenin 1870—1960" (kresba, kreslené písmo). 2017
   • #2018 1960 - Filatelie. Časopis československých filatelistů. Ročník 10, číslo 9. Praha 9. května 1960. Ministerstvo spojů — Orbis. Tisk Knihtisk 2, 40. Ukázka známkové tvorby: portrét V. I. Lenina k devadesátému výročí narození (zvětšená reprodukce poštovní známky). 2018
   • #2030 1960 - Pionýrské noviny. Týdeník československého svazu mládeže. Ročník 9, číslo 21. Praha 19. května 1960. Ústřední výbor československého svazu mládeže. Tisk Mír 2, 2°. Ukázka známkovétvorby: „V. I. Lenin 1870—1960" (reprodukce poštovní známky). 2030
   • #2033 1960 - Večerní Praha. List všech Pražanů. Ročník 6, číslo 95. Praha 22. dubna 1960. Krajská odborová rada — Práce. Tisk Mír 1,2°. Ukázka známkové tvorby: „V. I. Lenin 1870 — 1960", str. 1 (reprodukce poštovní známky). 2033
  • #687 Leonardo da Vinci (1)
   • #912 1941 - Weismantel Leo: Lionardo da Vinci. Příběh malíře, který se odvážil pohlížet bohu a světu v tvář. Překlad Lída Faltová. Praha 1941. Rudolf Škeřík. „Symposion" sv. 141. Tisk Miiller a spol., Turnov, hlubotisk J. Doležal, červený Kostelec, 8 °. Kromě vydání na antiku 200 číslovaných výtisků na simili japanu. Vazba (viněta). 912
  • #688 Lermontov Michail Jurjevič (5)
   • #337 1929 - Lermontov Michajl Jurjevič: Maškarní ples. Veršované drama o čtyřech dějstvích. Překlad a úvod František Táborský. Praha 1929. česká akademie věd a umění — J. Otto. „Sborník světové poesie" sv.158. „Básně M. J. Ler-montova" sv. 4. Tisk česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (typografická), grafická úprava. 337
   • #465 1931 - Lermontov Michajl Jurjevič: Ašik-kerib. Turecká pohádka. Překlad František Táborský. Grafická úprava Method Kaláb. Neprodejná ročenka spolku Radhošť. Praha 1931. Radhošť. „Ročenky Radhoště" sv. 7. Tisk Průmyslová tiskárna, 160. Obálka (kresba, přisazené písmo), patitul-věnování (kresba), protititul (kresba), celostránkové ilustrace (4 kresby). 465
   • #879 1941 - Lermontov Michajl Jurjevič: Borodino. Báseň. Překlad Bohumil Mathesius. Praha 1941. Vladimír Pour. Tisk Orbis, 8°. Náklad 150 číslovaných výtisků na papíře Orbis. Obálka (typografická), protititul (dvoubarevná kresba), grafická úprava. 879
   • #880 1941 - Lermontov Michajl Jurjevič: Kozácká ukolébavka. Báseň. Překlad Bohumil Mathesius. Praha 1941. Vladimír Pour. Tisk Orbis, 8°. Náklad 150 číslovaných výtisků na papíře Orbis. Obálka (typografická), protititul (dvoubarevná kresba), grafická úprava. 880
   • #881 1941 - Luther Arthur: Démon. Bouřlivý život básníka M. Lermontova. Román. Překlad Jiřina Rybová. Překlad veršů Josef Hora. Praha 1941. Rudolf Skeřík. „Symposion" sv. 140. Tisk Múller a spol., Turnov, 8°. Kromě vydání na antiku 200 číslovaných výtisků na simili japanu. U výtisků na simili japanu protititul ruční heliogravura (tisk Mirro Pegrassi), u výtisků na antiku jeho autotypická reprodukce. Obálka (návrh úpravy), protititul: portrét M. Lermontova, (kresba), titulní list (kresba s podtiskem), záhlaví (kresba s podtiskem), koncovka (kresba), grafická úprava, vazba (viněta). 881
  • #689 Lesná-Krausová Milada (2)
   • #766 1939 - Gauguin Póla: Můj otec Paul Gauguin. Životopis malíře. Překlad Milada Lesná-Krausc-vá. Praha 1939. Rudolf Škeřík. „Symposion" sv. 114. Tisk Muller a spol., Turnov, 8'. Kromě vydání na antiku 20 výtisků na anglickém papíře Albans, číslovaných I—XX, a 200 výtisků na simili japanu, číslovaných 1—200. Vazba (viněta). 766
   • #1063 1947 - Constantin-Weyr Maurice: V boží dlani. Lovcovy toulky kanadskou přírodou. Překlad Milada Lesná-Krausová. Obálka Ivan Martin. Praha 1947. Symposion — Rudolf Škeřík. „Pestrá tvář světa" sv. 2. Tisk Cíl, 8°. Náklad 5000 výtisků. Ediční značka na obálce, v patitulu a v tiráži (kresba), vazba. 1063
  • #690 Lesný Vincenc (1)
   • #1066 1947 - Dhammapadam. Buddhistická sbírka průpovědí správného života .Překlad a úvod univ. prof. dr. Vincenc Lesný. Praha 1947. Symposion — Rudolf Škeřík. „Duše východu" sv. 1. Tisk Cíl, 8°. Náklad 6600 výtisků. Ediční značka na obálce, patitulu a v tiráži (kresba). 1066
  • #691 Lewis Sinclair (1)
   • #466 1931 - Lewis Sinclair: Muž, který znal presidenta. Román. Překlad Emanuel Vajtauer. Praha 1931. J. Otto. „Ottova anglo-americká knihovna" sv. 3. Tisk česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmo), grafická úprava, ediční vazba. 466
  • #692 Lewy Edgar (1)
   • #1909 1955 - Philatelic Magazíne. Časopis britských filatelistů. Ročník 1955. Manchester — London, březen 1955. Harris Publications, Ltd. Tisk Percy Brothers, London, 8°. Ukázka známkové tvorby k článku Edgara Lewyho „Stamp designs of Karel Svolinsky", str. 175—176: návrh k známce „L. van Beethoven" (kresba), „Lidice", „Antonín Dvořák" a „600 let Karlovy university" (3 reprodukce poštovních známek, z toho 2 s kupónem). 1909
  • #693 Lhoták Kamil (1)
   • #1370 1963 - Ipse sibi. Soubor deseti knižních značek od různých grafiků: Cyril Bouda, Ludmila Jiřin-cová, Kamil Lhoták, Josef Liesler, Ota Janeček, Jaroslav Lukavský, Zdenek Seydl, Karel Svolinský, Jiří Švengsbír, Jiří Trnka. Obálka Zdenek Seydl. Vydáno k výstavě knižních značek v Malé galerii Československého spisovatele. Praha 1963. československý spisovatel. Tisk autoři grafiky, 8°. Příloha č. 8, ex libris K. S. (dřevoryt). 1370
  • #700 Li-Tai-Pe (1)
   • #922 1942 - Li-Tai-Pe: Lotosové květy. Pět básní. Výběr a překlad Otakar Zižka. Ilustrace: originály kreseb nebo akvarelů různých malířů. Pardubice 1942. Vladimír Vokolek a syn. Tisk Vladimír Vokolek, Pardubice, 8°. Náklad 120 číslovaných výtisků na ručním papíře. Protititul (originál akvarel), titulní list (originál akvarel), celostránková ilustrace (originál akvarel) ; akvarely datovány ig§3. 922
  • #694 LiehmA.J. (1)
   • #1279 1958 - Majerová Marie: Africké vteřiny. Výbor pro mládež. Uspořádání, úprava textu, poznámky František Tenčík. Úvod a doslov A. J. Liehm. 1. vydání v Sndk. Praha 1958. Státní nakladatelství dětské knihy (publ. č. 1333). Pro čtenáře od 11 let. „Daleké kraje" sv. 14. Tisk ofsetem Svoboda, 8 . Náklad 20000 výtisků. Obálka (barevná kresba, psané písmo), patitul, titulní list a tiráž (psané písmo), protititul (kresba), celostránkové ilustrace (3 kresby), ilustrace v textu (38 kreseb), nakladatelská značka vzadu na obálce (kresba), předsádka (s kresby), vazba. 1279
  • #695 Liesler Josef (1)
   • #1370 1963 - Ipse sibi. Soubor deseti knižních značek od různých grafiků: Cyril Bouda, Ludmila Jiřin-cová, Kamil Lhoták, Josef Liesler, Ota Janeček, Jaroslav Lukavský, Zdenek Seydl, Karel Svolinský, Jiří Švengsbír, Jiří Trnka. Obálka Zdenek Seydl. Vydáno k výstavě knižních značek v Malé galerii Československého spisovatele. Praha 1963. československý spisovatel. Tisk autoři grafiky, 8°. Příloha č. 8, ex libris K. S. (dřevoryt). 1370
  • #696 Lifka Bohumír (14)
   • #222 1927 - Lifka Dr. Bohumír: Pozdrav F. X. Šaldovi k šedesátinám 22. 12. 1927. Dopis. Praha 1927. Bohumír Lifka. Tisk Státní tiskárna, 2°. Náklad 150 číslovaných výtisků na ručním papíře, 3 výtisky na holandu Van Gelder. Obálka (typografická), celostránková vstupní ilustrace (dřevoryt), grafická úprava. 222
   • #357 1929 - Salda František Xaver: Selský svatý Václav. „K tisícímu výročí smrti knížete českého svatého Václava na prahu roku 1929, kdy deset let po obnovení české říše dostavován jest také velechrám sv. Víta, na skromnou poctu v zbožnosti a nadšení tuto báseň, která pomáhala síliti národní víru v tísni světové vojny..." Praha 1929. Dr. Bohumír Lifka. Tisk Průmyslová tiskárna, 2 °. Náklad 203 číslovaných výtisků na dvojím holandském papíře. Obálka (typografická), celostránková vstupní ilustrace (dvoubarevný dřevoryt), grafická úprava. 357
   • #615 1936 - Lifka Dr. Bohumír: Zámecké knihovny v Opočně a na Dobříši a kníže Josef z Collo-redo-Mannsfeldu jako bibliofil. Separátní tisk, zvláštní otisk stati ze sborníku „J. Colloredo-Mannsfeld". Praha 1936. Dr. Bohumír Lifka. Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Náklad 100 výt. Ilustrace reprodukované ze sborníku „Josef Colloredo Mannsfeld" (2 kresby),. 615
   • #702 1937 - Příručka Spolku českýchcbibliofilů v Praze 1937. Výňatek ze stanov SCB. Soupis publikací a členů SČB. Redakce dr. Bohumír Lifka a Josef Sonberg. Viněta na titulním listě Adolf Kašpar. 2. přepracované vydání. Praha 1937. Spolek českých bibliofilů. Tisk Orbis, 8°. Náklad 4oo výtisků. Obálka: viněta SČB (kresba). 702
   • #728 1938 - Český bibliofil. Sborník, desátý ročník. Prémie Spolku českých bibliofilů na rok 1938. Redakce Method Kaláb, Rudolf Hála, Bohumír Lifka, Miloslav Novotný. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1938. Spolek českých bibliofilů. Tisk Průmyslová tiskárna, přílohy IV—IX Orbis, 40. Náklad 300 výtisků. Protititul (barevná litografie), vstupní celostránková ilustrace (litografie), záhlaví s iniciálou (y kreseb), tiráž (kresba), vazba. Ukázky z desáté soutěže nejkrásnějších knih: protitituly (1 dvoubarevný dřevoryt, i kamenorytina), viněta v titulním listu (kame-norytina), celostránková ilustrace (litografie), záhlaví (kresba), ilustrace v textu (dvoubarevná kresba). 728
   • #737 1938 - Na paměť F. X. Saldy. Sborník vzpomínání, lásky a vděčnosti. Redakce dr. Bohumír Lifka. Dohled nad tiskem Method Kaláb. Soukromý tisk k prvnímu výročí úmrtí F. X. Saldy. Praha 1938. Bohumír Lifka. Tisk Průmyslová tiskárna, štočky Jan Stene, 40. Náklad 300 výtisků, z toho 10 na holandu Pannekoek. Obálka ( kresba, přisazené písmo), protititul: portrét F. X. Saldy (dřevoryt), grafická úprava. 737
   • #816 1940 - Dvanáct soudobých knižních značek. Soubor knižních značek od různých grafiků. Úvod Bohumír Lifka. Grafická úprava Josef Solar. Praha 1940. Státní grafická škola. „Edice Ex-libris." sv. 1. Tisk školní družiny Státní grafické školy v Praze, 8°. Příloha č. g, ex libris dr. Jitka Plachá (dřevoryt, přisazené písmo). 816
   • #1091 1947 - Salda František Xaver: Ze vzpomínek na dětství. Vydáno k desátému výročí smrti a osmdesátému výročí narození F. X. Saldy. Poznámky dr. Bohumír Lifka. Grafická úprava Method Kaláb. Prémie členům SČB. Praha 1947. Spolek českých bibliofilů. Tisk Průmyslová tiskárna, 4 °. Náklad 600 výtisků na holandu Pannekoek. Obálka (kreslená iniciála), protititul: portrét F. X. Saldy a jeho matky (litografie), iniciála-záhlaví (kresba), celostránkové ilustrace (6kreseb). 1091
