• Karel Svolinský

Úvod

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Vítejte

na stránkách zabývajících se životem a dílem akademického malíře Karla Svolinského. Rádi bychom Vám na tomto prostoru představili jeho uměleckou činnost a kulturní odkaz promítnutý jak do širokého rozkročení uměleckých disciplín, proběhlých výstav či přehledu jeho žáků. Nedílnou součást tvoří vykreslení osudových životních okamžiků podaných vlastními slovy Karla Svolinského.