   • #1162 1949 - Druhý soubor deseti exlibris. Soubor knižních značek od různých grafiků. Úvod Bohumír Lifka. Titulní list a záhlaví J. A. Švengsbír. Praha 1949. Spolek sběratelů a přátel exlibris. Tisk Vladimír Bujárek, 8°. Náklad 400 výtisků. Příloha č. 10, ex libris Rudolf Steinský-Sehnoutka (tříbarevný dřevoryt). 1162
   • #1273 1957 - Salda František Xaver: Východ i návrat. Osm básní z let 1911—1936. Soukromý tisk k dvacátému výročí autorovy smrti 4. dubna 1957. Uspořádání a poznámka dr. Bohumír Lifka. Praha 1957. Jaroslav Picka. Tisk ruční lis Jaroslav Picka, 8°. Náklad asi 90 výtisků na holandu^Pannekoek. Obálka (kresba), protititul: portrét F. X. Saldy (kresba). 1273
   • #1390 1964 - Lifka Dr. Bohumír: Minulost a přítomnost KNIŽNÍ KULTURY VE ŽDÁŘE NAD SÁZAVOU. Kapitoly z dějin žďárské knihovny. Brno 1964. Krajské nakladatelství v Brně pro Městský národní výbor ve Zdare nad Sázavou (publ. ě. 238). Tisk Tisk 2, Brno, 8°. Náklad 1900 výtisků. Obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmo), titulní list (kresba), grafická úprava, vazba. 1390
   • #1692 1944 - Marginálie. Věstník Spolku českých biblio-filů. Ročník 17, číslo 7—10. Praha 1944. Spolek českých bibliofilů. Tisk Orbis, 8°. Příloha: exodus dr. Bohumíra Lifky (kresba). 1692
   • #2345 1929 - Dr. Bohumír Lifka. Knižní značka. Námět: kráčející muž a žena. 1929. Rozměr 199X 148 mm. Náklad 100 číslovaných výtisků. Exlibris (mědirytina). 2345
   • #2538 1967 - Sonberg Josef: Umění sazby. Pozvánka na stejnojmennou výstavu, pořádanou Kabinetem knižní kultury v Památníku národního písemnictví, květen—červen 1967. Zahájení 25. května 1967, proslov dr. Jaroslava Václavková a dr. Bohumír Lifka. Praha 1967. Památník národního písemnictví — Spolek českých bibliofilii. Tisk Knihtisk 2, 8°. Obálka dvoustranná (návrh na typografickou novoročenku) , vstupní fotografie: snímek sazby (návrh na typografickou novoročenku), ukázka ilustrací na zmenšené reprodukci dvou stran Sonbergova tisku (2 kresby). 2538
  • #697 Lískovec Antonín (14)
   • #360 1929 - Undsetová Sigrid: Jaro. Román. Překlad K. V. Rypáček. Grafická úprava Antonín Lískovec. Praha 1929. Ladislav Kuncíř. „Knihy nové doby" sv. 17. Tisk Jan Mucha, Velké Meziříčí, 8°. Obálka (barevná kresba, psané písmo), vazba. 360
   • #446 1931 - Baring Maurice: Suknice nesešívaná. Román. Překlad Bohdan Chudoba. Grafická úprava Antonín Lískovec. Praha 1931. Ladislav Kuncíř. „Knihy nové doby" sv. 24. Tisk Miiller a spol., Turnov, 8°. Mimo náklad 25 číslovaných výtisků: 10 na papíře Tosa, 15 na simili japanu. Obálka (barevná kresba). 446
   • #478 1931 - Undsetová Sigrid: Gymnadenia. Dva díly. Román. Překlad K. V. Rypáček. Grafická úprava Antonín Lískovec. Praha 1931. Ladislav Kuncíř. „Knihy nové doby" sv. 26. Tisk František Obzina, Vyškov, 8°. Mimo náklad 30 číslovaných výtisků na Zandersu. Obálka (barevná kresba, kreslené písmo), vazba. 478
   • #479 1931 - Undsetová Sigrid: Gymnadenia. Druhý díl. Román. Překlad K.V. Rypáček. Grafická úprava Antonín Lískovec. Praha 1931. Ladislav Kuncíř. „Knihy nové doby" sv. 26. Tisk František Obzina, Vyškov, 8°. Mimo náklad 30 číslovaných výtisků na Zandersu. Obálka (barevná kresba, kreslené písmo), vazba. 479
   • #480 1931 - Undsetová Sigrid: Kristina Vavřincova. Část první: Věnec. Román. Překlad Emil Wal-ter. Grafická úprava Antonín Lískovec. Praha 1931. Ladislav Kuncíř. „Knihy nové doby" sv. 27. Tisk Múller a spol., Turnov, 8°. Mimo náklad 30 číslovaných výtisků: 15 na ručním papíře Tosa, 15 na imitaci holandu. Obálka (barevná kresba, kreslené písmo),vazba. 480
   • #514 1932 - Undsetová Sigrid: Hořící keř. Próza. Překlad K. V. Rypáček. Grafická úprava Antonín Lískovec. Praha 1932. Ladislav Kuncíř. „Knihy nové doby" sv. 29. Tisk František Obzina, Vyškov, 8°. Obálka (tříbarevná kresba, psané písmo), vazba. 514
   • #515 1932 - Undsetová Sigrid: Kristina Vavřincova. část druhá: Paní. Díl první. Román. Překlad Emil Walter. Grafická úprava Antonín Lískovec. Praha 1932. Ladislav Kuncíř. „Knihy nové doby" sv. 28. Tisk Múller a spol., Turnov, 8°. Mimo náklad 30 číslovaných výtisků: 15 na ručním papíře Tosa, 15 na imitaci japanu. Obálka (tříbarevná kresba, psané písmo), vazba. 515
   • #516 1932 - Undsetová Sigrid: Kristina Vavřincova. Část druhá. Paní. Díl druhý. Román. Překlad Emil Walter. Grafická úprava Antonín Lískovec. Praha 1932. Ladislav Kuncíř. „Knihy nové doby" sv. 28. Tisk Miiller a spol., Turnov, 8°. Mimo náklad 30 číslovaných výtisků: 15 na ručním papíře Tosa, 15 na imitaci japanu. Obálka (tříbarevná kresba, psané písmo), vazba. 516
   • #521 1933 - Baring Maurice: Robert Peckham. Román. Překlad Marie Slabá. Grafická úprava Antonín Lískovec. Praha 1933. Ladislav Kuncíř. „Knihy nové doby" sv. 31. Tisk Melantrich, 16°. Mimo náklad 10 číslovaných výtisků na holandu Van Gelder. Obálka (barevná kresba, kreslené i psané písmo). 521
   • #544 1933 - Undsetová Sigrid: Jenny. Román. Překlad Hugo Kosterka. Grafická úprava Antonín Lískovec. Praha 1933. Ladislav Kuncíř. „Knihy nové doby" sv. 30. Tisk česká grafická Unie, 8°. Mimo náklad 15 číslovaných výtisků na Zandersu. Obálka (barevná kresba), vazba. 544
   • #803 1940 - Balbin Bohuslav: Ze života sv. Jana Nepo-muckého. Grafická úprava Antonín Lískovec. Praha 1940. Ladislav Kuncíř. Tisk Karel Kryl, Kroměříž, 8°. Protititul (kresba). 803
   • #921 1942 - Kvítky slavného pána svatého Františka a jeho bratří. Grafická úprava Antonín Lískovec. Praha 1942. Ladislav Kuncíř. „Vinice Páně" sv. 28. Tisk Fr. Obzina, Vyškov, 8°. Obálka (kresba), titulní list (kresba). 921
   • #1111 1948 - Gemelli Augustin: Františkánské poselství světu. Historie františkánského hnutí od jeho založení až po dnešní dobu. Překlad Marko Weirich a Václav Cep. Grafická úprava Antonín Lískovec. Praha 1948. Ladislav Kuncíř. „Vinice Páně" sv. 36. Tisk Svoboda, Teplice, 8 . Náklad 3000 výtisků. Obálka (dvoubarevná kresba, kreslené písmo). 1111
   • #1133 1948 - Roubík František: Český rok 1848. Viněta na titulním listu V. H. Brunner. Grafická úprava Antonín Lískovec. Praha 1948. Ladislav Kuncíř. „Kuncířovy knihy" sv. 376. Tisk Grafika, Plzeň, 8°. Náklad 5000 výtisků. Obálka (dvoubarevná kresba, přisazené písmo, kreslené číslice). 1133
  • #698 Liszt Franz (1)
   • #2539 1953 - Liszt Franz: Ungarische rhapsodie Nr. 12 cis-moll, Konzertetude Nr. 3 Des-dur „Un sospiro" — klavír Otakar Vondrovíc, Fune-railles aus dem cyklus „Harmonies poétiques et réligieuses" Nr. 7; Anton Rubinstein: Melodie — klavír Gleb Axelrod. Pro Artii. Praha 1953. Supraphon. 33 1/3 Langspielplatten. „FLPM 412". Tisk neuveden, Made in Czechoslovakia, formát 26 X 26 cm. Titulní strana gramo-obalu: portrét Franze Liszta (čtyřbarevná kresba štětcem, psané i přisazené písmo). 2539
  • #699 Liška K. (1)
   • #2389 1944 - Exlibris (K. Liška). Knižní značka bez jména majitele. Námět: liška přibodnutá kosou. 1944. Rozměr 46x87 mm. Exlibris (barevná kresba). 2389
  • #701 Livorová Helena (3)
   • #1511 1953 - České tance. Třínožka, obkročák, husar, hulán, mazurka, bažant, cibulička, talián, bubla-vá, dvojskočná. Výběr a uspořádání František Bonus a Helena Livorová. Úvod František Bonus. Klavírní doprovody dr. Vratislav Vycpá-lek. Partitury Jiří Pospíšil. Praha 1953. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (publ. č. 195). „Národní tance", malá řada sv. 2. Tisk Orbis 3, 8°. Náklad 3200 výtisků. Ediční obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmo). 1511
   • #1512 1953 - Bonus František: Lidové tance na Lašsku. Spolupráce: Jaroslav Jurášek, Jaromír Běhú-nek, Helena Livorová. Praha 1953. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (publ. č. 204). „Národní tance", malá řada sv. 1. Tisk Orbis 3, 8°. Náklad 5200 výtisků. Ediční obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmo). 1512
   • #1517 1954 - Jelínková Zdeňka: Valašské lidové tance. Spolupráce: Helena Livorová, Jaroslav Jurá-šek, Jaromír Běhúnek, A. Bílý. Úvod František Bonus. Praha 1954. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (publ. č. 295). „Národní tance", malá řada sv. 4. Tisk Orbis 3, 8 °. Náklad 2000 výtisků. Ediční obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmo). 1517
  • #702 Lobkowicz Jiří (3)
   • #2129 1932 - Zámecké vinařství Jiřího Lobkowicze Mělník. Prospekt v podobě dopisu, doprovázející bibliofilský tisk „Mělnická balada" od Josefa Václava Sládka. Mělník 1932. Zámecké vinařství Jiřího Lobkowicze. Tisk Průmyslová tiskárna, 40 dvoulist. Záhlaví (kresba), celostránková ilustrace (kresba). 2129
   • #2130 1933 - 180 let Lobkowiczkého vinařství Na Mělníce 1753—1933. Soukromý neprodejný tisk k 16. září 1933, k stoosmdesátému výročí dne, kdy mělnické zámecké vinařství trvale přešlo do držení rodu Lobkowiczů. Mělník 1933. Lobkowiczské vinařství. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Obálka (kresba), předsádka (kresba), ilustrace v textu (6 kreseb). 2130
   • #2135 1936 - LOBKOWICZKÁ ZÁMECKÁ OBRAZÁRNA, MĚLNÍK. Katalog. Úvodní stať dr. Vojtěch Volavka. Obálka: barevná reprodukce detailu z obrazu Karla Škréty. Grafická úprava Josef Solar. Mělník 1936. Zámecké vinařství Jiřího Lobko-wicze. „Zikešova edice". Tisk Legiografie, 8°. Zadní strana obálky: znak rodu Lobkowiczů (barevná kresba). 2135
  • #444 Loittussi Stanislav (1)
   • #6 1924 - Anstey F.: Více versa čili Naučení otcům. Román. Překlad Stanislav Chittussi. Obálkové vydání. Praha 1924. J. Otto, 1908. „Anglická knihovna" řada 2, sv. 24. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (typografická). 6
  • #703 Lókken Thomas Olesen (1)
   • #831 1940 - Lokken Thomas Olesen: Vítězství Klavse Bjerga. Obrázky z šedých jutských dun. Překlad Jiřina Vrtišová. Grafická úprava Stanislav Kohout. Vazba Jindřich Štýrský. Praha 1940. Evropský literární klub. „ELK". Tisk Jiří Jelen, Mělník, 8°. Obálka (dvoubarevná kresba, přisazené písmo), nakladatelská značka na obálce (dvoubarevná kresba), vazba (kresba). 831
  • #704 Lom Stanislav (1)
   • #2155 1941 - Výtvarná práce na jevišti národního divadla. Katalog výstavy divadelních výprav. Úvod Stanislav Lom. Praha 1941. Jednota umělců výtvarných Myslbek. Tisk Politika, 8 °. Ilustrace: ukázka divadelní výpravy (kresba). 2155
  • #705 Lomonosov Michail Vasiljevič (1)
   • #228 1927 - Novikov prof. Michail Michailovič: Ruští přírodovědci. Kapitoly o Lomonosovovi, Mendělejevovi, Lebeděvovi aj. Překlad Zofie Pohorecká. Praha 1927. J. Otto. „Ottova světová knihovna" sv. 1750— 1754. „Kulturní statky ruského národa" sv. 4. Tisk Česká grafická Unie, 16 °. Ediční obálka (typografická), grafická úprava. 228
  • #706 Long William J. (2)
   • #270 1928 - Long William J.: Děti kanadské divočiny. Příběhy z kanadských lesů. Překlad Bohumil Z. Nekovařík. Ilustrace Charles Copeland. Nové vydání. Praha 1928. J. Otto. „Knihovna Walden" sv. 19. „Spisy Williama J. Longa" sv. 1. Tisk česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (typografická), grafická úprava, vazba. 270
   • #338 1929 - Long William J.: Ptáci nebeští. Ptačí příběhy. Překlad Bohumil Z. Nekovařík. Ilustrace Charles Copeland. Nové vydání. Praha 1929. J. Otto. „Knihovna Walden" sv. 20. „Spisy Williama J. Longa" sv. 2. Tisk česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka s kresbou Ch. Copelanda (typografická), grafická úprava, ediční vazba s kresbou Ch. Copelanda. 338
  • #707 Loon Hendrik van (2)
   • #774 1939 - Loon Hendrik Van: Rembrandt. Tragédie prvního moderního člověka. Překlad Karel Nováček. 2. vydání. Praha 1939. Rudolf Škeřík. „Symposion" sv. 52. Tisk Muller a spol., Turnov, 8°. Vazba (viněta). 774
   • #1077 1947 - Loon Hendrik van: Rembrandt. Tragédie prvního moderního člověka. Překlad Karel Nováček. 4. vydání. Praha 1947. Rudolf Ške-řík. „Symposion" sv. 52. Tisk Cíl, 8°. Náklad 5370 výtisků. Kromě vydání na antiku 250 číslovaných výtisků na simili japanu. Vazba (viněta). 1077
  • #708 Lorišjan (1)
   • #2206 1949 - Výstava dětské^ knihy. Katalog dvacáté výstavy Galerie československého spisovatele, pořádané v prosinci 1949. Úvodní stati Stanislav Neumann a Jan Loriš. Ukázky ilustrací z knih pro děti. Praha 1949. československý spisovatel. Tisk neuveden, 8°. Ukázka ilustrace z knihy Marie Majerové „Nespokojený králíček" (reprodukce barevné kresby). 2206
  • #709 Loti Pierre (1)
   • #144 1926 - Loti Pierre: Rybář islandský. Román. Překlad dr. Jiří Stanislav Guth-Jarkovský. 2. vydání. Praha 1926. J. Otto. „Ottova laciná knihovna národní" sv. 96. Tisk česká grafická Unie, 8°. Obálka (kresba, přisazené písmo), grafická úprava, nakladatelská značka. 144
  • #710 Ludmila svatá (1)
   • #1854 1952 - Křesťanská žena. Týdeník katolických žen. Ročník 5, číslo 39. Praha 13. září 1952. Svaz katolických žen a dívek. Tisk Svoboda 4, menší 2°. Obálka: „Svatá Ludmila" (barevná kresba). 1854
  • #711 Ludwig Emil (1)
   • #775 1939 - Ludwig Emil: Kleopatra. Život královny. Překlad Ivan Jelínek. Praha 1939. Rudolf Škeřík. „Symposion" sv. 116. Tisk Muller a spol., Turnov, 8°. Kromě vydání na antiku 20 výlisků na anglickém papíre Albans, číslovaných I—XX, a 200 výtisků na simili japanu, číslovaných 1—200. Obálka (typografická;, titulní list (kresba; tisk heliogravurou). grafická úprava, vazba (viněta). 775
  • #713 Lukasjan (2)
   • #1667 1941 - Národní divadlo. List divadelní práce. Ročník 18 (1940—1941), číslo 11. Obálka Jan Lukáš, grafická úprava Jaroslav Procházka. Praha 1. dubna 1941. Národní divadlo. Tisk Školní nakladatelství pro cechy a Moravu, 4 °. Zadní strana obálky: ilustrace z knihy „Srdce vlasti", Českomoravský Kompas 1940 (kresba). 1667
   • #1668 1941 - Národní divadlo. List divadelní práce. Ročník 18 (1940—1941), číslo 12. Obálka Jan Lukáš, grafická úprava Jaroslav Procházka. Praha 19. dubna 1941. Národní divadlo. Tisk školní nakladatelství pro Cechy a Moravu, 40. Zadní strana obálky: ilustrace z knihy „Srdce vlasti", českomoravský Kompas 1940 (kresba). 1668
  • #712 Lukavský Jaroslav (2)
   • #1370 1963 - Ipse sibi. Soubor deseti knižních značek od různých grafiků: Cyril Bouda, Ludmila Jiřin-cová, Kamil Lhoták, Josef Liesler, Ota Janeček, Jaroslav Lukavský, Zdenek Seydl, Karel Svolinský, Jiří Švengsbír, Jiří Trnka. Obálka Zdenek Seydl. Vydáno k výstavě knižních značek v Malé galerii Československého spisovatele. Praha 1963. československý spisovatel. Tisk autoři grafiky, 8°. Příloha č. 8, ex libris K. S. (dřevoryt). 1370
   • #1922 1956 - Hollar. Sborník grafického umění. Ročník 28, svazek 1. Grafická úprava Method Kaláb, dřevoryt na obálce Jaroslav Lukavský. Praha, duben 1956. Přípravný výbor Svazu československých výtvarných umělců. Tisk Orbis 3, 40. Ilustrace: portrét A. S. Puškina, str. 36 (kresba). 1922
  • #714 Luther Arthur (2)
   • #881 1941 - Luther Arthur: Démon. Bouřlivý život básníka M. Lermontova. Román. Překlad Jiřina Rybová. Překlad veršů Josef Hora. Praha 1941. Rudolf Skeřík. „Symposion" sv. 140. Tisk Múller a spol., Turnov, 8°. Kromě vydání na antiku 200 číslovaných výtisků na simili japanu. U výtisků na simili japanu protititul ruční heliogravura (tisk Mirro Pegrassi), u výtisků na antiku jeho autotypická reprodukce. Obálka (návrh úpravy), protititul: portrét M. Lermontova, (kresba), titulní list (kresba s podtiskem), záhlaví (kresba s podtiskem), koncovka (kresba), grafická úprava, vazba (viněta). 881
   • #2368 1941 - Ex libris ... Universální knižní značka pro nakladatelství Symposion do knihy Arthura Luthera „Démon", Praha 1941. Námět: padající Ikaros. 1941. Rozměr 81x46 mm. Exlibris (litografie s podtiskem, přisazené písmo). 2368
  • #715 Macková Marta (1)
   • #2398 1949 - Z knih Marty Mackové. Knižní značka. Námět: dvě tančící dívky kolem májky. 1949. Rozměr 80x54 mm. Exlibris (kresba s podtiskem). 2398
  • #716 Maclaren lan (1)
   • #25 1924 - Maclaren lan: Drumtochtské obrázky. Povídky. Překlad František Žilka, Josef Bartoš. Obálkové vydání. Praha 1924. J. Otto, J903. „Anglická knihovna" řada 2, sv. 3. Tisk česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (typografická). 25
  • #717 Maclarenjohn (1)
   • #1025 1946 - Maclaren John: JÁ a moji divoši. Osm let v australském buši. Překlad Jan Bedrna. Praha 1946. Symposion— Rudolf Škeřík. „Pestrá tvář světa" sv. 1. Tisk Múller a spol., Turnov, 8°. Obálka (typografická, s použitím fotografie), ediční značka na obálce, na patitulu a v tiráži (kresba), vazba. 1025
  • #718 Macleodová Fiona (1)
   • #26 1924 - Macleodová Fiona: Vítr a vlny. Povídky. Překlad Božena Koppová. Obálkové vydání. Praha 1924. J. Otto, 1906. „Anglická knihovna" řada 2, sv. 21. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Ediční obálka (typografická). 26
  • #719 Maeterlinck Maurice (1)
   • #108 1928 - Fabre Jean Henri: Život pavouka. Překlad Bohumil Z. Nekovařík, dr. Jan Obenberger. Úvod Maurice Maeteríinck. Vazbové vydání. Praha 1925. Bohumil Z. Nekovařík, knihovna Walden. „Knihovna Walden" sv. 14. Tisk Neuber, Pour a spol., Plzeň, 8°. Ediční vazba; navržena roku 1928. 108
  • #720 Magre Maurice (1)
   • #1124 1948 - Marquěs-Riviěre Jean: Ve stínu tibetských klášterů. Cestopis s fotografiemi. Úvod Mau-rice Magre. Překlad Dagmar Malá. Revize, doslov a poznámky dr. Pavel Poucha. Obálka a titulní list Ivan Martin. Praha 1948. Symposion — Rudolf Škeřík. „Pestrá tvář světa" sv. 4. Tisk Alois Šašek, Velké Meziříčí, 8°. Náklad 2000 výtisků. Ediční značka na obálce, v patitutlu a v tiráži (kresba), vazba. 1124
  • #721 Mahen Jiří (3)
   • #1305 1960 - Mahen Jiří: Máchova krajina. Fejeton. Příprava k tisku a ediční poznámka Jiří Zantov-ský. Vydáno k stopadesátému výročí narození K. H. Máchy. Praha 1960. Památník národního písemnictví — Spolek českých bibliofilů (publ. č. 24). „Dokumenty" řada 1., sv. 3. Tisk Knihtisk 2, 8°. Pro členy Spolku českých bibliofilů vydáno jako prémie v omezeném nákladu na lepším papíře. Obálka dvoustranná (kresba), protititul (dřevoryt), ilustrace v textu (dřevoryt), celostránková ilustrace (dřevoryt), nakladatelská značka v tiráži (kresba), grafická úprava. 1305
   • #1323 1961 - Mahen Jiří: Vašíček a lěší. Vyprávění pro děti. 1. vydání v Sndk. Praha 1961. Státní nakladatelství dětské knihy (publ. č. 1800). „Korálky" sv. 22, pro čtenáře od 6 let. Tisk Se-verografia 1, Liberec, 8°. Náklad 50000 výtisků. Obálka (čtyřbarevná kresba, psané písmo), nakladatelská značka na patitulu (barevná kresba), protititul (barevná kresba), titulní list (barevná kresba), záhlaví s iniciálou (kresba a psané písmo), celostránkové ilustrace (4 barevné kresby), předsádky (4 barevné kresby). 1323
   • #1399 1965 - Mahen Jiří: Vašíček a Lěší. Vyprávění pro děti. 2. vydání v Sndk Praha 1965. Státní nakladatelství dětské knihy (publ. č. 2661). „Korálky" sv. 22, pro čtenáře od 6 let. Tisk Severografia 1, Liberec, 8°. Náklad 40000 výtisků. Obálka (čtyřbarevná kresba, psané písmo), nakladatelská značka na patitulu (barevná kresba), proti-titul (barevná kresba), titulní list (barevná kresba), záhlaví s iniciálou (kresba a psané písmo), celostránkové ilustrace (4 barevné kresby), předsudky (4 barevné kresby). 1399
  • #722 Mácha Karel Hynek (28)
   • #120 1925 - Mácha Karel Hynek: Máj. Bibliofilský tisk pro Výstavu dekorativních umění v Paříži. Praha 1925. Průmyslová tiskárna. Tisk Průmyslová tiskárna, 2 °. Náklad 35 číslovaných výtisků na holandu Van Gelder. Protititul (dřevoryt), viněta na titulním listu (dřevoryt), celostránkové ilustrace (j dřevorytů), koncové viněty (2 dřevoryty), písmo, grafická úprava, vazba. 120
   • #161 1926 - Sabina Karel: Upomínka na K. H. Máchu. Dvě vzpomínky. Revize textu a doslov dr. František Krčma. Praha 1926. Hyperion, Karel Janský. „Stožár" sv. 5. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Náklad 115 číslovaných výtisků na Zandersu, z toho 15 neprodejných. Vazba do celokůže Antonín Tvrdý. Titulní dvoustrana (4 dřevoryty), iniciály (3 dřevoryty), záhlaví (3 dřevoryty), celostránkové ilustrace (2 dřevoryty), koncovky (3 dřevoryty), předsádka (2 dřevoryty), grafická úprava, vazba. 161
   • #616 1936 - Mácha Karel Hynek: Máj. Báseň. Revize textu B. B. Buchlovan. Vydáno k stému výročí básníkovy smrti. Praha 1936. Vilém Smidt. „Máj" sv. 1. Tisk Družstvo knihtiskárny, Hranice, 16°. Náklad 400 výtisků, z toho 100 číslovaných na holandu Van Gelder. Obálka (typografická), značka edice, protititul (dřevoryt), grafická úprava. 616
   • #617 1936 - Mácha Karel Hynek: Pout krkonošská. Próza. Textová revize dr. František Krčma. Příloha 2. svazku sborníku „Hollar" ročník 12. — k stému výročí smrti K. H. Máchy. Praha 1936. Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Celostránkové ilustrace (3 litografie), grafická úprava. 617
   • #624 1936 - Novotný Miloslav: Kresby Karla Hynka Máchy. Vydáno k stému výročí smrti K. H. Máchy. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1936. Spolek českých bibliofilů. Tisk Průmyslová tiskárna, 8 °. Náklad 350 výtisků na holandu Van Gelder. Titulní list: značka SCB (kresba). 624
   • #626 1936 - Patero vzpomínek na Karla Hynka Máchu. Redakce dr. Miloslav Novotný. Soukromý tisk pro účastníky osmého sjezdu moravských knihomilů v Prostějově. Praha 1936. Dvacet bibliofilů z cech. Tisk Družstvo knihtiskárny, Hranice, 8 °. Obálka (typografická), protititul (dřevoryt), grafická úprava. 626
   • #634 1936 - Táborský František: Karel Hynek Mácha po stu letech. Ilustrace: Mikoláš Aleš, František Bidlo, Cyril Bouda, Zdenka Braunerová, V. H. Brunner, Antonín Garais,Felix Jenewein, Adolf Kašpar, František Kobliha, Bohuslav Kroupa, Jan Konůpek, František Kysela, Václav Mašek, Viktor Polášek, Karel Svolinský, Max švabinský, Karel Tondl, Jan Zrzavý. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1936. Sdružení českých umělců grafiků Hollar. „Knihy Holla-ra" sv. 3. Tisk Průmyslová tiskárna, 4.°. Obálka (litografie, přisazené písmo), celostránkové ilustrace: ukázky z knihy K. H. Máchy „Pout krkonošská", 1936 (2 litografie) a z Máchova „Máje", 1925 (zmenšená reprodukce dřevorytu), ukázka písma a sazby z téhož (písmo, grafická úprava). 634
   • #776 1939 - Mácha Karel Hynek: MÁJ. Báseň. Revize textu Bedřich Beneš Buchlovan. Praha 1939. Vilém Šmidt. „Kytice" sv. 5. Tisk Karel Kryl, Kroměříž, litografie Průmyslová tiskárna, 8°. Náklad 300 číslovaných výtisků na holandu Pannekoek. Obálka (typografická), celostránkové ilustrace (4 dvoubarevné litografie), grafická úprava. 776
   • #777 1939 - Mácha Karel Hynek: Máj. Báseň. Revize textu Bedřich Beneš Buchlovan. 2. vydání. Praha 1939. Vilém Šmidt. Edice „Máj" sv. 1. Tisk Družstvo knihtiskárny, Hranice, 160. Kromě 470 výtisků na ofsetu 30 na holandu Pannekoek. Obálka (typografická), protititui (dřevoryt), vydavatelská značka (kresba), grafická úprava. 777
   • #782 1939 - Seifert Jaroslav: Vějíř Boženy Němcové. Soukromý neprodejný tisk k pohřbu Karla Hynka Máchy na Vyšehradě v máji 1939. Uherské Hradiště — Praha. Bedřich Beneš Buch-lovan, Vilém Šmidt. Tisk Karel Kryl, Kroměříž, 8°. Náklad 99 výtisků na japonském papíře. Ilustrace v textu (3 kresby), monogram v tiráži (kresba), grafická úprava. 782
   • #832 1940 - Mácha Karel Hynek: MÁJ. Báseň. Revize textu Bedřich Beneš Buchlovan. 3. vydání. Praha 1940. Vilém Šmidt. „Máj" sv. 1. Tisk Družstvo knihtiskárny, Hranice, 16 °. Náklad 500 výtisků, z toho 30 číslovaných na holandu Pannekoek. Obálka (typografická), celostránkové ilustrace (4 litografie), grafická úprava. 832
   • #833 1940 - Mácha Karel Hynek: MÁJ. Báseň. Revize textu Bedřich Beneš Buchlovan. 4. vydání. Praha 1940. Vilém Šmidt. „Máj" sv. 1. Tisk Karel Kryl, Kroměříž, 16 °. Náklad 500 výtisků, z toho 30 číslovaných na papíře Old Kentucky. Obálka (typografická), protititul (kresba), tiráž (kresba), grafická úprava. 833
   • #855 1940 - Věčný Mácha. Památník českého básníka. Redakce: Antonín Hartl, Josef Hora, Karel Janský, Josef Kopta, František Křelina, Jan Mukařovský, Miloslav Novotný, Vasil Škrach. Ilustrace: Cyril Bouda, Jan Konůpek, Karel Svolinský, Max Švabinský, Jan Zrzavý aj. Obálka, protititul, iniciály, grafická úprava a vazba Josef Sjolar. Praha 1940. čin. „Památníková edice činu" sv. 2. Tisk Grafia a V. Neubert a synové, 40. Celostránkové ilustrace: Máchovská kresba pro České Slovo, 1938 (kresba), ilustrace z „Pouti Krkonošské", Hollar 1936 (reprodukce litografie), ilustrace z bibliofilského vydání Máchova „Máje", Průmyslová tiskárna 1925 (zmenšená reprodukce dřevorytu). 855
   • #996 1945 - Hora Josef: Máchovské variace. Básně. Praha 1945. Fr. Borový. Tisk Průmyslová tiskárna, hlubotiskové přílohy V. Neubert a synové, 8°. Mimo nákiad 200 číslovaných výtisků na ho-landu, podepsaných autorem i malířem. Obálka (typografická, s kreslenou iniciálou), proti-titul (kresba), titulní list (typografický, s kreslenou iniciálou), celostránkové ilustrace (5 kreseb), grafická úprava. 996
   • #1262 1957 - Mácha Karel Hynek: Máj. Marinka. Doslov a poznámky dr. Bohuš Balajka. Grafická úprava Adolf Stehno. 3. vydání v Spn. Praha 1957. Státní pedagogické nakladatelství (publ. č. 71-39-01). „Mimočítanková četba." Tisk Pražské tiskárny 03, 8°. Náklad 25 220 výtisků. Obálka (kresba, přisazené písmo), protititul (kresba, táž jako na obálce), vazba. 1262
   • #1289 1959 - Mácha Karel Hynek: Máj. Marinka. Doslov a poznámky dr. Bohuš Balajka. 4. vydání v Spn. Praha 1959. Státní pedagogické nakladatelství (publ. č. 91-19-69). „Mimočítanková četba". Tisk Svoboda 4, 8°. Náklad 10 000 výtisků. Obálka (reprodukce litografie, přisazené písmo), pro-lititid (kresba táž, jako na obálce), vazba. 1289
   • #1305 1960 - Mahen Jiří: Máchova krajina. Fejeton. Příprava k tisku a ediční poznámka Jiří Zantov-ský. Vydáno k stopadesátému výročí narození K. H. Máchy. Praha 1960. Památník národního písemnictví — Spolek českých bibliofilů (publ. č. 24). „Dokumenty" řada 1., sv. 3. Tisk Knihtisk 2, 8°. Pro členy Spolku českých bibliofilů vydáno jako prémie v omezeném nákladu na lepším papíře. Obálka dvoustranná (kresba), protititul (dřevoryt), ilustrace v textu (dřevoryt), celostránková ilustrace (dřevoryt), nakladatelská značka v tiráži (kresba), grafická úprava. 1305
   • #1324 1961 - Mácha Karel Hynek: Máj. Marinka. Doslov a poznámky dr. Bohuš Balajka. 5. vydání v Spn. Praha 1961. Státní pedagogické nakladatelství. „Mimočítanková četba". Tisk Svoboda 4, 8°. Náklad 25 000 výtisků. Obálka (reprodukce litografie, přisazené písmo), protititul (kresba táž, jako na obálce), vazba. 1324
   • #1407 1966 - Mácha Karel Hynek: Máj — Marinka. Ediční příprava a doslov Bohumil Balajka. 5. vydání. Praha 1966. Státní pedagogické nakladatelství (publ. č. 11—19—69). „Mimočítanková četba". Tisk Rudé právo, Brno, 8°. Náklad 16 000 výtisků. Obálka (reprodukce litografie, přisazené písmo), protititul (kresba, táž jako na obálce). 1407
   • #1554 1925 - Vitrínka na krásné knihy, vazby a jiné hezké věci. Dvouměsíčník. List knižní kultury. Ročník 2 (1924—1925), číslo 6. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 20. dubna 1925. Arthur Novák. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Náklad 650 výtisků. Příloha, dvoulist; ukázka ilustrací, písma a grafické úpravy bibliofilského vydání Máchova „Máje", Průmyslová tiskárna 1925: dedikační strana (dřevoryt, písmo, grafická úprava), celostránková ilustrace (reprodukce dřevorytu), dvě textové stránky (písmo, grafická úprava). 1554
   • #1555 1926 - Vitrínka na krásné knihy, vazby a jiné hezké věci. Dvouměsíčník. List knižní kultury. Ročník 3 (1925—1926), číslo 3. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 9. prosince 1925. Arthur Novák. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Náklad 650 výtisků. Ukázka písma, poprvé použitého v bibliofilském tisku: K. H. Mácha „Máj", Průmyslová tiskárna 1925; str. 85 (písmo v původní velikosti). 1555
   • #1619 1936 - Hollar. Sborník grafického umění. Ročník 12, svazek 1. Grafická úprava Method Kaláb, litografie na obálce Max Švabinský. Praha, duben 1936. Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Příloha: celostránková ilustrace z knihy Karla Hynka Máchy „Pout krkonošská" (litografie). 1619
   • #1622 1936 - Panorama. Literární měsíčník vydavatelstva Družstevní práce. Ročník 14, číslo 5. Grafická úprava Ladislav Sutnar. Praha, květen 1936. Družstevní práce. Tisk M. Schulz, 2 °. Ukázka kniíní ilustrace z bibliofilského Máchova „Máje" z roku /92J, str. 75 (reprodukce dřevorytu). 1622
   • #1940 1956 - Výtvarná práce. Čtrnáctideník Ústředního svazu československých výtvarných umělců. Ročník 4, číslo 7. Praha 20. dubna 1956. Ústřední svaz československých výtvarných umělců. Tisk Orbis, 2°. Ilustrace k Máchovu „Máji", str. g (reprodukce litografie). 1940
   • #2028 1960 - Literární noviny. Týdeník pro kulturně politické a umělecké otázky. Ročník 9, číslo 46. Praha 12. listopadu 1960. Svaz československých spisovatelů. Tisk Knihtisk 2, 2°. Ilustrace: máchovský námět z roku 1938, str. 2 (kresba). 2028
   • #2050 1961 - Výtvarná práce. Orgán Svazu československých výtvarných umělců, čtrnáctideník. Ročník 9, číslo 24. Praha 12. prosince 1961. Svaz československých výtvarných umělců. Tisk Rudé právo, 2 °. Ilustrace k článku Františka Doležala „K. H. Mácha v našem výtvarném umění", str. 4 (kresba štětcem). 2050
   • #2333 1951 - Mácha Karel Hynek: May. Translated by Hugh Hamilton Mc Governe. — Celokožená unikátní vazba Alois Jirout, Praha 1949. Vystaveno na výstavě „Vazačské dílo A. L. Jirouta" v pražském Mánesu od 8. prosince 1950 do 15. ledna 1951, číslo katalogu 95. Návrh vazby (celokůže, vepřovice zdobená mozaikou a zlacením). 2333
   • #2545 1928 - SONDERDRUCK AUS DEM GuTENB ERG-JaHR buch 1928. Zvláštní otisk z německého typografického sborníku Gutenberg-Jahrbuch 1928. Úvodní stať „Průmyslová tiskárna v Praze 1923—1927" a grafická úprava Method Kaláb. Ukázky knižních úprav: Zdeněk Guth, Method Kaláb, Karel Svolinský. 1928. Místo vydání, nakladatel a tisk neuveden, 4°. Ukázka ilustrací a grafických úprav knih, tištěných Průmyslovou tiskárnou: textová strana z Máchova „Máje", 1925 (návrh písma, grafická úprava), textová strana z knihy Františka Táborského „Veliký sněm ptačí", 192J (dvoubarevný dřevoryt, grafická úprava), protititul z knihy Charlese Asselineaua „Peklo milovníka knih", 1928 (dřevoryt), titulní list téže knihy (dřevoryt). 2545
  • #723 Macháček Jaroslav (1)
   • #971 1943 - Macháček Jaroslav: Prohlubeň jasu. Verše. Obálka František Tichý. Praha 1943. Jos. R. Vilímek. Edice poezie „Tvar" sv. 12. Tisk Jos. R. Vilímek, 8°. Protititul (kresba). 971
  • #724 Machaj Vladimír (2)
   • #1377 1963 - Thurzová Ludmila s kolektivom: Malý atlas liečivych rastlín. Uspořádání dr. Fedor Thurzo. Ilustrace Karel Svolinský a Květoslav Hísek. Grafická úprava Vladimír Machaj. Bratislava 1963. Osvěta. Tisk ofsetem Tlačiar-ne Slovenského národného povstanie, Martin, 8°. Náklad 23 000 výtisků. Celostránkové ilustrace (120 barevných kreseb), vazba (barevná kresba, psané písmo). 1377
   • #1403 1965 - Thurzová Ludmila s kolektívom: Malý atlas liečiyých rastlín. Uspořádání dr. Fedor Thurzo, úprava Vladimír Machaj. část ilustrací Květoslav Hísek. 2. vydání. Bratislava 1965. Obzor. Tisk ofsetem Ťlačiarne Slovenského národného povstania, Martin, 8°. Náklad 20 000 výtisků. Celostránkové ilustrace (120 barevných kreseb), vazba (barevná kresba, psané písmo). 1403
  • #725 Machar Jan Svatopluk (3)
   • #271 1928 - Machar Jan Svatopluk: Ti, kdož mluví z minulosti. Básně. Kladno 1928. Svatopluk Klír— F. J. Klír. „Zodiak" sv. 6. Tisk Státní tiskárna, 2°. Náklad 109 číslovaných výtisků, z toho 5 neprodejných na japanu, 45 na italském papíře Fabriano a 59 na holandu. Obálka (dřevoryt), celostránkové ilustrace (y dřevorytů, z toho 2 dvoubarevné), ilustrace v textu, tištěné červeně a černé (4 dřevoryty), záhlaví (dřevoryt), koncovka (dřevoryt), značka edice v tiráži (dřevoryt), grafická úprava, vazba. Mimo ediční vazbu též unikátní vazba, kterou provedl Alois Jirout; č. 1 vlastní dr. Miloslav Novotný, viz oddíl Unikátní vazby. 271
   • #467 1931 - Machar Josef Svatopluk: Čtyřicet let s Aloisem Jiráskem. Dopisy, vzpomínky. Praha 1931. J. Otto. Tisk Průmyslová tiskárna, 8°. Mimo náklad 59 číslovaných výtisků na ručním papíře, podepsaných autorem. Obálka (kreslenépísmo), grafická úprava. 467
   • #2313 1930 - Machar Jan Svatopluk: Ti, kdož mluví z minulosti. Básně. Bibliofilské vydání. Svatopluk Klír, Kladno 1928, „Zodiak" sv. 6. — Celokožená unikátní vazba Alois Jirout, Praha 1930. Majitel výtisku dr. Miloslav Novotný. Návrh vazby (celokůže, řezba do kůže). 2313
  • #726 Machát František (1)
   • #27 1924 - Machát Dr. František: Ottův zeměpisný atlas. Se 44 hlavními a 99 vedlejšími mapami na 40 listech a jmenným ukazatelem. Vedoucí redaktor dr. Jindřich Metelka. Praha 1924. J. Otto. Tisk Česká grafická Unie, 2 °. Předsádka, grafická úprava, vazba. 27
  • #727 Machiavelli Xiccoló (1)
   • #317 1929 - Discorsi di Niccoló Macchiavelli. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1929. Průmyslová tiskárna. Tisk Průmyslová tiskárna 8°. Značka na titulním listu (kresba). 317
  • #728 Majakovskij Vladimír (6)
   • #1820 1950 - Československá filatelie. Čtrnáctideník československých filatelistických spolků. Ročník 6, číslo 5. Praha 18. března 1950. Orbis. TiskE. Beaufort, 8°. Titulní strana: návrh na známku „V. Mqjakovskij I93°—I95°" (kresba tužkou). 1820
   • #1821 1950 - Československá filatelie. Čtrnáctideník československých filatelistických spolků. Ročník 6, číslo 7. Praha 15. dubna 1950. Orbis. Tisk E. Beaufort, 8°. Ukázka známkové tvorby: známka „V. Majakovskij 1930—1950", str. 98 (reprodukce poštovní známky). 1821
   • #1828 1950 - Československo. Státní representační měsíčník. Ročník 5, číslo 5. Grafická úprava Method Kaláb. Praha, květen 1950. Ministerstvo informací a osvěty. Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Ukázka známkové tvorby: série „600 let Karlovy university", 2. strana obálky (reprodukce rytiny), série „Štefan Moyses" na str. 266—267 (reprodukce ocelorytiny, kresba tužkou), série „Sté výročí slovenského národního povstání" na str. 272—273 (reprodukce ocelorytiny, kresba tužkou), série „V. Ma-jakovskij" na str. 274—275 (reprodukce ocelorytiny, kresba tužkou), série „150. výročí narození A. S. Puškina" na str. 276—277 (reprodukce ocelorytiny, kresba tužkou), série „Dětem 1948" na str. 296 (2 reprodukce ocelorytin), série „600 let Karlovy university" na str. 2g7 (celostránková reprodukce ocelorytiny), série „Lidice 1942—1947" na str. 304—310 (celostránková reprodukce barevné kresby, reprodukce poštovní známky s kupónem, 2 kresby tužkou, reprodukce poštovní známky). 1828
   • #1831 1950 - Lidové noviny. List Svazu československých spisovatelů. Ročník 58, číslo 90. Praha 16. dubna 1950. Svaz československých spisovatelů. Tisk Orbis, 2 °. Titulní strana nedílní přílohy: portrét Vladimíra Majakovského (kresba tužkou). 1831
   • #1864 1953 - Filatelie. časopis československých filatelistů. Ročník 3, číslo 13. Praha 15. června 1953. Ministerstvo spojů — Orbis. Tisk Orbis 01, 8°. Ukázka známkové tvorby: „V. Majakovskij 1930 — 1950", str. 196 (reprodukce poštovní známky). 1864
   • #1869 1953 - Literární noviny. Týdeník pro kulturně politické a umělecké otázky. Ročník 2, číslo 27. Praha 4. července 1953. Svaz československých spiscvatelů. Tisk Orbis, 2°. Titulní strana: „Básník Vladimír Majakovskij" (kresba tužkou). 1869
  • #729 Majer Antonín (2)
   • #842 1940 - Radomilský Ladislav: Knihovnictví a knihovna Josefa Nováčka. Studie. Ilustrace Jan Konůpek a Antonín Majer. Soukromý tisk. Praha 1940. Josef Nováček. Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Obálka (typografická), grafická úprava. 842
   • #920 1942 - Kaláb Method: Drobná grafika v uměleckém dřevorytu. Příloha sborníku Hollar, ročník 8., svazek 4. Dřevoryty: Jaroslav Benda, Cyril Bouda, Antonín Burka, Petr Dillinger, Ferdiš Duša, Václav Fiala, František Kobliha, Jan Konůpek, Václav Mašek, Antonín Majer, Alois Moravec, Oldřich Menhart, Karel Němec, Mario Stretti, Antonín Strnadel, Karel Svolinský, T. F. Simon, Karel Stech, Karel Štika. Praha 1942. Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Tisk Průmyslová tiskárna, 40. Titulní list (dřevoryt), iniciála (dřevoryt), ilustrace v textu (dřevoryt). 920
  • #730 Majerová Marie (44)
   • #1026 1946 - Majerová Marie: Nespokojený králíček. Knížka pro děti. Grafická úprava Method Kaláb. Praha 1946. Josef Hokr. Tisk Průmyslová tiskárna, ofsetové ilustrace V. Neubert, 40. Kartonážní vazba (barevná kresba, přisazené písmo), protititul (barevná kresba), celostránkové ilustrace (8 barevných kreseb), iniciála (kresba). 1026
   • #1123 1948 - Majerová Marie: Nespokojený králíček. Knížka pro děti. 2. vydání. Praha 1948. Mc-lantrich. Tisk Melantrich, ofsetové ilustrace V. Neubert a synové, 40. Náklad 10 000 výtisků. Kartonážní vazba (barevná kresba, přisazené písmo), protititul (barevná kresba), celostránkové ilustrace (8 barevných kreseb), iniciála (kresba). 1123
   • #1168 1949 - Majerová Marie: Čarovný svět. Dětská knížka. Poznámky autorka. 3. vydání. Praha 1949. Melantrich. Tisk Průmyslová tiskárna, ofset Melantrich, 40. Náklad 15000 výtisků. Obálka a vazba (barevná kresba, psané písmo), titulní list (kresba, psané písmo), záhlaví pohádek s iniciálou (ig kreseb), celostránkové ilustrace (ij barevných kreseb), iniciála v doslovu (kresba), koncovka (kresba), grafická úrpava. 1168
   • #1169 1949 - Majerová Marie: Nespokojený králíček. Knížka pro děti. 3. vydání. Praha 1949. Melantrich. Tisk Melantrich, ofsetové ilustrace V. Neubert a synové, 40. Náklad 10 000 výtisků. Kartonážní vazba (barevná kresba, přisazené písmo), protititul (barevná kresba), celostránkové ilustrace (8 barevných kreseb), iniciála (kresba), grafická úprava. 1169
   • #1191 1950 - Majerová Marie: Nejkrásnější svět. Román. Grafická úprava František Mašek. 6. upravené vydání, 3. v Práci (15.001—25.000). Praha 1950. Práce. „Příliv." Zároveň Výběrová řada „rod" sv. 15. Tisk Práce 1, 8°. Náklad 10000 výtisků. Obálka (dvoubarevná kresba, psané písmo). 1191
   • #1192 1950 - Majerová Marie: Přehrada. Román. 6. vydání, 1. v DP. Praha 1950. Družstevní práce (publ. č. 757). „Živé knihy" sv. 253. Tisk Mladá fronta, 8°. Náklad 30000 výtisků. Ediční obálka a značka edice (dvoubarevné psané písmo), ediční vazba. 1192
   • #1203 1951 - Majerová Marie: Tego królik nte lubi. (Nespokojený králíček.) Dětská knížka. Překlad do polštiny Jadwiga Bulakowska. Varšava 1951. Nasza Ksiegarnia (publ. č. 2B-19228). Tisk Orbis, Praha, 40. Náklad 30000 výtisků. Protititul (barevná kresba), iniciála (kreslené písmeno), celostránkové ilustrace (8 barevných kreseb), grafická úprava, vazba (barevná kresba, přisazené pís-'mo). 1203
   • #1226 1954 - Majerová Marie: Nespokojený králíček. Knížka pro děti. 4. vydání, 1. v Sndk. Praha 1954. Státní nakladatelství dětské knihy (publ. č. 598). „Knižnice pro národní školy." sv. 162. Tisk ofsetem Svoboda, 40. Náklad 40 000 výtisků. Kartonážní vazba (barevná kresba, přisazené písmo), celostránkové ilustrace (4. barevné kresby), iniciála-záhlaví (kresba). 1226
   • #1227 1954 - Majerová Marie: Nespokojený králíček. Knížka pro děti. 4. vydání, dotisk 1. vydání v Sndk (40001—50000). Praha 1954. Státní nakladatelství dětské knihy (publ. č. 598). Tisk ofsetem Svoboda, 40. Náklad 10 000 výtisků. Kartonážní vazba (barevná kresba, přisazené písmo), protititul (barevná kresba),iniciála-záhlaví (kresba), celostránkové ilustrace (8 barevných kreseb). 1227
   • #1240 1955 - Majerová Marie: Čarovný svět. Dětská knížka. Poznámky autorka. 4. vydání, 1. v Sndk. Praha 1955. Státní nakladatelství dětské knihy (publ. č. 808). „Pro čtenáře od 6 let." Tisk ofsetem Svoboda, 4". Náklad 20 000 výtisků. Obálka a kartonáíní vazba (barevná kresba, psané písmo), nakladatelská značka (psanépísmo), titulní list (psanépísmo), záhlaví s iniciálou (ig kreseb), celostránkové ilustrace (16 barevných kreseb), iniciála v doslovu (kresba), koncovka (kresba). 1240
   • #1241 1955 - Majerová Marie — Karel Svolinský: O slepičce a kohoutkovi. Pohádka. Praha 1955. Státní nakladatelství dětské knihy (publ. č. 734). „Pro předškolní věk." Tisk Impressa, 40 příčný formát. Náklad 50 000 výtisků. Titulní list (barevná kresba, psané písmo), ilustrace-záhlaví (barevná kresba), celostránkové ilustrace (8 barevných kreseb), drobné ilustrace (8 barevných kreseb), nakladatelská značka (kresba), předsádka (2 barevné kresby), grafická úprava, kartonáíní vazba (barevná kresba, psané písmo). 1241
   • #1254 1956 - Majerová Marie: Hledání domova. Próza. 3. vydání, 1. v CS. Praha 1956. československý spisovatel (publ. č. 1054). Tisk Mladá fronta, ilustrace Orbis, 2, 4 °. Náklad 20 000 výtisků. Obálka, (barevná kresba, psané písmo), nakladatelská značka v patitulu (kresba), titulní list (kresba, psané písmo), celostránkové ilustrace (8 barevných kreseb), dva nadpisy kapitol (psané písmo), tiráž (psané písmo), nakladatelská značka (psané písmo), grafická úprava, kartonáíní vazba. 1254
   • #1255 1956 - Majerová Marie: Vom Háhnchen und Huhn-chen. (O kohoutkovi a slepičce). Dětská knížka. Překlad do němčiny Franz Peter Kúnzel. Berlín 1956. Der Kinderbuchverlag. Tisk Artia, Praha (publ. č. 3088), 40 příčný formát. Předsádka (barevná kresba), titulní list (barevná kresba), záhlaví (barevná kresba), drobné ilustrace v textu (8 barevných kreseb), celostránkové ilustrace (8 barevných kreseb), vazba (barevná kresba, přisazené písmo), zadní strana vazby (barevná kresba). 1255
   • #1256 1956 - Mladé vyznání. Verše autorů karlovarského kraje. Redakce Karel Fron. Předmluva Marie Majerová. Karlovy Vary 1956. Odbor kultury Knv. „Poesie autorů karlovarského kraje" sv. 1. Tisk Naše vojsko, 8°. Náklad 1500 výtisků. Protititul (kresba), grafická úprava. 1256
   • #1263 1957 - Majerová Marie: Robinsonka. Dívčí příběh. 2. vydání, 1. v ČS. Praha 1957. československý spisovatel (publ. č. 1106). Tisk Orbis 3, ilustrace Orbis 2, 4°. Náklad 25 000 výtisků. Obálka (barevná kresba, psané písmo), titulní list (psané písmo), celostránkové ilustrace (8 barevných kreseb), iniciála (kresba), koncovka (kresba), tiráž (psané písmo), nakladatelská značka (kresba), grafická úprava, vazba. 1263
   • #1279 1958 - Majerová Marie: Africké vteřiny. Výbor pro mládež. Uspořádání, úprava textu, poznámky František Tenčík. Úvod a doslov A. J. Liehm. 1. vydání v Sndk. Praha 1958. Státní nakladatelství dětské knihy (publ. č. 1333). Pro čtenáře od 11 let. „Daleké kraje" sv. 14. Tisk ofsetem Svoboda, 8 . Náklad 20000 výtisků. Obálka (barevná kresba, psané písmo), patitul, titulní list a tiráž (psané písmo), protititul (kresba), celostránkové ilustrace (3 kresby), ilustrace v textu (38 kreseb), nakladatelská značka vzadu na obálce (kresba), předsádka (s kresby), vazba. 1279
   • #1280 1958 - Majerová Marie: Čarovný svět. Dětská knížka. Poznámky autorka. 5. vydání, 2. v Sndk. Praha 1958. Státní nakladatelství dětské knihy (publ. č. 1230). „Pro čtenáře od 6 let." Tisk ofsetem Svoboda, 4 °. Náklad 20 000 výtisků. Obálka a vazba (barevná kresba a psané písmo), titulní list (kresba, psané písmo), záhlaví s iniciálou (ig kreseb), celostránkové ilustrace (16 barevných kreseb), iniciála v doslovu (kresba), koncovka (kresba). 1280
   • #1290 1959 - Majerová Marie: Kleines Fráulein Robinson. (Robinsonka). Dívčí příběh. Překlad do němčiny A. Nowaková. Praha 1959. Artia (publ. č. 628). Tisk Artia, Printed in Czecho-slovakia, 8°. Obálka (čtyřbarevná kresba, psané písmo), titulní list (kresba, psané písmo), celostránkové ilustrace (8 barevných kreseb), vazba. 1290
   • #1291 1959 - Majerová Marie: Nespokojený králíček. Dětská knížka. Grafická úprava Olga Pavalo-vá. 5. vydání, 2. v Sndk. Praha 1959. Státní nakladatelství dětské knihy (publ. č. 1378). „Pro čtenáře od 6 let." Tisk Svoboda 2, 40. Náklad 18 000 výtisků. Kartonážní vazba (barevná kresba, přisazené písmo), protititul (barevná kresba), iniciála-záhlaví (kresba), celostránkové ilustrace (8 barevných kreseb) 1291
   • #1293 1959 - Majerová Marie: Robinsonne. (Robinsonka). Dívčí román. Překlad do francouzštiny a úvod Yvette Le Floc'h. Praha 1959. Artia (publ. č. 627). Tisk Artia, Printed in Czechoslovakia, Praha, 8°. Obálka (čtyřbarevná kresba, psané písmo), titulní list (kresba, psané písmo), celostránkové ilustrace (8 barevných kreseb), vazba. 1293
   • #1325 1961 - Majerová Marie: Hledání domova. Prózy. 4. vydání. Praha 1961. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (publ. č. 1272). „Klub čtenářů" sv. 139. Tisk ofsetem Polygrafia 2, 8 °. Náklad 34 000 výtisků. Obálka (barevná kresba, psané písmo), značka edice (psané písmo), titulní list (kresba, psané písmo), nadpisy dvou oddílů (psané písmo), celostránkové ilustrace (8 barevných kreseb), tiráž (psanépísmo), vazba. 1325
   • #1326 1961 - Majerová Marie — Karel Svolinský: O SLEPičce a kohoutkovi. Pohádka. 2. vydání. Praha 1961. Státní nakladatelství dětské knihy (publ. č. 1835). „Pro předškolní věk." Tisk Polygrafia 1, 40 příčný formát. Náklad 40 000 výtisků. Titulní list (barevná kresba, psané písmo), ilus-trace-záhlaví (barevná kresba), celostránkové ilustrace (8 barevných kreseb), drobné ilustrace (g barevných kreseb), nakladatelská značka (kresba), předsádka (2 barevné kresby), grafická úprava, kartonážní vazba (barevná kresba, psané písmo). 1326
   • #1327 1961 - Majerová Marie: Nejkrásnější svět. Román. Grafická úprava Ludmila Zapletalová. 13. vydání. Praha 1961. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (publ. č. 1302). Tisk Rudé právo, 8°. Náklad 15 000 výtisků. Obálka (tříbarevná kresba, psané písmo), patitul, titulní list a tiráž (psané písmo, použité s obálky), vazba. 1327
   • #1328 1961 - Majerová Marie: Robinsonka. Dívčí příběh. Grafická úprava Lumír Ševčík. 12. vydání, 2. v Sndk. Praha 1961. Státní nakladatelství dětské knihy (publ. č. 1769). „Pro čtenáře od 11 let." Tisk Svoboda 1, 8°. Náklad 25 000 výtisků. Obálka (barevná kresba, psané písmo), titulní list (kresba, psané písmo), celostránkové ilustrace (8 barevných kreseb), vazba. 1328
   • #1339 1962 - Almanach Klubu čtenářů 1962. Literární almanach, neprodejná prémie pro členy Klubu čtenářů. Redakce Vladimír Justl. Obálka a grafická úprava Václav Bláha. Praha 1962. Státní nakladatelství krásné literatury a umění (publ. č. 1563). Tisk Svoboda 1, 40. Náklad 185.000 výtisků. Ilustrace k próze Marie Majerové „Dívky tepané ze stříbra", str. 5 (dvoubarevná kresba). 1339
   • #1347 1962 - Majerová Marie: Čarovný svět. Pohádky. 3. vydání v Sndk. Praha 1962. Státní nakladatelství dětské knihy (publ. č. 1998). „Pro čtenáře od 6 let." Tisk Svoboda, 1, 40. Náklad 25 000 výtisků. Obálka a vazba (barevná kresba, psané písmo), titulní list (kresba, psané písmo), záhlaví s iniciálou (ig kreseb), celostránkové ilustrace (16 barevných, kreseb), iniciála v doslovu (kresba), koncovka (kresba). 1347
   • #1348 1962 - Majerová Marie: Nespokojený králíček. Dětská knížka. Grafická úprava Olga Pava-lová. 6. vydání, 3. v Sndk. Praha 1962. Státní nakladatelství dětské knihy (publ. č. x997)- „Pro malé čtenáře." Tisk Knihtisk 1, 40. Náklad 20000 výtisků. Kartonázní vazba (barevná kresba, přisazené písmo), protititul (barevná kresba), celostránkové ilustrace (8 barevných kreseb), iniciála-záhlaví (kresba). 1348
   • #1349 1962 - Majerová Marie: Robinsonka. Dívčí příběh. 13. vydání. 3. v Sndk. Praha 1962. Státní nakladatelství dětské knihy (publ. č. 1970). Tisk Rudé právo, obálka a přílohy Svoboda, 8°. Náklad 20 000 výtisků. Obálka (barevná kresba, psané písmo), titulní list (kresba, psané písmo), celostránkové ilustrace (8 barevných kreseb), vazba. 1349
   • #1356 1962 - Světlo nad cestou. Příležitostný neprodejný tisk k slavnostnímu matiné, které se konalo 18. února 1962 v Národním divadle k osmde-sátinám Marie Majerové. Básně, vpomínky, blahopřání. Ilustrace Josef Rybák. Obálka a grafická úprava Zdenek Seydí. Praha 1962. československý spisovatel (publ. č. 1930). Tisk Mír 1, 8°. Náklad 1300 neprodejných výtisků. Protititul (dvoubarevná kresba). 1356
   • #1372 1963 - Maj erová Marie: Zauberwelt des Márchens. (čarovný svět.) Devatenáct pohádek z celého světa. Překlad do němčiny Inge Lannerová. Praha 1963. Artia (publ. č. 1437). Tisk Artia, Printed in Czechoslovakía, 4 °. Obálka (barevná kresba, psané písmo), titulní list (kresba, psané písmo), záhlaví (ig kreseb), celostránkové ilustrace (16 barevných kreseb), koncovka (kresba), vazba (barevná kresba, jako na obálce). 1372
   • #1391 1964 - Majerová Marie: Dívky tepané ze stříbra. Próza. Obálka, grafická úprava a vazba Oldřich Hlavsa. Praha 1964. Československý spisovatel (publ. č. 2331). Tisk Stráž, Vimperk, 160. Náklad 20 000 výtisků. Obálka (použita dvoubarevná kresba K. Svolinského), titulní list (kresba), celostránkové ilustrace (3 kresby), na vazbě detail jedné z ilustrací. 1391
   • #1402 1965 - Majerová Marie: Dívky tepané ze stříbra. Próza. Obálka, grafická úprava a vazba Oldřich Hlavsa. 2. vydání. Praha 1965. československý spisovatel (publ. č. 2440). Tisk Stráž, Vimperk, 16 °. Náklad 10 000 výtisků. Obálka (použita dvoubarevná kresba K. S.), titulní list (kresba), celostránkové ilustrace (3 kresby), na vazbě detail jedné z ilustrací. 1402
   • #1408 1966 - Majerová Marie: Čarovný svět. Dětská knížka. Poznámky autorka. 4. vydání v Sndk, i. v Kmč. Praha 1966. Státní nakladatelství dětské knihy (publ. č. 2891). „Klub mladých čtenářů", pro čtenáře od 6 let. Tisk Severografia 01, Liberec, 40. Náklad 30000 výtisků. Obálka (barevná kresba, psané písmo), titulní list (kresba a psané písmo), záhlaví pohádek s iniciálou (20 kreseb), celostránkové ilustrace (16 barevných kreseb), koncová ilustrace (kresba), grafická úprava, vazba. 1408
   • #1410 1966 - Státní nakladatelství dětské knihy — Bibliografický soupis 1949—1963. Soupis knih, časopisů a jiných publikací, vydaných Státním nakladatelstvím dětské knihy v Praze v letech 1949—1963. Zpracování Jan Šnobr. Úvod Marie Majerová. Obálka, grafická úprava a vazba Zdeněk Mlčoch. Praha 1966. Státní nakladatelství dětské knihy (publ. ě. 2855). Tisk Severografia o 1, Liberec, 8 °. Náklad 3000 neprodejných výtisků. Ukázka z tvorby: barevná příloha před str. 122 (4 barevné kresby). 1410
   • #1925 1956 - Knižní novinky. Týdeník pro informaci čtenářů. Ročník 1956, číslo 40. Grafická úprava Jaroslav Patka. Praha 5. října 1956. Kniha. Tisk Orbis 1, 40. Ukázka ilustrací z knihy Marie Majerové „Hledání domova", str. 1 (barevná kresba, psané písmo). 1925
   • #1970 1957 - Za čtenářem. Měsíčník pro pracovníky s knihou. Ročník 4, číslo i. Grafická úprava Alois Hodek. Praha 14. ledna 1957. Hlavní správa vydavatelstev a knižního obchodu — Orbis. Tisk Svoboda, 40. Titulní strana: celostránková ilustrace z knihy Marie 'Majerové „Hledání domova" (barevná kresba). 1970
   • #1992 1958 - Výtvarné umění, časopis Svazu československých výtvarných umělců. Ročník 8, číslo 7. Obálka a grafická úprava Zdenek Seydl. Praha 20. listopadu 1958. Svaz československých výtvarných umělců. Tisk Orbis 3, větší 40. Náklad 4300 výtisků. Reprodukce na str. 309: gobelín „Děvče v šátku" v provedení Marie Teinitzerové-Hoppeové (barevná kresba štětcem: návrh na gobelín). 1992
   • #2035 1960 - Výtvarné umění, časopis Svazu československých výtvarných umělců. Ročník 9, číslo 10. Obálka Ludmila Vachtová a František Ježer-ský, grafická úprava Antonín Dvořák. Praha 15. února 1960. Svaz československých výtvarných umělců. Tisk Polygrafia 3, větší 40. Náklad 4300 výtisků. Ukázka knižní ilustrace k článku Adolfa Hoffmei-stra „Mezinárodní výstava knižního umění v Lipsku": celostránková ilustrace z knihy Marie Majerové „ Ča-rovný svět", str. 438 (akvarelovaná kresba). 2035
   • #2078 1964 - Rudé právo. Orgán Ústředního výboru Komunistické strany Československa. Ročník 44, číslo 339. Praha 6. prosince 1964. Ústřední výbor KSČ. Tisk Rudé právo, 1 °. Nedělní příloha: ilustrace k povídce Marie Majerové „Dívky tepané ze stříbra", str. 3 (kresba). 2078
   • #2203 1949 - Nové knihy dětem. Nakladatelský prospekt. Praha 1949. Melantrich. Tisk Melantrich, 8° dvoulist. První strana: ukázka celostránkové ilustrace z knihy Marie Majerové „čarovný svět", 3. vydání 1949 (dvoubarevná reprodukce vícebarevné kresby, přisazené písmo). 2203
   • #2206 1949 - Výstava dětské^ knihy. Katalog dvacáté výstavy Galerie československého spisovatele, pořádané v prosinci 1949. Úvodní stati Stanislav Neumann a Jan Loriš. Ukázky ilustrací z knih pro děti. Praha 1949. československý spisovatel. Tisk neuveden, 8°. Ukázka ilustrace z knihy Marie Majerové „Nespokojený králíček" (reprodukce barevné kresby). 2206
   • #2224 1957 - Livres tchécoslovaoues pour les enfants. (československé knihy dětem.) Katalog knižní výstavy. Obálka Jiří Trnka. Ilustrace: ukázky knižních ilustrací. Praha 1957. Státní nakladatelství dětské knihy. Tisk neuveden, 40. Celostránková ilustrace, ukázka z knihy Marie Majerové „Čarovný svět" (barevná kresba). 2224
   • #2469 1956 - Literatura pro mládež. Pomocná kniha pro pedagogické školy. Autoři: dr. Jan červenka, dr. František Holešovský, Stanislava Jarošová, J. A. Novotný, dr.^František Tenčík. Obálka (s kresbou Josefa Čapka) Antonín Homolka. Praha 1956. Státní pedagogické nakladatelství (publ. č. 51—36—03). „Pomocné knihy pro žáky". Tisk Knihtisk 02, 8°. Náklad 6100 výtisků. Ukázka z knihy Marie Majerové „O slepičce a kohoutkovi", SNDK (autotypická reprodukce barevné kresby). 2469
   • #2548 1961 - Majerová Marie: Lakotni petelinček (Lakomý kohoutek). Pohádka. Překlad do slovinštiny Zorka Peršičová. Lublaň 1961. Mladinska. knjiga. „Knjižnica čebelica" sv. 64. Tisk Umetniški závod za litografijo, Lublaň, 8°. Kartonážní vazba (dvoubarevná kresba, psané písmo) titulní list (2 dvoubarevné kresby), celostránkové ilustrace (3 kreseb, z toho 3 dvoubarevné), ilustrace v textu (14 kreseb,z toho 12 dvoubarevných). 2548
  • #731 Maksimovič E. F. (1)
   • #232 1927 - Rusko v boji za osvobození balkánských Slovanů roku 1877—1878. Autoři studií: B. A. Evreinov, A. V. Florovskij, M. A. Ino-strancev, E. F. Maksimovič, E. F. Smurlo. Překlad Pavel Papáček, A. Šrůt, J. Treťjakov. Praha 1927. J. Otto. „Ottova světová knihovna" sv. 1764—1768. „Kulturní statky ruského národa" sv. 6. Tisk Česká grafická Unie, 16 °. Ediční obálka (typografická), grafická úprava. 232
  • #732 Malá Dagmar (4)
   • #1067 1947 - Duhamel Georges: Hudba utěšitelka. Studie. Překlad Dagmar Malá. Obálka Jan Nováček, s použitím kresby Antonína Procházky. Praha 1947. Rudolf Škeřík. „Symposion" sv. 160. Tisk Státní tiskárna, 8°. Náklad 4000 výtisků. Kromě vydání na antiku 150 číslovaných výtisků na simili japanu. Vazba (viněta). 1067
   • #1083 1947 - Rolland Romain: Michelangelo Buonarroti. Život a dílo. Výtvarná monografie. Překlad Dagmar Malá, překlad veršů František Hrubín. Praha 1947. Symposion — Rudolf Škeřík. „Výtvarné monografie Ars" sv. 1. Tisk Cíl, větší 4°. Náklad 4400 výtisků. Tiráž.: značka edice (kresba). 1083
   • #1124 1948 - Marquěs-Riviěre Jean: Ve stínu tibetských klášterů. Cestopis s fotografiemi. Úvod Mau-rice Magre. Překlad Dagmar Malá. Revize, doslov a poznámky dr. Pavel Poucha. Obálka a titulní list Ivan Martin. Praha 1948. Symposion — Rudolf Škeřík. „Pestrá tvář světa" sv. 4. Tisk Alois Šašek, Velké Meziříčí, 8°. Náklad 2000 výtisků. Ediční značka na obálce, v patitutlu a v tiráži (kresba), vazba. 1124
   • #1144 1948 - Umění Orientu. Výtvarná monografie o umění Persie, Indie, Tibetu, Kambodže, Siamu, Ceylonu, Jávy, Báli, činy a Japonska. Textová část André Malraux, Rabíndranath Thákur aj. Překlad a redakce obrazové části Dagmar Malá. Praha 1948. Symposion — Rudolf Skeřík. „Výtvarné monografie Ars" sv. 3. Tisk Múller a spol., Turnov, větší 40. Náklad 5500 výtisků. Tiráž: značka edice (kresba). 1144
  • #733 Malát Jan (3)
   • #1435 1942 - Smetana Bedřich: Čertova stěna. Komicko-romantická opera ve třech dějstvích. Libreto Eliška Krásnohorská. Klavírní výtah se zpěvy Jan Malát. 4. vydání. Praha 1942. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 14). Tisk Melantrich, 40. Obálka (barevná kresba, přisazené písmo), vazba. 1435
   • #1464 1946 - Smetana Bedřich: Viola. Komická opera podle Shakespearovy veselohry Večer tříkrálový. Zlomek. Libreto Eliška Krásnohorská. Klavírní výtah Jan Malát. Úvod Otakar Hostinský. 3. vydání, 1. samostatné. Praha 1946. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 958). Tisk Průmyslová tiskárna, 4°. Obálka (kresba, přisazené písmo). 1464
   • #1488 1949 - Smetana Bedřich: Čertova stěna. Komicko-romantická opera ve třech dějstvích. Libreto Eliška Krásnohorská. Klavírní výtah se zpěvy Jan Malát. 6. vydání. Praha 1949. Hudební matice Umělecké besedy (publ. č. 14). Tisk Melantrich, 40. Obálka (tříbarevná kresba, přisazené písmo). 1488
  • #734 Malraux André (1)
   • #1144 1948 - Umění Orientu. Výtvarná monografie o umění Persie, Indie, Tibetu, Kambodže, Siamu, Ceylonu, Jávy, Báli, činy a Japonska. Textová část André Malraux, Rabíndranath Thákur aj. Překlad a redakce obrazové části Dagmar Malá. Praha 1948. Symposion — Rudolf Skeřík. „Výtvarné monografie Ars" sv. 3. Tisk Múller a spol., Turnov, větší 40. Náklad 5500 výtisků. Tiráž: značka edice (kresba). 1144
  • #735 Malý Jan (4)
   • #176 1926 - Vrba Jan: Bažantnice a jiné obrázky z přírody. Prózy. Přebal Jan Malý. 3. vydání. Praha 1926, J. Otto. „Sebrané spisy Jana Vrby" sv. 12. Tisk A. Wiesner, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na imitaci japanu, v pergamenové vazbě. Obálka na spisy J. Vrby (typografická, kresba), grafická úprava, vazba. 176
   • #185 1926 - Vrba Jan: Kniha z přírody. Prózy. Přebal Jan Malý. 2. vydání. Praha 1926. J. Otto. „Sebrané spisy Jana Vrby" sv. 11. Tisk A. Wiesner, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na holandském japanu. Obálka na spisy J. Vrby (typografická, dvoubarevná kresba), grafická úprava, vazba. 185
   • #282 1928 - Vrba Jan: Bažantnice a jiné obrázky z přírody. Prosy. Přebal Jan Malý. 4. vydání. Praha 1928. J. Otto. „Sebrané spisy Jana Vrby" sv. 12. Tisk A. Wiesner, 8°. Obálka na spisy J. Vrby (typografická, kresba), grafická úprava, vazba. 282
   • #291 1928 - Vrba Jan: Kniha z přírody. Prosy. Přebal Jan Malý. 3. vydání. Praha 1928. J. Otto. „Sebrané spisy Jana Vrby" sv. 11. Tisk A. Wiesner, 8°. Obálka na spisy J. Vrby (typografická, dvoubarevná kresba), grafická úprava, vazba. 291
  • #737 Malý Petr Jan (1)
   • #711 1937 - T. G. Masaryk zemřel 14. září 1937. čtyři smuteční projevy (Milan Hodža, Jan Malypetr, František Soukup, Edvard Beneš). Redakce dr. Miloslav Novotný. Grafická úprava Josef Sonberg. Soukromý tisk k třináctému výročnímu valnému zasedání Spolku českých bibliofilii. Praha 1937. František Holman, Alois Janda, Josef Sonberg. Tisk Orbis, 8 °. Náklad 250 výtisků na holandu Pannekoek. Titulní list: portrét T. G. Masaryka (dřevoryt), iniciály (4 dřevoryty). 711
  • #736 Malý Václav (40)
   • #126 1925 - Vrba Jan: Dolina. Román. Přebal Václav Malý. 3. vydání. Praha 1925. J. Otto. „Sebrané spisy Jana Vrby" sv. 2. Tisk A. Wiesner, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na holandském japanu v pergamenové vazbě. Obálka na spisy J. Vrby (typografická, kresba), grafická úprava, vazba. 126
   • #127 1925 - Vrba Jan: Chromá liška a jiné příhody. Povídky. Přebal Václav Malý. Praha 1925. J. Otto. „Sebrané spisy Jana Vrby" sv. 5. Tisk A. Wiesner, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na holandském japanu v pergamenové vazbě. Obálka na spisy J. Vrby (typografická, kresba), grafická úprava, vazba. 127
   • #128 1925 - Vrba Jan: Jan Martin Šanda, poslušný sluha Páně a věrný kněz lidu českého. Román. Přebal Václav Malý. 2. vydání. Praha 1925. J. Otto. „Sebrané spisy Jana Vrby" sv. 3. Tisk A. Wiesner, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na holandském japanu v pergamenové vazbě. Obálka na spisy J. Vrby (typografická, kresba), grafická úprava, vazba. 128
   • #178 1926 - Vrba Jan: Člověk boží a jiné práce. Povídky. Přebal Václav Malý. 3. vydání. Praha 1926. J. Otto. „Sebrané spisy Jana Vrby" sv. 7. Tisk A. Wiesner, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na imitaci japanu, v pergamenové vazbě. Obálka na spisy J. Vrby (typografická, kresba), grafická úprava, vazba. 178
   • #179 1926 - Vrba Jan: Divoženky. Horské příběhy. Přebal Václav Malý. Praha 1926. J. Otto. „Sebrané spisy Jana Vrby" sv. 14. Tisk A. Wiesner, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na imitaci japanu, v pergamenové vazbě. Obálka na spisy J. Vrby (typografická, kresba, grafická úprava, vazba. 179
   • #180 1926 - Vrba Jan: Dolina. Román. Přebal Václav Malý. 4. vydání. Praha 1926. J. Otto. „Sebrané spisy Jana Vrby" sv. 2. Tisk A. Wiesner, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na holandském japanu v pergamenové vazbě. Obálka na spisy J. Vrby (typografická, kresba), grafická úprava, vazba. 180
   • #181 1926 - Vrba Jan: Dražinovská hora. Obrázky z přírody, Přebal Václav Malý. 2. vydání. Praha 1926. J. Otto. „Sebrané spisy Jana Vrby" sv. 6. Tisk A. Wiesner, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na imitaci japanu, v pergamenové vazbě. Obálka na spisy J. Vrby (typografická, kresba), grafická úprava, vazba. 181
   • #187 1926 - Vrba Jan: Lesáci. Horské příběhy. Přebal Václav Malý. 2. vydání. Praha 1926. J. Otto. „Sebrané spisy Jana Vrby" sv. 13. Tisk A. Wiesner, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na holandském japanu v pergamenové vazbě. Obálka na spisy J. Vrby (typografická, kresba), grafická úprava, vazba. 187
   • #188 1926 - Vrba Jan: Mučenníci. Novelly. Přebal Václav Malý. 3. vydání. Praha 1926. J. Otto. „Sebrané spisy Jana Vrby" sv. 10. Tisk A. Wiesner, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na holandském japanu v pergamenové vazbě. Obálka na spisy J. Vrby (typografická, kresba), grafická úprava, vazba. 188
   • #244 1927 - Vrba Jan: Jan Martin Šanda, poslušný SLUHA PÁNĚ A VĚRNÝ KNĚZ LIDU ČESKÉHO. Román. Přebal Václav Malý. 3. vydání. Praha 1927. J. Otto. „Sebrané spisy Jana Vrby" sv. 3. Tisk A. Wiesner, 8 °. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na holandském japanu v pergamenové vazbě. Obálka na spisy J. Vrby (typografická, kresba), grafická úprava, vazba. 244
   • #245 1927 - Vrba Jan: Mládí. Kniha o dětech a dětství. Přebal Václav Malý. Praha 1927. J. Otto. „Sebrané spisy Jana Vrby" sv. 17. Tisk A. Wiesner, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na holandském japanu v pergamenové vazbě. Obálka na spisy J. Vrby (typografická, kresba), grafická úprava, vazba. 245
   • #246 1927 - Vrba Jan: Nejsilněší vášeň. Román. Přebal Václav Malý. Praha 1927. J. Otto. „Sebrané spisy Jana Vrby" sv. 18. Tisk A. Wiesner, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na holandském japanu v pergamenové vazbě. Obálka na spisv J. Vrby (typografická, kresba), grafická úprava, vazba. 246
   • #248 1927 - Vrba Jan: Toulky lesem a polem. Myslivecký deník. Přebal Václav Malý. Praha 1927. J. Otto. „Sebrané spisy Jana Vrby" sv. 16. Tisk A. Wiesner, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na holandském japanu v pergamenové vazbě. Obálka na spisy J. Vrby (typografická, kresba), grafická úprava, vazba. 248
   • #250 1927 - Vrba Jan: Zapomenuté údolí. Román. Přebal Václav Malý. Praha 1927. J. Otto. „Sebrané spisy Jana Vrby" sv. 15. Tisk A. Wiesner, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na holandském japanu v pergamenové vazbě. Obálka na spisy J. Vrby (typografická, kresba), grafická úprava, vazba. 250
   • #284 1928 - Vrba Jan: Člověk boží a jiné práce. Prosy. Přebal Václav Malý. 4. vydání. Praha 1928. J. Otto. „Sebrané spisy Jana Vrby" sv. 7. Tisk A. Wiesner, 8°. Obálka na spisy J. Vrby (typografická, kresba), grafická úprava, vazba. 284
   • #285 1928 - Vrba Jan: Dolina. Román. Přebal Václav Malý. 5. vydání. Praha 1928. J. Otto. „Sebrané spisy Jana Vrby" sv. 2. Tisk A. Wiesner, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na holandském japanu v pergamenové vazbě. Obálka na spisy J. Vrby (typografická, kresba), grafická úprava, vazba. 285
   • #286 1928 - Vrba Jan: Dražinovská hora. Cyklus obrázků z přírody. Přebal Václav Malý. 3. vydání. Praha 1928. J. Otto. „Sebrané spisy Jana Vrby" sv. 6. Tisk A. Wiesner, 8 °. Obálka na spisy J. Vrby (typografická, kresba), grafická úprava, vazba. 286
   • #293 1928 - Vrba Jan: Lesáci. Horské příběhy. Přebal Václav Malý. 3. vydání. Praha 1928. J .Otto. „Sebrané spisy Jana Vrby" sv. 13. Tisk A. Wiesner, 8°. Obálka na spisy J. Vrby (typografická, kresba), grafická úprava, vazba. 293
   • #294 1928 - Vrba Jan: Mučenníci. Novelly. Přebal Václav Malý. 4. vydání. Praha 1928. J. Otto. „Sebrané spisy Jana Vrby" sv. 10. Tisk A. Wiesner, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na holandském japanu v pergamenové vazbě. Obálka na spisy J. Vrby (typografická, kresba), grafická úprava, vazba. 294
   • #431 1930 - Vrba Jan: Divoženky. Horské příběhy. Přebal Václav Malý. 2. vydání. Praha 1930. J. Otto. „Sebrané spisy Jana Vrby" sv. 14. Tisk A. Wiesner, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na holandském japanu v pergamenové vazbě. Obálka na spisy J. Vrby (typografická, kresba), grafická úprava, vazba. 431
   • #432 1930 - Vrba Jan: Dražinovská hora. Cyklus obrázků z přírody. Přebal Václav Malý. 4. vydání. Praha 1930. J. Otto. „Sebrané spisy Jana Vrby" sv. 6. Tisk A. Wiesner, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na holandském japanu v pergamenové vazbě. Obálka na spisy J. Vrby (typografická, kresba), grafická úprava, vazba. 432
   • #436 1930 - Vrba Jan: Chromá liška a jiné příhody. Povídky. Přebal Václav Malý. 2. vydání. Praha 1930. J. Otto. „Sebrané spisy Jana Vrby" sv. 5. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na holandském japanu v pergamenové vazbě. Obálka na spisy J. Vrby (typografická, kresba), grafická úprava, vazba. 436
   • #437 1930 - Vrba Jan: Jan Martin Šanda, poslušný sluha páně a věrný kněz lidu českého. Román. Přebal Václav Malý. 4. vydání. Praha 1930. J. Otto. „Sebrané spisy Jana Vrby" sv. 3. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na holandském japanu v pergamenové vazbě. Obálka na spisy J. Vrby (typografická, kresba), grafická úprava, vazba. 437
   • #440 1930 - Vrba Jan: Mládí. Kniha o dětech a dětství. Přebal Václav Malý. 2. vydání. Praha 1930. J. Otto. „Sebrané spisy Jana Vrby" sv. 17. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na holandském japanu v pergamenové vazbě. Obálka na spisy J. Vrby (typografická, kresba), grafická úprava, vazba. 440
   • #442 1930 - Vrba Jan: Zapomenuté údolí. Román. Přebal Václav Malý. 2. vydání. Praha 1930. J. Otto. „Sebrané spisy Jana Vrby" sv. 15. Tisk A. Wiesner, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na holandském japanu v pergamenové vazbě. Obálka na spisy J. Vrby (typografická, kresba), grafická úprava, vazba. 442
   • #483 1931 - Vrba Jan: Nejsilnější vášeň. Román. Přebal Václav Malý. 2. vydání. Praha 1931. J. Otto. „Sebrané spisy Jana Vrby" sv. 18. Tisk A. Wiesner, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na holandském japanu v pergamenové vazbě. Obálka na spisy J. Vrby (typografická, kresba), grafická úprava, vazba. 483
   • #716 1937 - Vrba Jan: Dolina. Román. Přebal Václav Malý. 7. vydání. Praha 1937. Ladislav Mazáč. „Sebrané spisy Jana Vrby" sv. 2. Tisk česká grafická Unie, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na holandském japanu v pergamenové vazbě. Též v sešitovém vydání. Obálka na spisy J. Vrby (typografická, kresba), grafická úprava, vazba. 716
   • #717 1937 - Vrba Jan: Dražinovská hora. Cyklus obrázků z přírody. Přebal Václav Malý. 6. vydání. Praha 1937. Ladislav Mazáč. „Sebrané spisy Jana Vrby" sv. 6. Tisk česká grafická Unie, 8°. Mimo náklad 100 výtisků na holandském japanu v pergamenové vazbě. Též v sešitovém vydání. Obálka na spisy J. Vrby (typografická, kresba), grafická úprava, vazba. 717
   • #718 1937 - Vrba Jan: Jan Martin Šanda, poslušný sluha páně a věrný kněz lidu českého. Román. Přebal Václav Malý. 5. vydání. Praha 1937. Ladislav Mazáč. „Sebrané spisy Jana Vrby" sv. 3. Tisk česká grafická Unie, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na holandském japanu v pergamenové vazbě, s podpisem autora. Též v sešitovém vydání. Obálka na spisy J. Vrby (typografická, kresba), grafická úprava, vazba. 718
   • #756 1938 - Vrba Jan: Divoženky. Horské příběhy. Přebal Václav Malý. 3. vydání. Praha 1938. Ladislav Mazáč. „Sebrané spisy Jana Vrby" sv. 14. Tisk česká grafická Unie, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na holandském japanu v pergamenové vazbě. Obálka na spisy J. Vrby (typografická, kresba), grafická úprava, vazba. 756
   • #757 1938 - Vrba Jan: Lesáci. Horské příběhy. Přebal Václav Malý. 4. vydání. Praha 1938. Ladislav Mazáč. „Sebrané spisy Jana Vrby" sv. 13. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na holandském japanu v pergamenové vazbě. Obálka na spisy J. Vrby (typografická, kresba), grafická úprava, vazba. 757
   • #758 1938 - Vrba Jan: Zapomenuté údolí. Román. Přebal Václav Malý. 3. vydání. Praha 1938. Ladislav Mazáč. „Sebrané spisy Jana Vrby" sv. 15. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na holandském japanu v pergamenové vazbě. Též v sešitovém vydání. Obálka na spisy J. Vrby (typografická, kresba), grafická úprava, vazba. 758
   • #789 1939 - Vrba Jan: Nejsilnější vášeň. Román. Přebal Václav Malý. 3. vydání. Praha 1939. česká grafická Unie. „Sebrané spisy Jana Vrby" sv. 18. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na holandském japanu v pergamenové vazbě. Obálka na spisy J. Vrby (typografická, kresba), grafická úprava, vazba. 789
   • #859 1940 - Vrba Jan: Dolina. Román. Přebal Václav Malý. 6. vydání. Praha 1940. J. Otto. „Sebrané spisy Jana Vrby" sv. 2. Tisk A. Wiesner, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na holandském japanu v pergamenové vazbě. Obálka na spisy J. Vrby (typografická, kresba), grafická úprava, vazba. 859
   • #902 1941 - Vrba Jan: Divoženky. Horské příběhy.^Přebal Václav Malý. 4. vydání. Praha 1941. česká grafická Unie. „Sebrané spisy Jana Vrby" sv. 14. Tisk česká grafická Unie, 8°. Mimo náklad 100 číslovaných výtisků na holandském japanu v pergamenové vazbě. Obálka na spisy J. Vrby (typografická, kresba), grafická úprava, vazba. 902
   • #906 1941 - Vrba Jan: Mládí. Kniha o dětech a dětství. Přebal Václav Malý. 3. vydání. Praha 1941. česká grafická Unie. „Sebrané spisy Jana Vrby" sv. 17. Tisk česká grafická Unie, 8°. Obálka na spisy J. Vrby (typografická, kresba), grafická úprava, vazba. 906
   • #1096 1947 - Vrba Jan: Dražinovská hora. Cyklus obrázků z přírody. Přebal Václav Malý. 8. vydání. Praha 1947. česká grafická Unie. „Sebrané spisy Jana Vrby" sv. 6. Tisk česká grafická Unie, 8 °. Náklad 6600 výtisků. Obálka na spisy J. Vrby (typografická, kresba), grafická úprava, vazba. 1096
   • #1099 1947 - Vrba Jan: Lesáci. Horské příběhy. Přebal Václav Malý. 5. vydání. Praha 1947. česká grafická Unie. „Sebrané spisy Jana Vrby" sv. 13. Tisk Česká grafická Unie, 8°. Náklad 6600 výtisků. Obálka na spisy J. Vrby (